लंडसाठी भावाला पटवलेही गोष्ट मी जास्त करून त्या भाऊ बहिणी साठी लिहिते आहे.. जे एकमेकाला जवायची इच्छा करतात. पण काही तरी कारणाने आणि भीतीने तसे काही पण करू शकत नाहीत. आणि त्या लोकांनी आपल्या भाऊ किंवा बहिणी बरोबर बसून ही घटना वाचायची आहे.. आणि त्यांचे सेक्स आपोआप चालू होऊन जाईल.

मी कानपूर ची राहणारी आहे. मी माझे आई वडील आणि माझ्या भावाबरोबर राहाते आहे. माझे वय २० वर्षे आहे.. आणि माझ्या भावाचे वय २२ वर्षे आहे. माझे पप्पा प्रोपर्टी डीलर आहेत. मला सेक्स करयची खूप जास्त इच्छा होत असते. मी माझ्या बोय फ्रेंड बरोबर एक दोन वेळा केले पण होते. पण आता आमचे ब्रेकअप झाले आहे. आणि आता माझ्या पुच्ची ची खाज मिटवणारा कोणी पण नाही आहे.

एक वेळा माझे आई वडील तीन दिवस मामा च्या लग्नासाठी त्यांच्या घरी गेले होते.. तेव्हा मी आणि भाऊ आमच्या घरा मध्ये एकदम एकटे राहिलो होतो. मी पण खूप दिवस झाले सेक्स केले नव्हते. आणि मी खूप तहानलेली होते. तेव्हा मला माझ्या भावाची आठवण झाली. मी विचार केला कि आता हाच माझी तहान भागवू शकत आहे. आणि मला आता काही पण करून त्याला पटवले पाहिजे.

तेव्हा दुपारची वेळ झाली होती आणि मी आमच्या दोघांसाठी जेवण बनवले आणि मग मी त्याला बोलवायला त्याच्या रूम  मध्ये गेले. तेव्हा मी बाहेरून काही आवाज ऐकले तर मी खिडकी तून आत मध्ये पहिले. आणि मी ते पाहून एकदम दंग झाले होते.

माझा भाऊ आशु एकदम नागडा होता आणि तो फोटो समोर ठेऊन त्याची मुठ मारत होता.. आणि डोळे बंद करून म्हणत होता : चोक सोनाली चोक.. हा लंड तुझ्या साठी आहे.. अजून जोर जोराने चोक तू आह्ह खाऊन टाक त्याला. त्याला तुझी खूप आठवण येते आहे.

आणि मग मी पहिले कि तो आता त्याचे पाणी काढून टाकणार होता, आणि आता माझा फोटो त्याच्या रसाने एकदम भरून गेला होता. आता मी खूप खुश झाले कि आता तर मी एकदम नक्की ठोकून घेणार आहे. मग मी त्याला आवाज दिला.. तर तो म्हणाला : तू जा. मी येतो.

मग आम्ही दोघांनी जेवण केले आणि मग टीवी पाहू लागलो होतो. माझे मन कोठे आहे ते मला काही माहिती नव्हते.तेव्हा मी अचानक त्याला विचारले : तू कधी ब्लू फिल्म पहिली आहेस का?

तो एकदम हैराण झाला आणि मग हसू पण लागला होता.

तर मग तो म्हणाला कि हो मी मित्रां बरोबर पहिली आहे

आता आम्ही दोघे मोकळे पणाने बोलू लागलो होतो.

त्याने विचारले  : तू पहिली आहेस का?

मी म्हणाले : हो.

तो म्हणाला : चल आपण ब्लू फिल्म पाहू.

मी म्हणले : ठीक आहे.

आणि मग आम्ही दोघे बाहेर होल मध्ये डीवीडी लावून पाहू लागलो होतो.

आता आमच्या दोघांच्या आत मध्ये आग लागली होती.

मी विचारले : कधी सेक्स केले आहे का?

तो म्हणाला : हो दोन तीन वेळा रंडी ला ठोकले आहे.

त्याचे हे ऐकून आता मला कसे तरी वाटू लागले.

तिने मला विचारले : आणि तू?

मी म्हणाले : हो बोय फ्रेंड बरोबर केले आहे.

तो म्हणाला : अजून पण आहे का बॉयफ्रेंड?

मी म्हणले : आता नाही आहे आता आमचा ब्रेकअप झाला आहे.

त्याने विचारले : का?

मी म्हणले : त्याचा लंड लहान होता.. खूप लवकर पाणी काढून टाकत होता.. म्हणून मी त्याला एक दिवस सोडून दिले.

तो माझ्या जवळ  आला आणि म्हणाला : तर आता तू गरम झाली तर काय करतेस?

मी उदास झाले आणि म्हणाले : काही नाही सहन करून घेते आणि काय करणार..

आशु ने माझे केस पकडले आणि माझे ओठ त्याच्या ओठाला  लावले. आता आम्ही दोघे कीस करू लागलो. तो हळू हळू माझे बॉल कुरवाळू लागला होता. मी पण गरम होऊ लागले होते. तो मला एकदम चिकटला आणि आम्हाला असेच चिकटून राहायचे होते पण आता कपडे काढून घेण्या साठी आम्हाला वेगळे व्हावे लागले.

भाऊ ने माझ्या कमीज च्या बटन ला हात लावला.. तर मी त्याचे केस पकडले आणि म्हणले : रंडी चे कपडे काढत नाहीत, फाडून टाकतात.

भाऊ पण हे ऐकून खूप जोश मध्ये आला, आणि त्याने एका झटक्यात माझे सर्व कपडे फाडून टाकले. आणि मला नागडे पाहून तो एकदम वेडा झाला होता. तो अम्झ्या वर एकदम तुटून पडला होता, आणि त्याचा लंड एकदम कडक झाला होता.

मी विचारले : सरळ ठोकणार मला?

तो म्हणाला : इतक्या मस्त माल ला एकदम पहिल्यांदा ठोकत आहे.. एक वेळा आता ठोकायला दे आणि मग आराम करून दुसर्यांदा ठोकेन.

मी हो म्हणले तर त्याने पटकन त्याचा लंड टाकून दिला आणि मी ओरडले मादरचोद तेल तरी लावायचे होते ना.

त्याने माझे काही ऐकले नाही आणि तो मला ठोकू लागला आणि तो मला म्हणाला : रंडी तुझ्या नावाने इतके दिवस झाले मी फक्त मुठ मारत बसलो आहे .. आज तर तुला एकदम कुत्री सारखी जवणार आहे मी. तुला माझ्या मुलांची आई बनवणार आहे.

मी ओरडू लागले : ठोक मला जव मला भेन्चोद ठोक मला आज माजी पुच्ची भरून टाक .. मी रांड आहे .. तुझी .. साल्या खरा मर्द आहेस तू.. आई ला पण ठोकून घ्यायचे आहे तुझ्झ्या कडून . तिने पण तुझा लंड पाहून घेतला आहे.. आणि मग पण तिघे मजे करू.मी तर एकदम वेडी झाले होते. काही तर बडबड करीत होते. आणि मग मी त्याला म्हणले : आह्ह भाऊ आता माझे निघणार आहे.

तो हे ऐकून मला खूप जोर जोराने जवू लागला होता.

काही वेळाने तो पण पाणी काढणार होता, मी म्हणले : आत मध्ये टाकून दे तुझे..

आणि मग त्याने एक झोराने ठोका मारला आणि त्याचे वीर्य माझ्या पुच्ची मध्ये सोडून टाकले. मग मी त्याला एकदम चिकटले.

आम्ही दोघे असेच नागडे झोपी गेलो होतो. त्या जवाजवी ला मी कधी पण विसरू शकणार नाही आहे.

हो होती माझी आणि माझ्या भावाची गोष्ट, तुम्ही वाचा आणि दुसऱ्या भाऊ बहिणींना पण वाचायला द्या. आणि मग खूप मस्त सेक्स करा.You cannot copy content of this page