लावणी ने लावायला दिलेहॅलो फ्रेंड्स

माझे नाव अंकुश आहे. मी कॉलेज मध्ये १३ मध्ये आहे. हि गोष्ट काही महिन्या आधीची आहे. मला नशिबाने एक चांगली गर्लफ्रेंड मिळाली. तिचे नाव लावणी आहे. लावणी आणि माझी ओळख एका कॉलेजच्या कार्यक्रमात झाली. लावणी त्यात गाणे म्हणणार होती. आणि मी एका गाण्यावर नाचणार होतो.

कार्यक्रमाचा दिवस जवळ येत चालला होता. हा कार्यक्रम कॉलेज संपायच्या आधीच होता. मी दररोज सरावासाठी कॉलेज नंतर हॉल मध्ये जात असे जिथे इव्हेन्ट होणार होता. लावणी पण इथे तिच्या मैत्रिणीबरोबर येत असे.

मला ती पाहिल्यादिवसापासून आवडू लागली होती. दिसायला सुंदर आणि हसमुख होती. तिच्या चेहऱयावर एक तेज होते. खूप मुले तिच्या मागे होते. मी तिला रोज पाहू लागलो होता. काही दिवसांनी लावणीला सुद्धा कळले कि मी तिला पाहत आहे. पण आम्ही अजून एका मेकांशी बोलत नव्हतो.

आमचा कार्यक्रमांचा दिवस आला. लावणी ने गाणे गायिले, मी डान्स केला. प्रेक्षकांना हि ते आवडले. आता कार्यक्रमाची शेवट होती. आम्ही जवळ २५ लोक स्टेजच्या पाठी होतो. आम्हाला सर्वाना स्टेज वर बोलावणार होते. मागे काळोख होता. मी आनंदात सार्वांबरोबर मागे उभा होतो. तेवढ्यात लावणी बाजूने आली आणि माझ्या पुढे येऊन उभी राहली.आम्ही सर्व गर्दी करून उभे होतो आणि वाट पाहत होतो स्टेज वर जाण्याची. पण इथे माझी धडधड वाढली होती. लावणीने टीशर्ट आणि निळ्यारंगाची जीन्स घातली होती. मी तिच्या पाठीवर वरून खाली नजर फिरवली.

खाली नजर जाताच माझे डोळे तिच्या गांडीवरच टिकले. जीन्स पॅन्टवरून लावणी ची गांड भलीमोठी दिसत होती. लावणीचे ३४ २८ ३४ चे शरीर माझ्या नजरेत बसले. काही वेळ तर मीही स्वतःला सांभाळून घेतले पण नंतर मला असे वाटू लागले कि हाच मोका आहे.

गर्दीत सर्व उस्साहीत होते स्टेज वर जाण्यास. मी त्या गर्दीचा फायदा उचलून, हळूच माझा हात लावणी च्या खांदयावर ठेवला. आधी एकच हात ठेवला. लावणी काही म्हणाली नाही. मग दुसरा पण हात ठेवला. मग त्या काळोखात मी हळूच पुढे सरकलो आणि माझे शरीर लावणीच्या पाठीवर टेकवले.

आहाहाहाहाहा …

वर माजी छाती लावणीच्या पाठीवर टेकली आणि खाली ताठलेला लवडा लावणीच्या गांडीवर टेकला. माझे शरीर हळू हळू गरम होऊ लागले. मी लवडा गांडीवर दाबून धरला.तेवढ्यात एक एक करून पुढून संघातील मुले स्टेज वर जाऊ लागली. त्याना पुरस्कार देऊन त्याचे आभार मानले जात होते. सर्वांची उसुक्ता वाढली. तेवढ्यात मी माझा हात लावणीच्या खांद्यवरून काढला आणि तिच्या कमरेला पकडले.

मी जसे कमरेला पकडले, लावणीने लगेच तिचे हात माझ्या हातावर आणले आणि हळूच हात पुढे घेतला आणि मला मागून मिठी मारून पकडायचा इशारा केला. मी तो इशारा समजलो आणि मागून घट्ट मिठी मारून लावणीला पकडले.

मिठी मारताच माझा लवडा मी मागून लावणीच्या गांडीवर अजून घट्ट दाबला. मी हळू हळू गर्दीत माझा लवडा लावणीच्या गांडीवर घासू लागलो.

काही वेळाने आमचे पण नाव घेण्यात आले आणि आम्ही पण पुरस्कार स्वीकारला. दुसऱ्या दिवसापासून आम्ही दोघे बोलू लागलो. जवळच्या एका गार्डन मध्ये जाऊन बसायचो आणि तिथे बसून गप्पा मारायचो. मग फोन वर बोलू लागलो.

हळू हळू माझ्यातला हवंस चा पुजारी बाहेर येऊ लागला. मी लावणीशी चावट गप्पा मारू लागलो. आम्ही दोघे आता रंगात आलो होतो. शेवटी आम्ही एकदा मूवी ला जाण्याचे ठरवले. मी चांगली कोपर्यातली जागा बुक केली. तो मूवी पण एवढा काही चांगला नव्हता. सकाळी १० चा शो होता, त्यामुळे थिएटर पण आम्हाला खाली मिळाले.

मूवी सुरु होताच मी इथे सूर झालो. होठांवर किस करताच, माझा बाबुराव ताठला. माझे हात लगेच तिच्या स्तनाना लागले आणि जोर जोरात लावणीचे स्तन दाबू लागलो.

आह्हह्ह… लावणी चे स्तन खूप मुलायम आणि मोठे होते. वरून पाहून वाटत नव्हते कि जास्त मोठे असतील. पण जसे दाबायला सुरवात केली, माझ्या लक्ष्यात आले ते एका हातात पण सामावत नव्हते. स्तनाना पिळत मी लावणीच्या होठांचा रुस पिऊ लागलो.

काही वेळातच माझा हात लावणीच्या पँटीमध्ये होता. लावणीची पुची खूप तापली होती. बोट जसा पुचीच्या फटीतून खाली घेतला, पुचीचे पाणी बोटाला लागले. मी बोट फटीत वर खाली करत बोटाला पुचीचे चीक लावले.

आता हळू हळू मी बोट पुचीच्या फटीत वर खाली फिरवू लागलो. लावणी तोंडातून हळूच आवाज करू लागली.

अहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा…

मी तिच्या मानेवर, गालावर, होठांवर किस करत खाली पुचित बोट टाकत होतो. तेवढ्यात लावणीने तिचा हात माझ्या पॅन्ट वर आणला आणि माझी जीन्स ची चैन उघडली. चैन उघडून तिने हात आत टाकला आणि लवडा पकडला.

लावणी खूप तापली होती, ती लवडा बाहेर काढायचा प्रयत्न करत होती पण निघत नव्हता. तर लावणीने माझ्या जीन्स चा बटण उघडला. बटण उघडून तीने लगेच पॅन्ट खाली घेतली. आतली चड्डी खाली ओढली आणि लवडा बाहेर पडला. लवडा बाहेर पडताच लावणीने त्याला मुठीत पकडले आणि वर खाली करून जोर जोरात हलवायला लागली.

अह्ह्हह्ह अह्ह्ह आह्हह्ह,,,,,

लावणी जोर जोरात लवडा हलवत होती. इथे मी लावणीच्या पुचित बोटे टाकून जोर जोरात पुची चे पाणी काढू लागलो. आता दोघे पण खूप तापलो होतो. मी लावणी कडे पाहिले. तिच्या डोळ्यात हवस भरली होती. मी तिला म्हणालो तू जे पाहिजे ते कर तू.

मी जस हे तिला म्हणालो, लावणी लगेच माझ्या लवड्यकडे वाकली आणि तिने लवडा तोंडात घुसवला. लवडा तिने तोंडात घेऊन चाटायला सुरवात केली.

अह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहा
अहाहा अहाहाहाहाहाहा अहाहा
मऊमुरूमम मुमु मुमु मुमुम्मु
आह्हह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह

लवड्यावर लावणीची जीभ फिरू लागली तर मी जणू स्वर्गातच गेलो. समोर मूवी चालू होता आणि इथे लावणी माझा लवडा चोखत होती. मी प्रेमाने लावणीच्या पाठीवर हात फिरवत होतो. मध्ये बॉल वर हात नेहून बॉल दाबत होतो. लावणी माझा लवडा चोखत असताना मला खूप तिच्यावर प्रेम येऊ लागले.

काही वेळ लावणीने लवडा चोखूप घेतला. मग ती परत सरळ बसली.

मी माझ्या लवड्यकडे पाहिले. लवडा पूर्ण लावणीच्या लाळेने ओला झाला होता. मी लावणी कडे पहिले. आणि हळूच आवाजात म्हणालो लवड्यवर बसशील का.

लावणी ने दीर्घ स्वास घेतला आणि म्हणाली कोणी पाहिले तर. मी लावणीला म्हणालो सर्व दूर बसले आहेस. आणि सर्व जोडपेच आहेत. कोणाला असा काळोखात नाही दिसणार. दोघे पण एवढे तापलो होतो कि कोणी पाहिले तरी आम्हाला फरक पडणार नव्हता.

तिने थोडा वेळ घेतला आणि म्हणाली ठीक आहे.

लावणी हो म्हणताच मी मागे सरकून बसलो आणि माझी जीन्स आणि आतली चड्डी ढोपर पर्यंत खाली घेतली. लावणीने इथे तिथे पाहिले आणि हळूच तिने तिची लेगीस पॅंटी सकट खाली ढोपर पर्यंत ओढली.

मग ती हळूच उठली आणि माझ्या समोर उभी झाली. मला लावणीची मोठी गांड समोरच दिसत होती. मग ती हळूच माझ्या लवड्यवर बसायला आली. मी माझा लवडा हातात धरून हळूच पुचीच्या भोकात घुसवला. लवडा थोडा पुचित जाताच लावणी गचकन लवड्यवर बसली. लवडा झटकन पूर्ण पुचित गेला.

लावणी आता मागे सरून माझ्यावर बसली होती. मी लावणीला घट्ट मिठी मारली. मग लावणी बसूनच आपली कमर हळूवु लागली. मी तिच्या मानेवर किस केले. तिच्या पुचीवर हात फिरवला.

मग लावणी परत पुढे सरकली आणि हळू हळू वर खाली करून लवडा पुचित आत बाहेर करू लागली.अह्ह्ह अहाहा हाःहाः अह्ह्ह अह्हा

मी खुर्चीच्या दोन्हीकडे हात ठेवून घट्ट पकडून ठेवले आणि लावणीला माझ्या लवड्यवर वर खाली होताना पाहत होतो.

लवडा गच्च पुचित बसला होता. लावणीची मागून गांडीची फट स्पष्ट दिसत होती. मागून ते दृश्य खूपच सुंदर दिसत होते. काही वेळाने लावणी जोर जोरात वर खाली करू लागली. मला जाणवले कि पुची लवड्यवर घट्ट झाली आहे. पुचीतून पाणी निघणार होते म्हणून लावणी जोर जोरात वर खाली करत होती.

मी सुद्धा लावणीची कमर पकडली आणि दणके देत खालून लवडा पुचित घुसवू लागलो. १० ते १२ शॉट नंतर लावणीचे पाणी निघाले. मला लवड्यवर गरम पाणी निघताना जाणवले.

इथे मी पण पाणी सोडायला तयार झालो होतो. लावणी तशीच समोरची खुर्ची पकडून उभी राहिली आणि मी खालून दणके देत जोर जोरात लावणीला झवू लागलो. मी झवण्यात मग्न होतो तेवढ्यात लावणी मागे सरकून म्हणाली पाणी आत टाकू नकोस.

मी हो म्हणालो आणि दणके सुरु ठेवले. काही वेळाने माझे पाणी टोकाला पोहचले होते. पाणी येण्याच्या आधी मी माझा लवडा लगेच बाहेर काढला आणि सरर्रर्रर्रर्र करून माझ्या लवड्यतून पाण्याची मोठी धार उडाली. मी दोन्ही हाताने लावणीची कमर धरून ठेवली होती.

धार एवढ्या जोरात आली कि लावणीच्या पुचीला पाणी लागले. लावणी मग उभी राहिली आणि सरकून आपली सीट वर बसली. बसून तिने तिची चड्डी आणि लेगीस घालून घेतली.

इथे माझ्या लवड्यातून अजून पाणी निघत चालले होते. मी हातात लवडा धरून वर खाली करत होतो. लावणीने पाहिले कि माझ्या पूर्ण लवड्या भोवती पाणी पाणी झाले आहे. तिने तिच्या बॅग मधून हात पुसायचा रुमाल काढला आणि मला दिला. मी तो कापड घेऊन लवडा पूर्ण पुसून घेतला.


मग पॅन्ट घालून घेतली. आणि आम्ही मूवी पाहू लागलो. मी लावणीला घट्ट मिठी मारून मूवी पाहत होतो. तिच्याकडे पाहून माझ्या मनात विचार आला. आता लावणीला तर रोज झवेन.

Loading

0

0

You cannot copy content of this page