वय छोटं कार्यक्रम मोठं भाग 1मी सिद्धांत पाटील, वय वर्ष 30. राहणार मुंबई.. आज मी माझा अजून एक अनुभव मांडणार आहे.. मी ज्या कथा पोस्ट करतो त्या सर्व माझ्या आयुष्यात घडलेल्या गोष्टी आहेत… मी आता पर्यंत डझन भर मुलींना झवलेलो आहे… काहींनी तर माझ्याकडून मसाज करून झवून घेतलं आहे.. तर मी कथेला सुरुवात करतो ..

मोबाईल मधे लक्ष असताना अचानक ति मला धडकली.. तिझ्या धडकेने माझा मोबाईल खाली पडला… माझा मोबाईल उचलण्यासाठी ती खाली वाकली…

ती खाली वाकताच तिझे दुधाळ उरॊज माझ्या नजरेत भरले.. तसेच तिझे मांसाल उरोज बघण्यात मी गुंग असताना तिने हात पुढे करून माझा मोबाईल दिला… ती मोबाईल देत असताना पण मी तिझे दुधाळ उरोज बघण्यात व्यस्त होतो… ती गेली, तसं मी लिफ्ट पकडून माझ्या घरी आलो…

घरी आल्यावर समजलं दुसऱ्या मजल्यावर नवीन बिऱ्हाड राहायला आले आहे… नवरा बायको दोन मुली आणि एक मुलगा असं पंचांकोनी कुटुंब…मला धडकली ती मोठी मुलगी होती…त्यानंतर आधी मधी तिझी आणि माझी भेट लिफ्ट मधेच होत होती… दिसायला ती गोरी 34 32 36 अशी तिझा कमानिय बांधा होता…हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

आता ती मला दिसली कि एक छान स्माईल देत होती आणि ती स्माईल घेऊन मी तिला माझ्या अंगाखाली घेयाचा विचार करत होतो….दिवस जात होते…स्माईल वरून आम्ही हाय  हॅलो पर्यंत आलो… मला तिझ नाव समजलं मेघा.. मेघाला मी फेसबुक वर रिक्वेस्ट पाठवली आणि समोरून तिने सुद्धा माझी रिक्वेस्ट ऍक्सेप्ट केली…

मेघाचं वय नुकतच सतरा संपून अठरा चालू झालं होत… वयाच्या दृष्ठिने ती जरा जास्त भरली होती… तेव्हा माझं वय सव्वीस होत… फेसबुक वर आमचं बोलणं सुरु झालं… जवळ जवळ महिनाभर बोलणं होत… मे महिन्यात मेघा गावी गेली होती…

मी तिला बाण मारावा म्हणून सांगितलं तू मला आवडतेस तस समोरून तिने सुद्धा पटकन रिप्लाय दिला तू सुद्धा मला आवडतोस… तेव्हा पासून आमच्या नात्याला सुरुवात झाली… गावी असताना तिला सांगितलं मला तुझी खूप आठवण येते तर एक फोटो पाठव… तिने साडी घातलेल्या एक फोटो मला पाठवला.. त्यावर

मी : तुझी कंबर खूप गोरी आहे गं
मेघा : मी पूर्णच गोरी आहे
मी : मी कुठे बघितला आहे तू आतून गोरी आहेस ते
मेघा : बघशील आता मी तुझीच आहे
मी : हो पण तो दिवस कधी येईल काय  माहित
मेघा : तो दिवस आला कि काय करशील
(मेघा मला गरम करत होती )
मी : ते आता सांगता नाही येणार
मेघा : सांगना
मी : मला आता तुला ओपन  बघायचं आहे
मेघा : मी उद्या येते मुंबईला

तस दुसऱ्या दिवशी मेघा एकटीच मुंबइला निघून आली. रात्र झाली होती तिने मला मेसेज केला.. आजू बाजूचे दरवाजे बंद झाले आहेत  घरी ये.. लगेचच मी दुसऱ्या मजल्यावर तिझ्या घरी गेलो… दरवाजा बंद करूनच मी मेघाला मिठीत घेतलं आणि तिथेच तिझी किस घेतली…पुढे तिने मला बेडरूम मधे नेलं…आणि माझ्या जवळ येऊन बसली… तिने फक्त गाऊन घातला होता… त्यात पण तिझे मासाळ उरोज उठून दिसत होते… पटकन तिला मी बोललो मला तुला आतून बघायचं आहे लगेचच मेघाने गाऊन काडून टाकला.. तिझ्या अंगावर काळ्या रंगाची ब्रा आणि चड्डी होती… तिला बघूनच माझा लंड जागा झाला…

मी तिला जवळ ओढले  आणि तिला किस करू लागलो.. ती पण मला साथ देत होती.. किस करत करत तिझे बॉल मी दाबत होतो.. ज्या बॉलला मला कुस्कारायचं स्वप्न होत ते आज पूर्ण झालं होत….अंगावरची ब्रा बाजूला करून मेघाचा एक बॉल मी तोंडात घेऊन चुपू लागलो आणि दुसऱ्या हाताने एक बॉल दाबत होतो…हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

मेघा सुद्धा चांगली पेटली होती… वयात आलेल्या मुली लवकर गरम होतात हे मला चांगलाच माहीत होत… मी बेड वर बसलो आणि माझ्या पायावर  मेघा आडवं करून तिला मी किस करू लागलो एका हाताने बॉल दाबत होतो तर दुसरा हात तिझ्या चड्डीत घालून तिझी पुच्ची कुस्करत होतो…. मेघाची पुच्ची ओली झालेली मला जाणवत होती…. मी माझं एक बोट तिझ्या पुच्चीत घातलं तशी ती सुस्कारली आह्ह आह्ह…

मी अजून एक बोट तिझ्या पुच्चीत घालून आत बाहेर करत होतो तिने मला पकडून ठेवलं होत मी मेघा पायावरून बाजूला करून बेड वर झोपवलं आणि तिझी चड्डी काढून पुच्चीत माझी जीभ घातली तशी मेघा वळवळू लागली तिने  हाताने माझा डोकं पुच्चीवर दाबून ठेवलं…

थोड्यावेळाने मेघाने तिझा कामरस सोडला सर्व कामरस मी माझ्या तोंडात भरून घेतला…. मेघाला थोडं आता बर वाटतं होत… पण माझं अजून झालं नव्हतं 8 इंचचा माझा लंड अजूनच ताणत होता… मी माझी चड्डी काढून माझं लंड मेघाच्या तोंडाजवळ धरला… मेघा माझ्या लवड्याला बघून घाबरली…हे काय आहे…

एवढं माझ्या आत घालणार आहेस का.. नको नको दुखेल.. मी तिला म्हणालो हळू हळू करेन… आधी ह्याला तोंडात घे.. तस ती जमेल तस माझा लंड तोंडात घेत होती… तिझ्या थुकीने माझं लंड ओला झाला होता आणि मला पण राहवत नव्हत मी लगेच खाली येऊन मेघाचे पाय फाकवले आणि माझा लंड मेघाच्या पुच्चीत घातला अर्धा लंड पुच्चीत गेला असेल तस मेघाला त्रास होऊ लागला ती नको नको बोलायला लागली पण मी आता ऐकणार नव्हतो…

मी माझी कंबर हळू हळू पाठीपुढे करत राहिलो तस तिझा त्रास कमी होऊन तिला सुद्धा आता मजा येत होती… मी संधी बघून पटकन माझा पूर्ण लंड आत घातला तशी मेघा जोरात ओरडली आई गं $ पण मी आता त्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करून मेघाला कचकच झवत होतो मेघा रडायला लागली तरी मी तिला झवत होतो….

पाच मिनिटाने मेघा तिझी कंबर उचलून मला साथ देऊ लागली तस मी तिला वरून जोरात जोरात फटके देत होतो… माझ्या फटक्यानी मेघा थकली होती पण माझं पाणी अजून आलं नव्हतं मी जिमला जातं होतो त्यामुळे माझा स्टॅमिना चांगला होता… वीस मिनिटाने माझं पाणी आलं ते सर्व मेघाच्या पुच्चीत सोडलं आणि तसंच तिझ्या अंगावर झोपून राहिलो….

हा माझा आणि मेघाचा पहिला सेक्सचा अनुभव होता… त्या नंतर मी मेघाला खूप वेळा झवलो.. त्या कथा मी लवकरच पोस्ट करेल ही कथा कशी वाटली मला नक्की सांगा..आणि कोणत्या मुलीला माझ्याकडे झवून घेयाच असेल किंवा मसाज  करून घेयाचा असेल तर  मला ह्या मेल id वर  मेसेज करा[email protected].मी महिलांची, मुलींची मसाज देखील करतो.. कोणाला करून घेयाची असल्यास मला मेसेज करा..

Loading

0

0

You cannot copy content of this page