रुपाली काकू – ४ – शेवट

रुपाली काकू – ३

दुसऱ्यादिवशी सकाळी उठलो. तयार होऊन वरती गेलो. काकूही तयार झाली होती. काकूने नवीन कपडे घातले होते. लिपस्टिक लावली होती, हेरस्टाईल केली होती. काकू एकूणच सेक्सी दिसत होती. मी काकूला पाहून अवाक झालो होतो. मला बोलायचं कळत नव्हतं. काकूला मी वरपासून खालपर्यंत न्याहाळत होतो. काकूला कळलं असावं कि मी तिच्या सुंदरतेमध्ये हरवून गेलोय ते. काकू म्हणाली, ” एवडीही काय सुंदर नाहीये हा मी. एव्हडा आ करून पाहतोयस. ” ” तुमच्या नवऱ्याइतका बावळट माणूस कोणी नसेल ज्याने अश्या बायकोकडे दुर्लक्ष केलंय. ” मी म्हणून गेलो. भानावर येत मी काकांना बावळट म्हणले म्हणून काकूची माफी मागितली. काकू म्हणाली, ” अरे तू का सॉरी म्हणतोयस आहेच तो मुळी बावळट, आणि मूर्ख सुद्धा. अजूनही त्याने मला शुभेच्छा दिल्या नाहीयेत. ” ” काकू तुम्हाला माझे डोळे असते तर तुम्हाला कळलं असतं कि तुम्ही किती सुंदर आहात ते. मला जर तुम्ही बायको म्हणून असता तर मी तर घराच्या बाहेर सुद्धा गेलो नसतो. ” मी असे म्हणताच काकू लाजून चूर झाल्या. पळत येऊन माझ्या मिठीत शिरल्या आणि लाडाने मला मारायला लागल्या. काकूच्या कपाळावर किस करत मी काकूला पुन्हा एकदा शुभेच्छा दिल्या आणि अतिशय सुंदर दिसताय असं सांगितलं. काकूने थँक्यू म्हणून माझ्या गालावर एक छान पप्पी दिली. आणि माझ्या गालावरची लिपस्टिक पुसू लागल्या, हसू लागल्या.

आम्ही बाहेर गेलो काकूला जे जे काही करायचं होत ते करू दिला. खूप फिरलो. लंच करून घरी परतलो. काकूला म्हणलं, ” काकू आराम करा संध्याकाळी मूवी ला जायचंय. ” काकू खुश झाली. आराम करून झाला. मी वरती गेलो. काकूला म्हणले, ” काकू तुमच्यासाठी गिफ्ट आणले आहे. हे घेऊन आत जा आणि मग फोडा. ” काकूने आत जाऊन गिफ्ट फोडला आणि ते घालून बाहेर आली. काकू एखाद्या एक्टरेस सारखी दिसत होती. खूप मादक दिसत होती. आताच हिला झवून टाकावं असं वाटत होतं. मी काकूला म्हणलं, ” काकू खूप सेक्सी दिसताय. ” काकू जवळ येऊन लाडात मारू लागली म्हणाली, ” नालायक खूपच चावट निघालास कि. काकूला असले गिफ्ट देतोस आणि वरून म्हणतोस सेक्सी दिसताय. ” मी म्हणालो, ” पण काकू तुम्ही खरंच सेक्सी दिसताय. तुम्हाला गिफ्ट आवडला कि नाही ते सांगा आधी. ” काकू म्हणाली, ” हो खूप आवडला लाडोबा. हा वनपीस एकदम मस्त आहे. ” आणि माझ्या जवळ येऊन माझ्या कानात म्हणाली, ” ब्रा आणि पॅंटी तर खूपच आवडली मला. ” असं म्हणून लाजली. आणि मिठीत आली. मी मिठीत धरून ठेवला. तिने विचारलं, ” आणि काय रे तुला माझी साईझ कुठून कळली? ” मी म्हणलं, ” काकू रोज अशा मिठीत घेता तुम्ही, मिठीत च कळली तुमची साईझ. ” काकू मला म्हणली, ” निर्लज्ज, सांगतोय बघा कसा मिठीत कळली म्हणे साईझ. पण खरंच एकदम परफेक्ट साईझ चे कपडे आणलेस हा. ” काकूने मला गालावर किस दिला. काकूला घेऊन मी मूवी ला गेलो. रस्त्याने जाताना सगळे आमच्याकडेच पाहत होते. काकू लाजत होती. मीही जिमला जात असल्यामुळे आत्ताच १०वि झाली आहे असे वाटून येत नसे. आम्ही कपल आहोत असेच लोकांना वाटत होते.

मूवी ला गेलो. मूवी सुरु झाला. पण माझे लक्ष काकूवरच होते. काकू जाम सेक्सी दिसत होती. तिथेच झवावीशी वाटत होती पण मला माहित होतं घरी गेल्यावर काकू स्वतःहून मला पुच्चीची वाट दाखवेल. मी काकूला न्याहाळत होतो. काकूचे आंबे त्या वनपीस मध्ये मस्त शोभून दिसत होते. काकूही अधूनमधून माझ्याकडे पाहत होती. माझ्या हातात हात देऊन बसली होती. मला असह्य होत होतं. मी बोलणार तेव्हड्यात काकूच म्हणाली, ” चल घरी जाऊयात मला बोर होतंय. ” मला कळून चुकला काकूच्या पुच्चीत आग लागली आहे ते. घरी जाताना केक घेतला. घरी जाऊन उघडला त्यावर HAPPY BIRTHDAY DARLING असं लिहिला होत. ते पाहून काकू खोटा राग आणून म्हणली, ” डार्लिंग काय… खूप चावट झालायस हा तू अनिश ” मी हसलो. काकूने केक कापला. मी काकूला भरवला. आणि तिच्या चेहऱ्याला थोडा लावला नाकावर गालावर लावला. काकू मला भरवू लागली, मी केक खाल्ला काकूचा हात धरला आणि काकूची बोटं माझ्या तोंडात घेऊन चोखु लागलो. काकू चावटपणे बघत होती. मी बोटं चोखताना त्यावर जीभ फिरवत होतो. काकू खूप गरम झाली होती. काकूचे ताठलेले टणक निप्पल्स सांगत होते. काकूने लाजून मला मिठी मारली. खूप वेळ मला मिठी मारून झाल्यावर काकूने माझ्या चेहऱ्यासमोर तिचा चेहरा आणला. दोघांचेही हृदय जोराने धडकत होते. एकमेकांचा श्वास आम्ही घेत होतो. काकू माझ्या डोळ्यात बघत म्हणाली, ” हा बर्थडे मी कधीही विसरणार नाही. ” मी म्हणालो, ” आणि मी विसरू हि देणार नाही. ”
मी काकूंच्या ओठांकडे पाहत होतो. काकूला किस करायचा सिग्नल देत होतो. काकू हळू हळू माझ्या ओठांकडे सरकू लागली. मी मुद्दाम मागे सरकलो. काकूने खोटा राग आणून माझ्या छातीवर मारले आणि माझ्या शर्टला धरून मला तिच्याकडे ओढले. आणि तो क्षण आला. मी पहिल्यांदा एका स्त्रीचं चुंबन घेत होतो. माझं हृदय जोराने धडधडत होत. काकूने माझ्या ओठावर तिचे ओठ टेकवले. आणि आम्हा दोघांचा बांध फुटला. आम्ही वेड्यासारखे एकमेकांना किस करत होतो. एकमेकांची जीभ ओठ चोखत होतो. आम्ही बराच वेळ किस केल्यावर वेगळे झालो. पण माझं मन भरला नव्हता मी परत काकूला जवळ ओढला आणि किस करू लागलो. ह्यावेळी हाताने काकूची गांड कुस्करु लागलो. काकूंच्या पाठीवर हात फिरवू लागलो. काकूला दम लागला होता. आम्ही वेगळे झालो. काकू जोराने श्वास घेत होती. त्यामुळे तिचे आंबे वर खाली होत होते.

मी काकूला म्हणालो, ” काकू आता सहन नाही होत. मला माझी शपथ पूर्ण करायची आहे. ” काकू म्हणाली, ” कसली शपथ? ” मी काकूला सांगून टाकले, ” काकू तुम्हाला जेव्हा बाळ झालं तेव्हा मी तुमचे स्तन पहिले होते. तेव्हा मी शपथ घेतली होती कि जो पर्यंन्त तुम्हाला झवत नाही तो पर्यंत मी मूठ मारणार नाही. काकू आता लवकर मला माझी शपथ पूर्ण करू द्या. ” काकू म्हणाली, ” तुझ्या शपथेचं मला माहित नव्हत पण तुला मला झवायची इच्छा आहे हे मला माहित होत. मी अनेकदा तुला माझ्याकडे चोरून बघताना पाहिलं होत. आणि मुख्य म्हणजे मलाही तुला झवायचे होत माझ्या राजा. ” काकूने असे म्हणताच मी काकूला उचलून घेतलं. बेडरूम मध्ये घेऊन गेलो.

काकू माझे कपडे काढू लागली. काकूने मला पूर्ण नग्न केला. माझा बाबुराव काकूला सलामी द्यायला तयार च होता. काकूला माझा बाबुराव आवडला होता. आता माझी बारी होती. मी काकूंच्या वनपीसची चैन उघडली. आता काकू मी गिफ्ट दिलेल्या ब्रा आणि पॅंटी मध्ये होती. काकू अप्सरा दिसत होती. मी काकूची ब्रा काढली. काकूचे गच्च आंबे माझ्या डोळ्यांसमोर उघडे पडले. त्यांना पाहतच राहावे असे ते होते. निप्पल ताठरले होते. मी काकूची चड्डी खाली ओढली. काकूने तिच्या पुच्चीवरच्या केसांमध्ये A कोरला होता. जे माझ्या नावाचं अक्षर होत. मी काकूकडे पाहिलं काकूने मादक स्माईल दिली.
आम्ही दोघेही नग्न होतो. एकमेकांचे शरीर मनभरून न्याहाळत होतो. आणि माझा संयम सुटला. मी काकूला किस करू लागलो. मानेवर खांद्यावर किस करू लागलो. काकूचे आंबे माझ्या दोन्ही हातात घेऊन चोळू लागलो. काकूचे आंबे म्हणजे स्वर्गच होते. मी कचाकच आंबे दाबत होतो काकूच्या तोंडातून आवाज बाहेर येत होते. मी काकूच्या पूर्ण शरीराला किस करत होतो चाटत होतो. मी काकूला बेडवर झोपवले. आणि काकूच्या पायाची बोटे चोखु लागलो. काकूला ते आवडत होते. काकूला मजा येत होती. मी वरती सरकलो. काकूचे आंबे काकूचे निप्पल दोन बोटाच्या चिमटीत पकडून चोळू लागलो. काकू विव्हळत होती. मग काकूचे ते गच्च आंबे मी तोंडात घेतले. निप्पल चोखु लागलो. चावू लागलो. काकूला खूप मजा येत होती. काकूला सर्वांगावर किस करत होतो. काकूच्या काखेत चाटत होतो. काकूच्या निप्पल भोवती जीभ गोलगोल फिरवत होतो. काकूच्या अंगावर रोमांच उठत होते. मधेच काकूला किस करत होतो. मानेवर खांद्यावर चावत होतो. काकूला मजा येत होती. तिने माझा चेहरा हातात पकडला आणि म्हणाली, ” राजा आता खाली जा. तिथली आग विझव ” मी खाली सरकलो.
काकूच्या मांड्यांमध्ये काकूची पुच्ची उठून दिसत होती. मुलगा झाल्यापासून काकांनी पुच्ची ला हात सुद्धा लावलेला नाही हे कळत होते. काकू गरम झाली होती त्यामुळे तिच्या पुच्चीच्या बाजूला फुगीरपणा आला होता. तो मी बोटाने दाबत काकूने कोरलेल्या A वर हात फिरवत होतो. काकूच्या अंगावर शहार आला. मी काकूकडे पाहिले काकूने डोळे बंद केले. मी काकूच्या पुच्चीवर माझे ओठ टेकवले. तशी काकू थरथरली. मी पुच्चीची दार थोडी फाकवली. पुच्ची अगदी नव्यासारखी टाईट होती. मला आज मजा येणार होती. मी पुच्चीवर माझी जीभ फिरवू लागलो. एक बोटं पुच्चीत घातले. तशी काकू ओरडली. ” आआह्ह अनिश ” . मी बोटं बाहेर काढले आणि जिभेने खेळू लागलो. जीभ आत बाहेर करू लागलो. पुच्ची दाना रगडु लागलो. काकू मस्त विव्हळत होती. खूप वेळ खेळून झाला. काकू झडत नव्हती. मी वेग वाढवला. जोरात पुच्ची चाटू लागलो. पुच्ची दाना रगडु लागलो. काकूने माझं डोकं खाली दाबल आणि मांड्यांमध्ये गच्च धरलं. मी वेग वाढवतच होतो. आणि काकू झडली. माझ्या चेहऱ्यावर काकूचे पाणी उडाले. काकू कंबर हलवून शांत झाली. वरती जाऊन काकूच्या ओठात ओठ देऊन चुंबन घेऊ लागलो. आणि काकूचे स्तन दाबू लागलो.

This content appeared first on new sex story .com

काकू म्हणाली, ” एव्हडं सुख आणि आनंद मला कधी झाला नव्हता. ” मी म्हणालो, ” काकू हि तर जिभेची कमाल आहे अजून बाबुरावांचा प्रताप कुठे पाहिलंय तुम्ही. ” काकूने लाजून माझ्या लवड्याकडे पाहिलं. आणि त्याला हातात घेऊन चोळू लागली. काकूने माझ्या गोट्या तोंडात घेतल्या. आणि चोखु लागली. काकू खूपच गरम झाली होती. काकूने माझा लवडा तोंडात घेतला. आणि जोरात चोखु लागली. मला मजा येत होती. काकूच्या तोंडात माझा लंड पूर्ण शिरत नव्हता तरी काकू प्रयत्न करत होती. मी काकूला थांबवले. काकूला म्हणालो, ” काकू नसेल जात तर बळजबरी करू नका. तुम्हाला त्रास झाला तर मला बरं नाही वाटणार. ” काकूने माझ्याकडे पाहून स्माईल दिली. आणि बघता बघता अक्खा लंड तोंडात घेतला. तो काकूच्या घशात गेलाय हे मला कळत होते. थोड्या वेळाने काकू थांबली. वरती अली आणि माझ्या तोंडात तिचे निप्पल्स दिले. मी ते चावू लागलो. काकूला मस्त वाटत होते.

काकूला म्हणालो, ” काकू आता वेळ अली आहे. माझ्या बाबुरावच्या पराक्रम दाखवायची. ” मी असे म्हणताच काकू झटकन खाली झोपली. पाय फाकवले आणि मला म्हणाली, ” लवकर आण त्याला अनिश माझी पुच्ची त्याची वाट बघतीये. ”
मी काकूवर चढलो. लवडा पुच्चीवर फिरवला तशी काकू शहारली. लवड्याचा टोक पुच्चीत घुसवला. थोडा आत बाहेर केला. माझी शपथ पूर्ण करायची वेळ आली. मी हळू हळू लंड काकूच्या गुहेत ढकलू लागलो. काकूला मजा येत होती वेदना पण होत होत्या. मी अर्धा आत घातला होता. काकू जरा ओरडत होती. मी काकूचा हात हातात घेतला. काकूला हिम्मत आली. मी बाहेर काढून पुन्हा आत ढकलला. अजून पुढे सरकवु लागलो. पूर्ण आत जात नव्हता. बरेच वर्ष न झवल्यामुळे पुच्ची टाईट झाली होती. मी माझा आत बाहेर करू लागलो. पण पूर्ण आत जात नव्हता. काकूला म्हणालो, ” डार्लिंग मी आता जरा जोरात धक्का मारणार आहे. तुम्हाला त्रास होईल. पण मजाही येईल. प्लिज सहन करा. ” काकूने माझा हात घट्ट पकडला. मी लंड बाहेर काढला. आणि जोरात एक धक्का दिला. काकू खूप जोरात ओरडली. मी काकूचा हात घट्ट धरला होता. मी लवडा तसाच आत ठेवला. काकू जरा नॉर्मल झाल्यावर पुन्हा बाहेर काढून पुन्हा धक्का दिला. असे थोडे वेळ केल्यावर काकू नॉर्मल झाली, पुच्चीत रास्ता मोकळा झाला. आता मी दणादण धक्के मारत होतो. काकूला मजा येत होती, काकू विव्हळत होती. माझं नाव घेत होती. अजून झव म्हणत होती. मी काकूला झवत होतो. माझं स्वप्न पूर्ण होत होतं. खूप वेळ धक्के मारल्यावर काकू म्हणाली, ” अनिश मी आता झडणारे परत. ” माझेही होत आलेच होते. काकूला विचारला, ” काकू माझं पाणी कुठे गाळू? ” काकू म्हणाली, ” खूप वर्ष झाली माझ्या जमिनीवर पाणी नाही पडल. आपल्या या प्रेमाचा पाऊस तिथेच पडुदे. ” मी काकूला जोरात धक्के देत होतो. आणि आम्ही दोघेही झडलो. काकूच्या पुच्चीतून खूप सार पाणी वाहत होतं. काकूने माझा लवडा तोंडात घेतला. आणि माझं पाणी चोखून माझा लवडा साफ केला. मी काकूच्या शेजारी झोपलो. काकू माझ्या अंगावर चडून झोपली. मी तिला मिठी मारली. आम्ही किस केला. काकू आज सुखाने झोपली होती. आम्ही तसेच झोपी गेलो.

सकाळी उठल्यावर काकू तशीच माझ्यावर होती. मी काकूला उठवला एक किस दिला. आणि म्हणलं, ” काकू तुम्ही माझ्या आयुष्यातील एक अविस्मरणीय भाग झालायत. माझी वर्जिनिटी तुम्ही मोडलीए. मी तुम्हाला कधीही सोडणार नाही. असच झवून आनंद देत राहील. ”
काकू हसली आणि आम्ही किस करू लागलो. नंतर कित्येकदा आम्ही झवलो. अगदी नवरा बायको प्रमाणे बिनधास्त झवत होतो. काकू नवऱ्यालाही हात लावू देत नव्हती. पण माझ्यासमोर पूर्ण देह देऊन टाकायची. मीही तिला कधी निराश नाही केला.

हि होती माझ्या आयुष्यातली पहिली झवाझवी. माझी व्हर्जिनिटी तोडली माझ्या रुपाली काकूने. ह्यानंतर मी कित्येक पुच्च्या पाणीमय करून सोडल्या आहेत. त्याही स्टोऱ्या पुढे येणारच आहेत. तर कशी वाटली माझी स्टोरी मला नक्की कळवा. [email protected] ह्या माझ्या मेल वर.

This story रुपाली काकू – ४ – शेवट appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page