मित्राच्या बायकोला एक्सेल शिकवण्याच्या बहाण्याने ऑफिस मध्ये झवलेहॅलो मित्रानो, माझ नाव विजय आहे. मी पुण्याला राहतो. माझ अजून लग्न झाल नाही आहे. दोन दिवसाआधी मी एक नवीन कंपनी सुरु केली आणि लहान ऑफिस घेतलं. मी माझ्या ह्या प्रगतीने खूप खुश होतो. सध्या ऑफिस मध्ये मी एकटाच असे, कोणी कामगार नव्हते. माझं हे नवीन काम सर्वाना कळावं म्हणून मी ऑफिस चे फोटो माझ्या फेसबुक वर टाकले. ते बघून सर्वानी मला माझ्या नवीन कामाबद्दल खूप शुभेच्छा दिली. मी खूप आनंदात होतो.

पण त्या फेसबुक शुभेच्या मध्ये एक अशी व्यक्ती पण होती तिला जास्त आनंद होता. तीच नाव पल्लवी होत. पल्लवी माझ्या मित्राची बायको होती. तिला पाच वर्षाचा मुलगा पण होता.तिने माझ्या कामाबद्दल जास्त उसुक्ता दाखवली. आम्ही खूप वेळ मेसेज वर बोलत होतो. बोलता बोलता तिने विचारल. मला पण कॉम्पुटर वर एक्सेल शिकायची आहे. नवीन जॉब शोधणार आहे तर तिथे एक्सेल वरच काम असेल. तू शिकवशील का.?

मी काही न विचार करता लगेच हा म्हणालो. मग तिने पुढे विचारलं पण शिकवशील कस. तर मी तिला सांगितलं कि तू बुधवारी ये ऑफिस ला माझ्या. येथे असं पण कामगार नाही आहेत. मी एकटाच असतो. दुपारी २ ते ४ मध्ये तुला शिकवेन कॉम्पुटर वर एक्सेल. तर त्यावर पल्लवीने थोडा विचार करून काही वेळाने उत्तर दिल, हो ठीक आहे. माझा मुलगा पण तेव्हा शाळेत गेलेला असतो. तर मी माझं सर्व काम करून येन.

मीहि त्यावर होकार दिला आणि येत्या बुधवारी पल्लवी ने ऑफिस येण्याचं ठरवलं. मी पल्लवीला फक्त एकदाच भेटलो होतो एका मित्राच्या लग्ना मध्ये ३ वर्षा आधी. त्यावेळी ती दिसायला गोरी आणि शरीराने बारीक होती. तेव्हा तिने साडी घातली होती. मित्राची बायको आहे म्हणून जास्त बोलणं झाला नाही तिच्याशी.

शेवटी तो बुधवार उजाडला. मी नेहमी प्रमाणे ऑफिस मध्ये १० वाजता पोहचलो. छान दिसावा म्हणून मी नवीन शर्ट आणि पेंट घातली होती. ऑफिस मध्ये येताच मी माझे काम करू लागलो. दुपारी पल्लवी येणार होती तर मला सर्व काम लवकर संपवायचे होती. दुपार झाली आणि १.३० वाजता पल्लवी चा फोन आला कि मी निघाली आहे घरून आणि पोहचेन थोड्य वेळाने.

बरोबर २ वाजता ऑफिस ची दरवाज्यची घंटी वाजली. मी जाऊन दरवाजा उघडला तर समोर पल्लवी ला बघून मी एक्दम चकित झालो. पल्लवी पूर्ण बदलली होती. ती एक्दम गोरी आणि अंगाने भरली होती. तिचे मोठ्या स्तनाना बघून तर नजरच हटतच नव्हती. त्यावर तिने मोठया ऑफिसमध्ये असणाऱ्या मॅडम प्रमाणे युनिफॉर्म घालून अली होती. तिने निळ्या रंगाचा शर्ट आणि खाली काळ्या रंगाची पेंट घातली होती.

तिचा शर्ट फक्त कमरे पर्यंत होता. मी हळूच आवाजात तिला आत येण्यास सांगितलं आणि पल्लीवीने आत ऑफिस मध्ये पाऊल ठेवलं. तिला मी माझ्या कॉम्पुटर कडे जाण्यास सांगितलं आणि मी दरवाजा आतून बंद केला. मी जसा वळलो मागे, डोळ्यसमोर पल्लवी जाताना दिसली. माझी नजर तिच्या मोठया गांडीकडेच अटकून घेली. चालताना पल्लवीची गांड भारी दिसत होती. त्यात तिने जी काळ्यरंगाची पेंट घातली होती ती गांडीला गच्च बसली होती. त्यामुळे मागून तिची गांड भरलेली आणि मऊ जाणवत होती.मी हळूच तिच्या मागून चालू लागलो. तिची गांड बघून खाली माझ्या लंडाला खाज सुटू लागली. पल्लवी माझ्या कॉम्पुटर कडे पोहचली तर मी तिला बाजूच्या खुर्चीवर बसायला सांगितलं. मी तिच्यासाठी आतून पाण्याची बाटली घेऊन आलो आणि तिला दिले. ती पाणी पिऊ लागली तेवढ्यात मी मागून जाऊन माझ्या खुर्चीवर बसलो.

मग आम्ही असच गप्पा मारू लागलो. घरच्या गोष्टी विचारायला सुरु केलं. पल्लवी खूप बोलकी होती तर तीच जास्त बोलत होती आणि मी फक्त ऐकत होतो. बोलता बोलता पल्लवी खुर्ची सरकवत माझ्या जवळ अली आणि माझ्या कडे तोंड करून बोलत होती. मी कॉम्पुटर वर माझं राहिलेलं काम करत होतो. ती जशी जवळ आली, माझी नजर तिच्या मांड्या वर जाऊ लागली. ती बोलत चालली होती आणि मी हळूच काम करत नजर चुकवून तिच्या दोन्ही मांड्याना बघत होतो. माझी नजर सारखी तिच्या दोन्ही मांड्यवरुन तिच्या पुची कडे जात होती. असं वाटू लागलं कि हळूच हात मांड्यांवर ठेऊन पुची कडे सरकवु आणि पुचीला हातात घेऊ. त्या चावट विचाराने माझा लंड ताठला.

मी माझं काम लवकर संपवलं. आणि पल्लवीला एक्सेल शिकवण्यास सुरु केलं. शिकवत असताना, प्रश्न विचारण्यासाठी ती अजून जवळ येऊ लागली. त्यात तिने प्रश्न विचारताना तिचा हात माझ्या हाताला लावला. तो स्पर्श हाताला लागताच एक वेगळीच भावना मनात जागी झाली. पल्लवी ज्या प्रकारे जवळ येऊन प्रश्न विचारात होती, माझ्या लंडाची खाज अजून वाढू लागली.

मी शिकवण चालू ठेवलं, पण काही वेळाने पल्लवी थोडी शांत झाली. तर मी तिच्याकढे बोलता बोलता बघण्याचा प्रयत्न केला तर मला दिसून आलं कि ती सारखी माझ्या खाली पायाकडे बघत आहे. मला आधी कळालं नाही, मी शिकवत गेलो. तेवढ्यात माझं सुद्धा लक्ष खाली गेलं तर मी पण चकित झालो. कारण माझा लंड पूर्ण ताठला होता. आणि त्यात आधी तो आडवा वाढत होता पण आता बघितलं तेव्हा मला दिसलं कि तो एक्दम सरळ झाला आहे. त्यामुळे तो पैंटीच्या आत ताठलेला दिसत आहे. माझ्या लंडाभोवती तंबू झाला होता. माझ्या लक्षात आलं कि पल्लवी पण कदाचित तेच बघत होती आणि थोडी शांत झाली.

मी हळूच हाताने लंडाला झोपवण्याचा प्रयत्न केला पण काही उपयोग नाही झाला. मग मी पायावर पाय ठेऊन बसलो ज्याने थोडा आकार कमी वाटेल. पण लंड मोठा झाल्यामुळे मला बसता येत नव्हत. माझी हि लंडाला झोपवण्याची हलचल पल्लवीने बघितली. मी परत जसा आधी बसलो होतो तसाच बसलो. तेवढ्यात पल्लवीने प्रश्न विचारण्याचा बहाण्याने माझ्या मांडीवर हात ठेवला. तिचा हात लागताच मी सर्व विसरून गेलो.

मी तिच्या प्रश्नच उत्तर देत होतो पण त्यात ती बोलता बोलता मांडीवर हात वर खाली फिरवू लागली. तिच्या त्या कृत्याने माझा लंड वेडा होऊ लागला. पण ती एकाच जाग्यवर हात फिरवत होती. मला वाटलं कि ती घाबरत आहे लंडाला हात लावायला. काही वेळ मी स्वतःला सांभाळून घेतलं. पण आता मला राहवत नव्हत.

मग मी पल्लवीला म्हणालो तू माझ्या खुर्चीवर बस आणि तू स्वतः कॉम्पुटरवर कर म्हणजे तुला जास्त कळेल. तिने हि होकार दिला आणि आम्ही खुर्च्या बदल्या. आता पल्लवी कॉम्पुटर वर एक्सेल च काम करत होती, आणि मी एक्दम जवळ येऊन बाजूला बसलो. मी एक हात तिच्या खुर्चीच्या मागे ठेवला आणि जस पल्लवी ने बोलता बोलता तिचा हात माझ्या मांडीवर ठेवला तसच मी सुद्धा तिला शिकवताना तिच्या मांडीवर हात ठेवला. माझा हात मांडीवर पडताच ती थोडी दचकली पण काही म्हणाली नाही.

मी मग असच बोलत बोलत माझा हात तिच्या मांडीवर फिरवू लागलो. तिची ती काळी पेंट पातळ कपड्यची होती. त्यामुळे मला तिची नरम मंडी जाणवत होती. मग मी हिम्मत करून हळू हळू हात वर नेहु लागलो. जसा मी हात पुची कडे नेहु लागलो, पल्लवी चा हात कॉम्पुटर वर एक्दम हळू झाला. पण मी थांबलो नाही. मी माझा हात बोलत बोलत मांडीवर फिरवत वर नेहतच गेलो. आणि शेवटी मी एक्दम पुचीच्या कोपऱ्याला हात टेकवला.

पल्लवी एक्दम स्तब्द झाली. मी त्याचा फायदा उचला आणि पूर्ण पुचीवर हात टेकवला आणि पुची दाबू लागलो. पुचीला हात लागताच मी सर्व विसरूनच गेलो. माझ्यात लगेच हवस भरली. मी लगेच मागचा हात पल्लवीच्या खांदयावर ठेवला आणि तीच तोंड माझ्या कडे करून तिला होटांवर घट्ट चुंबन घेतले. आता मला थांबवणं शक्य नव्हतं. घट्ट डोकं एका हाताने पकडुंन मी तिचे होठांना जणू खाऊ लागलो. आणि दुसरा हात लगेच तिच्या स्तनांना लावला आणि जोर जोरात तिचे ते आंबे दाबू लागलो. तिचे आंबे गच्च रसाने भरलेले मऊ मऊ वाटत होते. दाबताना असं वाटत होता कि जणू रस पूर्ण बाहेर उडेल. मी जोर जोरात तिच्या स्तनांना दाबू लागलो.

काही वेळाने मला जाणवलं कि बसून वेवस्तीत जमत नव्हतं, तर मी उठलो आणि पल्लवीला उठवून हात पकडून तिला बाजूला खेचून घेतलं आणि परत उभं राहून तिला होठांवर चुंबन करू लागलो. मी वेड्या सारखा तिच्या होठांना चुंबत होतो.

मी पल्लवीला जशी घट्ट मिठी मारली, मला जाणवल कि पल्लवी माझ्यापेक्षा पण जास्त गरम झाली आहे. त्यात तीच ते मऊ शरीर भारीच वाटत होत. मी तिला घट्ट मिठी मारली आणि तिच्या पाठीवर हात फिरवू लागलो. तिला एवढं घट्ट पकडलं कि तिचे बॉल माझ्या छातीवर दाबून धरले. मग मानेवर चुंबन घेत मी पाठीवर हात फिरवत होतो आणि हळू हळू हात मी खाली खाली नेहु लागलो. हात जसा पल्लवीच्या गांडीवर पोहचला मी एक्दम वेडाच झालो. तिची मोठी गांड माझ्या हातात सुद्धा बसत नव्हती. मी दोन्ही हात तिच्या गांडीवर ठेवले आणि जोरात गांड दाबत तिला माझ्या जवळ घेतले. त्याबरोबरच लंड एक्दम पुचीवर चिकटवला.

जोर जोरात दोन्ही हाताने गांड दाबू लागलो आणि वर मानेवर चुंबन घेत होतो.मग मी हात पुढे आणला आणि तिच्या शर्ट चे बटण उघडले आणि तिचा शर्ट काढून टाकला. आत पल्लवी ने निल्या रंगाचा ब्रा घातला होता. मी लगेच तो ब्रा काढून टाकला आणि पल्लवीच्या बॉल ला उघड केलं. तिच्या स्तनांना बाहेर काढताच ते उड्या मारू लागले. मी दोन्ही हाताने त्याना दाबत तिचा निप्पल तोंडात घेतला आणि चोखु लागलो. जोर जोरात दोन्ही बॉल दाबत चोखु लागलो. मग तिच्या दोन्ही बॉल च्य मध्ये जीभ लावून पूर्ण चाटून घेतलं. तिच्या पूर्ण स्तनांना चाटून घेतलं.

स्तन चाटत असताना पल्लवी ने माझा शर्ट पण काढला. तेव्हड्यात मी माझ्या हाताने माझी पेंट सुद्धा काढून खाली टाकली. आता मी फक्त माझ्या चड्डीवर होतो. मग मी पल्लवीच्या शरीराव चुंबन घेत खाली खाली जाऊ लागलो. तिच्या पोटावर चुंबन घेतलं. मग तिच्या समोर खाली बसलो आणि तिची पेंट खोलली आणि खाली खेचून काढून टाकली. आता माझ्या समोर पल्लवी फक्त निळ्या रंगाच्या चड्डीवर उभी होती. खाली बसून जेव्हा मी पल्लीवी कडे बघितलं तर असं वाटलं जणू एक स्वर्गाची अप्सरा नागडी होऊन माझ्या समोर उभी आहे. तिच्या डोळ्यात मला पूर्ण हवस जाणवत होती. जणू ती मला चड्डी काढून पुची चाटायला सांगत होती. मी मग उठलो आणि पल्लवीला खुर्चीवर बसवले आणि तिच्या तोंडासमोर येऊन उभा राहिलो.

पल्लवीला इशारा समजला. तिने जरा हि विचार न करता माझी चड्डी दोन्ही हाताने खेचून खाली काढली. चड्डी खाली जाताच माझा लंड उड्या मारत बाहेर आला. पल्लवीने लगेच माझा लंड हातांत धरला आणि मागे पुढे करून हलवू लागलो. मग तिने हळूच लंड चाटायला सुरवात केली. तिची जीभ लंडाला लागताच माझ्या तोंडातून आवाज येऊ लागला.

आह्ह
आअह्ह्ह्ह
अह्ह्हह्हह्हह्ह
अह्ह्ह
आह्हह्हह्ह
आह्हह्हह्ह
अह्ह्हह्हह्ह

पल्लवीने हळूच माझा लंड चोकत तोंडात सरकवला. माझा लंड तिच्या तोंडात एक्दम गच्च भरला. ती पूर्ण आत लंड घुसवून चोकत होती. ते बघून मी तीचे डोकं दोन्ही हाताने पकडले आणि लंड तिच्या तोंडात आत बाहेर करू लागलो. पल्लवीने पण तोंड पूर्ण उघडलं आणि मी हळू हळू माझी गती वाढवली आणि लंड पल्लवीच्या तोंडात जोर जोरात आत बाहेर करू लागलो. पल्लवी च्य तोंडातून लाळ गळू लागली.

त्या घर्षणाने माझा लंड आता पूर्ण ताठला होता आणि पूर्ण ओला झाला होता. मी पल्लवीला उठवलं आणि खाली जमिनीवर झोपवलं. पल्लवी फक्त चड्डीवर माझ्या समोर झोपली होती. मी तिच्या पूर्ण शरीरावर वरून खाली नजर फिरवली आणि तिच्या पायाकडे बसलो. आणि तिची चड्डी दोन्ही हाताने पकडून खाली खेचून काढली. चड्डी काढताच पल्लवी पूर्ण नागडी झाली. तिची पुची आता माझ्या समोर होती. तिच्या पुची एक्दम साफ आणि सुंदर दिसत होती. मी पुची बघताच तिच्यावर तुटून पडलो आणि पुची जिभेने चाटू लागलो. पूर्ण पुचित आत जीभ टाकून चाटू लागलो. दोन्ही बोटाने पुची फाकवली आणि जीभ आत घुसवली. पल्लवी जोर जोरात ओरडू लागली.

आगगगगग
गगगगगगगगग आह्हह्हह्ह
आह्हह्हह्हह्ह आह्हह्हह्ह या

अह्ह्हह्ह अह्ह्हह्ह आह्हह्ह
आह्हह्हह्हह्ह आह्हह्हह्ह
आह्हह्हह्ह आह्हह्हह्ह

तिच्या आवाजाने मी अजून उत्तेजित झालो. आणि जोर जोरात पुची चाटू लागलो.

मग मी उठलो आणि पुचीवर लंड ठेऊन पल्लवीवर झोपलो. मग पुचीवर लंड घासत हळूच पुचित लंड सरकवला. थोडा वेळ असाच लंड पुचित टाकून तिच्या होठांवर चुंबन घेतलं आणि चुंबन घेता घेता खालून गती वाढवली. लंड पूर्ण आत घुसवला आणि जोर जोरात पल्लवीला झवायला सुरु केलं.

लंडाचे फटके पडताच पल्लवी ओरडू लागली,


अअअअ
अअअअ
अअअअअअअ
अअअअअअअ
अअअअअ
आह्ह्ह
आआः
अह्ह्हह्हह्ह
आह्हह्हह्ह

पण मी काही थांबण्याचा विचारात नव्हतो. मी माझं झवण सुरु ठेवलं. काही वेळ झवून मग मी उठलो आणि पल्लवी ला उलट फिरवून कुत्र्या सारखं ढोपरावर बसवल. जशी पल्लवी फिरून बसली, तिची गांड माझ्या लंडासमोर आली. तिची मोठी गांड खूप भरलेली आणि मऊ होती. मी आधी दोन्ही हाताने तिची नागडी गांड दाबली आणि गांडीच्या फटीतून हात फिरवला. मग गांडीवर चुंबन घेतलं. मग हळूच लंड गांडीच्या फटीतून वर खाली फिरवलं आणि खाली नेहून पुचित घुसवला. हळू हळू पुचित आत पर्यंत लंड घुसवला आणि दोन्ही हाताने पल्लवीची कमर पकडली. मग हळू हळू लंड आत बाहेर करू लागलो. लंड पुचित मागून आत बाहेर होताना मला वरून दिसत होता. खूप मजा येत होती. मागून पल्लवी पूर्ण नागडी वाकून होती. झवताना गांडीला मागून बघायची एक वेगळीच मजा आहे.

मी माझी गती वाढवली आणि जोरात पल्लवीची कमर पकडून तिला झवू लागलो. जोर जोरात गांडीवर फटके पडू लागले. मोठ्याने माझी मांडी पल्लवीच्या गांडीवर आपटण्याने आवाज येऊ लागला. पल्लवी पण जोर जोर ओरडू लागली.आह्ह
अह्ह्हह्ह
आह्हह्हह्ह
ह्ह्ह्हह्हह्ह
अह्ह्हह्हह्ह
आह्हह्हह्हह्ह

झवत झवत पल्लवीच पाणी निघणार होत. तर जोर जोरात ती ओरडू लागली, आह आअहह जोरात कर नको थांबू पाणी येणार आहे. तर मी अजून जोश मध्ये तिला झवू लागलो.

काही क्षणात पल्लवीच पाणी निघालं. तिने दीर्घ स्वास घेत पुचीतून पाणी सोडलं. ते पाणी झवताना मला लंडाला जाणवू लागल. माझा लंड तिच्या पाण्याने पूर्ण ओला झाला.

आता माझं पाणी पण पूर्ण टोकाला पोहचलं होत. मी लगेच लंड बाहेर काढला आणि पल्लवीला सरळ बसवलं आणि पल्लवीच्या तोंडात लंड घुसवला. पल्लवीने पण त्याला चोखायला सुरु केलं. जसा पल्लवीने जीभ लावून लंड तोंडात घुसवला आणि चोखु लागली, माझां गरम पाण्याचा फवारा तिच्या तोंडात पूर्ण उडाला. माझ पूर्ण पाणी पल्लवीने तोंडात घेतलं आणि ती उठून तोंड धुवायला गेली.

मी असाच नागडा खुर्चीवर बसून राहिलो. खूप मनाला शांती मिळाली. लंड पण खूप खुश होता आणि हळू हळू तो पण झोपायच्या तयारीत आला. काही वेळात पल्लवी आतून आली आणि कपडे घालू लागली. मी पण माझे कपडे घातले आणि आम्ही जास्त काही बोललो नाही. ती जाताना बोलून गेली मी नंतर परत येऊन एक्सेल शिकेन.

कशी वाटली हि माझी आणि पल्लवीची कथा मला नक्की खाली कंमेंट करून कळवा.You cannot copy content of this page