रूम मध्ये राहण्याऱ्या मित्राकडून गांड मारून घेतलीनमस्कार मित्रानो. माझे नाव महेश आहे. मी रत्नागिरीचा आहे. जवळ ३ महिण्यापासून पुण्यात आहे. मला एका मोठ्या कंपनीमध्ये ऑफिस बॉय चा जॉब लागला आहे. पुण्यात मी एका भाडयाच्या च्या रूम मध्ये राहतो. इथे अजून एक मुलगा आहे. तो हि मराठी आहे. त्याचे नाव संतोष आहे. संतोष दिसायला मध्य बांधाचा आणि पूर्ण काळा होता.

आमचा रूम ६ व्य मजल्यावर आहे. संतोष ने जास्त पैसे दिले होतो रेंट चे म्हणून त्याला आतला रूम जिथे बेड आहे तो दिला होता. मी बाहेर हॉल मध्ये झोपतो.

पुण्यात येऊन मला जवळ २० दिवस झाले होते. माझी आणि संतोष ची चांगली मैत्री झाली. आम्ही एकत्र सुटीच्या दिवशी फिरायला पण जायचो. हळू हळू मला संतोष चा सहवास आवडू लागला. एकदा रात्री मी समोर खुर्चीवर बसलो होतो. संतोष रूम मधून बाहेर आला आणि माझ्या समोर फोन वर कोणाशी बोलत त्याचा लवडा खाजवत होता.

संतोष चा लवडा ताठलेला वाटत होता. त्याचे माझ्याकडे लक्ष नव्हते. पण मी टक लावून त्याला लवड्यवर हात फिरवताना पाहत होतो. तेव्हा पासून मला संतोष चा लवडा पाहायची खूप इच्छा होऊ लागली. जेव्हा पण मी घरी असताना हलवायचो, संतोष बद्दल विचार करायचो. असं वाटू लागले कि संतोष कडून माझी गांड मारून घेऊ.

मला मुली पण आवडतात पण कधी कधी अस पण विचार येतो कि कोणी तरी माझी मुलायम सुंदर गांड मारावी.खर सांगू तर मित्रानो, लहान पणा पासून मी माझ्या गांडीशी खूप प्रेम करतो. जेव्हापासून लवडा ताठायला लागला आहे. मी नेहमी लवडा हलवताना स्वतःच्याच गांडीला दाबून घेत असे. घरी कोणी नसताना, आरश्यात स्वतःच्या गांडीला पाहत असे. नागडा होऊन वाकून आरश्यात स्वतःची गांड पाहत असे.

मला स्वतःच्याच गांडीशी खूप प्रेम झाले होते. माझी गांड मऊ आणि उठावदार होती. मला गांडीची फट पाहून अस वाटायचं कि कोणी तरी याव आणि माझी हि गोरी गांड मारावी. लवडा हलवताना, एका हाताने लवडा हलवत असे आणि दुसरा हात गांडीवर ठेवून जोर जोरात दाबत असे.

एकदा तर मी पेन घेऊन त्याला तेल लावले आणि गांडीत घातला. मला ते आवडले. मग मोठा जाडा मार्कर पेन घेऊन गांडीत टाकला. मला खूप उसुक्ता वाटू लागली. एकदा घरी मी फ्रिज मध्ये मोठी काकडी पाहिली. ती ७ इंचाची होती आणि लवड्य प्रमाणे मोठी होती.

दुपारी घरी कोणी नसताना ती मी माझ्या रूम मध्ये आणली. लगेच नागडा झालो आणि काकडीवर तेल लावून तिला माझ्या गांडीत घातली. हळू हळू पूर्ण काकडी गांडीत गेली. त्या दिवशी खरी गांडीत लवडा गेल्यावर कसे वाटेल हैच अनुभव मिळाला.

मी आरशासमोर पाठ करून वाकून, समोर खुर्चीवर हात ठेवून मागून काकडी गांडीत घालत होतो आणि स्वतःला आरश्यात पाहत होतो. स्वतःच्या गांडीशी खेळायला मला खूप मजा येत असे.संतोष ला पाहून मला वाटले कि इथे आम्ही दोघेच आहोत तर मला संतोष कढून गांड मारून घेता येईल. काही दिवस मी विचार केला. मग ठरवले कि संतोष कढून गांड मारून घेऊ.

आता संतोष ला आधी ऊसहित करायचे होते. म्हणजे तो स्वतः जवळ येईल. त्यासाठी मी काही शॉर्ट पॅन्ट आणल्या. त्या पॅन्ट गांडीवर घट्ट बसायच्या. मी एक लाल रंगाची पॅन्ट घालून आरश्या समोर जाऊन गांड पाहिली तर माझी गांड चांगली मुलायम आणि उठावदार दिसत होती. शरीरावरचे पूर्ण केस काढले म्हणजे माझ्या मांड्या पण आकर्षक वाटतील.

त्यादिवशी बुधवार होता. संतोष घरी आला. तेव्हा संध्याकाळ चे ८ वाजले होते. मला माहित होते कि संतोष घरी आल्यावर अंघोळ करतो. म्हणून मी बाथरूम च्या दरवाज्यासमोर एका बादलीत कपडे धुण्यासाठी जमा करत होतो. मी वाकून माझी गांड बाथरूम कडे केली होती म्हणजे संतोष जसा आत जाईल त्याला दरवाजा बंद करताना माझी गांड मागून दिसेल.

आणि तसेच झाले. संतोष आला आणि बाथरूम मध्ये गेला. पण तो जसा दरवाजा बंद करायला गेला तो तिथेच थांबला आणि मला वाकून उभा असलेलं पाहिले. मला बाथरूम च्य पिवल्या लाईट चा उजेड खाली लादीवर दिसत होता.

मी हळूच तिरक्या नजरेने मागे पाहिले तर संतोष मागे त्याचा लवड्यावर हात फिरवत मला पाहत होता. मी तसेच वाकून काम करायचा बहाणा करत होतो. संतोष खूप वेळ तसेच उभा होता. मग त्याने बाथरूम चा दरवाजा बंद केला.

मी २ ते ३ दिवस त्याला अशीच माझी गांड दाखवून ऊसहित करत होतो. जेव्हा पण तो बाहेर येऊन बसायचा. मी त्याच्या समोर काम करायच्या बहाण्याने येयाच आणि गांड दाखवायचो.

काही दिवसांनी मला दिसून आले कि संतोष स्वतःहून मी जिथे काम करत असतो तिथे येऊन उभा राहतो. तो माझ्या शरीराकडे बोलता बोलता पाहत असतो. एकदा मी हॉल मध्ये बसलो होतो तर तो टॉवेल वर आला. आणि फोन वर बोलत टॉवेल सरळ करत होता.

अचानक त्याने टॉवेल खाली पाडला आणि मला त्याचा चड्डीतला ताठलेला लवडा दाखवला. मला कळून आला  त्याचा इशारा पण मी काही बोललो नाही.

आता शनिवार आला. संतोष नेहमी प्रमाणे वेळेवर घरी आला. आम्ही जेवून घेतले. मग झोपायची तयारी करू लागलो. संतोष आपल्या खोलीत होता. मी बाहेर हॉल मध्ये लाइट बंद करून झोपलो होतो.

तेवढ्यात संतोष रूम मधून बाहेर आला आणि म्हणाला इथे ये मी माझ्या ऑफिस चे फोटो दाखवतो तुला. आमच्या ऑफिस मध्ये आज इव्हेंट होता.

मला थोडं घाबरल्या सारखे झाले. तरी मी उठून संतोष च्या रूम मध्ये आलो. संतोष समोर बेड वर झोपला होता. त्याने मला सांगितले दरवाजा बंद कर रूम ची लाईट सुद्धा बंद कर. मी हि बेड च्या बाजूची पिवळी लाईट लावतो.

त्याने बेड च्या बाजूची लाइट लावली. आणि त्याच्या बेड वर त्याच्या बाजूला झोपलो. त्याने त्याच्या मोबाईल माझ्या हातात दिला आणि मला म्हणाला फोटो पहा. मी मोबाइलला हातात घेऊन फोटो पाहत होतो. तेवढ्यात संतोष बोलता बोलता माझ्या कानांच्या एक्दम जवळ आला.

संतोष ने टीशर्ट आणि शॉर्ट पॅन्ट घातली होती. काही वेळाने मला लक्षात आले कि संतोष चा ताठलेला लवडा माझ्या कमरेवर टेकत आहे. संतोष फोटो बद्दल सांगता सांगता पुढे पुढे येत होता आणि खाली लवडा सारखा माझ्या कमरेवर टेकवत होता. कधी त्याचा लवडा पायाला लागत होता.

फोटो संपले मी परत बाहेर जाऊ लागलो, तर संतोष म्हणाला काम कर तू आज इथेच झोप. रोज कुठे तिथे बाहेर जमिनीवर झोपणार. मी नाही म्हणालो आधी पण त्याने मला जबरदस्ती झोपवले. मग त्याने लाइट बंद केली. मी संतोष कडे पाठकरून झोपलो.

जवळ अर्धा तास झाला होता. हळूच मागून मला काहीतरी गांडीला लागताना जाणवले. संतोष अजून जवळ आला तेव्हा कळले कि संतोष ने लवडा बाहेर काढला आहे आणि तो माझ्या गांडीवर टेकवत आहे. मी काही म्हणालो नाही आणि झोपायचे नाटक केले.

काही वेळ संतोष ने असाच गांडीवर लवडा फिरवला. मग त्याने हळूच मागून माझी पॅन्ट खाली केली. संतोष चड्डी सकट हळू हळू माझी पॅन्ट कमरेवरून खाली करू लागला. काही वेळातच त्याने माझी पॅन्ट मांड्यच्या खाली पर्यंत खेचली.

माझी गांड मोकळी झाली होती. मग संतोष जवळ आला. आणि त्याने माझ्या गांडीच्या फटीवर लवडा टेकवला. लवड्यचा टोक गांडीच्या फटीवर वर खाली करून घासू लागला. संतोष च्या लवड्यचा चीक माझ्या गांडीला लागत होता.

काही वेळाने तो वेडाच झाला आणि त्याने मला मागून घट्ट मिठी मारली आणि लवडा गांडीच्या फटीत घुसवला. मी ओरडलो आणि त्याला मागे केले. संतोष ने लगेच बाजूची लाइट चालू केली.

लाइट लागताच.. मी दचकलो.. संतोष पूर्ण नागडा होऊन माझ्या समोर झोपला होता. माझी नजर त्याच्या ताठलेल्या लवड्यवर गेली. मी स्वतःकडे पाहिले तर माझी पॅन्ट ढोपरापर्यंत पोहचली होती. मी जसे त्याच्या लवड्यकडे पाहिले. त्याने त्याचा लवडा हातात धरला आणि हलवायला लागला.

ते पाहून मला राहवलेच नाही. मी असाच लवड्यकडे आलो आणि संतोषचा लवडा तोंडात घेतला. आणि संतोष चा काळा लवडा चोखु लागलो.

ऑयामामा आमामामामाम मऊमऊमु
मुमूमुम्मुमुं
मुमूमुमूमुमूमुं
मुमूमुमुमूमुं
मामामा आयामामामाम अहाहाहाहाहा

संतोष चा काळा लवडा ७ इंचाचा होता. मी पूर्ण लवडा तोंडात घुसवायचा प्रयत्न करत होतो. लवडा खूप तापला होता. मी जीभ लावून पूर्ण लवडा चाटून घेतला. मग लवडा चाटत चाटत संतोष च्या गोट्या चाटू लागलो.

संतोष ओरडू लागला.

अहाहा हहा अहाहाहाहाहा आह्हह्ह
अहाहाहाहा ह्ह्ह्ह अहाहा अह्ह्हह्ह
अहाहा हाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा

मी वेड्या सारखा लवडा चोखत होतो. पहिल्यांदा लवडा तोंडात घेतला होता. खूप मजा येत होती. सोडायच मन करत नव्हते. मी संतोष चा पूर्ण लवडा चोखला, त्याच्या गोट्या चाटल्या आणि लवड्या भोवतीची पूर्ण जागा चाटून ओली केली.

मला संतोष च्या लवड्यवर खूप प्रेम येत होते. मग संतोष ने मला जवळ घेतले आणि घट्ट मिठी मारली. मला तो होठांवर किस करू लागला. माझ्या मानेवर किस केले, खांदयावर किस केले. मग तो माझे निप्पल तोंडात घेऊन चोखु लागला.

संतोष ने मला पूर्ण नागडे केले. मग काही वेळाने त्याने मला उलटे बेड वर झोपवले. उलट झोपलोच होतो कि संतोष ने लगेच त्याचे तोंड माझ्या गांडीत घुसवले. माझ्या गांडीच्या फटीत तोंड टाकून तो चाटू लागला. त्याने पूर्ण गांड चाटून काढली.

इथे मी जणू आता स्वर्गातच पोहचणार होतो. मला खूप आनंद मिळत होता. संतोष ने खूप वेळ माझी गांड चाटली. गांडीवर जोरात फटके मारले. मग तो उठला आणि बेड च्या बाजूला जाऊन उभा झाला. मग त्याने माझे पाय पकडून मला बेड च्या खाली खेचले.

मला बेड च्या बाजूला वाकून उभे केले. मी माझे डोकं बेड वर ठेऊन वाकून उभा होतो. मग मागून त्याने माझ्या गांडीचा भोक चाटला आणि त्याला ओला केला. मग परत उठला. हळूच संतोष ने त्याचा लवडा माझ्या गांडीच्या भोकावर टेकवला.

मला असे जाणवत होते जणू जाडी काठी माझ्या गांडीच्या भोकाला टेकली आहे. हळूच संतोष ने लवडा माझ्या गांडीत सरकवला. मला गांडीत लवडा जाताना जाणवत होता. हळू हळू करून लवडा आता पूर्ण गांडीत गेला. संतोष ने माझी कमर घट्ट पकडली आणि मागे पुढे करून लवडा आत बाहेर करू लागला.

अहाहा अहाहाहाहाहा हाहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहाहा

किती सुंदर अनुभव होता तो. लवडा आता माझ्या गांडीत आत बाहेर होऊ लागला. संतोष ने आपली गती वाढवली. त्याने माझी कमर दोन्ही हाताने घट्ट धरली.. आणि कचाकचा मला झवू लागला.आता लवडा पूर्ण ओला झाला होता. गच गच गांडीत घुसत होता. मी इथे बेड ची चादर घट्ट धरून तोंडाने आवाज करत होतो.

अहाहा ह्ह्ह्ह अहाहाहाहा हाहाहा
अहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहा अह्ह्ह

काही वेळात संतोष पाणी सोडायच्या तयारीत होता. त्याने लवडा पूर्ण गांडीवर दाबून झवायला सुरवात केली. त्याचे पाय माझ्या गांडीवर जोर जोरात आपटत होते.

अचानक… संतोष ने जोराचा स्वास घेतला आणि एक मोठा स्वास घेत पाणी पूर्ण माझ्या गांडीत उडवले…

संतोष ने लवडा एक्दम आत गांडीत दाबून ठेवला होता. पूर्ण पाणी निघेपर्यंत लवडा गाडीतून काढला नाही.

मग हळूच लवडा बाहेर काढला आणि मागे झाला.

मी असाच वाकून बेड वर डोके ठेवून झोपून होतो. संतोष आपल्याजागेवर जाऊन झोपला. मी पण असेच वर चढलो आणि मी पण झोपून गेलो. दोघे नागडेच बेड वर झोपलो.

त्या दिवसानंतर आम्ही रोज झवू लागलो.


माझ्या गांडीला चांगला झवणारा लवडा मिळाला.

Loading

1

1

You cannot copy content of this page