मॉल मध्ये काम करणाऱ्या मैत्रिणी बरोबर लेस्बियन अनुभव घेलतामाझे नाव भक्ती आहे. मी २४ वर्षाची आहे. खूप दिवस झाले मी मराठीत.कॉम वर कथा वाचत आहे. इथल्या कथा वाचून मला पण माझ्याबरोबर घडलेली एक कथा सांगायचे मन झाले.

मी एका मॉल च्या फूड बाजार शॉप मध्ये कामाला लागली. आम्हाला फूड बाजार शॉप सांभाळायचे काम होते आणि कस्टमर ला मदत करत असे. मी नवीन होती, तेव्हा माझी मैत्री जोती बरोबर झाली. जोती २८ वर्षाची होती. तिला इथे काम करून १ वर्ष झाले होते.

हळू हळू जशी जोती शी मैत्री वाढली मला कळून आले कि जोती मन मोकळ्या स्वभावाची मुलगी आहे. आम्ही एकत्र डब्बा खात असे. एकदा दुपारी डब्बा खाताना एक तिथे काम करणारा मुलगा जोती शी बोलायला आला. तो मुलगा दिसायला काळा होता. जोती हसून त्याच्याशी बोलली. मग आम्ही परत जेवायला लागलो. तेव्हा हळूच आवाजात जोती म्हणाली. हा माझ्या पाठी लागला आहे. सारखा माझ्या बॉल कडे पाहत असतो. बायको वाटत झवायला देत नाही. म्हणून मला झवायचे स्वप्न बघतोय.

जोती दिसायला गोरी आणि सुंदर होती. तिचे बॉल मोठे आणि गोलाकार होते. त्यात तिची गांड पण मोठी दिसायची. ती सर्वांशी हसत बोलायची. त्यामुळे सर्व काम करणारी मुले तिच्या शरीराकडे पाहत असे.

तिचे असे बिंदास बोलणे एकूण मी थोडी चकित झाली आणि हसली. आम्ही परत जेवू लागलो. मग संध्यकाळी निघायच्या आधी आम्ही आमचे फूड बाजाराचे कपडे बदलून घरी निघायचो. जवळ रात्रीचे १०.३० झाले होते. आणि मॉल मधली बहुतेक दुकाने बंद झाली होती.मी आधी मॉल मधल्या बाथरूम मध्ये गेली. आणि कपडे बदलत होती. काही वेळाने जोती पण तिथे आली. मी आधी माझा पैजामा काढून घेतला होता आणि ब्रा वर उभी होती. मी कडपें बदलण्यात मग्न होती तेवढ्यात अचानक जोती मागून आली आणि तिने मागूनच दोन्ही हात पुढे आणून माझे बॉल जोरात दाबले. मी दचकली.

जोती हसत म्हणाली. खूप मोठे झाले आहेत तुझे बॉल. मस्त नरम पण आहेत. बॉयफ्रेंड खूप दाबतो वाटतेय. मी हसत दूर झाली. तिला म्हणाली माझा बॉयफ्रेंड नाही आहे.

त्यावर लगेच ती म्हणाली, “मग काय स्वतःच दबतेय रोज आणि मजे घेतेस”.

मी हसली आणि गप्प अशीच उभी राहून कुर्ता घालून घेतला. कपडे घालून आम्ही निघालो तिथून.

मला हळू हळू जोती मध्ये बदलावं दिसू लागले होते. तिला जेव्हा पण मोका मिळत असे ती माझ्या शरीराला हात लावत असे. चिकटून उभी राहत असे. सारखा तिच्या शरीराचा स्पर्श ती मला देत होती. मस्ती करत स्वतःचे बॉल माझ्या अंगावर दाबत असे.

मग बोलण्यात पण ती चावट चावट गप्पा मारू लागली होती. मला ती चावट जोक्स पाठवू लागली. काही जोक एवढे घाणेरडे होते कि मी कधी असे जोक्स वाचले पण नव्हते. एकदा दुपारी जेवताना आम्ही दोघे कोपऱ्यात जेवणासाठी रूम होता तिथे बसलो होतो. दुसरे कोणी नव्हते. तेव्हा तिने तिच्या मोबाइलला एक सेक्स विडिओ सुरु केला आणि मला दाखवू लागली. त्यात मुलगा मुलगी पूर्ण नागडे होते. मुलगा मुलीची पुची चाटत होता.

आम्ही दोघे पण जेवताना तो विडिओ पाहू लागलो. मी तिला असे दाखवत होती कि मला काही इच्छा नाही आहे पण मनात मला पण तो विडिओ पाहण्याची खूप आवड होती. तेव्हा माझ्याकडे बटण वाला मोबाईल होता, त्यामुळे ती मला विडिओ पाठवू शकत नव्हती. आता दुपारी जेवताना जोती मला रोज वेग वेगळे प्रकारचे विडिओ दाखवू लागली.

जोती चे विचार माझ्याबद्दल बदलू लागले. ती आता माझ्याशी एक्दम मोकळी होऊन बोलू लागली होती. आम्ही फूड बाजार मध्ये येणाऱ्या मुलांना पाहून चावट गप्पा मारत असे. एकदा एक गोरा, ६ फूट उंची असलेला मुलगा आला होता. त्याला पाहून जोती म्हणाली. किती सुंदर दिसतोय तो. त्याची छाती किती मोठी आहे. बॉडी पण मस्त आहे. ह्यच्याशी माझे लग्न झाले तर मला उचलून उचलून झवेल. त्याचा लवडा पण मोठा असेल. मस्त झवेल हा मला. मी तिचे विचार एकूण लाजत गालातल्या गालात हसत होती.

आता जोती बरोबर जेवढा पण वेळ मी घालवत होती, फक्त चावट गप्पाच मारत असे. जोती काहीही विचार न करता चावट बोलून जायची. एकदा तर तिने एक विडिओ दाखवला तो पाहून मी चकितच झाली. त्या विडिओ मध्ये एक बाई पूर्ण नागडी जमिनीवर ढोपरावर बसली होती.

अचानक मागून खोलीतून एक मोठा कुत्रा येतो आणि तो मागून त्या बाईच्या पाठीवर चढतो. ती बाई पण खालून त्या कुत्रीचा ताठलेला लाल भडक लंड पायातून हात टाकून पकडते आणि स्वतःच्या पुचित टाकते. लंड पुचित जाताच कुत्रा तिला जोर जोरात झवायला सुरवात करतो.

कुत्रा बाई ला झवताना पाहून तर माझ्या तोंडाचे पाणीच सुकले. मी तर ते पाहतच राहिली. जोती ला विचारले हे काय आहे. जोती म्हणाली कुत्रा कढून पण झवून घेतात काही. मी ऐकलेलं कि लोक असे पण करतात. पण विडिओ पाहून तर वेग वेगळेच विचार येऊ लागले मला.

जोती ने मला एवढ सेक्स बद्दल सांगितले आणि चावट गप्पा मारू लागली होती कि माझ्या पुचीची खाज वाढू लागली. माझ्या डोक्यात पण सेक्स बद्दलच विचार येऊ लागले होते. मी पण झवाडी होऊ लागली होती. मी जोती च्या अंगाला हात लावू लागली. जेवताना जोती माझ्या मांडीवर हात फिरवत असे. मी तिला कधी थांबवले नाही. जोती ला पण कळून आले कि मी पण चावट झाली आहे.

मॉल मध्ये काम करणार्याना सोमवारी सुटी असते. आम्ही रविवारी आपले काम संपवले. आता १०.३० होऊन गेले होते. आज आम्हाला उशीर झाला होता. दुसऱ्या दिवशी सुट्टी होती त्यामुळे जास्त काही काळजी नव्हती. मी आणि जोती नेहमी प्रमाणे बाथरूम मध्ये जाऊन कपडे बदलू लागलो.

मी कपडे बदलत होती आणि जोती माझ्या समोर आरश्यात पाहत कपडे बदलत होती. मी जसा माझा निळा शर्ट काढला आणि बाजूला अडकवला, जोती ने मला आरशातून पाहिले आणि लगेच मागे फिरली आणि तिने माझ्या दोन्ही पायांच्या मध्ये उजवा हात टाकून माझी पुची जोरात दाबली.

मी खूप घाबरली. जोती माझ्या पुचीवर तिचा हात दाबून माझी पुची चोळू लागली. तिने दुसरा हात माझ्या कमरेवर गुंडाळला आणि मला जवळ घेऊन तिने माझ्या होठांवर घट्ट किस केले. मी तिला दूर करण्याचा प्रयत्न करू लागले पण तिने काही मला सोडले नाही.

एकीकडे जोती माझ्या होठांवर किस करत होती आणि दुसरीकडे उजव्या हाताने माझी पुची चोळत होती. कसे तरी मी स्वतःला सोडवले आणि मागे झाली . माझा स्वास चढला होता. मी घाबरली होती. मी जोती ला म्हणाले काय करतेस तू..

जोती परत माझ्या जवळ आली आणि तिने मला मागे भिंतीवर टेकून उभे केले आणि दोन्ही हात वर पकडून तिने जोरात माझ्या होठांवर किस केले. तिच्यात खूप ताकत होती म्हणून मला स्वतःला सोडवता आले नाही. जोती ने काही वेळ माझ्या होठांवर चुंबन घेतले मग दोन्ही हात तिने माझ्या बॉल वर आणले आणि जोर जोरात दाबू लागले.

तिच्या त्या स्पर्शाने माझी पुची नाचू लागली. पुचीला पण जे काही होत आहे ते आवडू लागले. मी हळूच माझा हात जोतीच्या पाठीवर आणला आणि तिला घट्ट मिठी मारली. आता दोघे पण रंगात आलो होतो. एकमेकांना किस करत होतो. मला जोतीचे होठ खूप नरम आणि चवदार जाणवू लागले.

जोतीने किस करत माझा ब्रा मागून काढला. इथे मी पण तिचा ब्रा काढुन टाकला. मग दोघांनी घट्ट मिठी मारली आणि दोघांचे बॉल एकमेकांवर दाबले.

अह्ह्ह अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहाःहाः
अहाहाहाहाहा हाहाहाहाहाहाहाहा

जोती चे मोठे बॉल माझ्या बॉल वर खूप कोमल जाणवत होते. तिचे निप्पल कडक होऊन माझ्या बॉल वर खुपसत होते.

अहहह हाहाहा हहा अहाहाहाहा ……तिच्या बॉल चा स्पर्श खूप हवाहवासा वाटला.

त्यानंतर जोती हळू हळू माझ्या मानेवर किस करत खाली जाऊ लागली. बॉल वर येताच तिने माझे निप्पल तोंडात घेतले आणि चोखु लागली. ती लहान मुलांसारखी माझे निप्पल चोखत होती. मी तिच्या केसात हात फिरवत तिला प्रेम करू लागले. जोती ने माझे दोन्ही निप्पल चोखले. बॉल दाबत तिने माझ्या बॉल चा आनंद घेतला.

मग तिने खाली बसून माझी पॅन्ट खाली करून काढून टाकली. मी आत पॅंटी घातली होती. त्यावर ती हात फिरवू लागली. तिने मग माझी पॅंटी पण काढली आणि मला पूर्ण नागडे केले. मी आता कशी बसी स्वतःला संभाळत पूर्ण नागडी उभी होती.

जोती मग माझ्या समोर बसली. बाजूचा कचऱ्याचा डब्बा जवळ घेतला आणि माझा डावा पाय त्यावर ठेवला. मग जोती माझ्या पायाच्या मध्ये आली आणि तिने माझ्या पुचीला तिची जीभ लावली.

अहाहा हाहाहा आह्हह्ह अहाहाहाहा
अहाहा अह्ह्ह ओआह्हह्ह अहवहह अहाहाहाहा

जोतीची जीभ माझ्या पुचीला लागताच माझ्या शरीरातून जणू वीजच गेली. मी समोर आरश्यात पाहिले तर मला दिसले मी पूर्ण नागडी पाय डब्यावर ठेवून उभी होती आणि खाली जोती माझी पुची चाटत होती. माझ्या पुचीतून चिकट पाण्याची धाराच लागली होती. पहिल्यन्दा कोणीतरी जीभ माझ्या पुचीला लागली होती. खूप आनंद मिळत होता.

मग जोती मागे झाली आणि तिने तिचे पण कपडे काढले आणि पूर्ण नागडी झाली. तिने मला तिथेच खाली झोपवले आणि मला ६९ पोसिशन मध्ये घेतले. आता जोती माझ्यावर होती. ती माझी पुची चाटू लागली. मी तिची पुची चाटू लागली. जोती च्या पुचीतून पण पाणी टपकू लागले होते. मी जिभेने पाणी चाटत होते.

माझी जीभ जोती च्या पुचीला लागताच, जोती तापली आणि ती माझ्या पुचित बोटे टाकून आत बाहेर करू लागली. मी पण तिच्या पुचित बोटे टाकून जोर जोरात हलवत तिला मजे देऊ लागली.दोघांच्या शरीराची गर्मी वाढली. मग काही वेळाने जोती उठली . मी अशीच खाली पडून होती. मी पुढे काही विचार करेन तेवढ्यात, जोती माझ्या पुचीकडे आली आणि तिने तिची पुची माझ्या पुचीला पायाची कैची करून टेकवली.

जोती आपली पुची माझ्या पुचीवर जोर जोरात घासू लागली. दोघांच्या पुचीतून निघणारे पाणी एका मेकांच्या पुचीवर घासू लागले. जोतीने काही वेळ पुचीवरपूची घासली, मग ती माझ्या बाजूला येऊन बसली. आणि तिने माझ्या पुचित दोन बोटे टाकले आणि पुची जोर जोरात चोळू लागली.

मी इथे वेडी झाली. जोती जोर जोरात पुची चोळत होती. पुचीतून चिकट पाणी निघत होते. एका हाताने जोती पुची चोळू लागली आणि दुसऱ्या हाताने बॉल दाबत होती. माझे पाणी निघणार होते. मी जोर जोरात आवाज करू लागले.

अह्ह्ह हाहाहा अहाहाहाहाहा ह्ह्ह्ह
अहाहा अह्ह्ह आहे अहाहाहाहा हं हं
अहाहा अहहह अहाहाहाहाहाहाहाहाहा

जोतीने आपली गती वाढवली. मला राहवले नाही. मी लगेच माझा हात जोतीच्या पुचीवर ठेवला आणि मी पण तिची पुची जोर जोरात चोळू लागली. दोघे पण झोपून एका मेकांची पुची चोळत होतो.

आणि जोर जोरात बोटे पुचित टाकून एका मेकांना झवत होतो. काही वेळाने मी जोरात आवाज करत पुचीतून पाणी सोडले. तिथे जोतीने पण आपले पाणी सोडले.

दोघे पण हळू हळू शांत झालो. काही वेळ दोघे खालीच नागडे झोपलो होतो. मग मी उठले आणि कपडे घालू लागली. जोती पण उठली आणि तिने पण कपडे घातले.

कपडे घालून झाल्यावर जोती माझ्या जवळ आली आणि तिने माझ्या होठांवर किस केले. मला म्हणाली, खूप दिवस झाले तुज्या पुचीला हात लावायचा होता. शेवटी ती संधी मिळाली. आम्ही दोघांनी हसत एकमेकांना मिठी मारली. मग मॉल मधून घरी जायला निघालो.

त्या दिवसा नंतर आम्ही बहुतेक वेळा एका मेकांच्या पुचीला शांत केले आहे.

Loading


0

0

You cannot copy content of this page