मी आणि राजन

” तर मग उद्याच पक्क ना? ”

” हो नक्की ”

” केव्हा एकदा तुला भेटतोय असं झालाय ”

” मला सुद्धा ”

” ओके! शुभरात्री ”

” शुभरात्री ”

राजन ला शेवटचा मेसेज करून उद्या तो भेटल्यावर काय काय करायचं या विचारात मी हरवून गेलो. गेले दोन आठवडे आम्ही चॅट करतोय पण एकमेकांना भेटण्यासाठी कधी वेळ नाही मिळाला, पण उद्या आम्ही भेटणार. आई बाबा काही दिवसांसाठी गावी चालले होते म्हणून मी राजन ला मेसेज करून कळवलं कि उद्या मी घरी एकटा आहे तर भेटूयात का? आणि त्याचा हि लगेच होकार आला.

राजन मला Grindr ( हे एक गे डेटिंग अँप आहे ) वर भेटला. मी माझाच फोटो प्रोफाइल वर ठेवल्यामुळे पहिला मेसेज त्याचाच आला. हाई, हॅलो, दोघांच्या आवडी निवडी ते फोटो शेअर करून सगळं झाल आता फक्त भेटायचं बाकी होत.

मी सकाळी लवकर उठलो आई बाबांची जाण्याची लगबग चालली होती मी त्यांचं सामान बांधलं आणि ते घेऊन मी खाली उतरलो. त्यांचं सामान गाडीत ठेवलं आणि पोहोचल्यावर कळवा असं बोलून निरोप घेतला. घरी आल्यावर बघतो तर मोबाईल वर सका – सकाळीच राजन चा मेसेज,

” काय रे उठलास का? ”

” हो आताच आई-बाबाना गाडीत बसवून आलोय. ”

” मग येऊ का आता मी? ”

” अरे थांब जरा अजून घर आवरायचं आहे, आंघोळ करायची आहे. दहा वाजे पर्यंत तू चौकात ये मी तेथे घ्यायला येतो तुला. ”

” बरं आटप् लवकर! ”

मी पटकन घर आवरलं आणि अंघोळीला गेलो. आज एकदम साबण घासून घासून अंघोळ केली कारण राजन आणि मी पाहिल्यांदाचं भेटत होतो मला त्याच्या समोर नीट दिसायचं होत.

आरशात पाहून मी स्वतःकडे पाहून हसत होतो, का माहित का पण केव्हा एकदा राजन घरी येतोय असं झालेलं कारण मी कधीच कोणत्या कोल्हापूरच्या रांगड्या पुरुषाला भेटलो नव्हतो आणि कदाचित त्याच्याकडूनच तब्बल चार महिन्यानंतर माझ्या शरीराचा उपवास सुटणार म्हणून असेल! तेवढ्यात त्याचा कॉल आला, ” पाच मिनिटात येतो चौकात. ” म्हणून मी घाईघाईत दरवाजा बंद करून खाली उतरलो.

चौक काही लांब नव्हता मला. मी लांबूनच त्याला ओळखलं. रस्त्याच्या कडेला एका टपरी जवळ उभा राहून तो माझ्या कडे पाहत हसत होता.

आम्ही यापूर्वी आम्ही एकमेकांना फोटो सेंड केले होते. पण प्रत्यक्षात त्याला पाहताना माझी नजर एका जागी ठरतच नव्हती. सहा फूट उंचीचा तो सावळा देह माझ्या डोळ्यात मी सामावून घेत होतो. त्याच्या टी-शर्ट मधून त्याच्या बॉडीचा अंदाज येत होता. त्या लाल रंगाच्या टी-शर्ट मधून त्याचे बाईसेप अजूनच उठून दिसत होते. त्याने हसत हसत त्याचा गॉगल काढला आणि मला हात मिळवण्यासाठी हात पुढे केला मी हि त्याच्या डोळ्यात पाहून त्याच्याशी हात मिळवणी केली आणि तो म्हणाला,

” काय मग शेठ निघायचा का? का आज एकमेकांना बघूनच पोट भरायचं. ”

मी खाली बघत आणि जराशी स्माईल म्हणालो ” अरे मला शेठ वैगरे नको म्हणूस मला अभिष च म्हण. ”

” बरं बाबा! चल कुठे आहे तुझं घर ”

मी हातानेच दाखवत त्याला सांगितले आणि आम्ही निघालो.

लवकरच आम्ही घरी आलो मी त्याला सोफ्यावर बसायला सांगितले आणि पाणी आणायला स्वयंपाक घरात गेलो. मी त्याला पाणी आणून दिलं आणि त्याच्या बाजूला जाऊन बसण्याऐवजी त्याच्या समोरच्या खुर्चीत जाऊन बसलो.

दोन अनोळखी माणसं प्रथमच भेटल्यामुळे वातावरणात एक अस्वस्था जाणवत होती. तीच शांतता भेदत त्याने बोलायला सुरुवात केली,

” काय अभिष काय चाललंय तुझं? ”

” काही नाही बघ खूप दिवस झाले एकांताची वाट पाहत होतो आणि आज मिळालाय तो. तू सांग. ”

” मी एकदम निवांत! इथे काही दिवसासाठी आलो आहे माझ्या मोठ्या बहिने कडे, परवा परत कोल्हापूरला. पण जायच्या अगोदर तुला भेटून जायचं ठरवलेलं आणि बघ नशिब चांगलं आणि आपण भेटलो आज. ”

आता मला अजून वाट नव्हती पहायची केव्हा एकदा मी त्याच्या मिठीत समावतोय असं झालेलं. मी थेट विषयाला हात घातला,

” बरं मग तू केव्हा पासून या डेटिंग अँप वर आहेस आणि तुला पाहून तर कोणती पण मुलगी तुला हो म्हणेन मग या गे डेटिंग अँप वर कसा? ”

त्यावर तो हाताची घडी घालत म्हणाला,

” मी नाशिकला शिकायला असताना एका मित्राने या अँप बद्दल सांगितलं पहिल्यांदा मला जरा विचित्रच वाटलं. या आगोदर मी मुलींबरोबर सेक्स केलाय पण एका मुलाने दुसऱ्या मुलाला कसं झावायचं?

पण नाशिकच्या थंडीत उठलेला बाबुराव काय शांत होत नव्हता आणि कोणी गर्लफ्रेंड पण नव्हती. मग एकदा रूम वर एकटा असताना मी हे अँप डाउनलोड केल, प्रोफाइल सेट केली आणि लवकरच एक बॉटम भेटला. माझी पहिलीच वेळ होती त्यामुळे मी थोडा नर्व्हस होतो पण त्यानंतर या अँप ची मला चटकच लागली! आता तुझ्याबद्दल पण सांग जरा तू पण एकदम गोरा-गोमटा आहेस, मुलींना आवडतो तसा लुसलुशीत टेडी बेअर सारखा आहेस मग इथे कसा तू? ”

मला तो टेडी बेअर बोलला हे ऐकून मी हसलो आणि त्याला सांगू लागलो,

” मी एकदा साताऱ्याला गावी असताना माझा पहिला गे सेक्स झाला आणि परत इथे आल्यावर मला तो अजून हवाहवासा वाटू लागला मग नेट वर सर्च केल्यावर हे अँप सापडलं. बाय द वे तुला काय काय आवडतं बेड वर ” ( आम्ही चॅट वर या बद्दल बोलेलो पण मी मुद्दामुन हा विषय काढला ) मी जरा कामुक आवाजात त्याला हे विचारलं.

आता त्याला पुरत कळालं होत की माझा इशारा कुठे आहे ते तो त्याचे दोन्ही पाय एकामेकांपासून दूर करत म्हणाला ” सगळं काही! म्हणजे सगळं काही आणि तुला? ”

त्याच्या जिन्स मधून त्याचा उठलेला लंड मला स्पष्ट दिसत होता आणि मी त्याच्या कडे पाहतच बोललो कि, ” मला पण सगळं काही पण फक्त एनल सोडून. ”

” बरं जस तुला आवडेल मी पण जास्त नाही एनल मध्ये इंट्रेस्टेड. अरे पण तू असा समोर का बसलायस ये माझ्या जवळ बस! ”

माझ्या मनात आनंदाच्या उकळ्या फुटायला लागल्या. मी माझ्या खुर्ची वरून उठत त्याला गोड स्मितहास्य दिलं आणि त्याच्या बाजूला जाऊन बसलो. मी बसताच त्याने माझा हात हातात घेतला आणि माझ्या शरीरातून एक थंड शिरशिरी गेली आणि मी त्याच्या चेहऱ्याचा जवळ जात म्हणालो,

” मुंबईत सुद्धा खूप थंडी आहे. ”

तो देखील माझ्या जवळ येत म्हणाला ” मी एका मिनिटात तुझी ही थंडी गायब करतो बघ ” आणि त्याच्या दोन्ही हाताने माझा चेहरा ओंझळीत घेत त्याने त्याचे ओठ माझ्या ओठावर टेकवले! मला काही कळायच्या आत मी ही त्याच्या हातात सामावलो होतो. सलग चार-पाच मिनिटं आम्ही एकमेकांचे ओठ चोखत होतो.

अचानक मी माझे दोन्ही हात तिच्या खांद्यावर ठेवले आणि जबरदस्ती माझे ओठ त्याच्या पासून वेगळे केले. मी पाठी सरकलो. मागे वळून पाहत उठलो. राजन ने डोळे उघडले आणि भुवया वाकड्या करत तो म्हणाला,

” काय झालं अभिष? ”

मी स्वतःशी हसत म्हणालो अरे खिडकी बंद कराची राहिली आणि तोही हसला आणि म्हणाला,

” जा लवकर बंद करून ये. ”

मी खिडकी बंद केली आणि परत सोफ्याकडे वळालो तर तो आता सोफ्याच्या मध्ये पाय फाकवून बसला होता. मी बघताच त्याने मला मांडीवर थाप मारून मांडीवर बसायची खून केली. मी ही त्याच्याकडे तोंड करून त्याच्या मांडीवर बसलो आणि माझी दोन्ही हात त्याचा मानेभोवती टाकले. राजन मला जवळ खेचत म्हणाला,

” काय मग गेली का थंडी? ”

मी त्याच्या कानाशी चाळा करत मान हलवून नाही असं उत्तर दिलं, तर त्याने लगेच त्याच्या एका हातात माझी मान पकडली आणि त्याच्या जवळ खेचून परत ओठांवर ओठ टेकवले. आम्ही आता परत डोळे बंद करून एकामेकांच्या ओठाचा आस्वाद घेत होतो. आमच्या जीभा एकदूसरीशी सलगी करत होत्या. कधी तो ओठ चोखता चोखता त्याचा चावा घेत होता. त्याच वेळी तो माझ्या पाठी वरून हात फिरवत होता आणि मी त्याच्या डोक्यावरून हात फिरवत त्याच्या केसांशी चाळा करत होतो.

आता हळूहळू राजन चा हात माझ्या कमरेवर गेला त्याने माझा टी-शर्ट काढला आणि मग मी पण त्याचा टी-शर्ट काढला. आम्ही एकामेकांच्या उघड्या शरीराकडे पाहत होतो. त्याची शेतात काम करून आणि व्यायाम शाळेत घाम गाळून कमावलेली बॉडी माझी त्याच्या विषयीची ओढ अजूनच वाढवत होती. मी आता अजून त्याच्या जवळ सरकलो आम्ही एकामेकांच्या डोळ्यात पाहून एकामेकांच्या शरीरावरुन हात फिरवत होतो.

हात फिरवता फिरवता राजन हळूच मला चिमटे काढत होता ते मला अजूनच उत्साहित करत! आता माझ्या कामरेवरचे त्याचे हात हळूहळू वर येत होते. तो माझ्या छातीवरून हात फिरवू लागला, एखाद्या मर्दाने एका स्त्रीच्या भरलेल्या स्तनांचे मर्दन करावे तसे तो माझ्या छातीला दाबू लागला आणि त्याच वेळी मी मान वर करत आह आह ” या जस्ट लाईक दॅट डु इट अगेन! ” म्हणत होतो. त्यामुळे तो अधिकच चवताळला आणि माझे निप्पल चोखु लागला.

आमची शरीर आता खूपच तापलेली होती त्यात तो मधेच माझ्या निप्पलचा चावा घेत आणि मग मी अजून घट्ट त्याला मिठी मारत त्याचे केस कुरवाळत आता तो माझ्या कडे वर बघत माझे निप्पल चावू लागला त्यामुळे माझ्या चेहऱ्यावरचे भाव बदलत आणि मी एकदम कामुक नजरेने बघत त्याच्या चेहऱ्यावरन हात फिरवत होतो.

This content appeared first on new sex story .com

अधून मधून तो मला किस करत तर कधी माझे निप्पल चोखत असं करता करता हळूच त्याने त्याचा हात माझ्या पाठीवरून खाली नेला आणि माझ्या बोच्यावर फिरवू लागला. त्यात मी अजून जोरजोरात त्याच्या मानेला किस करत होतो. आता त्याने माझी पॅन्ट पूर्णपणे उतरवली आणि माझ्या भोकावरून त्याची बोट तो हळू हळू फिरवू लागला. मी माझी मिठी अजूनच घट्ट केली माझ्या नखांचे वण त्याच्या पाठीवर उठले होते.

आता माझे हि हात हळू हळू राजनच्या पॅन्ट मध्ये शिरले. त्यावेळी मी पहिल्यांदाच एक कोल्हापुरी लंड माझ्या हातात पकडला होता. खरंच तो खूप गरम आणि मोठा होता. किस करता करता मी त्याचा लंड हात घेऊन वर खाली करत होतो तेवढ्यात राजन माझ्या डोळ्यात डोळे घालत बोलला,

” अभिष तोंडात घे ना आता. ”

बस्स मी याच वाक्यासाठी थांबलो होतो. मी लगेच त्याच्या मांडीवरून उतरलो आणि सोफ्यावर बसलेल्या राजनच्या समोर गुडघे टेकून बसलो. मी हळूच त्याची पॅन्ट अजून खाली खेचली आणि त्याचा लवडा हातात घेतला. माझ्या मुठीत तो नीट मावत नव्हता. तो काळा गर्द लंड पाहून माझ्या तोंडातून लाळ गळायला लागली.

मी राजन कडे पाहिलं तो डोक्यामागे हाताची घडी घालून माझ्या कडे बघत होता आणि मी तसाच त्याच्या कडे पाहत त्याचा लंड चाटू लागलो त्याचं थोडंसं बाहेर आलेले पाणी जिभिने चाटू लागलो आणि अचानक मी तो तापलेला काळा बुल्ला तोंडात घेतला. त्याच्या शरीरापेक्षा त्याचा लंड जास्त गरम होता मला ते तोंडात घेतल्या घेतल्या जाणवलं.

मी वर खाली करत त्याचा लंड चोखु लागलो त्यामुळे राजन भलताच उत्साहित झाला तो माझ्याकडे बघत

” ओह फक! टेक इट इन युअर माऊथ! सक माय डिक! ”

असं बोलत होता. मंग मी मी तो बुल्ला पूर्ण तोंडात घेत आणि परत पूर्ण बाहेर काढी असं दहा पंधरा मिनिटं तरी चालेल. मी जरा चोखुन चोखुन थकलो म्हणून लंड तोंडातून बाहेर काढला आणि हाताने तो हलवू लागलो तेवढयात राजन ने माझ्या डोक्यावर हात ठेवला आणि म्हणाला,

” हालवायचा असतं तर मी घरीच हलवलं असतं, तुला तोंडात घ्यायला दिलाय हा लंड, तोंडात घे रांडीच्या ”

असं म्हणून त्यांने मला परत लंड तोंडात दिला आणि आता माझ्या डोक्यावर हात ठेवून तो मला माझ्या तोंडात तो लंड देत होता. पण आता तो डोळे बंद करून मराठीत बडबडायला लागला,

” घे लवड्या घे तोंडात! चोख माझा लंड! अजून जोरात घे पूर्ण आता! ”

हे ऐकून मला पण चेव चढला आणि पहिल्यापेक्षा जोरात मी त्याचा लंड चोखु लागलो. आपल्या भाषेत जी मज्जा आहे ती कुठेच नाही हे मला इथे पटलं होत.

आता राजनचं प्रिकम जास्त बाहेर यायला लागला चोखता चोखता त्याचा ओघोळ त्याच्या लांडावरून खाली गोट्यांपर्यंत यायचा मंग मी लंड तोंडातून बाहेर काढून गोट्यांपासून चाटून परत लंड तोंडात घ्यायचो. राजन बसून बसून कंटाळला म्हणून तो आता उभा राहिला आणि मी गुडघ्यावर बसून त्याचा लंड तोंडात घेऊ लागतो.

राजन ने दोन्ही हातानी माझं डोकं पकडल आणि माझ्या तोंडातून लंड बाहेर काढला मी वर करून त्याच्या कडे पाहू लागलो तर तो म्हणाला,

” अरे घे तोंडात पण हातानी नको पकडू. ”

मी त्याचा लवडा तोंडात घ्यायला जायचो तर तो त्याचा लवडा पाठी घ्यायचा मी परत तोंडात घ्यायला जायचो तर तो परत हुलवणी द्यायचा. असं खूप वेळ चाललं. मी त्याचा लवडा तोंडात घायला धडपडतोय हे पाहून तो हसत होता आणि म्हणत होता,

” अरे घे अभिष! पकड! तुला माझा तोंडात पाहिजे ना? ”

शेवटी मी त्रस्त नजरेने त्याच्या कडे पाहून म्हणालो,

” काय करतोस असं देना मला. ”

मग तो हसत म्हणाला, ” बरं पण लवकर काढायचा नाही हा तोंडातून! ”

मी हो बोललो.

मग त्याने एकदाचा त्याचा लंड माझ्या तोंडात ठेवला आणि सावकाशपणे तो आत-बाहेर आत-बाहेर करू लागला मला ते मस्त वाटत होत. हळूच तो त्याचा लंड माझ्या तोंडात सारकवायचा आणि ” आह्ह ओह या! हंम्म्म ” असं पुटपुटायचा व माझ्या कडे बघून स्वतःचे ओठ दातात पकडायचा. अचानक त्याने माझ्या डोक्यावरील हातांची पकडं घट्ट केली, माझ्या केसांना त्याने त्याच्या बोटांत पक्क पडकडल आणि माझ्या तोंडात लंड तो जोरजोरात आत बाहेर करू लागला.

मला काही कळालेच नाही. तो जोरजोरात माझ्या तोंडाला शॉट लावत होता. माझा श्वास गुदमरायला लागला होता म्हणून मी त्याच्या मांडी वर हात ठेवून तोंड लांब नेले. त्याच्या चिकाने माझे हनुवटी आणि गाल भरले होते. त्या गालावर हात ठेवून तो म्हणाला ” कसा वाटला आमचा कोल्हापुरी झटका! ” मी त्याला डोळा मारुन ” एकदम झक्कास! अजून एकदा होऊन जाऊ दे! ” बोललो.

मग काय राजन परत एकदा सुरु झाला आणि यावेळी मी पण त्याच्या बोच्या वर हात ठेवून त्याच्या लंड अजून आत तोंडात घेण्यासाठी धडपडत होतो.

अचानक राजेश थांबला आणि त्यांनी त्याचा लंड माझ्या अजूनच तोंडात आत घातला माझं डोकं घट्ट पकडलं आणि ” आह्ह आह्ह ओह एस अभिष मी सुटतोय! आता टेक माय लोड यु बीच ” असं मोठ्याने बोलू लागला.

पण इथे माझी घुसमट होत होती म्हणून मी डोकं बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करत होतो म्हणून त्याने अजूनच माझं डोकं त्याच्या पोटाशी आणखी घट्ट धरल आणि जरा चढ्या आवाजात म्हणाला ” एकच मिनिट रे झालं झालं दम धर जरा हंह्ह्ह अहह्ह्ह अहह्ह्ह ऊह्ह! ”

आणि त्याचा बोलणं पूर्ण होता ना होत त्याचा गरम गरम रस माझ्या तोंडात पसरू लागला मला तो गिळायचा नव्हता म्हणून तो मी तोंडातच साठवून ठेवला आणि जसा त्याने माझ्या डोक्यावरून त्याचा हात आणि तोंडातून लंड काढला तसं मी संडासात पळालो.

सगळा तोंडात ला चीक मी तेथे थुंकून आलो तेवढ्यात राजन माझ्या पाठून आला आणि मला मिठी मारली आणि माझा लंड हातात घेतला आणि तो हलवू लागला.

एका हाताने माझा लंड हलवत होता आणि दुसरा हात तो माझ्या छातीवर फिरवत होता. अचानक त्याने हलवण्याचा वेग वाढवला आणि माझ्या तोंडातून आवाज निघू लागले ” अहह्ह्ह अहह्ह्ह ओह एस ओह एस. ”

आम्ही संडास मध्ये होतो त्यामुळे तो आवाज घुमू लागला म्हणून राजन ने माझ तोंड दाबून ठेवलं आणि शेवटी माझी पिचकारी सुटली ती संडासाच्या भिंतीवर. मग राजन बाथरूम मध्ये गेला फ्रेश व्हायला. त्यानंतर मीही फ्रेश झालो आम्ही दोघांनी हि आपआपले कपडे घातले आणि परत सोफ्यावर बसलो पण या वेळी मी त्याच्या मिठीत त्याच्या बरोबर होतो.

बघता बघता एक वाजत आलेला राजन ला त्याच्या घरातून कॉल आला त्याची बहीण त्याला घरी बोलावत होती. तो म्हणाला,

” चल अभिष मला निघायला हवं ताई वाट पाहत आहे ”

” हो! चालेल घरी जाऊन मस्त पैकी जेव आणि झोप. थकला आहेस ना! ”

” मी आणि थकलो हा हा हा हा… ” तो हसत हसत म्हणाला.

” अरे हसायला काय झालं ”

” कोल्हापूरचा गडी हाय मी एवढ्यात नाय थकणार, पाहिजे तर आत्ताच दुसरा राऊंड सुरु करू का? ”

असं म्हणत तो माझ्या जवळ आला आणि परत आमचे ओठ एकमेकांना भिडले. एक-दोन मिनिटातच मी बाजूला झालो आणि म्हणालो,

” हो! तू नाही थकणार पण मी थकलोय. मला झोपू दे जरा. ” या वर आम्ही खळखळून हसलो.

राजन शहरात नवीन होता म्हणून मी त्याला खाली चौकात सोडायला गेलो.

” चाल बाय निघतो मी ” राजन माझा हात हातात घेत म्हणाला.

” हो! आय होप तू एन्जॉय केलं असशील माझ्या बरोबर. ” मी जरा लाजतच म्हणालो.

” हो नक्कीच तर नक्कीच मज्जा आली आणि तुला? ”

” हो मी पण! तू संध्याकाळी काय करतोयस? मी संध्याकाळी देखील एकटा आहे घरी ” मला परत एकदा त्याच्या बरोबर सेक्स करायचा होता म्हणून मी त्याला समोरूनच विचारलं.

आपल्याला परत चान्स आहे हे पाहून राजन एकदम खुश झाला ” अरे व्हा! मस्तच! पण मी कळवतो तुला ताईच जर काही काम असेल तर मला जमणार नाही ” तो त्याचा गॉगल लावत म्हणाला.

” हा नक्की सांग. चल मग मी निघतो ” असं बोलून मी घराकडे वळालो आणि तो ही त्याच्या घराकडे निघाला.

खूप दिवसातून सेक्स केल्यामुळे अंग थोडं दुखत होतं केव्हा घरी पोहोचतोय असं झालेले. शेवटी घरी आलो आणि गटागटा पाणी पिलं. बेडरूम मध्ये शिरताच पंखा फुल्ल स्पीड वर करून शरीर बेड वर झोकुन दिलं आणि परत राजनच्या आठवणीत हरवून गेलो.

प्लीज मला कंमेन्ट्स मध्ये कळवा तुम्हाला ही गोष्ट कशी वाटली. काही चुका आढळल्या किंवा काही सुधारणा करायच्या असल्यास तर नक्की सांगा!

This story मी आणि राजन appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page