मी आंणि माझी शेजारी वहिनी नुतन

नमस्कार मित्रानो मी सन्दीप ही स्टोरी एक आशी स्टोरी आहे जी म्हणजे sex ची गरज आंणि का असते दोघाना त्यात आपण पुरुष दुर्लक्षा करतो आंणि मग होणारी स्त्री चे शाररिक आंणि मानसिक प्रोब्लेम

माझ्या शेजारी नविन फैमिली रहायला आली दोन मुले नवरा बायको तशी वहिनी खुप सुंदर आंणि हॉट होती 32-28-32आंणि उंची 5ft रोज सारी मधे आंणि ती पण टायीट सारी त्यात तिचा बांधा खुलून दिसयचा आंणि वहिनी गावी बी.कॉम झाली होती आंणि लगेच आयुषात नवरा आंणि झवरा आला आंणि त्यात नवरा 12वी पण नोकरी Ltd. कंपनी मधे अशी देखनी बायको कोणाला नको पण का दोन मुले झाली की शेजारीण बाई खुप सुंदर दिसते कारण रोज डाल भात खाहुन कंटाळा येतो मग त्या बायकोने काय बोट घालायचे आंणि जवानी काय असल्या संसार सुखाचा करायचा असो ही झाली आयुशातील खरी आंणि खुप स्त्रियाणी भोगलेली हकीकत तरी पण संसार सुखाचा होतो असो आणि कुठे ना कुठे नशिबात चुकुन दुसरा पुरुष येतो आंणि मग काय शरीर सुखा साठी आपण वाहुन जातो पण त्याला लिमिट ठेवावे मग सगळे ओके अशी एक स्टोरी

तर आता खरी स्टोरी नीट वाचा आंणि रिप्लाई करा आंणि आवडली तर शेयर करा

माझे शेवट चे वर्ष T.Y. B.COM. त्यात माझी वहिनी पण B. Com. मला ती खुप आवडायची कारण बायको असावी तर अशी देखनी लांब केस,रोज सारी नेसणारी,गोरी पण वाहिनीच्या नशिबात सुखाची माती याला जिवन म्हणतो आपण.

मी लास्ट ईयर ला म्हणजे तसा वहिनी आंणि मी वयात काही फार सा फरक नव्हता मी 3ते4वर्षानी लहान पण जेव्हा वहिनी आंणि मी बाईक वरून कुठे गेलो की comment फार भेटायचे made for each other couple. कारण माझी उंची 5.9ft , बॉडी अथलिक अधून मधून वहिनी टच करायची पण नंतर म्हणायची आपले नाते बहिण भावा चे पण तिचा तो टच त्या नात्याचा नव्हता. वहिनी खुप फ़्री बोलायची सगळे बोलायची की तुझे मैरिज झाले मुले झाली  की असे करु नकोस कारण तेव्हा खुप गरज असते पुरशाची स्त्री ला कारण तिला पण ते sex सबंध हवे से वाटतात. कधी वहिनी बोलायची घरी किती गर्ल friend येतात तुझ्या आई खुप बोलतात मला तू सांग त्याला आजुबाजू वाले काय बोलतील आपण चाळीत रहातो. (तशी आमची चाळ ग्राउंड प्लस वन टाइप बाथरूम टॉयलेट in built). तरी पण मी आई ना बोलते की आई तो तसा नाहि मैत्रिणी आहेत. अशी काही महिने गेले आंणि मार्च 1st ला आमच्या घरी फ़ोन आला की गावी वाहिनीची सासू सीरियस आहेत म्हणून मुलाला घेहुन नवरा गावी निघला तेव्हा आई ला बोलले की संदीप ला सोबतीला पाठवा नुतन च्या आई म्हणाली हो त्याची परिक्षा चालू होणार आहे नुतन आभ्यस पण घेत जाईल. त्या दिवशी असे वाटले के रात्र का लवकर होत नाही कारण मला नुतन वहिनी कडे जायचे होते . पण मला काय माहित खुप गरँटी होती की वहिनी आंणि माझे sex संबध सुरु होणार याची खात्री होती.कारण नुतन वहिनी चा स्पर्श आंणि बोलने यावरुन मला आंणि तिला रात्र आंणि एकांत भेटला की बाकी सगळे अपोआप जळुन येणार होते कारण जर आग लागली की त्यात सगळे जाळते.

रात्र झाली मी नुतन वहिनी कडे गेलो दरवाजा उघडला आंणि जशी माझी वाट पहात बसलेली आणि जानु काय दरवाजात च बसुन होती इतके गोड हास्य दिले आंणि रागवली पण उशिरा आलो म्हणूण पण आज खुप चेंज होता नविन गुलाबी सिल्क साडी गजरा केस सोडलेले मुलगी झोपलेली आंणि सुंदर देखनी बाई माझ्या समोर उभी होती असे वाटले की सरळ मिठी मारावी मी पहात होतो आंणि शेवटी मी बोलली वहिनी आज किती सुंदर दिसताय हो.वहिनी मला पण तुझ्या सारखी बायको भेटलीना तर तिला फुला सारखी जपणारं आंणि दोन तीन वर्ष मुले नको खुप लाइफ एन्जोय करेन. अरे हो हो भानावर ये आंणि जरा माझी पाठ दाबुन दे चमक आली आहे. मी म्हणालो वहिनी माझ्या कडे पाठ करुन उभी रहा आंणि दोनी हात तुझ्या माने च्या मागे घे आंणि मागुन तुला मिठित घेहुन उचलले की बारे वाटेल तुला जर जमत असेल तर उचलतो नाही तर वहिनी तू जामानि वर झोप तुझ्या पाठी वर उभा राहुन पायाने दाबून देतो तुला जे बरोबर वाटते ते सांग वहिनी म्हणाली तू दोन्ही कर पहिली लाईट बन्द कर आंणि खिडकी बन्द कर आंणि तो zero चा बल्ब चालू कर.अरे पागल डॉक्टर कडे गेलो की डॉक्टर नको तिथे हात घालुन तपास्तो मग आज तू माझा डॉक्टर आहेस आंणि मी तुझी पेशण्ट आहे.  मग मग मला वाटले की आज वहिनी बरोबर सुहाग रात्र होईल कारण तिच्या बोलण्यानी मला अंदाज आला होता की वहिनी sex साठी खुप भुकेलेली होती ते आंणि जर स्त्री ला sex सुख नाही भेटले की तिचे हार्मोन्स चेंज होतात आंणि आजार पण मागे लगते  आंणि तेच sex सुख भेटले की सुधा हार्मोन्स चेंज होतात आंणि स्त्री च्या चेहरा खुश आंणि सुखी रहातात नाही तर चिड चिड करतात या सगळया गोष्टी मला समजत होत्या पण आता पुढे काय आंणि कसे करायाचे.

पण सुरवात केली तर सुखा भेटेल ना मग काय जे होईल ते होईल जशी लाईट बन्द केली आंणि zero चा बल्ब लवाला माझ्या कडे पाठ करुन केस सोडलेली आंणि माने ला हात धरुन मदन कामिनी माझी नुतन वहिनी उभी होती गुलाबी सिल्क साडी घालुन मी म्हणालो वहिनी दोन मिनिट मी वॉश रुम ला जाऊन आलो तेव्हा लगेच वहिनी रागाने बोलली लवकर ये. मला इतके कसेतरी झाले मी वॉश रुम ला जाण्या अगोदर शर्ट बनियन काढली आंणि वॉश रुम मधे जहुन अंडरवेअर काडली. आंणि फ्रेश झालो आंणि बाहेर आलो तशी वहिनी म्हणाली आपण वरच्या रुम मधे जाऊ कारण मुलिनी पहिले तर बापा ला सांगेल मला तर आनदाच झाला आता जरी जबरदस्ती केली तरी चालेल करण वर ती आंणि मी राजा राणी मग वरच्या रुम मधे गेलो आंणि काय मी मागुन जिना चडत होतो आंणि ती माझ्या पुढे माझा लंड तर नुतन वहिनी ची गान्ड बघुन उभा झाला त्यात अंडरवेअर नाही आंणि इतका लांब आणि जाडा झाला होता वरच्या रुम मधे आलो तेव्हा जमिनिवर बेड घातलेला आंणि दोन पिलो होत्या ते पाहुन मी तसा उभा राहिलो आंणि नुतन वहिनी मला पहिल्या वेळी उघडा पहात होत्या त्यात माझा लंड उभा होता आंणि मी बेड बघत होतो आंणि एगदंम नजरे ला नजर भिढाली आंणि आम्ही भानावर आलो. वहिनीने लाईट बन्द केली आंणि बेड वर माझ्या कडे पाठ करुन उभी होती मी तसा पुढे गेलो नुतन वहिनी बोलली आता ये लवकर मला त्रास होत आहे ती माने मागे हात घेतले मी तिला बोललो की हात लावू का ती लगेच फिरली आंणि रागाने बोलली की हात न लावता काही करु शकतो का मग मी म्हणालो नुतन आता हात मागे घेहुन उभी रहा तशी ती पुन्हा हात मागे घेतले आंणि मी तिच्या दोनी हातचे पंजे एकत्र घट्ट पकड आंणि दोनी हाता चे कोपरे तुझ्या छाती कडे आन ती ने तसे केले आंणि मी पाठी कडून आंणि मागुन तिच्या हाता च्या कोपरे मिठित दाबले आंणि घट्ट मिठी मरुन उचलले तसा कर कर आवज झाला आंणि खाली ठेवले तिला आराम पडला होता नुतन वहिनीना तर रिलैक्स वाटले होते पण मागुन नुतन वहिनी नी माझ्या लंडाचा स्पर्श अनुभवला होता करण मी पण तो स्पर्श अनुभवला होता मग मी म्हणालो नुतन झोप आता मी हाता ने दाबून देतो ती बेड वर झोपली तसा मी नुतन वहिनी च्या बाजुला बेड वर बसलो आंणि जसा नुतन वहिनी च्या अंगाला हात लावला तशी तिच्या अंगातून शिरशिरी आली मी विचारले काय झाले वहिनी ती म्हणाली काही नाही आंणि आता पासुन मला तू नुतन बोल मी काय अंग दाबत नव्हतो तर नुतन च्या भरलेल्या भुकेलेल्या अंगा वरून हात फिरवतो होतो ती खाली झोपून स्पर्श आंणि त्याचा आनंद घेत होती मी नंतर तिच्या दोनी कान माझ्या दोनी हातच्या बोटाने अलगत स्पर्श करत होतो आंणि नुतन डोळे मिटुन मजा घेत होती मग मी तिचा पदर बाजुला केला आंणि ब्लाऊज चे हुक पाठीचे काडत होतो ती पण काही बोलत नव्हती मी पुर्ण हुक कडले आंणि समोर सफेद रंगाची ब्रा आंणि ब्रा हुक होता तो पण काडत होतो पण तो काही निघत नव्हता अचानक नुतन ने हात मागे केला आंणि तो पण हुक कडला मी शॉक झालो एक मन म्हणले की पाठ दाबण्या साठी हुक काडला तर एक मन म्हणाले की तिला पण मूड झाला sex चा आंणि जसे माझे हात पाठी वर फिरत होते  आंणि नुतन खाली कमुख आवज करत होती आह आह आह ओह ओह सन्दीप मला हे काय करतोस ते खुप छान वाटतय रे हे सगळे ऐकुन मझी तर हालत खुप वाईट झाली लंड खुप उभा झाला होता आंणि माझा हात कंबरे वर आला आंणि तिने पण दोनी पाय बाजुला केले तसा मी पाया जवळ गेलो आंणि दोनी हात दोनी पाया वर ठेवले साडी थोडी वर करुन तशी नुतन वहिनी फिरुन पाठी वर झोपली आंणि दोनी पाया वर केले जानु ती सांगत होती की तू दोन पाया मधे ये आंणि माझी काम वासना विझव पण हिम्मत होत नव्हती तरी पण मी साडी सगळी वर केली आंणि तिच्या दोनी पायावर माझे दोनी हात फिरत होते आंणि नुतन डोळे बन्द करुन आहा ओह मला मरुन टाक संदीप आंणि जसा माझा हात मी नुतन च्या पँटी वर टच केले मला समजले की नुतन ने खुप पानी सोडले होते तशी ती उठुन बसली आंणि ब्रा ब्लाऊज काढले साडी सोडली आणि बाथरूम मधे गेली तसा मी पण खालच्या वॉश रुम मधे गेलो लंड हाताने हलहून पानी काढले आंणि जरा शांत झालो आंणि जसा बाहेर आलो मला आवज आला संदीप वर ये मी वर गेलो आंणि पहतो तर अंगावर चादर घेहुन नुतन माझी वाट पाहात होती मी पण सरळ बेड वर गेलो तशी ती मला म्हणाली संदीप आज पासुन रोज मला नवरा म्हणून सुख देशील का मी मान हलवली तशी तिने चादर काढली माझ्या समोर माझी ड्रीम गर्ल नेकेड होती मग तिला जवळ घेतले एक लिप किस केला जीभ तोंडात घातली तशी तिने पण माझी जीभ चुसली मग स्वतची जीभ मला चु सायल तोंडात दिली मी पण चुसली आंणि तिला कपाळ गाल माने ला किस केला तशी तिने डोळ्यात पाणी काडले मी जवळ घेतले आंणि विचारले तर म्हणाली काही नाही आनंदाने पाणी आले आंणि वाटले की माझे कोणी तरी भेटले आज मला मग काय मी डोक्या च्या केसा पासुन ते पायाच्या बोटा पर्यंंत जिभे ने चाटले आंणि नंतर तिच्या बेम्बी मधे आंणि खाली चाटत गेलो आंणि जेव्हा तिची पुची जवळ गेलो ती म्हणाली थांब नको आंणि मला म्हणाली मला माझ्या संदीप चे अंग चाटायचे आहे तू झोप खाली तिने पण जिभे ने चाटले माझा लंड हातात घेतला किस केला आंणि काना जवळ आली आंणि बोलली किती मोठा आंणि जाडा आहे मग मी म्हणालो मला तुझ्या खाली किस करायचा आहे पहिली लाज ली मग मी 69 पोज़ीशन मधे तिच्या वर आलो आंणि दोन्ही पाय फकवले आंणि जशी मझी जीभ तिच्या पुछित टाकली तसा ती ने पण माझा लंड पुर्ण तोंडात घेतला आंणि चुसयला लागली आंणि दोघे ही खुप जोरात मुख मैथून करत होतो आंणि तिने मला बाजुला केले कारण ती शूट होणार होती मी तसा दोन पाया मधे बसलो आंणि नुतन ने लंड हाताने पुची च्या दरवाज्या वर आणला आंणि मी जरा जोरात धक्का दिला तेव्हा नुतन ओरडली आ राजा हळू खुप दिवस झाले संबंध करु हळु हळु कर मग हळू हळू जोर लावत लंड सगळा आत गेला आंणि प्रतेक धक्क्या ला नुतन ऊ ऊ ऊ आई मेली आह आह इह ओह कर ना अन्नी खाली पाणी सोडत होती मग पोज़ीशन चेंज केली नुतन ला लंडा वर बसवले तशी ती जोर जोरात औरड़त होती उडी मरत होती नंतर काही वेळ उड्या मरुन ती अंगा वर झोपली आंणि किस करत होती आंणि सगळा मालाने  माझ्या लंडाला आंघोळ घातली होती नंतर म्हणाली जानु आता तरी तुझे गरम गरम अमृत माझ्या पुचित टाक आंणि तिला थंड कर आता नको तरसऊस खुप दिवस झाले मग काय नुतन खाली आंणि मी वर आंणि  लंड महाराज घुसले पुचित आंणि जोर जोरात धक्के सुरु झाले आंणि नुतन ने पण दोन्ही पायणी माझ्या कंबरेला कैची मरली आंणि जोर जोरात ती पण खालून धक्के देत होती आंणि बड बड़ त होती दे ना दे ना कर ना आंणि चेहरा इतका sexy करुन मला पहात होती आंणि तिच्या या अशा रेसपौँस मुळे माझा स्पीड वाढत होता शेवटी 20मीनट मागे पुढे करता करता पिच्करी निघाली आंणि मी नुतन ला घट्ट मिठित घेहुन किस करत होतो पण ती नुसती शांत पाडून गोड स्माइल करुन माझा किसिन्ग चा उताविळ पणा पहात होती आंणि त्या वेळेत तिने तिचे दोन्ही पाय जवळ घेतले आंणि माझा सगळा वजना चा भार आनंदाने झेलत होती मग तिने दोन्ही हाताने माझा चेहरा धरला आंणि लिप किस केला आंणि खाली जसा तिने माझा लंड तिच्या पुचित इतका घट्ट पकडला होता आंणि बेड ची चादर सगळी भिजली होती मग दोघे ही बाजुला बसलो तशी मला लाजुन म्हणाली मझी साडी देना आंणि उदया मला 72hours ची गोळी आनून दे मू विचारले का तर म्हणाली बाप होशील नाहितर पण नंतर म्हणाली मला आवडेल तुझे मुल पण काही दिवसनी मग वॉश घेतला आंणि मी टॉवेल लाहुन बाहेर आलो तेव्हा ती साडी नसत होती आंणि बेड पलटी करुन दुसरी चादर घातली होती मी तिला पहात होतो ती लाजत होती मग वॉश रुम मधे गेली मी तिथे उभा होतो आंणि जशी माझी नुतन बाहेर आली तशी तिला मिठित घेतले आंणि लिप किस केला आंणि पुन्हा आमचा ओरल sex फ़ॉर प्ले सुरु झाला आंणि त्यातून आम्ही बोलत होतो मला म्हणाली राजा तुला मी स्पर्श करायची आंणि बाइक जेव्हा गेलो तेव्हा तर तुझा जो स्पर्श झाला तेव्हा पासुन तर रात्री झोप लागत नव्हती आंणि नवरा तर लक्ष देत नव्हता अन्नी त्याच्या गाव च्या चकरा पण जास्तच सुरु झाल्या भाऊ लग्ना नंतर 7महिन्यात्त गेला आंणि त्याला कोवळी काकडी भेटली आंणि रन्डी चा विसरला आंणि मी निप्पल चुसत सगळे ऐकत होतो असे बोलत बोलत फ़ॉर प्ले करत करत नगडे हो ऊन जवळ जवळ 5वेळा सम्भोग केला आंणि सकाळी मुली चा रडण्याचा आवज आला तेव्हा डोळे उघडुन पहिले तर थकलेली आंणि नागडी मला चिटकुन झोपलेली माझी नुतन हळुच तिला किस केला आंणि म्हणालो उठा रडत आहे मुलगी ती म्हणाली जाऊ नकोस अंघोळ करु एकत्र आली मी तिला झोपहुन मग आम्ही अंघोळ करताना sex केला तो ही मागुन ती इतकी खुश होती की ती स्वर्गातील सुखा ची जाणिव झाली होती खुप खुश होती ती मला तर ड्रीम गर्ल भेटली होती पण तिने काही वर्षानी माझे मुल पण जन्माला घातले आंणि आज पन ती तशी च दिसते आंणि आज ही आम्ही त्याच जोशत भेटलो की sex करतो आंणि एकमेकांन वर तुटून पडतो आंणि खुप प्रेम करतो आज ही ती तशी च नाजुक गोड सुंदर दिसते आंणि आज ही आवडते

This content appeared first on new sex story .com

[email protected]

This story मी आंणि माझी शेजारी वहिनी नुतन appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page