मित्राची आई पार्ट 6मित्राची आई पार्ट 6

अक्षदा बेडरूम मध्ये येत आहे हे मला कळताच. मी पटकन आवाज न करता कपाटाचे दार लोटून घेतले.
गडबडमध्ये मी काकूंना त्यांची पँटी न घालताच दरवाजा बंद केला.
अक्षदा आत आली. आम्ही दोघांनी पंधरा मिनिट आराम करण्याचे ठरविले.
पंधरा मिनिट झाल्यावर मी उभा राहिलो आणि अक्षदाची साडी काढून फेकली.
नंतर मी हळूहळू अक्षदा चे ब्लाउज आणि ब्रा आणि नंतर परकर आणि पॅंटी सुद्धा काढून अक्षराला पूर्ण भोंगळे केले.
अक्षदा आता बेडवर झोपली.
पण मी तिला त्याची दिशा बदलवायला लावून कपाटाकडे पाय करायला लावले.
मी असे का करत आहे हे अक्षदा ला कळाले नाही. पण पुच्ची चाटून घेण्याच्या नादात तिने मला त्याचे कारण विचारले नाही.
मी आता अक्षदाचे दोन्ही पाय फाकवले.
त्यामुळे अक्षदाची गोरी गुलाबी पुच्ची उघडल्या गेली.
आणि अक्षदा च्या पुच्चीचा गुलाबी दाना वर आला.
मी पण आता पूर्ण नंगा झालो.
मी खाली वाकलो आणि अक्षदाच्या पुच्चीवर तुटून पडलो.
मी माझी पूर्ण जीभ अक्षदाच्या पुच्चीच्या भेगेमध्ये घातली आणि जोरजोरात फिरवायला लागलो.
मी अक्षदाची पूर्ण पुच्ची चाटूनपुसून खाल्ली.

मग मी माझ्या जिभेचा शेंडा अक्षदा च्या पुच्ची च्या दाण्याला लावला आणि जोरजोरात चोखायला लागलो.
अक्षदा ला खूप मज्जा येत असल्याने ती खूप जोरजोरात ओरडायला लागली.
पंधरा-वीस मिनिट अक्षदाची पुच्ची चोखल्यानंतर तिने तिच्या पुच्चीतून पाणी सोडले जे मी सर्व चाटून घेतले.

अक्षदा आता पुच्ची फाकवून पाय पसरवून बेडवर पडलेली होती.
ते बघून माझा लवडा ताठ झाला.
मी उठलो आणि माझा लवडा अक्षदाच्या पुच्चीच्या भोकावर ठेवला.
पण अचानक मला आठवले की अक्षदा ला त्रास होत आहे
आणि काकू कपाटात माझी वाट बघत आहेत.
दहा मिनिट आराम केल्यानंतर अक्षदा उठली.
नेहमी मला आवडते तसे मीच तिला सर्व कपडे घातले.
अक्षदा तिथेच थांबण्याच्या मूडमध्ये होती
पण मी तिला खोटं बोललो की मला एका ठिकाणी अर्जंट जायचे आहे तर तुला सुद्धा निघावे लागेल.
मग मी आणि अक्षदा सोबत निघालो ती थोडी पुढे गेल्यावर मी लगेच यू टर्न घेतला आणि घरी परत आलो.
मी बेडरूम मध्ये जाईपर्यंत काकू कपाटाच्या बाहेर निघून फॅन खाली बसल्या होत्या.
थोडा वेळ आधी माझे मन भरले नसल्याने मी परत काकूंना बेडवर ढकलले आणि गाऊन वर करून काकूंची चड्डी काढून फेकली.
आणि माझा पूची चाटायचा राहिलेला अर्धा कार्यक्रम परत चालू केला.
काकूंची पुच्ची आता पूर्ण चिकट आणि ओली झाली होती अक्षदा आणि माझा सेक्स बघून.
मी आता काकूंचे दोन्ही पाय पूर्ण केल्याने मला काकूंच्या पुच्चीचे आणि ढुंगणाचे दोन्ही भोक एकत्र दिसत होते.
काकूंच्या पुच्चीतून पाणी निघेपर्यंत मी त्यांची पूची मनसोक्त चोखली.
काल रात्रीच्या जोरदार झवाझवी मुळे मी काकुंसोबत सेक्स करू शकत नव्हतो त्यामुळे आम्ही दोघेही बेडवर तसेच पडलो आणि झोपी गेलो.
दुपारचे जेवण सुद्धा आम्ही झोमॅटो वरून ऑर्डर केले.
कालपासून खूप सेक्स केल्याने आता मीही थकलो होतो आणि सेक्स करण्याची इच्छा ही कमी झाली होती माझी आता.
तेवढ्यात काकूंच्या एका मैत्रिणीचा कॉल आला.
काकूंचा मोबाईल माझ्या बाजूने असल्याने मी तो उचलला. मोबाईल डिस्प्ले वर नाव नंबर सोबत त्यांचा फोटो सुद्धा मला दिसला.
काकूंची ती मैत्रीण मारवाडी होती.
मी लाऊड स्पीकर वर फोन करून मोबाईल काकूंच्या तोंडासमोर धरला.
काकूंनी फोनवर तिला सांगितले की काल त्या बाथरूम मध्ये पडल्यामुळे बाहेर येऊ शकणार नाही.
अति सेक्स केल्याने आम्ही दोघं थोडेसे कंटाळलो होतो
म्हणून मी काकूंना म्हणालो की आपण एक तास झोप काढू आणि मस्तपैकी बाहेर फिरून येऊ नंतर.
कालपासून खूप वेळा सेक्स केल्यामुळे आता काहीतरी नवीन काकूंकडून करून घेण्याचे मी ठरविले होते.
आम्ही दोघे बेडरूम मध्ये आलो आणि मी माझा मोबाईल बेडरूम मधल्या स्मार्ट टीव्ही ला लावला. मी आता काकूंना जे दाखवणार होतो त्या साठी त्या तयार होतील का ही मला शंका होती. कारण की काकुंचे वय बरेच जास्त असल्याने हा प्रकार त्यांना आवडेल की नाही अशी माझ्या मनात भीती होती.
मग मी माझ्या मोबाईल वरून टीव्ही मध्ये फेससिटिंग चा व्हिडिओ लावला.
व्हिडिओ चालू असताना माझे सर्व लक्ष काकूंच्या चेहऱ्याकडे होते. सुरुवातीला काकूंचा चेहरा बराच त्रासलेला दिसला. पण नंतर काकूंच्या चेहऱ्यावर एक प्रकारची उत्सुकता आणि वेगळेच हास्य पसरलेले होते.
व्हिडिओ संपताच काकू म्हणाल्या
तुझा आणि अक्षदाचा असा व्हिडिओ असेल तर दाखवणा.
मी आता खुश झालो कारण की काकूंना आता त्यामध्ये मजा येत होती. मी लगेच माझा आणि अक्षदाचा शूट केलेला फेससीटिंग चा व्हिडिओ चालू केला.
तो व्हिडिओ बघून काकू खूप उत्तेजित झाल्या. पूर्ण व्हिडिओ संपण्याआधीच काकूंनी मला खाली ढकलले आणि त्या माझ्या वर दोन्ही पाय टाकून उभ्या राहिल्या.
काय होत आहे हे मला कळण्याच्या आधीच काकूंनी त्यांची पँटी काढून फेकली.
आणि लगेच त्यांनी त्यांचा सिल्कचा गाऊन सुद्धा काढून फेकला आणि त्या पूर्ण भोंगळ्या झाल्या.
आणि लगेच दुसऱ्या क्षणाला काकूंनी त्यांचे सुंदर ढुंगण आणि पुच्चीचा मध्यभाग माझ्या चेहऱ्यावर ठेवला.
मी आनंदाने वेडा झालो कारण की मला काकूंना यासाठी तयार करावे लागले नव्हते. त्या स्वतः होऊन असे करत आहे हे बघून मी सुद्धा भेटलो होतो. काकूंनी आता दोन्ही पाय माझ्या चेहऱ्याच्या बाजूला ठेवून त्यांची पुच्ची आणि ढुंगण माझ्या तोंडावर आणि नाकावर रगडणे चालू केले.
मला खूप जास्त मजा येत होती. काकूंच्या सुंदर गुलाबी नाजूक पुच्चीच्या भेटीत जेव्हा माझे नाक जात होते तेव्हा काकूंच्या पुच्चीचा मादक वास मला येत होता. आणि दुसऱ्याच क्षणाला काकूंच्या पुच्चीतून निघणाऱ्या पाण्याची चव माझी जीभ चाटत होती.
आणि काही क्षणातच काकूंच्या ढुंगण च्या
भेगेमध्ये माझा चेहरा भरून जात होता.
काकूंना पण यामुळे खूप मजा येत होती
कारण की त्यांच्या पुच्ची आणि ढुंगणाचा सेन्सिटिव्ह भाग माझ्या चेहऱ्यावर रगडला जात असल्याने काकूंना पण कामउत्तेजना मिळत होत्या.
अंदाजे दहा मिनिट काकू एकदम जोश मध्ये त्यांची पुच्ची माझ्या तोंडावर जोरात रगडत होत्या.
दहा मिनिटानंतर काकूंना क्लायमॅक्स मिळाला आणि त्यांनी त्यांच्या पुच्चीचे पाणी माझ्या तोंडावर सोडले आणि त्या तशाच माझ्या तोंडावर पडून राहिल्या.
काकूंच्या पुच्चीचे भोक एक्झॅक्ट माझ्या जीभे जवळ होते.
काकू थकल्यामुळे काकू तशाच उतान्या माझ्या तोंडावर पडलेल्या होत्या.
आणि त्यांच्या पुच्चीचे भोक माझ्या तोंडावर असल्याने आणि त्यातून मादक वास येत असल्याने मीही खूप खुश होतो मीही तसाच पडून राहिलो.
तेवढ्यात अचानक गेटचा आवाज आला आणि बेल वाजवण्याचा आवाज येऊ लागला.
काकू आणि मी पूर्ण भोंगळे असल्याने आम्ही दोघेही घाबरलो.
काकूंनी मोबाईल मधून सीसीटीव्हीचे लाईव्ह फुटेज बघितले असता आम्हा दोघांना जोरदार धक्का बसला.

पुढील कथा पार्ट 7 मधेYou cannot copy content of this page