रुपाली काकू – ३

रुपाली काकू – २

आणि ज्या दिवसाची मी आतुरतेने वाट पाहत होतो तो दिवस उजाडला. आज माझा रिजल्ट लागणार होणार होता. मला माहित होते कि मला भारी मार्क पडणार आहेत फक्त मला रिजल्ट हवा होता. मला उत्सुकता लागली होती कि माझी काकू मला काय मोठं गिफ्ट देणार आहे. आणि ती वेळ आली. रिजल्ट लागला. अपेक्षेप्रमाणे मला ८९% मिळाले होते. मला खूप आनंद झाला होता. घरचेपण खुश होते. मी काकूला सांगायला चाललो असे म्हणून वरती गेलो.

बेल वाजवली काकूने दार उघडल. आत गेलो काकूने दार लावलं आणि वळली. मी मागेच उभा होतो काकूला सांगितलं कि मला ८९% मिळालेत. काकूही खुश झाली. त्या खुशीत काकूने आणि मी एकमेकांना मिठीत घेतलं. मी काकूला उचलून घेतलं आणि गोल गोल फिरवलं. नंतर खाली ठेवला आणि पुन्हा मिठी मारली. काकूने मला तिच्या उराशी गच्च धरून ठेवले होते. तिचे आंबे मला जाणवत होते. आम्ही मिठी सोडली आणि नकळत आनंदात मी माझे ओठ काकूच्या गालावर ठेऊन काकूची पप्पी घेतली. मी भानावर आलो. काकूपासून थोडा लांब जाऊन काकूला सॉरी म्हणू लागलो, “काकू, ते आनंदाच्या भरात… सॉरी काकू.” काकू म्हणाली, “अरे वेडा आहेस का सॉरी काय म्हणतोय मी तुला काही बोलले का. आणि माझ्या लाडोबाने माझी पप्पी घेतल्यावर मला का राग येईल. ते जाऊदे. तुझं अभिनंदन. करून दाखवलंस.” “थँक्यू काकू.” असं म्हणून मी काकूच्या पाय पडायला वाकलो. काकूने खांद्याला धरून उठवला आणि मिठीत घेतलं. काकूच्या मिठीत खूप मस्त वाटत होत. हि मिठी कधी सुटूच नये असा वाटत होत. आम्ही वेगळे झालो. काकूने माझा चेहरा तिच्या दोन्ही हातात धरला आणि मला जवळ ओढला. काकू बुटकी असल्यामुळे तिने माझ्या चेहऱ्याला खाली ओढल होतं. काकूने माझ्या कपाळावर तिचे नाजूक सेक्सी ओठ टेकवले आणि मला पप्पी दिली. मला हे अनपेक्षित होत. काकू माझ्याकडे बघत मादक हसली.

आत जाऊन तोंड गोड करायला पेढा घेऊन आली. मला भरवला पण मी पूर्ण पेढा न खाता अर्धाच खाल्ला आणि अर्धा काकूला भरवला. काकू खुश होती. मी काकूला म्हणालो, “काकू मी तर करून दाखवलं. मला आता माझं मोठं गिफ्ट हवंय. कुठं ठेवलंय माझं गिफ्ट काकू?” काकू म्हणाली, “अरे हो हो माहितीये मला तुझ्या गिफ्ट बद्दल, आहे माझ्या लक्षात. देणारे मी तुला ते.” “कधी देणार काकू तुम्ही?. आणि काय आहे ते गिफ्ट? सांगा ना.” “लवकरच देईल. पुढच्या आठवड्यात काका येऊन गेले ना कि मग देईल. तू अंदाजपण लावू शकणार नाहीस असं ते गिफ्ट आहे. सो विचार करणं बंद कर. आणि वाट बघ.” असा म्हणून काकू वळाली किचनमध्ये जायला. काकूची गांड मस्त हिंदकळत होती. वाटत होतं आत्ता काकूला मागून जाऊन पकडावं आणि शपथ पूर्ण करावी. पण मी मनाला आवर घातली. काकूला बाय करून घरी आलो.

१-२ दिवस गेले. आणि अचानक आम्हाला गावाला जायचं असा ठरला होत. मला जायचं नव्हतं पण मी काही करू शकत नव्हतो. हे सगळं अचानक ठरल्यामुळे काकूला न सांगताच आम्ही गावाला गेलो. ४ दिवस राहिलो. घरच्यांना अजून काही दिवस राहायचे होते. मी त्यांना म्हणालो कि मी जातो आता परत. पुढे तुम्ही या आरामात. ते म्हणाले कि अरे तुझी जेवायची सोय कुठे करणार. मी म्हणालो, “माझी रुपाली काकू आहे ना.” घरचे जा म्हणाले. मग मी परत आलो. आवरून काकूकडे गेलो. काका आलेले होते. त्यांनी माझं अभिनंदन केला. काकांसमोर मी काकूला गिफ्ट च विचारलं नाही. पण काकू आज जरा वेगळी दिसत होती. तिने आज टाईट ड्रेस घातला नव्हता. आणि ओढणी पण घेतली होती. मी विचार केला कि काकू माझ्यासमोर टाईट ड्रेस घालून असते. बिनधास्त विनाओढणीची फिरते. मग काकांसमोर का असे कपडे घातलेत. मला वाटलं कदाचित काकू मला चिडवण्यासाठी आणि तिच्यावर चढण्यासाठी आमंत्रण देत असेल. पण काकांसमोर ती आज शांत आहे. माझी काकूला झवायची इच्छा अजूनच वाढली. माझी इच्छा होती कि काकूने मला मोठं गिफ्ट म्हणून तिची पुच्ची द्यावी. पण माझी हि इच्छा पूर्ण व्हायचे चान्सेस ४०% च आहेत असे मला कधी कधी वाटायचे. आमचं जेवण झालं. काकू आज शांत च होती एरवी जशी वागायची तशी आज वागत नव्हती. कदाचित तिला काकांसमोर दाखवायचं नसेल. मी बाय करून निघून आलो.

दुसऱ्या दिवशी पहाटे काका निघून गेले. मी तयार झालो. मस्त सेंट लावला. माझ्या बाबुराव च जंगल साफ करून घेतलं म्हणलं जर काकू ने पुच्ची दिली तर उगाच तिला रानटी वाटायला नको. बाबुराव च्या इथे पण थोडा सेंट लावला. आवरून काकूकडे गेलो. तेव्हा कळलं कि काकूच्या मुलाला त्याचा मामा घेऊन गेला. म्हणजे आता फक्त काकू एकटीच होती. मी ठरवलं काकूला ह्या आठवड्यात झवायचंच. काकू आता परत नॉर्मल झाली होती. टाईट ड्रेस घातलेला आणि ओढणी पण नव्हती. माझा विश्वास बसला कि काकू हे सगळं मला डिवचण्यासाठीच करत आहे. मनात ठरवलं ‘काकू फक्त एक मजबूत सिग्नल द्या आणि बघा काय होतंय ते.’ काकूला गिफ्ट ची विचारणा केल्यावर काकू म्हणाली जा आत ठेवलंय घेऊन ये. मी गिफ्ट आणायला आत गेलो तर बेडवरती एक गिफ्ट ठेवला होता. मी ते घेतला आणि हॉलमध्ये जाणार तोच माझी नजर टेबल वर गेली. टेबल वर कॉन्डम ठेवलेला होता. मी विचार केला काका तर गेले मग हे का आणलंय काकूने. कदाचित आमच्यासाठी….. मी तो विचार झटकून म्हणलं काकांनी एक्सट्रा आणले असतील.

बाहेर जाऊन गिफ्ट उघडला तर त्यात लेटेस्ट फोन होता. माझा आनंद गगनात मावेनासा झाला. मी काकूला मिठी मारली. हल्ली काकूला सारखी मिठी मारून मजा येत होती. काकूला मी गच्च आवळून धरला होता तिनेही मला मजबूत धरला होता. मी हिम्मत करून काकूच्या पाठीवर हात फिरवू लागलो मला जाणवला काकूने ब्रा घातली नाहीये. मी काकूला अजूनच गच्च आवळलं. पण ह्यात माझा अजगर वळवळ करून मोठा झाला. आणि त्याने फणा काढला. तो काकूच्या पोटाला लागत होता. काकुलाही ते जाणवत असणारच पण तीहि आनंद घेत असावी. मला अवघडल्यासारखं व्हायला लागलं. मीच पकड ढिली करून मिठी सोडवली. काकू माझ्याकडे पाहून हसत होती. तिने मला वाकवून माझ्या गालावर मस्त पप्पी देऊन म्हणाली, “तुला असेच गिफ्ट द्यायच्या संधी आयुष्यभर मिळूदे.” काकूच्या पप्पी ने मी खुश झालो.

मी नवीन फोन चालू केला. काकूला फोटो काढतो तुमचा असं सांगितलं. ती काढ म्हणाली. मी म्हणालो, “ओढणी?” काकू म्हणाली, “अरे राहूदे आता काढ तसाच. आणि तसाही तू कोणाला दाखवणार नाहीस आहे मला विश्वास. पण तू ते सारखे पाहशील हि खात्री पण आहे.” असा म्हणून चावट हसली. मला अवघडल्यासारखं झालं. आणि मी फोटो काढू लागलो. फोटो छान आले होते. झूम करून पाहिल्यावर काकूचे निप्पल्स हि दिसत होते. म्हणलं ‘वा आता काकूला मी मन भरून पाहू शकतो.’ काकू म्हणाली बस आता फोन. जेवून घेऊ. मस्त जेवण झालं. मी घरी जायला निघालो. काकू म्हणाली “अरे थांब कि थोड्यावेळ. गिफ्ट मिळालं कि काकूला सोडून चाललास काय.” मी म्हणालो, “काकू मी तुम्हाला कधीच सोडणार नाही.” काकू म्हणाली, “बरं. आता घरी जाऊन अराम कर. नाहीतर बसशील माझे फोटो बघत.” असे म्हणून मोठ्याने हसली. मला लाजल्यासारखे झाले.

This content appeared first on new sex story .com

रात्री काकूचा मेसेज आला कि “झोपलायस का?” मी “नाही” पाठवला. काकू म्हणाली, “वरती येतोस का. झोप लागत नाहीये.” मी, “आलोच” पाठवला आणि घर लॉक करून वरती गेलो. काकूंचा घरीही कोणी नव्हता आणि माझ्या घरीही कोणीच नव्हता, त्यामुळेच काकूने एवढ्या रात्री बोलवलं होता. मी गेलो. काकू ने गाउन घातला होता. काकू थोडीशी दुखी वाटत होती.
मी : काकू काय झाले? तुम्ही दुखी दिसताय.
काकू : काही नाही झालंय.
मी : काकू मी तुमचा लाडोबा आहे ना सांगा ना मला. तुमच्या आयुष्यात जर मला काही महत्त्व असेल तर तुम्ही मला सांगा.
काकू : अरे तू माझ्यासाठी किती महत्वाचा आहेस हे तुलाही माहिते. काय सांगू अरे तुला तुझ्या काकांबरोबर भांडण झालंय माझं.
मी : कशावरून काकू? काय झालं?
काकू : अरे आम्हाला मुलगा झाल्यापासून त्यांचं लक्षच नाहीये माझ्याकडे. नीट वागत नाही काही नाही. कसलंच सुख नाही मला. फक्त पैसे आणून देतो हा माणूस. तेवढच त्याच काम आहे असं त्याला वाटत. नवरा म्हणून काहीच करत नाही. कधी गिफ्ट आणत नाही कधी सरप्राईज देत नाही कुठे फिरायला नेत नाही.
असं म्हणून काकू रडायला लागली. मी काकूजवळच बसलो होतो त्यामुळे काकूचे डोळे पुसून “काकू तुम्ही रडू नका ना प्लिज.” असे म्हणले.
काकू : अरे माझा नवरा आठवड्यातून २ वेळाच घरी येतो पण तो आल्यावर जेवढा आनंद होत नाही तेवढा आनंद तू घरी आल्यावर होतो. तू मला किती समजून घेतोस. माझी इज्जत करतोस. सतत काकू काकू करतोस. कधीतरी मूवी बघायला पण नेतोस. सगळ्या गोष्टीत मदत करतोस. आणि त्याबदल्यात तुला काहीच मिळत नाही. तरीपण तू हे सर्व करतो. आणि माझा नवरा बघ…..
काकू : मला तुमचं प्रेम मिळत आशीवार्द मिळतो तोच माझ्यासाठी खूप आहे.
मनात म्हणलं, ‘आणि तुमच्या उरोज आणि गांडीचे दर्शन सुद्धा मिळते.’
मी असं म्हणल्यावर काकू माझ्या जवळ सरकली आणि माझ्या मिठीत शिरली. काकू माझ्या छातीवर डोकं ठेऊन रडत होती. मी काकूचे डोळे पुसत होतो. मला आतून खूप आनंद झाला होता. कि काकूचा तिच्या नवऱ्याशी भांडण झालं.
मी : काकू तुम्ही रडू नका. तुम्हाला कोणी नसला तरी तुमचा लाडोबा आहे ना. मग कशाला रडता.
काकू अजून मिठीत शिरली आणि मला आवळून धरला.
नेहमीप्रमाणे ओढणी नव्हतीच. काकूचे गच्च आंबे दर्शन देत होते. पण काकूला जवळ करायचं असेल तर काकूंशी सभ्य वागून जवळ करावं लागेल हे मला कळलं होत. काकू माझ्या मिठीतच झोपी गेली होती. मी काकूला उचललं आणि आत बेडवर नेऊन झोपवलं ड्रेस नीट केला. आणि तिच्या अंगावर पांघरून टाकला. मी दार लावून माझ्या घरी परत आलो. मला माहित होते माझ्या ह्या कृतीचा काकूंचा मनात परिणाम होऊन ती माझ्या अजून जवळ येईल.

सकाळी उठल्यावर मी तयार झालो. काकूला मेसेज केला कि “काकू तयार व्हा आपल्याला बाहेर जायचं आहे.”
थोड्यावेळाने वरती गेलो. काकू तयार होती. कुठे जायचंय विचारात होती पण मी सांगितलं नाही. आम्ही निघालो. मी काकूला शॉपिंग ला नेले. तिला तिच्या आवडीचे कपडे घेतले. तिला हवं ते घेतलं. येताना तिच्या आवडीचं खाऊ घातलं. काकू जाम खुश होती. घरी आल्यावर काकूने पिशव्या ठेवल्या आणि मला मिठी मारली. मीही मिठी मारली. मिठी सुटल्यावर काकूंचा डोळ्यात पाणी होत. काकू म्हणाली, “जे माझ्या नवऱ्याने करायला हवं ते तू केलंस. त्याला एवढ्या वेळा सांगून त्याने एकदाही केलं नाही. आणि तुला फक्त रात्री थोडा सांगितलं तर तू तुझ्या काकूला खुश करण्यासाठी आज एव्हडा सगळं केलंस.” असं म्हणून काकूने गालावर पप्पी दिली. काकू थोडी लाजली. मी काकूला म्हणालो, “काकू, मला जरा काम आहे मी जाऊन येतो लवकरात लवकर.” काकू माझा हात पकडून लाडात म्हणाली, “नको ना जाऊ ना रे. मला करमत नाही तुझ्याशिवाय माझ्या राजा.” असं म्हणून काकूने हलकेच तिचा खालचा ओठ चावला. हे बोलणे आणि ओठ चावणे माझ्यासाठी सिग्नल होता. काकांशी पटत नसूनही घरात काँडम असणे हा सिग्नल होता. काकू दुसऱ्या कोणाला झवेल असे मला वाटत नव्हतं. मला तो सिग्नल कळला. पण काकूला तरसावण्यासाठी मी कळून न कळल्यासारखं केलं. आणि गेलो.

माझं काम उरकून झालं. आणि मला आठवला कि अरे उद्या तर काकूचा बर्थडे आहे. काकूही बहुधा ते विसरली असेल. मी काकूला गिफ्ट घेण्यासाठी मॉल मध्ये शिरलो. लेडीज सेक्शन मध्ये गेलो. तिथून काकूसाठी एक ब्रा आणि पॅंटी घेतली. ती ब्रा आणि पॅंटी इतकी सेक्सी होती कि सेल्सगर्ल सुद्धा पॅक करताना लाजत होती. दुसऱ्या दुकानामध्ये जाऊन काकूसाठी एक सेक्सी वनपीस घेतला. येता येता केकची ऑर्डरपण दिली. घरी येऊन गिफ्ट ठेवला. आणि फ्रेश होऊन वरती गेलो. रात्रीच्या कृतीचा आणि सकाळच्या शॉपिंगचा काकुवार अपेक्षित परिणाम झालेला दिसत होता. काकू माझ्या जरा अजून जवळ आली होती. काकूने मला गेल्यागेल्या मिठी मारली. काकू आनंदात होती. पण उद्या तिचा बर्थडे आहे हे ती विसरली होती. आमची जेवण झाली आणि आम्ही सोफ्यात बसलो. एका रोमँटिक कपल प्रमाणे काकू माझ्या मिठीत येऊन टीव्ही पाहत होती. ती तशीच झोपी गेली. १२ वाजले. मी काकूला उठवलं आणि तिला शुभेच्छा देऊन तिच्या कपाळावर किस केला. काकू थँक्यू म्हणून माझ्या मिठीत शिरली. म्हणाली, “माझ्या लक्षातच नव्हतं रे बर्थडे च. माझ्या नवऱ्याच्यापण लक्षात नसेल. पण तुझ्या होत. माझा राजा.” असं म्हणून माझ्या गालावर पप्पी घेतली. मीही कपाळावर किस केला. म्हणलं, “उद्या सकाळी येतो आता. आत जाऊन झोपा तुम्ही.”

हि स्टोरी तुम्हाला खूप लांब वाटत असेल परंतु मला तुम्हाला पटकन सगळं सांगून पॉर्न सारखं करायचं नाहीये. जे जे घडलय ते सावकाश घडलेलं आहे तसच मी तुम्हाला सांगतोय. वाचकांनो माझी इथपर्यंत ची स्टोरी तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की कळवा. [email protected] माझा इमेल id आहे.

This story रुपाली काकू – ३ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page