वहिनी आणि मित्राची आई भाग 8अनिता वहिनी गेल्यानंतर मी बाथरूम मध्ये जाऊन माझा लवडा स्वच्छ करत असताना सुषमा काकू अचानक बेडरूम मध्ये आल्या…

आणि मी हातात माझा लवडा घेऊन धुत असतानाच त्या बाथरूमच्या दरवाज्यात येऊन उभ्या राहिल्या..
सुषमा काकूंना घाम फुटलेला होता..
दरवाजात उभे राहून काही वेळ मला बघून
त्या त्यांच्या बेडवर जाऊन बसल्या..

मी बेडरूम मध्ये गेलो तिथे पडलेली माझी अंडरपॅन्ट उचलली ती घातली
आणि सुषमा काकूंच्या बाजूला जाऊन बसलो आणि त्यांना म्हणालो बघितले का काकू तुम्ही सर्व ??

सुषमा काकू पहिले काही वेळ तर फक्त माझ्याकडे बघत राहिल्या
आणि नंतर भरभरून बोलायला लागल्या की
तू आज जे काही केले त्याचा मी स्वप्नात सुद्धा विचार केला नव्हता..

तुम्हा दोघांना बेडरूम मधे सोडून मी लगेच पळत खिडकीच्या मागे आले होते..
मी गेल्या गेल्या तू ज्या स्पीडने चालू झाला ते बघून मी हादरले होते..तू किती भयंकर प्रकारे अनितावर तुटून पडला होतास..
अनिता तर अक्षरशः वेडी झाली होती
तिला सुद्धा तू कंट्रोल होत नव्हता..

तु ज्या स्पीडने सर्व काही करत होता ती खरंच कौतुकास्पद आहे..
अनिता सोबत जे काही केले ते मी आयुष्यात पहिल्यांदा बघत आणि अनुभवत होते..

नवीन लग्न झालं तेव्हा सुद्धा कधी तुझ्या काकांनी अशाप्रकारे माझ्यासोबत सेक्स केलेला नव्हता..

तू खरच खूप कामूक आहेस..
तू पहिले दहा-पंधरा मिनिट ज्या प्रकारे अनिताच्या शरीरासोबत मजा घेऊन रोमांस करत होता तेव्हा मी इकडे खूप तापले होते.
आता तुझ्यापासून काय लपवू
तुमच्या दोघांचा रोमांस बघून माझी पुच्ची सुद्धा फडफड करायला लागली होती आणि गरम झाली..
अजून सुद्धा माझी चड्डी ओलीच आहे..

सर्वात भारी तर ते होते जेव्हा तू अनिताला रोमांस नंतर बेडवर आडवे करून तिचे पाय फाकवून तिच्या पुच्चीला जीभ लावली..अनिताचे पाय फाकवून तू तुझे तोंड तिच्या पुच्चीमध्ये घातल्याने तुला तिचा चेहरा दिसला नसेल
पण मी खिडकीतून बघत होते तेव्हा अनिताच्या चेहऱ्यावर जे समाधान सेक्स कामुकता होती
ती मी तुला शब्दात सांगू शकत नाही..

आणि सर्वात शेवटी चे पाय फाकवून तिला जोरजोरात झवायला लागला
तेव्हा तर माझी सहनशीलता संपली
आणि माझा हात नकळत माझी साडी परकर वर करून चड्डीत घुसला
आणि माझ्या पुच्चीच्या भेगेत मी माझे बोट फिरवायला लागले..
तु जेव्हा अनिताच्या पुच्चीत जोरजोरात दणके देत होता तेव्हा मी माझे बोट हात घालून मजा घेत होते..

काकूंचे हे बोलणे ऐकून मी खूप खुश झालो
पण काल सकाळपासूनचे वाईट अनुभव आठवल्यामुळे मी लगेच शांत झालो
काकू बराच वेळ माझ्या अनिताच्या सेक्स बद्दल भरभरून बोलत होत्या…

अचानक सुषमा काकू उठल्या आणि माझ्यासमोर येऊन उभ्या राहिल्या..
आणि काहीच न बोलता त्या साडी काढू लागल्या..
मला काहीच कळत नव्हते मला वाटले की त्या कपडे बदलून कुठेतरी बाहेर जाण्याच्या विचारात असतील
पण त्या माझ्याकडे तोंड बघून कपडे का बदलत आहेत हे मात्र मला कळत नव्हते

हळूहळू सुषमा काकूंनी पूर्ण साडी काढून फेकली
आणि नंतर पटापट ब्लाऊजचे बटन आणि परकरचा नाडा उघडून तेही काढून फेकले

सुषमा काकू आज परत एकदा माझ्यासमोर फक्त ब्रा आणि panty मध्ये उभ्या होत्या
पण मला काही कळण्याच्या आतच काकूंनी त्यांचे हात पाठीमागे नेले आणि एका झटक्यात ब्रा चे हुक उघडून ब्रा माझ्या तोंडावर फेकले आणि खाली वाकत त्यांनी दुसऱ्या फटक्यात त्यांची पॅंटीही काढली आणि त्या पूर्ण भोंगळ्या झाल्या..

सुषमा काकू माझ्यासोबत एकही शब्द बोलत नव्हत्या
त्या तशाच बेडवर चढल्या आणि डोक्याखाली उशी घेऊन पाय फाकवून मला बेड वर येण्याचा त्यांनी इशारा केला..मी घाबरतच बेडवर चढलो आणि सुषमा काकूंच्या दोन्ही पायांमध्ये जाऊन बसलो..
सुषमा काकू दोन्ही पाय फाकवून बेडवर पडलेले असल्याने त्यांच्या सुंदर मुलायम गोऱ्या गुलाबी पुच्चीचे पहिल्यांदा दर्शन घडले

काकूंची पुच्ची एखाद्या तरुण मुलीच्या पुच्चीसारखी टाईट होती..
नंतर माझी नजर काकूंच्या बॉल कडे गेली असता काकूंचे बॉल एकदम सुडौल गोलाकार मोठे आणि त्यांचे निप्पल गुलाबी होते..

मी फक्त वेड्यासारखा काकूंच्या भोंगळे शरीराकडे बघत होतो

तेवढ्यात काकू मला त्यांच्या गुलाबी पूच्ची कडे बोट दाखवत म्हणाल्या की मला सुद्धा आज तुझ्याकडून तीच मजा घ्यायची आहे
जे सुख तू अनिताला दिले तेच मला देखील हवे आहे
कारण की आज तू जेव्हा अनिताची पुच्ची चाटायला लागला होतास
तेव्हा मी तिचे बोलणे ऐकले होते
की तिची पुच्ची ही आयुष्यात पहिल्यांदा चाटली जात आहे
तिला माहित देखील नव्हते की पुच्ची चाटतात म्हणून
आणि जेव्हा तू तिची पुच्ची चाटायला लागला तेव्हा तिला जे सुख मिळाले ते तिला आजपर्यंत आयुष्यात कधीच मिळाले नव्हते
हे मला तिच्या बोलण्यातून आणि चेहऱ्याच्या हावभावावरून कळून गेले होते..

सुषमा काकू पुढे म्हणाल्या की माझ्या लग्नाच्या पहिल्या रात्री जी फिलिंग मला आली होती सेम तशी फिलिंग मला आयुष्यात दुसऱ्यांदा आली..

मी तर आनंदाने वेडा झालो होतो कारण की दोन वेळा सुषमा काकू थोडक्यात माझ्या हातातून निसटल्या होत्या
पण आता मात्र मी काहीच न बोलता क्षणार्धात भोंगळ्या होऊन त्या माझ्यासमोर बेडवर पाय फाकवून पुच्ची चाटायचे निमंत्रण मला देत होत्या..

मी काकूंचे पाय माझ्या दोन्ही खांद्यांवर ठेवले काकूंच्या पायावर बरेच केस होते मग मी त्यांच्या गोऱ्या मांड्यावरून हात फिरवत हळूहळू माझे हात त्यांच्या पूच्ची कडे नेले आणि माझ्या दोन्ही हातांनी त्यांची सुंदर पुच्ची फाकवली

मी काकूंच्या पुच्चीच्या एकदम जवळ आलो आणि माझे नाक त्यांच्या पुच्चीत घालून वास घ्यायला लागलो..
काकूंच्या पुच्चीतून खूपच सुंदर मूत्रटवास येत होता..
पाणी सुटल्यामुळे काकूंच्या पुच्चीला बरेचसे पांढरे पाणी लागले होते
मी बाजूचा एक कपडा उचलून काकूंची पुच्ची स्वच्छ कोरडी केली
आणि लगेच माझी जीभ सर्वात आधी काकूंच्या पुच्चीच्या दाण्याला लावली..
माझी जीभ दाण्याला लागताच काकूंनी त्यांचे दोन्ही हात पलंगाच्या मागच्या दांडीला घट्ट पकडून घेतले आणि त्या खूप जोरात आहहह असे ओरडल्या..


मी आता खूप जास्त पेटलो होतो काकूंचे विचार बदलण्याच्या आत मी त्यांच्यावर जोरदार चढाई करण्याचे ठरविले होते..

Share this to…


  • Whatsapp

Loading

0

0

You cannot copy content of this page