लहानपणाच्या मित्राबरोबर मिळून माझ्या बायकोला झवलेकसे आहेत मित्रानो, माझे नाव रवींद्र आहे. पहिल्यांदा कथा लिहीत आहे. बहुतेक लोकांची कथा मराठीत.कॉम वर वाचली तेव्हा खूप मजा येऊ लागली. म्हणून माझे पण मन झाले कथा लिहायचे.

मी माझे खरे अनुभव ह्या कथेत सांगणार आहे. कदाचित बहुतेक लोकांना पटणार नाही. पण हि कथा खरी आहे. मी प्रयत्न करेन सर्व बारीक गोष्टी कथेत दर्शवू म्हणजे वाचणार्यांना पण तेवढीच मजा येईल जेवढी मजा मी केली होती.

हि कथा आहे मी आणि माझ्या मित्राची. माझ्या लहान पनाचा मित्र ज्याचे नाव सतीश आहे. आम्ही एकाच शाळेत होतो. तेव्हा पासून आम्ही एका मेकांशी खूप जवळ आहोत. एवढे जवळ कि आम्ही लहान पणि बीपी कुठून ना कुठून सोडून आणायचो आणि लपून पाहायचो. तेव्हा मोबाईल फोन नव्हते.

एकदा आम्हाला हिंदी सेक्स कथेचे पुस्तक मिळाले. ते आम्ही वाचत असे. मग एकदा एक पुस्तक मिळाले त्यात सर्व फोटोच होते. त्या पुस्तकाने आमचे जीवनच बदलले होते. रंगेबीरंगे फोटो नागड्या मुलींचे फोटो, झवण्याचे फोटो पाहून आम्ही रोज रात्री हलवत असे.

एक वेळ तर अशी आली होती कि आम्ही एका मेकांच्या शरीराचा उपयोग करू लागलो स्वतःच्या लंडाची खाज मिटवायला. कधी तो माझा लंड तोंडात घेत असे. तर कधी मी त्याचा लंड तोंडात घेत असे. एका मेकांच्या गांडीच्या फटीत लंड टाकून झवत असे. फोटो मध्ये जे जे पोस होते. ते आम्ही सर्व करून पाहिले.जसे जसे मोठे होत गेलो आमची खाज अजून वाढत गेली. एकदा क्रिकेट खेळाचे मैदान होते त्याच्या मागे एक रस्ता होता तिथे जास्त गाड्या येत नसे. काळोख पण असे. रात्री तिथे उभे असलेल्या ट्रक च्या मागे जाऊन आम्ही एका मेकांचा लवडा चोखला आणि लवडा हलवून घेतला. आम्हाला उघड्यात लवडा हलवायचा होता तो अनुभव आम्ही तिथे घेतला. खूप मजा आलेली. आमचे एका मेकांच्या लवड्यशी आणि गांडीशी वेडेचाळे सुरूच असायचे.

आम्हाला मुली आवडायचा पण मिळत नव्हत्या झवायला. त्यामुळे स्वतःच एका मेकाला शांत करत होतो. काही वर्ष निघून गेली. माझ्या घरातल्याने माझे लग्न ठरवले. आमच्याच नातेवाईकांन मधली मुलगी होती. पहिल्यन्दा जेव्हा मी मुलीला पाहिले. माज्या तोंडात तर पाणीच आले होते. मस्त गुबगुबीत गोरी आणि कोरी करकरीत मुलगी होती. मोठे कडक बॉल, मोठी गांड आणि सुंदर अशे होठ. ती साडी मध्ये समोर बसली होती.

मी तर पाहूनच आई वडिलांना हो म्हणालो. तिच्याकढून पण होकार आला आणि आणि आमचे लग्न झाले. त्याच वर्षी माज्या मित्राचे सतीश चे पण लग्न झाले. त्याला पण त्याच्या तुलनेत खूप भारी बायको भेटली होती. ती पण खूप गोरी होती. मला तर तिचे मोठे कडक बॉल पाहूनच तिचे दूध पिण्याचे मन झाले होते.

लग्ना नंतर पण आम्ही मित्र भेटू लागलो. शनिवारी दारू पियाला बसत असे. हळू हळू आमचे बोलणे आमच्या दोघांच्या बायको कडे वळले. दोघे पण एका मेकांच्या बायको बदल चावट बोलू लागलो. आम्ही एका मेकांना सांगू लागलो कि आम्ही कसे बायकोला झवतो. काय काय केले बायको बरोबर. मी त्याच्या गोष्टी एकूम खूप गरम होवायचो.

एकदा सतीश म्हणाला मला तुझ्या बायकोची पॅंटी आणि ब्रा आणून दे जी ती रोज घालते. मला तिचा वास घ्याचा आहे. मी त्याला म्हणालो ते शक्य नाही. बायकोला माहित पडेल. मग एकदा आम्हाला मोका मिळाला. माझी बायको माहेरी गेली होती. ३ ते ४ दिवसांनी येणार होती.मी सतीश ला कळवले आणि तो संदयकाळी घरी आला. माझ्या बायकोचे आज घातलेले कपडे बाथरूम मध्ये पडलेले होते. मी त्याला सांगितले बाथरूम मध्ये आहे पहा. तो गेला आणि त्याला बाथरूम मध्ये बादली मध्ये माझ्या बायकोची निळी पॅंटी आणि ब्रा मिळाला. त्याने लगेच हातात घेऊन पॅंटी चा वास घेतला. ब्रा चा वास घेतला. तो माझ्या बायकोची पॅंटी स्वतःच्या तोंडावर घासू लागला.

पॅंटी चा वास घेताना म्हणाला, “खूप मोठी गांड आहे रे तुज्या बायकोची. पॅंटी पाहूनच माहित पडते.”

त्याला ते करताना पाहून माझा इथे लंड ताठला. मग तिथेच उभा राहून सतीश ने त्याची पॅन्ट खाली घेतली आणि आपला ताठलेला लंड बाहेर काढला. मी दूर बसून तो जे करतो ते पाहत होतो. त्याने माझ्या बायकोची चड्डी त्याच्या लवड्यवर घासायला सुरवात केले. ब्रा तोंडाला लावून चाटत होता.

मग त्याने पॅंटी लंडावर गुंडाळली आणि तो जोर जोरात लंड हलवू लागला. काही वेळाने त्याचे पाणी निघाले आणि त्याने लंडाच्या टोकाला पॅंटी पकडून ठेवली आणि त्यात सर्व पाणी सोडले. मग पँटीनेच लंड पुसला आणि शांत झाला. बाहेर येऊन म्हणाला खूप मजा आली.

जसे मी त्याला माझ्या बायकोची पॅंटी दिली, सतीश ने पण एकदा सकाळी मला घरी बोलावले. त्याची बायको मंदिरात गेली होती. मी बाहेरच थांबलो होतो. जशी त्याची बायको निघाली मी लगेच घरी आलो. त्याने त्याच्या बायकोची पॅंटी काढून ठेवली होती. मी पण जाऊन माझा लंडाला त्याच्या बायकोची पॅंटी लावून ब्रा चा वास घेत माझा लवडा त्यावर गाळला.

आमचे लग्न झाले होते. बायकोला पण झवत होतो. पण अजून तो लहान पणाचा खेळ आम्ही खेळत होतो. आम्ही दोघे एकत्र फिरायला जायचो आणि तिथे रूम मध्ये दोघे नागडे होऊन एका मेकांच्या बायको बद्दल घाण घाण बोलत लवडा हलवायचो. असे दुसऱ्या कडून आपल्या बायको बद्दल एकूण घेऊन लवडा हलवायला खूप मजा येयाची.

हळू हळू आमची चंचलता वाढली होती. मग आम्ही ठरवले कि एका मेकांच्या बायकोचे नागडे फोटो एका मेकांना पाठवू. फक्त फोटोमध्ये तोंड दाखवायचे नाही. दोघे पण सहमत झालो आणि एका मेकांच्या बायकोचे जसे पण फोटो मिळतील आम्ही एका मेकांना पाठवू लागलो.

कधी बायको झोपले असताना तिची मॅक्सि मागून वर करून तिच्या गांडीच्या फोटो काढून पाठवला. कधी ती समोर कपडे घालत असताना तिचा फोटो पाठवला. कधी कुत्र्या सारखा तिला झवताना मागून फोटो काढला आणि तो मी सतीश ला पाठवला. सतीश ने पण मला फोटो पाठवायला सुरु केले.

खूप मजा येऊ लागली एका मेकांच्या बायकोला नागडे झवताना पाहून. फोटो पाहून तर स्वतःच्या बायकोला झवायला खूप मजा येऊ लागली. काही महीने आमची अशीच मजा चालू होती. मग मला एक उक्ती सुचली. मी सतीश ला म्हणालो आपण एका मेकांच्या बायकोला झवुया का.

पण त्यात सर्वात मोठी अडचत होती. दोघांच्या पण बायकांना मनवणे. आम्ही विचार करू लागलो कि कसे मनवता येईल. काही दिवस आम्ही विचार केला. मग एकदा मराठीत.कॉम वरच एक कथा वाचून मला एक उक्ती सुचली.

मी सतीश ला सांगितले. तुझ्या बायकोला थ्रीसंम ची इच्छा जतव. मी पण माझ्या बायकोला थ्रीसंम ची इच्छा जतवतो. दोघे पण बायकोला कळून देऊया कि आपल्यलाला आवडेल स्वतःच्या बायकोला दुसर्याकडून झवून घायला. त्यासाठी मी आधी थ्रीसंम चे विडिओ बायकोसमोर पाहू लागलो. विचार हा होता कि बायकोला कळवायचे कि मला थ्रीसंम करण्याची इच्छा आहे.

मला विडिओ पाहताना पाहून माझ्या बायकोला ला ते आवडू लागले. आम्ही झवायच्या आधी थ्रीसंम वाले विडिओ पाहू लागलो. माझी बायको त्याने जास्तच गरम होत होती. हळू हळू माझी बायको थ्रीसंम साठी तयार झाली. मी बायकोला खोटे म्हणालो कि माझा मित्र आहे लहानपणीच त्याला आपण गरम करू आणि त्याला थ्रीसंम साठी तयार करू. तेव्हा मी सतीश बद्दल बोलत होतो. बायकोला माहित नव्हते कि सतीश तर आदीच तयार होता.

मी माझ्या बायकोला सांगितले कि मी सतीश ला तुझ्या बद्दल चावट बोलून गरम करतो. मग त्याला तुझे नागडे फोटो पाठवेन. तुज्या बॉल चे, पुचीचे आणि गांडीचे आणि त्याला मी ललचवतो. माझी बायको पण तयार झाली. आम्ही फोटो काढून सतीश ला पाठवू लागलो. मी सतीश ला सांगितले तू चावट चावट रिप्लाय कर आणि असे दाखव कि तुला पहिल्यन्दा फोटो पाहायला मिळत आहेत.

मी सतीश चे चावट मेसेज बायकोला दाखवले. तिला पण ते आवडले.

माझी बायको तर आता तयार झाली होती झवायला. आता फक्त सतीश च्या बायकोला तयार करायचे होते. पण तो तिला मनवू शकला नाही. त्याच्या बायकोला ह्यात काही आवड नव्हती. इथे मला खूप चूळ लागली होती. आम्ही खूप प्रयत्न केला पण ते जमले नाही.

माझे फक्त एवढेच म्हणणे होते कि मी जर माझी बायको दोतोय झवायला तर मला पण तुझी बायको मिळाली पाहिजे.

काही दिवस मी वाट पाहिली पण कळून आले कि हे पुढे जाणार नाही आहे. तर मी स्वतःचेच मन बदलेल आणि मी सतीश ला म्हणालो जाऊदे नंतर कधी आपण तुज्या बायकोबरोबर करू आता माझी बायको तयार झाली आहे आपण आधी तिच्याबरोबर थ्रीसंम करू.

दोघे पण राजी झालो आणि आम्ही जवळ एक हिल स्टेशन होते तिथे जाण्याचे ठरवले. मी ३ दिवसासाठी रूम बुक केला. मी एकच रूम बुक केला. हिलस्टेशन वर हॉटेल नव्हते. तिथे सर्व लॉज वाली घरे होती. मी जास्त पैसे देऊन लॉज वाल्याकडून तिघांसाठी एकच रूम घेतला.

आम्ही गुरुवारी पोहचलो. रस्त्यातच बायको सतीश शी चांगली बोलत होती. तिला वाटत होते कि सतीश ला काही माहित नाही. पण सत्य तर हे होते कि आम्ही दोघांनीच हा प्लॅन केला होता.

आम्ही रूम मध्ये आलो. थकलो होतो म्हणून जेवून आम्ही थोडा अराम केला. संदयकाळी आम्ही मार्केट मध्ये फिरून आलो. बायकोने काही शॉपिंग पण केली. सतीश ची पूर्ण वेळ नजर माझ्या बायको वरच होती. माझ्या बायकोला पण ते कळून आले होते. तो सारखा तिच्या बॉल कडे पाहत होता.

मग रात्री जेवून परत रूम वर आलो. बायकोने मॅक्सि घातली होती. आम्ही खालीच जमिनीवर गादी टाकून तिघे झोपलो. मी मुद्दामून बायकोला मध्ये झोपायला सांगितले. तिने पण काही न म्हणता ती झोपली. सतीश तिच्या उजवी कडे झोपला मी डावी कडे. मी लाईट बंद केली. रूम मध्ये पूर्ण काळोख झाला. काही दिसत नव्हते.

सतीश ला मी सांगितले होते कि रात्री झोपले असताना हळू हळू माझ्या बायकोच्या जवळ ये आणि तिला जवळ घे. आणि त्याला हे पण सांगितले कि कंडोम लावून झव.

आता जवळ ४५ मिनिटे होऊन गेली. मला माझ्या बायकोचा हलण्याचा आवाज येऊ लागला. मी काही न म्हणता पडून होतो. हळू हळू दोघांच्या पण मोठ्या मोठ्याने स्वास घेण्याचा मला आवाज येऊ लागला.

मला कळून आले कि सतीश सुरु झाला आहे. दोघांच्या पण करारण्यचा आवाज येऊ लागला. आता जवळ २० मिनिटे झाली होती कार्यक्रम सुरु होऊन. मी इथे खूप तापलो होतो. मला खूप उसुक्ता लागली होती काय होत आहे दोघात. मी विचारात होतोच कि मला झवण्याचा आवाज येऊ लागला.

पच..पच..पच..पच..पच..पच..
पच..पच..पच..पच..पच..पच..पच..
पच..पच..पच..पच..पच..पच..पच..

त्या बरोबर बायको हळूच आवाज काढत ओरडत होती.

अहाहाहा…अहाहाहा…अहाहाहा…अहाहाहा…
अहाहाहा…अहाहाहा…अहाहाहा…अहाहाहा…

आवाज एकूण माझा लवडा पूर्ण ताठला. मी हळूच माझी चड्डी खाली करून लवडा बाहेर काढला आणि लवड्याला कुरवाळू लागलो. जवळ १० मिनिटे तो गेम चालला. मग आवाज येणे बंद झाला. मी पण पॅन्ट वर करून लवडा परत आत टाकला.

काही वेळाने अचानक बायको माझ्या बाजूला सरकली आणि मला चिकटून झोपली. मी पण तिच्या कडे फिरून तिला घट्ट मिठी मारली. काळोखातच मी तिच्या पाठीवर हात फिरवला. मग हात पुढे आणून तिचे बॉल दाबले. बॉल दाबताना कळले कि तिने आत ब्रा तर घातलाच नाही आहे. हात खाली गांडीवर आणला तर कळले के पॅंटी पण घातली नाही आहे.

मॅक्सि च्या आत पूर्ण नागडी आहे. माझा पण लवडा ताठला होता. तर मी तिच्या मॅक्सिच्या आत हात टाकला आणि तिच्या नागड्या शरीरावर हात फिरवत तिला होठांवर किस केले. मग तिची मॅक्सि वर करून तिचे मोठे बॉल दाबले. निप्पल चोखले. मनात विचार सुरु होता कि सतीश ने आताच हे बॉल चोखले आहेत.

बायको आताच मित्राकडून झवून आली आहे हा विचार माझ्या डोक्यात फिरत होता. त्याने मी अजून गरम झालो होतो. मी बायकोवर झोपून तिचे दोन्ही बॉल चोखले. मग माझी पॅन्ट खाली केली आणि पाय फाकवुन लवडा हळूच पुचित टाकला. पुची आदीच ओली झाली होती. लवडा आरामात पुचित गेला. मग कचा कचा तिला झवू लागलो.

अहाहा हाहाहा हाहाहाहाहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहाहा आह्हह्ह
अहाहाहाहा हाहाहाहाहा अहहह

मी मनात बायकोला शिव्या देऊ लागलो.. अह्ह्ह झावडिईईईई…. रांड….
अहाहा अहाहाहाहा हाहाहा हाहाहा.. मस्त पुची आहे तुजी.
अहाहाहाहा अहाहाहाहा हहा

आज लवड्याला खूप मजा येत होती झवायला… एक वेगळाच आनंद येत होता झवताना..
काही वेळाने पाणी निघणार होते तर मी लगेच लंड काढून तिच्या पुचीवर सर्व पाणी उडवले.

मग मी माझ्या जागेवर येऊन झोपलो..

दुसऱ्या दिवशी आम्ही सकाळी ९ ला उठलो. मस्त थंड वातावरण होते. तिघे पण असे वागत होतो जसे काही झाले नाही. आम्ही तयार होऊन बाहेर फिरायला निघालो. हिल स्टेशन वर जे जे काही पाहायला आहे ते सर्व पाहिले. तिथे फोटो काढताना आता सतीश आणि माझी बायको जवळ येऊ लागले होते. सतीश आता बिंदास माझ्या बायकोला कमरेला कधी हात लावत होता तर कधी हात पकडत होता माझी बायको पण मोकळी झाली होती. एकाठिकाणी मी पाणीघायला दुकानात गेलो तर ह्या दोघांनी मिठी मारली होती एका मेकांना. सतीश ने माझ्या बायकोला मागून घट्ट मिठी मारली होती आणि बायको फोटो काढत होती. सतीश चा मागून बायकोच्या गांडीवर घासणारा लंड पाहून तर मी वेडाच झालो होतो.

मी दोघांचे नखरे पाहून गरम होऊ लागलो. मी तर विचार करूनच बसलो होतो कि आज बायकोला रांडेसारखे दोघे झवू. कधी संध्याकाळ होते त्याची मी वाट पाहत होतो. कसा बसा मी दिवस घालवला. आणि शेवटी आम्ही रात्री जेवून रूम वर आलो. आता ११ वाजले होते. तिघे पण मूड मध्ये होतो.

बायको झोपायची तयारी करू लागलो. आता अशी परिथिती झाली कि कोण पुढाकार घेणार. तिघे पण समोरून काहीही करायला लाजत होतो. सतीश खाली कोपऱ्यात बसला होता. आम्ही दारू पियाला सुरुवात केली. काहीवेळाने दोघांना पण थोडी चढली. माझी बायको समोर कपडे बॅग मध्ये ठेवत होती. शेवटी मीच बायकोला जवळ घेतले आणि तिला घट्ट मिठी मारली आणि तिच्या होठांवर चुंबन घेतले.

मग तिला किस करत मी तिच्या पाठीवर हात फिरवू लागलो. सतीश दारू पीत आम्हाला पाहत होता. मी बायकोचे बॉल दाबू लागलो. तिची गांड मॅक्सिवरूनच दाबू लागलो. तिने आज पण ब्रा आणि पॅंटी घातली नव्हती. ती पण झवायच्याच मूड मध्ये होती.

मी बायकोला किस करत होतो तेवढ्यात सतीश पण गरम झाला आणि त्याने मागून माझ्या बायकोला कमरेवर पकडले आणि घट्ट मिठी मारली. मागून त्यानी त्याचे अंग चिकटवले आणि खालून गांडीवर  लवडा चिकटवला. मी सतीश ला मागे पाहून बायकोची मॅक्सि वर केली आणि तिला पूर्ण नागडे केले.

किस करत मी स्वतःचे टीशर्ट आणि शॉर्ट पॅन्ट अंडरवेर सकट खाली केली आणि पूर्ण नागडा झालो. मागे सतीश पण पूर्ण नागडा झाला आणि दोघांनी पण आप आपले लवडे माझ्या बायकोला चिकटवले. मी पुढून पुचीवर लवडा चिकटवला आणि मागून सतीश ने तिच्या गांडीवर लवडा दाबला. आता दोघांच्या मध्ये माझी बायको अडकली होती.

मी आधी तिचे बॉल दाबून घेतले आणि चोखून घेतले. मग तिने माझ्या कडे पाठ फिरवली आणि तिने सतीश ला होठावर किस केले. मी मागून तिच्या गांडीच्या फटीत माझा लंड आत बाहेर करू लागलो. तिची मोठी गांड माझा अर्धा लवडा खात होती. गोऱ्या पाठीवर हात फिरवत, किस करत मी तिच्या शरीराचा आनंद घेत होतो.

सतीश ने पण बॉल दाबले आणि निप्पल तोंडात घेऊन चोखले. मग माझी बायको हळू हळू खाली जाऊ लागली. ती जशी खाली बसली मी आणि सतीश ने तिला आमचा लंड तोंडाजवळ दिला. तिने दोन्ही हाताने लंड पकडले आणि एक एक करून ती दोन्ही लंड चोखु लागली.

अहाहा आह्हह्ह अहाहाहाहाहाहाहाहा
अहाहा अहाहा अहहहह अहाहाहाहाहाहा
आहे हाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा

खाली माझी बायको माझा आणि माझ्या मित्राचा लंड चोखताना पाहून मी खूप आनंदित झालो. सतीश च्या चेहऱ्यवरची कुशी पाहून माझा लवडा अजून ताठला होता. मग लवडा चोखून झाल्यावर. मी माझ्या बायकोला तिथेच खाली झोपवले आणि सतीश तिची पुची चाटू लागला. सतीश ने तिचे पाय फाकवले आणि तो पुचीवर तुटून पडला. मी तिच्या तोंडाकडे गेलो आणि तिच्या तोंडात लवडा देऊन चोखायला दिला.

मग सतीश ने त्याचा लवडा तिच्या पुचित टाकला आणि तिला कचा कचा झवायला सुरवात केले. मी तिचे बॉल दाबत तिच्या तोंडात लवडा धरून होतो. मग मी तिच्या पुचित लवडा टाकून तिला झवले आणि सतीश तिच्या तोंडात लवडा टाकून झवत होता.

मग आम्ही माझ्या बायकोला कुत्र्या सारखे ढोपरावर बसवले. सतीश मागे गेला आणि त्याने तिची कमर पकडली आणि मागून लवडा पुचित टाकून तिला जोर जोरात झवले. तेव्हा मला सतीश मध्ये जनावर आल्याचे जाणवले. तो विसरून गेला होता कि तो माझ्या बायकोला झवत आहे. तो वेड्या सारखा दणके देत तिला झवत होता. माझी बायको पूर्ण हालत होती.

माझी बायको ओरडू लागली.

अहाहा ह्ह्ह्ह हाहाहा अह्ह्हह्ह
अह्ह्ह अहाहा आहे हं अह्ह्ह ह्ह्ह्ह
अह्ह्ह अहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा

तिचा आवाज खूप मोठा येत होता म्हणून तिचा आवाज कमी करायला जाऊन तिच्या तोंडात माझा लवडा खुपसला आणि तोंडात हळू हळू आत बाहेर करू लागलो. त्याने तिचा ओरडण्याचा आवाज दाबला गेला.मग मी बायकोला उठवले आणि तिला माझ्या कमरेवर उचलून बसवले. खालून लवडा पुचित टाकला आणि वर खाली करून तिला उचलून उचलून झवू लागलो. सतीश अचानक खाली वाकून बायकोच्या गांडीकडे पाहू लागला. मला कळले नाही तो काय विचार करतोय. तो पण हळूच जवळ आला. मी थांबलो तर त्यानेपण त्याचा लंड पुचित हळूच सरकवला आणि आता दोन्ही लंड माझ्या बायकोच्या पुचित घट्ट बसले.

माझ्या बायकोने तिच्या तोंडावर हात दाबून ठेवला आणि इथे आम्ही दोघे हळू हळू वर खाली करून लवडा तिच्या पुचित घुसवू लागलो. दोन्ही लवडे एकत्र तिच्या पुचित जात होते आणि आम्ही तिला दोघे मागून पुढून झवत होतो.

आता तिघे पण खूप तापलो होतो. काही वेळाने बायकोला खाली उतरवले आणि तिला खाली गादीवर झोपवले. सतीश जाऊन ६९ च्या पोसिशन मध्ये तिच्यावर झोपला आणि दोघे एका मेकांना चाटू लागले. बायकोने सतीश चा लवडा तोंडात घेतला आणि इथे सतीश तिच्या पुचित बोटे टाकून पुची चाटू लागला. मला पण त्याचा फायदा घायचा होता. तर मी बायकोच्या मागून आलो. हळूच मी आदी सतीश च्या तोंडात लवडा टाकून त्याला ओला केला आणि मग बायकोच्या पुचित लंड टाकला आणि तिला झवू लागलो.

मी तिला झवत होतो आणि सतीश तिच्या पुचीचा दाना चोखत होता. काही वेळ तिला झवले. आता मी आणि सतीश पाणी सोडायला तयार झालो होतो.  सतीश उठला वरून. मी लगेच लवडा पुचित टाकून बायकोवर झोपलो आणि तिला झवून घेतले. मग सतीश आला आणि तो झोपला तिच्यावर आणि पाय फाकवुन तिला कचाकचा झवलं.

मग आम्ही तिला ढोपरावर बसवले आणि तिने तोंड उघडले. दोन्ही लवडे ती एक एक करून चोखु लागली आणि हाताने जोर जोरात हलवत होती. मी आणि सतीश दोघे पण तोंडाने आवाज करत होतो.अहाहा अहाहा हाहाहाहाहा
अहाहा हाहाहाहाहाहाहाहा
आहाहा हाहाहाहाहाहाहाहाहा

काही वेळाने माझा पाण्याचा बांध फुटला आणि लवड्यातून जोराची धार बायकोच्या तोंडावर उडाली. तिथे सतीश ने पण पाणी उडवले आणि दोघांचे पाणी तिच्या तोंडात गेले. काही तिच्या तोंडावर गेले ते ती प्याली. आणि तोंडावरून तिच्या मोठ्या बॉल वर वाहू लागले. बायकोने लवडा सोडला नाही आणि ती अशीच हाताने लवडा हलवत होती

पूर्ण पाणी पडून गेल्यावर तिने लवडा सोडला आणि आम्ही मागे झालो. बायको बाथरूम मधून जाऊन तोंड धुवून आली. आम्ही दोघे असेच नागडे खाली झोपलो होतो. तिने लाईट बंद केली आणि मध्ये झोपली.

त्या दिवशी झवायला खूप मजा आली. त्या नंतर आम्ही बायकोला दुसऱ्या दिवशी परत झवले. आता तिघे एकमेकांचे चांगले मित्र झालो होतो. दोन जिवलग मित्रांमध्ये आता एक बाई पण आली होती. आता पुढे अजून मजा करायला मिळणार होती

Loading


0

0

You cannot copy content of this page