मित्र मित्र मिळून एकामेकांच्या शरीराची भूक मिटवलीमाझे नाव तुषार आहे. मी २३ वर्षाचा आहे. खूप दिवस झाले मी माझी कथा सांगण्याबद्दल विचार करत होतो. पण हिम्मत होत नव्हती कारण खूप पर्सनल आहे हि कथा.

मी इंजिनेर आहे आणि एका फॅक्टरी मध्ये काम करतो. फॅक्टरी शहरापासून दूर एक्सप्रेस हायवे ला लागून आहे. मला फॅक्टरी च्या मागेच गेस्ट हाऊस आहेत तिथे राहायला रूम दिला होते. माझ्या बरोबर अजून एक मुलगा राहतो. त्याचे नाव अक्षय आहे.

हळू हळू माझी अक्षयशी चांगली मैत्री झाली. फॅक्टरी शहरापासून दूर असल्याने आसपास जास्त वस्ती नव्हती. रेल्वे स्टेशन पण २० ते २५ मिनिटाच्या दूरवर आहे. त्यामुळे सुटीच्या दिवशी आम्ही जास्त वेळ रूम वरच घालवायचो.

जेव्हा मी नवीन होतो, तो पर्यंत तर सर्व ठीक होते. हळू हळू माझ्या लंडाला खूप खाज सुटू लागली. मी खूप जास्तच सेक्स बद्दल विचार करू लागलो. जेव्हा पण वेळ मिळत असे, मी सेक्स विडिओ पाहत असे. एक वेळ तर अशी आली कि दुपारी फॅक्टरी मध्ये जेवताना सुद्धा मी सेक्स विडिओ पाहत जेवत असे.

जवळ मुली पाहायला मिळत नसे त्यामुळे खूप जास्तच सेक्स ची इच्छा होत होती. काही महीने तर मी स्वतःला सांभाळले पण एकदा अक्षय अंघोळ करून बाथरूम मधून बाहेर आला. मी बेड वर चादर तोंडावर घेऊन झोपलो होतो. त्याने टॉवेल गुंडाळला होता. मला दिसले त्याचा लवडा ताठला आहे.मी चादरीच्या आत तोंड लपवून अक्षयला पाहू लागलो. जेवढे उघडे शरीर दिसत होते ते पाहून तोंडाला पाणी सुटले. खास करून त्याचा ताठलेला लवडा पाहून त्याला पाहायचे मन झाले. अक्षय त्याची अंडरवेर घालू लागला. त्याची पाठ माझ्याकडे होती. अक्षयने अंडरवेर ढोपऱ्यापर्यंत घेतली आणि टॉवेल काढून बाजूला ठेवला. जशी अक्षय ची गांड मला दिसली, माझे डोळे चमकायला लागले.

खर सांगू तर गांडीची फट पाहून एक वेगळीच चूळ शरीरात वाढली. अक्षय जसा अंडरवेर वर करायला वाकला मागून मला त्याच्या दोन्ही पायामधे त्याच्या गोट्या दिसल्या. अक्षय वाकून असताना मागून गांड पाहताना माझ्या मनात चळवळ होऊ लागली. त्याची गांड हाताने दाबून चाटायचे मन झाले. अक्षय ने कपडे घालून घेतले आणि तो बाहेर गेला. इथे माझा लवडा आता पूर्ण ताठला होता. लवड्यला खूप खाज सुटली होती.

त्याच्या शरीराची आवड मला अक्षयच्या जवळ आणू लागली. हळू हळू अक्षय आणि मी दोघे रात्री सेक्स व्हीडिओ पाहू लागलो. दोघांची पण इच्छा एकच होती कि झवायला मिळावे. आम्ही आता विडिओ पाहून स्वतःचा लंड हलवत असे. एक वेळ अशी आली कि आम्ही दोघे एकमेकांचे लंड पकडून हलवू लागलो.

आता आम्ही दोघे एका मेकांच्या शरीराशी प्रेम करू लागलो. कधी अक्षय माझ्यावर चढायचा तर कधी मी त्याच्यावर. दोघे पण एका मेकांना लवडा चोखून सुख देऊ लागलो. दर शनिवारी आमचा कार्यक्रम पक्का असायचा. मग आम्ही एकदा एका मेकांची गांड मारायचे ठरवले.

सर्व तयारी करून शेवटी रात्री आम्ही एका मेकांची गांड मारून घेतली. खूप मजा आली. त्यानंतर गांड मारणे रोजचे झाले. जेव्हा माझा लवडा ताठायचा मी अक्षय ची गांड मारायचो. आणि कधी तो माझी मारायचा.एक वेळ नंतर रोज तेच करून कंटाळा आला होता. अक्षय ने सुचवले. फॅक्टरी च्या आस पास दूर दूर पर्यंत कोणी नसते. जवळ एक डोंगर आहे. आपण तिथे फिरायला जाऊया सकाळी. एकदा उघड्या मध्ये पूर्ण नागडा होऊन एकमेकांना झवुया. आम्ही ट्रेकिंग ला जातो असे तयार होऊन त्या डोंगरावर चढलो. रस्त्यात जात जाताच आमची मस्ती चालू होती. आम्ही डोंगरावर पोहचलो. मस्त वारा सुटला होता. वरून आम्हाला आमची फॅक्टरी पण दूरवर दिसत होती. दूर दूरपर्यंत कोणते गाव नव्हते. पूर्ण मोकळे आकाश.

दोघांनी पण एका मेकांना किस केले आणि आम्ही सुरु झालो. काही क्षणातच आम्ही दोघे पूर्ण नागडे डोंगरावर उभे होतो. मग एका मेकांचा लवडा चोखला. लवडा आता पूर्ण ताठला होता. मी अक्षयला वाकून उभे केले. मी मागे गेलो आणि हळूच माझा लवडा अक्षय च्या गांडीत घुसवला आणि दणके देत त्याला झवू लागलो. जोर जोरात दोघे पण आवाज करत झवत होतो.

अहाहा हाहाहा हाहाहाहा
अहाहा ह्ह्हह्ह अहाहाहाहाहा
अहाहाहाहा आहाहाहाहाहाहा

इथे आम्हाला पाहायला कोणी नव्हते. आम्ही पूर्ण रंगात येऊन झवत होतो. मग माझे पाणी निघाले आणि मी ते पूर्ण अक्षयच्या गांडीत उडवले.

मग मी वाकून उभा राहिलो आणि त्यानी माझी गांड मारली. खूप वेळ अक्षय माझी गांड मारत होता.

काही वेळ आम्ही डोंगरावर घालवला आणि मग तिथून घरी निघालो. त्या दिवशी खूप थकलो होतो तर लवकर झोपून गेलो. पण डोंगरावर झवायला खूप मजा आली.

काही दिवसांनी फॅक्टरी मध्ये अजून एक मुलगा आला. तो आमच्यापेक्षा लहान होता. तो आमच्या बाजूच्याच घरात राहत होता. अक्षयने त्याला सेक्स विडिओ दाखवून त्याला पण वेडे केले. एकदा तो त्याला रात्री आमच्या रूम मध्ये घेऊन आला. आम्ही तिघे पण एकत्र बसून लॅपटॉप वर सेक्स विडिओ पाहू लागलो.हळू हळू करून तिघांनी पण आप आपला लंड बाहेर काढला आणि हलवायचे सुरवात केले. त्या दिवशी त्या नवीन मुलाला खूप मजा अली. अक्षय आणि मी याला आमच्यात रंगवले आणि एकदा वेळ पाहून आम्ही तिघे आमच्या रूम मध्ये रात्री झोपायचा प्लॅन केला.

अक्षय ने पुढाकार घेऊन त्याला किस केले आणि तो पण सुरु झाला. मागून मी पण त्याला मिठी मारली आणि त्याच्या शरीराशी खेळू लागलो. काही क्षणातच तिघे पूर्ण नागडे झालो. आता आम्ही तिघे एका मेकांचा लवडा चोखु लागलो. कोणी कसे पण झोपले होते. जे पण तोंडासमोर येईल ते आम्ही चोखत होतो, चाटत होतो. कधी मला नवीन मुलाचा लवडा समोर दिसला तो मी तोंडात घेतला, तर कधी त्याची गांड समोर आली तर मी त्याची गांड चाटली.

तिघे एका मेकांवर लोळत आपल्या शरीराची आग शांत करत होतो. एक वेळ अशी आली कि मी खाली झोपून दोघांचे लंड एकत्र चोखले.

मग तिघे उठलो आणि एक एक करून आम्ही एका मेकांची गांड मारली. आज दोन गांड मारायला मिळाली म्हणून लवडा खूप कुश होता. एक वेळ तर अशे वाटले कि लवडा मोठा असता तर स्वतःची पण गांड मारली असती. त्या रात्री खूप मजा आली. तो नवीन मुलगा काहीच दिवस होता. ट्रैनिंग झाली मग तो निघून गेला.

इथे अक्षय आणि माझी गर्मी वाढत चालली होती. आम्ही आता एका मेकांच्या शरीरात काही फरक जाणवत नव्हतो. माझ्या लवड्याला तो त्याचा समजू लागला. आणि मी त्याच्या लवड्याला माझा समजू लागलो. जेव्हा पाहिजे तेव्हा लवडा तोंडात घेत असे. एकमेकांच्या गान्डीशी खेळत असे.सेक्स साठी एवढे वेडे झालो कि एकदा एका मेकांचे पाणी काढून वाटीत जमा केले आणि मिसळून ते आम्ही दोघांनी चाटून घेतले. चीक तोंडात गाळून, एका मेकांच्या तोंडात देऊन पीत असे.

एकत्र अंघोळ करू लागलो. एकदा अंघोळ करताना अक्षय ने मला समोर खाली बसवले आणि तो माझ्या अंगावर मुतला. मी पण दुसऱ्या दिवशी त्याच्या अंगावर मुतलो. दोघे पण सेक्स सोडून आता एका मेकांच्या शरीराशी खेळू लागलो होतो.

रात्री आम्ही पूर्ण नागडेच झोपू लागलो. ज्याचे पण मन होयाचे रात्री झवायचे. तो उठून दुसऱ्या ची झोपेतच गांड मारायचा. खूप मजा यायाची असे एका मेकांच्या शरीराशी खेळायला.

नंतर मला शहरात पाठवले त्या फॅक्टरी मधून. मी शहरात आलो. पण जेव्हडा पण वेळ मी अक्षय बरोबर घालवला तो जीवन भराची आठवण देऊन गेला. आता पण जेव्हा वेळ मिळतो आम्ही विडिओ कॉल वर एका मेकाला स्वतःची गांड दाखवतो आणि लंड हलवून पाणी काढतो.

Loading


0

0

You cannot copy content of this page