रुपाली मावशी २

आता ती पाणी पिण्यासाठी किचनमध्ये जाऊ लागली. माझा लंड अजून कडक होता. मी तिच्या पाठोपाठ गेलो. किचनमध्ये गेल्यावर मी तिला डायनिंग टेबल जवळ बोलावले. मग माझा लंड आता परत उभा झाला होता ती पण आता एकदम गरम झाली होती मग मी तिच्या पुची वर तेल लावले होते आणि माझा लंड सेट केला होता मग मी थोडा धक्का दिला होता तर थोडा आत मध्ये गेला होता आणि ती ओरडू लागली होती, मी तिच्या तोंड वर कीस करू लागलो. मग मी तिला डायनिंग टेबल वर असे सेट केले कि तिचे शरीर टेबलावर आडवे होते आणि पाय जमिनीवर होते.

मग मी तिला त्या पोजिशन मध्ये जनावरासारखा ठोकत राहिलो आणि ती मला ठोक ठोक आणि जोरात ठोक म्हणत राहिली. मग १० मिनिटाने माझे वीर्य निघणार होते आणि मी तिला सांगितले कि माझे निघणार आहे. तर ती म्हणाली आतच टाकून दे, मग मी माझे वीर्य आतच टाकून दिले. या वेळी तर मी तिची पुच्ची एकदम फाडून टाकली होती आणि ती एकदम तृप्त झाली.

डायनिंग टेबलावर सेक्स केल्यावर ती 15 मिनीटांनी किचन मध्ये गेली आणि माझा लंड परत एकदा तयार झाला. मी पण तिच्या मागे गेलो आणि मी पहिले तर ती माझ्या कडे पाठ करून उभी होती आणि मी अचानक जाऊन तिच्या मागे चिकटलो आणि तिचे बॉल दाबू लागलो. ती पण हात मागे घेऊन माझा लंड पकडून हलवू लागली आणि मी पूर्ण रीतीने तयार झालो. मग मी माझा लंड तिच्या पुच्चीवर घासू लागलो आणि ती परत गरम होऊ लागली. मग मी हळूच माझा लंड तिच्या पुच्चीत टाकला आणि ती ओरडू लागली आणि मी थांबून तिला कीस करू लागलो. ती पण मला कीस करत होती आणि मी हळूहळू माझा लंड आत बाहेर करू लागलो आणि तिला थोडे दुखत होते, पण मी कीस करत असल्याने तिचा आवाज दबला होता. मग ५ मिनिट कीस केल्यावर तिचा त्रास कमी झाला आणि ती मला साथ देऊ लागली. मी एक हाताने तिचे बॉल दाबू लागलो आणि तिला धक्के मारू लागलो. ती जोराने तिची गांड हलवू लागली आणि ओह्ह्ह येस्स्स उम्म्म्मम करू लागली. मग मी तिची पुच्ची जोराने ठोकू लागलो. ती म्हणत होती “आत टाक, ठोक मला, माल स्वर्गात घेवून चल. उम्म्म्म ठोक मला ठोक जोरात ठोक उम्म्म आआआं.” मग ती पाणी सोडणार होती आणि मी तिला जोर जोराने ठोकत होतो ती म्हणाली माझे निघत आहे उम्म्म आणि तिने पाणी सोडले. मग मी माझी स्पीड थोडी कमी केली आणि माझा लंड आतुर झाला होता. मी तिचे पाय माझ्या खांद्यावर घेतले आणि तिला ठोकू लागलो. ती जोराने आवाज काढू लागली आणि १० ठोके मारल्यावर मला वाटले कि माझे वीर्य निघणार आहे. मी तिला विचारले कि कोठे टाकू? तर ती म्हणाली माझ्या पुच्चीत टाक. मग मी सर्व वीर्य तिच्या पुच्चीत सोडले.

मी मावशीची आत्तापर्यंत 3 वेळा पुच्ची जोराने मारली होती. संध्याकाळचे 6 वाजले होते मावशी जेवण तयार करणार असल्याने मला आता 2 तास काम थांबवावे लागणार होते. मग मी टीवी पाहायला सुरूवात केली. मावशी ने जेवण तयार केले आणि आम्ही दोघांनी जेवण

केले. आपल्या कामाला गेली. तिचे सर्वकाम झाले तेव्हा मावशी बेडरूम मध्ये आली. मी तिला हॉलमध्ये घेऊन गेलो. मग मी तिला सोफ्यवर बसवले होते. मग मी तिच्या जवळ गेलो मी आधी तिच्या ओठा वर कीस केली आणि मग हळू हळू खाली येत येत तिचे बॉल दाबू आणि घासू लागलो. ती ऐईई उफ्फ्फ्फ उम्म्म्म करू लागली. मग मी तिचे बॉल चाटणे चोकने चालू केले. आता मी तिचे पाय उघडून टाकले होते आणि मग तिची सेक्सी पुच्ची मी पाहत होतो आणि मी पहिले कि एक मुलगा असून पण तिची पुच्ची एकदम टाईट होती. मग मी माझा हात टाकून तिची पुच्ची जवली आणि मग तिची मालिश करू लागलो. मी तिच्या दाण्याला चाटू लागलो होतो आणि ती हच हाह्ह हो अहह उऊ हो अहह ऐई हः हा अयेश्श हाहो अहह हाह्हो अह्हः नान्न उएस्ष्ह ओएह्ष करत होती आणि सेक्सी आवाज काढत होती. मग ती खाली वाकली आणि माझा लंड तोंडात घेऊन चोकू लागली. ती तर असा लंड चोकत होती कि मला वाटत होते कि ती आज लंड माझ्या शरीरातून काढून टाकेल. आता ती माझ्या तोंडावर तिची पुच्ची ठेवून बसली. माझा लंड तिने तिच्या तोंडात घेतला होता. ती माझा लंड प्रेमाने चोकत होती आणि मी तिची पुच्ची चाटत होतो. असे आम्ही १५ मिनिटे चोकत राहिलो. यावेळी मी एक वेळा आणि तिने दोन वेळा पाणी सोडले. मी तिचे पाणी पिऊन टाकले. मग मी खूप सारे थुक लावून लंड सेट केला आणि एक जोरदार धक्का मारला. माझा अर्धा लंड तिच्या पुच्चीत घुसला. मग मी काही वेळ थांबून तिला कीस करू लागलो आणि तिचे मम्मे दाबू लागलो, असे केल्याने ती थोडी शांत झाली. मी परत एक धक्का मारला पण या वेळी ती ओरडू शकली नाही कारण मी तिचे तोंड दाबून धरले होते. आता मी लंड आत बाहेर करायला सुरुवात केली. त्यामुळे तिला हळू हळू मजा येऊ लागली आणि ती मला साथ देऊ लागली. अंदाजे १० मिनिट ठोकल्यावर तिने पाणी सोडले. पण मला अजून वेळ होता आणि मी जोर जोराने ठोके मारायला सुरुवात केली. ती आनंदाने ठोक मला ठोक प्लीज आणि जोराने ठोक मला उम्म्म ओह्छ्ह्ह येस्स्सस्स्स फक मी फक हार्ड येस्स्सस्स्स ओह्छ्छ्ह उम्म्म्मम जव मला जव जोरात असे म्हणू लागली. ती जोराने ओरडू लागली. मग मी थोड्या वेळाने जोरात धक्के मारायला सुरुवात केली. तिचा त्रास कमी झाला तर मी माझी स्पीड वाढवली. आता तिला मजा येऊ लागली आणि ती म्हणत होती “या पुच्चीला फाडून टाक आज. ठोक मला ठोक राजा जोरात ठोक. मला खूप मजा येत आहे.” मी १०-१२ ठोक्यानंतर तिच्या पुच्चीत वीर्य सोडले आणि काही वेळ तिच्यावर पडून राहिलो. रात्रीचे 12 वाजल्यामुळे ती थकून झोपी गेली. काका गेल्यावर मी आज पहील्याच दिवशी मावशीच्या 4 वेळा पुच्ची जोराने मारली होती. आता मला मात्र रुपाली मावशीची गांड मारायची होती हा विचार करून मीसुद्धा झोपला.

This content appeared first on new sex story .com

सकाळ झाली आणि मावशी बेडरूममध्ये नव्हती. मी बाहेर आलो आणि मला मावशी बाथरूममध्ये जाताना दिसली. बाथरूम मध्ये सेक्स करायची कल्पना माझ्या मनात आली आणि मावशी पाठोपाठ मीपण बाथरूममध्ये गेलो.

मावशी अंघोळ करत होती. मग आम्ही दोघे अंघोळ करायला गेलो. तिथे पण मी अंघोळ करत करत तिला एक वेळा ठोकायचे असे ठरवले. आम्ही दोघे बरोबर अंघोळ करायला लागलो. तर तिकडे जाऊन तिचे ओले शरीर पाहून माझा लंड परत एक वेळा ताठ झाला. मी अंघोळ करत करत तिला कीस करू लागलो आणि माझी जिभ तिच्या तोंडात टाकून आत बाहेर करू लागलो. तिचे मम्मे दाबू लागलो आणि मग काही वेळाने ती खाली बसली आणि माझा लंड खूप जोर जोराने चोकू लागली. ती माझ्या लंडा वर थुकत होती आणि मग ते थुकलेले पाणी पिऊन गेली. मग आम्ही 69 पोजिशन मध्ये आलो. मी खाली झोपलो आणि ती माझ्यावर अशा रीतीने आली कि तिची पुच्च्ची माझ्या तोंड जवळ येईल आणि माझा लंड तिच्या तोंडा जवळ येईल. मग आम्ही एकमेकाचे अवयव चोकू लागलो. मग तिने मला बाथरूममध्ये झोपवले आणि माझ्या ७ इंच लंडावर बसली आणि घोड्या वर बसून हलतात तसे उड्या मारून मला झवू लागली. आणि ती ओह्ह्ह्ह येस्स्स जाआअनु ओह्ह्ह्ह याआआअ करत होती. मी तिचे बॉल दाबत होतो आणि कधी कधी तिचे मनुके तोंडाने चावत होतो तर ती थोडी ओरडत होती. खूप वेळ तिचे बॉल दाबल्याने ते लाल झाले होते. आम्ही अशा रीतीने ७-८ मिनिटे ठोकत राहिलो. मग मी तिला उभे केले. मग मी तिला तिचा एक पाय नळावर ठेवायला सांगितला. तिचे तोंड माझ्या कडे करून उभे राहायला सांगितले. तिने मी सांगितले तसे केले. मग मी खालून माझा लंड तिच्या पुच्चीत घातला आणि तिला हळू हळू कीस करत झवू लागलो. तिने थोड्या वेळाने पाणी सोडले आणि त्यामुळे तिच्या पुच्चीतून लंड घासत असल्याने फच फच फच फच फच फच असे मादक आवाज येऊ लागले. मला खूप मजा येत होती. तिला पण कधी

न झालेला आनंद होत होता. ती म्हणत होती. “आआआ उम्म्म्म ओह्छ्ह्ह झव माझ्या राजा. झव मला. फाडून दे माझी ओह्ह्ह्ह येस्स्स फाड माझी पुच्ची. फाड हिला आणि माझी तहान भागव.

ओह्ह्ह येस्स्स. आता माझे निघणार होते आणि मी माझी स्पीड पण वाढवली होती आणि एकदम जोर जोराने मारू लागलो होतो. मग मी ७-८ ठोके मारले होते आणि माझी पिचकारी मावशीच्या पुच्चीमध्ये गेली आणि तिचे पण शरीर कडक झाले होते आणि तिने पण पाणी काढून टाकले होते. मी तिच्या वर पडून राहिलो होतो. मग तिने मला खाली उतरवले.

मग काही वेळाने माझा लंड घासत घासत ती चोकू लागली होती. मग मामी च्या तोंडा च्या उबेने माझा लंड एकदम कडक झाला होता आणि मामी च्या पुच्ची मध्ये घुसायला एकदम तयार झाला होता.

मग मी तिला २० मिनिट खूप जोर जोराने ठोकले. तिचे पण पूर्ण शरीर हादरून गेले होते. ती दर ठोक्यामध्ये आहा याय आय्य ऐई औऊ औऊ अउ औऊ उऊ ओउ अ यस आय य औ उऊ उऊ करत होती आणि मजा मानत होती. मग काही वेळाने तिला त्रास होऊ लागला होता आणि ती म्हणू लागली कि हः याय याय गाग ग्ग ऐई उऊ इई उऊ आता राहू दे राजा, आता माझी हालत खराब झाली आहे. मी तीन वेळा पाणी सोडून दिले आहे. तू तर जवान लंड आहेस आणि तुझे निघायला वेळ लागणार आहे. पण मी आता सहन करू शकत नाही आहे. प्लीज मला सोडून दे माझ्या राजा.

मी म्हणले कि बस थोडा वेळ घेतो आता माझे निघनार आहे. मग मी थोडे ठोके मारून तिच्या पुची मध्ये पाणी सोडले.

This story रुपाली मावशी २ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page