वहिनी आणि मित्राची आई भाग 6मूड मध्ये आल्यामुळे मी चुकून मी बोलून गेलो की काकू तुम्ही इतक्या सुंदर दिसतात तर तुमची पुच्ची किती सुंदर असेल..
माझे हे बोलणे ऐकून सुषमा काकूंनी अचानक माझ्या लवड्या वरचा त्यांचा हात काढला आणि त्या एकदम सिरीयस झाल्या..

सुषमा काकू आता माझ्याकडे बघतही नव्हत्या..
मला आता स्वतःचीच लाज वाटायला लागली होती.
मी लगेच जमिनीवर पडलेली माझी अंडर पॅन्ट उचलली आणि माझी बरमूडा आणि टी-शर्ट घेऊन मी बेडरूम बाहेर जायला निघालो ..
तेवढ्यात सुषमा काकूंनी माझा हात पकडला..

मी वळून बघितले असता सुषमा काकू हसत खाली बघून लाजत होत्या.
मला काहीच कळत नव्हते

काकू म्हणाल्या तू जेव्हा मला हे बोलला तेव्हा आधी मला खूप कसेतरी वाटले.
पण नंतर तू थोडा वेळ आधी मला जे समजावून सांगितले ते माझ्या डोक्यात आले आणि मला चांगले वाटले..

सुषमा काकू पुढे म्हणाल्या पण एक प्रॉब्लेम आहे..
मी सुषमा काकूंच्या बाजूला जाऊन बसलो आणि म्हणालो कसला प्रॉब्लेम आहे ?मग थोड्या नाराजीच्या स्वरात काकू म्हणाल्या आता माझे बरेच वय झाले आहे तुझ्या
त्या अनिता इतकी माझी पुच्ची टाईट आणि सुंदर नसेल..तेव्हा मी सुषमा काकूंना म्हणालो
काकू असे काही नसते
अनिता फक्त तरुण आहे बाकी दिसायला तुमच्यासमोर ती एक टक्का सुद्धा नाहीये..

माझे हे बोलणे ऐकून काकूचा चेहरा एकदम खुल्ला आणि त्या हसायला लागल्या
आणि म्हणाल्या खरं बोलतोय का तू ??

त्यावर मी काकूंना म्हणालो
की काकू तुमची शपथ तुम्ही इतक्या सुंदर दिसतात ना की आजकालच्या मुली तुमच्या समोर काहीच नाहिये..
मी जेव्हा आयुष्यात पहिल्यांदा तुम्हाला बघितले होते तेव्हा देहभान हरवून फक्त तुमचे सौंदर्य बघत होतो..
पण मित्राची आई असल्यामुळे तुम्हाला ही गोष्ट मी कधी बोलू शकलो नाही फक्त..
तुमचे फेसबुक वरचे फोटो मी तासनतास बघत बसतो..

हे ऐकून सुषमा काकू इतक्या खुश झाल्या की त्यांनी मला गालावर पप्पी देणे सुरू केलं..मग मी लाडात येत काकूंना म्हणालो की ज्यांचा चेहरा एखाद्या हिरोईन सारखा सुंदर आहे त्या आतून किती सुंदर असतील..
हे ऐकून तर काकू खूपच खुश झाल्या आणि लाजल्या….
मी काकूंना बेडवरून उभे केले आणि डायरेक्ट त्यांचा पदर ओढला आणि साडी काढायला लागलो..
मी साडी काढायला लागलो तेव्हा काकू हसायला लागल्या आणि त्यांनी लाजून त्यांच्या दोन्ही हातांनी त्यांचा चेहरा झाकून घेतला..

मी पटपट काकूंची साडी पूर्ण काढून बाजूला फेकली..
आता काकू फक्त ब्लाऊज आणि परकर वर माझ्या समोर उभ्या होत्या..
काकूंना या अवस्थेत बघून मला खूप कंड सुटला होता..
मला आता राहवत नव्हते मी पटकन पुढे सरकलो आणि काकूंच्या ब्लाउजचे बटन उघडायला लागलो..
एक एक करून काकूंचे ब्लाऊजचे सर्व बटन उघडले तेव्हा आत मध्ये मला त्यांनी घातलेली सेक्सी ब्रा पण दिसायला लागली होती
आणि त्यांचे ब्लाऊज काढायला लागलो तेव्हा गोऱ्यापान सुषमा काकूंच्या काखेतील काळेभोर केस मला दिसायला लागले..
सुषमा काकू खूप गोऱ्या असल्याने त्यांच्या बगलेतील केस खूप छान दिसत होते .
मी पटकन ते ब्लाऊज काढून बाजूला फेकून दिले..

सुषमा काकू आता परकर आणि ब्रा वर खूपच हॉट दिसत होत्या..
मला आता कंट्रोल होत नव्हतं
सुषमा काकूंचे सेक्सी ब्रा काढण्यासाठी मी माझे हात त्यांच्या पाठीमागे नेले असता त्यांनी मला थांबवले
आणि त्या म्हणाल्या ब्रा नको काढू माझे..

काकू वयाने मोठे असल्याने मी त्यांना प्रश्न न विचारता शांत बसलो
आणि मी माझा हात काकूंच्या परकर कडे वळवला..
मी एका झटक्यात काकूंच्या परकरच्या नाड्याची गाठ उघडली आणि सुषमा काकूंचा परकर खाली जमिनीवर पडला..


सुषमा काकू आता फक्त ब्रा पॅंटी मध्ये माझ्यासमोर उभ्या होत्या मी त्यांना अलगद बेडवर बसवले आणि खाली झोपवले..
नंतर मी बेडवर चढलो आणि सुषमा काकूंच्या दोन्ही पायांच्या मध्ये आलो
आणि त्यांचे दोन्ही पाय बाजूला करून माझे हात त्यांच्या कमरे जवळ नेऊन त्यांची पॅंटी खाली ओढायला लागलो..
तेव्हा काकूंनी मला परत थांबवले..
सुषमा काकू अचानक सिरीयल झालेल्या दिसल्या..
सुषमा काकूंनी बाजूला पडलेली ब्लॅंकेट ओढली आणि त्यांच्या अंगावर घेतली..
मला तर काहीच कळत नव्हते की सुषमा काकू असे का वागत आहेत
कारण की त्यांनी आधी मला ब्रा काढण्यापासून रोकले होते पण नंतर परकर मात्र काढू दिला होता..

Share this to…


  • Whatsapp

Loading

0

0

You cannot copy content of this page