मैत्रिणीच्या होणाऱ्या नवऱ्या कडुन झवून घेतलेहॅलो फ्रेंड्स माझ नाव दिव्या नारणेकर आहे. मी आता २८ वर्षाची युवती आहे. मी ऑफिस मध्ये जॉब करते. मी इथे माज्य जीवनाच्या काही अनुभवलेल्या गोष्टी सांगणार आहे ज्या मी कधी कोणाला आज पर्यंत सांगितल्या नाही. ह्या सर्व गोष्टी खऱ्या माज्य जीवनात घडल्या आहेत. माझी उंची ५.६ फूट, रंग गोरा, शरीर ३४-२८-३६. तुम्ही मला [email protected] वर मेसेज करू शकता

मी आणि सुरेखा खूप चांगल्या मैत्रिणी आहोत. काही दिवसा आधी तीच लग्न मंगेश नावाच्या मुलाशी ठरलं. सुरेखा च्य आई वडिलांनी मुलगा शोधला होता. मंगेश दिसायला छान होता. तो एका कंपनी मध्ये मॅनेजर च्य पोस्ट वर होता.

एकदा सुरेखा ने मला फोन केला आणि म्हणाली मी आणि मंगेश बाहेर जाणार आहोत शॉपिंग ला तर तू पण चल. मी आधी नकार दिला पण सुरेखा ऐकली नाही आणि मला जावं लागलं. आम्ही एका मोठया मॉल मध्ये शॉपिंग ला गेलो होतो. आम्ही शॉपिंग करत मॉल मध्ये फिरत होतो. सर्व काही वेवस्तीत चाललं होता. तेव्हा एका शॉप मध्ये आम्ही कपडे पाहत असताना. सुरेखा आणि मंगेश एका कोपऱ्यात लावलेले कपडे बघत होते. शॉप मध्ये थोडी गर्दी होती. म्हणून मी त्यान्च्या मागेच उभी होती. तेव्हड्यात, मंगेश सुरेखा शी हातात कपडे पकडून बोलता बोलता  मागे वळतो तर त्याचा हाताचा कोपरा माझ्या स्तनांना लागला. त्याचा हाताचा कोपरा पूर्ण उजवा बॉल जोरात दाबतो. मंगेश लगेच मागे वळून मला सॉरी बोलतो. मी पण काही न झाल्या सारखं केलं.

मग आम्ही तिथून निघालो आणि पुढे पिझ्झा खाण्यासाठी पोहचलो. तिथे एका टेबलावर बसलो. मला पण खूप भूक लागली होती. मंगेश ने पिझ्झा ऑर्डर केला. आता पिझ्झा येई पर्यंत मंगेश आणि सुरेखा एकमेकांशी बोलत होते. मी फोन हातात घेऊन फेसबुक बघू लागली. तेव्हड्यात टेबलाखाली मंगेश ने आदी पाय माझ्या पायाला लावला. मला वाटलं चुकून लागला असेल तर मी बाजूला पाय ठेवला. पण मंगेश ने परत पाय माझ्या पायाकडे आणला आणि माझ्या पायाला टेकवला. ह्या वेळी मी पाय नाही सरकवला कारण मला बघायचं होत कि पुढे तो काय करतोय.

मंगेश मग माझ्या पायाला त्याचा पाय घासू लागला. हळू हळू त्याने पाय वरती सरकवायला सुरु केलं. तेव्हड्यात पिझ्झा आला. तर त्याने परत पाय माघे घेतला. मला वाटलं आता तो शांत बसेल. पण त्याने परत पाय माझ्या पायाला लावला आणि ह्या वेळी तो त्याचा पाय सरकवत एक्दम माझ्या मांड्यांच्या मध्ये घेऊन आला. मी पंजाबी ड्रेस घातला होता. मंगेश चा पै आता माझ्या दोन्ही पायांच्या मध्ये होता पुची पासून थोडाच दूरआणि तो दोन्ही मांड्याना घासत होता. मला पण ते आवडू लागलं तर मी पण काही बोलली नाही.

मंगेश दिसायला पण छान होता आणि त्याची बॉडी पण चांगलीच होती. काही वेळाने आम्ही तिथून निघालो आणि मॉल मध्ये बाकीच्या ठिकाणी जाऊ लागलो. तेव्हा एका लिफ्ट मध्ये आम्ही आलो. गर्दी खूप होती तर आम्ही मागे सरकलो आणि बाकीचे लोक आत शिरले. त्या गर्दीत सुरेखा माझ्या पुढे उभी राहिली आणि मंगेश माझ्याच उजवी कडे उभा राहिला. पण माझं लक्षात आलं कि त्याने त्याचा हात मागे जो पकडण्याचा स्टील चा रॉड होता त्यावर ठेवला आहे. तो रॉड ला पकडून उभा होता. आम्ही तिघ लिफ्ट च्य कोपऱ्यात एक्दम माघे उभे होतो.

तेव्हा मला एक उक्ती सुचली. मी त्या गर्दी चा फायदा घेऊन हळूच मागे सारली आणि माझी गांड मंगेश च्य हाताला चिकटवली. मी काही न झाल्या सारखं गप्प समोर बघत उभी राहिली. मंगेश माझा इशारा समजून गेला आणि त्याने हळूच त्याचा हात माझ्या गांडीला लावला आणि हळू हळू गांडीवर फिरवू लागला. मंगेश ने हळूच माझ्याकडे बघितलं आणि जोरात माझी गांड दाबली. त्याच्या त्या स्पर्शाने मी एक्दम गरम झाली. माझ्या पुचीला खाज येऊ लागली. मी विसरून गेली कि दोघांचं काही दिवसात लग्न होणार आहे.थोडयावेळाने लिफ्ट वर पोहचली आणि आम्ही बाहेर आलो. मंगेश ने बाहेर येताच माझ्या डोळ्यात डोळे टाकून एक नजर दिली. मी हि त्याला हास्य चेहऱ्याने प्रतिसाद दिला. सुरेखा आणि मंगेश बोलत पुढे जाऊ लागले. आम्ही शॉपिंग करून मग घरी निघालो.

मी घरी पोहचली तेव्हड्यात मला दिसलं कि मंगेश ने मला फेसबुक वर message केला आहे. त्याने लिहिलं होत कि रात्री १० वाजता ऑनलाईन ये बोलूया. मला पण खूप इच्छा होती त्याच्याशी बोलण्याची. म्हणून मी लवकर जेऊन रात्री माझ्या खोलीत येऊन बसून गेले आणि मंगेश च्या message ची वाट पाहू लागले.

बरोबर १० ला मंगेश चा message आला. आदी जेवली वगैरे बोलणं झालं. मग त्याने सांगितलं खूप छान दिसत होतीस आज. मला खूप आवडलीस. मला पण ते आवडलं पण मी त्याला म्हणाली तुज लग्न होणार आहे सुरेखाशी तू तिच्या कडे लक्ष दे.

पण तो काही ऐकण्याच्या तयारीत नव्हता. तो लगेच बोलला मला तुझे बॉल खूप आवडले. खूप मऊ आहेत. माझा हात लागला तेव्हा जाणवलं. ते एकूण मी थोडी गप्प झाले. मला कळत नव्हतं काय बोलू. मग तो म्हणाला तुझी गांड तर मस्तच आहे. ते एकताच परत माझ्या पुचीला खाज येऊ लागली. मला त्याने लावलेला गांडीला हात आठवला.

मी मंगेश ला म्हणाले असं नको बोलू. हे बरोबर नाही. पण तो काही थांबला नाही. त्याने message केला आपण भेटू. मला तुज्या होठांना चावायचं आहे. ते वाचून मला पण काही तरी करण्याची इच्छा जागी झाली. पुढे मंगेश म्हणाला मी तुला फोन करतोय आता. फक्त मी काय म्हणतो ते एक. असं बोलून त्याने लगेच मला फोन केला. मी रूम मध्ये होते पण जास्त मोठयाने बोलू शकत नव्हते कारण आई ला आवाज जाण्याची शक्यता होती. तर मी असाच फोन कानाला लावला. आणि समोरून मंगेश बोलायला सुरु झाला.

मंगेश वेगळ्याच जोश मध्ये वाटत होता. तो म्हणाला मला तुज्या होठांन वर किस करायचं आहे. मला तुझे बॉल दाबायचे आहेत. खूप मोठे झाले आहेत. तुजी गांड दाबायची आहे. मी ते एकूणच एक्दम गरम झाली. माझी इथे अवस्था बिघडू लागली. माझ्या पुचीतून हळू हळू पाणी येऊ लागलं. सारखं पुचीला हात लावायचं मन होऊ लागलं.

पुढे मंगेश म्हणाला हे सर्व मला लग्न आधी करायचं आहे. मी तुला पूर्ण कुश करून टाकेन. तुला नागडं करून झवेन. सर्व शॉट मरेन. तू फक्त हा बोल मी प्लॅन करतो. असा बोलून त्याने मला विचारलं माझ उत्तर. मला इथे कळत नव्हतं मी काय बोलू. तो माझ्या मैत्रिणीचा होणार नवरा आहे. असं कस मी करू शकते.

मी मंगेश ला म्हणाली मला काही कळत नाही आहे मी काय करू. काय बोलू. त्यावर मंगेश म्हणाला तू काही नको करू. मी सर्व करेन. तू फक्त ये. पुढे मंगेश म्हणाला माझा लंड खूप तापला आहे. तो तुज्याच बद्दल विचारतोय. त्याला तुझ्या पुचित जायचं आहे. तुला जोर जोरात झवायचे आहे.

ते एकूण माझी पुची उद्या मारू लागली. मला पण मनात वाटू लागलं कि मंगेश ला उद्यांच भेटू आणि झवून घेऊ. मी विचार करत होती तेवढ्यात मंगेश स्वतःच बोलला. मला आता राहवत नाही आहे. मी नाही जास्त वाट बघू शकत. आपण उद्याच भेटू. मी रूम बुक करतो आपण जाऊ आणि तिथे पूर्ण दिवस झवून घेऊ.

ते ऐकताच माझी पुची ओरडू लागली. मी हळूच आवाजात फोन वर मंगेश ला होकार दिला आणि फोन ठेवला. मंगेशने लगेच हॉटेल बुक केलं आणि मला message केलं हॉटेल च नाव. ते बघून मी एक्दम आनंदी झाली. मी लगेच झोपण्याची तयारी केली आणि झोपून गेली.

दुसऱ्या दिवशी नेहमी प्रमाणे कामाला जाण्यासाठी उठले. तयारी केली. तेव्हड्यात मंगेश चा message आला. त्याने विचारलं कुठे भेटशील. तर मी त्याला रेल्वे स्टेशन ला भेटण्यास सांगितलं. मी लवकर सर्व काम केलं आणि निघाले १० वाजता. मंगेश आधीच येऊन तिथे उभा होता. आम्ही तिथून ऑटो रिक्षा पकडली आणि हॉटेल ला निघालो. माझ्या डोक्यात फक्त एकच विचार चालू होता काय होणार पुढे. मी बाकी सर्व विसरून गेली होती.

मंगेश पण काही बोलत नव्हता. दोघं पण एक्दम शांत बसलो होतो. काही वेळात हॉटेल आलं. आम्ही दोघं आत गेलो आणि मंगेश ने रूम ची चावी घेतली. आम्ही लिफ्ट ने वर जाऊ लागलो. तेव्हा मंगेश ने माझ्या कडे बघितलं आणि हळूच हसला. मला कळलं कि तो मॉल बद्दल बोलत आहे. मीही हळूच हसली.

तेवढ्यात लिफ्ट वर अली. आम्ही बाहेर आलो. आणि रूम बाजूलाच होत. मंगेश ने चावी लावून दरवाजा उघडला आणि आदी आत गेला आणि light चालू केली. मी मागोमाग आत आले. मंगेश मागे जाऊन दरवाजा बंद करू लागला. माझी धक धक वाढू लागली. मी माझी बॅग ठेवली टेबलावर आणि मागे वळून मंगेश कडे बघायला फिरली तसेच मंगेश ने मला घट्ट पकडलं आणि माझ्या होठांवर घट्ट kiss केले. मी एक्दम घाबरून गेली. त्याने मला घट्ट मिठी मारली आणि तोंड जोरात धरून माझ्या होठांवर kiss करू लागला. मला स्वास घ्याल पण जमत नव्हतं.

मंगेश ने kiss करत लगेच मला घट्ट मिठी मारली आणि माझं नाव बोलत त्याने माझ्या पाठीवर हात फिरवायला सुरु केलं. मीही त्याच्या स्पर्शाने गरम झाली होती. मी पंजाबी ड्रेस घातला होता. मंगेश ने ओढणी ओढून बाजूला फेकली. आणि जोर जोरात माझे बॉल दाबू लागला. दोन्ही हाताने तो बॉल दाबू लागला. जणू मोठे बॉल त्याला पहिल्यांदाच दाबायला मिळाले आहेत. बॉल दाबत तो माझ्या मानेवर पप्पी घेऊ लागला. मी एक्दम मधहोस होऊन गेले.

मंगेश ने मग माझा कुर्ता वर करून काढून टाकला आणि मला ब्रा वर उभं केलं. तो माझी गल्ली बघून वेडा झाला आणि वाकून त्याने दोन्ही बॉल च्य मध्ये जीभ टाकून चाटू लागला. काही वेळ चाटून झाल्यावर त्याने माझ्या ब्रा चा हुक काढून टाकला आणि माझे स्तन मोकळे केले. मोकळे होताच मंगेश त्यावर तुटून पडला. त्याने दोन्ही बॉल हातात धरले आणि जोर जोरात दाबू लागला. निप्पल तोंडात घेऊन चोखु लागला. दोन्ही स्तन त्याने पूर्ण चाटून टाकले. तो बॉल चाटत असताना मी त्याची tshirt काढून टाकली.

थोडयावेळाने मंगेश थांबला आणि त्याने त्याची जीन्स काढली आणि माझ्या खांदयावर हात ठेऊन त्याने मला खाली जाण्याचा इशारा केला. मंगेश माझ्या समोर underware वर उभा होता. मी त्याच्या underware कडे बघितलं तर त्याचा लंड मोठा झालेला दिसत होता. अस जाणवत होत जणू underware च्य आत कच्चा केला ठेवला आहे. मी मंगेश ची underware दोन्ही हाताने कमरेवर पकडली. आणि एकदा वर मान करून मंगेश कडे बघितलं. मंगेश माझ्या डोळ्यात डोळे टाकून बघत होता तेव्हड्यात मी मंगेश ची underware झटक्यात खेचून खाली ओढून टाकली. मंगेश चा लंड उद्या मारत बाहेर आला.

त्याचा लंड बघून मी वेडीच झाली. मी लगेच मंगेश चा लंड हातात धरला आणि हलवू लागेल. आणि हळूच होठांवर ठेऊन मंगेश चा लंड तोंडात सरकवला. मग आत बाहेर करत चोखु लागले. मंगेश त्याने जोश मध्ये आला. तो कमर मागे पुढे करून लंड तोंडात हळू हळू आत बाहेर करत होता. मी मंगेश चा लंड तोंडात पूर्ण टाकणारच होती कि मंगेश ने माझं डोकं पकडलं आणि जोरात लंड माझ्या तोंडात घुसवला. त्या झटकयणे लंड पूर्ण तोंडात घस्या पर्यंत गेला आणि मंगेश जोर जोरात माझ्या तोंडात लंड आत बाहेर करू लागला.

थोड्या वेळाने त्याने मला उठवलं आणि मला बेड वर झोपवलं. त्याने माझा पैजामा खेचून काढून टाकला आणि चड्डी पण ओढून काढून टाकली आणि मला पूर्ण नागडं करून टाकलं. मग मंगेश बेड वर आला आणि त्याने माझे पाय फाकवले आणि माझी पुची चाटू लागला.

अहाहाहाहा अहाहाहाहा अह्ह्ह अहाहा
अह्ह्ह अहाहा

काय मस्त वाटत होत ते. हेच ते मला पाहिजे होत.

अहाहाहाहा अहाहाहाहा अह्ह्हह्ह या

आह्ह्ह

मंगेश मध्ये मध्ये बोट पुचित टाकून आत बाहेर करत होता. त्याने माझी पुची एक्दम तापली. मला काही सुचेनासं झालं. मी स्वप्नात आहे असं वाटू लागलं.

काही वेळाने मंगेश उठला आणि त्याने मला उलट झोपवलं आणि माझी गांड चाटू लागला. दोन्ही हाताने गांड दाबू लागला. मग गांड चाटत जोर जोरात गांडीवर हाताने फटके मारू लागला.

मी जोर जोरात ओरडू लागली

अहाहा आह अअअअ

अअअअ अअअअ हॉऊऊउ अअअअअ

हळू कर आ अअअअ आ

मग मंगेश ने मला सरळ केलं आणि माझे पाय फाकवले. त्याने मग त्याचा लंड माझ्या पुचीवर हळूच ठेवला आणि पुचित घुसवला. हळू हळू करून त्याने पुचित लंड पूर्ण आत घुसवला. आणि तो माझ्यावर झोपून गेला. खालून लंडाचे फटके पुचीवर सुरु झाले. वर मंगेश बॉल चोखत खालून पुची जोर जोरात झवू लागला.आह्ह्ह आह्ह ह्ह्हह्ह आह्हह्ह आह्हह्ह
आह्हह्ह आह्हह्हह्हह्ह आह्हह्ह
आह्हह्ह ह्ह्हह्ह आह्हह्हह्हह्ह

त्याचा गरम मोठा लंड पुचित एक्दम आत जात होता. मी एक्दम वेडीच झाले. पुचीतून पाणी निघू लागलं. जवळ १० ते १५ मिनिटे जोर जोरात झवून घेतलं पुचीला मग मंगेश उठला. त्याने मला कुत्र्या सारखं बेड वर बसायला सांगितलं तर मी वाकून ढोपरावर बसले. मंगेश मागे गेला आणि मागून त्याने पुचित लंड टाकला आणि कमर पकडून जोर जोरात परत फटके मारू लागला. त्या जोर जोर च्य फटक्याने माझं पूर्ण शरीर हलून उठले. माझ्या तोंडून आवाज येऊ लागला

अअअअअ
अअअअअ
aaaaaaaaaaaa
अअअअअअ
अअअअ
अअअअ
गगगगग अह्ह्हह्ह
अह्ह्हह्ह
आह्हह्हह्हह्ह
अह्ह्हह्हह्हह्ह

मंगेश एक्दम शेवटच्या स्थानावर होता तेव्हड्यात माझ्या पुचीतून पाणी निघालं आणि लंड पूर्ण ओला झाला. मंगेश ने पण गती वाढवली आणि जोर जोरात फटके देत त्याने लगेच लंड बाहेर काढला आणि मला सरळ बसवून माझ्या तोंडात लंड घुसवला. मी मंगेश चा लंड तोंडात घेऊन पूर्ण चोकला आणि आत बाहेर करू लागले. तेव्हड्यात मंगेश च पूर्ण पाणी माझ्या तोंडात उडालं. मी लंड तोंडातच पूर्ण वेळ पकडून ठेवला आणि सर्व पाणी तोंडात जमा करून घेतलं. मग मंगेश शांत झाला आणि त्याने माझ्या तोंडातून लंड बाहेर काढला. मी उठले आणि बाथरूम मध्ये जाऊन मंगेश च पाणी थुंकून टाकलं.

मंगेश बाहेर झोपून गेला बेड वर. मी आले आणि त्याच्याच बाजूला थोडावेळ झोपून गेले मंगेश ला मिठी मारून. मग काही वेळा नंतर आम्ही निघालो हॉटेल मधून, मी ऑफिस ला गेले आणि मंगेश पण आपल्या कामाला गेला.

तो दिवस खूप मजेदार आठवणींचा ठरला. कारण मैत्रिणीच्या आदी मी तिच्या नवऱ्या काढून झवून घेतलं.You cannot copy content of this page