मी माझा नवरा आणि Principle, बाहेरुन सज्जन पन खोलीत Sexy

नमस्कार मी मानसी राहणार नागपुर वय फक्त 17, वडिल सरकारी कामात आहेत, सर्व काही चांगले आहे आमच्या घरात पन आम्ही फक्त चौघे आहोत मला 1 बहिण आणि आई वडिल बस एवढच. सध्या मी कॉलेज मधे 12 वी मधे आहे आणि आता पेपर झाले की मोठ्या कॉलेज मधे जाणार. मला देखील गाव सोडून शहरात जायचे होते हॉस्टल लाइफ बघायच होत आणि रात्री फिरायच देखील होत पन काय करनार गावात रहाते ना.
मग एकदा त्यात वडिलांची झाली बदली आणि ती पन मुंबई मधे विरार ला मग काय स्वर्गात गेल्यासारख वाटायला लागल, मुंबई मधे ऐडमिशन घेतल आता 15 वी चालू झाली वडिल कामाळा विरार मधून मुंबई ला जातात सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत च येतात कारन विरार पासुन मुंबई लांब आहे आखा दिवस च जातो traffic मधे त्यांचा आणि मम्मी जाते beauty parlour शिकायला. मग राहिले फक्त मी आणि माझी बहिण ती पन 22 वयाची आणि मी 21 वय फारसा फरख नाही. आम्हा बहिनी कडे रोज बिल्डिंग आणि कॉलेज मधली पोर बघत च असतात आणि माजी बहिण तर एकदम HOTTTT. तिला बघून कधी कधी मला Lesbian Sex करायला आवडत. पन काय करनार. मग मी ठरवल कॉलेज मधे 1 पोराला हा म्हणायच… एकदिवशी मी कॉलेज मधुन घरी येत होते तर बस स्टॉप वर 1 50 Year चे काका आले तर ते आमच्या कॉलेज चे PRINCIPLE HOTE आणि मला पत्ता विचारु लगले पन त्यांची नजर माज़्या BOoBs कडे च होती मी घाबरले पन नंतर SEX चे विचार मनात आला आणि मी पन पत्ता सांगताना त्यांचा हात माज़्या हातात घेतला ते म्हातारे होते मी पन खुप भिले पन ते दिसायला आमिर होते RICH एकदम मग मी अजुन जवळ गेले ते म्हणत्ले चल CAR मधे मी लगेच् CAR मधे बस्ले आणि त्यांनी मला त्यांच्या फ्लैट वर नेले माझी छातीएकदम धडधड वाजू लागली.
त्यानी मला डायरेक्ट उचलून BED वर आपटले मी रडायला लगले पन ते काय आइक्न्यच्या मूड मधे न्हव्ते त्यांनी DRESS काढून मला खुप जोरात चोलय्ला लगले मला मज्जा आली मग मी पन SUPPORT KELA.
माझे बॉल चाऊन खाल्ले खुप दुखत होत रक्त निघल BALL मधून मज तोंड दाबून त्यनी अजुन चावळ माजी पुच्ची कडे बुला ठेउन आत मधे घातला पन काही गेला नाही VIRGIN होते ना मग जोर लावला मी रडायला लगले पन तो झव त च होता खुप मज्जा केली त्यानी मला देखील 1 TAAS नंतर आनंद झाला.

सलग पाच वेळा त्यानी मला ठोकून काढले मला देखिल त्याच्या सोबत करायला चांगल वटल त्यात च मला उशिर झळा हे समजल रात्री चे 5 वाजले होते त्यांनी मला माज़्या बिल्डिंग जवळ सोडले आणि जातान मला BABY DARLING बोलत 5000 दिले आणि म्हणतला आता आपण रोज भेटू तू कॉलेज च्या नावानी येत जा, मी देखील हो म्हंटल आणि गेले घरी. आणि तो दिसायला एकदम CUTE HOT SEXY होता खुपच भारी.
आता मी रोज आमच्या PRINCIPLE सोबत झोपू लगले
तो खुप पैसे देत होता,
आमच्या घरात 23 ची पोरगी झाली की तीज लग्न लावतात मज पन झाल पन मला मुंबई सोडायची न्ह्क़्व्ती कारन PRINCIPLE आवडतात ते देखील म्हणत्ले MUMBAI मधेच लग्न कर आपण पन भेटत जाऊ मग माझ लग्न झाल मी पन लग्ना ला 1 YEAR झाल आणि माझा नवरा खुप चांगला होता मला 1 मुलगा झाला आमच सगळ चांगल चालू आहे पन मी त्या PRINCIPLE सोबत दर SATURDAY ला SEX करायचे बाहेर. आम्ही भेटायचो मस्त मजा करायचा रोज घरी नवरया सोबत आणि बाहेर गेल्यावर PRINCIPLE सोबत खुप च SEX ची माझी हौस भागली. एकदा तर नवरा आणि मी ROMANCE KARTANA मजा लहान मुलगा आला आणि पहिलं त्यनी पन लहान आणि हुशार आहे तो नाही समजल त्यांल माझा नवरा मला रोज ठोकत आसे सुट्टी असेल तर मग विचारच सोडून डया कारन आम्ही मुलाला शालेत पाठउन सेक्श करायचो माझे हात पाय बांधून एकदम अवघड position तो करायच मला पन खुप दुखायच पन आवडत होत खुप भारी दिवस आणि रात्र भर आम्ही झवाझवी करत होतो. बस आता आम्हाला 2 मुले झाली बघता बघता मुंबई मधे 10 वर्ष झाली आणि माझ्या नवरया ची society मधे खूप ईज्जत होती आमची पन रुम मधे आम्ही हवस लेलो असायचो 30 वय झाल तरी आम्ही SEX चे दिवाणे आहोत.

This content appeared first on new sex story .com

This story मी माझा नवरा आणि Principle, बाहेरुन सज्जन पन खोलीत Sexy appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page