लग्नानंतर चोरून चोदले जुन्या बॉयफ्रेंडने

मित्रानो नमस्कार. माझे नाव सुरेखा आहे. मी आज चाळीस वर्षाची आहे. मी आज तुम्हाला माझी अशी एक गोष्ट सांगणार आहे कि ज्यात तुमच्या लक्षात येईल कि जर परिस्थिती नसेल एखाद्याची तर कोणाला पण उडवून कसे घ्यावे लागते ते.

तर हि गोष्ट तेव्हाची आहे जेव्हा मी कॉलेज ला होते. माझी घरची परिस्थिती जरी चांगली नसली तरी पण माझे शरीराला कुठे माहित होते कि माझी परिस्थिती चांगली नाही आहे ते. त्यामुळे तर खरी  अडचण झाली होती माझी. मी कॉलेज ला जशी जाऊ लागले तसे माझ्या शरीरात कमालिचे बदल होत असल्याचे मला दिसु लागले. मी खूपच मादक दिसू लागले होते.

मी जिम ला जात नव्हते. जर समजा मी जिम ला जात असते तर काय झाले असते याचा विचार करा. कारण मी जशी उंच होते तशीच माझी फिगर पण खपूच चांगली होती. मी जवळपास साडे पाच फूट उंच होते. दिसायला मी खूपच देखणी आणि मादक होते. माझ्याकडे बघून ते कोणी म्हणणारच नाही कि एका खूपच सामान्य घरातील मुलगी आहे ते. कारण मी होतेच तशी दिसायला.

मी जशी दिसायला चांगली होते तसेच माझा वर्ण पण गोरापान होता. माझी स्किन खूपच तजेलदार होती. त्यामुळे माझ्या गुलाबी आणि नाजूक ओठांना तर ते खूपच उठून दिसत होते. माझ्या ओठांना बघून माझ्या खूप मैत्रिणी मला नेहमी कॉम्प्लिमेंट देत असत. तीच अवस्था होती माझ्या छातीच पण. माझे ते मांसाचे गोळे असे काही उठून दिसत होते कि ते बघून भले भले लोक घायाळ होत असत.

माझी फिगर ३६-२४-३६ अशी होती आणि अश्या सामान्य घरातील मुलिची अशी असामान्य फिगर असणे म्हणजे खूपच अवघड असते. कारण आजूबाजूचे लोक तुमच्याकडे संशयाच्या नजरेने बघत असतात आणि त्यामुळे तुम्ही काही न करता पण तुम्हाला अपराध्याची भावना निर्माण होते. माझी कंबर आणि माझी गांड तर माझे सगळ्यात मोठे प्लस पॉईंट होते.

अश्या मादक फिगर ची मुलगी कॉलेज मध्ये कोण असेच सोडेल सांगा बरे. मुले कशी असतात ते तुम्हाला माहित आहेच. त्यांना एकच गोष्ट माहित आहे ते म्हणजे फक्त शरीराशी खेळणे आणि त्यांची संभोगाची खाज भागवून घेणे. बाकी त्याना कश्याशी घेणे देणे नसते.

पण याला एक अपवाद होताच आणि तो होता माझा बॉयफ्रेंड सुनील. सुनील माझ्या बरोबरच कॉलेज मध्ये शिकत होता. मी आणि तो एकाच शाळेतून आलो असल्याने आमची मैत्री कॉलेज मध्ये पण खूपच वाढली. मैत्रीचे रूपांतर पुढे प्रेमात होण्यास फार वेळ लागला नाही आणि बघता बघता आम्ही दोघे प्रेमात पडलो पण. मग काय होणार ना तो ऐकणारा होता ना मी ऐकणारी होते.

आम्ही दोघे पण खूपच पुढे गेलो होतो आणि शेवटी जे व्हायचे ते एकदा झालेच. तो मला घेऊन एकदा त्याच्या घरी गेला होता. त्याच्या घरी कोणीच नव्हते आणि त्याचा फायदा घेणार होता तो हे मी ओळखले. अर्थात मला पण ते हवे होतेच म्हणा आणि म्हणून मी पण त्याच्या बरॊबर गेले. त्या दिवशी मी पहिल्यांदा त्याच्याशी संभोग केला तो संभोग कसा काही होता कि आज देखील मी त्याला विसरू शकत नाही.

पण त्या नंतर मात्र जेव्हा लग्नाची गोष्ट चालू झाली तेव्हा मात्र याला आमच्या घरातल्यानी विरोध केला. कारण तो पण माझ्या सारखाच सामान्य घरातील होता आणि त्यामुळे पुन्हा त्यातच जाण्यास आमच्या घरातल्यानी विरोध केला. माझे दिल त्यामुळे तुटून गेले होते.

माझ्या घरच्यांनी मग माझ्यासाठी स्थळे बघायला चालूं केली आणि एक एक करत मी खूप मुलांना नाकारत होते. ते बघून मग शेवटी त्यांनीच पुढाकार घेतला आणि मला न विचारताच एका मुलाला सरळ होकार पण देऊन टाकला. त्यामुळे तर मी खूपच नाराज झाले.कारण ज्याच्याशी माझे लग्न ठरवले होते तो एक अतिशय घाणेरडा माणूस होता.

त्याला बघून मी असे काही तोंड केले होते कि काही विचारू नका. तो काळा होता. दिसायला खूपच सामान्य होता आणि जमेल तितका अडदांड होता. त्याला बघून कि हि कल्पनाच करू शकत नव्हते कि मला त्या खोंडाला उडवून घ्यायचे आहे आणि ते पण आयुष्यभर. त्यामुळे त्या विचाराने तर मी घाईलाच आले होते. पण करणार काय. माझा पूर्ण नाईलाज होता.

माझे लग्न शेवटी त्याच्याशी झालेच. पण इतके होऊन देखील मी काही सुनील ला विसरू शकले नव्हते. माझ्या मनातून तो काही गेला नव्हता आणि म्हणून लग्न झाल्यावर पहिले पाच दिवस मुलीला माहेरी पाठवतात त्याच वेळी मी त्याला फोन केला आणि त्याला भेटूया म्हणून सांगितले. मी स्वःताहुन पुढाकार घेत असल्याने तो खूपच खुश झाला आणि तो मला घेऊन सरळ लॉज वर गेला.

तिथे जाताच तो माझ्यावर तुटून पडला आणि त्याने माझे कपडे सर सर करत काढून टाकले. मला तो फक्त दुसऱ्यांदा असे पूर्ण नग्न बघत होता आणि त्यामुळे तर तो माझ्यावर कमालीचा खुश झाला होता. मला बघून तो माझे वेड्या सारखे चुंबन घेऊ लागला होता. माझे ओठ तो त्याच्या तोंडाने चोकून काढत होता. त्याने चोकून चोकुन त्यांना लाल केले होते.

माझ्या छातीला तर तो असे काही पिळून काढत होता कि त्यामुळे माझी छाती होती त्या पेक्षा पण खूपच मोठी झाली होती आणि बघता बघता माझे निप्पल्स असे काही पुढे आले होते कि काही विचारू नका. त्याने त्याच्या तोंडात माझे निप्पल्स घेऊन त्यांना चोखायला सुरवात करताच मी त्याचा सोटा माझ्या हातात घेत त्याला हलवायला चालू केले. त्याचा पण सोटा बघता बघता खूपच मोठा झाला होता आणि त्यामुळे मी घायाळ झाले होते.

त्याने मग मला बाजूला केले आणि तो माझ्या पायात गेला. माझे पाय फाकवुन त्याने त्याचे तोंड माझ्या जांघेत घातले आणि तो माझ्या जांघेवरून त्याची जीभ फिरवत फिरवत माझ्या योनीला तो चाटू लागला. चाटून चाटून त्याने माझ्या योनीचे पदर अलगद बाजूला केले आणि तो योनीच्या आतील गुलाबी मांसल भागाला त्याच्या जिभेने चाटू लागला.

त्याने चाटून चाटून माझी योनी ओली केली होती आणि तो आता पूर्ण तयार होता मला ठोकून काढायला. मी त्या आधी त्याचा सोटा माझ्या तोंडात घेतला आणि त्याला चोकू लागले. चोकून चोकून मी त्याच्या शिरा दिसू पर्यंत त्याला मोठे केले आणि त्याला कमालीचा कडक केले.

त्याने मग माझे पाय त्याच्या खांद्यावर घेतले आणि हळू हळू करत तो त्याचा सोटा माझ्या योनीत कोंबला.बघता बघता त्याने त्याचा सोटा माझ्या योनीत घालून त्याची कंबर मागे पुढे करत हलवायला चालू केली. काच काच काच काच करत तो त्याची कंबर एकसारखी मागे पुढे करत होता आणि माझी योनी मारत होता. खूप वेळ त्याने मला ठोक ठोक ठोकून काढले आणि त्याचे सगळे वीर्य त्याने माझ्या योनीत सोडले आणि मग कुठे आम्ही दोघे शांत झालो. त्या दिवशी त्याच्याकडून मी तीन ते चार वेळा ठोकून घेतले आणि मग मी बाहेर पडले.

दुसऱ्याच दिवशी मी माझ्या सासरी गेले आणि त्याच दिवशी माझ्या नवऱ्याने मला जवळ घेतले . त्याचे ते काळेभोर धिप्पाड आणि कमालीचे बेढब शरीर बघून मला किळस वाटू लागली. मी त्याची व सुनील ची तुलना करू लागले आणि त्यामुळे तर मला जास्तच अगतिक होत असल्याचे जाणवत होते. पण या गोष्टीला आता मी बदलू शकत नव्हते आणि आहे ते मला स्वीकारावे लागणार होते.

पण त्याने ना माझ्या तोंडात तोंड दिले ना त्याने मला त्याच्या मिठीत घेतले. त्याने सरळ माझे कपडे काढले आणि मला पूर्ण नग्न केले. तो पण लगेच नग्न झाला आणि त्याचा सोटा तर आधीच कडक आणि मोठा झाला होता. ते बघून मला समजेना कि हे ते कसे काय शक्य आहे ते. पण मग त्याच्या खिशातून गोळ्याची स्ट्रीप बाजूल ठेवताच माझ्या लक्षात आले कि तो सोटा उठायच्या गोळ्या घेत होता.

त्याने मग माझ्या योनी त्याचा सोटा घातला आणि तो माझ्यावर उडू लागला. माझ्या मनात नसताना पण मी त्याच्याशी सम्भोग करत होते आणि तरीही शेवटी तो सोटा च असल्याने माझी योनी ओली झाली होती. त्याने मला खूप वेळ ठोक ठोक ठोकून काढले आणि त्याचे सगळे वीर्य माझ्या योनीत सोडले आणि आम्ही दोघे पण शांत झालो.

तो रोजच मला असे ठोकून काढत होता आणि मी सुनील ला माझ्या मनात आठवून त्याच्याशी संभोग करत होते. मी जेव्हा जेव्हा शक्य होते तेव्हा तेव्हा मी सुनील ला घरी बोलावून घेत असे आणि कोणी नसताना त्याच्याशि मनसोक्तपणे संभोग करत असे. मी शरीराने आणि मानाने पण फक्त आणि फक्त सुनील बरोबरच होते आणि आजपण तो मला नियमितपणे ठोक ठोक ठोकून काढतो.

You cannot copy content of this page