लाॅलीपाॅप 2 ??

सकाळी सकाळी उठल्यावर शालू पटकन तयार होऊन रामू काकाच्या दुकानात गेली. रामू काका तिचीच वाट बगत बसला होता. दुकानात पोचल्यावर शालू बोलली रामू काका चलाना गोडाऊन मधे मला लॅालीपॅाप द्या.
रामू काका म्हटले हो चल.

गोडाऊन ‌मधे पोचल्यावर शालूला बसायला रामू काकानि एक खूडचि दिली. आणि तिला तिथे बसायला सांगितलं आणि रामू काका लॅालीपॅाप आणतो असं म्हणून आत मधे गेले.

गोडाऊन ‌मधे थोडा अंधारचं होता शालूला जरा भिती हि वाट्त होती पण तेवढ्यात रामू काका आले त्यांच्या हातात
लॅालीपॅापचा बॅाक्स होता, त्यात अगदी सेम लिंग आकाराचा लॅालीपॅाप होता, तो त्यांनी तिला दाखवला.

आता तिला ते खायचं होतं रामु काका ने तिचे डोळे बांधले आणि लिंग आकाराचा लॅालीपॅाप तिच्या तोंडात टाकला त्याची चव तिला खूप आवडली ती तो आवडीने चोकत होती. अचानक रामू काका नि तिच्या तोंडातून लॅालीपॅाप बाहेर काढला शालू बोलली काय झालं का काडला तोंडातुन मला हवाय तो लॅालीपॅाप खूप छान आहे आणि गोड पण…
रामु काका बोलले अगं थांब जरा दम दर.
आता त्यांनी त्यांचा डाव साधायचा ठरवलं लॅालीपॅापचा चुरा करून त्याची चिकट जेली आणली होती. पॅन्ट मधून लंड बाहेर काडून त्याच्यावर लॅालीपॅापचा चुरा करून आणलेली जेली लावली आणि शालूला तोंड उगडायला सांगितलं आणि तसाच लंड तोंडात दिला हळू हळू थोडा थोडा करत लंड तोंडात जात होता. तिला जरा वेगळं वाटलं पण लावलेल्या जेली मुळे तिला काय कळलं नाही रामु काका लंडला जेली लावत होते आणि शालू लॅालीपॅाप समजून चाटून चोकून खात होती. हळू हळू लंडचा आकार वाढत होता.

अचानक लंड बाहेर येताच शालू बोलली रामु काका एवढा जाड आणि लांब लॅालीपॅाप नको, घश्या पर्यंत जातोय लॅालीपॅाप, आणि हळू हळू तोंडात आत बाहेर करा आणि ह्याची क्रीम कधी बाहेर पडणार.

रामू काका बोलले लॅालीपॅाप संपतं आल्यावर आणि असं म्हणून लगेच परत तोंडात लंड टाकला 10 मिनिटं आत बाहेर केल्यावर रामू काका नि पाचकन पिचकारि सोडली. खारट आणि गोड एकत्र झाल्यामुळे तिला कळलंच नाही क्रीमची चव पण रामू काकाला मात्र सुखच सुखच भेटलं होतं, आणि अशी लॅालीपॅाप शालूने खूप वेळा खाली पण तिला ते गुपीत कधीच कळलं नाही शेवटी ती मुंबईला जाण्याच्या एक दिवस आधी परत एकदा लॅालीपॅाप खायला रामू काकाकडे आली आणि त्या दिवशी तिने खरंच लॅालीपॅाप खाला………….
शालूचे डोळे बंद होते आज रामू काका ने डायरेक्ट लंड तोंडात दिला होता, कारण त्यांना माहित होतं की ती उद्या मुंबईला जाणार आहे. हिच ति संधी आहे लगेच तिच्या डोक्याला पकडून तीचं तोंड जवायला सुरवात केली. तिला आता कळून चुकलं होतं हे लॅालीपॅाप नाही आहे, पण तिला ते ही आवडत होतं कारण तिला चोकायची सवय लागली होती. आता तर ती तोंड हलवुन साथ देत होोती. लंड अगदी गळ्यापर्यंत आत जात होत होता.

रामू काका नि तिचे बांदलेले डोळे सोडून टाकले आणि लगेचच तिचा कुर्ता, पायजमा, ब्रा, पॅंटी खाली काडून टाकली. शालू पूर्ण नागडी झाली होती. तीचं ते गोरंपान अंग, 36 बूब्स, 38 ची गांड, नाजूक पोट, खोलगट बेमबी, काळे काळे बारीक निप्पलस.

रामू काका नि तिचे होठ चौकायला सुरुवात केली. तिला गच्च मिठीत अवलून धरलं आणि तिच्या पूर्ण अंगावरून हात फिरवू लागले. हळू हळू गळ्यावर होठांनचा स्पर्श करत करत छातीवर जाऊन निप्पलस चोकायला चालु केले. शालू साठी हा अनुभव नवीनच होता रामू काका बूब्स दाबू लागले. निप्पल चोळू लागले. आणि त्या सोबत पूर्ण पोटावर जीभ फिरवू लागले बेमबीत सुद्धा जीभ घातली खुडचीवर बसलेल्या शालूचे रामू काका ने पाय फाकवले कवळ्या कवळ्या केसांनी भरलेली योनी ओली झाली होती योनीचा सुगंध रामू काकाना वेड लावत होताा. लगेच त्यांनी जीभ बाहेर काडून योनी चाटायला, चोकयला, चावायला सुरुवात केली. आता शालूच्या तोंडातून मादक आवाज येऊ लागले होते, ति आता रामू काकाचे तोंड योनीवर दाबून धरू लागली होती, योनीत जीभ खोल आत पर्यंत जात होती आणि तीचं अंग तर कापत होतं. रामू काका नि आता आपला लंड योनीवर टेकवला आणि योनीवर थोडा वेळ लंड घासू लागले. घासत घासत योनीत फाकककक असा दणका दिला, अर्धाच लंड आत गेला होता की योनीतुन रक्त बाहेर येवु लागलं आणि शालूच्या
तोंडातून मोठ मोठे आवाज येऊ लागले. तिथे ऐकणारं तर कोण नव्हतंं व तिच्या डोळ्यातून पाणी येत होतं. वेदनेने ति तळमळत होती, तडफडत होती.

This content appeared first on new sex story .com

रामू काकाच्या प्रत्येक दणक्याने तीचं अंग थर थर कापत होतं. आता पर्यंत तर तिच्या योनीत पूर्ण लंड आत खोलवर गेला होता, जितका बाहेर यायचा तितकाच तेवढ्याच ताकतिने आत जायचा.

रामू काका वासनेत सगळा भान हरवून बसले होते त्यांनी योनीतून लंड बाहेर काडला आणि गांड मारायची ठरवलि
शालूला खुडचिला धरून खाली वाकायला सांगितलं. गांडीवर आणि लंड वर लॅालीपाॅपची खूप जेली लावली आणि गांडीच्या भाेकावर लंड ठेवून एक जोरात दणका दिला त्या दणक्या सोबतच आआआआआआआआआईईईईईईई गगगगगगगगगगगगग मेले… रामू काका बाहेर काडा खूप दुखतंय नको आआआआआआआआआआ ऊऊऊऊऊऊऊऊऊऊ हहहहहहहहहहहह्वहहह हमममममम अजून एक दणका दिला पूर्ण लंड आर पार आत गेला. शालू आता सुन्न पडली होती, तिच्या तोंडातून आवाज येत नव्हता गांडीतून सुद्धा रक्त येऊ लागलं होतं. थोड्या वेळाने त्रास सहन करत करत ती आपली गांड मागे पुढे करून साथ देऊ लागली होती, तिची गांड मागे पुढे करण्याचा वेग वाढला होता आणि इकडे रामू काका सुद्धा गपा गप वेगाने तिची गांड मारत होते कंबर आता जोरात हलू लागली होती शेवटचा क्षण आला होता. गांडीतून लंड बाहेर काडून सरळ तोंडात टाकलं आणि जोरात पिचकारी सोडली.

एक थेंब पण बाहेर पडू दिला नाही पूर्ण शालूने पिऊन टाकलं.
शालू आता घरी आली होती तिची योनी आणि गांड खूप दुखत आणि जोमबत पण होतीी. तिला नीट चालता हि येत नव्हतं, त्यादिवशी आराम करून दुसऱ्या दिवशी ती मुंबईला निघून गेली पण जाता जाता दोनी लॅालीपाॅपच्या आठवणी सोबत घेऊन गेली………

[email protected]

कशी वाटली स्टोरी नक्की कळवा

This story लाॅलीपाॅप 2 ?? appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page