रम्य ती रविवार ची सकाळ

नमस्कार,

वेळ रविवारच्या सकाळ ची सुट्टी असल्यामुळे नवरा निवांत jople होते पण मला लवकर उठायची सवय असल्यामुळे मी उठून आपले नेहमीच काम करू लागले जे म्हणजे NSS chi website Ani insta open करून बसले कारण रात्री काही जमले नाही ओपन करायला सो बघत बसले.

दोन दिवस नवीन स्टोरी पोस्ट नव्हत्या झाल्या त्यामुळे काल भरपूर स्टोरी published होत्या मी त्याच वाचून जाता मी जरा ओली झाले होते त्यात insta var काही चावट मित्र आहेत जे अजून मूड बनवायचे काम करत होते. घरी गाउन घालत असल्यामुळे मला आत हाथ घालायचं म्हणले तर अवघड जात होते म्हणून तसेच बसले तेवढ्यात आमचे पतीदेव उठले आणि त्यांनी मी जवळ असल्याचे पाहून जवळ ओढून मांडीवर डोके ठेवून पाडले मग मी पण मोबाईल बाजूला ठेवून त्यांना कुरवाळू लागले.

त्यांनी डोके फिरवून माझ्याकडे तोंड केले आणि माझी स्तन वरूनच tondat घेण्याचं प्रयत्न करू लागले पण वर गाऊन आणि आत ब्रा असल्यामुळे त्यांना ते नीट जमत नव्हते म्हणून मी लहान बाळाला जसे दूध पाजायला स्तन बाहेर काढतात तसा एक काढून त्यांना चोखायला दिला मग ते खुश होवून माझे दुधू पित बसले मग त्यांनी दुसऱ्या स्तन कडे इशारा दिला तोही त्यांना दिला काढून, माझा ही मूड आला च होता म्हणून वाकून त्यांचा लंड कुरवाळू लागले आणि त्यांच्या नाईट पँट मधून बाहेर काढला तसा तो फणा काढून उभा राहिला मग जरा त्यांना उठवून मी लंड वर ताबा मिळवला आणि लोलिलोप चालू केले. बराच वेळ त्यांना काही मिळत नव्हते म्हणजे मी खाली त्यांचा चोखत होते ना त्यांमुळे त्यांना किस पण नाही आणि हातात माझे स्तन पण नाही म्हणून त्यांनी मला वर खेचले आणि किस करायला लागले. थोड्यावेळाने आम्ही पुरते नागडे झालो होतो आणि एकमेकांच्या शरीराचा उपभोग घेत होतो कधी मी त्यांचे निपल्स चोखत होते तर कधी ते माझे स्तन असा रोमान्स खूप वेळ चाल्लेनंतर मी त्यांच्यावर बसून त्यांचा लंड हाताने adjust karun आत घुसवला आणि त्याला माझ्या गुहेत लपवला आणि पडून किस घेवू लागले.

माझे वजन जाता त्यांच्या पेक्षा जास्त होते ते अंगाने बारीक होते पण त्यांचा तो बारीक नव्हता ?. ते खालून धक्के देण्याचा प्रयत्न करत होते पण थोडेच येत होते म्हणून मी ओळखून वर खाली होवू लागले. मस्त moaning karat आमची झवाझवी चालू होती. बाजूला मुलगा जोपल्यामुळे जास्त आवाज करणे धोक्याचे होते कारण तो उठला तर आमचा रंगाचा बेरंग व्ह्याचा म्हणून हळू हळू moaning karat होते. ते पण खालून आता धके देत होते जसे मी वर आले का ते मला तसाच दाबून ठेवतात आणि खालून वर दणके देतात.

This content appeared first on new sex story .com

परत मी खले बसले आणि आता वर खाली ना होता रगडत होते माझी pucchi Ani आत त्यांचा लंड भारी वाटायचे असे रागडणे त्यामुळे पुचीचा दाना सुधा त्यात घुसळल जाते.

आमची झवाझवी आता परमोच्च आनंद वर येवून पोहोचली होती त्यांनी मला तोंडावर मोकळे होण्याची इच्छा व्यक्त केली मीपण झडले होते त्यामुळे उठून खाली बसले आणि त्यांनी मस्त फवारा माझ्या तोंडावर सोडला, facewash लावायची गरज नव्हती एवढं त्यांच्या वीर्याने माखला होता. मी परत चाटून पुसून साफ केले आणि त्यांचा लंड पाहू लागले तर त्यांचे लंड चे hole जिथून पिचकारी बाहेर पडते ते खूप लहान वाटत होते म्हणून त्याला जरा फाकवून त्यात जीभ घालू लागले तसे जरा ते किंचळले कदाचित दुखले असावे पण मी प्रयत्न केला ते होल मोठे करण्याचा पण नाही झाले मग आम्ही उठून बाथरूम ल फ्रेश झालो.

तर अशी आजची सकाळ सार्थ ठरली.. घडलेली कथा व्यक्त केली त्यात उगाच इंटीमेट word / hot word घालून सादर नाही केली जर तुम्हाला आवडत असेल तर सांगा मी तसे लिहीन.

आणखी एक सर्वांना लगेच reply देणे शक्य होत नाही जेव्हा मी एकटी असते तेव्हाच मी insta open करते किंवा स्टोरी लिहिते तर कुणी गैरसमज करू नका आणि कथे च आनंद घ्या.

इंस्टाग्राम – sayalip108

This story रम्य ती रविवार ची सकाळ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page