मावशी भाग 2

दुसऱ्या दिवशी मावशी सकाळी लवकर उठून अंघोळ करून तिच्या कामाला लागली. मला जाग आली तेंव्हा 9 वाजले होते. बुल्ला टाईट झाला होता. मी तसेच चड्डी मध्ये बाहेर आलो. मावशी किचन मध्ये होती. तिने सारी व पांढरा ब्लाऊज घातला होता त्यामध्ये तिची रेड ब्रा दिसत होती. त्यामळे बुल्ला आणखी उठला होता. मी लगेच तिला मागून मिठी मारली. तिने मादक आवाजात केला aaaaaaaaaaaa राजा आणि मला म्हणते की उठलास का? मी तिच्या पोटावरून हात फिरवत म्हणलो. तिला म्हटलं मावशी आज तर तू लई झवाडी दिसतेस अस वाटत की इथेच तुझी साडी वर करून गांडित बुल्ला घालू अस बोलताच तिने मला मिठी मारली आणि महंते की, ” करना राजा मी थोडच नाही म्हणते तुला. पाहिजे तशी झव, मला तुझी रण्डी बनव. ” मी तिचा बॉल जोराने दाबला ती ओरडली. मी तिला म्हणल, ” तू माझी रांड नाहीस, रांड रोज 10 बुल्ले घालून घेते, तू तर नाही ना करत हे तिला बोलत असताना मी तिचे बॉल दाबतो तिला किस करतोय. मावशी – नाही रे राजा मी रांड नाही मी तुझी बायको आहे असं समज. मी – समज नाही माझी राणी तू आजपासून माझी बायको आहेस. अस बोलून आम्ही किस करू लागलो मी तिची गांड दाबतोय. मावशी – राजा आता सहन होत नाही. तुझा बुल्ला घालून मला तुझी बायको बनव. अस म्हणताच तिने माझी चड्डी काडली व bulla चोळू लागली. मी – घे ना तोंडात तिने लगेच बुल्ला तोंडात घेऊन चोखू लागली. काय बुल्ला चोकायची ती एकदम भयानक पूर्ण तोंडात घ्यची बाहेर काढायची मग घायची. मी तिला म्हतल वां ग राणी काय मस्त करतेस. मावशी – चल ना रूम मध्ये तिकडे झव मला, मी तिल उचलून घेतले आणि रूम मध्ये जाऊन तिला भोंगळ केलं. तिला मागून मिठी मारून तिची बॉल दाबू लागलो. मावशी – चल ना राजा बेड वर झव ना लवकर, मी तिला बेड वर झोपवले आणि तिच्या अंगावरुन ? करू लागलो. ती पण माझा बुल्ला हातात घेऊन चोळू लागली. मावशी – घाल ना रे पुच्चीत हा तुझा बुल्ला सहन होत नाही रे आता. मी – हो ग मावशी, मी तिच्या पुच्चीत बुल्ला घातला आणि झवू लागलो. मावशी – राजा जोरात कर ना aaaaaaaaa hahahahahha सोन्या मेले रे मी काय तुझा बुल्ला आहे रे. मी – तुझी पुच्ची पण काय भारी आहे ग एकदम पॅक काका झवत नाही का तुला मावशी- aaaaaaa नाही रे राजा म्हणून तर तुझ्या खाली आले ना, आई ग झव असेच मावशी जोर जोरात ओरडत होती. तिचे हलणारे मम्मे बगून मला अजुन झव्याला मजा येत होती. मी तिचे माम्मे दाबत होते चोकात होती, ती पण मस्त झवून घेत होती. मावशी – हाहाहाहा राजा लई भारी झवतोस रे झव हाहाहा.. आले रे मी हाहाहा झव जोरात आई ग अस म्हणत मावशी ने पाणी सोडले. मी म्हटलं मावशी माझं पाणी सोडू का पुच्चीत ती नाही म्हणाली. मला पिऊ दे तुझ पाणी अस म्हणून ती माझ बुल्ला चोकु लागली. तेवढ्यात तिच्या पोरीचा फोन आला. मावशीचे पोरगी हाहाहा एकदम जवान 21 वर्षाची बाहेर शिकायची. मावशी तिला बोलू लागली. मी तिचे अम्मे चोळत होते तर ती फोन वर बोलत होती सोनी – (मावशीची मुलगी) मम्मी मी उद्या येते घरी. पप्पाचा फोन आला होता की, घरी कोणी नाही तू जा म्हणून. मावशी – अग तू कशाला येतेस, राजा आला आहे3ना3 इथे (हे सर्व ते बोलत असताना मी मावशीचे बॉल दबातोय तिला किस करतोय ती पण माझा बुल्ला हलवते. ) सोनी – राजा आलंय का मग तर मी येणारच किती दिवस झाले मी त्याला भेटले नाही. मावशी – बर ये. अस बोलून तिने फोन ठेवला आणि मला मिठी मारली व किस करू लागली. मावशी – राजा उद्या सोनी येणार आहे मग मला झवणार कसं. मी – तिला किस करत तू नको काळजी करू मी करतो काय करायचं ते. अस बोलून मी आणखी एकदा तिला कचा कच झवलो. मित्रानो, आम्ही दोघं आता एकरूप झालो होतो. माहीत नाही का पण मला पण मावशी आवडू लागली होती आमच्या दोघांच्या वयामध्ये 14 वर्षाचा फरक होता. तरी पण…..

This content appeared first on new sex story .com

This story मावशी भाग 2 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page