लपून आई बाबाना झवताना पहिलहॅलो फ्रेंड्स माझ नाव दिव्या नारणेकर आहे. मी २८ वर्षाची युवती आहे. मी ऑफिस मध्ये जॉब करते. मी इथे माज्य जीवनाच्या काही अनुभवलेल्या गोष्टी सांगणार आहे ज्या मी कधी कोणाला आज पर्यंत सांगितल्या नाही. ह्या सर्व गोष्टी खऱ्या माज्य जीवनात घडल्या आहेत. माझी उंची ५.६ फूट, रंग गोरा, शरीर ३४-२८-३६. तुम्ही मला [email protected] वर मेसेज करू शकता

आज मी तुम्हाला माझ्या घरी घडलेली गोष्ट तुमच्याशी शेर करणार आहे. मी १५ वर्षाची होती. नेहमी प्रमाणे शनिवारी मी आणि आई घरातले काम आटपून ११ च्य दरम्यान आप आपल्या रूम मध्ये झोपायला गेलो. मला झोप येत नव्हती तर मी मोबाइल वर सिनेमा बघत होती. सिनेमा बघता बघता कधी वेळ निघून गेल कळलंच नाही आणि मी काही वेळात घडायल बघितले तर त्यात १ वाजला होता. मग मी झोपायचा निर्णय घेतला आणि तहान लागली होती म्हणून टेबलावर पाण्याची बॉटल शोधू लागली.

अंधार असल्याने मला बॉटल सापडली नाही. नंतर मला लक्षात आल कि मी पाण्याची बाटली तर आणलीच नव्हती. मग मी बाटली अनन्यासाठी स्वयंपाक घरात गेले. घरात पूर्ण अंधार होता, सर्व दिवे बंद होते तर मी हळूच स्वयंपाक घरातून पाण्याची बाटली घेऊन माझ्या रूम मध्ये येताच होती कि तेव्हड्यात मला आई बाबांच्या खोलीतून आवाज येऊ लागला. मला वाटलं कि आता पर्यंत तर आई बाबा झोपले असतील तर हा आवाज कसला येतोय. ते पाहण्यासाठी मी खोलीच्या दरवाज्य कडे गेले.

मी बाहेरून आवाज ऐकण्याचा प्रयत्न करत होती. आत आईचा आवाज येत होता आणि स्वास चढत आहे असं वाटत होता आणि बाबाचा पण

अहाहा अह्ह्ह

मी थोड अजून जवळ जाऊन ऐकण्याचा प्रयत्न करत होती कि माझा हात दरवाज्यला हळूच लागला आणि दार हळूच थोडा उघडला. आणि मी घाबरले पण तिचेच उभी होते. आई वाटतं दार वेवस्तीत बंद करायला विसरली.

दरवाजा उघडताच मला आत जे दिसले ते बगुन मी पूर्ण पाने पाणी पाणी झाली. मला भीतीने थंडी लागायला लागली. आत आई आणि बाबा पूर्ण नागडे एका मेकांना घट्ट मिठी मारून उभे होते. बाबा आईला घट्ट पकडून उभे होते आणि तिच्या पाठीवर हात वरून खाली फिरवत येत गांडीवर नेहून जोरात गांड दबावत होते आणि त्या स्पर्शाने आई तोंडातून आह अहाहा अह्ह्ह असा आवाज काडत होती.

मला दोघांचे एका बाजूचे शरीर पूर्ण दिसत होते. आई चे बॉल बाबांच्या छातीला पूर्ण चिकटले होते आणि खाली बाबाचा मोठा लंड आईच्या दोन्ही पायाच्या मध्ये घुसलेला होता.माझी आई दिसायला गोरी आणि शरीर ३४ २९ ३६ होते आणि ५. ५ उंची. बाबा शरीराने मजबूत बाजूचे व्यक्ती होते. त्यांचा लुंड ६ ते ७  इंच चा दिसत होता.

दोघं पण एका मेकांना चुंबन करण्यात मग्न होते. आत खोलीत पूर्ण काळोख आणि फक्त एक पिवळा असा कमी उजेड असलेला बल्ब चालू होता. तो बल्ब चा प्रकाश डायरेक्ट त्याच्यवर पडत होता त्या मुले त्याचा हर एक भाग मला स्पष्ट दिसत होता.

बाबा आणि आई पूर्ण जोश मध्ये होते तर मला पण कुतूहल जाणवल कि आता पुढे काई करणार हे दोघं. तर मी तिथेच हळूच खाली बसले ढोपरावर. आई बाबाना आता मग्न होऊन होटावर चुंबन करत होती त्याच तोंड पकडून. मग बाबा ने हळूच हात पुढे आणला आणि आईचे कलिंगड सारखे बॉल दाबायला सुरे केले. आई अजून जोस मध्ये अली आणि जोर जोरात चुंबन घेऊ लागली

मग आई हळू हळू बाबांच्या मानेवर किस करत करत खाली जाऊ लागली आणि छातीवर किस करू लागली. तिने बाबांच्या निप्पल ला पण चाटल. मग किस करत करत पोटावर किस करू लागली आणि हळूच किस करत खाली बसले. आता आईने बाबाचा लंड दोन्ही हातात धरला आणि ती हळू हळू हलवत त्याचा कडे बघत होती. मला जाणवल कि आता आई तो लंड तिच्या तोंडात घेणार आणि चोकणार आहे. आणि तसच झाल. आईने हळूच तोंड पुढे आणलआणि तिने बाबांचा लंड पूर्ण तोंडात घातला आणि चोकू लागले मागे पुढे तोंड करून. मग तिने दोन्ही हात हळूच मागे नेहले आणि बाबांच्या गांडीवर दोन्ही हात ठेवले आणि आई ने लंड तोंडात घेऊन चोखायला सुरु केल. आणि चोखत चोखत ती मागे बाबांची गांड पण जोर जोरात दाबत होती.

बाबानी पूर्ण डोळे बंद ठेवले होते आणि त्यांच्या तोंडून आवाज येत होता.

अहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहा अहाहा

ते बगुन काही क्षणाला मला पण इच्छा झाली कि तो लंड तोंडात घयावा आणि आई जशी चोकते तास बाबांचा लुंड चोखावा

आई ने आता बाबांचा पूर्ण लंड ओला केला होता. मग बाबाने आई च डोकं दोन्ही हाताने पकडल आणि आई ने तिच तोंड पूर्ण उघडल आणि अशीच बसून राहिली जसा तिला माहित आहे कि आता काही होणार आहे. तेव्हड्यात बाबाने लंड आई च्या पूर्ण तोंडात घुसवल आणि हळू हळू आत बाहेर करू लागले आणि थोड्या वेळात त्याने जोर जोरात लंड आई च्या तोंडात आत बाहेर करण्यास सुरवात केली. आईच्या तोंडातून पूर्ण लाल लंडावरून  खाली पडत होती. बाबाने खूप वेळ असच आईच्या तोंडात लंड आत बाहेर केल आणि मग आई ला उठवल

आणि तिला बेड वर झोपवलं. मग बाबाने दोन्ही पाय फाकवुन तिची पुची चाटायला सुरु केली. बाबा एक्दम जोश मध्ये आई ची पुची चाटत होते जस कधी मिळालीच नाही. ते बघून माझ्या पुचीतून पाणी यायला लागल. आणि माजी पूर्ण चड्डीओली झाली . मी ते बगूनच खूप गरम होयला लागले. मला समजेना कि मी काय करू. मी मध्ये मध्ये माज्य पुचीवर हात फिरवू लागले. नंतर काही वेळ पुची चाटून झाल्यावर, बाबा सरळ उभे राहले आणि त्यानी त्याचा लंड हातात धरला जो आता मला पूर्ण कडक आणि मोठा एका लोखंडाच्या सळई सारखा दिसत होता. त्याने तो हातात पकडला आणि आई च्य पुचीवर लंडाने दोन तीन वेळा मारला आणि हळूच पुची च्य भोकात घुसवला. लंड आत जाताच आई च्य तोंडून पण आवाज येऊ लागला.

आह्ह्ह अहाहाहाहा अह्ह्ह
आह्ह्ह अहाहा अहाहा व
ऊऊह ओह्ह्ह अहाहाहाहा अह्ह्ह या
ओओह्ह्ह आ आत आ अअअअ

बाबाने पुचित लंड टाकताच ते जोर जोरात आत बाहेर करू लागले. बाबानी आईचे दोन्ही पाय धरले होते आणि लंड जोर जोरात आत बाहेर करत होते. आई पण बेड ची चादर घट्ट पकडून तोंडातून आवाज काडत होती. ते दृश्य बगन्याचं एक वेगळीच मजा येत होती.

मग थोड्या वेळाने बाबाने पुचीतून लंड काढला आणि आई ला उलट झोपवलं आणि आई चे पाय आता बेड च्या बाजूला खाली घेतले आणि तिला वाकून ओणव उभ केल.

मग बाबा मागे खाली बसले आणि त्यानी आई ची गांड चाटायला सुरु केली. बाबा पूर्ण गांडीच्या फॅटी मध्ये तोंड घालून गांड चाटत होते. त्यानी मग दोन्ही हाताने गांड फाकवली आणि जिभेने गांडीच्या भोक पण चाटला. मग ते उठले आणि त्यानी हळूच लंड गांडीच्या फटीवरून खाली फिरवला आणि खाली लुंड आणून पुचित हळूच सरकवला. आणि मग आई ची कमर घट्ट दोन्ही बाजूने पकडली आणि हळू हळू पुचित लंड आत बाहेर करू लागले.

बाबाच्या तोंडून पण जोर जोरात आवाज येत होता त्याचा स्वास चढत होता.

या अह्ह्ह आहाहाहा अह्ह्ह
अह्ह्ह अहाहा अहाहा अअअअ

मग त्याने गती वाढवली आणि जोर जोरात लंड आत बाहेर करू लागले. त्याने पूर्ण कमर घट्ट पकडली होती आणि मागून जोर जोरात आईच्या गांडीवर फटके मारत होते. अस वाटत होत कि एखादी मशीन चालू आहे आणि आत तिच्या लोखंडाचा रॉड जात आहे.

बाबा एक्दम उस्साहीत होऊन आता मागून लंड आई च्या पुचित टाकत होते. त्याची गती बगुन मला पण तस करण्याची इशा झाली. इथे माझ्या पुचीने माजी पूर्ण चड्डी ओली करून टाकली होती आणि पूर्ण हात सुद्धा. मला पण आता राहवत नव्हत. तर मी ढोपरावर बसली आणि माझी शॉर्ट पेंट मी खाली कडून टाकली चड्डी शकत म्हणजे वेवस्तीत पुचित बोट घालायला मिळेल. मी आत बाबा आणि आईला झवताना बगुन इथे पुचित दोन बोट टाकली आणि जोर जोर माजी पुची हलवायला सुरु केल.

बाबा पण आई चा नाव घेऊन झवायला लागले …

आअह्ह्ह आह्ह्ह्ह कविता…. अहाहाहाहा आह्ह्ह अहाहाहा कविता…

ते बगुन मला अजून जोश येऊ लागला तर मी पण माजी पुचित बोट टाकायची गती वाढवली.

काही वेळातच बाबानि घट्ट कमरेला पकडून जोराचा स्वास घेतला आणि आईच्या पुचित पाणी उडवले.

इथे माझ पण पाणी जोरात आला बाहेर आणि माझ्या हातावर पसरल. माझा हात पूर्ण ओला झाला होता चिकट द्रव्याने.

मी मग माजी पेंट वर घेतली आणि आत बघू लागले.

आता बाबा पण वेगळे झाले आई पासून आणि बेड वर जाऊन पडले आणि आई पण सरळ झोपली. मी हळूच माघे सरकली आणि माज्य रूम मध्ये जाऊन झोपले. त्या दिवशी मला खूप चांगली झोप लागली.

तो दिवस जेव्हा पण मी आठवते माझी पुची नाचायला लागते.You cannot copy content of this page