राणी वहिनीला आपलस केले – 1

नमस्कार मन्डळी, कसे आहात सगळे, मी तुमचा लाडका संतोष परत आलो आहे एक खरी कहाणी घेऊन जी माझ्या शेजारच्या वहिन सोबत ची आहे

आधी वहिनी बद्दल सांगतो वहिनीच नाव राणी आहे तिच वय 32, आणि फिगर तर काय विचारु नका कमालीची फिगर आहे तिची तिची साईज 34:32:36 अशी आहे. तीला एक मुल पण आहे ते 4 वर्षाच आहे. वहिनीचे पति job करतात त्याना 3 shift duty असते.

तर अता स्टोरी कडे वळूया वहिनी माझ्या घरा शेजारी राहते तीज लग्न होवून 5 वर्षे झाली आणि लगेच 1 वर्षात तिला मुल सुधा झाल. वहिनीच आणि माझ्या आईच खुप जमायच वहिनी सतत माझ्या घरी यायची काही ना काही कारणाने ती येत रहायची, दुपारच्या वेळी ती येऊन आइसोब्त बोलत बसायची,

माझ आणि वहीनी च सुधा चांगल जमायच ती रोज मला बोलवायची जेवलास का चहा झाला का अस तस रोज बोलन असायच पन मी त्याना त्या नजरेने कधी बघितल नवत.

असच 1दा काय झाल वाहिनीला नविन मोबाइल घ्यायचा होता पण तिचे पति तिला घेऊ देत नव्हते.

ते म्हणायचे कशाला लागतो मोबाइल 1 आहे ना घरात दुसरा कशाला हवा अस तस त्यांच चालू झाल, त्यावरून त्यांचे वाद चालू झाले, तरिही वहिनी काही ऐकायला तयार नव्हती ती हट्टच धरुन बसली मग दादा (वहिनीचे mr) मला म्हणाले संतोष एंड्रॉइड चा नवा मोबाइल घ्यायचा असेल तर किती ला बसतो रे. तर मी त्याना बोललो जस आपण घेऊ त्यावर असतो 5 हजाराहुण 50000 च्या पुढे आहेत. त्यामधे camera quality म्हणा बाकीचे features वगरे यावर ठरतो मोबाइल चा प्राइस. तर ते मला म्हणाले अरे तुज्या वहिनीला घ्यायचा आहे तरी कितिपर्यंत घेऊ म्हणतोस

मी: अता त्या घरीच वापरणार, त्या मधे जास्त तर youtube वगरे use करतील येवढ्च.

दादा: हो येवढ्च

मी: मग त्यांना आपण 9000 पर्यंत घेऊ की 3 GB RAM आणि 32GB memory असलेला

दादा: हे बघ ते काय मला कळत नाही तेवढ कळल असत तर मी अता इथे नसतो, बर अता तुच माझ काम कर,

मी: कोणत??

दादा: मी तुला पैसे देतो, तू तिला (वाहीनीला) घेऊन जा आणि चान्गला मोबाइल व सिम घेऊन ए तिला.

मी: बर दादा ठिक आहे आज संध्याकाळीच जाऊन येतो.

तिथून दादा गेले व थोड्या वेळाने माझ्याकडे येऊन 10000 देऊन गेले. बोलले माझी 2nd duty आहे तरी मी दुपारी निघणार म्हणून तुला आत्ताच पैसे देऊन जात आहे. मी बर ठिक आहे बोल्लो आणि दादा निघुन गेले. सन्ध्याकाळी वहिनी 5 वाजता तयार होवुन आमच्या घरी अली अणि आईला विचारु लागली की संतोष कुठे आहे आई म्हणाली तो असेल त्याच्या रूम मध्ये तर आईने विचारल राणी येवढ नटून थटुन दौरा कुठे चालला म्हणायचा, वहिनी बोलली की आज मला नवीन मोबाइल घ्यायचा आहे यानी संतोष ला सांगितलेत दोघे जावुन घेऊन या अस, तर आई म्हणाली ओह्ह्ह्ह्ह्ह जोर आहे की वहिनी लाजली तेवढयात मी बाहेर आलो वहिनी आणि आई समोरच होत्या वहिनीला बघून मी तर वेडाच झालो, क्षणात माझे डोळे तिलाच बघत राहिले त्यावेळी वहिनी लाल कलरची साडी अणि नक्षीदार ब्लाऊज घातली होती साडी ट्रान्सफेरंट होती वहीनी आग दिसत होती आग. वहिनीला बघून मी पूर्ण वेडाच झालो होतो. तेवढयात वहिनीने माझ्या कडे पाहिले व बोलली अरे संतोष किती उशिर कधी घेऊन यायचा मोबाइल मी लगेच भानावर आलो अणि वहिनीला बोललो झाल आहे अता निघुयाच.

मग मी माझी बाईक काढली आणि आम्ही निघालो, 10 ते 15 मिनीट मधे आम्ही तिथे पोहोचलो सुद्धा, त्या शॉप मधे गेल्यावर तेथील लोक वहिनिकडे निरखून पाहू लागले, कारण वहीनी तशी दिसतच होती जनू अक अप्सराच, मग आम्ही रेड्ं मी च्या काउंटर जवळ गेलो आणि त्याला बोललो आम्हाला 10 ते 12 च्या रेंज मधील मोबाइल घ्यायचा आहे तर इकडे वहिनी कानात कुजबुजली अरे संतोष त्यानी तर आपल्याला 10 च हजार दिलेत, मी वहिनीला बोललो अहो वहिनी आधी रेंज पाहुया मग नंतर ठरवू शकतो ना आपण, दुकानदाराने 4 ते 5 पीस आमच्या समोर ठेवले आणि त्यातलाच अक 9700/- चा note 7 मोबाइल आम्ही घेतला व त्याचसोब्त 1क सिम सुध्दा वहिनीला घेऊन आम्ही निघालो, वहिनी म्हणाली अरे संतोष बाहेर आलोच आहे तर काहितरी खाऊन जाऊ, मी लगेच बाइक चौपाटीवर मारली तिथे आम्ही शेवपुरी घेतली थोडा वेळ बोलत बसलो आणि निघालो. घरी आल्यावर वहिनीने मोबाइल सर्वात आधी माझ्या आईला दाखवला अणि वहिनी आपल्या घरी निघुन गेली. वहिनीचे mr रात्री 1वाजता घरी आले, सकाळी उठल्यावर सर्वात आधी तिने mr ना मोबाइल दाखवला, वहिनी मोबाइल घेतली होती खर पन तिला जास्त वापरता येत नसल्यामुळे तिने मला कॉल करुन बोलाउन घेतले व सर्वात आधी whats app चालू केला. आमच्या दोघांचे numbers exchange झाले आणि मग आमच रोजच चाटिंग चालू झाल, दररोज gm gn असे मसेज येऊ लागले नंतर नंतर आमच रोजच चाट चालू झाल

वहिनी- हाय.

मी- हलो वहिनी

वहिनी- काय करत आहेस

मी- काही नाही बसलोय tv बघत, तुम्ही

वहिनी- आत्ता आवरले बग सगळी कामे.

अस करत करत आमच रोजच्या रोज न चुकता चाटिंग चालू झाल, वहिनी रोज सकाळी उठल्यावर सर्वात आधी मला sms कारायची अता आमच्यात खुप जवळीक निर्माण झाली होती मी थोडस धाडस करून पर्सनलि विचारु लागलो होतो की तुम्हांला आजुन दुसर मुल का झाल नाही अस तस त्यावर वहिनी काही बोलायची नाही.

पन मला अता वाहिनीची ओढ लागली होती कारण रोज तिला 1दा तरी बघतच होतो.

दिवसेंदिवस आमच चाटिंग वाढतच गेल अता आम्ही आमचे फोटोज शेयर करु लागलो होतो दररोज वहिनी गाऊन घातलेला, साडी नेसलला, ड्रेस वरचा असा फोटो शेयर करु लागली त्यामूळे मी जास्त आकर्षीत हाऊ लागलो.

This content appeared first on new sex story .com

मला अता तिला भोगायच होत काहीही करुन वहिनीला झवायच होत

रोज तिच्या नावाने भट्टी मारु लागलो, रात्री झोपताना तिला आठवुन झोपू लागलो

असच 1दा चाटिंग करताना वहिनी मला बोलली की माझ्या पोटात दुखत आहे व कंबर पण खुप दुखतीये

मी- का ओ वहिनी काय झालं

वहिनी- काही नाही रे

मी- अहो सांगा ना काय झालं, डॉक्टर कडे जाऊया का

वहिनी- नको रे तेवढं काही नाही हे

मी- अहो मग सांगा तर काय झालं

वहिनी- अरे कस सांगू तुला

मी- का? सांगू शकत नाही का मला?

वहिनी- नाही

मी- पण का?

वहिनी- अरे तुला नाही रे कळणार

मी- सांगा तर काय झालं

वहिनी- अरे माझी मासिक पाळी झालीये

मी- ओह्ह्ह्ह्ह, अहो मग येवढ का सांगायला घाबरत आहात, क्लोज़ फ्रेंड़ आहे ना मी

वहिनी- हो

मी- मग सांगायला काय झालं होतं

वहिनी- sorry

मग मी पन थोडं धीट हाऊन नको ते विचारु लागलो

मी- खुप रक्त गेलय का

वहिनी- हो

मी- प्याडस वापरता का

वहिनी- हो

अस करत करत आमच रोजच्या रोज यावर बोलन चालू झाल वहिनी पर्सनलि सांगायला लागली म्हणू लागली आमचे हे मला वेळ देत नाहीत फक्त कामच म्हणत बसतात अस तस तक्रारी करु लागली, मग मी या संधिचा फायदा घ्यायचा ठरवल अणि त्याना म्हणू लागलो तुमच्या ईतकी सुंदर बायको असतान अस का करतात दादा. मी असतो तर अक मिनीट सुद्धा सोडून गेलो नसतो, तर वहिनी म्हणली तस म्हणायच असतय लग्न ज़ल्यावर बघु की तू काय करतोस, मी पण बघाच की अस बोललो

असच बोलता बोलता 1क दिवस

मी- वहिनी तुमची साइज़ काय ओ

वहिनी- का. तुला कशाला पाहिजे

मी- काही नाही असच विचारलो सहज सांगा ना

वहिनी- 34:32:36

मी- wowwww वहिनी अप्सराच आहात ओ तुम्ही

वहिनी- जा चावट

मी- अहो खरच सांगतोय

वहिनी- थैंक यू

मी- आज काय घातलाय

वहिनी- गाऊन

मी धाडस करून पर्सनलि विचारायच ठरवल

मी- आणि आत

वहिनी- ते कशाला हवा रे चावट, तुझी बायको आल्यावर बघ की काय घालते ते

मी- ती आल्यावर दाखवलच सगळ पन तुम्ही सांगा ना काय घातलाय

वहिनी- नाही

मी- सांगा ना ओ

वहिनी- नाही

रागात येवुन मी बोललो

मी- सांगा नाही तर मी बोलणार नाही

वहिनी- अरे सांगते सांगते चिडू नको

मी- सांगा मग

वहिनी- परकर

मी- अणि आत

वहिनी- बास की

मी- सांगणार की नाही

वहिनी- ब्रा

मी- खाली

वहिनी- निकर

मी- कलर

वहिनी- बस्स ना रे

मी- नाही

वहिनी- white ब्रा

मी- अणि निकर

वहिनी- ब्लैक

मग मी धाडस करून बोललो दाखवा की तर वहीनी रागवली अणि चाट करायच बंद केली

2 दिवस वहिनी बोललीच नाही दुसर्या दिवशी तिजा msg आला रागावला आहेस का

मी- हो

वहिनी- अरे पर्सनल आहे कस दाखवणार

मी- राहूदे सोड ना मग

वहिनी- अरे बाबा चिडू नको ना

मी- मी कुठे चिडतोय

वहिनी- बोलना मग माझ्याशी

मी वहिनीला मुद्दाम टाळू लागलो, मला माहित होतं वहिनीला पण माझी गरज आहे म्हणून मी तस करु लागलो

वहिनी म्हणाली बर बाबा दाखवते आज रात्री हे ड्यूटी वर गेले की दाखवते

मी- हंम्म्म्ंं

मग रात्री 11 वाजता वहिनिचा msg आला

वहिनी- झोपलास का

मी- नाही

वहिनी- वीडियो कॉल कर

मग मी तिला वीडियो कॉल केला ती गाऊन वर होती काय मस्त दिसत होती, अस वाटत होत जाऊन आत्ता झवुनच याव, मी स्वतावर कण्ट्रोल केला अणि तिला बघू लागल्लो तिने तोंडाला स्कार्फ बांधल होत टेबल वर मोबाइल सेट केली व मागे जाऊ लागली अणि मागे गेल्यावर तिने गाऊन वर वर घेण्यास सुरुवात केली तसा माझा तंबू तयार हाऊ लागला अणि वहिनीने आपली गाऊन काढून टाकला ती अता फक्त परकर अणि ब्रा वर होती परकर ची नाडी सोडताच अक झटक्यात परकर खाली पडली अणि वाहिनीची निकर व ब्रा दिसू लागली वाहिनीच्या गोर्या मांड्या तिचे मोठे बॉल बघून मी घायाळ झालो होतो तेवढयात वहिनीने कॉल कट केला

मी- काय झाल

वहिनी- काही नाही,

मी- मग कॉल का कट केला

वहिनी- बघितलस ना

मी- हो पन येवढाच

वहिनी- कशी वाटले

मी- 1 न, अप्सराच

वहिनी- जा चावट

अस करत रोज मी वहिनीला अस बघू लागलो

पुढे काय झालं हे पुढिल भाग मध्ये

आपली प्रतिक्रीया जरूर कळवा

[email protected]

This story राणी वहिनीला आपलस केले – 1 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page