राजभोग

सुधारत्या आर्थिक व सामजिक परिस्थितीमुळे माझ्या आजबाजूस आता राजकारणी पुढारी लोकांचे घोळके वाढू लागले होते. इच्छा नसतानाही मी नकळत राजकारणात ओढला जाऊ लागलो होतो.
तसा ग्रामीण भाग असल्याने तथाकथित समाजकार्यास बराच वाव होता. वेगवेगळ्या योजना आणण्याची पुढाऱ्यांमधे रस्सीखेच चालू होती.
एकदा अशाच एका कामाच्या उद्घाटनासाठी राज्याच्या सांस्कृतिक मंत्री तेजस्विनी नाईक आमच्या गावी येणार होत्या. गोव्यावरून मुंबईला जाता जाता येथील कार्यक्रम उरकुन जाण्याचे त्यांचे नियोजन होते. पण वेळापत्रकात थोडा बदल झाल्याने त्या आदल्या दिवशी रात्रीच गावात येणार असं ठरलं. गावात हॉटेल नावाचा प्रकार अस्तित्त्वात नसल्याने साहजिकच सगळे पुढारी आमच्या फार्महाउसवर त्यांची सोय करावी म्हणून गळ घालू लागले.
आमचे फार्महॉउस म्हणजे डोंगरउतारावरील बंगला. गावापासून तीन चार किलोमीटर अंतर! तेथे माझ्याव्यतिरिक्त माझ्या कुटुंबातीलही कुणाला येण्या जाण्याची परवानगी नव्हती. जेव्हा मला एकट राहु वाटे तेव्हा मी तिथे जाउन राहत असे.
आज रात्री मी तिथे राहण्याचे ठरविले होते आणि त्यात नेमके हे आडवे आले. बंगला मोठा असल्याने तशी अडचण नव्हती. तसेच वन्य श्वापदांमुळे पूर्ण परिसराला दहा फुट उंच कंपाउंड़ होते. अतिशय सुरक्षित असल्यामुळेच हे लोक माझ्या मागे लागले होते. त्यांना नकारही देता येईना. मी त्यांना खरं कारण सांगून टाकलं. माझा स्वभाव माहित असल्याने त्यांनी जास्त न बोलता काढता पाय घेतला.
अर्ध्या तासाने माउलीचा फोन आला.
” साहेब! मैडमचा फोन आला होता. त्या फॅमिली ट्रिपला गेल्या होत्या. फॅमिली फ्लाइटनी मुंबईला गेली आहे. सोबत फक्त त्यांच्या पीए नाझिरकर मैडम आणि ड्राईवर आहे. बघा साहेब आपल्या गावच्या इज्जतीचा प्रश्न आहे ”
” मावल्या! मला आज फार्महॉउसवर थांबयच् आहे. कालच्या प्रवासाने जाम झालो आहे. विठोबा आणि जायबायनी सगळी तयारी केली आहे. बंगल्याच्या गेस्ट हाउस मध्ये सोय होईल चालेल का? किंवा मग मैडम ला प्रॉब्लम नसेल तर त्या बंगल्यातपण राहु शकतात. पण माझा प्रोग्राम कैंसल होणार नाही. ”
मी झटकण्याचा प्रयत्न करु लागलो.
” ठीक आहे साहेब मी विचारतो! ” तो काही पिच्छा सोडायला तयार नव्हता.

मी गाड़ी काढून फार्महाउसच्या दिशेने निघालो. फार्महाउसवर पोचताच विठोबाने बॅग नेउन माझ्या रूममध्ये ठेवली. बाल्कनीत येऊन सिगारेट पेटविली तेवढ्यात माउलीचा पुन्हा फोन आला.
” साहेब माफ़ करा पण मैडमची सोय करा प्लीज. पाया पडतो पद जाईल माझं! ” तो पक्षाचा तालुका अध्यक्ष होता.
” मी सांगितले ना अध्यक्ष! ”
” मैडम ओळखतात तुम्हाला! त्या तयार आहेत गेस्टहाउस मध्ये राहायला. आता नाही म्हणू नका! पाहिजे तर त्यांच्या जेवण्याखण्याची व्यवस्था करतो इकडे! ”
” ठीक आहे! पाठव इकडे पण ड्राईवरची व्यवस्था नाही इकडे! ”
” हो साहेब त्याला झोपवतो राजाच्या खोलीवर. धन्यवाद साहेब! ” म्हणून त्याने फोन ठेवला!
मी जायबायला त्यांचे जेवण वाढवायल सांगितले.
रात्री 9:30 च्या सुमारास एक गाड़ी गेटवर येऊन थांबली. पुन्हा माउलीचा फोन!
” साहेब आम्ही आलोय. विठोबाला सांगता का? ”
” ओके ” म्हणून मी फोन ठेवला.
विठोबा मैडमची रूम तयार करत होता. विठोबा गेटवर जाईपर्यंत गाड़ी उभीच होती. विठोबाने जाउन गेट उघडले. माझ्या दारात एक मंत्री विनातक्रार तिष्ठत उभा राहिला. मनातल्या मनात स्वतःवर खुश होत मी दरवाज्याजवळ आलो.
गाड़ी पोर्चमध्ये येऊन उभी राहिली. गाडीतून माउली लगबगीने उतरला व त्याने मैडमसाठी गाड़ीचे दार उघडले!
मैडम व पीएबाई उतरल्या! मी पुढे होऊन त्यांना नमस्कार वगैरे केले व त्यांना आत घेऊन गेलो. दिवानखान्यात येऊन आम्ही कोचवर बसलो.
” खूपच गड़बड़ आहे वाटतं! ” मी मैडमला बोललो.
” हो ना! तुम्हाला तर माहितच आहे. सगळ्यांना सांभळावं लागतं! ” त्या म्हणाल्या!
जायबाय पाणी घेऊन आल्या.
” माउली उद्या सकाळी सगळे लोक इकडेच येउदेत नाष्टयाला ” मी म्हणालो. त्याला मला काय सांगायचं होतं ते कळलं.
” ठीक आहे साहेब! मैडम! मी निघतो! सकाळी येतो आता! ” तो बोलला.
” अरे नाझिरकर मैडमना गेस्टहाउसवर सोडतोस ना? ” तेजस्विनी मैडम बोलल्या.
” अहो मैडम जेवण बनवले आहे. ” जायबाय
” नको! माझा उपवास आहे मी झोपते आता. थकवा आलाय. ” असं म्हणत मैडम उभ्या रहिल्या. माउली त्यांना घेऊन निघुन गेला.
” मैडम तुमची सिक्यूरिटी? ” मी तेजस्विनी मैडमना म्हणालो.
” अहो ह्या किल्ल्यात सिक्युरिटीची गरज आहे काय? ” त्या हसत म्हणाल्या.
” तसं नाही हो! तुम्ही मंत्री आहात शेवटी! ”
” तुमचं भारी वजन आहे इथे! आणि लोकांचा विश्वासही खूप कमावला आहे तुम्ही! पोलिस कॉन्स्टेबल आलेत दोन पण ते गेटवरच थांबले. आत गरज नाही म्हणाले! ”
” असं होय! बरं बरं ठीक आहे! चला मग जेवून घ्या तुम्ही आणि झोपा. सकाळी परत चालू होईल धावपळ! करा आराम. ” म्हणत मी कोचवरून उठलो.
” तुम्ही नाही जेवणार का? ” त्या
” नाही जेवेन पण वेळ आहे अजुन! ”
” मग सोबतच जेउया. थांबेन मी. ”
” नाही हो मैडम! बरं दिसतं का ते? तुम्ही राजपदावरील व्यक्ती आहात. मझ्यासारख्यासाठी कशाला थांबता. मला आवडणार नाही. ”
” कशाचं राजपद? तुमचं कर्तृत्व मोठं आहे आम्हा सगळ्यांपेक्षा! ”
” लाजवू नका मैडम! मला थोड़े ड्रिंक्स घ्यायचे होते आणि बरेच दिवस झाले गिटारला हात लावला नाही. दोन चार तारा छेडीन म्हणतो. मग जेवण! उशीर होईल! ”
” म्हणजे एकटेएकटेच मजा करणार तर! मलाही आवड आहे संगीताची! सांस्कृतिक खात्याच्या कारभार उगाच नाही! ”
आम्ही दोघेही खळाळुन हसलो.
” विठोबा रूफटॉपला टेबल लावा. मैडम तुम्ही फ्रेश होऊन या वर. जायबाय यांना रूम दाखवा आणि यांचं झालं की वर घेऊन या यांना! ” असं म्हणून मी माझ्या रूम मध्ये गेलो गिटार सेट करुन वर जाउन गात बसलो.
काही वेळाने मैडम आल्या. मी दरीकड़े तोंड करुन बसलो होतो एक गाणं त्यांनी मागे उभं राहूनच ऐकलं!
” अप्रतिम! तुम्ही उत्तम गाता आणि वाजवता तर लाजवाब! ”
” धन्यवाद ”
” तुमचं फार्महाउस तर एखाद्या फाइवस्टारला ही लाजवेल! आणि लोकेशन ही मस्त आहे. ”
” तुमच्या पितश्रींची कृपा! पर्यावरणवादी आणि विरोधकांनी तेव्हा बांधकाम बंद पाडलं होतं. तशी ही आमची वडिलोपार्जित जागा पण तुम्हाला माहिती आहे लोक कसे असतात! तेव्हा जयंतरावांनी मदत केली होती. ”
” तुम्ही ओळखता बाबांना? वा पण मग तुम्ही राजकारणापासून अजुन दूर कसे? एक्चुअली हा प्रश्न मला नेहमी पडतो. ”
” त्याला बरीच कारणं आहेत! बसा ना तुम्ही! ”
” एक सांगू का? आपण वयाने सारखेच आहोत! तुम्ही अहो जाओ करु नका! ”
” आणि तुम्ही करणार? ” मी हसत बोललो.
” तुम्ही ड्रिंक्स घेणार का? फॉर्मेलिटी म्हणून विचारतोय हं! ” मी
” हो! बरेच दिवस झाले निवांत झाले नाही. वोडका ऑरेंज! ”
मी पेग भरले आम्ही सुरवात केली.
बराच वेळ गप्पा मारल्यानंतर शेवटी मी कंटाळलो.
” बस करुयात आता आपण! खूप जास्त झालीय! ”
” बसा ना! हो थोडा वेळ छान वाटतंय इथे! ”
” ठीक आहे मी जायबायला जेवण इथेच आणून ठेवायला सांगतो. म्हणजे त्यांना झोपता येईल. अपल्यामुळे त्यांना त्रास नको! ”
” ठीके पण मला नको जेवण मी बसेन फक्त ” म्हणत त्यांनी राहिलेला ग्लास संपवला.
मी सांगून आलो. त्या आता पुरत्या आउट झाल्या होत्या. मला आणखी दारु हवी म्हणून हट्ट करु लागल्या.
” थोडा ब्रेक घ्या मैडम! झोपताना देतो आणखी ” असं म्हणून मी वेळ टाळून नेली.
जायबायला मैडमना धरून त्यांच्या रूममध्ये नेउन झोपवायला सांगितले.
” गुड नाईट! स्वीट ड्रीम्स! सकाळी भेटु. ” असं बरळून मैडम झोपायला गेल्या.
मी जेवण करुन खाली आलो. व दिवानखान्यात बसून tv पाहु लागलो.
तेजस्विनी इतर राजकारण्यांच्या मानाने तरुण नेती होती. तीस बत्तीस वय असेल. एका बांधकाम व्यावसायिकाबरोबर लग्न केले. वडिलांचा राजकीय वारसा लहानपणापासूनच चालविण्यास सुरवात केलेली.. कर्तृत्वाने राजकारणात स्वतःचे स्थान निर्माण केलेले. दिसायला तशी बरी होती. खूप सुंदर नाही परन्तु ठीकठाक! माध्यम ऊंची व जाडसर बांधा, पाठीच्या मध्याएवढ्या लांबीचे केस नेहमी मोकळे सोडलेले असत. कुर्ता व टाइट सलवार किंवा लेग्गिंग असा तिचा पेहराव असे.
लग्नानंतर तब्येत जरा जास्तच सुधारली होती. पोट दंड मांड्या अक्षरशः सुटल्या होत्या. पाठीवर काखेजवळ ब्रा रुतुन वळ्या पड़त. तशी बऱ्यापैकी आकर्षक होती.

” मालक! मॅडम दारू मागत आहेत आणखी! ” जायबायच्या आवजाने माझी तन्द्री भंगली. मी बारजवळ जाउन पेग बनवला आणि त्यात DRD च्या दोन गोळ्या टाकल्या! विरघळवुन ग्लास जायबायकडे देत बोललो
” दया त्यांना आणि तुम्ही जाउन झोपा आता! ” मी.
जायबाय ड्रिंक देऊन आल्या आणि निघुन गेल्या. त्यांचे आउटहाउस लांब गेटजवळ होते. मी जाउन मुख्य दरवाजा बन्द केला आणि लाइट घालवले. मी तेजस्विनीच्या खोलीत गेलो तिने हा ग्लासही संपवला होता व ती बेडवर अस्ताव्यस्त निपचित पडली होती. तिचा दुपट्टा बेडच्या बाजूला जमिनीवर पडला होता. एक चप्पल पायतच होती. तिच्या कुर्त्याची बटने निघलेली होती त्यातून तिची छाती दिसत होती. कुर्ता वर सरकुन तिचे पोट आणि मांड्या उघड्या पडल्या होत्या. लेग्गिंग तिच्या जांघेत रुतुन योनी उठावदार दिसत होती. मी तिचा कुर्ता सरळ करुन व्हु झाकला. तिला ओढुन नीट झोपवले. तिच्या पायातली चप्पल काढ़ताना तिच्या तळपायाला स्पर्श होऊन गुदगुल्या झाल्याने ती थोड़ी सावध झाली.
” कोण? काय करताय? राहु दया. तुम्ही त्रास नका घेऊ. ” ती डोळे न उघड़ताच बरळली.
” असू दया! ” DRD चं काम चालू झालंय की नाही कळायला मार्ग नव्हता.
मी माझ्या रूममध्ये जाउन पडलो. टीवी पाहत बसलो. थोड्या वेळाने तिच्या रूममधून मोठा आवाज आला. मी जाउन पाहिले तर ती रूममध्ये दिसली नाही. धावत जाउन बाथरूममध्ये पाहिलं तर ती खाली पडलेली होती आणि सगळे साबण शॅम्पू वगैरे तिच्या आजुबाजुला अस्ताव्यस्त विखुरले होते. तिचे डोळे झकलेलेच होते. मी आत शिरून दरवाजा लावला आणि तिच्या काखेत हात घालून तिला उभं केलं. तिच्या मांसल काखेत माझा हात चिमटला गेला. माझे हात सोडवत मी तिला भिंतीला टेकुन उभे केले. तिला काहीच कळत नव्हतं. तिने मान टाकली होती. नेहमी मोकळे असणारे केस आत्ता वर घेऊन बांधलेले होते.
” मॅडम! मॅडम! ” मी तिच्या दोन्ही दंडाना धरून तिला गदागद हलविले.
तिने डोळे अर्धवट उघडले. ” हम्म!! ” म्हणून तिने पुन्हा मान टाकली.
मी माझा शर्ट काढला व तिच्या समोर उभा राहिलो. दोन्ही हात तिच्या टच्च उरोजांवरून अलगदपणे फिरवु लागलो. तिचे निपल्स थाठरले होते. निपल्सवरुन बोटे फिरताच ती शहारून सावध झाली मला मागे ढकलत ओरडली!
” नलिन!! काय चाललय हे? ह्याचे परिणाम काय होतील ठाऊक आहे का? ”
” काहीही होणार नाही… लक्षात ठेव! काहीही नाही! ” मी पुढे सरकत बोललो.
मी माझ्या छातीने तिला ढकलत भिंतीशी नेले आणि माझ्या आणि भिंतीच्या मध्ये तिला चेमटवलं. ती दोन्ही हातांनी मला मागे ढकलण्याचा प्रयत्न करत होती आणि मी तिला आणखी भिंतीवर दाबत होतो. तिचे प्रचंड भव्य स्तन दाबले जात होते.
” मी ओरडेन! ” ती उसण अवसान आणत ती बोलली.
” हाहाहा ते तर तुला असंही ओरडावं लागणार आहे. ” मी तिला आणखी दाबत बोललो.
” माझं लग्न झालंय नलिन; मुलं आहेत मला! ”
” चांगला अनुभव असेल मग तुला ”
” श्शी! किती घाण बोलतोयस? ”
” याला शृंगारिक असं म्हणतात! ”
” सोड ना मला! काय पाहिलंस माझ्यात? मझ्यापेक्षा कितीतरी सुंदर आणि तरुण मूली सहज येतील तुझ्यासोबत! ” तिची असहाय धडपड चालूच होती.
” हो पण तू?? अशी संधी परत मिळेल न मिळेल! ” मी तिच्या कमरेची वळणं माझ्या मुठींमधे आवळत बोललो.
” नाही नलिन! तिने माझे खांदे माझ्या मानेजवळ घट्ट धरले होते आणि ती मला तिच्या शरीरापासून दूर ढकलण्याचा प्रयत्न करत होती.
तिच्या कमरेवरुन माझे हात तिच्या मागे, तिच्या नितंबांवर घसरले. तिचे भव्य नितंब माझ्या हातात मावत नव्हते. जेवढे मांस हातात सापडेल तेवढे हातात घेऊन मी तिचे शरीर माझ्या मिठीत घेतले.
तिच्या भारदस्त कलिंगडांवर माझे शरीर दाबले गेले. हो कलिंगडंच ती. ती मान मागे घेऊन तिचा चेहरा माझ्या चेहऱ्यापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत होती. मी माझ्या दंडांमध्ये तिचं शरीर दाबून धरत तिच्या पृष्ठभागाचा चोळामोळा करुन टाकला होता.
तिने मान मागे घेतल्यामुळे तिची छाती उघडी दिसत होती. तिची गडद स्तनरेशा आणखी दाट झाली होती. मी अधाशीपणे तिच्या छाताडात माझे तोंड खुपसलं आणि मनसोक्त तिची गुबगुबीत त्वचा चोखू लागलो. तिच्या स्तनरेषेत जीभ घुसवून गुदगुल्या करु लागलो. तिने दोन्हीं हातांनी माझे केस गच्च पकडले आणि माझे डोके तिच्या छातीपासून दूर ओढू लागली.
” नलिन! नको म्हणतेय मी! कळत नाहिये का? आपल्या दोघांचंही आयुष्य बरबाद होऊन जाईल. ” ती दात खांत बोलली.
” जर तू हे कुणाला सांगितलं तर ना! मग त्यापेक्षा गप्प बस आणि एंजॉय कर! ” मी तिची छाती चाटत बोललो.
” नाही. मला नको. प्लीज! ” ती धड़पड़त होती.
” तुला नको असेल पण मला हवंय! ” माझं काम चालूच होतं.
मी तिची दोन्ही मनगट धरून तिचे हात तिच्या खांद्याना समांतर भिंतीवर दाबून धरले. तिने तिचा चेहरा एका बाजूला वळवून खांद्याकड़े झुकवला होता. तिच्या मानेवरची शीर उठुन आली होती. मी अलगद माझे ओठ तिच्या मानेवर टेकवले ती थरथरली
” आह! उम्म्म!! नलिन! नको! ”
मी तिची मान चोखून चोखून लाल करुन टाकली. तिच्या मानेवर खांदयांवर जगोजाग माझे दांत रोवून व्रण पडले होते. ती घुसमटत माझ्या पकडीतून सुटू पाहत होती.
मी अचानक तिचे हात सोडून तिला पुन्हा मिठीत घेतलं. तिचं शरीर खूपच गुबगुबीत होतं! मी किसिंग करत तिच्या पाठीवर नितंबांवर हात फिरवत होतो. ती कण्हत कुंथत धड़पड़त होती. दोन्ही हातांनी जिथे धरता येईल तिथे धरून मला दूर ढकलण्याचा प्रयत्न करत होती. मी तिची टॉपच्या आणि स्लिपच्याखालुन माझे हात आत सरकवले. आणि तिच्या पाठीवर कमरेवर हात फिरवू लागलो.
” सस्सssss, नालि ssssन! नको ना रे! प्लीज! ” तिच्या आवजातील धार कमी होऊन तिचा स्वर थोडासा केविलवाणा झाला होता.
” विरोध करु नकोस! बघ तुला मजा येईल! ”
मी माझे हात वर करुन तिचा टॉप आणि स्लिप एकदाच उतरवली आणि लॉण्ड्री डक्टमधे टाकली. आणि तिच्यापासून दूर झालो. ती आता फक्त ब्रा आणि लेगिंगवर होती. मी दूर होताच तिने आपले दोन्ही हात छातीसमोरून क्रॉस करुन खांद्यांवर धरले. तिने काळ्या रंगाची ब्रा घातली होती. आम्ही एकमेकांच्या डोळ्यांत पाहत होतो. तिच्याकडे पाहत पाहत मी तिच्या जवळ गेलो. ती घाबरलेल्या चेहऱ्याने मी आता काय करणार याचा अंदाज बांधत निःस्तब्ध उभी होती. मी पुढे होत शॉवर चालू केला. फस्सकन थंडगार पाण्याचा फवारा तिच्या अंगावर उडाला.
” उहुहुsssss ह्ह्ह sssss! ” ती शहारली.
काही सेकंदातच ती नखशिखान्त भिजली. तिची लेगिंग तिच्या भरलेल्या मांड्यांना, नडग्यांना, तिच्या नितंबांना चिटकुन बसली. लेगिंग चिटकल्यामुळे तिच्या पॅंटीची किनार तिच्या जांघेजवळ आणि मांड्यांवर उठावदारपणे दिसू लागली. तिचे पोट कमरेवर लेगिंगच्या किनारीवर किंचित ओघळले होते. तिच्या नकट्या नाकावरून, हातांवरुन, तिच्या कमालीच्या आकर्षक वक्र कमरेवरुन पाणी ओघळत होतं. पाण्याचा एक ओघळ तिच्या खांद्यांवरुन छातीकड़े वाहत तिच्या स्तनरेषेत लुप्त होत होता.
ती अचानक शॉवरखालुन बाजूला झाली आणि मला थोडासा धक्का देऊन दरवाज्याकडे जाऊ लागली.
मागून तिची ब्रा तिच्या शरीरात रुतुन बसली होती. खांद्यावर, काखेखाली आणि पाठीच्या मध्यरेषेच्या दोन्ही बाजूंना असणाऱ्या उठावांवर ब्रा रुतुन वळ्या पडल्या होत्या. तिने दरवाजा उघडण्याआधी पुढे होऊन मी तिचे केस हातात घट्ट धरून तिला मागे ओढले. ती माझ्यावर आदळली.
” आयाईsss!! ” ती विव्हळली.
” पळतेस कुठे? ” असं म्हणत मी तिचे केस एका हातात धरून ठेवत दुसऱ्या हाताच विळखा तिच्या पोटाभोवती घातला. तिची उघडी पाठ माझ्या छातीवर टेकली. माझे ताठरलेले शिश्न तिच्या नितंबांच्या फटीत घासले गेले.
रिकामा हात मी पोटावर फिरविता फिरविता अचानक तिच्या लेगिंग मध्ये घुसवला आणि बोटांनी तिची फट दाबली.
” आऔच! नालिsssन!! नक्को ना! ” तिचा विरोध मावळत चालला होता. तिचा स्वर कमालीचा कामुक झाला होता.
पटकन तिची लेगिंग आणि पॅंटी उतरवली. तिचे नितंब खूपच मोठे होते. तिच्या एका नितंबाचा आकार एक बास्केटबॉलएवढा होता. केसांवरील पकड़ सुटू न देता तिचे दोन्ही नितंब पकडून गदागदा हलवले.
” श्शी!! काय करतोयस?? ” ती
” शांत बस! बोलू नकोस. जेवढं बोलशील तेवढा जास्त त्रास होईल! ” मी आदेशच दिला.
तिचे केस ओढुन तिला बाजूला करत मी बाथरूमचा दरवाजा उघडला. तिच्या केसांना धरून ओढ़त तिला मी बाहेर आणले. तिने एका हाताने तिच्या केसांची मुळे धरली होती तर दुसऱ्या हाताने तिची योनी झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत होती. त्यामुळे तिचे छाती उघडी पडली होती. तिच्या ब्राने तिची भलीमोठी छाती कशीबशी थोपवून धरली होती. तिच्या भरगच्च स्तनांच्या वजनामुळे तिच्या ब्राचे स्ट्रॅप्स तिच्या खांद्यांत खोलवर रुतले होते.
” पुरे ना आता नलिन! हात जोड़ते मी! ” ती गयावया करु लागली.
” किती वेळ रडणार आहेस? तुला माहिती आहे आता मी थांबणार नाहिये! ” मी
” प्लीज नलिन! प्लीज प्लीज प्लीज! प्लीssssज! ”
मी तिचा जमिनीवर पडलेला दुपट्टा उचलला आणि तिला बेडकडे तोंड करुन उभे केले. दुपट्टा बेडवर् ठेऊन मी तिला मागून माझ्या मिठीत घेतले. माझा चेहरा तिच्या खांद्यावर ठेऊन तिच्या पोटाभोवती माझी मिठी आवळली. तिने तिची मान उंचावली आणि डोळे गच्च मिटून घेतले. तिच्या खांद्यांवर मानेवर पाठीवर चुंबनांचा वर्षाव करत मी एका हाताने तिच्या खोल बेंबीशी खेळत होतो तर दुसऱ्या हाताने तिच्या गुबगुबीत मांड्या कुरवळीत होतो.
तिने तिचा खालचा ओठ दातांखाली करकचुन दाबून धरला होता. तिचे उत्तजनेचे उमाळे ती मोठ्या प्रयत्नांनी आतल्या आतच दाबत होती. किसिंग करता करताच मी माझ्या दोन्ही हातांनी अचानक तिचे टच्च उरोज करकचुन पिळले! आता मात्र तिला सहन झाले नाही.
” आsssईगं! ” तिच्या तोंडून आवाज फुटला.
तिने तिचे दोन्ही हात माझ्या हातांवर अलगद धरले मी ब्रावरुन तिच्या छातीचा चोळामोळा करुन टाकत होतो. माझ्या आक्रमणामुळे तिची छाती लालभडक झाली होती. ती तिचे उसासे आतल्या आत दाबत होती. मी हळूच माझे हात तिच्या ब्राच्या कडेने आत घुसवले आणि तिचे गुबगुबीत मुलायम स्तन माझ्या हातांमध्ये आले. तिच्या स्तनांची त्वचा अतिशय मऊ होती. तिचे स्तन माझ्या हातांमध्ये मावत नव्हते. मी तिचे दोन्ही निपल्स माझ्या बोटांच्या चिमटीत पकडले आणि एकदम जोरात पिळवटुन काढले.
” आsssssssssssssssss! ” ती जोरात ओरडली!
तसं मी माझा एक हात तिच्या तोंडावर दाबत तिचे तोंड बन्द केले.
तिला ढकलत भिंतीशी उभे केले आणि समोरून तिला भिड़लो. तिचे डोळे मिटलेलेच होते. तिच्या अंगावर दाब देत माझे शरीर मी तिच्या उघड्या शरीरावर घासत होतो. तिला उत्तेजना असहय्य झाली होती परंतु ती कण्ट्रोल करत होती. मधुनच ती मला बाजूला ढकलन्याचा प्रयत्न करी आणि सेकंदात पुन्हा शांत होइ. तिची मनःस्थिती द्विधा झाली होती आणि हे तिच्या चेहऱ्यावरच्या हावभावांवरुन स्पष्ट कळत होते. तिच्या ब्राच्या कप्सच्या मधल्या छातीवर मी तुटून पडलो होतो. तिने दोन्ही हातांनी माझे केस गच्च धरले होते. मी अक्षरशः अधाशासारखा तिची छाती खातच होतो. मध्येच मानेवर खांद्यांवर माझा मोर्चा वळवत होतो. ती निर्विकार चेहऱ्याने एकटक माझ्याकडे पाहत होती. एका हाताने तिची योनी कुरवाळीत दुसऱ्या हाताने माझी ट्रॅक पॅंट काढून टाकली. माझा जाड भाला मोकळा झाला. तो उत्तेजनेने फड़फड़त होता. कमलीचा गरम झाला होता.
मी पुन्हा सरळ उभा राहत तिच्या शरीराला भिड़लो. तिने पुन्हा एक बाजूला मान वळवत तिचे ओठ दूर नेले माझ्या केसंवरची पकड़ सोडून तिने माझे खांदे दोन्ही हातांनी गच्च धरून ठेवले. तिच्या मानेवर खांदयांवर छातीवर चुंबने घेता घेता मी माझे हात तिच्या नितंबांवर नेले व मागून हातांनी तिचे नितंब धरून तिला माझ्या दिशेने दाबले. त्यामुळे तिची योनी पुढे येऊन माझे लिंग तिच्या योनिद्वारावर घासले.
” ह्ह्ह्ह्ह्ssssss ” तिने जोराचा उसासा सोडला. परंतु ती तोंडातून किंचितही आवाज येऊ डेट नव्हती.
माझे हात वर घेत मी तिच्या ब्राचे स्ट्रॅप्स खांद्यांवरुन उतरवत तिच्या हातातुन बाहेर काढले. झटक्यात तिच्या ब्राचे कप्स उपड़े पडले आणि तिचे गल्ले रिकामे झाले. तिने मान खाली घातली परंतु स्तन झकण्याचा प्रयत्न केला नाही. तिचा विरोध आता जवळ जवळ मावळला होता.
तिचे स्तन जरा जास्तच मोठे होते परंतु त्यांच्या वजनाच्या मानाने ते एवढे लुळे पडलेले नव्हते. बस्ट बऱ्यापैकी भरीव आणि उभारलेला होता. साइज़मुळे ते अगदी किंचित लोंबत होते. मी तिच्या दोन्ही स्तनांना खालुन आधार देत ते वर उचलले. तिने मान झुकवलेली होती. एका हाताने तिच्या हनुवटीला धरून तिचे ओठ माझ्या ओठांसमोर आणले. तिचे डोळे मिटलेलेच होते. माझ्या खांद्यांवरची पकड़ आणखीच घट्ट झाली होती.
” डोळे उघड ना आता! ” मी बोललो
” मला लाज वाटतेय! ” तिचा आवाज चक्क लड़ीवाळ झाला होता.
” लाजु नकोस न! ”
तिने हळूहळू डोळे उघडले पण नजर झुकलेलीच!
मी तिचे स्तन खालुन अलगद उचलत निपल्स वर आणले. तिच्या उरोजांचा आकार पाहता मला तिचे निपल्स अगदी काळेकुट्ट असतील आणि वर्तुळेही मोठाली असतील असं वाटलं होतं पण तिचे निपल्स गडद गुलाबी रंगाचे होते आणि अगदी इवलेशे होते. वर्तुळेही अगदी एखाद्या कॉइनएवढीच होती. ती माझ्याकडे टक लाउन पाहु लागली. मी मान झुकवून तिचे डावे निपल मी अलगद तोंडात घेऊन हलकेच चोखले.
” आssssहं! हहहsssss! ऊंssssss! ” ती हुळहुळली.
तिने अचानक माझ्या खांद्यावरचा एक हात सोडत माझ्या मांड्यांच्या मधे घातला आणि माझे ताठरलेले लिंग मुठीत गच्च पकडले. मी उत्तेजित होऊन तिचा स्तन शक्य होइल तेवढा तोंडात घेतला व् अधाशीपणे चोखू लागलो.
” स्स्स्सssss उम्म्म्मssss ” उसासे टाकत ती माझे लिंग जोरजोराने हलवू लागली.
मी आलटुन पालटुन तिच्या दोन्ही स्तानांचा मनसोक्त आस्वाद घेत होतो. एक स्तन चोखताना दुसरा स्तन हाताने पिरगळत होतो. ती उत्तेजनेने आणि वेदनेने विव्हळत होती. अचानक तिने तिच्या दोन्ही हातांनी माझा चेहरा धरून तिच्या चेहऱ्यासमोर आणला आणि गप्पकन माझ्या तोंडात तिचे तोंड खुपसले. तिच्या टपोऱ्या ओठांनी ती माझे ओठ जोरजोरात आधाशीपणे चोखत चावत होती. मी तिला माझ्या मिठीत अधिक अधिक आवळत होतो. तिचे भव्य उरोज माझ्या छातीवर दाबले गेले होते. तिच्या स्तानांचा मुलायम स्पर्श मला आणखी उत्तेजित करत होता. आमच्या नजरा एकमेकांच्या डोळ्यांत रोखलेल्या होत्या. आम्ही दोघेही उत्कटतेने एकमेकांवर चढुन चढुन किस करत होतो. दोघेही शरीरे घुसळून एकमेकांच्या अंगाला अंग घासत होतो. तिचे गुबगुबीत मऊमुलायम शरीर माझ्या राकट शरीरावर काटा फुलवत होते.
बराच वेळ एकमेकांच्या ओठांचा अस्वाद घेतल्यानंतर तिने अचानक मला दूर ढकलले.
” सॉरी! सॉरी! सॉरी मी असं करणं चुकीचं आहे! बास नलिन! जा तू इथून आत्ताच्या आत्ता! ” तिची धार अचानक परत आली. मी पुन्हा तिच्या दिशेने पावलं टाकू लागलो.
” खबरदार नलिन! पाऊल पुढे टाकशील तर! ” ती चिडली होती माझ्यावर आणि स्वतःवरही!
मी झटक्यात तिच्यावर झड़प घालून तिचे केस पुन्हा हातात घट्ट पकडले.
” मजा तुलाही येतेय! जास्त शाहाणपणा नकोय! ” तिचा चेहरा माझ्या चेहऱ्यासमोर आणत रोखून पाहत मी बोललो!
तिने जोर लाउन माझा चेहरा दूर ढकलला आणि एक सनसणीत थप्पड़ माझ्या गालावर बसली.
” आता आली का मजा? ” ती संतापून बोलली
मी हात उगारुंन जोरात एक फटका दिला. सट्ट! आवाज झाला.
” एआईssss आयाssssई ssss! ” तिच्या डोळ्यातून पाण्याच्या धारा वाहू लागल्या. तिचा उजवा स्तन काळानिळाच झाला. मी तिच्या स्तनांवर फटका दिला होता. स्तनाच्या बाजूला माझ्या हाताच शिक्काच उमटला होता.
” हात मला पण आहेत! आणि जेवढं प्रेमाने वागतो त्यापेक्षा कित्येक पटींनी वाईटही मी वागू शकतो. कळलं का? ”
तिने एका हाताने तो स्तन गच्च दाबून धरला होता व ती मुसमुसुन रडत होती. तिची मान हातात आवळून धरत तिचा चेहरा पुन्हा माझ्या चेहऱ्यासमोर आणत मी तिच्या डोळ्यांत डोळे रोखले.
” मग आता तुला प्रेम हवंय की आणखी काही ते तूच ठरव. ” मी
” पण हे चूकीचं आहे ना नलिन? ” ती हुंदके देत बोलली.
” मी हे बरोबर आहे की चुकीचं हे तुला पटवून देण्याचा प्रयत्न करणार नाहिये! तुला तुझ्या मनाची समजूत कशी घालायची ते तू ठरव! ” असं म्हणत जोराचा धक्का देऊन तिला बेडवर पाडले व तिच्या समोर येऊन उभा राहिलो.
” मूली असोत वा स्त्रीया माझ्या एका इशाऱ्यावर माझ्या मागे येतात. आणि तू मला थप्पड़ मारलीस? आता तर तुझ्याबद्दलचं आकर्षण आणखीच वाढलंय. ”
ती बेडवर उताणी पडली होती. तिच्या मांड्या पसरट झाल्या होत्या.

This content appeared first on new sex story .com

ती उठून बसली आणि मान खाली घालून विचार करु लागली.
” तुझ्याकडे वेळ एकदम कमी आहे! ” मी दरडावलो.

पुढे सरकत ती माझ्या जवळ आली आणि मूठ आवळून ती माझ्या लिंगावर दणका देणार इटक्यात मी तिचा हात पकडला.
” तू अशी ऐकणार नाहीस तर! ” असं म्हणत मी पुन्हा तिचे केस पिळून मुठीत घेतले. तिचा दुपट्टा उचलला आणि तिचे दोन्ही हात एकत्र बांधून तिला बेडला आवळून बांधून टाकलं.
” आता तुला कळेल! यु बिच! ” असं म्हणत मी तिच्या डाव्या स्तनावर अधीपेक्षाही जोरदार फटका ठेऊन दिला.
” आsssssssss! आssssईssss! देवाssss! ” तिचा आवाज कातर झाला.
” ऐकलं असतंस माझं तर? ”
” जा कुत्र्या! कितीही मार मी नाहीच ऐकणार! ” ती
” मी कुत्रा? कुत्रा कसा असतो पाहायचंय का तुला? ” मी
” पाहतेच आहे. अजुन वेगळ काय दखावणारेस तू? ” ती
मी तिचे दोन्ही पाय हातांनी गच्च धरले आणि तिला माझ्याकडे ओढले. तिचे दोन्ही हात वर बांधलेले असल्याने ताणले गेले. पाठीखाली हात घालून तिच्या ब्राचे हुक काढले व ब्रा उतरवली. पुन्हा तिचे पाय फाकवले. तिची यौनी आणि तिच्या मांड्या ओल्या चिकट झाल्या होत्या. तिची योनीही गडद गुलाबी रंगाची होती. जाडीमुळे ती टच्च सुजल्यासारखी दिसत होती. हलकीशी लव उगावलेली होती. फुगीर झाल्यामुळे योनिद्वार अगदी जाम चिकटलेले होते. धावपळीच्या जीवनात बहुधा मॅडम जीवन जगणं विसरल्या होत्या!
मी तिचे पाय फाकवून माझ्या पायांखाली दाबून धरले आणि वर बसलो. एक हाताने तिच्या कमरेचं वळण घट्ट पकड़त दुसऱ्या हातांच्या बोटाने अलगद तिचे योनिद्वार उघडले!
” उम्म्मssssss! हः ssssss! ” ती उत्तेजनेने व्याकुळ होऊन शरीर घुसळू लागली.
” यू अरे सो यंग! इट्स गोइंग टू बी फन! ” मी हावरटपणे म्हणालो.
” यू स्काउंडरल! यू विल रिग्रेट! ”
” नोवे! यू विल रिग्रेट फॉर नॉट कोऑपरेटिंग! ”
असं म्हणत मी माझी दोन बोटे तिच्या योनीद्वारातून आत सरकवली. तिची योनी आतमधून एकदम गरम झाली होती. तिच्या रसा
क्यू
चा झरा चांगलाच झरू लागला होता. आतमध्ये बोटे वळवळवत मी तिला आणखी उत्तेजित करु लागलो. ती या अंगावरून त्या अंगावर होण्याचा, वळवळण्याचा प्रयत्न करत होती परंतु मी दाबून धरलेले असल्यामुळे आणि हात बांधलेले असल्यामुळे तिला हलता येत नव्हते. फक्त तिचे उरोज हलत होते. आता मी माझे तिसरे बोटही आत सरकवले. ती आणखीच बेचैन झाली.
” काय करतोयस? बस्स ना आता! ” ती बोलली
मी दोन्ही हाताच्या बोटांनी तिचे योनिद्वार फाकवले आणि माझ्या भाल्याचे टोक अलगद टेकवले. तिने स्वतःच तिचे पाय फाकवून मला जागा करुन दिली. मी माझे लिंग बोटांत पकडून तिच्या फटीवर वरुन खाली आणि खालुन वर घासु लागलो. ती खुपच जास्त उत्तेजित झाली उत्तेजनेने ती मान जोरजोरात इकडे तिकडे फिरवु लागली.
मी तिची कंबर दोन्ही हातांनी घट्ट पकडली. माझे लिंग तिच्या योनिद्वारावर टेकलेलं होतं.
मी सगळा प्राण माझ्या कमरेत गोळा केला आणि एक जबरदस्त दणका दिला. पण लिंग काही आत घुसले नाही. ती कुत्सितपणे हसु लागली. मी पुन्हा माझे लिंग तिथे टेकवले आणि बोटांनी पकडून धरत हळूहळू माझ्या शरीराचा भार तिच्यावर सोडु लागलो. तिची योनी फाकली. माझ्या जाड्या गरमागरम भाल्याने आत् प्रवेश केला. अगदी सावकाश मी माझे पूर्ण वजन सोडून दिले आणि माझे लिंग आख्खेच्या आख्खे आत गेले. माझ्या लिंगाच्या मुळाच्या त्वचेला तिच्या गुबगुबीत योनीचा स्पर्श झाला. बारीक लव असल्यामुळे गुदगुल्या होत होत्या.
” शेवटी प्रेमानेच करावं लागलं ना?! ” ती डोळे मिटून बड़बड़त होती.
मी अगदी सावकाश माझं लिंग बाहेर ओढलं.
” आहहहsssss! वाव!! ” नकळत तिच्या तोंडून शब्द बाहेर पडले.
माझे लिंग तिच्या रसाने थबथबले होते. मी पुन्हा तिच्यात प्रवेश केला आता मी तिच्या अंगावर पालथा पडलो होतो. गादीच ती. पुन्हा तिचे टवकारलेले निपल्स तोंडात घेतले. दुसऱ्या निपलशी हाताने खेळू लागलो. तिने तिचे पाय एकमेकांशी जुळवत माझ्या लिंगावरील दाब वाढविला. असं वाटत होतं की तिने माझे लिंग आवळून आतच धरून ठेवले होते.
मी हळूच तिच्या हाताला बांधलेला दुपट्टा सोडून तिचे हात मोकळे केले. तिची छाती चोखत चावत चाटत मी माझे लिंग अगदी सावकाश आत बाहेर करत होतो. आता सारं संपलं होतं. विरोध करुन उपयोग नाहिये हे तिला कळालं होतं. तिने कंबर उंचावून प्रतिसाद द्यायला सुरवात केली. तिच्या हातांची नखे माझ्या पाठीत रुतली होती.
माझे लिंग आत जाताना ती डोळे मोठे करुन दीर्घ श्वास घेई आणि Aबाहेर ओढ़ताना ओठ दाबून धरत ” उम्म्म sss! ऊंsssss! ह्म्म्मssss! ” असे उसासे टाकी.
” थोडा वेग वाढव ना! जाम मजा यायलीय! ” ती बरळली.
” काय घाई आहे. घे ना तू मजा! ”
” हम्मsssss! आहsssss! आउच! ”
मी जोर मारताना जशी घेतात तशी पोज घेतली आणि जीव खाऊन एक जोराची धड़क दिली. क्षणार्धात माझा भाला अख्खच्या आख्खा तिच्यात लुप्त झाला
” आsssssssईssssssगंsssss! मेssssलेssss! ” ती कळवळली. माझी पाठ सोडून तिने तिच्या मिठीत बेडशीट पकडून त्या घट्ट आवळल्या.
आता मी धड़ाधड धडका घेत होतो. माझ्या दणक्यांच्या तालावर तिचे शरीर धडधडत होते. तिला उत्तेजना आणि वेदना दोन्ही असह्य झाल्या होत्या. प्रत्येक दणक्याला तिचे मस्त उरोज उसळया मारत होते. तिने डोळे मिटून घेतले होते. तिच्या कपाळावर आठयांचे दाट जाळे पसरले होते. ती मध्येच तिचे ओठ दातांत दाबून धरत हुंदके आतल्या आत जिरवी तरीही ठोक्यांच्या तालावर ऊँ….. ऊँ…. ऊँ…. ऊँ…. असा दबका आवाज येत होताच. मध्येच मोठ आ वासुन ती मोठमोठ्याने औरडे. माझा वेग आता कमालीचा वाढला होता. तिच्या योनिवर माझ्या जांघा आपटुन थप्प! थप्प! ऐसा आवाज येत होता.
” राssssजाssss! ”
” उम्म्म्म्मsssss! ”
” सस्सssss आsssssह! ”
” आउच्च! ”
” हम्म… ह्म्म्म… हम्म… ”
” आssssइssssगंsssss! ”
असे वेगवेगळे आवाज काढून माझ्या प्रत्येक ठोक्यातील ताकद अजुनच वाढवत होती. काही वेळाने ती निपचित पडली. तिच्या चेहऱ्यावर आता फक्त वेदना दिसत होती.
” झालं? थकलीस? मला वाटलं दमवशील तू मला! ”
असं म्हणून मी माझं हत्यार बाहेर ओढलं आणि तिला हातांवर आणि गुडघ्यांवर पालथं बसवलं. तिच्या नितंबांचा आकार आणखीच उठावदार झाला. दोन्ही हातांत तिच्या कमरेची पकड़ घेऊन पुन्हा एकदा जोरदार एंट्री झाली.
” देवा ssss! मेलेsssss! ” ती किंचळली.
पुन्हा जोरजोरात दणके सुरु. तिने ओठ दातांत दाबून आवाज आतच कोंडून ठेवला होता. नेमकी गादीच्या फटीत कुत्र्याला ट्रेनिंग देण्याचे बारीक लावचिक छड़ी दिसली. उजव्या हातात छड़ी आणि डाव्या हाताने तिच्या कमरेवर ग्रिप घेतली. आता ती कामातून जाणार होती. तिचे डोळे बंद असल्यामुळे तिला काहीच अंदाज नव्हता. मी सलग गतीमध्ये शॉट देतच होतो.
अचानक आवाज आला चट्ट!
” ओssssssईsssssaa! ” ती खूप जोरात ओरडली.
तिच्या उजव्या नितंबावर लालभडक बारीक रेष उमटली होती.
” का मरतोयस? प्लीज ना! ”
चट्ट! दुसरी रेश!
” आsssssssssssssss! ”
तिच्या डोळ्यांतुन घळाघळा पाणी वाहू लागले.
आणखी एक सटका लावला पण ती हुशार होती. मोठ्या प्रयत्नांनी दात ओठ खात वेदनेचा उमाळा आतच जिरवला आणि काही बोललीही नाही.!
छड़ी दूर फेकत मी पुन्हा तिच्या कमरेची पककी पकड़ घेत दणादण् शॉट देऊ लागलो. तिचे ओरडणे विव्हळणे तळमळणे चालूच होतं. मी मात्र तिचे नितंब कुरवाळत मस्त मजा घेत होतो. शेवटी आतच।फवारा उडाला. पण शेवटचा थेंब पड़ेपर्यंत मी थांबलो नाही. तिला भरून टाकलं आणि माझे लिंग बाहेर काढले तिच्या योनीतून वीर्यचा आणि रक्ताचा ओघळ आला. ती अक्षरशः तशीच बेडवर कोसळली.

मी पुन्हा काही वेळ तिच्या स्तनांचा आस्वाद घेतला आणि तिला माझे लिंग चाटुन स्वच्छ करायला लावले. नंतर कपडे घातले. ती पार गळून गेली होती. ती बेडवर जवळजवळ बेशुद्धच पडली होती. तिचे सगळे कपडे गोळा करून आणले, सगळं साफ करुन तिला सगळे कपडे घालून व्यवस्थित बेडवर् झोपवलं आणि मी माझ्या रूममध्ये जाउन झोपलो.

पहाटे चार वाजताच उठून मी निघुन गेलो. सकाळी माउलीचा फोन आला,
” साहेब! तुमच्यामुळे सगळं व्यवस्थित झालं! मॅडम तुमचा नंबर मागत आहेत! ”
” दे ना मग! ”
काही वेळाने मॅडमचा कॉल आला, ” हॅलो! धन्यवाद नलिनजी! काल तुम्ही चांगली सोय केलीत आमची. थैंक यू वैरी मच! ”
” माय प्लेजर! एनीटाइम! ” मी काही झालंच नाही अशा अविर्भावात बोलत होतो.
” पुढच्या वेळी कोल्हापुरास येईन तेव्हा नक्की भेटुयात! ”
” होहो नक्की! ”
” चला येते मग! धन्यवाद! ” असं म्हणून मॅडमने फोन ठेवला! आणि मी हसत माझ्या कामाला लागलो.

For feedback email [email protected]

This story राजभोग appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page