रेल्वे मध्ये सेक्स चा खेळहि माझी पहिली स्टोरी आहे. आशा आहे तुम्हाला ही आवडेल

माझे नाव प्रकाशआहे, दिसायला चांगला आहे. उंची 5 फूट 8 इंच. एप्रिल महिना होता मी मुंबईहून नागपूरला जात होतो.. उन्हाळा होता… ट्रेन संध्याकाळी 7 वाजता होती. ऑफिसचे तातडीचे काम असल्याने फर्स्ट क्लासचे तिकीट काढले. मी बर्म्युडा आणि टी-शर्ट घालून घराबाहेर पडलो. ट्रेन योग्य वेळी दादर स्टेशनवर आली. दोन सिटचा कुपे होता मी आत गेलो तेव्हा कोणीच नव्हते… ट्रेन सुटली आणि ठाणे स्टेशनवरून एक महिला माझ्या डब्यात आली… ती दिसायला खूप छान दिसत होती.. उंची 5 फूट 7 इंच, ती कोणत्याही मॉडेलपेक्षाही सुंदर दिसत होती. तीने पांढरा शर्ट आणि शॉर्ट स्कर्ट घातला होता.

कदाचित ती धावत आली म्हणून घामाने भिजली होती. ती जोरजोरात श्वास घेत होती. ती माझ्या समोरच्या सीटवर बसताच मी तिला पाण्याची बाटली दिली. धन्यवाद म्हणत तीने पाणी पिले. ती घामाने पूर्ण ओली झाली होती त्यामुळे तिच्या पांढऱ्या शर्ट मधून तिची ब्रा आणि त्यामधिल स्तनाग्र स्पष्ट दिसत होते.

तिने पाहिले की मी स्तनाग्रकडे खूप लक्षपूर्वक पाहत आहे, मी थोडा घाबरलो आणि पेपर घेतला आणि वाचू लागलो, पण तिने शर्टची वरची दोन बटणे उघडली आणि म्हणाली की बाहेर खूपच गरम होत आहे…. आणि माझ्याकडे पाहून हसली. मी तिच्या डोळ्यात पाहिले तर तिच्या डोळ्यात एक वेगळीच नशा दिसत होती.  डोळे वासनेने भरलेले दिसत होते. असे वाटत होते की आता ती उठल्याबरोबर मला खाईल कि काय.

20 मिनिटांनी TC आला, त्याने तिकीट तपासले, त्यानंतर एक माणूस जेवणाची ऑर्डर घ्यायला आला.. आम्ही दोघांनी जेवणाची ऑर्डर दिली… आणि मग ती बाई म्हणाली 8.30 वाजता जेवण आणा. तर मी म्हणालो, मी एवढ्या लवकर जेवण करत नाही, माझ्यासाठी नऊ वाजता जेवण आण. आता 7.30 झाले होते. मग मी पेपर वाचायला सुरुवात केली… मग त्या बाईने तिची ओळख करून दिली की तिचे नाव वृशाली आहे आणि तिचा नवरा सध्या युएस ला 6 महिन्यांपूर्वी कंपनीच्या कामासाठी गेला आहे व तिची ८ महिन्यांची मुलगी… आणि ती २ दिवसांपासून कुठल्यातरी कंपनीतून प्रोजेक्टच्या कामासाठी मुंबईला आली होती..

ती नागपूरची रहिवासी आहे…. मग मी पण माझ्या बद्दल सांगितले कि माझे नाव प्रकाश आहे, मी मुंबईचा आहे पण मी आधी नागपुरात होतो. मी सहा वर्षांपासून मुंबईत काम करत आहे. आणि मला ऑफिसच्या कामासाठी नागपूरला जावे लागते. त्यानंतर बोलून झाल्यावर ती बोलली कि मी कपडे बदलून येते असे सांगितले आणि तिने कपडे काढून सीटवर ठेवले व कपडे न घेताच बाथरुममध्ये निघून गेली

ती कुपेमधून बाहेर पडताच मी परत पेपर वाचायला बसलो. पाच मिनिटांनी वृशाली परत आली आणि म्हणाली, प्रकाश, मला वाटलं होतं की मी माझे कपडे इथेच विसरलेय हे तुझ्या लक्षात येईल.. मी वाट पाहत होतो, तू येशील. म्हणून मी वृशाली ला म्हटले ठीक आहे तुम्ही कपडे इथेच बदला… मी बाहेर थांबतो. मग ती म्हणाली अरे माझी हरकत नाही तुम्ही इथे बसा…. तिने दार लावले…

आधी तिने शर्ट काढला नंतर ब्रा पण काढून टाकली अर्ध नंगी होती… काय तो नजारा होता. मग तिने तिचा स्कर्ट काढला… तिने खाली खूप लहान निकर घातली होती जी तिची पुच्ची पण  झाकली जात नव्हती तेवढयात तीने माझ्याकडे तिरक्या नजरेने पाहिले काय मादक नजर होती …तिने माझ्याकडे पाहिलं आणि म्हणाली, काय बघतोयस प्रकाश कधी बाई पाहिली नाही काय़, मी तिची माफि मागितली आणि खाली बघून मी पेपर वाचू लागला….

ती माझ्याजवळ आली आणि माझ्या हातातून पेपर काढून बाजूला ठेवत म्हणाली … तू काय गे आहेत का आहेस… मी म्हणालो तू असे का बोलत आहेस… मग वृशाली म्हणाली… मी जवळपास नंगी आहे, तुझ्यासमोर एक नंगी स्त्री उभी आहे  आणि तू पेपर वाचत आहेस, तुझे काय उठत नाही का, मी वृशाली ला म्हणालो कि तुम्ही व्यवस्थित बोला, असे अभद्र बोलाल तर  माझे  मन पण भरकटलं आणि अनर्थ होईल, मी कधीही स्त्री चा आदर करतो, पण जर तुमची इच्छा असेल तर मग मी काय करू सांगा,  परत एकदा विचार करा. तिने मला मुद्दाहून डिवचले व बोलली खरच तुझे उभे राहाते का व हसायला लागली.

मला राग आला, अजून सुद्धा ती माझ्यासमोर फक्त छोट्य चड्डीत उभी होती, मग मी तिची छोटी चड्डी पकडली आणि फाडून टाकली तशी वृशाली हसायला लागली पण तशीच उभी राहिली मग मी वृशालीला सीटवर झोपवली व तिची पुच्ची चाटू लागलो……आह्ह्ह्ह्ह्ह्ह् अजून आतमध्ये घाल तुझी जीभ… . प्रकाश…. प्लीज करत राहा…. आह…. आह… .. आह्ह…….. दहा मिनिटे चोखल्यानंतर ….तिच्या पुच्चीतुन पाणी सुटले मी सर्व पाणी पिले नंतर ती माझ्या मांडीवर बसून मला किस करू लागली…मी तिचे पाणी तोंडात ठेवले होते ते तिला प्यायला दिले आणि तिला ते खूप आवडले….आणि आम्ही एकमेकांची लाळ पीत राहिलो. साधारण १०  मिनिटे आम्ही चुंबन घेत होतो.मी तिला म्हणालो.. तू सामान घेऊन डब्यात आलीस, तेव्हाच असे वाटले होते कि तुला उचलावे व नंगी करून झवालया सुरवात करावी. पण मला कोणाशी जबरदस्ती सेक्स करायला आवडत नाही… त्यावर वृशाली बोलली मी डब्यात आली तेव्हा तुझा लंड ताठ होता… तुझा खालचा तंबू दिसत होता… मग आम्ही दोघी हसलो… ..मग ती माझ्या मांडीवरून उठली आणि माझा लोअर काढला, टी-शर्ट काढला आणि मला नग्न केले आणि म्हणाली…छान दिसतोस रे … आणि खाली बसून ती माझा लंड तोंडात घेऊन चोखू लागली… माझे लंड चोखताना छातीवरचे स्तनाग्र हाताच्या नखाने दाबत होती, लिंगाच्या खालच्या गोट्या चोळत होती.

मला जाणवले की कुठल्याही क्षणी माझ्या लंडामधून पानी येईल  म्हणून मी तिचे डोके धरून तिचे मुख चोदन करायला सुरुवात केली…. संपूर्ण लंड तिच्या घश्यापर्यंत जात होता… मला जाणवले तिला त्रास होत आहे, तिच्या डोळ्यातूनही पाणी आले… पण ती काहीच म्हणाली नाही….शेवटी मी माझे पाणी तिच्या तोंडात सोडले….ती प्याली…आणि थोडे बाकी तोंडात ठेवून ती परत किस करू लागली…आणि मला माझे पाणी प्यायला लावले… हा माझा पहिला अनुभव होता…

मी माझ्या लंडचे पाणी पीत होतो. रात्रीचे नऊ वाजले होते, म्हणून आम्ही कपडे घातले आणि गप्पा मारत बसलो, तेव्हाच दरवाज्यावर टकटक झाली, जेवण आले होते… त्या माणसाला पैसे देवून दरवाजा लावून घेतला लगेच आम्ही आमचे कपडे काढले आणि नंगे होऊन जेवू लागलो… वृशाली माझ्या मांडीवर बसली होती, आम्ही जेवण करत होतो.

जेवण झाल्यावर गप्पा मारू लोगलो वृशाली बोलली मला माझ्या नवऱ्याची खूप आठवण येते पण काय करू… तो दोन वर्ष येणार नाही जोपर्यंत त्याचा प्रोजेक्ट पूर्ण होत नाही. म्हणून आम्ही दोघे फोन सेक्स करतो. पण त्याने थोडीच समाधान मिळतं कदाचित तुला असे वाटल असेल कि बाजारू स्त्रीसारखं वागतेय, मी सहा महिन्यांपासून स्वतःला राखले पण तुला पाहिले आणि राहावले नाही असे वाटले सोपवून द्यावे तुला पुर्णपणे,

तू मला सांग प्रकाश, जर सेक्स स्त्रीवर वर्चस्व गाजवत असेल तर तिने काय करावं मी हे सर्व करतांना घाबरत होती पण तुझा चांगुलपणा मला भावला असे म्हणून वृशाली रडायला लागली तिला मिठीत घेतले व शांत केले, वृशाली खाली बसली व लंडा बरोबर खेळू लागली…जोरात चोखू लागली.. ..मी तिला 69 मध्ये यायला सांगितले…मी तिची पुच्ची चोखायला सुरुवात केली…आणि दोघांनाही पाणी येईपर्यंत ती माझा लंड चोखत राहिली…

मग आम्ही दहा मिनिटं आराम केला. मग मला आठवलं तिला 8 महिन्यांचं बाळ आहे… आणि तोपर्यंत मी तिच्या स्तनाला हातही लावला नव्हता… मी वृशालीला म्हणालो मला जेवण झाले कि दुध लागते, तु देतेस का तेव्हा वृशाली बोलली मी कुठून आणू?  मी तिला म्हणालो जे तुझ्याकडे ते तू म्हणते कुठून आणू .. मग ती म्हणाली तू खूप हुशार आहेस… मग मी तिची स्तनाग्रे तोंडात घेऊन चोखायला सुरुवात केली आणि वृशालीच्या पुच्चीमध्ये दोन बोटे घातली आणि तिला चोदत राहिलो, जोपर्यंत दोन्ही स्तऩ दुधाचे रिकामे होत नाहीत तोपर्यंत चोखत राहिलो… बोटाने चोदत होतो तीने त्यादरम्यान दोनदा पानी सोडले.

आम्ही दोघी एकदम गरम झालो होतो… मी वृशालीला आडवे करून तीच्या पुच्ची मध्ये माझा लंड घातला, तशी ती ओरडायला लागली प्लिज प्रकाश काढ मला सहन होत नाही. मग मी थांबलो व किस करायला लागलो व हळू हळू लंड आत बाहेर करू लागलो मग लंड बाहेर काढला व जोरात पुच्ची मध्ये टाकला पण वृशालीला सहन होत नव्हते कारण बहुतेक इतक्या दिवसांनी तिच्या पुच्चीत लंड जात होता मी तिचे तोंड माझ्या तोंडात घेतले होते कारण मला भीती होती की ती जोरात  ओरडेल ….

मग ती माझे ओठ चावू लागली. जोरजोरात तिचा चेहरा इकडे तिकडे हलवू लागला..काय करू हे कळत नव्हते एक वेळा असे वाटले कि  लंड बाहेर काढतो, पण तिने मला पायाने मागून पकडले होते. मला तिला त्रास होईल असे काहि करायचे नव्हते. तिने थोड्यावेळाने इशाऱ्याने सांगितले कि ती ओके आहे. तु चोदमग काय, मी तिला जोरात चोदयला सुरवात केली. एसी कुपे असूनही आम्हा दोघींना घाम फुटला होता…. थोड्या वेळाने वृशाली पण तिची गांड वर करुन मला साथ द्यायला लागली ….  चोद… चोद…. अजून जोरात….. माझी पुच्ची फाड…. फाड मला खूप त्रास होतोय…. अजून जोरात…. आह… आह… प्रकाश मी मी येत आहे…..आणि ती एकदम शांत झाली…..पण माझा अजून झाले नव्हते ….मी थोडावेळ थांबलो आणि पुन्हा माझा लंड बाहेर काढला आणि परत तिच्या पुच्चीत टाकला, वृशाली परत गरम झाली…..

माझा पिस्टन रॉड आत-बाहेर करत होता…..मला वाटलं मी येणार आहे…तेव्हाच वृशाली म्हणाली, प्रकाश मी थकलेय … तुझं कधी होणार आहे… मी म्हटलं मी येतोय. .. मग ती म्हणाली माझ्या पुच्ची मध्ये टाकू नकोस, तुझे वीर्य माझ्या तोंडात टाक…… मग मी पुच्ची मधून लंड काढला आणि तिच्या तोंडात टाकला आणि तिच्या तोंड चोदायला लागलो… .आणि व तोंडात माझे विर्य टाकून आणि शांत झालो तिचे पुर्ण लंड व्यवस्थित साफ केला तेवढ्यात वृशाली बोलली प्रकाश मला जोराची लघवी लागली आहे. मग मी म्हणालो आता काय करू.. कपडे घालून जा..

तर ती म्हणाली.. नाही मित्रा, माझ्यात टायलेट पर्यंत जायची ताकद उरली नाहीये.. ती असे का बोलत आहे हे मला समजले नाही. त्यावर मी तिला म्हणालो.. यावर उपाय आहे पण तुलाही मला तितकाच पाठिंबा द्यावा लागेल. त्यावर ती बोलली मी सहमत आहे. तिला काहि कळाले नाही मला काय बोलयचे होते, मी तिला बोललो एक काम कर माझ्या तोंडात तु लघवी कर, मग वृशाली म्हणाली, मला खूप दिवसांपासून असे करायची इच्छा होती  पण माझ्या नवऱ्याला ते आवडत नाही…

… तू महान आहेस कसे काय माझ्या मनातले ओळखलेस…. माझ्या हृदयाचे तार तुझ्याशी जोडलेले आहेत वाटते.

मी खाली झोपलो आणि म्हणालो….ये वृशाली, तुझा पुच्चीचा नळ उघड आणि माझ्या तोंडात तुझी टाकी रिकामी कर… ती माझ्या तोंडात हळू हळू लघवी करत राहिली आणि मी तिचा लघवीचा शेवटचा घोट तसाच तोंडात ठेवला व नंतर तिला जवळ बोलावून तिच्या तोंडात टाकली.  तिने सर्व लघवी पिऊन टाकली…. आणि म्हणाली,  एक गोष्ट सांगू का प्रकाश, मला हे सर्व प्रकार करायला खुप आवडते… मी एकदा माझ्या नवऱ्याशी बोललो होते तर तो म्हणाला होता.. शि काहि पण काय करायचे … असे आपण काहीही करणार नाही. मला असे घाणेरडे प्रकार आवडत नाही.

त्या दिवसापासून माझ्या मनात हि इच्छा अपूर्ण राहिली होती तेव्हा मी ठरवले होते  की जर मी माझ्या पतीशिवाय माझ्या आयुष्यात कोणाशीही सेक्स केला तर मी त्याच्याशी जबरदस्ती करेन किंवा त्याला ते आवडले तर माझी स्वप्ने पूर्ण करून घेईल. आज माझे स्वप्न तुझ्यामुळे  पूर्ण झाले….मग आम्ही दोघे बोलू लागलो….पुन्हा ती लंड खेळू लागली…

आम्ही ६९ मध्ये आलो, यावेळी ती लंडाचे गोट्या चोखत होती आणि हळूहळू माझ्या गांडीत बोटे टाकायला लागली आणि गांड फाकवून तिच्या जीभेने भोक फाकवून चाटायला लागली… तिची जीभ माझ्या गांडाच्या भोकावर जाताच… मला अंगात विद्युत प्रवाह आल्यासारखा वाटला… तिला काय हवे आहे ते मला समजले… मी पण माझी जीभ तिच्या गांडाच्या भोकावर फिरवू लागलो.. तेव्हा ती म्हणाली… माझ्या मनातील इच्छा तुला इतक्या लवकर कशा काय कळतात.

तेव्हा मी वृशालीला म्हणालो, वृशाली मला तुझी गांड मारायची आहे, तू तयार आहेस का..  तर ती म्हणाली मित्रा खूप त्रास होईल रे, मी कधी माझ्या नवर्याने माझी गांड नाही मारली. मी म्हणालो ठिक आहे तुझ्या इच्छेनुसार ठीक आहे. मग ती थोडा वेळ काय विचार करत होती ते मला कळले नाही… आणि ती म्हणाली, थांब तीने पर्स मधून तेलाची बाटली काढली व बोलली घे तेल तुझ्या लंडाला आणि माझ्या गांडीला लाव, मग आत जायला सोपे जाईल मला त्रास कमी होईल. ..मी आनंदाने तिला मिठी मारली, मग ती म्हणाली काय रे मित्रा, तू माझ्या इतक्या इच्छा पूर्ण केल्यास, मग मी तुझी एक इच्छा पूर्ण करू शकत नाही का, हे  माझे कर्तव्य आहे, मग तेल लावून मी तिच्या गांडीत लंड टाकला, वृशालीला लंड गांडीत गेला तसा खूप वेदना व्हायला लागल्या पण ती सहन करत होती पण ती काही बोलली नाही. तिच्या चेहर्यावर दिसत होत ते.

मग  मी लंड हळू हळू आत बाहेर करू, तेव्हा तिला मजा यायला लागली व बोलली जोरात कर प्रकाश मस्त करतो आहेत, गांड मारून घ्यायला इतकी मजा येते मला माहित नव्हते. ठोक जोर जोरात,  तिची गांड खूप घट्ट होती,  म्हणून 10 मिनिटात मी आलो, मी तिला बोललो माझे येत आहे, कुठे टाकू वीर्य, ती माझ्या तोंडात म्हणाली, मला पण माझ्या गांडाची टेस्ट चाखायची आहे…मी माझा लंड बाहेर काढून तिच्या तोंडात घातला..तिने सगळे पाणी पिऊन थोडे माझ्या तोंडात टाकले. रात्रीचा एक वाजला होता.. म्हणून आम्ही लोक एकमेकांच्या मिठीत झोपलो…

पहाटे ४ वाजता माझा लंड  मला ओले वाटू लागला तर पाहिले वृशाली लंड चोखत होती. तेवढ्यात मला जोराची लघवी लागली वृशालीला मी म्हणालो दोन मिनिटे थांब, मी लघवी करून येतो, त्यावर ती माझ्यावर रागवली व बोलली मी आहे ना… मुत माझ्या तोंडात, मग मी हळू हळू तिच्या तोंडात लघवी करू लागलो.. पूर्ण झाल्यावर तिने पण पुन्हा तेच केले. तिने तोंडात थोडी लघवी ठेवून माझ्या तोंडात  टाकली,

मग ती म्हणाली, प्रकाश माझ्या पुच्चीला परत एकदा ठोक ना, माहित नाही आपण  कधी भेटू की नाही… जोरजोरात तिला झवले मग 30 मिनिटे मी तिची पुच्ची खेळत राहिलो आणि ती मला साथ देत राहिली.. मग आम्ही घातले. कपडे कारण अर्ध्या तासाने नागपूर स्टेशन येणार होते. निघतांना तिने माझा फोन नंबर घेतला. मी तिचा फोन नंबर घ्यायला विसरलो, संध्याकाळी आॅफिसचे काम करून हाॅटेल ला आलो तर एका नंबर वरून फोन आला, काय प्रकाश विसरला कि काय मी वृशाली बोलते, त्यावर मी तिचा बोललो अग तु माझा नंबर घेतला पण मी विसरलो तुझा नंबर घ्यायला.

तिने तीच्या घरी जेवणाचे निमंत्रण देण्यासाठी फोन केला होता. मग मी मार्केटमध्ये जाऊन सेक्सी असे नाईटगाऊन व अंतरवस्त्रे घेतली तिच्यासाठी व ठरल्यावेळेनुसार तिच्या फ्लॅटवर गेलाे, खुप मोठा फ्लॅट होता, आज तर वृशाली कयामत दिसत होती वनपीस घातला होता तो पण एकदम ट्रांन्सपरंट तिची निकर दिसत होती वर वरती ब्रा घातली नव्हती  तिचे स्तनाग्र उठून दिसत होते त्या वनपीस वरून… तिने बसायला सांगितले तिची मुलगी पाळण्यात होती, मग मी तिच्याशी खेळायला लागलो, तिच्यासाठी पण खेळणे आणले होते ते दिले, तेव्हड्यात वृशाली पाणी घेऊन आली..

व बोलली याची काय गरज होती. आम्ही गप्पा मारायला लागलो. तेवढ्यात तिची मुलगी रडायला लागली, त्यावर वृशाली बोलली प्रकाश हिला भूक लागली वाटते. तिने वनपीस काढून टाकला व फक्त निकर वर बसली आणि तिला दुध पाजू लागली. ती म्हणाली आता तु तर सगळे पाहिले आहे तर त्यात काय लाजायचे. नंतर मी तिला आणलेले गीप्ट दिले. तीने मला घालून दाखवले. व दोघेही नंगे होऊन जेवायला बसलो. गप्पा मारल्या. रात्री दोन वेळा भयानक सेक्स केला. तिची गांड मारली, चाटली, खाल्ली.

त्यानंतर आम्ही कधीच भेटलो नाही.. पण आम्ही फोनवर बोलायचो, आजही आम्ही चांगले मित्र आहोत. मित्रांनो, एखाद्याची इच्छा पूर्ण केल्यानंतर, असे होते की नंतर तुम्ही त्या व्यक्तीसोबत सेक्स करता, तुम्ही लोक चांगले मित्रही होऊ शकता. त्या दिवसानंतर वृशाली कधी सेक्सबद्दल बोलली की मी नाही. सेक्स म्हणजे सर्वस्व नाही, मैत्रीचे नातेही आयुष्यात महत्त्वाचे असते.

तुमचा प्रकाशतुम्हाला माझी कथा आवडल्यास मला मेल करा [email protected]

Loading

1

0

You cannot copy content of this page