मावशी, आई आणि गावाकडची धमाल 2तिकडं आशा सारखी मादक बाई सोबत पक्या गावच्या बाजारात फिरत होता. त्यानं मुद्दाम आशाला पुढे चालायला सांगितलं होत. जेणेकरून त्याला तिला मागून नीट बघता येईल. तीच ते वळणदार शरीर त्यावर न्हेसलेली निळी साडी भलतीच मादक दिसत होती. पक्या ते पाहून वेडाच झाला होता पक्या हा मावशीचा शेजारी होता. वयाने तो ५0 शीतल होता. त्याला २ मुलं होती. बायको ८ वर्षांपूर्वीच देवाघरी गेली होती. दिसायला एखादया पैलवानाला लाजवेल अशी त्याची बॉडी होती.

बाजार खरेदी करून झाल्यावर तो आशाला त्याच्या बाईकवर घेऊन घरी आला.

सामान घरात ठेऊन तो म्हणाला,
“आशा वाहिनी तुम्ही जेऊन दुपारी आराम करा “
काही काम लागल्यास सांगा, असं म्हणत तो हसला.

आशाने पण स्माईल करत घरात गेली. मागून दिसणारी तिची ती वळणदार शरीराची आकृती तो पाहत होता

पिंट्याने पाहिलेला प्रकार आईला सांगितला, आशाला पण हे ऐकून धक्का बसला. पण तिला पण माहित होतं कि भाऊजी
आजारी असल्यामुळे ते शांताची आग वीजवाईला समर्थ नव्हते. तर शरीरसुख दुसऱ्याकडून घेतलं तर काय झालं
तिनं पिंट्याला हे सर्व कोणाला सांगूनको म्हणून सांगितलं आणि त्याच्या हातावर बाजारातून आणलेला खाऊ ठेवला. पिंट्या आनंदात बाहेर निघून गेला.आशाने त्यांच्याकडं दुर्लक्ष केलं. पण पक्या मात्र आशावर नजर ठेऊन होता. तिच्या प्रत्येक हालचालींवर त्याचं लक्ष होतं. गावात घर लांब लांब असल्यामुळे

पक्या, मावशी, आणि दिन्या यांची घर जवळ होती म्हणून पण बाकीची घर लांब लांब होती त्यामुळे सर्व गुपचूप चालू होतं. घरातील गोष्ट बाहेर कोणाला कळत नव्हती. पण आशा आता शांतीवर नजर ठेऊन होती. आशापण तशी खजवीच होती, तिच्या पण शरीरात ठिणगी पेट घेत होती.

एक दिवस आशा आणि शांता, नदीवर कपडे धुवायला गेले, सोबत पिंट्या पण होता. पक्याला हे समजताच तो सुद्धा गुरु घेऊन नदीवर पाण्यासाठी घेऊन गेला. दोघी नदीकाठी कपडे थूत होत्या साडी भिजू नये म्हणून दोघीनी गुडघ्यापर्यंत वर केली होती, पक्या झुडुपात उभं राहून त्यांना बघत होता. त्याचा अंदाज बरोबर होता आशाची मांडी खूपच गोरी होती, गो-यापान चकचक करणाऱ्या पोट-या, पिवळेधमक गुडघे पाहून त्याची हालत खराब झाली. धुण धुताना तिचे मोठे वक्ष हिंदळत होते. आता तो त्यांच्या बाजूला गेला. धुण धुताना पदर एखाद्या दोरीसारखा एका ठिकाणी गोळा झालेला होता,त्यामुळे

ब्लाऊज च्या गळ्याचा सगळाच भाग दिसत होता, हळदीसारखे पिवळेधमक गोरे स्तन त्याला खुणवत होते, त्याच्या अंदाजापेक्षा तिची दोन्ही कबुतर मोठे होते. त्याच कानशील गरम झाली, लींग कडक होऊन फणफण करु लागले. तो समोर उभा राहिल्यामुळे आशा आणि शांती थोडी आवघडल्या मधूनमधून पदर सारखा करत होत्या तिच धुण होईपर्यंत पक्या निगरगट्टासारखा तिथेच उभा होता.

तिला काय वाटेल याचा विचार न करता. आता आशा त्याच्या अगदी समोर उभी होती
आणि तिचे आखीव रेखीव शरीर तो आपल्या उपाशी नजरेनेच जणू पित होता.आशा ती नजर ओळखीत होती ती बाई होती आणि पुरुषाची कामुक नजर बायका लगेच ओळखतात. कपडे धुतल्यावर दोघीनी साडी सारखी केली पदर निट केला. धुण्याची बादली डोक्यावर घेतली. हात वर ताणल्यामुळे दोघींचा ब्लाऊज आणि साडीच्या मधला भाग जास्त उठून दिसत होता.आशा शांता मावशीला म्हणाली ” खूपच ञास आहे तुला, घरी काम शेतात काम”. ति बोलली ” चालायचच एकतर बाईचा जन्म त्यात आजारी नवरा मग काय” असं म्हणून दोघी घराकडं निघाल्या, पक्यासुद्धा गुरांना घेऊन निघाला

दिवस मावळला रात्री पक्या त्यांच्या घरी टीव्ही बघायला आला. गावी लवकर जेऊन लवकर झोपतात. त्यामुळं ९ वाजताच सर्व झोपी गेले. पक्या आणि दिन्या रात्री ११ वाजता चित्रपट संपल्यावर झोपायला गेले. पक्या घरी निघतो सांगून घरी न जात घराच्या मागच्या बाजूला गेला. आणि मागच्या छोट्याश्या फटीतून तो आशाला पाहत होता. पिंट्या गाढ झोपला होता पण आशा मात्र झोपली नव्हती. तिला रात्री घरात काय खेळ होतो. ते पाहायचं होतं हळुवारपणे दरवाजावर टकटक होताच
ती गुपचूप उठली आणि थोडं दाराच्या फटीतून पाहू लागली

शांतीने दरवाजा उघडला दारात उभ्या असलेल्या व्यक्तीला पाहताच तिच्या ओठांवर मोहक हास्य पसरलं. मावशी एका बाजूला होताच ती व्यक्ती झपाटल्यागत आत शिरली.पुढच्याच क्षणात त्याने शांतीला आपल्या बाहुपाशात घेतले आणी तिचे गाल,मान आणी ओठांवर चुंबनाची बरसात केली.

‘ओह… थांब दिन्या जरा… इतकी काय घाई आहे…. ‘ दिन्या अतिशय उतावीळ झाल्याचे पाहून मावशी म्हणाली…..
किती थांबू शांता… एक तर तू किती दिवस भेटली नाहीस आणी भेटलीस की थांबायला सांगतेस.

कसा धीर धरू मी… समोर पाण्याने भरलेली विहीर पाहिल्यावर तहानलेल्या धीर धजवेल का ग? असं म्हणत दिन्या एका हाताने तिचे पुष्ट उरोज कुस्करु लागला.

दुसऱ्या हाताने तिचे नितंब थोपटू लागला. त्याच्या त्या स्पर्शाने शांता रोमांचित होऊ लागली.

‘काय करू मी दिन्या? रात्रभर तुझ्या मिठीत राहण्याची मलाही इच्छा होते… पण नवरा आणी मुलं आहेत.. त्यांची पण काळजी घ्यावी लागते. मला…. कधी कधी मला भीती वाटते.

दिन्या… माझ्या नवऱ्याला आपल्या प्रेमाबद्दल कळले तर तो मला घरातून हाकलून देईल…. शांता म्हणाली. ती हीं त्याच्या चाळ्यांना आता प्रतिसाद देऊ लागली होती..

घाबरू नकोस शांता… नवऱ्याने हाकलले तर मी तुझ्याशी लग्न करेन… ‘ असं म्हणत त्याने शांताच्या ब्लाउजची बटणे काढायला सुरुवात केली. शांताने ब्रेसीयर घातली नव्हती.

त्यामुळे त्याने ब्लाउज काढताच तिचे भरदार स्तन मुक्त झाले. तिचे आव्हान देणारे भरदार स्तन काही वेळ दाबल्यानंतर दिन्याने तिचा पेटीकोटही काढला.

शांताच्या देहावर फक्त चड्डी शिल्लक राहिली होती. तिचा मदमस्त भरदार देह पाहताच दिन्या vedavlaw. तिला मिठीत आवळून तिच्या नाजूक ओठांची चुंबने घेऊ लागला.

तिचे उरोज जोरजोरात दाबू लागला. शांता उन्मादाने चित्कारत त्याला बिलगू लागली. न राहून तिनेही दिन्याचे कपडे काढले. त्याचा मजबूत सोटा हातात घेऊन त्याला कुरवाळू लागली..

दिन्या तिचे उरोज आळीपाळीने चोखु लागला शांता बेभानपणे चित्कारु लागली..

‘सीई…. ई दिन्या…. मस्त वाटतय रे पण आता मला राहवत नाही रे तुझा दांडा माझ्या धकधकत्या योनीत घालून…… घुसव ना …. हाय लवकर घुसव … आत …. असं म्हणत तिने

स्वतःची चड्डी काढली आणी मांड्या फाकवुन ती बेडवर झोपली. दिन्या पुरता कामातुर झाला होता… त्याने खाली झुकत तिच्या मस्ताड योनीची चुंबने घेतली आणी तो तिच्यावर झेपावला…

शांताने त्याचा सोटा हातात धरून भोकावर ठेवला त्याचबरोबर दिन्याने जोरात दणका दिला.
‘अहाहा … ओह… सी… ई… किती मस्त घालतोस रे…. आत… फार मस्त….. तुझ्या या पहिल्या दणक्यातच मी फिदा झालीय …. आता थांबू नकोस… जोरात ठोक… माझी योनी हवी

तशी रगड आह….. ‘शांता आनंदाने बडबडत होती.

आणी अजय तीव्रतेने ठोकाठिकी करू लागला होता. त्याचा सोटा पर तिचा योनीच्या तळापर्यंत पोहचत होता.वेगाने आतबाहेर होत होता. त्याच्या दणक्याना शांताही कंबर हलवून प्रतिसाद देत होती.
त्याला आवळत होती. दोहांचीही उत्कट सुख गाठण्याची जोरात धडपड सुरू झाली.

शांता योनीच्या पाकळ्या त्याच्या लिंगाभोवती आवळून त्याच पाणी शोषून घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण दिन्या गळत नव्हता. त्याची गती वाढत होती पचापच त्याचा सोट्या तिचा योनीत घुसळत होता.

शेवटी ती वेळ आलीच… दिन्याने तिचे उरोज जोरात आवळीत दमदार आघात केला. त्याच तुंबलेले पाणी तिचा योनीत उडालं शांताने त्याला घट्ट मिठीत आवळून धरले होते…

हाय….. दिन्या…. तुझ्याकडून मला नेहमीच उत्कट सुख मिळत बघ…… तुझा मिठीत मी पुरती सुखावून जाते… शांता त्याच चुंबन घेत म्हणाली…
शांता तुझा मिठीत.. मलाही स्वर्गसुखाचा आनंद मिळतो bagh…. दिन्या तिच्यापासून दूर होत म्हणाला त्याने कपडे घातले आणी तो तिचा घरातून बाहेर पडला. घाबरू नकोस शांता…

नवऱ्याने हाकलले तर मी तुझ्याशी लग्न करेन… ‘ असं म्हणत त्याने शांताच्या ब्लाउजची बटणे काढायला सुरुवात केली. शांताने ब्रेसीयर घातली नव्हती. त्यामुळे त्याने ब्लाउज काढताच तिचे

भरदार स्तन मुक्त झाले. तिचे आव्हान देणारे भरदार स्तन काही वेळ दाबल्यानंतर दिन्याने तिचा पेटीकोटही काढला.
शांताच्या देहावर फक्त चड्डी शिल्लक राहिली होती. तिचा मदमस्त भरदार देह पाहताच दिन्या vedavlaw. तिला मिठीत आवळून तिच्या नाजूक ओठांची चुंबने घेऊ लागला.

तिचे उरोज जोरजोरात दाबू लागला. शांता उन्मादाने चित्कारत त्याला बिलगू लागली. न राहून तिनेही दिन्याचे कपडे काढले. त्याचा मजबूत सोटा हातात घेऊन त्याला कुरवाळू लागली..

आशा हा प्रकार पाहून चक्रावली होती. त्या दोघांचा खेळ पाहून तिचीपण चिमणी पाणी सोडू लागली होती.
तिचा आपोआप हात तिच्या चड्डीत गेला.

आता आशा त्या दोघांचा आणि पक्या आशाचा खेळ पाहत होता,

आशाच्या छातीवरून ब्लाउज केव्हाच निसटला होता. तिचे गोरेपान बॉल अर्धवट बाहेर आले होत. बोचा टाईट झाला होता.
दिन्या शांत मावशीचे उरोज आळीपाळीने चोखु लागला शांता बेभानपणे चित्कारु लागली..‘सीई…. ई दिन्या…. मस्त वाटतय रे पण आता मला राहवत नाही रे तुझा दांडा माझ्या धकधकत्या योनीत घालून…… घुसव ना …. हाय लवकर घुसव … आत …. असं म्हणत तिने

स्वतःची चड्डी काढली आणी मांड्या फाकवुन ती बेडवर झोपली. दिन्या पुरता कामातुर झाला होता… त्याने खाली झुकत तिच्या मस्ताड योनीची चुंबने घेतली आणी तो तिच्यावर झेपावला…

शांताने त्याचा सोटा हातात धरून भोकावर ठेवला त्याचबरोबर दिन्याने जोरात दणका दिला.
‘अहाहा … ओह… सी… ई… किती मस्त घालतोस रे…. आत… फार मस्त….. तुझ्या या पहिल्या दणक्यातच मी फिदा झालीय …. आता थांबू नकोस… जोरात ठोक… माझी योनी हवी

तशी रगड आह….. ‘शांता आनंदाने बडबडत होती. आणी दिन्या तीव्रतेने ठोकाठिकी करू लागला होता. त्याचा सोटा पार तिचा योनीच्या तळापर्यंत पोहचत होता.वेगाने आतबाहेर होत होता.
त्याच्या दणक्याना शांताही कंबर हलवून प्रतिसाद देत होती. त्याला आवळत होती. दोहांचीही उत्कट सुख गाठण्याची जोरात धडपड सुरू झाली.

शांता योनीच्या पाकळ्या त्याच्या लिंगाभोवती आवळून त्याच पाणी शोषून घेण्याचा प्रयत्न करू लागली. पण दिन्या गळत नव्हता. त्याची गती वाढत होती पचापच त्याचा सोट्या तिचा योनीत घुसळत होता. त्यांचा खेळ पाहून आशासुद्धा जोर जोरात तिची बोटं तिच्या योनीत आत बाहेर करत होती

शेवटी ती वेळ आलीच… दिन्याने तिचे उरोज जोरात आवळीत दमदार आघात केला. त्याच तुंबलेले पाणी तिचा योनीत उडालं शांताने त्याला घट्ट मिठीत आवळून धरले होते…

इकडं आशा सुद्धा झडली होती हाय….. दिन्या…. तुझ्याकडून मला नेहमीच उत्कट सुख मिळत बघ…… तुझा मिठीत मी पुरती सुखावून जाते… शांता त्याच चुंबन घेत म्हणाली…

शांता तुझा मिठीत.. मलाही स्वर्गसुखाचा आनंद मिळतो बघ… . दिन्या तिच्यापासून दूर होत म्हणाला त्याने कपडे घातले आणी तो घरातून बाहेर पडला.


त्यानंतर शांता मावशी झोपली. आणि त्यांचा खेळ बघून झडलेली आशासुद्धा गाढ झोपली. आशाचं ते तसं करताना पाहून पक्यापण खूप खुश झाला. कारण तवा तापला होता. आता फक्त त्याला त्याची पोळी भाजायची होती. तो सुवर्ण संधीची वाट पाहत होता

Loading

2

0

You cannot copy content of this page