वहिनी आणि मित्राची आई भाग 3सुषमा काकूंनी मला बेडवर असलेले बाईचे लांब केस मला दाखवले
आणि विचारले की मी इथे नसताना एका लेडीजचे इतके मोठे केस या बेडवर कसं काय आणि तू बेडवर बसून काही खाल्ले होते का ? कारण की या बेडवर बघ हे कडक डाग पडले आहेत कसले तरी..
आणि माझे बेड वरचे कपडेसुद्धा दोरी वर टाकलेले आहेत.

काकूंचे हे प्रश्न ऐकून मी घाबरलो
पण प्रसंगावधान राखत मी सुषमा काकूंना म्हणालो की मी परवा रात्री तुमच्या इथे झोपायला आलो तेव्हा लस्सी आणली होती सोबत.
लस्सी चे पॅकेट उघडताना पॅकेट दबल्याने बरीच लस्सी बेडवर उडाली होती माझ्याकडून.
जी मी टिशूपेपरने साफ केली..

आणि त्या दिवशी प्रचंड उकाडा असल्याने मी एसी असलेल्या तुमच्या खालच्या बेडरूम मध्ये झोपायला आलो
तेव्हा बेडवर तुमचे कपडे पडलेले दिसले
मला झोपायचे होते म्हणून मी उचलून ते दोरीवर टाकले
आणि लेडीज च्या केसाबद्दल मी काही सांगू शकत नाही
तसे पण तुम्ही एक चावी कामवाली बाईकडे दिलेली आहे
सकाळी तिच्याकडून साफसफाई करताना तिचे केस येथे पडले असतील
असे खोटे बोलून मी वेळ मारून नेली..

सुषमा काकू म्हणाल्या ठीक आहे
मी तुला आज इथे यासाठी बोलावले आहे
की तुझे काका अचानक मुंबईला चालल्या गेले काही कामानिमित्त..
तर मला काही अर्जंट शॉपिंग करायची आहे
तर माझ्यासोबत मार्केटला चल..
आणि नंतर बस स्टॅन्ड ला ड्रॉप कर तिथून मला आमच्या गावी जायचे आहे रात्री मला यायला उशीर होईल तर मी तुला तिथून निघताना कॉल करेल तर मला बस स्टॅन्ड वर घ्यायला सुद्धा येशील तू..

मी काकूंना आनंदाने होकार दिला.
काकू मला म्हणाल्या तू बस थोडा वेळ
मी लवकर आंघोळ करते मग निघू आपण..काकूंनी कपाटातून त्यांचे कपडे काढले आणि त्या बेडरूम मधील अटॅच बाथरूम मध्ये चालल्या गेल्या..
मी तिथेच त्या बेडवर बसलो आणि पटकन अनिता वहिनींना मेसेज केला की सुषमा काकू आज गावी जात आहेत
रात्री त्यांना उशीर होईल तर काल तुमची अपूर्ण राहिलेली माझा लवडा बघण्याची इच्छा आज मी पूर्ण करू शकतो..

अनिता वहिनी सुद्धा लगेच ऑनलाईन आली आणि त्यांनी मला आनंदाने होकार देत त्या येणार आहे असे सांगितले..

इकडे बाथरूम मध्ये काही मिनिटांमध्ये दरवाज्याच्या वरच्या बाजूला असलेल्या ओपन व्हेंटिलेशन मध्ये मला काकूंनी काढून टाकलेले गाऊन दिसले..
सुषमा काकू माझ्यापासून फक्त पाच फुटावर गाऊन काढून पूर्ण भोंगळ्या होऊन आंघोळ करत आहेत या विचारांनी परत एकदा माझा लवडा उठला..
पण मित्राची आई असल्याने मी परत माझ्या मनातून घाणेरडे विचार काढून टाकले..

दहा-पंधरा मिनिटांनी सुषमा काकू बाथरूम मधून बाहेर आल्या आणि पाच मिनिटात अरुण मेकअप करून आम्ही दोघे मार्केटमध्ये शॉपिंगसाठी निघून गेलो..
शॉपिंग पूर्ण होताच काकूला बस स्टॅन्डला सोडण्याआधीच मी अनिता वहिनींना मेसेज करून सुषमा काकूंच्या बंगल्यावर येण्यास सांगून ठेवले..

नंतर मी काकूंना बस स्टॅन्ड वर ड्रॉप केले
आणि पटकन काकूंच्या बंगल्यावर चालल्या गेलो..
दोनच मिनिटात अनिता वहिनी सुद्धा बंगल्यावर आल्या.
हॉलचा दरवाजा कडी लावून आम्ही दोघेही पटकन बेडरूम मध्ये गेलो..बेडरूम मध्ये जाताच मी पटकन एका झटक्यात मध्ये सर्व कपडे काढून टाकले
आणि बेडवर झोपून माझे दोन्ही पाय फाकवले

अनिता बहिणी पण बेड वर चढल्या आणि माझ्या दोन्ही पायांच्या मध्ये येऊन बसल्या..
अनिता वहिनींनी त्यांच्या दोन्ही हातात माझा कडक ताट जाड लवडा पकडला
आणि त्या हलवू लागल्या
अनिता वहिनींचा मुलायम हात माझा लवड्याला लागल्याने माझा लवडा अजून जास्त कडक झाला..

अनिता वहिनी हळूहळू माझा लवडा खाली वर करत असताना मी त्यांना प्रश्न विचारला की अनिता वहिनी पहिल्या दिवशी पासून तुम्ही मला माझ्या लवड्याचा फोटो आणि व्हिडिओ मागत असतात
परवा आणि आज सुद्धा तुम्ही माझा लवडा बघण्यासाठी इतक्या लांब स्पीडने चालल्या आल्या..

असे काय आहे की तुम्ही माझा लवडा बघण्यासाठी इतक्या आतुर झालेल्या असतात ?

अनिता वहिनीनी माझ्या लवड्याला कुरवाळत मला सांगितले की भाऊजी तुमच्यापासून काय लपवायचे
आपण दोघे तसं सर्व बोलतो
पण एक गोष्ट मी तुम्हाला आजपर्यंत कधीच सांगितलेली नाहीये
आणि तुम्हाला शपथ आहे की ही गोष्ट कोणाला सांगून सुद्धा नका..

अनिता वहिनी सांगायला लागल्या की कॉलेजमध्ये त्यांच्या एका बिघडलेल्या मैत्रिणीमुळे त्यांना सुद्धा पॉर्न व्हिडिओ बघायची सवय लागली होती..
त्या दोघीजणी घरी कोणी नसताना नेहमी पॉर्न बघायच्या..
त्यामुळे त्यांना सेक्स मध्ये खूप जास्त इंटरेस्ट आला होता.
आणि पॉर्न व्हिडिओ बघून त्यांना मोठा लवडा खूप आवडायला लागला होता.
पण लग्नाच्या पहिल्या रात्री त्यांच्या पदरी निराशा पडली.
वहिनी सांगत होत्या की दीपकचा लवडा खूपच छोटा आहे .
आणि पुच्चीत लवडा टाकल्यावर काही मिनिटातच तो झडून जातो..

वहिनी म्हणाल्या की भाऊजी तुमचा लवडा उठलेला नसताना शांत असल्यावर जेवढा असतो
तेवढा दीपक चा उठल्यावर होतो..

हे ऐकून मला खूप आश्चर्य वाटले..
अनिता वहिनी पुढे सांगायला लागल्या की तुम्हाला जेव्हा मी पहिल्यांदा बघितले तेव्हा तुमची पर्सनॅलिटी बघूनच मला कळाले की तुम्ही खूप झवाडे आहात
आणि नक्कीच तुमचा लवडा खूप मोठा असणार आहे..
त्यानंतर मी एकदा दीपक आणि तुमची चॅटिंग वाचली ज्यामध्ये तुम्ही त्याला सेक्स कसा वाढवायचा हे सांगत होते..
दुसऱ्या दिवशी मी परत तुमची चॅटिंग लपून उघडून बघितली असताना त्यात तुम्ही दीपकला तुमची काही सेक्स व्हिडिओ पाठवले होते..
त्यात तुमचा लवडा बघून मी पागल होऊन गेले होते
त्यामुळे मी तुमच्याशी स्वतःहून बोलण्याचा प्रयत्न केला पण पहिल्या दिवशी सुरुवातीला तुम्ही काहीच बोलत नव्हते..

मग मी अनिता वहिनींना म्हणालो की मित्राची बायको असल्याने मी कधी तुमच्याकडे वाईट नजरेने बघत नव्हतो..
पण त्या रात्री बारा वाजेनंतर माझा संयम सुटला आणि मी तुम्हाला माझ्या लवड्याचा फोटो पाठवला..

त्यानंतर मी अनिता वहिनींना एक प्रश्न विचारला की मी सतत तुम्हाला तुमचे भोंगळे फोटो मागायचो
पण तुम्ही कधीच मला तुमचे ओपन फोटो पाठवले नाही..

त्यावर अनिता वहिनी हासत म्हणाल्या
कारण मला कल्पना होती की लवकरच आपण दोघे कुठेतरी भेटणार,आणि हे असे घडणार..आता तुम्ही सांगा जर तुम्हाला मी फोटोमध्ये माझी पुच्ची आधी दाखवली असती
तर काल तुम्हाला इतकी मजा आली असती का..

मी म्हणालो नाही वहिनी काल खरच दुरूनच तुमची पुच्ची बघून मी रात्रीत तीन वेळा मुठ मारली..
हे ऐकून अनिता वहिनी हसायला लागल्या..

अनिता वहिनी सेक्सी आवाजात म्हणाल्या स्वीट डिश ची मजा ही हळूहळू खाण्यातच असते घाईघाई मध्ये खाण्यात नाही..

वहिनींच्या बोलण्यातून मला त्यांना काय म्हणायचे आहे ते कळून चुकले..
अनिता वहिनी आता अजून जास्त खुलल्या होत्या
त्यांनी माझा लवडा दोन्ही हातात घट्ट पकडला आणि जोरजोरात त्या माझी मूठ मारायला लागल्या
मी सुद्धा डोळे बंद करून त्या क्षणाची मजा घेत होतो
पण पाच मिनिटानंतर माझ्या डोळ्यासमोर वहिनींची परवा बघितलेली पुच्ची आली
आणि माझी अचानक मुठ मारल्या गेली.

मुठ मारल्या गेली तेव्हा माझा चीक स्पीडने निघाला आणि मला कंट्रोल करता आला नाही आणि तो सर्व चीक अनिता वहिनींच्या अंगावर उडाला..
मी खूप घाबरलो मला वाटले की अनिता वहिनी आता मला खूप ओरडणार पण झाले उलटेच.
अंगावर चिक उडाल्यानंतर सुद्धा अनिता वहिनी शांतपणे माझ्या लवड्यातून उरलेला चिक काढत होत्या.
पूर्ण चिक निघाल्यानंतर सुद्धा माझा लवडा ताटच बघून अनिता वहिनी खूप आश्चर्यचकित झाल्या
तेव्हा मी त्यांना सांगितले की तीन वेळा चीक निघाल्यानंतर माझा लवडा शांत होतो..

अनिता वहिनी परत जोरात माझा लवडा हलवायला लागल्या
तेव्हा मी त्यांना दहा मिनिट थांबण्याचा आग्रह केला
कारण की माझा लवडा आता अनिता वहिनींनी घट्ट दाबल्यामुळे दुखायला लागला होता..

वहिनी बेड वरून उठल्या आणि बाथरूम मध्ये गेल्या.
मी सुद्धा त्यांच्या मागोमाग बाथरूम मध्ये गेलो आणि टिशू पेपर आणि पाण्याने त्यांच्या अंगावर उडलेला चिक साफ करू लागलो..


वहिनींचे आंग साफ करून आम्ही बाहेर आलो आणि बेडवर बसलो तेवढ्यात सुषमा काकूंचा कॉल आला..
सुषमा काकू कॉलवर म्हणाल्या अरे तू आमच्या घरी आला आहेस का..
मला एकदम आश्चर्याचा धक्का बसला की काकूंना मी त्यांच्या घरी आहे हे कशावरून कळाले..
तेवढ्यात काकू पुढे म्हणाल्या आज दुपारची बस रद्द झाल्यामुळे इतका वेळ वाट बघून मी शेवटी घरी चालले आले
तर गेटवर मला तुझी गाडी दिसली आणि दरवाजा आतून लॉक आहे..

हे ऐकून भीतीने माझे पाय थरथर कापायला लागले
मी अनिता वहिनींना सांगितले की काकू अचानक परत आले आणि दरवाजात उभ्या आहेत..
हे ऐकून अनिता वहिनी सुद्धा खूप घाबरल्या..

Share this to…


  • Whatsapp

Loading

0

0

You cannot copy content of this page