मित्राची आई पार्ट 12मित्राची आई पार्ट 12

मी आयुष्यात इतका खुश कधीच झालो नव्हतो.
कारण की इकडे तोंडामध्ये मी जोशी काकूंची सुंदर मुलायम नाजूक गुलाबी पुच्ची चा आस्वाद घेत होतो.
आणि त्याच वेळी माझ्या लवड्यावर एक सुंदर सेक्सी मादक शीला काकू माझ्या आवडत्या रिव्हर्स काऊगर्ल पोझिशनमध्ये उड्या मारत होत्या.
वायग्राच्या इफेक्ट मुळे दहा मिनिट झाले तरीही माझा लवडा फेल झाला नव्हता.
शीला काकू आणि जोशी काकू ही आनंदाने मदमस्त झाल्या होत्या.
जोशी काकू आता खूप मूडमध्ये आल्या होत्या.
त्या त्यांची सुंदर पुच्ची आता व्हिडिओ प्रमाणे माझ्या तोंडावर रगडत होत्या. मध्येच त्या त्यांच्या ढुंगणाची भेग ही माझ्या नाकामध्ये घालत होत्या.
आणि खाली आता शीला काकूही माझा मोठा लवडा आत गेल्यामुळे त्यांना मजा येत असल्याने त्याही जोरजोरात दणके देत होत्या.
आयुष्यात इतके सुख एकत्र मला कधीच मिळालेले नव्हते.
जोशी काकूंच्या पुच्ची मधून आता पाणी निघायला लागले होते ते मी चाटून पुसून चोखायला लागलो होतो.
फेससेटिंग मध्ये खूप सॅटिस्फाय झाल्यामुळे जोशी काकूंनी शेवटी त्यांच्या पुच्चीतून जोरदार पाणी सोडले ते मी गटगट पिऊन घेतले.
माझ्या तोंडावर पुच्ची ठेवून जोशी काकू तशाच थकून बेडवर आडव्या झाल्या.
पण शीला काकू मात्र अजूनही खाली जोरदार दणके देत होत्या.
आयुष्यात इतका मोठा लवडा पहिल्यांदा त्यांना मिळाल्यामुळे. शीला काकू सुद्धा सेक्स मध्ये मग्न झाल्या होत्या.
शेवटी पाच मिनिटानंतर शीला काकू थकणार तेवढ्यात मी पण माझा चिक शीला काकूंच्या पुच्चीत सोडला.
त्याच्या दोन मिनिटानंतर शीला काकू पण तशाच माझ्या लवड्यावर उताणा पडल्या.
आम्ही तिघेही डोळे मिटून तसेच पडलो होतो.

सुंदर असे ते चित्र बेडवर निर्माण झाले होते. जोशी काकूंची पुच्ची माझ्या तोंडावर होती आणि त्या उताणा पडलेल्या होत्या. आणि शीला काकू माझ्या बुल्ल्यावरच उताण्या पडलेल्या होत्या.

थोडा वेळ असेच पडल्यानंतर जोशी काकू लघवीला जायला उठल्या.
त्या तशाच भोंगळ्या बाथरूम कडे निघाल्या असताना मी त्यांना थांबविले आणि माझ्या डोक्यातील एक घाणेरडा प्लॅन सांगितला.
की शीला काकू सुद्धा बाथरूमला येतील मी बाथरूमच्या जमिनीवर झोपेल.
नंतर तुम्ही दोघी एकमेकींकडे तोंड करून माझ्या तोंडावर बसा.
आणि तुमच्या लघवीची जोरदार गरम सेक्सी धार माझ्या तोंडावर मारा.
हे ऐकून शीला काकू खूप उत्साहीत झाल्या.
त्या लगेच बेडवरून उठून निघाल्या.

पण जोशी काकू यासाठी थोड्या नाराज होत्या त्या नको नको म्हणत होत्या.
मी त्यांना म्हणालो काल तर आपण केले हे दोघांनी बाथरूम मध्ये.
तेव्हा जोशी काकू म्हणाल्या की बाकी सर्व ठीक आहे पण शिला समोर मला लघवी नाही येणार.
मी सेक्स तर केला तिच्या सोबत मिळून.
पण लघवी नाही जमणार मला.

जोशी काकू नाही म्हणाल्या नंतर मी आणि शीला काकू बाथरूम कडे निघालो.
पण मी शीला काकूंना किचनमध्ये नेले आणि एक बॉटल हातात घेऊन जमेल तेवढे पाणी प्यायला लावले.
शीला काकूंना कळून चुकले की त्यांना जोरात लघवी यावी म्हणून मी त्यांना जास्त पाणी प्यायला लावत आहे.
आता संपूर्ण घरात मी जोशीकाकू आणि शीलाकाकू भोंगळेच फिरत होतो.
शीला काकूंनी खूप सारे पाणी पिल्यानंतर आम्ही दोघे बाथरूम मध्ये गेलो आणि मी लगेच जमिनीवर झोपलो.
शीला काकू माझ्या तोंडावर बसल्या.
त्या त्यांची लघवीची गरम धार माझ्या तोंडावर सोडणार तेवढ्यात मी त्यांना थांबवले.
मी शीला काकूंना आता माझ्या तोंडावर फेस सेटिंग करायला लावले.
शीला काकू पण खूप खुश झाल्या.
त्या आता त्यांच्या पुच्ची आणि ढुंगण या मधली बाजू माझ्या तोंडावर जोरजोरात रगडायला लागल्या.
मी पण मध्येच जीभ बाहेर काढून शीला काकूंना चाटत होतो.
आता शीला काकूंना खूप जोरात लघवी आली होती.
त्या मागे सरकल्या आणि त्यांनी त्यांच्या लघवीची गरम जोरदार धार माझ्या तोंडावर सोडली.
मी पाणी पाजल्यामुळे शीला काकूंनी खूप वेळ माझ्या तोंडावर लघवी केली.
त्यांची लघवी संपल्यावर मी माझे तोंड उचलून त्यांच्या पुच्चीच्या भोकाला लावले.
आणि त्यांची लघवीने भरलेली मूत्रट ओली पुच्ची मी चाटून पुसून चोखून घेतली..

दुपारपासून आमच्या तिघांची जोरदार झवाझवी चालू होती.
आता मात्र माझ्या अंग दुखायला लागले होते आणि माझ्यात काहीच स्टॅमिना उरलेला नव्हता.
माझ्यासमोर जोशी काकु,शीला काकू भोंगळ्या होत्या तरी पण माझा लवडा आता उठत नव्हता.

मी आता झोमॅटो वरून जेवण मागवले
आणि आम्ही तिकडे मिळून केले खूप भयंकर थकवा आल्यामुळे मी वरच्या रूममध्ये जाऊन झोपून गेलो.

रात्री तीन वाजता मला डायरेक्ट जाग आली असता मी लघवीला उठलो.
वायग्रा खूप पावरफुल होती परत माझा लवडा खूप ताठ झाला होता लघवीमुळे.
मी वरच्या बाथरूम मध्ये मुतायला जाणार होतो पण मी अचानक खालच्या बेडरूम मध्ये आलो.
आणि बेडरूम उघडले.

शीला काकू आणि जोशी काकू दोघेही बेडवर जोशी काकूंची नाईटी घालून गाढ झोपलेल्या होत्या.
मि शीला काकूंना जाऊन उठवले.
आणि त्यांना गोल्डन शॉवर बद्दल विचारणा केली.
माझी अंडर पॅन्ट खाली करून मी त्यांना माझा ताठ झालेला लवडा दाखवला.
शीला काकू झोपेतच उठल्या
आणि माझ्यासोबत बाथरूम मध्ये आल्या.
त्यांचे कपडे माझ्या लघवीने भिजू नये म्हणून मी त्यांचे काढून त्यांना पूर्ण भोंगळे केले आणि जमिनीवर गुडघ्यावर बसायला सांगितले.
मग मी शीला काकूंच्या तोंडासमोर माझ्या नवऱ्याची टोक धरले आणि मला आलेली जोरदार लघवी मी त्यांच्या तोंडावर सोडली.
मी खूप वेळ शीला काकूंच्या तोंडावर लघवी करून त्यांना तृप्त केले.
माझी लघवी होतात शीला काकूंनी अचानक त्यांच्या दोन्ही हातांनी माझा लवडा पकडला.
आणि त्यांनी गुडघ्यावर बसूनच माझा लवडा चोखायला चालू केले. शीला काकू आता खूप मुड मध्ये आल्या होत्या.
ब्लोजॉब च्या व्हिडिओ प्रमाणे त्या एकदम सराईतपणे जोरदार माझा लवडा चोखत होत्या.
वायग्रा गोळी खूपच जास्त पावरफुल होती पाच मिनिट माझा लवडा चोखल्यानंतर शीला काकू थकून गेल्या.
पण आता माझा कंड परत उठला होता.
मी कमोड बंद करून त्याच्यावर बसलो आणि शीला काकूंना माझ्या तोंडाकडे तोंड टाकून माझ्या जांघेवर बसायला सांगितले.
शीला काकू माझ्या दोन्ही पायांच्या बाजूने कमोड वर उभ्या राहिल्या मग मी माझा बुल्ला ताठ केला.
शीला काकू हळूहळू खाली बसत माझ्या बुल्ल्याच्या टोकापर्यंत आल्या.
मग मी माझा बुल्ला शीला काकूंच्या पुच्चीच्या भोकावर सेट केला.
शीला काकू हळूहळू खाली सरकायला लागतात मला खूप मजा यायला लागली.
मग शीला काकूंनी त्यांचे दोन्ही पाय जमिनीवर टेकवले .
आता माझा मोठा कडक बुल्ला शीला काकूंच्या पुच्चीत पूर्ण आत बसला होता.
शीला काकूंना आता माझ्या मोठ्या बुल्ल्याने त्रास व्हायला लागला होता.
पण मग नंतर त्यांनी दणके देणे चालू केले.
आता शीला काकूंना आणि मला दोघांनाही मजा यायला लागली.
आम्ही दोघे सेक्सच्या नादात आमचा आवाज खूप मोठा होत आहे हे विसरून गेलो.
आमच्या आवाजामुळे जोशी काकू उठून बाथरूम कडे आल्या.
आणि शीला काकूंना म्हणाल्या याला झोपेतून उठवून परत चढवून घेतले की काय तू.
शीला काकू बोलण्याच्या मूडमध्ये नव्हत्या त्यात जोरात दणके देत होत्या.
शेवटी दहा मिनिटानंतर मी माझा सर्व चिक शीला काकूंच्या पुच्चीत सोडला.
शीला काकू दनके मारल्यामुळे खूप थकल्या होत्या त्यांनी थकल्यामुळे माझ्या खांद्यावर मान टाकली.
मी तसाच उभा राहून शीला काकूंना कमरेवर अलगद उचलले.
आणि बेडरूम मध्ये आणून बेडवर आडवे केले.
शीला काकू मध्ये आता कपडे घालण्याची ही ताकद नव्हती.
एका बाजूला शीला काकू मध्ये मी आणि माझ्या दुसऱ्या बाजूला जोशी काकू असे आम्ही तिघेही जण आता बेडवर पडलो.
शीला काकू आणि मी तर दोघे भोंगळेच झोपलो.
सकाळी आम्हाला तिघांना नऊ वाजता जाग आली.
शीला काकूंना घरून आता फोन चालू झाले होते.
त्यांना घरी इतक्या लवकर जाण्याचे मन नव्हते पण जावे लागणार होते.
शीला काकू मला म्हणाल्या आता यानंतर परत रवी आणि माझी भेट कधी होईल काय माहित.
तर जाण्याआधी आपण एकदा परत काहीतरी नवीन करूया ना.
जोशी काका अजून दोन दिवस येणार असल्याने मी बिनधास्त होतो.
मी दोघींना म्हणालो तुम्ही दोघी टॉयलेटला जाऊन या एकदा
तोपर्यंत मी काहीतरी नवीन आयडिया शोधतो
त्या दोघी सनी फ्रेश होऊन बेडरूम मध्ये येतात मी त्यांना एक व्हिडिओ दाखवला तो व्हिडिओ बघून दोघीही खूप घाबरल्या.
त्या मला म्हणायला लागल्या पण असे कसे शक्य आहे ?

हे कसे करणार आपण ?

You cannot copy content of this page