मित्राची रांड बायको कोमल पैश्याची दिवाणी

नमस्कार मित्रानो
माझे नाव प्रशांत आहे आणि मी 18 वर्षाचा शेअर मार्केट पट्टू आहे शेअर मार्केट मध्ये असल्या मुळे माझ्या जवळ पैश्यांची काही कमी नाही पटलं ते घेतो पटलं तिला पैसे देऊन झवतो मी आज वर पैसे देऊ देऊ 25 ते 30 पोरी, वाहिन्या, मॅडमी अन खूप जाणीन ला पैसे देऊन झवले आहे अन त्यातलीच एक मित्राच्या बायकोची गोष्ट मी तुम्हाला सांगणार आहे.

माझा एक मित्र होता त्याचे नाव दिग्विजय असे आहे अन तो माझा खूप जवळचा मित्र होता त्याचे नवीनच लग्न झालेले होते. त्याच्या बायकोचे नाव कोमल होते, ती दिसायला एवडी भारी नाही होती पण बॉडी अन तीच शरीर अन तिची गांड मला खूप आवडायचे, मी जेव्हा त्यांच्या लग्नाला गेलो तेव्हाच मी तिला झवायच ठरवलं होत.

मग त्यांचं लग्न झालं अन मी सतत त्यांच्या घरी येन जान चालू असायच मग एके दिवशी कोमल ने मला माझा मोबाईल नंबर मागितला मी दिला, कोमल ला माझं राहणीमान आवडायचं माझा रॉयल कारभार बघून ती पण मला लाईन द्यायची मी त्यांच्या घरी गेलो कि सतत दिग्विजय बाजूला गेला कि डबल मिनिंग जोक मारायचो. अन ती पण फुल्ल मजा करायची. मग आम्ही व्हाट्सअप वरती बोलायला लागलो बोलता बोलता मी असच डबल मिनिंग बोलायचो ती हसायची मी खूप खुश होतो कारण मला तिची चुत लवकरच भेटणार होते. मग एके दिवशी मला कोमलचा मॅसेज आला आणि तिने मला पैसे मागितले. ती मला म्हटले कि प्रशांत मला दिग्विजयचा बर्थडे सेलिब्रेट करायसाठी 10000 हजार रुपये पाहिजे. अन दिग्विजय ला सांगू नको म्हटले. ( पण आता माझ्या मनात आमच्या कॉलेजच्या मॅडम बद्दल आठवलं कारण आमच्या कॉलेज मधल्या मॅडमला सुद्धा मी अशेच पैसे द्यायच्या बदल्यात झवू देणार का अशी डील केली होती अन मॅडम ला 5000हजार रुपये देऊन लौज वर 2 दिवस झवले होते अन अजून सुद्धा त्या मॅडम ला मी पैसे देऊन लौज वरती नेहमी ठोकायला नेत असतो )

मग मी सहज कोमल ला डबल मिनींग मध्ये म्ह्टले…

कोमल – प्रशांत एक ना?
मी – बोल कि कोमल काय म्हणते?
कोमल – मला पैसे हवे आहे 10000?
मी – एवढे पैसे तुला का हवे आहे?
कोमल – काही दिवसात दिग्विजयचा बर्थडे आहे अन मला त्याचा बर्थडे सेलेब्रेट करायचा पण हे गोस्ट त्याला सांगू नको आपल्यातच ठेव, सांग ना देशील का पैसे?
( मग आता इथे मी डबल मिनिंग मध्ये मॅडम सारखं कोमल ला पण म्हटलं )
मी – देईल पण ??
कोमल – पण काय?
मी – मला काय देशील माझा काय फायदा हो?
असं म्हणताच तीला ती मला म्ह्टले कि मला माहिती आहे तुला काय हवं आहे माझ्याकडून साल्या….
तिने मला जशी साल्या म्ह्टले मी समजलो आली हे रांड पण हातात..
मी – 10000 काय 20000 देतो सांग काय विचार आहे?
ती थोडा वेक थांबली अन काहीच बोलत नाही होते. मग मीच तीला परत मॅसेज केला अन म्हटलं.
मी – बघ फक्त 24 घंटे अन 20000 हजार तुझे.

तिने काहीही उत्तर दिले नाही ती व्हाट्सअँप वरतून ऑफ चालले गेली मग मी थोडं घाबरलो माझी खूप फटायला लागली मग मला काही वेळाने दिग्विजयचा कॉल आला माझी गांड फाटली पण मी उचला पण त्याच्या बोलण्यावरतून असलं वाटलं नाही कि कोमल ने त्याला काही सांगितले असेल असं त्यांनी मला घरी बोलावलं मग मी त्याच्या घरी गेलो.

घरी गेलो अन दरवाजा वाजवला, कोमल ने दरवाजा उघडला अन उघडताच कोमल म्हटले, या शेठ तिने असं म्हणताच मी थोडा रिलॅक्स झालो अन मग घरात जाऊन बघितलं तर तिचे आई बाबा आले होते म्हणून ती ऑफ गेलेली होती मग आता माझा जोश वाढला होता, मग तिने आम्हाला सर्व जणांना चहा ठेवला अन चहा पिऊन झाल्यावर मी कप द्यायला किचन मध्ये गेलो अन तिथे कोमल एकटी होती,

मी जाताच तिच्या गांडीवर मागून चापट मारली अन ती मला म्हटले हरामी साला मला असं वाटायचंच म्हणे कि तू माझ्या मागे आहे म्हणून मग मी पण तीला म्हटलं मग आता माहित पडलं नं मग चाल कि छिनाल… असं म्हणताच ती हसली मग तीला अजून आवाज आला कि अजून चहा ठेव म्हणून तर ती परत चहा करायला लागली मी परत मागून तिची गांड दाबली… अन तीला म्हटलं मग कधी पाहिजे ग तुला छिनाल 20000 रुपये…. असं म्हणताच ती म्हटले मी आई बाबा सोबत माहेरी चालले मी तुला कॉल करील मग तेव्हा तू तिथं येशील मग आपण बाहेर जाऊ असं….

मग आता इथून झाली खरी मजा सुरु…..

मग तिचा मला 2 दिवसांनी कॉल केला अन म्ह्टले कि ये म्हणून भेटायला मी लगेच गेलो मग ती तीला घेऊन मी लौज वरती नेली अन तीला किस करायला लागलो ती पण दिग्विजय पासून खुश नाही होती कि काय पण तिची पण झवून घ्यायची खूप इच्छा दिवस होती. मी मग दोन हजारच्या दहा नोटा काढल्या अन वरतूनच तिच्या ब्लाउस मध्ये घातले अन म्हटले घे ग रांड अन काड आता कपडे छिनाल… ती पण मूड मध्ये होती अन म्हटले हो रे भडव्या तुझी रखेल रांडच समाज मला मी तीच ब्लाउस काढलं अन तिचे बॉल चोखायला लागलो ती कवडी 19 वर्षाची मुलगी असल्यामुळे तिचे बॉल मस्त उठलेले होते. मी तिचे बॉल चोखत असताना तीला पण खूप मजा यायची मग मी तिची साडी मधून हात घालून चुत रागडू लागलो ती खरंच आईईईईईई…. अह्ह्हह्ह….. झवववववव….. मलाआआआ…. अशे आवाज काडत होते. माझा पण लवडा आता पूर्ण टाईट झाला अन मित्राची बायको म्हटली कि कोणालापण मजा येणारच,

This content appeared first on new sex story .com

मग मी तीला भिंती ला लावलं अन अन मागून तिच्या गांडीवर चाप्ता मारायला लागलो ती हळुऊऊऊऊउ….. व आईईईईई…… मेलेईईई…… आशे आवाज काडत होती मग मी तीला मांडीवर बसवून मागून बॉल दाबायला लागलो. मग मी तीला तसाच खाली बसवलं अन माझा लवडा चोखायला सांगितलं, ती खरंच खूप भारी चोखत होते. तिने मला सांगितलं कि दिग्विजयचा लवडा खूप छोटा आहे म्हणून मग मी तीला म्हटले कोमले साली रांड घे नं मग आहे नं तुला खेडायला तुझ्या दुसऱ्या नवऱ्याचा लवडा म्हणून असं म्हणत मी तिच्या तोंडात चापट मारली. अन आता माझा लवडा ओला झाला होता मग मी तीला उचल आणि माझ्या लवड्यावर बसवलं. ती कवडी रांड असल्यामुळे अन तिची कडक चुत असल्यामुळे तीला खूप त्रास होत होता पण मी सोडणारा थोडी होतो अजून तर तिची गांड मारायची बाकी होती मग मी लौज मधल्या टीव्हीचा आवाज वाढवला अन आता तीला सांगितलं बघू दे आता किती जोर आहे तुझ्या तोंडात त छिनाल.

असं म्हणत मी तीला उचलून तिच्या चुत मध्ये पूर्ण लवडा घातला तर ती आह्ह्हह्हह्ह्हह्ह….. सोडदद्द्दद्द्दद्द….. आईईईईईईईग….. मेलीईईईईईईईईईई….. अशे आवाज काढायला लागली मी तीला पूर्ण अर्धा घंटा तीला झवत राहलो तीला सोडलीच नाही रांड ला मग मी थांबलो अन तिची चुत चाटयला लागलो अन तिच्या गांडीच्या भोकामध्ये बोट घालायला लागलो तर कोमल म्हटले नाही प्रशांत प्लीज नको त्यात नको पण मी ऐकणारा कसा मी तीला म्हटलं चूप रांड छिनाल.

मग माझ्या दिमागात एक खुरामती आयडिया आली मी तीला म्हटलं तुला अजून 10000 हजार देईल एक काम करशील का सांग. ती म्हटले मला पैश्यांची गरज आहे हो मी करते मी तीला म्हटलं कि दिग्विजय ला कॉल कर अन मला झवू दे म्हणून मग माझा डेंग चोक ती हो म्हटले.

तिने दिग्विजय ला कॉल केला अन त्याच्या सोबत बोलायला लागली. ती रांड दिग्विजय सोबत रोमँटिक बोलत होते अन माझा डेंग चोकत होते. त्याला ती पिल्लू म्हणायची अन मी तिचा फोन हिसकला अन फोन स्पीकर वरती टाकून बाजूला टाकला दिग्विजय तिकडे हॅलोऊऊ हॅलोऊऊ करायचा…. अन त्याच्या बायकोच्या गांडीत मी माझा लवडा घातला अन ती इकडे आईईईईई आईईईईई करायची तीला मला खरंच मित्रानो झवायला खूप्पप्प मजा आली कोमलला मी त्या वेडेस रोज झवत गेलो तीला मी माझी रांड बनवूनच ठेवलं आहे जेव्हा पण ती तिच्या माहेरी जाते मी तीला दिग्विजय ला कॉल करायला लावतो अन मी तीला झवतो तिच्या नवऱ्यासोबत बोलता बोलता माझा लवडा ती चोकते…. आता मी अन कोमल खूप वेडेस झवाझवी करतो.

अशी होती माझ्या मित्राची रांड बायको कोमल.

स्टोरी आवडले तर फोल्लो करा धन्यवाद…

This story मित्राची रांड बायको कोमल पैश्याची दिवाणी appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page