मामीला महाबळेश्वर ला हॉटेल मध्ये झवलेहॅलो फ्रेंड्स माझे नाव अश्विन आहे. मी २५ वर्षाचा ऑफिस जॉब करणारा मुलगा आहे. एकदा मी पूर्ण फॅमिली बरोबर महाबळेश्वर ला फिरायला गेलो होतो. माझ्या घरातले मी, माझे वडील आणि माझी आई आणि आमच्या बरोबर मामा, मामी आणि त्याचा ५ वर्षाचा मुलगा पण होता. आम्ही सर्व रात्री च्य बस ने महाबळेश्वर ला निघालो.

ठरल्याप्रमाणे आम्ही सकाळी महाबळेश्वर ला पोहचलो. तिथल थंड वातावरण बघून मी खूप खुश झालो. सर्वी कडे हिरवळ होती. आम्ही पोहचताच हॉटेल मध्ये गेलो. मामा, मामी एका रूम मध्ये राहणार होते. माझे आई वडील एका रूम मध्ये आणि माझ्या साठी वेगळा रूम होता. आम्ही अंधोळ वगैरे करून खाली नास्ता करायला आलो. हॉटेल च्य गार्डन मध्ये बसून नास्ता ठेवला होतो.

मला थोडा उशीर झाला खाली येण्यास. आई बाबा आणि मामा मामी आणि त्याचा ५ वर्षाचा मुलगा नास्ता करायला बसले होते एका टेबल वर. तर त्या टेबल वर जागा नव्हती. म्हणून मी कोपऱ्यात एक टेबल होत तिथे बसलो. जास्त लोक नव्हती त्या हॉटेल मध्ये. जेवनाची सोइ त्याने गार्डन मध्ये केली होती. मोकळ्या जागेत, छान नैसर्गिक दृश्य होत. मी ते दृश्य पाहतच होतो कि तेव्हड्यात मामा चा मुलगा माझ्या कडे धावत आला. त्याला माझ्या शी खेळायला आवडायच.

तो बिना चपलांचा धावत आला माझ्या कडे तर त्याचा पायाला काही लागेल म्हणून मामी पण त्याच्या मागे आली. मी त्याला माझ्या समोर टेबलावर बसवल आणि मामी आली आणि ती समोर खाली बसली आणि मुलाला सॅंडल घालू लागली. ती जशी वाकली तिची गली मला पूर्ण दिसू लागली आणि दोन्ही बॉल चा वरचा भाग पूर्ण दिसू लागला. ते मोठे बॉल बघून आणि वरून थंडी ने माझा लंड लगेच ताटवला. मी कधी मामी कडे तश्या नजरेने बघितल नव्हत. पण है वेळी मी स्वतःला सावरू शकलो नाही.

मामी ३० वर्षाची गोऱ्या रंगाची, शिकलेली मॉडर्न मुलगी होती. तिच नाव संध्या होत. मी काही वेळ असाच नजर चोरून तिच्या स्तनाना बघत होतो. मामी मुलाला सॅंडल घालत होती. तेव्हड्यात मामी ने वर बघितल आणि तेव्हा मी तिच्या स्तनान कडेच पाहत होतो. तिने मला बघितल कि माझी नजर कुठे आहे. पण मी लगेच नजर दुसरी कडे केली. मग मामी ने सॅंडल घातली मुलाला आणि ती उठून परत आपल्या जाग्यावर जाऊ लागली. जाताना माझी नजर तिच्या गांडीकडे गेली. मामी ने टॉप घातला होता जो कमरे पर्यंत होता आणि खाली जीन्स घातली होती. मामी एक्दम मजेत गांड हलवत चालत होती. तिची ती मोठी गांड बघून माझ्या लंडाला खाज सुटली.

आम्ही काही वेळात नास्ता करून बाहेर फिरायला गेलो. काही वेळ जवळ पास फिरलो मग संध्यकाळी परत शॉपिंग ला जवळच्या एका मार्केट मध्ये जायच ठरवलं. माझे आई वडील म्हणाले आम्ही हॉटेल मधेच थांबू. ठरल्याप्रमाणे आम्ही संध्यकाळी गाडी ने मार्केट ला गेलो. त्या दिवशी रविवार होता तर मार्केट मध्ये खूप गर्दी होती. सुट्टी मुले खूप लोक आले होते. आम्ही गाडी बाजूला लावली आणि वर मार्केट पर्यंत चालत जायला लागलो. एकी कडून लोक खाली येत होती आणि दुसरी कडून आम्ही वर जात होतो. हळू हळू वर जाण्यास निघालो. मामा गर्दी मध्ये पुढे मुलाला घेऊन चालत होते. मागे संध्या मामी चालत होती आणि तिच्या मागे मी चालत होतो. मी प्रयत्न करत होतो कि मामी ला माझा धक्का लागू नये. पण गर्दी एवढी होती कि काही पावल पुढे गेल्यानंतर मागून खूप लोक धक्का मारत पुढे येऊ लागले. त्या गर्दी मध्ये चालताना माझ शरीर मागून संध्या मामीला चिकटल पूर्ण. मामी ने कुर्ता आणि पैजामा घातला होता.

जसा मी मागून मामी ला चिकटलो माझा लंड मामी च्य गांडीवर चिकटला. माझी छाती मामी च्य पाठीला चिकटली. मामी ची गांड एक्दम नरम लागत होती आणि खूप बाहेर आलेली होती. मोठी गांड माझ्या धक्क्याने मागे पुढे होत होती. संध्या मामी पण काही बोलली नाही कारण गर्दीत दुसरा काही उपाय नव्हता. काही वेळात माझा लंड एक्दम ताटला. मी जीन्स घातली होती. गर्दीतून चालताना कित्येक वेळा तरी मागे पुढे होताना मला मागून लंड मामी च्य गांडीला चिकटवायला मिळाला. मामी ला पण जाणवल असेल मी काय करत आहे पण ती काही म्हणाली नाही. चालताना माझा हात तिच्या हाताला लागत होता.शेवटी आम्ही पोहचलो वरच्या मार्केट मध्ये आणि शॉपिंग करू लागलो. मामा पण शॉपिंग मध्ये गुंतले होते. तेवढ्यात मामा बोलले मी मुलासाठी काहीतरी खायला घेतोय तुम्ही पुढे या. अस बोलून ते पुढे गेले. ते जाताच मामी एक्दम आनंदात शॉपिंग करू लागली. माझ्या एक्दम जवळ येऊन मला कधी हाताला चिकटत होती. कधी माझ्या हाताला तिचे बॉल घासत होती. तिच्या चेहऱयावर एक कॉलेज मध्ये जाणाऱ्या मुली सारखा आनंद दिसत होता . आम्ही एक्दम जवळच्या मित्र मैत्रीण प्रमाणे बोलत होतो. मी पण तिला शॉपिंग करायला मदत करू लागलो. त्यावेळी अचानक एक ड्रेस दाखवताना मी तिच्या खांदयावर हात ठेवला. मामी पण काही बोलली नाही. मग मला जणू वाटलं आपल्याला पूर्ण परवानगी मिळाली आता. मी पण एक्दम खुलून जवळ येऊ लागलो. कधी मागे उभा राहून दोन्ही हात खांदयावर ठेऊन उभा असे. कधी हात पकडून तिला जवळ घेत असे.

रस्त्यावरची दुकान पण लहान होती तर आम्ही आत जाऊन एकुम जवळ चिकटून उभे राहत होतो. मी मागे उभा राहून संध्या मामी च्य गांडीला लंड चिकटून उभा राहत होतो. मधेच तिच्या कमरेवर हात ठेऊन समोर ठेवलेल नेकलेस दाखवण्याचा बहाणा केला. मी तिच्याशी असा वागत होतो जणू मी तिचा नवरा आहे.

मामी च ते नरम शरीर मला एक्दम वेड करून गेल होत. तेव्हड्यात मामा चा फोन आला तर आम्हाला जाव लागल. आम्ही परत वरून खाली येऊ लागलो त्या गर्दी मध्ये. परत आदी प्रमाणे मामा पुढे चालत होते मामी माघे आणि मी संध्या मामीच्या माघे. खाली येताना गर्दी वाढली होती. सर्व एक्दम चिकटून चालत होते. मी परत मागून मामी ला पूर्ण चिकटलो आणि माझा लंड मामी च्य गांडीवर एक्दम घट्ट दाबुन ठेवला. मग मी काही न विचार करता दोन्ही हात मामी च्य कमरेवर ठेवले. आणि मामी ला मागून घट्ट पकडल आणि लंड अजून दाबून गांडीवर टेकवला. मामी काही बोलली नाही.

खूप वेळ चालत मी असाच मागून मामी च्य कमरेवर हात ठेवून होतो. तेव्हड्यात पुढून एक गाडी जात होती तर सर्व जागीच थांबले. मी त्याचा फायदा उचला आणि माझे दोन्ही हात कमरेवरून सरकत पुढे नेहले आणि मामी ला घट्ट मागून पकडून धरल. मागून माझ पूर्ण शरीर मामी ला चिकटल होत. जो पर्यंत ती गाडी गेली नाही आणि जागा मोकळी नाही झाली चालायला तो पर्यंत मी मामी ला असाच मागून घट्ट पकडून होतो. मग लोक चालू लागली आणि आम्ही गाडीतून परत हॉटेल मध्ये आलो. रात्र झाली होती, तर आम्ही सर्व जेवून झोपायला गेलो.

मला झोपच येत नव्हती. सारख तेच तेच आठवण येत होत. फोन वर पण बोलू शकत नव्हतो. नक्की कळत नव्हत काय करू. कस तरी झोपलो आणि सकाळी लवकर उठलो. आजही आम्ही परत खाली गार्डन मध्ये नास्ता करायला बसलो होतो. काही वेळात नास्ता करून झाला आणि बाबा आई हॉटेल च्य रूम मध्ये गेले. मी, मामा आणि मामी पण हॉटेल मध्ये जाऊ लागलो. तर त्त्यांचा मुलगा खेळणी साठी जिद्द करू लागला. तो रडायला लागला. तर मामा बोलले मामी ला तू जा वर रूम मध्ये मी खाली जाऊन येतो. बघतो तिथे काही दुकान आहेत. काही खेळणी मिळतात का बघतो.

ते बोलून जसे मामा बाहेर गेले मी मामी कडे बघितल आणि मामी ने पण एक वेगळ्याच नजरेने माझ्या कडे बघितल. आणि आम्ही हॉटेल मध्ये आलो आणि लिफ्ट मध्ये शिरलो. दोघं पण काही बोलत नव्हतो. लिफ्ट वर जाऊ लागली आणि तेवढ्यात मी मामी ला विचारल, मामा बाहेर गेले आहेत तर पाहिजे तर थोडा वेळ माझ्या रूम मध्ये बसुया. मामा ना यायला २० मिनिट तरी लागतील. तर मामी ने पण त्यावर होकार दिला.

लिफ्ट पोहोचली आणि आम्ही रूम कडे आलो. मी रूम उघडला आणि मामी ला आदी आत जाण्यास दिल. ती आत गेली आणि मी आत येऊन दरवाजा बंद केला. मामी पुढे चालत जात होती, तेव्हा माझी नजर तिच्या गांडीकडेच गेली. मला आता राहवत नव्हत. असा मौका परत मिळणार नव्हता.

मामी बेड कडे पोचलीच होती कि मी लगेच मागून तिचा हात धरून माझ्या कडे फिरवल आणि तोंड पकडून होठांवर घट्ट जबरदस्ती किस केल. मामी चे ते गुलाबी होठ खूप छान लागत होते. मी वेड्या सारखा मामी ला किस करत होतो. मामी ने पण काही वेळाने प्रतिसात देण्यास सुरवात केली. तिने माझ्य डोकं पकडल दोन्ही हाताने आणि केसात हात फिरवत मला घट्ट किस करू लागली होठांवर.

मग मी वेळ न घालवता, लगेच मामी चे स्तन दोन्ही हाताने दाबू लागलो.

आह्हह्ह काय ती मजा होती स्तनाना हात लावायची. मामी चे बॉल एक्दम नरम आणि हापूस आंब्या प्रमाणे मोठे आणि रसाने भरलेले वाटत होते. मी जोर जोरात मामी चे बॉल दाबू लागलो. मग तिला घट्ट मिठी मारली आणि पाठीवर हात फिरवू लागलो. हात फिरवताना किस करणं चालूच होत. मग मी पाठीवर हात फिरवत खाली खाली गेलो आणि गांडीवर दोन्ही हात ठेवून जोरात गांड दाबली. एवढी मोठी गांड माझ्या हातात पण सामावत नव्हती. मी हात पूर्ण गांडीवर फिरवत दाबू लागलो.

आह्ह्ह आह्ह किती मजा येत होती अस मिठी मारून किस करत होठांवर गांड दाबायला. अहाहाहाहा आहाहाहा अहाहाहाहा

मग मी मामी चा टॉप काढून टाकला. मामी ने निळ्या रंगाचा ब्रा घातला होता. त्यात ते आंबे बघून आणि गल्ली बघून माझा लंड उड्या मारू लागला. मी लगेच माझ तोंड गल्लीत घुसवल आणि वरून चाटू लागलो. मानेवर किस करू लागलो. बॉल दाबत दाबत हात मागे नेला आणि ब्रा चा हुक काढून टाकला.

ब्रा काढताच मामी चे स्तन मोकळे झाले. ते बघून मी वेडाच झालो आणि स्तनाना चाटू लागलो. निप्पल तोंडात घेऊन चोकल. जोर जोरात दाबत मजे घेऊ लागलो. माझ तोंड दोन्ही स्तनांच्या मध्ये टाकून घट्ट मिठी मारली आणि तोंड स्तनाना घासू लागलो. मग मी मामी ला उचलून बेड वर ठेवल आणि माझ शर्ट काढून टाकल आणि  मामी च्य जीन्स च बटण उघडलआणि जीन्स खाली खेचली.

मामी ने आत निळ्या रंगाचीच चड्डी घातली होती. मी लगेच माझी जीन्स काढली आणि मामी वर झोपून गेलो आणि तिला होठांवर किस करू लागलो. मग गालावर किस केल, मानेवर किस, मग दोन्ही बॉल वर किस करत निप्पल तोंडात घेतले आणि चोखु लागलो. बॉल दाबत दाबत निप्पल चोकत होतो. मामी चे स्तन दाबण्यास खूप मजा येत होती. अस वाटत होत कि जोर जोरात दाबतच राहू.

मग मी किस करत करत खाली गेलो पोटावर किस केल. मग कमरेवर किस करत आता मी चड्डी वर आलो. आदी मांडीवर किस केल दोन्ही कडे. मग मी दोन्ही हाताने मामी ची चड्डी पकडली आणि जोरात खेचून काढून टाकली. चड्डी काढताच मामी आता माझ्या समोर एक्दम नागडी झोपली होती. ती जोर जोरात स्वास घेत होती. तिचे स्तन वर खाली हलत होते. मग मी नजर पुची कडे वळवली.

मामी ची पुची मस्त गोरी होती. त्यावर एकही केस नव्हता. मला पुची बघताच राहवलं नाही. मी लगेच पुचीवर तोंड ठेऊन तिला चाटू लागलो. तिची पुची एक्दम गरम लागत होती. मी पूर्ण पुची वरून चाटून घेतली.

अहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहाहाहा

अहाहाहाहा या अहाहाहाहा पुची आहाहा अहहहह अह्ह्ह

मग पुची फाकवुन आत जीभ टाकून चाटू लागलो. त्याने मामी एक्दम गरम झाली आणि तिने माझ्या डोक्य्वर हात ठेवला आणि माझ डोकं पुचीवर दाबू लागली. केसात हात फिरवू लागली. मी खूप वेळ मामी ची पुची चाटत होतो. मध्ये बोट टाकून आत बाहेर करत होतो. पुची आता एक्दम ओली झाली होती.

माझ्या लंडाची हालत आता बिघडली होती. त्याला आत ठेवणं जमत नव्हत. तर मी मामी च्य तोंडाजवळ गेलो आणि माझी चड्डी पण काढून टाकली आणि तिच्या स्तनांवर दोन्ही पाय फाकवुन बसलो आणि लंड तिच्या तोंडात असाच घुसवला. मामी ने पण लंडाचा टोक चोखायला सुरवात केली आणि दुसऱ्या हाताने घट्ट लंड मुठीत पकडला. जसा तिने लंड तिच्या तोंडात घुसवला मी लगेच पुढे वाकलो आणि पूर्णच लंड तोंडात घुसवला. मामी खाली झोपली होती आणि तिच्या तोंडात मी वरून लंड आत बाहेर करू लागलो. पूर्ण लंड तिच्या तोंडात खुपसला आणि आत बाहेर करू लागलो. मामी ने पूर्ण तोंड उघड ठेवल होत. लंड जेव्हडा आत जाईल तेवढा आत घुसवला.

अह्ह्ह अह्ह्ह लंडाची खाज वाढू लागली…

मग काही वेळाने मी बाजूला झालो आणि मामी ला फिरवून झोपवलं. तिला फिरवताच तिची मोठी गांड समोर अली. तिची गांड मला पाण्याने भरलेल्या फुग्या सारखी दिसत होती. मामी ची ती मोठी गांड बघून तर मी वेडाच झालो. लंड उड्या मारू लागला. मी लगेच गांडीला दोन्ही हाताने दाबले. तिची ती गांड आणि मधली गांडीची फट मी आनंदाने हात लावून बघू लागलो. मी माझा लंड गांडीच्या फॅटी मध्ये ठेवला आणि वर खाली करून घासू लागलो. माझ्या लंडाच निघणार पाणी मामी च्य गांडीत लागल आणि गांडीची फट एक्दम तेल लावल्यासारखी गुळगुळीत झाली. माझा लंड एक्दम आरामात आता मामी च्य गांडीच्या फटीत वर खाली होत होता.

मग मी मामी ला सरळ झोपवलं आणि आता पुचित लंड टाकायची वेळ अली होती. माझा लंड कधी पासून ह्यचीच वाट बघत होता. मी लगेच कंडोम घेतला बॅग मधून आणि लंडाला लावला आणि मामी चे पाय फाकवले. मग हळूच लंड पुची वर ठेवला आणि आत सरकु लागलो. मामी पण डोळे बंद करून लंड आत जातानाचा अनुभव घेऊ लागली आणि तोंडाने आवाज करू लागली.

अह्ह्ह आह्हह्ह आहाहा अहाहा

पुची एक्दम ओली झाली होती, तर लंड लगेच आत गेला आणि मी हळू हळू आता आत बाहेर करू लागलो.

मामी चा आवाज वाढू लागला.

अह्ह्ह अह्ह्ह अहाहा अहाहा
अह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह अहाहा अहाहाहाहा

मी हळू हळू गती वाढवली. पुची च्य घर्षणाने लंड एक्दम ताणला. मी पूर्ण मामी वर झोपलो आणि तिच्या होठांवर किस करत, बॉल दाबत जोर जोरात पुच्चीत लंड घुसवू लागलो. माझे झटके जोर जोरात पुचीवर लागू लागले. मामी पण जोरात ओरडू लागलीआ आ या आ या या आ आ
आह्हह्ह आहाहा आ आ या या आ

तेव्हड्यात मामी च पाणी निघणार होत तर तिने माझ्या कमरे भोवती तिचे दोन्ही पाय कैची करून धरून घेतले. मी पण गती वाढवली. आणि खाली वेळात मामी च पाणी निघाल. मला लंड आत जाताना जाणवल पाणी निघताना. पूर्ण लंड पुची च्य पाण्यावर फटके मारत होता. आणि ओला झाला होता. मी जोर जोरात मामी ला आता झवू लागलो. माझ पण पाणी निघणारच होत.

मी मामी च डोकं घट्ट धरल आणि जोर जोरात पुचीवर फटके मारत जोराचा स्वास घेतला आणि पाणी सोडल. माझा पूर्ण स्वास चढला. मी काही वेळ असाच मामी ला घट्ट पकडून तिच्यावर झोपून राहिलो. मला लंडातून अजून पाणी निघण्याच जाणवत होत.

मग मी उठलो आणि बाथरूम मध्ये गेलो आणि कंडोम काढून टाकून दिला. आणि पाणी घेऊन लंड धुवून टाकला. तोंड धून घेतल आणि थोड्य वेळात बाहेर आलो. बाहेर येताच मला समोर मामी बेड च्य बाजूला उभी दिसली. तिने पूर्ण कपडे घातले होते. ती केस बांधत माझ्या समोर उभी होती. आणि मी पूर्ण नागडा तिच्या समोर उभा होतो. ती तेव्हड्यात म्हणाली मामा कधी पण येतील मी जाते.

मी तर विसरूनच गेलो होतो मामा बद्दल ह्या झवाझवी मध्ये. ती जाते म्हणून बोलून निघाली. मी तिला सांगितलं दरवाजा खेचून घे म्हणजे तो बंद होईल आतून. आणि ती निघून गेली. मामी जाताच मी बेड वर असाच नागडा झोपून गेलो. खूप थकलो होतो.

त्या दिवशी मला खूप मस्त झोप लागली.You cannot copy content of this page