राणी वहिनीला आपलस केल – 2

नमस्कार मन्डळी मी आपला संतु, माझ्या मागिल स्टोरी ला भरभरून प्रतिसाद दिलात याबद्दल धन्यवाद. असच प्रेम राहूदे

तर अता स्टोरी कडे वळूया मागिल भागात मी सांगितल की कस वहिनीला माझ्या जाळ्यात ओढल अता पुढे

आमच रोजच चाटिंग चालूच होतं दररोज मी वहिनीला विचारु लागलो आज काय घालतय कलर कोणत आहे अस तस येकदा असच बोलता बोलता मीही धाडस केलो अणि सगळ विचारूनच टाकलो

मी : हाय

वहिनी : हलो

मी : काय करताय

वहिनी : काही नाही झोपलीये

मी : जेवन झाल का

वहिनी : हो तुज

मी : हो झाल

वहिनी : मग बाकी काय चालल्य

मी : काही नाही निवांत

मी : आज काय घातलाय

वहिनी : गाऊन

मी : अणि आतल कोन सांगणार

वहिनी : अरे रोज घालते तेच की

मी : कलर

वहिनी : रेड अणि ब्लैक

मी : वहिनी तुला अक विचारु काय ग

वहिनी : काय

मी : तुझ्या तिथे केस आहेत का ग

वहिनी : यए चावट अती होत आहे रे

मी : आग अस काय करते सांग ना

वहिनी : मी नाहि ठेवत साफ करते

मी : ओह्ह्ह्ह्ह्ज

वहिनी : हंम्म

मी धाडस करुन वहिनीला मसेज केला

मी : वहिनी मला बघायच आहे

वहिनी : काय?

मी : तुम्च ते

वहिनी : काय ते?

वहिनीला कळल होत पन ती मुद्दाम करत होती

मी : आग ते जे ब्लैक च्या आत आहे ते

वहिनी : काय ते नाव काय

मी : पुच्ची अस म्हणून लगेच डिलीट केला

वहिनी : काय डिलीट केलास

मी : काय नाही

वहिनी : सांग

मी : काही नाही ओ वहिनी

वहिनी : मी वाचलिये सांग मला

मी घाबरुन पुच्ची अस मसेज केला

वहिनी रागावली अणि gn म्हणून झोपली मी तसच शान्त झोपी गेलो

सकाळी उठल्यावर मोबाइल चेक केला पण वहिनिचा मसेज आलेला नवता म्हणून मीच मसेज केला

मी : i am sorry वहिनी

वहिनी : इट्स ओके

मग मी संध्याकाळी वहिनीच्या घरी गेलो तर वहिनी स्वयंपाक घरात होती मी तिथे गेलो अणि सॉरी बोल्लो ती असुदे रे बोली. मी विचारल दादा कुठे आहेत तर वहिनी बोलली ड्यूटी वर गेलेत रात्री 12 ला येतिल. वहिनी गाऊन वर होती तिच्या ब्राची पट्टी दिसत होती, मी तिला बघत होतो हे वहिनीच्या लक्षात आल पन ती काही बोलली नाही. वहिनी म्हणू लागली काय रे संतोष काल रात्री काय बघायच होत तुला. तर मी तत पप करु लागलो

वहिनी : अरे बोल रे

मी : क्क्काही नाही वहिनी स्स्स्सो सॉरी

वहिनी : अरे सांग म्हणतीये ना

मी : प्पपप पुच्ची

वहिनी : का बघायची आहे

मी पन थोड धीट झालो अणि बोलू लागलो. कधी पहिली नाही कुणाची तुम्ही मला खुप आवडता तुमच्या गोर्या मांड्या मला वेडलाऊन टाकतात

वहिनी : बर. मी तुला दाखवेन पन फक्त बघून गप्प बसून राहिले पाहिजे कोणाला सांगायच नाही

मी : हा

वहिनी : चल बेडरूम मध्ये

मी तिच्या मागे मागे गेलो वहिनी अणि मी आत् गेलो तिने दार लाऊन कडी लावून घेतली. Mg वहिनी बैड वर बसली अणि गाऊन वर वर करु लागली जस ती गाऊन वर वर करु लागली तसा माझा ताबा सुटू लागला अणि तंबू उभा हाऊ लागला. वहिनीने गाऊन अणि परकर वर पर्यंत घेतलं अणि निकर काढू लागली. तिने निकर गुढग्यापर्यंत आणला. वाहिनीची पुचिची चिर पाहुन मी तर वेडाच झालो मला काय कराव काहिच सुचत नव्हतं तेवढ्यात वहिनी मला बोलली बघ घे बघून. अरे कुठे लक्ष आहे तुज अस बोलल्यावर मग मी भानावर आलो अणि म्हणालो खुप भारि आहे पूर्ण चड्डी काढ ना

तर वहिनीने नकार दिला अणि चड्डी ओढून बैड वरुन उठली. मी वहिनीला म्हणू लागलो प्लीज ग येकदा खुप विनवणी केली मग वहिनी म्हणू लागली फक्त येकदाच मी हा बोल्लो परत वहिनी बैड वर बसली अणि गाऊन परकर वर करुन चड्डी काढून टाकली मी म्हणालो पाय फाकव ना तर तिने नकार दिला.

This content appeared first on new sex story .com

मी : हात लाऊ का फक्त येकदाच

वहिनी – नको

मी – फक्त एकदाच

वहिनी – बर लाव

मी पुढे होऊन तिच्या मांडी मधे हात घातला अणि तिच्या पुच्ची चिरेवर हात नेला अणि अलगद घासू लागलो जस जस बोट घासू लागलो तस वहिनी तापू लागली अणि ती मागे बेडवर पडली मी माझा स्पीड वाढवला तसा वहिनी कण्हू लागली आआह्ह्ह्ह्ह आआअह आआह्ह्ह्ह्ह आआईईईइ ग संतु अरे हे काय करत आहेस वहिनी आहे मी तुजी, मी माझ काम चालूच ठेवल होत, ती जास्तच कण्हू लागली. आआह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह ह्ह्ह्ह्म्म्म्ं आयैऐईईईईई आह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह हळुच कर रे. मला ही संधि दवडायचि नवती म्हणून मी पुच्चीचा वास घेतला अणि अक रसरशीत पुच्चीत माझ तोंड खुपसल अणि वाहिनीची पुच्ची चाटु लागलो तस वहिनी जास्तच कण्हू लागली. आआह्ह्ह्ह्ह संतोष अरे हे काय करतोय आआह्ह्ह्ह्ह हममम अस करु लागली मी तिला जिभेने झवत होतो. मला अता काहीही करुन वहिनीला झवायच होत. मी माझा डावा हात खाली घेऊन माझ्या पँट ची चेन उघडली अणि लवडा बाहेर काढला तसच वहिनीची पुच्ची चाटु लागलो. ती अता खुप खुप गरम झाली होती मी लगेच वर उठलो अणि माझी पँट खाली खचून लवडा बाहेर काढला, लवडा खुप उसळी मारत होता कधी अकदाच भोकात घालतो अस झाल होत. वहिनी वर बघायच्या आत मी लवडा पुच्चीवर घासू लागलो अणि आलगद लवडा आत घुसवलो त्याची वहिनीला जाणिव झाली ती म्हणू लागली ंनको रे अस करु नये म्हणू लागली तितक्यात मी जोरदार धक्का दिला अणि पूर्ण लवडा आत घुसवलो वहिनी किंचाळलीच आईईईईईईईईईईई ह्ग्ग्ग्ग्ग्ग्गģग्ग्ग्ग्ग्ग आàहाह्हह्ह्ह्ह्ह्ह्ह संतोष बाहेर काढ खुप दुखतय पन मी ऐकायला तयार नव्हतो तसच घपाघप दणके देऊ लागलो तिच्या गाऊन वरणाच तिचे बॉल दाबू लागलो अता वहिनीही आनंंद घेत होती आआह्ह्ह्ह्ह्ह्ह्ह कर मला झव कचाकचा खुप दिवस झाले मी उपाशी आहे, अस म्हणताच मी माझा स्पीड वाढवला अणि वहिनीला झवु लागलो रूम मधे फक्त झवायचा आवाज घुमत होता पाच पाच पिच पाच पिच असच 25 मिनिटे झवझवि चालली अणि माझा फवारा तिच्या पुचित्तच उडाला मी तसाच वहिनीच्या अंगावर पडलो अणि वहिनीला म्हणालो thanks वहिनी, वहिनी लगेच बोलली यावर थांबायच नाही आता. वेळ मिळेल तेंव्हा यायच मी पन खुप खुश झालो अणि कपडे आवरून घरी गेलो. त्यादिवसापासून मी वहिनी वेळ मिळेल तेव्हा तृप्त होतो. वहिनी अता प्रेग्नेंट आहे. तरिही मी जाऊन दुध वगरे पितो. तिला नागडे बघतो. आपली प्रतिक्रीया जरुर कळवा

समाप्त

[email protected]

This story राणी वहिनीला आपलस केल – 2 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page