लाॅलीपाॅप ?

हि गोष्ट आहे शालूच्या आयुष्यातली.
हि गोष्ट आहे लाॅलिपॅापची. ?

शालूला लाॅलिपॅाप खायला खूप आवडायचं, ति रोज शाळेत जाताना रामूच्या दुकानातून लाॅलिपॅाप घेऊन खायची.
रामू पण तिला ति लहान आहे म्हणून रोज लाॅलिपॅाप द्यायचा तो पण फुकट.
पण आता हे रोज होऊ लागलं होतं. अचानक थोड्या दिवसांनी शालू गाव सोडून शिक्षणासाठी मुंबई शहरात गेली, तेव्हा ती 10 वर्षाची होती.
रामू ने खूप दिवस तिची वाट बघितली पण ति काय आली नाही.

बगता बगता शालू आता 18 वर्षाची झाली होती.
तिचे ते लांब लचक केस, डोळ्यात काजल नाकात नतनि, गुलाबी होठ, 36 चे बूब्स अगदी डोळ्यात न मावनारे, नाजूक कंबर, सपाट पोट, नाजूक माड्या, 38 ची बरीव गांड अगदी कुणीही बघितल्यावर लंड उठावा इतकी बरिव अंगाची झाली होती शालू…..
काहि जणं तर फक्त तिला बगुन मुठ मारायचे एवढी सुंदर होती ती.

8 वर्षा नंतर गावी सुट्टीला आल्यावर सगळ्यां मित्र मैत्रिणीना भेटून झाल्यावर, तिला गावच्या लाॅलिपॅापची आठवण आली. गावा पासून थोडंसं बाहेरचं होतं दुकान ति त्या दुकानात गेली. आणि लाॅलिपॅाप मागितले 30 वर्षाचे काका बाहेर आले. आणि त्यांनी तिला लाॅलिपॅाप दिले, पण त्यांना असं वाटत होतं की त्यांनी हिला कुठे तरी बघितलय, पण काय आठवत नव्हतं.
शेवटी त्यांना राहावलं नाही म्हणून विचारलं त्यांनी, मुली तुझं नाव शालू आहे का.
तर ती बोलली हो काका तुम्हाला कसं माहित.
तर ते काका म्हटले, मला ओळखलंस तू. अगं मी तुझा लाडका रामू काका. तू लहान असताना माझ्याकडून लाॅलिपॅाप घेऊन जायचीस आठवलं का..
शालू बोलली हो हो आठवलं.
काका कशे आहात तुम्ही. मी तुम्हाला खूप शोधलं, पण तुमचं दुकान मला गावात सापडलं नाही. शेवटी मी ह्या दुकानात आले. पण ते तुम्हीच निघालात.
बर काका मी जाते घरी, घरचे वाट बघत असतील.
शालू जायला निघाली तेवढ्यात रामू काका ने तिला हाक मारली.
शालू बोलली, रामू काका काय झालं तर ते बोलले इकडे ये.
हे घे पैसे परत, नेहमीं तूला मी असचं प्रेमाने लाॅलिपॅाप द्यायचो विसरलीस.
पण शालू बोलली नको काका असूद्या, मी तेव्हा लहान होते. आता थोडी मी लहान आहे.
रामू काका म्हणाले, घे गं शालू असुदे.
पैसे देताना अचानक नोट खाली पडली. आणि तें पैसे उचलन्यासाठी शालू खाली वाकली आणि तिचे ते गोरे पाण बूब्स थोडेसे बाहेर आले. आणि ते रामू काका नि पहिले आणि तशीच ती पाठ करून चालू लागली घरी जायला. तेवढ्यात बाहेर निघालेली तिची बरीव गांड बगून रामू काकाचे डोळे चकीत झाले त्यांना जाणवलं खरंच ती खूप मोठी झाले, आणि लंड चोळू लागले.
त्यांना आता तिला भौगायचं होतं, तिची चव घ्यायची होती. त्याच्या मनात वासना निर्माण झाली होती.

This content appeared first on new sex story .com

एक दिवस शालू लाॅलिपॅाप घ्यायला दुकानात आली.
तेव्हा रामू काका म्हटले, शालू तूला एकच लाॅलिपॅाप खाऊन कंटाळा नाही येतं इतकी वर्ष.
शालू बोलली, मग् तुमच्या कडे दुसरा कोणता लाॅलिपॅाप आहेका.
रामू काका म्हटले हो आहे, पण खूप महाग आहे. कारण त्या लाॅलिपॅाप मधुन क्रीम बाहेर पडते पण तो लाॅलिपॅाप हिथे नाही गोडाऊन मधे आहे..
शालू बोलली, मग् मला द्याना तो लाॅलिपॅाप पण माझ्याकडे पैसे नाहीत.
रामू काका म्हटले, पैसे नको पण त्या लाॅलिपॅाप बद्दल कुणाला सांगायचं नाही आणि तो लाॅलिपॅाप गोडाऊन मधे खावा लागेल तेपण डोळे झाकून.
शालू बोलली, डोळे झाकून का,
रामू काका म्हटले, त्या शिवाय मज्जा येत नाही आणि चव पण कळत नाही खरंच तूला आवडेल.
शालू बोलली, बर ठीक आहे चला मला हवंय ते लाॅलिपॅाप त्याची चव घ्यायची आहे…
रामू काका बोलले, आज नको, उद्या ये, लवकर ये.
मी लाॅलिपॅापचं बॅाक्स फोडून ठेवतो. आणि मग् शालूचा लाॅलिपॅाप खायचा कार्यक्रम ठरला……..

This story लाॅलीपाॅप ? appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page