मित्राने ऑफिस मध्ये जॉब ला लावून झवलेहॅलो फ्रेंड्स माझ नाव दिव्या नारणेकर आहे. मी आता २८ वर्षाची युवती आहे. मी ऑफिस मध्ये जॉब करते. मी इथे माज्य जीवनाच्या काही अनुभवलेल्या गोष्टी सांगणार आहे ज्या मी कधी कोणाला आज पर्यंत सांगितल्या नाही. ह्या सर्व गोष्टी खऱ्या माज्य जीवनात घडल्या आहेत. माझी उंची ५.६ फूट, रंग गोरा, शरीर ३४-२८-३६. तुम्ही मला [email protected] वर मेसेज करू शकता

माझा एक मित्र होता.  त्याच नाव अमोल होत. अमोल हा मध्य बांधाचा सावळा दिसणारा मुलगा होता. तो व्यायाम करायचा त्यामुळे त्याच शरीर चांगल होत. तो नुकताच एका नवीन ऑफिस मध्ये जॉब ला लागला होता. ते ऑफिस लहान होत, १० ते १२ लोक बसू शकतील एवढ. जास्त सामानही नव्हत ऑफिस मध्ये. कॅमेरा वगैरे हि नव्हते. तो मॅनेजर असल्यामुळे बॉस ने त्यालाच ऑफिस ची जीमेदारी दिली होती. नवीन ऑफिस असल्याने फक्त एक मुलगा, अमोल आणि दोन मुली ऑफिस मध्ये काम करत होते. टोटल ४ लोकच होती आणि बॉस. मी त्यात ५ चवि होती.

त्याने मला त्याच्या ऑफिस मध्ये जॉब ला लावल. त्याने मला सांगितलं होत कि मला तो बाकींच्या पेक्षा जास्त सॅलरी देतोय पण कोणाला सांगू नको. आणि हळू हळू करून माझी सॅलरी तो वाढवेल.

मी नवीनच होते. आम्ही दोघे एकत्रच ऑफिस मधून निघत असे. तो मला त्याच्या bike वर बस स्टॉप पर्यंत सोडत असे. आमची चांगली मैत्री झाली होती. एकदा शुक्रवारी बॉस बाहेरगावी जाण्यासाठी निघाला. तो १० दिवस नंतर येणार होता. आता १० दिवस बॉस ऑफिस मध्ये नसणार होता. त्या दिवशी रात्री मी झोपायच्या आदी मोबाइल चेक करत होते. तेव्हा रात्रीचे ११.३० वाजले होते. तेवढ्यात अमोल चा मेसेज आला व्हाट्सअप वर. तर मी त्याला मेसेज चा रिप्लाय दिला. आदी त्याने विचारल काय करतेय. तर मी त्याला सांगितलं आता झोपायला जाताच होती.

मग आम्ही ऑफिस च्य गोष्टी आणि कामा बद्दल बोलत होतो. तेव्हड्यात अचानक एक फोटो त्याने पाठवला. आणि तो फोटो बघून मी एक्दम घाबरले. कारण तो विडिओ सारखा हलणारा फोटो होता. आणि त्या फोटो मध्ये एक मुलगी वाकून उभी होती आणि मागून एक मुलगा त्याचा मोठा लंड तिच्या पुचित मागून घालून मागे पुढे करत होता. तो मी बघतच होती कि अमोल ने तो लगेच delete केला. आणि त्याचा मेसेज आला कि सॉरी सॉरी चुकून तुला गेला. माफ कर.

तर मला आधी कळलं नाही कि काय त्यावर रिप्लाय करू. तर थोडा वेळ अशीच विचार करत होती. मग अमोल ने परत मेसेज केला कि राग आला का तुला माझ्यावर… सॉरी. तर मी त्यावर त्याला मेसेज केला.

नाही आला राग. अस होत कधी कधी चुकून.मग त्याने त्यावर विचारल तू बघितला का तो फोटो.

त्यावर मी बोलले हो मी बघितला. बघून आधी घाबरले

त्यावर अमोल ने विचारल, त्यात अस काय आहे घाबरायला. हे तर सर्वच करतात ना.

मग मी त्यावर रिप्लाय दिला… हो ते तर आहे.

मग अमोल ने विचारल असे खूप वेग वेगळे पण असतात. लोक खूप काही करतात.

तर मला काळाल नाही काय त्यावर बोलू. तर मी फक्त लिहिल… हो असेल.

तर लगेच अमोल बोलला थांब मी दाखवतो तुला.

तर मी लगेच त्याला मेसेज केला कि नको. मला नाही बघायच आहे. मी त्याला काही बोलू पण शकत नव्हती कारण त्याच्या मुले मला चांगला जॉब मिळाला होता. आणि सॅलरी पण वाढणार होती.

अमोल ने त्यावर रिप्लाय केला. काही नको घाबरू, फक्त बघून घे. आणि अस बोलून त्याने ५ तसेच हलणारे फोटो पाठवले.

ते एक एक करून माझ्या व्हाट्सअँप वर येऊ लागले. ते बघून मी एक्दम वेगळ्याच दुनियेत गेली

त्यात पहिल्याच फोटो मध्ये एक मुलगी मोठा लंड तोंडात घेऊन जोर जोरात चोखत होती.

दुसऱ्या फोटो मध्ये एक मुलगा मुलीवर झोपला होता आणि खाली लंड पुचित टाकून झवत होता आणि जोर जोरात बॉल दाबत होता.

असे सर्व फोटो मध्ये काही ना काही वेगळ दृश्य होत.

मग अमोल ने विचारल बघ अस सर्व करतात.  आणि विचारल तुला कोणत आवडल.

तर मला समजल आता हा खूप काही विचारणार आहे. तर मी सांगितलं आई बोलावतेय मी उद्या सांगेन ऑफिस मध्ये.

मग दुसऱ्या दिवशी मी ऑफिस ला नेहमी प्रमाणे पोहचले. मी सफेद रंगाचा टॉप जो माज्य कमरेच्या थोडा खाली पर्यंत होता आणि काळ्या रंगाची लेगीस पातळ कपडयांची पूर्ण पायाला फिट घातली होती. अमोल लवकर आला होता. मी बसले माझ्या कॉम्पुटर वर काम करायला. माझी जागा वेगळी कोपऱ्यात होती. आणि बाकीचे ३ लोक, एक मुलगा आणि दोन मुली दूर बसले होते. मी माझ काम सुरु केलच होत, कि तेव्हड्यात अमोल चा मेसेज आला. आणि आमच बोलणं सुरु झाल. त्याने आदी इकडच्या तिकडच्या गोष्टी केल्या आणि मग येऊन परत तोच प्रश्न विचारल. कि तू सांगितलं नाही कोणता फोटो आवडला तुला.

तर मी त्यावर हसणारा ईमोजी पाठवला.

अमोल त्यावर परत तेच विचारू लागला सांग ना एवढी काय लाजते. तर मी आदी त्याला बोले कि काम करतेय आता.

तर त्यावर अमोल बोलला तर काय झाल उत्तर देण्यास किती वेळ लागेल.

आता मला अमोल ला नाराज करायच नव्हत. तर मी त्याला बोलली कि मला कस तरी होत असे फोटो बघून आणि भीती वाटतेय बोलायला.

अमोल त्यावर बोलला आपण तर चांगले मित्र आहोत. आपण जे पण दोघं बोलू ते आपल्यातच राहेल. तर तू न घाबरता बोलू शकतेस.

तर मी बोलेल ठीक आहे. तुला नक्की ऐकायचा आहे का.

तर अमोल बोलला हो बोल

मग मी बोलले, मी घाण घाण शब्द बोले तर चालतील ना. तर अमोल बोलला हो बोल जे वाटेल ते बिंदास बोल मला आवडेल.

मग मी त्याला सांगितलं कि मला त्यात एक फोटो आवडला ज्यात एक मुलगा त्या मुलीची पुची चाटत होता.

मग अमोल बोलला मस्त. मला पण तेच आवडल.  आणि कोणत आवडल.

मग मी रिप्लाय केला, मग त्यातला एक फोटो ज्यात मुलगी खाली झोपली आहे आणि तिच्यावर मुलगा झोपला आहे आणि त्याने पुचित त्याचा लंड टाकला आहे आणि आत बाहेर करतोय. त्या पुढे जो फोटो होता त्यात मुलगी वाकून होती आणि मागून मुलाने लंड तिच्या पुचित टाकला होता. मग आणखी एका फोटो मध्ये ज्यात मुलगी मुलाचा लंड तोंडात घेऊन चोखत आहे.

हे सर्व सांगत असताना माझ्या अंगाची गर्मी वाढू लागली. माझ्या डोक्यात तेच फोटो दिसू लागले. आणि एक वेगळीच भीती वाटू लागली. पहिल्यांदा अस कोणाशी न घाबरता सर्व बोलत होती.

एवढ बोलताच अमोल ने लगेच मेसेज केला. दिव्या रागावणार नाहीस तर काही विचारू का तुला.

मीही बोलले हो विचार.

तर त्यावर अमोल बोलला हे सर्व तुझ्या तोंडून एकूण माझा ना लंड एक्दम ताटला आहे.

त्यावर मला काळाल नाही कि काय बोलू. तर मी परत हसणारा ईमोजी पाठवला.

त्यावर अमोल ला कळाल कि मी आता रागवत नाही आहे. तर तो एक्दम वेडाच झाला आणि खुलून बोलायला लागला.

अमोल ने मग विचारल आज आपण काम करूया. आज बॉस पण नाही आहे आणि इथे कॅमेरा पण नाही आहेत, तर आज आपण एक दिवस फक्त चावट चावट मस्ती करूया

इथे ते वाचून मला समजत नव्हत कि हो बोलू, कि नाही बोलू. पण माझ पण शरीर गरम झाल होत. तर मी थोडा वेळ घेऊन त्याला हो म्हणाले.

माझा मेसेज बघताच आमच्या गोष्टी सुरु झाल्या.

बाकीचे ३ लोक भिंती कडे तोंड करून बसले होते काम करत. आणि मी मागे दूर कोपऱ्यात बसले होते. बाजूला अजून कॉम्पुटर आणि खुर्च्या होत्या पण कोणी नव्हत तिथे. आणि माझ्याच मागे अमोल चा टेबल होता. आम्ही सर्व पूर्व दिशेकडे तोंड करून बसलो होतो. केबिन नसल्याने एक भीती पण होती.

तेव्हड्यात अमोल माझ्या कडे एक पेपर घेऊन आला आणि माझ्या बाजूला एक्दम जवळ उभा राहिला. मी बसले होते तर मला त्याचा ताठलेला लंड आडवा पॅन्ट मध्ये दिसत होता. तो मला कामा बद्दल काही सांगायचं बहाणा करत होता. मी बसून बोलता बोलता त्याचा लंड कडे सारखी बघत होती. त्याने पण मला बघितल मी कशी एक टक लावून बघत आहे ते.

मग तो जाग्यवर गेला आणि त्याने मेसेज केला कसा होता.

मी मग बोले खूप मोठा झाला आहे. छान दिसतोय.

त्यावर अमोल बोलला हो. आता तुझा डाव आहे.

तर मी थोडा विचार केला कि काय करू. मग एक उक्ती सुचली. पाण्याची बाटली भरायचा फिल्टर अमोल च्य बसण्याचा जागेच्या बाजूलाच होत. तर मी बाटली घेतली आणि पाणी भरायला गेली. अमोल त्याच्या कॉम्पुटर वर काम करत होता. मी बाटली भरू लागली आणि आधी बघितल बाकीचे लोक काय करत आहेत. तर ते त्याच्या कामात मग्न होते. आणि तिघांनी पण कानाला हेडफोन लावले होते आणि गाणी एकत होते. तेव्हा मी बाटली भरताना हळूच माझा ड्रेस मागून वर घेतला आणि खाली फिटटींग काळ्या रंगाची लेगीस घातली होती तर मी माझी गांड अमोल कडे करून वाकली आणि खाली वाकून पायच्या कडे लेगीस साफ करायच नाटक करू लागली. मी वाकून बघितल तर अमोल माझ्या गांडीकडे टक लावून बघत होता. मी खूप वेळ अशीच वाकून उभी होती. मग उभी राहिली आणि बाटली भरून जाग्यवर जाऊन बसले.

तेव्हड्यात अमोल चा मेसेज आला. दिव्या तुझी गांड बघून मी आता वेडाच झालो आहे. काय मस्त भरलेली गांड आहे तुझी अस वाटलं आता येऊ आणि तुझी लेगीस फाडून टाकू आणि लंड टाकून तुला कुत्र्या सारख झवू.

ते अमोल चे मेसेज वाचताच माझ्या पुचीला खाज येऊ लागली आणि तिला पण पाणी सुटल. मला आता कामात मन लागत नव्हत. आता १२ वाजले होते. अमोल मला खूप फोटो पाठवू लागला ज्यात मुलं मुली वेग वेगळ्या प्रकारे झवत होती. मी ते फोटो बघत होती आणि सर्व फोटो वर रिप्लाय करत होती.

मग थोड्य वेळाने जेवणाची वेळ झाली. आम्ही जेवलो एकत्र. अमोल वेगळाच जेवत असे तो मॅनेजर असल्याने. काही वेळाने आम्ही जेवून बसलो कमला परत. सर्व परत कमला लागले. अमोल मला एका कामाची ट्रैनिंग दयायला माझ्या बाजूला खुची घेऊन बसला. तो मला ट्रैनिंग देऊ लागला. आणि ट्रैनिंग देत देत त्याने माझ्या मांडीवर हात ठेवला. त्याचा माडीवर हात लागताच माझ्या शरीरातून एक वीजच जणू गेली. मी एक्दम थरारली. मग हळूच तो मांडीवर हात फिरवू लागला. त्याने माझ्या पुची ची खाज अजून वाढली.

मग त्याने माझ्या बॉल वर हळूच हात फिरवायला सुरु केल. मग बॉल दाबू लागला. मन करत होत कि बॉल बाहेर काढून देऊन टाकू.. पण शक्य नव्हत, कारण बाकीचे लोक अधून मधून जागेवरून उठून प्रिंट आणि पेपर वगैरे घेण्यासाठी उठत होते. त्याने बघितल तर प्रॉब्लेम होईल. म्हणून अमोल असाच वरूनच बॉल वर हात फिरवत होता. मग त्याने परत माडीवर हात ठेवत पुचीला हात लावला आणि वरून तो हात फिरवू लागला. ते मला खूप आवडू लागल. त्याच्या हाताच्या स्पर्शाने पुची नाचू लागली. मग तो थोड्य वेळाने गेला परत जागेवर. आणि आम्ही परत बोलू लागलो.

तेव्हड्यात बॉस चा फोन आला आणि अमोल त्याच्याशी बोलत होता. इथे मला आता राहवत नव्हत. खूप वेळ निघून गेला आणि आता ६ वाजले होते. ऑफिस मधून सर्व ७ च्य दरम्यान घरी जात असे. एक एक करून सर्व जाऊ लागले. आम्ही दोघं पण त्याचीच वाट पाहत होतो. दोघं ७ पर्यंत निघून गेले. पण एक मुलगी जी २१ वर्षाची असेल. गावावरून अली होती, ती अजून बसली होती. आम्ही दोघं पण तिच्या जायची वाट बघत होतो पण ती अजून काम करत होती. अमोल ने तिला विचारल काम झाल का तर ती बोली अजून अर्धा तास लागेल.

पण आता मला अर्धा तास पण थांबणं मुश्किल होत. अमोल पण खूप गरम झाला होता. मी परत सकाळ प्रमाणे उठली आणि अमोल कडे गेली आणि त्याच्याशी कामाबद्दल बोलत होती आणि परत येताना मी त्याच्या गालावर किस केल. आणि परत येऊन बसले. अमोल त्याने तापला आणि तो पण उठला आणि माझ्या बाजूला येऊन मला शिकवत होता वाकून कि कस काम करायचा आणि मधेच त्याने माझ तोंड त्याच्या कडे फिरवून त्याने मला होटांवर किस केल.

मग तर मी एक्दम खुलून गेली. त्याने एका हाताने माझे दोन्ही बॉल जोर जोरात दाबले. मधेच पुचीवर हात फिरवला. खूप वेळ तो मला किस करत होता आणि बॉल दाबत होता. मग तो माझ्या सीट च्य मागे उभा राहून दोन्ही हाताने बॉल दाबू लागला. मग त्याने वरून माज्य ड्रेस च्य आत हात टाकला आणि बॉल दाबू लागला. निप्पल धरू लागला. बॉल च्य मध्ये बोट फिरवू लागला.

मग तो जाऊन बसला परत जागेवर. तेव्हड्यात अमोल ने मेसेज केल. कस वाटलं. मी उत्तर दिल खूप छान. अमोल बोलला बघू आता तू काय करू शकतेस. तर मी त्याला बोलले मला challange नको करू. अमोल त्यावर बोलला चल बघू तू किती डेरिंग बाज आहे. तुला challange आहे.

आता मी वेडी झाली होती. मी काय करतेय हेच मला समजत नव्हत. अशी परिस्थिती झाली होती माझी कि आता त्या मुली बद्दल मला काही भीती वाटत नव्हती. अस वाटत होत कि बघेल तर बघू दे.

मग मी उठली आणि अमोल च्य इथे गेली काही पेपर ठेवण्यासाठी त्याच्या मागच्या टेबलवर. आणि परत येताना. मी एक्दम अमोल च्य जवळून हळूच आले पुढे. तो बसलेला होता खुर्ची वर. मी पाठकरून पुढे आले आणि माझ्या हातातून मी पेपर खाली पडला. आणि खाली उचलायला वाकताना मी माझी लेगीस आत घातलेल्या चड्डी सकट एक्दम खाली खेचून टाकली. आणि वाकून माझी पूर्ण नागडी गांड अमोल ला दाखवली. अमोल थोडा वेळ स्तब्द झाला. मी एवढ्या जवळ होती कि अमोल ने त्याचा दोन्ही हाताने माझी गांड दाबली. आणि त्याने माझ्या गांडीवर हात फिरवला आणि गांडीमधून हात खाली फिरवत त्याने पुचीला हात लावला. मी तेवढा वेळ अशीच वाकून उभी होती. मग मी लेगीस वर करत उठली आणि परत जाऊन जाग्यवर बसली.

तेव्हड्यात अमोल चा मेसेज आला. झवाडे हे काय केलस तू. मला तू आता एक्दम तापवलस मदरचोद. तो आता माझ्याशी एक्दम शिव्या देऊन बोलू लागला. ते वाचून माझी पण पुची नाचू लागली. तेव्हड्यात ती शेवटची मुलगी बॅग भरू लागली. आणि जाण्यासाठी निघाली. काही वेळाने ती निघाली. ती बाहेर जाताच अमोल उठला आणि त्याने चावी ने बाहेरचा दरवाजा बंद करून टाकला आणि काही ऑफिस ची tubelight पण बंद करून टाकली. आता फक्त दोन tubelight चालू होत्या.

ऑफिस मध्ये एक्दम शांतता होती. माझे हृदय एक्दम जोर जोरात धडकत होते. तेव्हड्यात अमोल आला दरवाजा बंद करून, मी बसलेली होती आणि येऊन त्याने लगेच मला होठांवर किस केल एक्दम घट्ट पकडून आणि जोर जोरात बॉल दाबू लागला. मग मला उठवल आणि त्याने मला घट्ट मिठी मारली. तो होठांवर किस करत माझ्या पाठीवर हात फिरवत होता. तो क्षण मी कधीच विसरणार नाही. त्याने मग मागे हात फिरवत फिरवत खालीं घेतला आणि माझ्या गांडीवर ठेवून जोरात गांड दाबली. आणि जोर जोरात गांड दाबत मला एक्दम जवळ घेऊ लागला. त्याने किस करत करत माझ टॉप कडून टाकल.

मी आत गुलाबी रंगाचा ब्रा घातला होता. तो लगेच त्यावर तुटून पडला. त्याने माझ्या बॉल वर किस करायला सुरवात केली. किस करत त्याने ब्रा चा हुक खोलला आणि ब्रा काढून टाकला. ब्रा काढताच माझे ताणलेले स्तन एक्दम उड्या मारू लागले. अमोल ने ते हातात धरले आणि तो निप्पल चोखु लागला. मी पण त्याच डोकं धरल आणि केसात हात फिरवत मी त्याला प्रेम करू लागले. त्याने दोन्ही स्तन चोखले. मग मी त्याच शर्ट काढून टाकल. मला आता जरा पण राहवत नव्हत. मी लगेच त्याच्या पॅन्ट च बटण खोललं आणि त्याची पॅन्ट खाली काढली. त्याने ती पायातून काढून टाकली. अमोल ने पण माझी लेगीस खाली काढली आणि मी तिला पूर्ण काढून टाकली. मी आता फक्त गुलाबी चड्डी मध्ये होते. ती पण खूप खालून ओली झाली होती.

अमोल आता समोर फक्त underware वर उभा होता. माझा स्वास खूप वाढला होता. मी त्याच्या underware कडे बघितल तर त्यात त्याचा लंड एक्दम ताठलेला दिसत होता. मला राहवलं नाही आणि मी लगेच खाली बसले अमोल समोर आणि त्याची underware दोन्ही बाजूने पकडली आणि हळू हळू खाली खेचू लागली. खाली खेचतच त्याचा ताणलेला लंड एक्दम उड्या मारत बाहेर आला. तो खूप मोठा होता. त्याचा टोक एक्दम गुलाबी रंगाच होत आणि बाकी पूर्ण लंड काळा होता. मी तो लगेच हातात पकडला आणि त्याला चाटू लागले. त्याचा गुलाबी भाग मी वेवस्तीत चाटला. मग अमोल चा लंड हळू हळू आत घेतला तोंडात आणि जेवढा आत जाईल तेवढा तोंडात घातला. मग आत बाहेर करून लंड चोखु लागले. अमोल एक्दम डोळे बंद करून तोंडाने आवाज काढत होता

आह अहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा

आह अह्ह्ह अह्ह्ह आह्ह्ह या
अहाहाहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा

दिव्या आहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहा

मी खूप वेळ लंड चोखला. मग मुठीत घट्ट पकडून मागे पुढे करून हलवू लागले. तो एक्दम ओला झाला होता. हलवत हलवत त्याच्या गोट्या तोंडात घेतल्या. आणि चाटू लागले. पूर्ण गोट्या चाटून घेतल्या. मग परत तोंडात लंड घातला आणि दोन्ही हात त्याच्या गांडीवर ठेवले आणि त्याची गांड मागे दाबत दोन्ही हाताने आणि पुढे लंड तोंडात आत बाहेर करू लागले. अमोल पण कमर मागे पुढे करू लागला. थोडयावेळाने अमोल ने माझ डोकं घट्ट धरल हातात आणि जोर जोरात लंड आत बाहेर करू लागला. तो खूप जोरात आत टाकत होता तर मी मागे मान घेतली आणि नाही म्हणाले. पण त्याने नाही ऐकलं आणि त्याने परत डोकं धरल आणि एक्दम जोरात लंड माझ्या तोंडात घुसवला आणि तो एक्दम आत पर्यंत घुसवला. त्याने थोडा वेळ असच डोकं घट्ट धरून लंड आतच ठेवला माझ्या तोंडात. मग जेव्हा काढला तेव्हा माझी पूर्ण लाळ लंडाला लागली होती. पूर्ण माझ्या तोंडातून लाळ पडली.

मग अमोल ने मला तिथेच जमिनीवर झोपवलं. आणि त्याने माझी चड्डी काढून टाकली आणि मला पूर्ण नागड केल. अमोल माझ्या पुची कडे बघतच राहिला. मग त्याने जरा हि वेळ न करता, पुची ला चाटायला सुरु केल. ते एक्दम तहानलेल्या माणसा प्रमाणे पुची चाटत होता. त्याने पूर्ण जीभ आत टाकून टाकून पुची चाटली. त्याने पूर्ण पुची ओली करून टाकली.

मला पण राहवलं नाही आणि मी तोंडाने आवाज करू लागली.

अहाहाहाहा आह्ह्ह्ह आह्ह्ह्ह अहाहाहाहा

अहाहाहाहाहा अहाहाहाहा अहाहा या अह्ह्ह
आह्ह्ह्ह आह्ह्ह्ह अहाहाहाहा

अहाहाहाहा अमोल… अहाहा अह्ह्ह अमोल….. अहाहाहाहा

मग त्याने मला उलट झोपवलं आणि तो माझ्या गांडीवर आपल तोंड घासू लागला. गांड फाकवुन आत तोंड टाकून वर खाली घासत होता. त्याने मग पूर्ण गांड चाटली. त्याने गांड फाकवुन माझ्या गांडीच्या भोक पण चाटला.

मग त्याने मला सरळ केल आणि माझ्या पुचित लंड टाकला. मग माझ्या वर झोपला आणि जोर जोरात झवू लागला. तो माझे बॉल चोकत झवत होता.

अह्ह्ह तेव्हा खूप छान वाटत होत.. आह्ह्ह अहाहाहाहा अह्ह्ह

त्याचा लंड एक्दम गरम होता. आणि पुचीच्या आत जाताच माझी पुची खूप पाणी सोडायला लागले.

अहाहाहाहा अहाहाहाहा अह्ह्ह अहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह

कधी पासून पुचीला खाज सुटली होती.अहाहाहाहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा

मग काही वेळाने उठला आणि त्याने मला कुत्र्या सारख ओणव बसवल आणि मागून माझ्या पुचित लंड टाकला. आणि कमर पकडून जोर जोरात झवू लागला. अमोल चा लंड माझ्या पुचित आत घासत होता. त्याने माझ्या पुची ची खाज वाढली आणि पुची एक्दम तापली.

आह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह आह्ह
अह्ह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह या ह्ह्हह्ह आह्हह्ह

आणि काही वेळात माझ पाणी सर्व निघाल. अमोल च पण पाणी निघणार होत. तर त्याने लगेच लंड काढला आणि माझ्या गांडीवर लंडातून पूर्ण पाणी उडवल. त्याचा लंडाच पाणी माझ्या गांडीपासून पूर्ण पाठीवर उडाल.

मग अमोल पण शांत झाला. मी सरळ होऊन अशीच थोडा वेळ झोपून राहिली. मी खूप थकली होती. अमोल पण समोर माझ्या कडे बघत होता. तेव्हा मला जाणवल कि अमोल ने कोंडम वापरलच नव्हत. तो बिना कोंडम ने झवत होत. म्हणून माझ्या पाठीवर पूर्ण पाणी उडाल. मी एव्हडी तापली होती कि मला आठवणच नाही राहिल विचारायच.

त्या दिवशीची मजा कधीच न विसरणार होती. त्या नंतर आम्ही खूप वेळा ऑफिस मध्ये अशीच मजा घेतली.You cannot copy content of this page