मित्राची आई पार्ट 4मित्राची आई पार्ट 4

रात्रभर मी काकूंना मनसोक्त झवले.
शेवटच्या शॉट नंतर आम्ही दोघेही इतके थकलो होतो की कपडे घालायचे आणि कसलेच भान राहिले नाही.
सकाळी नऊ वाजता मला उशिरा जाग आली.
डोळे उघडून बघतो तर लघवीमुळे माझा बुल्ला खूप ताठ झालेला होता. मी बेडवर उठून बसलो आणि बघितले की रात्री काकू शेवटचा शॉट नंतर पुच्ची न धुता तसेच पाय फाकवून झोपलेल्या होत्या.
रात्रभर काकूंना झवून सुद्धा माझे मन भरलेले नव्हते.
थकल्यामुळे काकू एकदम गाढ झोपेत होत्या. काकू खूप सुंदर असल्याने त्या पूर्णपणे नग्न झोपलेल्या बघून मला खूप छान वाटत होते.
मी मोबाईल मध्ये त्यांचे मनभरून शूटिंग करून घेतले.
मला आता काकुंवर चढण्याची परत इच्छा होऊ लागली.
पण त्या खूप गाढ झोपेत असल्याने मी त्यांना उठवले नाही. तसाच त्यांच्या सुंदर पुच्चीकडे एकटक बघत त्यांची जागी होण्याची वाट बघत बसलो.
थोड्यावेळाने काकू ऊठल्या.
झोपेतून उठल्यावर भोंगळ्या काकू अजून सेक्सी आणि हॉट दिसत होत्या.
मी काकूंना सेक्स करायची इच्छा व्यक्त करून दाखवली. पण काकू म्हणाल्या इच्छा तर माझी पण आहे.
पण काल बाथरूम मध्ये पडल्यामुळे माझे अंग आता दुखत आहे थोडेसे. पेन किलर टेबलेट्स चा इफेक्ट सुद्धा कमी झाला आहे.
नंतर काकू म्हणाल्या खरं सांगू का रवी तुझा बुल्ला खूप मोठा असल्याने मला सेक्स च्या वेळी तर खूप मजा आली पण आता मात्र मला दुखत आहे.
काकू बेडवरून उतरल्या. झोपेतून उठल्यामुळे त्या सेक्सी दिसत असल्याने मी त्यांना घट्ट मिठी मारली. त्यावेळी त्यांचे बॉल माझ्या छातीला घासल्याने माझा बुल्ला अजून कडक आणि ताठ झाला आणि त्यांच्या पुच्चीला टोचायला लागला जोरात.
मग काकू म्हणाल्या चल मी लघवीला जाऊन येते. तेव्हा माझ्या डोक्यात अचानक विचार आला आणि मी काकूंना म्हणालो
काकू दोन मिनिटे फक्त
माझा आणि अक्षदाचा हा एक व्हिडिओ बघा.
काकू आणि मी बेडवर बसून तो व्हिडिओ सुरू केला.
काकू म्हणाल्या कसला व्हिडिओ आहे हा. तर मी काकूंना म्हणालो काकू यायला गोल्डन शॉवर म्हणतात. मग मी काकूंना स्पष्टीकरण दिले त्याचे व्हिडिओ चालू करून.
त्या व्हिडिओमध्ये मी बाथरूमच्या टाइल्स मध्ये जमिनीवर बसलो होतो आणि माझी गर्लफ्रेंड अक्षदा माझ्यासमोर दोन्ही पाय फाकवून उभी होती.
काय चालू आहे हे काकूंना कळत नव्हते. पुढे जे झाले ते बघून काकूंना खूप मोठा धक्का बसला.
काकू म्हणाल्या याबद्दल मी कधी ऐकले नाही आणि कधी विचारही केला नाही. पण मी काकूंना पटवून सांगितले की यात खूप जास्त मज्जा येते.
मग मी आणि काकू बाथरूम मध्ये गेलो.
काकू म्हणाल्या आपण दोघेही करू गोल्डन शॉवर. मला नवीन ट्राय करायचे आहे आज.
मी खूप खुश झालो आणि जमिनीवर बसलो.
आता काकू माझ्या तोंडासमोर उभ्या राहिल्या.
काकूंनी त्यांची पुच्ची एकदम माझ्या तोंडाजवळ आणली. आणि काकूंनी त्यांच्या लघवीची जोरदार धार माझ्या तोंडावर सोडली.
काकूंच्या लघवीची ती पिवळी गरम जोरदार धार त्यांच्या पुच्चीतून माझ्या तोंडावर पडत असल्याने मला स्वर्गीय आनंद भेटत होता.
काकूंना पण माझ्या तोंडावर लघवी करताना मजा येत होती हे त्यांच्या चेहऱ्यावरून मला कळत होते.
रात्रीपासून लघवीला न गेल्याने काकूंनी खूप वेळ माझ्या तोंडावर लघवी केली.
काकूंची लघवी करून झाल्यावर मी त्यांच्या ढुंगण च्या मागे हात घालून त्यांना माझ्या तोंडाकडे ओढले. आणि त्यांची पुच्ची माझ्या तोंडाजवळ आणली.
आता मी माझे नाक काकूंच्या पुच्चीच्या भेगेत घालून त्यांच्या लघवीचा मादक वास घेऊ लागलो.
काकूंच्या पुच्चीचा वास घेऊन मन भरल्यानंतर मी आता माझी जीभ काकूंच्या पुच्चीच्या भेगेत घालून त्यांची लघवी केलेली ओली पुच्ची चाटायला लागलो.
माझ्या जिभेचा शेंडा काकूंच्या पुच्चीच्या दाण्याला लागताच काकू एकदम खुश झाल्या आणि त्यांनी माझे तोंड त्यांच्या पुच्चीवर जोरात दाबले. मला कळून चुकले होते की काकूंना आता मजा येत आहे. मी जोरात माझी जीभ काकूंच्या पुच्चीच्या दाण्यावर चोळू लागलो.
काकू आता जोरजोरात आवाज काढायला लागल्या आनंदात.
पाच मिनिट मी काकूंची पुच्ची मनसोक्त जोरजोरात चोखली.
त्यानंतर काकूंनी त्यांचे पाणी सोडले.
काकूंचे ते पुच्ची चे पाणीसुद्धा मी आनंदाने पिऊन घेतले.
यानंतर माझा टर्न होता. आता काकू खाली गुडघ्यावर बसल्या आणि मी उभा राहून माझा ताठ लांब बुल्ला त्यांच्या तोंडात जवळ नेला.
मी जोरात माझ्या लघवीची धार काकूंच्या संपूर्ण तोंडावर मारू लागलो. काकू डोळे बंद करून पूर्ण मजा घेत होत्या.
माझी लघवी करून झाल्यावर काकूंनी माझा बुल्ला दोन्ही हातात पकडला. आणि काहीच न बोलता हळूहळू तोंडात घेऊन तो चोखायला लागल्या. हे मला अनपेक्षित होते. काकूंनी जेव्हा माझा बुल्ला तोंडात घेतला तेव्हा मला खूप मजा यायला लागली. मग मी काकूंना म्हणालो काकू तुम्हाला तर त्रास होत आहे ना मग राहू द्या हे नंतर कधीतरी करू.
यावर काकू म्हणाल्या अरे मला फक्त सेक्स करायला त्रास होत आहे. तोंडात घ्यायला कसला त्रास होणार मला मला तर खूप मजा येत आहे आता. काल मी आयुष्यात पहिल्यांदा तुझा बुल्ला तोंडात घेतला. आणि मला हे खूप आवडत आहे. असे म्हणून काकूंनी दोन्ही हातांनी केस मागे बांधत हळूहळू माझा पूर्ण बुल्ला तोंडात घेतला. आणि मी व्हिडिओमध्ये दाखवले त्याप्रमाणे त्या जोरजोरात मन लावून चोखायला लागल्या. काकू बुल्ला चोखत असताना मला स्वर्गीय आनंद येत होता.
आणि तेही माझी अपेक्षा नसताना.
काकूंनी कमीत कमी दहा मिनिट माझा बुल्ला मनसोक्त चोखला.
शेवटी त्या थकल्यानंतर बाजूला झाल्या.
त्यानंतर आम्ही ब्रश करून कपडे घालून हॉलमध्ये बराच वेळ गप्पा मारत बसलो.
गप्पा मारता मारता काकू म्हणाल्या
की मी कालपासून अक्षदाचे आणि तुझे दोन व्हिडिओ बघितले. तेव्हापासून मला खूप कसेतरी होत आहे. खरंतर अक्षदा माझ्या मुलीपेक्षा खूप कमी वयाची आहे. पण तुम्ही दोघे ज्याप्रकारे हॉट सेक्स करतात. ते बघून मला तुम्हा दोघांना लाईव्ह सेक्स करताना बघण्याची खूप इच्छा होत आहे.
काकू हे काय बोलत आहे ऐकून मला आश्चर्याचा धक्का बसला. काकूंना म्हणालो काकू हे कसे शक्य आहे अक्षदा तर माझी गर्लफ्रेंड आहे.
तिला जर कळाले की मी काल संध्याकाळपासून तुम्हाला आतापर्यंत झवत आहे तर ती माझ्यासोबत ब्रेकअप करेल. तिच्या भीतीने मी कालपासून मोबाईल सुद्धा फ्लाईट मोड करून ठेवला आहे ते व्हिडिओ कॉल करेल या भीतीने.

काकू म्हणाल्या अरे वेड्या तू समजतो तसे नाही करायचे. मी लपून बघेल तुम्हाला
तू थोड्यावेळाने अक्षदाला काहीतरी बहाणा करून इथे बोलवून घे. अक्षदा येईल तेव्हा मी बाथरूम किंवा खालच्या बेडरूममध्ये लपून बसेल.
नंतर तू तीला आमच्या वरच्या बेडरूम मध्ये घेऊन जा.
आणि दरवाजा उघडा ठेव.
मग मी तुम्हाला लपून बघेल.

काय करावे हे मला काही सुचत नव्हते.
मग मी आणि काकूंनी एक प्लॅन बनवला आणि अक्षदा ला कॉल केला. मी अक्षदा ला कॉल वर सांगितले की श्रीच्या घरचे सर्वजण गावाला गेले आहेत.
आणि त्यांनी मला त्यांच्या घराची चावी दिली आहे. आणि तुझे पीरियड्स सुद्धा परवा संपले आहे. तू सुद्धा मूडमध्ये असशील. आणि आपल्याला शेवटचा सेक्स करून सुद्धा एक महिना होऊन गेला आहे.
हे ऐकून अक्षदा खूप खुश आणि उत्साहीत झाली. अक्षदा लगेच तयार झाली.
मी अक्षदा ला सोबत येताना तिची साडी ब्लाउज आणि परकर सुद्धा आणायला सांगितले कारण की अक्षदा साडी मध्ये खूप सुंदर दिसते.
तर आज तिला आधी साडी घालून नंतर साडी काढून मनसोक्त झवण्याचा मी प्लॅन बनवला.
पण माझ्या मनात धाकधूक चालू होती.
चुकून जर अक्षदानी सेक्स चालू असताना काकूंना आम्हाला लपून बघतांना बघितले तर काय होईल ?
पण शेवटी मी विचार केला जे होईल ते बघून घेऊ पण अशी मजा मला परत कधीच येणार नाही.
कारण की एखाद्या लेडीज समोर अक्षदा सोबत सेक्स करण्याची माझी एक जुनी होती fantasy ती सुद्धा आज पूर्ण होणार होती.

आता सकाळचे दहा वाजले होते आणि अक्षदा दुपारी बारा वाजता येणार होती.
तोपर्यंत काकू आणि मी आंघोळ करून घेण्याचे ठरविले.
मग आम्ही एकत्र आंघोळ करण्याचा सेक्सी विचार केला.
मी आणि काकू बाथरूम मध्ये गेलो. मी हळूहळू काकूंचे गाऊन ब्रा आणि पॅंटी काढून त्यांना बाथरूम मध्ये पूर्ण भोंगळे केले.
काकूंनी पण मला पूर्ण भोंगळे केले.
मग काकू आणि मी एकमेकांच्या अंगाला साबण लावून खूप रगडले.
नंतर मी बाथरूमच्या फरशीवर झोपून काकूंना पटायाचा किस्सा सांगितला.
काकूंना पण ती आयडिया खूप आवडली.
मी जमिनीवर झोपतात काकू माझ्या अंगावर बसल्या आणि आता त्या त्यांच्या पुच्चीने माझे पूर्ण अंग घासू लागल्या.
नंतर काकूंनी त्यांच्या बॉल आणि ढुंगण ने सुद्धा माझे पूर्ण अंग चोळले.
अर्धा तास चाळे केल्यानंतर आम्ही दोघेही परत बेडरूम मध्ये अंग कोरडे करून आलो.
मी माझ्या हाताने काकूंना सर्व कपडे घातले.
आम्ही दोघांनी नाश्ता करून घेतला.
थोड्या वेळाने अक्षदा चा कॉल आला कि ती घरातून निघाली आहे.
आम्ही सर्व घर नीट आवरून घेतले अक्षदाने बेल वाजवताच काकू पटकन खालच्या बेडरूम मध्ये गेल्या आणि त्यांनी आतून कडी लावून घेतली.

अक्षदा घरात आली ती खूपच सुंदर आणि मादक दिसत होती.
तिने हातातल्या पिशवीत तिची साडी आणि कपडे आणले होते.
मी तिला बाथरूम मध्ये जाऊन ती साडी आणि कपडे घालण्यास सांगितले.
सवय नसल्याने साडी घालायला खूप वेळ लागला पंधरा मिनिटानंतर ती सर्व आवरून बाहेर निघाली.
साडी घातल्यामुळे अक्षदा खूपच सुंदर आणि सेक्सी दिसत होती.
आता मला राहवत नव्हते.
असे वाटत होते की अक्षदाला उचलून सोप्यावर पटकावे आणि तिथेच झवून मोकळे करावे.
मी अक्षदा ला वरच्या बेडरूम मध्ये जाण्यासाठी सांगितले आणि पाण्याची बॉटल घेण्याचा खोटं बहाना करून खाली थांबलो.
अक्षदा वर जाताच मी खालच्या बेडरूम चे दार वाजवून काकूंना सांगितले की काकू एक मिनिटांनी या तुम्ही लगेच आणि मी सांगितले आहे तिथे लपून राहा.

पुढील कथा पार्ट 5 मधेYou cannot copy content of this page