रुपाली मावशी १

नमस्कार मित्रांनो या गोष्टीत मी तुम्हांला सांगणार आहे की कसं मी माझ्या मावशीला झवल होते. पण त्या आधी मी माझ्या मावशी बद्दल माहिती देतो, माझ्या मावशीच नाव आहे रूपाली. लाडाने मी तिला रुपा मावशी म्हणतो. ती दिसायला सुंदर आहे आणि तिची फिगर 30-38-42 आहे. ती दिसायला एकदम क्युट आहे. तिचे शरीर एकदम दुधासारखे गोरेपान आहे. तिचे ओठ पण एकदम गुलाबी आहेत. तिच्या ओठांच्या खाली एक काळा तीळ आहे जो तिची सुंदरता खूप वाढवून देतो. तिचे केस कमरेपर्यंत आहेत आणि तिचे पोटपण एकदम गोरेपान आहे आणि तिची बेंबी पाहिली की कोणीपण वेडे होऊन जाईल.

तिच्या लग्नाला 15 वर्ष झाली पण तिला मातृत्व लाभ झाला नाही. शेवटी 5 लाख रुपये खर्च करून टेस्टट्यूब बेबी प्रोसेसने तिला मूले झाली. काकांनी तिला व्यवस्थित झवल न्हवत, कारण दोष हा त्यांचा मध्येच होता, हे सर्वांनाच माहित होत. ती दिसायला फारच सेक्सी होती. त्या दोघांमध्ये सतत वाद होत असे. मुले होत नाहीत म्हणून त्या दोघांनी सेक्स करायचा बंद केला होता. मला पहिल्यांदा खूप वाईट वाटले, पण परत माझ्या मनात विचार आला की, मावशी आणि काकांच्या मध्ये जो सेक्सचा दुरावा आहे तो आपणच भरून काढयला हवा. मग रुपाली मावशीला ठोकायचे असे मी ठरवले आणि मावशीला ठोकायच्या संधी मी शोधायला लागलो. मला उन्हाळ्यात सुट्टी लागली होती आणि मी मावशीकडे जाण्याचे ठरवले आणि मी मावशीकडे रहायला निघालो.

मग मी घरी पोहचलो. मी सर्वांना नमस्कार केला. त्यांनी माझे स्वागत केले. मावशीने तर मला मिठी मारली. तेव्हा तिचे बॉल पहिल्या वेळी मला लागले आणि माझी हालत खराब झाली.

आता संध्याकाळ झाली होती तेव्हा कळाले कि आमच्या शेजारी असलेल्या गावात काकांची आत्या वारली आहे आणि त्यामुळे सर्वांना तिकडे जावे लागले. काकांनी मावशीला माझी काळजी घेण्यासाठी थांबायला सांगितले. काकांना यायला तीन दिवस लागणार होते म्हणून काकांनी मला आणि रुपाली मावशीला व्यवस्थित राहायला सांगितले आणि ते निघून गेले. मग त्या रात्री

मावशी ने जेवण तयार केले आणि आम्ही दोघांनी जेवण केले. उद्या सकाळी लवकर शेजारच्या बागेत फिरायला जाऊया अशी मी मावशीला विनंती केली. ती बरबर म्हणून आपल्या कामाला गेली. तिचे सर्वकाम झाले तेव्हा मावशी माझ्याकडे आली. उद्या सकाळी लवकर उठायचे आहे असे मला तिने सांगितले. मग मी तिला कारण विचारले आणि ती माझ्याकडे प्रेमळ रागाने बघू लागली. मग माझ्या लक्षात दुसऱ्या दिवशी आमचा फिरायचा प्लान होता म्हणून मावशी मला लवकर झोपायला सांगत होती. मी तिला सॉरी म्हटले आणि तिने मला माफ पण केले. आम्हाला झोपायचे होते म्हणून आम्ही बेडवर गेलो आणि आम्ही झोपलो. पण मला झोप लागत नव्हती आणि मावशीला पण झोप लागत नव्हती. मग आम्ही गप्पा मारू लागलो आणि आम्ही झोपला. आता मी आणि मावशी एकाच बेड वर झोपलो आणि तिने लाईट बंद करून टाकली. पण मला खूप उशिरा पर्यंत झोप येत नव्हती आणि तेव्हा बहुतेक ती झोपली होती. मग मला तहान लागली आणि मी बाहेर पाणी प्यायला गेलो आणि पाणी पिऊन आलो आणि पाहतो तर काय मावशीची साडी तिने पाय वर उचललेले असल्याने तिच्या कमरे पर्यंत वर आली होती आणि ते सर्व पाहून माझ्या आतला सैतान जागा झाला. पण अजून माझ्या मनात मावशीसाठी काही वाईट विचार नव्हते. मी गपचूप जाऊन तिच्या शेजारी झोपलो आणि मी पाहिले कि ती खूप शांतपणे झोपली होती आणि मग मी मनात विचार केला कि या संधीचा फायदा घेतला तर? मग मी माझा एक हात तिच्या मांडी वर ठेवला आणि हळू हळू कुरवाळू लागलो. तेव्हा ती थोडी हलू लागली आणि मी खूप घाबरलो आणि मग ती परत शांत होऊन झोपली आता मी तिच्या बेंबी ने खेळू लागलो आणि ती अजून झोपली होती. मी यापुढे काही करायची हिम्मत करू शकलो नाही आणि गपचूप झोपलो.

सकाळी जोरदार पाऊस सुरू झाला आणि आमचा बाहेर जायचा प्रोग्राम रद्द झाला. मी फारच नाराज झालो होतो. आपण परत कधीतरी जाऊ असे सांगून मावशी माझी समजून काढू लागली. आता आम्ही बाहेर निघू शकत नव्हतो. मग मी घरीच टीवी बघत बसलो. मावशी मला चहा घेऊन येत होती. तिला बघून मी स्तब्ध झालो. तिने आज गुलाबी रंगाची साडी घातली होती व सोबत काळ्या रंगाचे मॅचिंग ब्लाउज पण घातले होते. मावशी जेव्हा मला चहा देऊ लागली तेव्हा माझे लक्ष तिच्या बॉल वर गेले. तिने मला नोटीस केले पण काहीच बोलली नाही. मग ती चहा देवून परत जाऊ लागली तेव्हा तिचा पाय घसरला आणि मग ती पडणार होती तेव्हा मी पटकन तिला पकडले. ती माझ्या कडेवर होती. आम्ही एकमेकांच्या डोळ्यात पाहत होतो आणि मग ती माझ्या कडेवरुन स्वतःला सावरत उठली. आम्ही दोघेही आता शुद्धीवर आलो होतो. ती मला थेंक यु म्हणून गेली. मला एकदम विचित्र वाटले कारण कारण मी तिचे बुब्स टच केले होते. आता माझा लंड एकदम कडक झाला होता. मी तर एकदम वेडा झालो होतो. आता रूपाली मावशीला ठोकायचे असे मी ठरवले.

मी तिच्या पाठोपाठ किचनमध्ये गेलो. ती जेवण बनवत होती. मी तिच्या पाठिमागे जाऊन उभारलो आणि मग मी तिला गच्च मिठी मारली आणि मानेवर किस केले. मग मावशीने मला तिच्या पासून दूर करायचा खूप प्रयत्न केला पण मी खूप जोराने तिला धरले होते. मी तिला घट्ट पकडले होते आणि आता तिच्या ओठावर किस करत करत मी तिचे बॉल पण माझ्या हाताने दाबू लागलो होतो आणि त्याला कुरवाळत होतो. मी असे करत असल्यावर तिने तिचा विरोध काही वेळाने एकदम बंद केला आणि आता बहुतेक ती पण हळू हळू गरम होऊ लागली होती आणि तिला पण आता माझ्या बरोबर खूप मजा येत होती. पण ती घाबरली आणि मला दूर करु लागली. मी तिला समजावून सांगितले की, ” रुपा मावशी, घाबरू नकोस. तू मला फार आवडतेस. मी तुझ्यावर मनापासून प्रेम करतो. मला माहीत आहे की काका तुझ्यासोबत सेक्स करत नाहीत. कारण त्यांना सेक्स करायला येतच नाही. तू खूपच सुंदर आहेस आणि मला माहीत आहे की तुझीपण इच्छा होते सेक्स करायची पण तू ती इच्छा मनातच दाबून ठेवतेस. माझ्यावर विश्वास ठेव. आपल्याबद्दल कोणालाही समजणार नाही ” .

मी तिला घेऊन बाहेर हॉल मध्ये आलो आणि मी मावशीला सोफ्यावर बसवले आणि मी तिच्या समोर बसलो. मग मी सोफ्यावर बसून मावशीला कीस करू लागलो आणि हळूहळू ती पण मला साथ देऊ लागली. मग मी तिला 10 मिनिटे जोरात कीस केली.

मग मी तिझा हात पकडला आणि तिला बेडरूम मध्ये घेऊन गेलो आणि तिला बेडवर धक्का देऊन मी तिला झोपवले. मग तिने माझ्या खांद्या वर तिचे हात ठेवले आणि तिचे तोंड माझ्या तोंडा मध्ये घुसवू लागली आणि आम्ही एकमेकाला खूप आत मध्ये कीस करू लागलो. काही वेळ कीस केल्यावर आणि खूप ओठ चोकून झाल्यावर मग मी तिच्या तोंडापासून खाली यायला सुरुवात केली आणि तिची मान कीस करू लागलो. मी तिची साडी काढून टाकली. मग मी तिचा ब्लाउज काढला. मग तिचे ओठ एकदम जोर जोराने चोकू लागलो होतो, मावशी पण माझ्या ओठाला चोकत होती. माझी जीभ तिच्या जीभेला घासत होती आणि आम्ही दोघांनी १० मिनिट कीस केली.

तिने माझी टी शर्ट काढून टाकली. काही वेळाने तिने माझी जीन्स काढून टाकली. मी तिच्या समोर पूर्ण नागडा होतो. मी तिला झोपवले आणि मी तिच्यावर आलो. मी तिचे ओठ चोकू लागलो. ती पण मला साथ देत होती. मग मी तिची ब्रा काढून टाकली, काय पिंक निपल होती तिची? आणि मग मी तिची निपल कीस करू लागलो आणि चोकू लागलो. तिला खूप मजा येत होती आणि मी तिची बेंबी चाटू लागलो. मग मी मी तिचे बॉल चोकू लागलो आणि मग तिच्या कानाला, गळ्याला आणि पोटाला सगळीकडे कीस करू लागलो. ती अह्छ्ह उम्म्म्म येस्स्स ओह्छ्ह्ह करत होती आणि मला म्हणत होती माझी वर्षाची इच्छा आज पूर्ण करून टाक.

मी हळूहळू करून तिचे शरीर चाटूला गलो, तिचे शरीर एकदम गोरे होते, आणि मी ते पाहून वेडा होत होतो. मग मी तिची लाल पेंटी हळूहळू दाताने खाली ओढली आणि पाहतो तर काय एक गुलाबी पुच्ची ज्यावर एकही केस नव्हता.

ती माझ्या समोर एकदम नागडी होती, काय मस्त फिगर होते तिचे. तिची गुलाबी पुच्ची पाहून मी तर वेडा झालो. मी तिच्यावर तुटून पडलो. माझी पूर्ण जीभ तिच्या पुच्चीत टाकून आत-बाहेर करू लागलो. ती तर वेड्यासारखी श्वास घेत होती. मी तिची पुच्ची चाटून चाटून तिचा रस काढला आणि सर्व पिऊन गेलो. आता मी एक एक करून तिचे बोल चोकून पीत होतो आणि त्यांना दाबून मी एकदम लाल करून टाकले होते. माझा लंड कडक झाला होता. मग मी तिला माझ्या लंडाला कीस करायला सांगितले. पण ती नखरे करू लागली कारण तिने अगोदर असे काही केलेले नव्हते. त्यामुळे ती म्हणाली कि हे घाण आहे, मी असे करणार नाही. पण मी तिला प्रेमाने समजावले आणि ती तयार झाली. मग तिने माझा लंड चोकला तो मी आयुष्यभर विसरू शकत नाही आणि तो आनंद शब्दात सांगू शकत नाही. ती थोड्या वेळाने तिचे तोंड बाजूला घेण्याचा प्रयत्न करायची पण मी तिचे डोके पकडून तिला चोकायला लावायचो.

This content appeared first on new sex story .com

आता मी माझ्या जीभेला तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून तिच्या पुच्चीचा रस चाटू लागलो, मग अचानक माझ्या लंड चे पाणी निघनार होते तर मी तिच्या तोंडामध्ये माझा सर्व रस काढला आणि मग मावशी ने इच्छा नसताना पण माझा लंड चे पाणी पिउन टाकले.

मी तिची खूप वेळ पर्यंत माझ्या जिभेने जवाजवी केली आणि मग काही वेळाने आम्ही दोघे 69 मध्ये येऊन दोघांची तहान भागवली. मग मी तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागलो आणि ती माझे डोके पकडून पुच्चीवर दाबू लागली, जणू पहिल्यांदा कोणी तिची पुच्ची चाटत होते. ती ओरडत होती ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि मी पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होतो. तिने अचानक माझे डोके जोरात दाबले आणि दुसर्यांदा रस सोडला आणि मी तो पिऊन गेलो आणि परत तिला कीस करू लागलो. आता मी तिचे बॉल तोंडात टाकून चोकत होतो. तिने आधीच माझे सर्व कपडे काढून टाकले होते आणि त्यामुळे आता माझा लंड तिच्या पुच्चीला स्पर्श करीत होता. काही वेळ तिचे बॉल चोकून मी तिच्या पायांच्या मध्ये आलो होतो ती पाय फाकवून अह्छ्ह उम्म्म्म य्स्सस्स्स ओह्ह्ह्ह यस्स्स्स करू लागली आणि जोरात कर असे म्हणत होती. तिने तिच्या दोन्ही हाताने माझे डोके पुच्चीत दाबले होते, ती खूप तापली होतीआणि मग तिच्या पुच्ची वर माझे तोंड ठेवून मी तिची पुच्ची परत चाटू लागलो. मग तिच्या पुच्चीत बोट घालू लागलो. मी दोन बोटाने तिची पुच्ची जवू लागलो. ती अह्हह ओह्ह्ह उम्म्म करीत होती. मग मी तिच्या पुच्चीत जीभ घातली आणि ती चाटू लागली. ती अह्हह ओह्ह्ह उम्म करत होती आणि मी मस्त पुच्ची चाटत होतो. ती आईईईईईईईई आईई येस्स करीत होती. ती तिची

पुच्ची जोराने वर खाली करून तिची पुच्ची माझ्या जिभेने चाटून घेत होती. तिने माझे डोके पुच्चीवर जोराने दाबून धरले होते. ती काही वेळाने कडक झाली आणि तेव्हा तिने अचानक तिसर्या वेळी तिच्या पाण्याचा फवारा माझ्या तोंडावर सोडला. ती आता एकदम शांत झाली होती. मग मी तिचे बोल दाबू लागलो होतो आणि तिला कीस करू लागलो. मग ती मला म्हणाली कि रवी आता मला जास्त व्याकूळ करू नकोस. प्लीज माझी आग आता विजवून टाक प्लीज. मी खूप वर्षे झाली या आगीमध्ये जळत आहे आणि आता मला सहन होत नाही.

मग मी माझा लंड तिच्या पुच्ची जवळ घेऊन गेलो आणि एक धक्का मारला आणि त्याच टोक आत मध्ये गेल आणि मग ती एकदम ओरडली आह्ह हि उऊ हः हैई औऊ इआइ हाह्ह

मग मी आणखी एक झटका मारला आणि माझा अर्धा लंड मावशीच्या पुच्ची मध्ये काही अडचण न करता आत घुसला पण तिला खूप त्रास झाला आणि तिच्या तोंडून परत आह हाह्ह्ह उछ्ह उम्म्म्मम अहःछ्ह आईआईईईईई ह्ग्ग्गग्ग निघाले. कारण काकांचा लंड इतका मोठा नव्हता. मग मी तिची कंबर माझ्या हाताने खूप जोराने पकडली आणि एक आणखी झटका तिला दिला आणि माझा अर्ध्याहून जास्त लंड तिच्या पुच्ची मध्ये घुसला आणि मी पाहिले कि तिला आता खूप त्रास होत होता. ती धडपडत होती आणि जोराने किंचाळत होती. मग मी माझा लंड तिच्या आतपर्यंत घुसण्याचा प्रयत्न केला. ती खुप जोराने ओरडली पण मी आधीच घरचे सर्व खिडकी आणि दरवाजे बंद करून टाकले होते त्यामुळे मला आवाज आला तरी काही जास्त भीती नव्हती. ती काही करेल आणि तिचे आसन बदलेल त्याआधीच मी तिला आणखी एक ठोका मारला आणि माझा पूर्ण लंड एकदम तिच्या पुच्ची मध्ये गेला. आता ती

आणि मी एकदम स्वर्गात होतो. मग ती थोडा वेळ त्रास झाल्याने आः अहःह उछ्ह्ह ममं करीत राहिली आणि मी तिचे बुब्स कुरवाळत राहिलो. मग काही वेळाने जेव्हा तिचा त्रास थोडा कमी झाला मग मी माझा लंड हळू हळू आत बाहेर करायला सुरुवात केली.

मग काही वेळ थांबून ती तिची कंबर हलवू लागली आणि असे करून आता मावशीपण

मला मदत करू लागली. मग मी मावशीच्या एका बुब्स ला जोर जोराने दाबू लागलो आणि त्या बरोबर मी माझी कंबर पण हलवू लागलो. ती पण तिची कंबर हलवत होती आणि ती पण माझ्या दर एक झटक्या बरोबर खूप आह आय्य इह हाही उह हा हः आवाज काढत होती.

आता तिची पुच्ची आत मधून फडफड करत होती आणि मग ती आतल्याआत मध्ये माझा लंड दाबत होती. मग तिचे उभे असलेले बुब्स खूप जोराने वर खाली होत होते, तेव्हा मी माझा हात पुढे केला आणि तिच्या दोन्ही पण बुब्सला पकडले. तिचे निपल तोंडात टाकले आणि मी त्यांना चोकू लागलो. मग काही वेळाने तिला पण राहत झाली होती आणि तिने पण तिची कमर हलवणे चालू करून टाकले होते. मग मी तिचे हात माझ्या पाठी वर ठेवले. तिची पाठ मी कुरवाळत होतो. ती आहा ह ओः उहो आह हमः माक्काछ करत होती.

मग मी परत तिला ठोके मारू लागलो आणि ती जोर जोराने श्वास घेत होती. मग मी तिला विचारले कि मस्त मजा येत आहे ना? तर ती मला म्हणली कि ” मला मस्ती मध्ये गोड त्रास होतो आहे ” आणि तिने एकदम अजीब आवज मध्ये औ अउ केले. ” अजून ठोक मला खूप मजा येत आहे. माझ्या राजा मला असेच ठोकत राहा. ” अह्ह्ह ओ अहःही अह्हू उयेस्स्स्स.

मग मी पण माझ्या कंबरेची स्पीड एकदम वाढवली. मग काही वेळाने माझा पूर्ण लंड तिच्या पुच्ची मध्ये गेला आणि आता तिच्या पुच्ची मधून चाप छप छप छप छप आवाज येऊ लागला. ती पण एकदम मस्त झाली. ती खालून तिची कंबर वरखाली करत होती आणि माझा एक एक धक्का सहन करत होती. मग मी काही वेळाने तिचे दोन्ही पण ओठ माझ्या ओठा मध्ये दाबले. मग माझा लंड मावशीच्या पुच्चीमध्ये एकदम जोर जोराने आत बाहेर करू लागलो होतो. आता तिला पण खूप मजा येत होती आणि ती मादक आवाज तोंडातून काढत होती. मग मी माझी स्पीड खूप वाढवली आणि ती अहः हो अह्ह्ग ओह हाह्ह हो अहह हि हुःह अम्म्म करू लागली. आता मला खूप मजा येत होती. मी तिला म्हणलो कि ” माझी मावशी तू माझी राणी आहेस. तुझ्या पुच्चीला किती जोराने मी ठोकू? ” आह्ह अह्छ्ह सांग ना ग मावशी ” . मग ती म्हणली कि ” ठोक अजून जोराने ठोक, फाडून दे तुझ्या रंडीची पुच्ची किती हरामी लंड आहे तुझा. मला तुझ्या कडून ठोकून घेताना खूप मजा येत आहे. माझ्या लाडक्या. ओह आइउह पोह उऊ अंम फ औऊ अम्म्म अजून ठोक मला फक्त ठोकत जा जोर जोराने. आता मला काही पण नाही पाहिजे आहे. आज तू मला पोट भरून ठोकून दे माझ्या राजा आज तू मला अजिबात सोडू नकोस. ” मग मी म्हणलो कि ” मावशी तुझ्या या मस्त पुच्चीची कसम आज मला खूप मजा आली आहे. तू खूप मस्त माल आहेस. तू सांग आणि तुला कसली मजा पाहिजे आहे. ” अहह याय या औऔ ईई ओह उऔउ मेले मी याय यायऊइ इ ओअओ उऊ उ स्य्यस्य. ती म्हणाली ” राजा जोरात ठोक मला ठोक मला आज माझी पुच्ची ठोकून फाडून टाक राजा ” . येस्स्स्ससू उम्म्म्मम उफ्फफ्फ्फ्फ.

आता संपूर्ण रूममध्ये पच पच पच आवाज येऊ लागला. मावशीपण मस्त मध्ये हलून हलून माझा लंड आत मध्ये घेऊ लागली. तिची कंबर पण हलवत होती आणि मी पण लंड ठोकत होतो. मग काही वेळाने तिच्या पुच्चीतून पाणी निघू लागले होते तेव्हा तिने मला तिच्या छातीला लावले. मग मी धक्के मारणे बंद केले आणि मी पण तिला चिकटलो होतो. मी मग झोपलो आणि ती माझ्या वर चढून बसली आणि तिने माझा लंड हाताने तिच्या पुच्चीत थोडा घातला आणि त्यावर उड्या मारू लागली. ती माझे हात धरून तिच्या बॉल वर दाबू लागली आणि मला बॉल दाबायचा इशारा करू लागली. ती सतत १० मिनिटे माझ्या वर उड्या मारत राहिली आणि मग तिने पाण्याचा फवारा सोडला आणि दमून माझ्यावर झोपली आणि कीस करू लागली. मग १० मिनिटांपर्यंत तिची पुच्ची फाडून झाल्यावर मी माझे सर्व वीर्य तिच्या पुच्ची मध्ये टाकून दिले होते.

This story रुपाली मावशी १ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page