वहिनी आणि मित्राची आई भाग 2अनिता वहिनी हसत आणि लाजत मला म्हणाल्या भाऊजी मी तुम्हाला आज
सेक्स तर करू देऊ शकत नाही
पण तुम्हाला जी माझी गोष्ट कधीपासून बघायची आहे तिचे दर्शन मी तुम्हाला घडवू शकते..
अनिता वहिनी मला त्यांची पुच्ची दाखवत आहे हे ऐकून मी खूप खुश झालो

अनिता वहिनी बेडवर बसलेल्या होत्या.
त्या पाठीमागे सरकल्या
त्यांनी त्यांचे दोन्ही पाय फाकवले आणि
साडी आणि परकर वर केला आणि कमरेपर्यंत वर नेला.
आता मला अनिता वहिनींच्या मांसल मांड्या स्पष्टपणे दिसायला लागल्या होत्या त्या बघूनच मी खूप खूष झालो होतो
पण दुसऱ्याच क्षणी माझी नजर अनिता वहिनींच्या पुच्चीकडे म्हणजे चड्डी मध्ये असलेल्या पुच्चीकडे गेली..
अनिता वहिनी डार्क गुलाबी रंगाची पॅंटी घातलेली होती.
वहिनी पाय फाकवून बसल्यामुळे त्यांच्या पुच्चीच्या बाजूचा भाग मला स्पष्टपणे बाहेर दिसत होता त्यामुळे माझा लवडा एकदम टाईट झाला.
अनिता वहिनींनी कंबर उचलली आणि त्यांनी त्यांची चड्डी एका झटक्यात गुडघ्यापर्यंत ओढली.
वहिनींनी चड्डी काढतात मला त्यांची सुंदर पुच्ची दिसायला लागली आणि मी आनंदाने वेडा झालो

अनेक महिन्यांपासून जी गोष्ट फोटोमध्ये बघण्यासाठी तरसत होतो
आज न मागता ती प्रत्यक्षात माझ्यासमोर असल्याने मी आनंदाने वेडा झालो होतो

अनिता वहिनींच्या पुच्चीवर थोडे थोडे केस होते
वहिनीची पुच्ची एकदम गोरी आणि फुगीर होती..
केसांमधून वहिनींच्या पुच्चीची भेग स्पष्टपणे दिसत होती
आणि त्या भेगेच्या वर वहिनींच्या पुच्चीचा गोल दाना खूप जास्त शोभून दिसत होता.

मला आता वहिनीच्या पुच्चीला हात लावण्याची खूप इच्छा होत होती.
पण वहिनी फक्त पुच्ची बघा असे म्हणाल्या होत्या.
त्यामुळे काय करावे या विचारत होतो..
मी थोडासा पुढे सरकलो आणि अजून जवळ वहिनींची पुच्ची बघायला लागलो..
दोन मिनिट पाय फाकवून मला पुच्ची दाखवल्यानंतर अनिता वहिनी बेडवर उभ्या राहिल्या
त्यामुळे त्यांची पुच्ची आता माझ्या एकदम तोंडाजवळ आली होती..खरंतर मला इतका कंड सुटला होता की असे वाटत होते पटकन वहिनींच्या पुच्चीला तोंड लावून माझी जीभ त्यांच्या पुच्चीच्या भेगेत घालून चोखणे चालू करावे..
पण मी परत संयम ठेवला कारण की असा संयम ठेवल्यामुळेच मी अपेक्षा न ठेवता वहिनी माझ्यासमोर भोंगळ्या झाल्या होत्या..

उभे राहताच अनिता वहिनींनी गुडघ्यापर्यंत काढलेली त्यांची पेंटी होऊन वर सरकवत घालून घेतली तोपर्यंत मी माझ्या डोळ्यांमध्ये वहिनींची पुच्ची मन भरून बघून ठेवली होती..
नंतर वहिनींनी परकर आणि साडी खाली केली आणि त्या बेडवरून खाली उतरल्या..

मी अजून सुद्धा पूर्ण नागडा वहिनी समोर उभा होतो
मला बघून वहिनी परत एकदा माझ्याजवळ येऊन त्यांनी त्यांच्या दोन्ही हातात माझा लवडा घट्ट पकडला..

मला आता वहिनींना घट्ट मिठी मारण्याची इच्छा होत होती
पण तेवढ्यात त्यांचा मोबाईल वाजला.
फोन ठेवताच वहिनी म्हणाल्या की त्यांच्या घरी पाहुणे आले आहेत त्यामुळे त्यांना अर्जंट जावे लागणार आहे..
वहिनी पटकन जायला निघाल्या
मी सुद्धा त्यांच्या मागे तसाच भोंगळा हॉलच्या दरवाजे पर्यंत गेलो
तेव्हा अनिता वहिनी हसत म्हणाल्या खरंतर भाऊजी माझे मन भरले नाहीये
पण घरी पाहुणे आल्यामुळे माझा नाईलाज झाला आहे..
आणि दाराची कडी उघडून जाताना वहिनींनी परत माझ्या लवड्याला हातात घेऊन हलवले आणि त्या निघून गेल्या.
मी दाराची कडी लावली आणि बेडरूम मध्ये आलो.
आणि तसाच नागडा बेडवर झोपलोअनिता वहिनीं सोबत काय काय केले याचा विचार करत करत माझा हात नकळत माझ्या लवड्या कडे गेला
आणि मी मूठ मारायला लागलो.
मी डोळे बंद करून अनिता वहिनींची पुच्ची आठवत होतो त्यामुळे 5 मिनिटांनी माझी मूठ मारली गेली आणि माझा सर्व चीक सुषमा काकूंच्या बेडच्या पांढरे बेडशीट वर पडला..
मी पटकन टिशू पेपर घेतले आणि बेडवर पडलेला चीक पूर्ण साफ केला..दुसऱ्या दिवशी सकाळी मला अनिताचा मेसेज आला की आज सुद्धा ती सुषमा काकूंच्या बंगल्यावर येऊ शकते कारण त्यांना आज प्रत्यक्षात परत माझा लवडा बघण्याची खूप इच्छा होत होती
पण सुषमा काकु परत येणार असल्याने मी अनिताला जमणार नाही असे सांगितले..

रात्री दहा वाजता मी झोपत असताना व्हाट्सअप वर मला सुषमा काकूंचा मेसेज आला की यावेळी त्यांच्या बंगल्यावर मी कुणाकुणाला नेले होते ?
मी सुषमा काकूंना खोटं बोललो आणि माझ्या चार-पाच मित्रांचे नाव सांगितले..
त्यावर सुषमा काकूंनी काहीच न बोलता मला सकाळी नऊ वाजता घरी येण्यास सांगितले..

मला वाटले की कुठेतरी बाहेर सामान आणायला जायचे असेल म्हणून काकूंनी बोलावले असेल मी सकाळी उठून आवरून साडेआठ वाजता सुषमा काकूंच्या घरी गेलो..

मी बेल वाजवल्यानंतर सुषमा काकूंना यायला बराच वेळ लागला त्यांनी दरवाजा उघडला तेव्हा मला कळाले की बेलच्या आवाजाने त्या आता ऊठल्या आहेत..

सुषमा काकू झोपेतच मला म्हणाल्या की त्यांना यायला काल रात्री खूप उशीर झाला आणि जेवण करून झोपायला सुद्धा लेट झाले त्यामुळे त्या बेलच्या आवाजाच्या आता उठले आहेत म्हणून..
सुषमा काकुंनी satin चे गाऊन घातले होते त्यामुळे त्या खूप जास्त मादक दिसत होत्या..
मला हॉलमध्ये बसवून सुषमा काकू बाजूच्या बाथरूम मध्ये गेल्या.
बाथरूम मध्ये गेल्याच्या काही क्षणातच त्यांच्या लघवीच्या जोरदार धारेचा आवाज मला हॉल पर्यंत ऐकू येत होता.
त्या आवाजानेच माझा लवडा टाईट झाला होता पण मित्राची आई असल्याने मी माझ्या मनातून तो घाणेरडा विचार बाहेर काढून टाकला..

दोन मिनिटांनी काकू चेहऱ्यावर पाणी मारून फ्रेश होऊन किचनमध्ये गेल्या
आणि आमच्या दोघांसाठी चहा नाश्ता घेऊन पाच मिनिटांनी हॉलमध्ये आल्या.
इकड तिकडच्या गप्पा मारल्यानंतर मला एक काम आहे म्हणून बेडरूम मध्ये बोलावले..


सुषमा काकूंनी मला बेडवर असलेले बाईचे लांब केस मला दाखवले
आणि विचारले की मी इथे नसताना एका लेडीजचे इतके मोठे केस या बेडवर कसं काय आणि तू बेडवर बसून काही खाल्ले होते का कारण की या बेडवर बघ हे कडक डाग पडले आहेत कसले तरी..
आणि माझे बेड वरचे कपडेसुद्धा दोरी वर टाकलेले आहेत.
काकूंचे हे प्रश्न ऐकून मी घाबरलो

टीप : ज्यांना ही स्टोरी आवडली त्यांच्यासाठी स्पेशल मी अनिता वहिनींचा बेड वरील साडी वर करून पाय वाकवून पुच्ची दाखवतानाचा काढलेला फोटो शेअर करत आहे..
फोटो किंवा स्टोरी आवडली असेल तर कमेंट मध्ये नक्की कळवा

Share this to…


  • Whatsapp

Loading

1

0

You cannot copy content of this page