रुपाली काकू – २

रुपाली काकू – १

माझी १०वीची परीक्षा झाली. पेपर छान गेले. रीसल्ट उत्तम लागणार याची खात्री होती. आता फक्त रीसल्ट लागल्यावर काकू काय मोठ गिफ्ट देणार ह्याकडे माझे लक्ष होते. काकू फोन देईल कि लॅपटॉप देईल कि अजून दुसरा काही देईल याचा मी अंदाज लावत होतो. पेपर झाल्यावर मला सुट्टी लागली. सुट्टीत मी माझे दिवस परत एकदा काकूच्या घरी घालवायला लागलो. काकूकडेच जात असल्यामुळे आईपण काही विचारत नसे. मी काकू च्या मुलाबरोबर खेळात असे. तो झोपला कि काकू शी गप्पा मारत असे. येता जाता काकूच्या अंगाला मुद्दाम स्पर्श करत असे. काकूला वरपासून खालपर्यंत न्याहाळत असे. तिचे रूप डोळ्यात साठवून घरी गेल्यावर तिच्याबद्दल विचार करत असे. सुदैवानी जर काकूला झवायची संधी मिळाली तर कसं झवायचं कुठल्या पोजिशन ट्राय करायच्या हे पॉर्न मध्ये बघून ठरवत असे. काकूला सुख कसे देता येईल जेणेकरून ती फक्त माझ्याकडूनच झवून घेईल याचा विचार करत असे.

काकूही मला मिठी मारल्यापासून जरा फ्रेंडलीच झाली होती. ती आता घरात मी असताना बिनधास्त विनाओढणी ची फिरू लागली होती. मला तिच्या गच्च क्लीवेजच दर्शन देऊ लागली होती. पण मला कळत नव्हते कि हा तिचा इशारा आहे कि तीला माझ्यावर विश्वास आहे. जर मी हिम्मत करून तिला झवायचा प्रयत्न केला आणि तिच्या मनात तसे नसेल तर?….. हा विचार मनात आला कि माझी गांड फाटत असे. तरीपण मी काकूला झवण्याची तयारी करू लागलो होतो. मी हळूहळू काकूला नॉनव्हेज जोक सांगणं, चावट उत्तर देणं, काकूला “सुंदर दिसताय” वगैरे सांगणं अशा गोष्टी करू लागलो. काकूही कधी कधी डबल मिनिंग जोके मारत असे. माझ्याकडे पाहून मादक हसत असे.

एकदा काकूच्या घरी असताना काकू म्हणाली, “अरे अनिश तुझ्या डोक्यात किती डॅन्डरफ झालाय तू तेल वगैरे नाही लावत का?” मी म्हणालो, “नाही काकू तेलाने केस खूप चप्पू होतात म्हणून नाही लावत मी तेल.” काकू म्हणाली, “अरे रोज नाही लावायचं कधीतरी तेलाने मालिश करायची. जा बेडरूम मधून तेलाची बाटली आन आज मी तुझी डोक्याची मालिश करून देते.” मी काकूला तेलाची बाटली आणून दिली. आणि खाली फरशीवर मांडी घालून बसलो. काकू सोफ्यावरती बसली आणि पाय माझ्या साईड ला सोडले. काकू माझी मालिश करत होती. काकुचा हात माझ्या केसातुन फिरत होता. मला खूप मजा येत होती. काकूने मस्त मालिश केली.

काकू म्हणाली, “आता हात तेलकट झालेच आहेत तर मी पण मालिश करून घेते.” काकू स्वतःच्या डोक्याला मालिश करू लागली. काकू ने मालिश करण्यासाठी हात वर केले तेव्हा काकूचा ड्रेस छातीवर अजूनच टाईट झाला आणि काकूचे भारदस्त उरोज उठून दिसू लागले. काकूला काखेत घाम येऊन तिथे थोडा ड्रेस ओला झाला होता. काकू त्या अवतारात एकदम कडक दिसत होती. काकुची पण मालिश झाली. आम्ही टीव्ही पाहत बसलो. काकू सोफ्यात झोपून टीव्ही पाहत होती. थोड्या वेळाने काकू ला झोप लागली. मी काकुकडे पाहिले ती गाढ झोपी गेली होती. मी तिला न्याहाळू लागलो. तिचा ड्रेस थोडा खाली सरकला होता. काकू एका अंगावर झोपली होती त्यामुळे तिचा एक आंबा दुसऱ्या आंब्यावर दाबत होता. काकुचे ते गच्च आंबे बघून माझा बाबुराव ताठ झाला होता. क्लिवेज दिसत होता. खांद्यावर ब्राची पट्टी दिसत होती. काकू मी घरात असून सुद्धा बिनधास्त झोपली होती. असा वाटत होत जाव आणि काकुचे गच्च आंबे कचाकचा दाबावेत. पण मी स्वतःवर ताबा ठेवला. काकू मस्त दिसत होती. काकूच्या खालच्या आंब्यावर वरचा अंबा जोर देत होता. ते दृश्य खूप सुंदर होते. ड्रेस अस्ताव्यस्त झाल्यामुळे गांड देखील उघडी पडली होती. टाईट लेगिंस मुळे तिची गांड सेक्सी दिसत होती. काकुचे हे रूप मी डोळ्यात साठवून घेत होतो. तोच टीव्ही मधल्या मूव्ही मधे जोरात धूमधडाका झाला. आणि काकू जागी झाली. मी पटकन टीव्ही कडे पाहू लागलो. काकू उठून बसली. तिला कळले नव्हते की मी तिच्या सर्वांगाला आत्ताच डोळे भरून झवले होते. माझा लवडा उसळी मारून बाहेर येऊ पाहत होता. मी त्याला कसेतरी करून अडजस्ट केला. थोड्या वेळाने लवडा शांत झाल्यावर मी काकूला म्हणालो, “काकू मी जातो. आई वाट बघत असेल.” काकू म्हणाली, “Ok” आणि निघताना म्हणाली, “आज चांगलाच मूव्ही बघून झाला तुझा” आणि ते मादक हास्य. माझी तर खूप फाटली. म्हणजे मी काकूला डोळ्याने झवत होतो ते काकूला माहीत होते. मी कसातरी हसलो आणि तिथून कल्टी टाकली.

This content appeared first on new sex story .com

नंतर बरेच दिवस काकुकडे जाणं झालं नाही. एका दिवशी गेलो काकुकडे. काकू अजून बिना आंघोळीची होती. मी म्हणलं, “काय काकू आज एवढा उशीर झाला तरी अंघोळ नाही?” काकू म्हणाली, “अरे डोक्याला जरा मालिश करायची होती. तुझ्या काकांची बदली झाली गुजरात ला. ते आता तिकडेच राहतील. शनिवार रविवार येतील फक्त इकडे. ते नव्हते उठवायला म्हणून उशीर झाला उठायला आज.” मी काकूला म्हणालो, “काकू आज मी तुमची मालिश करतो” काकूने हसून मान हलवली. मी पटकन जाऊन तेलाची बाटली आणली. काकू खाली बसली आणि मी सोफ्यावर बसून पाय काकुच्या दोन्ही बाजूला सोडले.

काकूने केस मोकळे सोडले. मला वरून जो नजरा दिसत होता तो अप्रतिम होता. काकूंच्या ड्रेस मधून काकुचे आंबे दिसत होते. आंबे गच्च भरलेले आणि मोठे होते. एकमेकांना चिटकले होते त्यामुळे आंब्या मधली फट दिसत नव्हती. काकूने ब्रा घातली नव्हती तरीसुद्धा आंबे त्यांच्या जागेवरून खाली गळत नव्हते. काकूने बाळंतपणानंतर आंब्यांवर खरंच मेहनत घेतली होती. निप्पल्स दिसत नव्हते. पण ड्रेस वरून त्यांचा थोडासा ताठरपणा दिसत होता. मी काकूंच्या त्या जादुई उरोजांमधे हरवून गेलो होतो. तेवढ्यात काकू म्हणाली, “अरे बघतच राहणार की मालिश पण करणार” मी भानावर आलो तेव्हा काकू माझ्याकडे बघून मादक हसत होती. म्हणजे तिला कळलं होतं की मी तिच्या कबुतरांचा विचार करत हरवून गेलो होतो. आणि तिने ते डबल मिनिंग वाक्य म्हणले होते. ते ऐकून मी थोडा गडबडलो. ते पाहून ती हसत म्हणाली, “चल कर मालिश….. केसांची” त्या मालिश नंतर तिने जो गॅप घेतला तेव्हा मी वेडाच झालो. म्हणजे काकू मला चिडवत होती. मी मनात म्हणलं, “काकू, एका दिवशी अशी मालिश करेन की २ दिवस उठता येणार नाही.” मी मनातले विचार झटकून काकुची मालिश करू लागलो. माझे लक्ष काकूंच्या अंब्यांवरच होते. थोड्या वेळाने माझे लक्ष निप्पल्स कडे गेले. मगाशी नीट बघितल्याशिवाय न कळणारे निप्पल्स आता ताठ झाले होते. आता ते काकूच्या छातीवर सहज दिसत होते. ते खूप ताठले होते. याचा अर्थ काकू केसांच्या मालिश ने उत्तेजीत झाली होती. माझा बाबुराव ही ताठ व्हायला लागला. मी विचार केला की जर काकू केसांच्या मालिश ने एवढी उत्तेजीत होत असेल तर जेव्हा मी तिच्या पुच्चीदान्याबरोबर खेळेल तेव्हा काकुची अवस्था काय असेल.

काकू मस्त डोळे बंद करून मालिशचा आनंद घेत होती आणि तिचे क्लीवेज व निप्पल्स बघून मी नेत्रसुख घेत होतो. मालिश झाली. काकू थँकयू म्हणून उठली. थोडावेळ किचन मध्ये काहीतरी करून ती बाहेर आली. “मी अंघोळ करून येते तोपर्यंत बस.” असे सांगून ती अंघोळीला निघून गेली. थोड्या वेळाने ती अंघोळ करून बाहेर आली. केस धुतल्यामुळे ओले होते. काकूने गाऊन घातला होता, केस ओले होते त्यामुळे काकू खूप सुंदर दिसत होती. मी काकूला पाहत होतो. “काकू तुम्ही खूप सुंदर दिसताय” मी बोलून गेलो माझे मलाच कळले नाही. काकू किंचितशी मादक हसली आणि थँकयु म्हणून आत गेली. मला काम होत. सो मी काकूला सांगून निघून आलो.

हि स्टोरी तुम्हाला खूप लांब वाटत असेल परंतु मला तुम्हाला पटकन सगळं सांगून पॉर्न सारखं करायचं नाहीये. जे जे घडलय ते सावकाश घडलेलं आहे तसच मी तुम्हाला सांगतोय. वाचकांनो माझी इथपर्यंत ची स्टोरी तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की कळवा. [email protected] माझा इमेल id आहे.

This story रुपाली काकू – २ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page