रांड आईची गांड मारलीहेलो मित्रानो माझे नाव पियुष आहे आणि मी यु.पी. चा रहणारा आहे. माझ्या घरा मध्ये माझे आई वडील आहेत, मला दोन मोठे भाऊ आणि एक बहिण आहे. आमच्या घरा मध्ये मी सर्वात लहान वयाचा आहे. माझे पप्पा एक टीचर आहेत आणि माझी आई गृहिणी आहे. माझ्या मोठ्या भवाचे लग्न झाले आहे आणि तो आर्मी मध्ये आहे.

माझ्या आईचे नाव शालिनी आहे, तिचे वय ४५ वर्षे आहे. तिचा रंग खुप गोरा आहे. सर्वात खास गोष्ट म्हणजे माझ्झ्या आई चे बॉल आणि तिची फुगलेली गांड आहे. माझी आई घरा मध्ये नेहमी साडी घालून असते आणि ती खूप गाढ झोपते.

एक दिवस सकाळी आई जेव्हा झोपून उठली तेव्हा ती लघवी करायला बाहेर गेली तेव्हा माझ्या शेजारी राहणारा मनोज नावाचा मुलगा पण तेव्हा बाहेर उभा होता.

त्याने जेव्हा आईला पहिले तेव्हा तो लपून बसला आणि मग तो मागून माझ्या आईच्या नागड्या गांडी ला पाहू लागला. मग आई जेव्हा लघवी करून मागे फिरली.. तेव्हा मनोज तिला दिसला. तेव्हा आई त्याला पाहून हसली आणि मग गेली. त्यामुळे मानोज ची हिम्मत थोडी वाढली होती.

मनोज कोलेज मध्ये शिकत होता आणि त्याचे आमच्या घरी येणे जाणे चालू असते. त्याचे वय माझ्या पेक्षा दोन वर्षे जास्त आहे.पुढच्या सकाळी मनोज माझ्या घरी सकाळी ८ वाजता आला. तो माझ्या विषयी माझ्या आई ला विचारू लागला होता आणि तो त्याचा लंड कुरवाळू लागला. आई ने ते सर्व पहिले तरी त्याला काही पण म्हणाली नाही आणि मग ती त्याला बसायला म्हणाली आणि मग ती उठून किचन मध्ये गेली. काही वेळाने ती त्याच्या साठी चहा घेऊन आली आणि त्याला वाकून चहा देऊ लागली.

मग त्याने आईचे लटकते बॉल पहिले आणि त्याला कंट्रोल करता आला नाही आणि मग त्याने माझ्या आई च्या गांडी ला हळूच हात लावून टाकला. मग आई ने त्याच्या कडे पहिले आणि ती हसत निघून गेली. तिने यावेळी पण मनोज ला काही म्हणले नाही.

माझ्या गावातून गंगा नदी वाहते आणि त्यामुळे माझी आई दर वर्षी तेरसला तिथे अंघोळ करायला जाते.. आणि ही गोष्ट मनोज ला माहिती होती.त्या दिवशी पण तेरस होती आणि ती जेव्हा गंगा नदी मध्ये अंघोळ करायला गेली. तेव्हा तो पण त्यांच्या मागे मागे तिथे गेला.

सर्व लोक गंगा मध्ये अंघोळ करायला जाताना चालत चालत जातात. जेव्हा आई पण गंगा मध्ये अंघोळ करायला गेली तेव्हा तो पण तिथे आला. आई एकदम एकांत मध्ये अंघोळ करते.. जिथे लोक कमी असतील.. मी पण खूप वेळा तिच्या बरोबर अंघोळ करायला गेलो होतो त्यामुळे मला ही गोष्ट माहिती आहे.

आई पेटीकोट आणि ब्लाउज घालून अंघोळ करीत होती आणि तेव्हा मानोज तिच्या मागे येऊन तिला चिकटला आणि त्याने त्याचा लंड आई च्या गांडी मध्ये दाबला.

आईने अचानक त्याला पहिले आणि त्याला दूर करून टाकले पण आई त्याला काही म्हणत नव्हती.. कारण ती त्याला पण आपल्या मुला सारखी मानत होती.

दोन तीन वेळा दूर करून मग मनोज ने आई चा पेटीकोट पाण्यातून काढून तिला पकडले.. आणि यावेळी त्याने त्याचा लंड बाहेर काढून आईच्या गांडी ला लावला .. आणि मग आईने त्याला खूप जोराने मागे ढकलले. आणि त्यावर मनोज ने आईचा पेटीकोट काढला आणि मग आई एकदम नागडी झाली.

आई त्याला तिचा पेटीकोट मागु लागली.. तर त्याने तिचा पेटीकोट बाहेर टाकून दिला.

तो म्हणाला : मी जे सांगतो ते केले तर तुम्हाला पेटीकोट मिळेल.

आई ने आता काही मार्ग नव्हता म्हणून हो म्हणले.. कारण तिने आत मध्ये पेंटी पण घातली नव्हती.

मनोज या गोष्टी चा फायदा उचलून तिच्या कडे गेला आणि तो त्याचा लंड आई च्या गांडी मध्ये सेट करून दाबू लागला.. पण लंड आत मध्ये जाऊ  शकला नाही. तेव्हा मनोज ने आई च्या गांडी वर खूप जोर जोराने दोन तीन थप्पड मारले आणि मग तिच्या कानात म्हणले : आंटी, जसे जसे म्हणतो तसे तसे करा.

मग आईने हो मध्ये डोके हलवले. आता तो आईला वाकवून त्याचा लंड तिच्या गांडी मध्ये टाकू लागला होता.

आई च्या गांडी मध्ये जेव्हा थोडा लंड घुसला तेव्हा ती ओरडू लागली : हळू हळू टाक.. मला खूप दुखते आहे.

पण मनोज जोर जोराने धक्के मारत राहिला आणि मग काही वेळ तिला ठोकून त्याने आई च्या गांडी मध्ये पाणी काढून टाकले. मग तो खूप जोराने आई च्या गाला वर थप्पड मारून म्हनला : चल रांड. माझा लंड चोक आता.

आई मग त्याचा लंड तोंडा मध्ये घेऊन चोकू लागली.

जेव्हा मनोज चा लंड उभा होऊ लागला .. तेव्हा त्याने लंड तोंडातून बाहेर काढला आणि मग तो आईचे बुब्स चोकू लागला आणि तिचे निपल चावू लागला. आता आई आह्ह अह्हह हाह्ह करू लागली होती.

मनोज तिला म्हनला : गप बस रंडी.. नाही तर तुला गावाच्या मुलांकडून आणि माणसांकडून जवून घेईन.

मग तो आई चे ओठ चोकू लागला आणि तो चोकता चोकाता त्याला चावत पण होता.

तो म्हनला : मी तुझे बॉल कधी पण आणि कडे पण दाबले तरी तू नाही म्हणयचे नाही आहे. आणि तुझि गांड पण मला पाहिजे तसे दाबले तरी तू काही मला म्हणायचे नाही. मी तुला जेव्हा पाहिजे तेव्हा जवू जसे पाहिजे तसे जवू तू मला कधी नाही म्हणायचे नाही आहे.

आई तर त्याच्या समोर हो मध्ये तिचे डोके हलवत राहिली.मनोज : आंटी आता तर फक्त तुझी गांड मारली आहे आणि तुझ्या पुच्ची ला तुझ्या घरी येऊन मी जावणार आहे.

मग मनोज ने तिला पेटीकोट आणून दिला. आणि मग आई तो घालून बाहेर आली आणि मग तिने एका झाडा मागे जाऊन तिचे कपडे बदलले.

मनोज तिच्या समोर उभा राहून सर्व काही पाहत होता. आधी आई ने पेटीकोट घेऊन डोक्यातून टाकला आणि मग ओल्या पेटीकोट ची नाडी उघडली.

मनोज म्हनला : अंती तुझी पुच्ची तर दाखव मला.

आई हसून म्हणाली : आता तू घरी येऊन पाहून घे ना.

मग आईने कपडे घातले आणि मग ती घरी आली. पुढच्या भागा मध्ये याच्या पुढची गोष्ट मी लिहीन. आणि हे पण सांगेन कि माझ्या आईने मग अजून किती तरी लंडा कडून तिची पुच्ची ची आग शांत करून घेतली.. आईने कोणा कडून ठोकून घेतले आणि कसे कसे ठोकून घेतले.You cannot copy content of this page