वहिनी सोबत : भाग २

नमस्कार मित्रानो आणि मैत्रिणींनो,

मला अपेक्षा न्हवती की तुम्हाला माझ्या आयुष्यातील घडलेला खरा अनुभव जो मी प्रणय कथे त लिहिण्याचा जो प्रयत्न केला आहे तो इतका आवडेल.

खरंच भरपूर जणांनी (१८ जणांनी to be exact) मेल मधून त्यांना कथा कशी वाटली हे सांगितलं. खरंच खूप छान वाटत जेव्हा समोरचा आपल्या केलेल्या कष्टाची किंमत करतो किंवा स्तुती करतो. कारण तुम्हाला माहीत आहे, इंग्लिश पेक्षा मराठी टाईप करायला खूप वेळ लागतो, त्यात दिवसभर ऑफिस आणि संध्याकाळी जिम, घराची काम, ऑफिस चा वर्क लोड, बाहेरची काम, त्यामुळे जसा वेळ भेटेल तस मी थोडं थोडं करून लिहीत होतो.

मी हा अनुभव माझा इंग्लिश मध्ये कधीच लिहून मोकळा झालो असतो, पण जी मज्जा मराठीत आहे, ती कुठल्याच दुसऱ्या भाषेत नाही, असा माझं वैयक्तिक आणि प्रामाणिक मत आहे.

माफी मागतो कारण की दुसरा भाग लिहायला खूपच वेळ लागला पण तो उशीर मी जाणीवपूर्वक का केला आहे, ते या कथे च्या शेवटी कळेल.

सुरुवात करतो,

घरी येताना विचार करत होतो कि आपल्याला अजून काही दिवस जायचं आहे, रोज दोनदा करून स्टॅमिना ची गांड लागणार आहे म्हणून मी डाएट माझा थोडा बदलला. जिम वरून घरी गेल्यावर मी नेहमी 1 ग्लास दूध आणि प्रोटीन पावडर घेत असे, पण मी 2 ग्लास दूध आणि प्रोटीन पावडर घ्यायचं ठरवलं, तसेच जेवण पण दुपार आणि संध्याकाळ च वाढवल.

दिवस दुसरा :

सकाळी उठलो, आवरून कामाला निघून गेलो. मला जिम ला दांडी नव्हती मारायची म्हणून जिम करून आपण जायचं अस ठरवल.

दिवसभर कंपनी त तोच विचार होता, संध्याकाळ ची ओढ लागली होती. कंपनी सुटल्यावर घरी गेलो, तसच कपडे बदलून जिम ला गेलो, 7:30 वाजता किरण चा फोन आला, माझी तर त्याचा फोन घ्यायची इच्छा नव्हती म्हणून मी उचलला नाही, मी 5 मिनिट नि त्याला रिप्लाय केला की 9 पर्यंत येतो आता जिम मध्ये आहे. त्यावर लगेच ओके म्हणून त्याचा रिप्लाय आला. जे काही झालं होतं त्यामुळे मला त्याला तोंड दाखवण्याची पण हिम्मत न्हवती, त्याची काय अवस्था होत असणार याची मला कल्पना आली.

मी घरी गेलो, कपडे बदलून निघालो. 9 वाजता त्याच्या पार्किंग मध्ये जाऊन त्याला मेसेज केला की मी आलोय पार्किंग मध्ये आहे. मी वर निघालो जायला, दाराची कडी वाजवली, तो बाहेर आला. मी आत गेलो, त्याने बाहेरून लॉक करून निघून गेला.

मी जरा शांत झालो, वहिनी ला आवाज दिला.

वहिनी आतून आले म्हणाल्या, येताना पाणी घेऊन आल्या.

मला बघितल्यावर एक स्मितहास्य केलं, मी पण त्यावर हसून उत्तर दिलं. पाण्या चा ग्लास हातात दिला माझ्या. तुम्ही आत जा, मी आलेच हा ट्रे ठेवून.

मी बेडरूम मध्ये गेलो आणि वहिनी ची वाट बघत होतो. तेवढ्यात ती आली, आज वहिनी ने फक्त गाऊन घातला होता. येताना बघितलं तिच्या कडे बारकाईने तर पाय फाकले होते, थोडे वाकडे च पडत होते.

वहिनी जवळ आली, मी दोन्ही हात तिचे माझ्या हातात घेतले आणि विचारलं की काही त्रास होतोय का ? त्यावर तिने होकारार्थी मान हलवली. मी म्हणालो आज थोडा त्रास अजून होईल. त्यावर ती म्हणाली, भाऊजी आज नको ना करायला, कालचा खूप च त्रास होतोय, मला व्यवस्थित चालता येत नाहीये, मी आज काम कशी केली माझ मलाच माहीत आहे.

मी तिच्या खांद्यावर हात ठेवले, जवळ घेतलं तिला. तिला म्हणालो, वहिनी काल तुम्ही मला मेसेज केला ना की “थँक्स बाहुजी, तुमच्या मुळे मी खऱ्या अर्थाने शारीरिक सुखाचा आनंद घेऊ शकले आणि माझं कौमार्य तुन एका स्त्री मध्ये आले” अहो वहिनी अजून 1 दिवस त्रास होईल. नंतर नाही होनार, विश्वास ठेवा माझ्या वर.

“कुछ पाने के लिये कुछ खोना भी पडता है” असा डायलॉग मारला. तेव्हा तिने मला मारलं, आणि तुम्ही तर भलती च मस्करी करता आणि हसली. मला तिचा इशारा समजला, मी पण लगेच खांद्यावर चे दोन्ही हात खाली घेऊन मिठी मारली. तिचा पण रिस्पॉन्स चांगला होता.

माझी मिठी घट्ट होत होती, तेवढ्यात ती म्हणाली, भाऊजी खरच आज नको, खूप त्रास होतोय. मी तिला थोडी लांब केली आणि विचारलं “वहिनी, काय त्रास होतोय?”

ती सांगतच न्हवती, खूप दुखत आहे, असाच म्हणत होती. या वेळी माझा अनुभव कामी आला, मला समजलं की वहिनी ला कुठं नेमकं दुखत आहे.

मी वहिनी ला म्हणालो, वहिनी खाली तुमच्या योनी ला सूज आलीय का ? मी जसा हा प्रश्न विचारला तस तिने विचारलं तुम्हाला कोणी सांगितलं भाऊजी??

मी तिला बेडवर बसवलं आणि सांगितलं, वहिनी माझ्या गर्लफ्रेंड झाल्या आहेत. मला समजत. उगाच नाही किरण माझ्या कडे आला.

मग मी त्यांना म्हणलो, वहिनी या पुढे तुम्ही जर माझ्या पासून काही लपवल तर बघा, माझ्या शी कुठलीही लाज न बाळगता बोलायचं, प्रॉमिस करा मला. असं म्हणत मी हात पुढे केला, त्यावर त्यांनी त्यांचा हात माझ्या हातात देत, प्रॉमिस म्हणाल्या.

मी मग तोंड पुढे केलं त्यांना समजलं, त्यांनी त्यांचं तोंड पुढे केलं. दोघांचे ओठ एकमेकांना भिडले. आमच्या जीभ एक्सचेंज झाल्या. कालचा परिणाम झालेला दिसत होता, स्वतः हुन जीभ त्या देत होत्या आणि जीभ माझी ओढून घेत होत्या. मी त्यांचे खालचे वरचे ओठ चावत होतो. वहिनी पूर्ण आवेश मध्ये होत्या, आम्ही दोघे ही माघार घेत न्हवतो. मला तर हवं होतं पण माझ्या पेक्षा जास्त तिला ते हवं होत. एकमेकांन चे ओठ चावताना मध्ये मध्ये लाळ खाली गळत होती. जीभ एक्सचेंज होताना, ओठ चावताना आवाज येत होता. अजून किसिंग चालू च होत, ही पूर्ण तापली आहे हे मला कळून चुकलं होत. शेवटी तिने च तोंड बाजूला घेतलं.

तिचा चेहरा थोडा लाल झाला होता, मादकता तिच्या डोळ्या मध्ये भरून आली होती. मी तिला उभा राहायचा इशारा केला, दोघे उभे राहिलो. कपडे काढ म्हणलो. दोघांनी आपली आपली कपडे काढली. आज लाजयचा प्रश्न च न्हवता. माझा कडक लंड बघत होती. मी अचानक तिला माझ्या कडे खेचलं, या वेळेस सांगायची गरज नाही पडली, मिठीत कस घ्यायचं हे तिला समजलं होत. अंगाला अंग घासत होत. दोघे ही एकमेकयांच्या पाठीवर हात फिरवत होतो. मिठी ची पकड दोघांची घट्ट होत होती.

मी पाठीवरून एक हात खाली बोच्या वर नेला न जोरात चापट मारली. ती जरा ओरडली, भाऊजी हात लागतो तुमचा हळू मारा. मी पुन्हा, जोरात चपटा मारला, आणि म्हणलो लागलाच पाहिजे ना वहिनी त्या शिवाय कशी काय मज्जा येणार. मी माझे दोन्ही हात तिच्या बोच्यावर नेले आणि जोरात दाबायला सुरुवात केली. मी जसा बोचा जोरात दाबायचो तशी तिची मिठी ची पकड घट्ट व्हायची. तिच्या तोंडातून आता, भाऊजी हळू करा ना, सहन नाही होत, प्लीज हळू करा ना.. असे आवाज येत होते.

मी तिला बेडवर झोपवलं, मी तिच्या समोर नागडा उभा होतो. लंड दगडा सारखा कडक झाला होता. ती माझ्या लंड कडे बघत होती जणू काही डोळ्या ने च मला म्हणत होती की, भाऊजी मला तुमचा लंड हवाय. तिने मला हात वर करून इशारा दिला की मिठीत येण्याचा. मी नाही म्हणालो.

मी तिच्या योनी वर नजर टाकली तर खरच थोडी शी सूज अली होती. माझी आंब्याची कोय जरा फुगली होती. तिने मला विचारलं, काय झालं भाऊजी?

मी म्हणालो, वहिनी खाली योनी ला सूज आलीय ना तिला जरा माझ्या जिभेने मलम लावतो, तुम्हाला बर वाटेल.

मी तिच्या पायाजवळ आलो, तिचे दोन्ही पाय बाजूला घेतले, मी तिच्या योनी च्या एकदम जवळ गेलो, माझे ओठ एकदम तिच्या योनी जवळ नेले. मी फक्त तिच्या योनी च निरीक्षण करत होतो.

तिच्या योनी वर तुरळक केस होते. माझा गरम श्वास कदाचित तिला जाणवत असावा. मित्रांनो, तिच्या योनी मधून मस्त वास येत होता, तिचा घाम तिच्या योनीत जिरला असावा दिवसभर काम करून, सु चा तर वास येत च होता.

या तिच्या वासाने मला वेड लावलं होत, मला माझी शुद्ध च नाही राहिली त्या वासामुळे मी योनी चाटायची सोडून तिची जांघ चाटायला सुरुवात केली, मी जीभ तिच्या जांघेवर फिरवली, तेव्हा चव मला खारट, आंबट लागली, मी ते खारट, आंबट पाणी गिळत गेलो.

तिच्या दोन्ही जांघा चाटल्या. तिने तिचे आता दोन्ही पाय वर करत गुढघ्यात वाकवून मला चाटायला अजून सोपं करून दिल. तिचे दोन्ही हात माझ्या डोक्यावर घेतले, आणि मला माझं तोंड योनी वर घेऊन जा असा सांगत होती.

तिची जांघ चाटत असताना बरीच लाळ माझ्या तोंडात गोळा झाली. पाय वर केल्या मुळे तिची योनी जरा फाकल्या गेली, मी माझ्या तोंडातली लाळ तिच्या योनी च्या दाना वर सोडली. तिच्या योनीत माझी पूर्ण जीभ आत घातली. ती या वेळेस जोरात ओरडली, आई ग, आह आह, भाऊजी. तोंड बाजूला घ्या, कस तरी होतंय, मी तीच ऐकलं नाही.

तिच्या तोंडातून जोरात आवाज यायला सुरुवात झाली होती. माझं जिभेने योनी चाटण सुरूच होत, ती म्हणाली भाऊजी बाजूला व्हा, मला सु येतीय.

मी थांबलो, तिच्या कडे वर गेलो, तिने मला मिठीत घेतल, मी तिला किस केलं, आणि म्हणालो वहिनी सु नाही तुमचं पाणी येतंय योनी तुन, ते अडवू नका तुमच्या भाऊजी ला वहिनी च्या योनी च पाणी पाजा, तुमच्या भाऊजी ला तुमचं पाणी आवडत खूप.

मी पुन्हा योनी जवळ आलो, पुन्हा योनी मध्ये जीभ घातली न चाटायला सुरुवात केली, पायाची हालचाल होत होती. ती स्वतः तिच्या हाताने तिचे बॉल दाबत होती. तोंडातून आवाज येणं चालूच होत, आवाजाचा स्वर वाढत चालला होता, रूम मध्ये आह आह हळू असे आवाज येत होते. भाऊजी, माझं पाणी येतंय असा ती म्हणाली.

मी अजून जीभ खाली वर करायचं स्पीड वाढवला, आई ग आई ग, असा जोरात म्हणत तिने तीच पाणी सोडलं, पिचकारी प्रमाणे सगळं पाणी माझ्या तोंडावर आलं.

ती थकली होती, तिने तीच अंग टाकून दिल. मी तिच्या समोर गुढघ्या वर उभा राहिलो, तिने माझ्या कडे बघितलं.

माझा कडक लंड मी माझ्या उजव्या हातात घेतला, लंड ची स्किन मागे घेतली, त्याच हातावर थुंकलो, सगळी थुंकी लंड वर लावली. तिचे दोन्ही पाय फाकवले, माझा लंड तिच्या योनी जवळ आणला. लंड तिच्या योनीवर ठेवला, तिच्या मांड्या दोन्ही हातानी पकडल्या आणि जोरात दणका दिला, तिच्या योनीची कातडी भेदत माझा लंड आत घुसला होता, एकच जोरात किंकाळी ऐकू आली, तीच पाणी सुटल्यामुळे जास्त त्रास नाही झाला, लंड बाहेर काढला. पुन्हा मांड्या पकडल्या न जोरात दणका दिला, या वेळेस आवाज आला पण त्यात किंकाळी नाहीतर मादकता होती.

माझं दणके देणं चालू होत, आता खऱ्या अर्थाने ती झवण्या चा आनंद घेत होती. आता फक्त तोंडातून, भाऊजी आणि आह हेच आवाज येत होते. तिने मला अंगावर यायला लावलं, मी तिच्या वर झोपलो. तिने लगेच पायाने आणि हाताने मिठीत घेतलं.

मी विचारले, वहिनी कस वाटत आहे?

ती म्हणाली, खूप मस्त वाटत आहे भाऊजी.

मी विचारले, आता दुखत आहे का, त्यावर ती आता नाही दुखत असा म्हणाली.

मी लगेच म्हणालो, बघा वहिनी, फक्त सुरुवातीला त्रास होईल असा मी बोललो होतो ना.

त्यावर, वहिनी ने होकारार्थी मान हलवली.

मी दणके देत च होतो, रूम मध्ये फक्त पच पच असा आवाज येत होता.

मी वहिनी ला म्हणालो, आधी पच पच आवाज यायचा का रूम मध्ये? त्यावर ती हसून नाही म्हणाली.

मी तिच्या गालावर माझी लाळ टाकली आणि म्हणालो की या पुढे पच पच आवाज येत च राहणार. आणि मी जिभेने ती लाळ पूर्ण तोंडावर पसरवू लागलो.
वहिनी ने मला सांगितलं, भाऊजी माझं पाणी येतंय, मी म्हणलो सोडा की मग.
मी जरा सा स्पीड वाढवला, तिने मला अचानक जवळ घेतलं आणि छातीला चावायला सुरुवात केली, आणि तिने जोरात माझ्या छातीला तिच्या दातात पकडून ठेवलं आणि जोरात दातांनी चावला, मला समजल, खाली लंड ला ओल लागली, तिने पाणी सोडले.
पकड सैल झाली, दातात पकडलेली छाती सोडली. मी विचारलं, सोडलं का पाणी ? ती हो म्हणाली.
मी तिच्या डोक्या खाली माझे दोन्ही हात नेले तीच डोकं वर घेतलं माझ्या हातात.
तिला म्हणालो, पाय फाकव.
मी गुडघे हलवून परत पोसिशन मध्ये आलो, आणि मोठा श्वास घेऊन जोरात दणके द्यायला सुरू केले.
ती नुसतं, आ आ आ आ अअअअ असा आवाज काढत होती.
पच पच पच आवाज, आणि आ आ आ आवाजांनी रूम गजबजली होती.
मी वहिनी ला म्हणालो, माझ पाणी येतंय.
मी जोरात, दणके देत होतो, तेवढ्यात तीच तोंड माझ्या तोंडात घेतलं आणि माझं पाणी आत सोडलं तिच्या.
माझं पाणी आत गळत होत, अजून पण माझं तोंड तिच्या तोंडात होत.
माझं पूर्ण पाणी आत गळाल होत, मी लंड आत च ठेवला.
मी तोंड माझं बाजूला घेतलं, तिने तीच अंग सोडून दिलं, मी तिच्या वरून बाजूला झालो न तिच्या बाजूला पडलो.
दोघे पण जोर जोरात श्वास घेत होतो, मी तिला माझा हात दिला, तिने त्यावर डोकं ठेवलं.
माझा लंड कडक च होता, तिला म्हणालो जरा हलव लंड.
तिने माझा चिकाने भरलेला लंड तसाच हातात पकडला, आणि खाली वर करत होती. तिचा हात चिकट झाला होता, ती म्हणाली साफ करून येऊ का ? मी तिला जा म्हणलो. ती बाथरूम मध्ये गेली, ५ मिनिटांनी बाहेर आली. योनी धुवून आल्या मुळे मांडीवर पाण्या चे ओघळ होते.
मी तसाच पाय फाकवुन नागडा बेडवर होतो. ती आल्यावर मी तिला माझा लंड साफ करायला सांगितलं. तिने कपडा घेतला आणि लंड पुसून काढला. मी तीला बोलणार इतक्यात तिने स्वता हुन लंड ची स्किन खाली घेऊन तिथला चीक पुसून घेतला. मी फक्त, वहिनी शिकलात तुम्ही असा म्हणलो. त्यावर ती लाजत, काही तरी च तुमचं भाऊजी. असा म्हणली.
घडळ्यात वेळ बघीतली, ९:३५ झाले होते.
मी बेडवर टेकून बसलो आणि वहिनी ला जवळ बसवलं.
तिच्या खांद्यावर हात ठेवून विचारलं की आज कस वाटलं? तेव्हा तिने आज मी आंनद घेतला असा बोलली. भाऊजी तुम्हाला मुलीला कस खुश ठेवायचं हे खूप चांगले माहीत आहे. मी लगेच म्हणलो, आता या पुढे तुम्हाला मी नेहमी खुश ठेवेन कधीच नाराज नाही करणार. मी वचन देतो. अस म्हणत तिला अजून जवळ घेतला.
पण एक अट आहे, ती तुम्हाला पूर्ण करावी लागेल, वहिनी म्हणली, तुम्ही सांगा मी करेन पूर्ण.
मी म्हणालो की मी आलो की तुमची चड्डी काढून द्यायची. तिने ठीक आहे असा म्हणली. पण त्याच तुम्ही काय करणार भाऊजी? असा मला प्रश्न विचारला.
मी म्हणालो, ती तुझी खाली पडलेली चड्डी घे.

तिने चड्डी घेऊन मला दिली, मी चड्डी ची योनी ची बाजू घेतली आणि वास घेतला. आणि या साठी मला रोज हवीय. शी भाऊजी, किती घाण वास असतो तिथला तुम्हाला काही ही आवडत.
मी पुन्हा चड्डी नाका समोर घेतली आणि म्हणालो, की वहिनी तुम्ही दिवसभर काम करता, तुम्हाला घाम येतो, तुम्ही सु ला जाता तेव्हा तुमची सु थोडी तरी चड्डीत पडते. तो सगळा वास चड्डीत जिरतो आणि हाच वास आम्हा पुरुषांना खूप आवडतो. त्या वासाची सवय होते म्हणून. आणि तो वास जरी आला तरी आमची उत्तेजना वाढते. मी मगाशी उगाच नाही तुमची जांघ चाटून काढली. कळलं का ? तुमच्या वासाची मला २ दिवसात सवय झाली. आता हा वास मला हवाय.
तस असेल तर मला पण तुमचा वास खूप आवडायला लागलाय, असा वहिनी म्हणाल्या.
भाऊजी तुमचा हात वर करा ना, असा ती म्हणाली.
मी हात वर केल्यावर तिने तीच नाक माझं काखेत नेलं आणि पूर्ण काखेचा वास घेतला. माझ्या छातीवर हात फिरवत काखे चा वास घेत होती. नंतर माझ्या छाती वर डोकं ठेऊन थँक्स म्हणाली.
मी वेळ बघितली, ९:४५ झाले होते. मी म्हणालो वहिनी मी येतो. आम्ही दोघांनी कपडे घातले. मी निघालो. किरण ला फोन केला त्याने कट केला बहुदा त्याला समजलं असाव, की माझं उरकून झालं आहे. तो घरी आला, दार उघडलं. एकमेकान कडे न बघता च मी बाहेर आलो.
मी घरी पोहोचलो. वहिनी चा मेसेज आला होता, पोहोचले की सांगा, गुड नाईट.
मी मेसेज ला रिप्लाय केला की, पोहोचलो.

दिवस तिसरा :
नेहमी प्रमाणे, सगळी काम उरकून कामाला गेलो. लंच टाईम मध्ये वहिनी चा फोन आला.
बिझी आहात का भाऊजी ? असा विचारले.
मी म्हणालो, या पुढे तुम्ही फॉर्मालिटी नका ठेवू, बिंदास कधी पण फोन करत जा.
वहिनी म्हणाल्या, सगळी काम झाली. तुमची आठवण आली, म्हणून सहज फोन केला.
मी विचारलं, सूज कमी झाली का ? त्यावर ती, आहे सूज थोडी पण दुखतं अजिबात नाही.
मग, आज दोनदा ताव मारला तर चालेल का ? असा विचारले.
तेव्हा त्या म्हणाल्या, उशीर नका करू, कालच्या सारखा, मग ठरवू.
तिच्या बोलण्यातुन, मला जे समजायचं ते मी समजलो.
मला विचारलं, काल का उशीर केला, भाऊजी ?
मी म्हणालो, वहिनी जिम मध्ये घाम गाळला की मग बेड वर चांगला परफॉर्मन्स देता येतो. माझा परफॉर्मन्स कुठे कमी पडत असेल तर सांगा तुम्हीच.
त्यावर त्या म्हणल्या, भाऊजी तुम्ही खूप चांगला परफॉर्मन्स देताय, १००/१०० मार्क्स. आम्ही दोघे ही हसलो.
मी म्हणालो, वहिनी एक सांगू का तुम्हाला ?? त्या म्हणाल्या की, हो सांगा ना.
वहिनी मला सलीव्ह लेस टॉप घातलेल्या मुली खुप आवडतात.
वहिनी म्हणल्या, हो हो समजलं, संध्याकाळी लवकर या.
असा म्हणून फोन ठेवून दिला.
मी घरी आलो, जिम ला गेलो, नेमका आज लेग डे होता.
लेग डे, असल्या मुळे व्यायाम खुप असायचा. बैठका 100, लेग प्रेस २०० किलो, स्कॉट 100 किलो, काप्स मारायचो. या मुळे पूर्ण अंग ओलाचिंब होऊन जायचं. आज पण उशीर झाला होता, ९:१५ झाले, फोन घेतला तर किरण चे 2 आणि वहिनी चा 1 मिस कॉल होता. मी पार्किंग मध्ये पोहोचलो. वर गेलो दार वाजवल. किरण ने दार उघडलं आणि लॉक लावून गेला.
वहिनी ने लगेच विचारलं का उशीर झाला ? मी म्हणालो सॉरी, आज लेग डे होता, खूप व्यायाम करून आलोय. मी जॅकेट आणि जिम बॅग सोफा वर ठेवली. माझा पूर्ण शर्ट घामाने भिजला होता.
तेवढ्यात माझ लक्ष्य वहिनी कडे गेलं, लेग्गीन्स आणि सलीव्ह लेस टॉप घातला होता.
मी म्हणालो, अरे वाह, माझी इच्छा पूर्ण झाली आहे. कोणतरी सुंदर दिसत आहे, सलीव्ह लेस मध्ये.
वाहिने ने स्मितहास्य देऊन आत येण्या चा इशारा केला. काय भाऊजी आज पण उशीर केलात, असा वहिनी म्हणाल्या.
बेडरूम मध्ये गेलो, वहिनी माझ्या पुढे च होती, मी मागून च मिठी मारली.
वाहिने चे बॉल चोळू लागलो, लवडा तर कडक झाला च होता, तो मिठी मारताना तिच्या बोच्या ला घासत होता.
माझा गाल तिच्या गालावर घासत होतो.
तीच तोंडातून हळुवार, आह आह आवाज काढणं चालू झालं होतं.
जसा तिचा बॉल जोरात चोळायचो तस ती तिचा बोचा माझ्या कडक लवड्या मध्ये बरोबर स्वतः हुन घासायची. बोच्या च्या भेगेत माझा लवडा बरोबर बसवा याचा तिचा प्रयत्न चालू होता.
मी आता तिची मान चाटायला सुरवात केली होती.
माझा शर्ट पूर्ण ओला असल्याने तिची पाठ पण ओली झाली होती. मी तिचा टॉप ओढून काढून बाजूला ठेवला, ब्रा पण काढून टाकली.
पुन्हा मिठी घट्ट केली. या वेळेस जेव्हा तिचे बॉल दाबायला हात नेला तर तिने माझ्या हातावर स्वतःचा हात ठेवून माझा हात दाबायला सुरुवात केली.
नंतर वहिनी म्हणाल्या भाऊजी, तुमचं अंग ओल असल्यामुळे मला पाठीमागून थंड वाटत आहे.

मग मी तिच्या कानात जीभ घालून चाटत म्हणालो कपडे काढून मिठीत घ्या की, असा सरळ सरळ बोला की वहिनी असा म्हणत पुन्हा लवडा बोच्या वर घासत माझी मिठी घट्ट केली.
त्यांनी मिठी तुन सुटका करून घेतली, माझ्या कडे वळल्या आणि म्हणाल्या शर्ट काढा ना, मी म्हणालो तुम्हीच काढा ना.
चावट, म्हणाल्या मला. आणि शर्ट काढायला सुरुवात केली, ओला असल्यामुळे अंगाला जरासा चिकटला होता. त्यांनी काढला, अंग भरपूर व्यायाम केल्या मुळे लाल झालं होतं, छाती वर ची केस पण भिजली होती. शर्ट काढल्या वर वाहिनी ने त्यांचे दोन्ही हात माझ्या छातीवर नेऊन छातीवर फिरवायला सुरुवात केली. छाती वर खूप केस असल्याने, घाम तसाच होता.
वहिनी ने हात छाती वरून काढून माझ्या कम्बरेवर ठेवले. त्यांचं तोंड माझ्या छाती वर ठेवल, माझ्या घामावर त्या त्यांच तोंड घासत होत्या.
गाल घासत होत्या, खर तर एखादी स्त्री पेटली की जशी वागते वहिनी च पण तसच झालं होत.

माझ्या कम्बरेवर वर हाताची पकड घट्ट केली होती, माझ्या छातीवर गाल चोळत होत्या. मला पण नाही राहवलं, मी माझा हात त्यांच्या बोच्यावर नेला, दोन्ही हातानी एकदम जोरात बोचा चोळायला सुरुवात केली. एखादी स्त्री सेक्स साठी इतकी उतावीळ होऊ शकते यावर माझा विश्वास बसेना.

वहिनी आता छाती वर गाल चोळता चोळता मध्ये च जीभ काढून छाती वरून फिरवू लागली. तीच हे वागणं बघून मी पण चवताळून उठलो, लेग्गीन्स वरून च एकदम जोरात तिच्या बोच्यात माझं एक बोट खुपसल, मी तावात असल्याने बोट माझं बहूदा भोकात थोडस आत गेल असावा.
ती किंचाळून म्हणाली, अहो भाऊजी हळू ना किती जोरात घातलं बोट. मी तीच ऐकण्याच्या मूड मध्ये न्हवतो अजिबात. मी माझा हात बाजूला घेतला आणि तिची लेग्गीन्स खाली ओढली, चड्डी मधून डायरेक्ट तिच्या बोच्यात हात घातला, बोच्या ची भेग माझ्या बोटाने चोळत भोका वर बोट नेलं आणि काही समजयच्या आत भोकात बोट घातलं, जस बोट भोक फाकवत आत गेल, तस ती ओरडायला लागली, तिने माझ्या कम्बरेवरून हात काढला आणि माझा तिच्या बोच्यात घातलेला हात काढायला सुरुवात केली, ती जोर लावून माझा हात बाजूला करायचा प्रयत्न करत होती पण माझ्या ताकदी समोर तिची ताकद कमी पडत होती.
ती आता ओरडून सांगत होती भाऊजी हात काढा, खूप गरम झाल्या सारख वाटत आहे खाली, आग लागली असा वाटत आहे, मी काही थांबणारा न्हवतो. तिचं भोक ताकद लावून फाकवल माझ्या बोटाच एक पेर आत गेल असावा. तिच्या ओरडण्यावरून मला समजलं की हिला खरच त्रास होतोय.
शेवटी, तिच्या बोच्या तुन बोट बाहेर काढलं, तिच्या दोन्ही मांड्या ना पकडलं आणि तिला वर घेतली, जस तिला वर घेतली तस तिने माझ्या गळ्याला हातानी मिठी मारली, मी इशारा करून तोंडात तोंड घ्यायला सांगितलं. तिने उशीर नाही केला, तिने तोंडात तोंड देत माझ्या गळ्या भोवती पकड आवळली. तोंडात तोंड घेताना दोघे ही पूर्ण तावात होतो, कधी मी तिची जीभ माझ्या तोंडात घ्यायचो तर कधी ती माझी जीभ तिच्या तोंडात घ्यायची. आता किस कसा घ्यायचा हे वहिनी ला सांगायची गरज न्हवती.
वर उचलून धरल्या मुळे, माझा कडक लवडा बरोबर तिच्या पुच्ची समोर आला होता, वहिनी पण न सांगता किस घेता घेता, हातानी मिठी ची पकड घट्ट करत होती त्याच बरोबर लवड्या बर पुच्ची कशी घासता येईल या साठी खाली वर होऊन धडपड करत होती.
खरच मित्रांनो, वहिनी पूर्णपणे पेटल्या होत्या, मल्टी टास्किंग च बेस्ट एक्साम्पल होत्या वहिनी.
घड्याळ बघितलं, 9:40 झाले होते, वहिनी ला खाली उतरवलं. मी काही बोलायच्या आत च वहिनी माझ्या समोर गुढघ्यावर बसल्या, त्यांच्या तोंडासमोर माझी ट्रॅक पॅन्ट होती. वहिनी ने गाठ सोडून खाली ओढली, मी तिच्या समोर आता उंडरवेअर मध्ये होतो. माझी उंडरवेअर पण पूर्ण भिजली होती, वहिनी काही तरी बोलतील अशी माझी अपेक्षा होती पण झालं उलट च, वहिनी ने माझ्या चड्डी वरून च लवडा चोळायला सुरुवात केली.
एका हाताने लवडा चोळत होती न दुसऱ्या हाताने माझ्या चड्डी ची जी ओली कड आहे त्यावरून हात फिरवत होती.
मी म्हणालो, वहिनी चड्डी ओली झालीय थोडी शी,
वहिनी ने माझ्या बोच्या वरून हात फिरवत म्हणली, भाऊजी थोडी नाही पूर्ण च चड्डी ओली आहे तुमची.
मित्रांनो, तुम्हाला माहीत च असेल की आपण दिवस भर जेव्हा उंडरवेअर घालतो न जेव्हा घरी येऊन काढतो, तेव्हा आपल्या लवड्या तुन एक प्रकार चा उग्र वास येत असतो (दिवस भर जिरलेला घाम, आपल्या लघवी चा वास). मला हिच भीती होती की वहिनी ने आता चड्डी खाली घेतली न तिला जर वास आला तर ती कशी रिऍक्ट करेल म्हणून.
तिने दोन्ही हातानी चड्डी खाली खेचली, जशी खाली खेचली तसा माझा लवडा बाहेर पडला. पूर्ण कडक झाला होता, मला वाटलं वहिनी काहीतरी बोलेल की भाऊजी किती वास येतोय धुवून तरी या, पण काही नाही.
मी पण आधीच वहिनी ला चोळल्या मुळे, माझ्या लवड्या तुन थोड स चिकट पाणी आलं होतं बाहेर. वहिनी ने डायरेक्ट, लवडा माझा हाताने मागे सरकवला आणि तोंडात घेतला. मला आश्चर्य वाटलं, एका शब्दाने पण काही बोलली नाही, आता सराव झाल्या मुळे तोंडात कसा घ्यायचा हे सांगायची गरज न्हवती हिला.
बरोबर, पूर्ण ओला करून तोंडात आत बाहेर करत होती, बाहेर तोंडातुन काढताना बरोबर तोंड आवळत असे, जेणेकरून चुपत लवडा बाहेर काढायची. आत घेताना बरोबर तोंड मोठं करायची, वहिनी चांगली च ट्रेन झाली होती. आधी मध्ये बरोबर घशात न्यायची, लवड्या ची टोपी बरोबर जिभ लावून चाटायची. मला च माझ्या घामाचा वास येत होता पण हिला काही च फरक न्हवता हे बघून मी पण चवताळलो, मी तीच डोकं हातात पकडलं आणि घशात लवडा कोंबयाला सुरुवात केली.
तिने तिचे दोन्ही हात माझ्या बोच्या वर नेले, आणि स्वता हुन मला तिच्या वर ढकलायला सुरुवात केली.
मी तिला थोडं मागे सरकवला, आता मी एक पाय बेड वर ठेवला ती तशीच बसून होती. मी एक पाय वर ठेवून तीच डोकं पुन्हा पकडलं आणि या वेळेस तोंडात शॉट द्यायला सुरुवात केली. मी एक पाय वर केल्या मुळे तिला मला नीट पकडता आलं नाही, ती एका हाताने माझा बोचा दाबत होती तर दुसरा हात माझ्या गोट्या वर नेऊन हळुवार दाबत होती.
मी फुल्ल टू लवडा तोंडात कोंबत होतो, तोंड झवत होतो. जेव्हा तिने लवडा बाहेर काढला तेव्हा बघितलं तर तिच्या घट्ट लाळेने लवडा पूर्ण चिकट झाला होता.
मी तिला बेड वर झोप म्हणालो, ती पाय फाकवुन झोपली, मी तिच्या वर झोपलो, तिला म्हणलो, वहिनी घ्या ना तुमच्या हाताने आत.
वहिनी ने तिचा हात खाली घेतला माझा लवडा पकडला आणि पुच्ची वर ठेवला, तिने थोडा सा आत घालून दिला, जसा आत गेला मी तसा दणका दिला, पुच्ची फाकवत लवडा आत घुसला.
तिच्या डोक्या मागे हात नेऊन डोकं वर उचलला, मोठा श्वास घेऊन झवायला सुरवात केली, लवडा पूर्ण ओला चिकट असल्याने आत जायला काहीच हरकत नव्हती. वहिनी ने गुढघ्यात पाय बेंड केले आणि पाय फाकवले. मी काचा कच झवत होतो.
फक्त, पच पच आवाज येत होता, आमच्या मांड्या एकमेकांना आदळत होत्या त्यामुळे थप थप आवाज येत होता.
वहिनी माझ्या कानाजवळ फक्त हळूहळू आहहहहह आहहह असा आवाज काढत होत्या. कानात म्हणाल्या माझं पाणी येतंय हो, मी म्हणालो सोड ना मग.
ओल लागली लवड्या ला माझ्या, बहुदा हीच पाणी पडलं असावं, मी पुन्हा शॉट द्यायला सुरुवात केली, वहिनी कानाजवळ म्हणत होत्या, हळू करा ना भाऊजी, आहहहह, आहो हळू ना, आई ग, किती जोरात करताय हो, असे बोलत होती.
माझा टाईम झाला होता, मी तोंडात तोंड दिल तिच्या आणि माझा फवारा सुटला. माझ पाणी पुच्चीत सुटत होत, मी किसिंग चालू च ठेवल, माझं पाणी सुटत च होत, शेवटी मी किसिंग बंद केलं. तिच्या वर पडून च राहिलो. दोघे ही थकलो होतो. मी तिच्या वरून बाजूला झालो, लवडा बाहेर निघाला तेव्हा सगळा चिकट झाला होता. वहिनी पण पडून च होती. वहिनी ने पुच्ची जवळ हात नेला आणि चोळली. वहिनी चा हात चिकट झाला, वहिनी ने हात तसाच तिच्या पोटावर पुसला, वहिनी न मी जोरात श्वास घेत होतो.
मी विचारलं आज जाऊन धुणार नाही का, वहिनी म्हणाली आज खूप थकल्या सारख जाणवत आहे आणि महत्वच म्हणजे मगाशी बोट घातलं ना तिथे मागे, तिथे खूप गरम गरम होत आहे, एवढ्या जोरात करत का कोण ?
मी वहिनी च्या पुच्चीत बोट घालत म्हणालो, अहो आधी इथं घालताना पण असाच म्हणाल्या होत्या ना की खूप गरम होतंय आणि त्रास होतोय, आता बघा सवय झाली तर नाही ना होत त्रास. तिथं पण तसच होणार जो पर्यंत घालत नाही तिथे तो पर्यंत त्रास होणार, एकदा तिथं पण सवय झाली ना मग नाही होणार.
वहिनी म्हणल्या, तिथे नाही करायचं, तिथे कोण करत का हो. ?
मी त्यांना माझ्या बाजूला ओढलं, त्यांच्या पुच्चीत जे बोट घातलं होत ते चिकट झालं होतं, तेच बोट मी त्यांच्या बोच्या च्या भोका वर नेल, एक सांगू का वहिनी, पाणी पुच्चीत पडलं तर च पोर होतात, पण एक वाइल्ड फँटसी म्हणून काही काही जण इथे पण घालून घेतात, आपण एकदा करून बघू नाही आवडलं तर नको करायला, वहिनी माझ्या गर्लफ्रेंड ला बोच्यात बोट घातलेलं खूप आवडतं.
हे सांगताना, त्यांच्या बोच्या च्या भोकात मी हळू हळू बोट घालत होतो.
वहिनी ला विचारलं, काय वहिनी आवडतंय ना बोच्यात बोट घातलेलं, ????
त्यावर वहिनी म्हणाल्या, असा हळू हळू केलं तर च आवडेल मगाच सारख नाका करू, खूप जळजळ होते हो भाऊजी.
ओके, डिअर असा म्हणत, तिच्या कपाळ वर किस घेतली.
आम्ही दोघे ही उठलो, घड्याळात बघितलं तर 10:05 झाले होते. बाथरूममध्ये गेलो, वहिनी ने नेहमी प्रमाणे लवडा साफ करून दिला.
मी म्हणालो वहिनी, सॉरी आज अजून एकदा करायचं होतं पण खूप च उशीर झालाय.
वहिनी म्हणाल्या जरा तोंड वाकड च केल होत, काल पण असाच झालं, राहू देत, उशीर झालाय जा तुम्ही.
आम्ही दोघे ही बाहेर आलो, माझे सर्व कपडे ओले च होते, मी घालायला सुरुवात केली. तेवढ्यात वहिनी आली आणि मला म्हणाली, सॉरी ह भाऊजी, मी आज विसरले पण आता लक्षात आलं अस म्हणत त्यांची चड्डी माझ्या हातात दिली.
गडबडीत मी पण विसरलो होतो, मी म्हणालो द्या, हातात चड्डी घेत, चड्डी चा योनी जवळ चा भाग नाका जवळ नेऊन वास घेतला. या वेळेस करून झालं होत या मुळे चड्डी चा वास घेताना एवढी मज्जा नाही अली, उलट एकदम घाण वास आला(झक मारली न हिला म्हणालो की हिच्या चड्डी चा वास आवडतो, अस मला वाटायला लागलं)
कसबस वास घेऊन, मुद्दामहून म्हणालो हाच वास उद्या आल्या वर न विसरता द्या ना वहिनी. ठीक आहे, असा त्या म्हणाल्या.
मी कपडे घातल्यावर ती माझ्या जवळ जिम ची बॅग घेऊन आली येताना न सांगता पाणी पण आणलं होतं, न सोबत एक डब्बा पण होता, मी विचारलं वहिनी डब्ब्यात काय आहे, त्यावर ती म्हणाली स्पेसिअल बेसन लाडू आहेत, मी आज तुमच्या साठी केले आहेत. असा म्हणत डबा बॅगेत ठेवला, माझ्या जवळ आली, गालावर किस दिली आणि आय लव्ह यु म्हणाली. माझ्या पाया खालची जमीन च सरकली, हे प्रकरण भविष्यात काहीतरी वेगळ च रूप घेणार याची दाट शंका उपस्थित झाली माझ्या मनात. मी येतो म्हणत किरण ला कॉल केला, त्याने कॉल कट केला, बहुदा वर येत असावा. तो येई पर्यंत वहिनी ला जवळ घेतलं, न किसिंग चालू केला. सलीव्ह लेस टॉप असल्याने मस्त हात चोळत किसिंग चालू होतं, किरण येत न्हवता. माझा लवडा पुन्हा कडक होत होता. वहिनी ला चिटकून किसिंग करत असल्याने माझा लवडा कडक झालाय हे तिला समजल. तिने मला थांबवलं, आणि म्हणाली अजून हे आले नाहीये, त्यांना कॉल करून सांगा ना थोड्या वेळाने ये म्हणून, आपलं अजून एकदा करून होईल ना. तेवढ्यात दाराच कुलूप उघडण्याचा आवाज आला, वहिनी ने स्वतः चा ड्रेस सावरत आत निघून गेल्या. किरण ने दार उघडलं, मी येतो म्हणालो.
घरी जायला 10:30 झाले, घरचे ओरडायला लागले रोज उशीर करतोय म्हणून. जेवण झालं, घरच्या न शी बोलून 12 च्या दरम्यान मी झोपायला गेलो. मोबाईल हातात घेतला आणि पाहतो तर वहिनी चे 10-12 मेसेज, ओपन करून वाचले तर, पोहचला का भाऊजी, जेवण केला का ? पोहचला की नाही हे सांगायची गरज पण नाही का वाटली, आय लव्ह यु आणि किस ईमोजी असे मेसेजेस आले होते,
मी त्याला, सॉरी गडबडीत राहून गेलो, पुढच्या वेळेस नक्की सांगेन, हो जेवलो. तेवढ्यात वहिनी ने दिलेले लाडू आठवले, पटकन डब्बा उघडून लाडू खाल्ले. खरच यार, हाताला चव होती तिच्या. मी मेसेज केला की खूपच छान आहेत लाडू, थँक्स वहिनी. आणि त्यांनी जो मला आय लव्ह यु चा मेसेज दिला होता त्याला मी फक्त किस्स ईमोजी ने रिप्लाय दिला. झोपून गेलो.

दिवस चौथा :

सकाळी उठल्यावर मोबाईल घेतला, वहिनी ला पाठवलेला मेसेज बघितला, तिने वाचला होता पण रिप्लाय च नाही दिला.
मी कंपनी त गेलो, 11 च्या दरम्यान वहिनी चा फोन आला, मी उचलला आणि दोघांनी एकाच वेळी नाराज आहे का असा विचारलं. दोघे ही हसलो, मी विचारलं, का हो वहिनी सकाळी मेसेज वाचून पण रिप्लाय नाही दिला, मला वाटलं की काय झालं. म्हणून मी सकाळी मेसेज च नाही केला. वहिनी म्हणाल्या की अहो तस काहीच नाही ह्यांना ऑफिस ला जायचं होतं ना म्हणून गडबडीत होते, हे गेले मग सगळं आवरलं, अंघोळ केली, आई बाबा न शी बोलले, यांचा आता च फोन येऊन गेला, आता कोणाचा फोन नाही येणार म्हणून तुम्हाला लावला. अरे वाह, स्मार्ट आहात वहिनी तुम्ही, असा मी म्हणालो.
भाऊजी, तुम्ही बीझी आहात का खूप ?
मी म्हणालो, हो जरा थोड काम आहे. मी बोललो, बोला ना काय झालं ??
वहिनी म्हणाल्या, वेळ भेटला की व्हाट्स अँप चेक करा, आणि हो आज तरी लवकर या. रात्री मग खूप उशीर होतो. मी ठीक आहे बोललो. आणि फोन कट केला.
लंच ब्रेक मध्ये, व्हाट्स अँप चेक केलं तर वहिनी ने 2 सेल्फी पाठवले होते, सलीव्ह लेस घालून, पहिल्या मध्ये छान केस मोकळे सोडून सेल्फी दिला, दुसऱ्या मध्ये हात वर करून दिला जेणेकरून त्यांची काख पूर्ण दिसत होती, दोन्ही फोटोस ला कॅपशन ओन्ली फॉर यु असा लिहल होत. मी रिप्लाय नाही दिला, जेवण करून वहिनी ला कॉल केला.
वहिनी ला विचारलं, वहिनी तुम्ही फोटो का दिले, जर कोणाला कळलं तर काय होईल. वहिनी म्हणाल्या, नका काळजी करू भाऊजी, मी तुम्हाला फोटो सेंड केल्यावर डिलीट केला. मी काय बोलणार होतो, समोरून आलेली संधी मला सोडायची न्हवती, तिला जर काही पडलं नसेल तर मी का एवढा विचार करतोय तिचा. तेव्हा मी म्हणालो, मला जे आवडत त्याचा तर फोटो नाही दिलात ठेवा फोन वहिनी. भाऊजी थांबा तरी असा ती म्हणाली तो पर्यंत मी फोन कट केला.
5 मिनिट ने वहिनी चे 3 मेसेज आले, मी ओपन केले, त्यातला 1 फोटो होता, आणि हेच हव होत ना, कस वाटलं सांगा असे मेसेज आले. मी फोटो ओपन केला तर वहिनी ने तिच्या चड्डी चा फोटो पाठवला होता. माझा लवडा फणफनला होता. मी लगेच कॉल केला, वहिनी ला म्हणलो आता कस जे हवं ते पाठवलं, वहिनी म्हणाल्या खूप चावट आहात भाऊजी तुम्ही. मी विचारलं, वहिनी घातलेली चड्डी काढून फोटो दिलात का ?? वहिनी हो म्हणाल्या, आता तुम्हाला तेच आवडत तर काढून च फोटो द्यावा लागला. मी म्हणालो, वहिनी आता चड्डी कुठे आहे? वहिनी म्हणाल्या माझ्या हातात च आहे, मी म्हणालो एक काम करणार का माझ्या साठी ? वहिनी म्हणल्या हो करणार ना भाऊजी.
मी म्हणालो, आता घातलेल्या चड्डी चा वास घेऊन सांगा ना कसा येतोय, असा समजा की मी च वास घेतोय.
वहिनी म्हणाल्या, शी भाऊजी, मी नाही वास घेणार. खूप घाण वास येतो.
मी मुद्दामच म्हणालो, साधी एक गोष्ट नाही करू शकत, ठेवा फोन तुम्ही.
वहिनी म्हणाल्या, अहो अहो थांबा ना, भाऊजी घेते. वहिनी ने चड्डी नाका जवळ घेऊन वास घेतला, अहो भाऊजी सु चा वास येतोय माझ्यया.
मी म्हणालो, वहिनी हाच वास मला खुप आवडतो आजकाल. घाला परत चड्डी, संध्याकाळी भेटतो.
वहिनी काल लाडू खूप छान झाले होते आज तुमचे लाडू खायला येतो संध्याकाळी. दोघे ही हसलो आणि फोन कट केला.
आज जिम ला दांडी मारायची ठरवल, कंपनी सुटल्यावर किरण ला फोन केला आणि सांगितलं की अरे मी आज 7 पर्यंत येतोय. त्याने विचारलं की, का रे ?
मी म्हणालो, अरे उद्या संडे आहे तर आज सुट्टी मारतो जिम ला, ऑफिस चे मित्र रात्री बसायचा म्हणत आहे, म्हणजे उद्या निवांत उठता येईल. त्यावर तो ठीक आहे म्हणाला. मी डायरेक्ट कंपनी सुटली की येतो त्याला असा म्हणालो. त्यावर तो म्हणाला की तू जा घरी जा डायरेक्ट, झालं की सांग मी जरा लेट निघतो कंपनी तुन.
मी 6 च्या दरम्यान कंपनी तुन निघालो, निघताना च वहिनी ला कॉल करून कल्पना दिली, त्यावर ती म्हणाली की आता च यांचा फ़ोन येऊन गेला, या तुम्ही मी वाट पाहात आहे. 6:30 ला
मी किरण च्या घरी पोहोचलो, दार वाजवल. वहिनी ने दार उघडलं, मी आत आलो. दार लावून घेतलं, वहिनी ने ज्या सलीव्ह लेस टॉप वर सेल्फी दिला होता, तोच टॉप घातला होता.
माझ्या कडे बघत म्हणाली भाऊजी छान दिसता तुम्ही कंपनी च्या ड्रेस मध्ये.
मी म्हणालो, नुसत तोंडाने च छान म्हणणार का ? असा म्हणाल्या वर वहिनी जवळ आल्या आणि माझ्या खांद्यावर हात ठेवून म्हणल्या, खूप छान दिसता भाऊजी. मी तिच्या कपाळावर किस्स केलं, चहा देतेस का ? असा विचारलं. वहिनी म्हणाल्या मला वाटलंच चहा लागेल तुम्हाला म्हणून करून च ठेवला होता. डायरेक्ट आलात ना कामा वरून.
वहिनी आत गेल्या, मी बॅग सोफा वर ठेवली, हेल्मेट पण ठेवलं, बूट काढले.
किचन मध्ये गेलो. वहिनी पाठमोरी उभी होती, डायरेक्ट मागून मिठी मारली, तिच्या पोटा वर हात नेले, लवडा तिच्या बोच्या वर दाबला, तिच्या गाला जवळ गाल नेला. वहिनी म्हणाल्या, आज इतकी काय घाई, आणत होते ना बाहेर चहा.
मी पुन्हा वहिनी ला मागून जोरात दाबलं, पुढे किचन चा ओटा असल्याने वहिनी ला पुढे जाता नाही आलं, मी गॅस बंद केला, वहिनी ला सांगितलं चहा ओतायला कप मध्ये, वहिनी म्हणाल्या अहो चहा गरम तर होऊ द्या ना. मी पुन्हा मागून जोरात दाबल, वहिनी म्हणाल्या, हो थांबा ओतते. वहिनी ने कप मध्ये चहा ओतला. मी तो कप घेतला आणि वहिनी च्या तोंडासमोर दिला, वहिनी ने एक घोट पिला, नंतर मी दुसरा घोट पिला. आमचं असा चालूच होत तेवढ्यात मी वहिनी च्या पोटावरचा हात काढून बॉल वर नेला, कप तिच्या बॉल जवळ आणून म्हणलो वहिनी दूध द्या ना थोड, अजून चहा मस्त लागेल.
वहिनी ने मला मारलं आणि म्हणाल्या, भाऊजी किती मस्करी करता हो तुम्ही. व्हा बाजूला, तुमच तर काही तरी च असत भलतेच.
मी तसाच खाली वाकलो न वहिनी ची लेग्गीन्स पूर्ण खाली घेतली चड्डी सकट, वहिनी च्या पायातून लेग्गीन्स आणि चड्डी काढून टाकली, वहिनी ला माझ्या कडे केलं आणि उचलून किचन ओट्या वर ठेवलं, आणि ओट्यावर बसवलं.
भाऊजी काय इथेच करताय का ? असा त्या म्हणाल्या.
मी माझी पॅन्ट मांडी पर्यंत खाली घेतली, चड्डी पण मांडी पर्यंत खेचली, वहिनी ला म्हणालो तुमचा टॉप वर धरा, वहिनी ने टॉप वर उचलून धरला, मी वहिनी ला ओट्याच्या एकदम टोकावर बसवलं, लवडा तर कडक झालाच होता. हात पुढे केला आणि हातावर थुंकलो, थुंकी सगळी लवड्या वर लावली. वहिनी च्या पाया मध्ये शिरलो, वहिनी ने पाय फाकवुन मला तिच्या पायात येऊ दिल, मी पुच्चीत लवडा सरकवला, लवडा पटकन आत घुसला.
मी वहिनी च्या मांड्या पकडल्या आणि घपा घप झवायला सुरुवात केली, वहिनी आआहहह आआहहहह आवाज काढत होत्या. मी झवायला सुरूवात केल्यावर वहिनी फक्त आहहह, भाऊजी हळू हेच शब्द बोलायच्या. पटापट शॉट दिल्यावर पुन्हा मी माझे पाय सरळ करून झवायला सुरुवात केली, वहिनी ने टॉप माने पर्यंत वर घेऊन ब्रा पण वर घेतली आणि स्वतः हुन बॉल दाबत होत्या. मला तर दमल्या सारख च झालं होतं कारण आता पर्यंत झोपून च केलं होतं उभा राहून आयुष्यात पहिल्यांदा च करत होतो.
मी वहिनी चे पाय खाली म्हणजे त्यांच्या पोटावर दाबले या मुळे त्यांची पुच्ची पूर्ण ओपन झाली. मला दम लागला होता म्हणून मी लवडा पूर्ण आत घालायचो, थांबायचो आणि परत बाहेर काढायचो, हे सगळं हळू हळू करत होतो. नेमकं हेच वहिनी ला आवडलं, मनात म्हणालो की बर झालं.
मी हळू हळू च करत होतो पण थांबलो नाही. दणके देत च होतो. वहिनी ला हे सहन नाही झालं वहिनी तशाच मागे ओट्यावर झोपल्या, जागा खूप कमी होती तरी पण त्या ओट्यावर पाठ टेकवून पडल्या. वहिनी आता जोरात बॉल दाबत होत्या त्यांच्या, मान सारखी इकडे तिकडे करत होत्या आणि तोंडातून आई ग, भाऊजी हळू, आहह असे आवाज देत होत्या.
मी पुन्हा ओट्याजवळ आलो वहिनी झोपल्या मुळे पुन्हा पाय पकडून फाकवत झवायला सुरुवात केली. उभा राहिल्या मुळे दम लागत होता पण माझं पाणी येत न्हवत. मी पुन्हा जोरात श्वास घेऊन दणके द्यायला सुरुवात केली, माझ्या पायाला झिणझिण्या यायला सुरुवात झाली, लवकरच पाणी पडेल असा फील झाल मला. वहिनी ला पुन्हा मांड्या ना पकडून माझ्या जवळ ओढलं. तेवढ्यात माझं पाणी मी वहिनी च्या योनीत सोडल, सोडताना पाय थरथर कापत होता.
पाणी आत पडत च होत, आज खऱ्या अर्थाने मला थकवा जाणवला. वहिनी ने पाय सोडून दिले खाली, बॉल वर हात ठेवून तशीच माझ्या कडे बघून गालातल्या गालात हसली. हसण्या वरून तिच्या ती समाधानी आहे असा नक्की जाणवल. लवडा बाहेर घेतला, तस वहिनी च्या योनी तुन माझं पाणी पडायला सुरुवात झाली, आजूबाजूला काहीच दिसल नाही म्हणून वहिनी ची च चड्डी खालून उचलली, आधी वास घेतला आणि वहिनी ची योनी आज मी स्वतः पुसली कारण वहिनी ओट्यावर पाठ टेकवून च पडल्या होत्या, मला वाटलं की त्यांना पण थकवा आला असेल. मी चड्डी हातात घेऊन पूर्ण योनी पुसून काढली, 2 बोटांभोवती चड्डी गुंडाळून योनी च्या आतून पण पुसून काढल. वहिनी मला म्हणल्या, अरे वाह आज खूपच काळजी घेताय.
मी म्हणालो, घ्यावी तर लागेल च ना, मी इतका पण वाईट नाहीये, बर का ??? चला आता तुमची पाळी, असा म्हणत चड्डी वहिनी च्या हातात दिली. वहिनी ने चड्डी तशीच तिच्या पोटावर ठेवली, माझ्या खांद्यावर हात ठेवत ओट्यावर उठून बसली, चड्डी हातात घेतली न लवडा साफ केला नंतर लवड्या ची स्किन मागे घेऊन सगळं चिकट साफ केलं.
मी बाजूला झालो, वहिनी ने चड्डी आणि लेग्गीन्स घेतली आणि बाथरूम मध्ये गेली. मी पण माझी चड्डी न पॅन्ट दोन्ही वर घेत बाहेर जाऊन सोफ्यावर बसलो. घड्याळ बघितलं तर 6:50 झाले होते. वहिनी ला म्हणालो, पाणी आणता का हो ??
वहिनी येताना, पाणी घेऊन आल्या. मला ग्लास दिला, मी पाणी पिल.
मला खूपच थकवा आला होता म्हणून सोफ्यावर आडवा झालो, वहिनी ग्लास ठेऊन बाहेर आल्या.
मला झोपलेल्या बघून,

म्हणाल्या, बघा तुम्ही पण ना भाऊजी, डायरेक्ट कामावरून आलात ना, घरी जाऊन आराम करून यायचं ना थोडावेळ, जरा फ्रेश वाटलं असत.
मी त्यांना म्हणलो, तुम्ही या ना जवळ मला फ्रेश वाटेल. वहिनी माझ्या पोटाजवळ बसल्या. वहिनी चा फक्त टॉप होता, खाली काहीच न्हवत, त्यामुळे जेव्हा बसल्या माझ्या जवळ तेव्हा पूर्ण उघडी मांडी दिसली, मी एका हाताने मांडी वर हात ठेवला आणि बोट फिरवायला सुरुवात केली. आमच्या गप्पा चालू झाल्या, काही वेळाने मी वहिनी ला खाली ओढलं सोफ्यावर, वहिनी माझ्या कुशीत आल्या, दोघांसाठी पुरेल एवढा मोठा सोफा न्हवता, त्यामुळे मी एका कुशीवर झालो आणि माझा एक पाय वहिनी च्या अंगावर टाकला आणि वहिनी ला माझ्या जवळ एकदम चिटकून घेतल. वहिनी ने तिचा माझ्या बाजूला असलेला एक हात वर केला, मी तिच्या हातावर माझं डोकं ठेवल. माझा एक हात वहिनी च्या पाठीखाली होता तर दुसरा हाताने बॉल दाबत होतो. वहिनी ने हात वर केल्या मुळे बरोबर काख माझ्या नाका समोर होती. मी म्हणालो, म्हणून हात वर केलात का वहिनी म्हणत काखेत नाक खुपसला. वहिनी म्हणाल्या, तस नाहीये काही, नीट झोपता येत न्हवत म्हणून केला वर.
माझा पूर्ण ड्रेस होता त्यात वहिनी वर पाय ठेवल्याने माझा बेल्ट तिला लागत होता, ती म्हणाली भाऊजी बेल्ट काढा ना टोचतोय पण आणि थंड पण लागत आहे.
मी म्हणालो, आता ऑर्डर भेटली म्हणल्यावर ऐकावं तर लागणार. मी त्यांना म्हणलो, आता थंड नाही तर खूप गरम लागेल, आणि त्यांना उठा म्हणलो. त्या आणि मी दोघे उठलो, त्यांना सगळं काढा म्हणालो, त्यांनी टॉप आणि ब्रा काढली आणि माझ्या समोर नागड्या उभ्या राहिल्या.

मी माझी कपडे काढायला सुरुवात केली, वहिनी पुढे आल्या आणि माझा शर्ट ची बटन काढायला सुरुवात केली. शर्ट काढून बाजूला ठेवला, मी पॅन्ट आणि उंडरवेअर काढून नागडा झालो. दोघे ही नागडे होऊन एकमेकांना बघत होतो. वहिनी ला जवळ घेऊन सोफ्या वर मगाशी ज्या पोज मध्ये होतो त्याच पोज मध्ये झोपलो. आता वहिनी ची उघडी काख माझ्या तोंडासमोर च होती. काखेत थोडे से केस आले होते, मी तो वास घेत तिच्या पोटावर पाय ठेवत तिला जवळ ओढलं.
दोघांचं अंग पूर्ण गरम झालं होतं, मी तसच काखेत तोंड ठेवुन बॉल दाबायला सुरुवात केली. मध्ये मध्ये वहिनी च्या गालावर ओली जीभ फिरवून चावत असे. वहिनी ने माझ्या हातावर तिचा हात ठेवून बॉल दाबायला मदद करत होती.
आता डोकं जरास वर म्हणजे वहिनी च्या तोंडाजवळ आणलं, आता वहिनी च्या गालाला माझे ओठ सहज च चिटकत होते, मी वहिनी च्या कानात ओली जीभ फिरवत बोलायला सुरुवात केली, वहिनी ला विचारलं, मगाशी जस केलं तस आवडलं का तुम्हाला, किचन ओट्यावर??
वहिनी म्हणाल्या, खर तर भाऊजी, तुमच्या आजकाल सगळ्याच गोष्टी मला आवडतात, हो आवडल मला, काहीतरी वेगळे केलं आज. तुम्ही एखाद्या मुली ला खूप छान मेमरी देता, समजून घेता मुलीला उत्तमप्रकारे. एक बोलु का भाऊजी, सगळ्यात जास्त तुम्ही मगाशी मध्येच हळू हळू जस करत होता ना ते जास्त आवडल मला. कधी कधी तुम्ही खूप जोरात करता ते नाही आवडत मला.
मी म्हणालो, अग वेडे, जेव्हा जोरात करतो ना तेव्हा च उत्तेजना वाढते आपली आणि पाणी यायला मदद होते.
ते, काही असो, मध्ये मध्ये हळू करत जा, मला आवडत असा वहिनी म्हणल्या.
ठीक आहे, असा म्हणत वहिनी च तोंड माझ्या तोंडाजवळ केल आणि किसिंग चालू केल.
ओठात ओठ, बॉल दाबत आणि वहिनी च्या पोटावर पाय ठेवून चोळत, सगळी काम एकसाथ च चालू होती. वहिनी आणि मी दोघांनी पण आता तोंडातून हळुवार आवाज काढायला सुरुवात केली. सोफ्या वर जागा कमी असल्याने, दोघांनी एकमेकांना घट्ट पकडलं होत. वहिनी च्या छाती वर हलकासा घाम आला होता. मी तो घाम हातानी चोळत, वहिनी तुम्ही खूपच गरम झाल्या आहात वाटत अस मी म्हणालो.
वहिनी म्हणाल्या, हो भाऊजी, तुम्ही जवळ असल्यावर कोणीही गरम च होईल, इतकं घट्ट पकडलं आहे, जस काय मी पळून जाणार आहे.
वहिनी म्हणल्या, असा वाटत की असच तुमच्या मिठीत पडून राहावं.
मी म्हणालो, मला पण हेच वाटत की तुझ्या कुशीत पडून राहावं.
खरच का, अस वहिनी म्हणाल्या.
मी त्यांच्या डोळ्यात बघून, आय लव्ह यु म्हणालो.
वहिनी पण, सेम टू यु म्हणाल्या.
मी वहिनी ला उठा म्हणालो, उठल्याबरोबर मी वहिनी ला उचलली आणि किचन च्या डायनिंग टेबल वर ठेवली, वहिनी ने विचारलं, आज सारख सारख किचन मध्येच का आणताय??
मी म्हणालो, तुम्हाला नाही आवडत का ???
वहिनी म्हणाल्या, मी कुठे बोलले का असा ??
मी वहिनी ला टेबल वर ठेवली, आणि पाठीवर झोपायला सांगितलं.
मी खुर्ची घेतली आणि वहिनी च्या पाया जवळ ठेवली आणि खुर्ची वर बसलो. माझ्या समोर वहिनी ची पुच्ची होती.
मी तिच्या मांड्या दोन्ही हातानी फाकवत वहिनी ला माझ्या जवळ ओढली.
वहिनी ला म्हणालो, वहिनी आता मी मस्त जेवण करणार आहे तुम्ही आनंद घ्या.
वहिनी म्हणाल्या, याला जेवण म्हणत का कोण ??? तुम्ही खूपच चावट आहात.
मी फाकवलेल्या मांड्या दोन्ही हातानी पकडल्या आणि तोंड च घुसवल पुच्ची त, जस माझं तोंड त्यांच्या पुच्ची वर लागलं तस वहिनी ने आवाज काढायला सुरवात केली. एक हात माझ्या डोक्यावर आणि दुसरा हाताने जोरात स्वतः च बॉल दाबत होती.
मी पुच्चीत जीभ घालून वर खाली करत होतो. जिभेने च तिला झवत होतो. मगाशी घाम आल्यामुळे, जांघे मधून मस्त वास येत होता. मी माझी जीभ दोन्ही बाजूला जांघे वरून फिरवली. वहिनी च्या मांड्या फाकवल्या होत्या म्हणून बोचा तिचा दाबल्या गेल्या होता, मला बोचा चाटायचा होता. मी वहिनी चे दोन्ही पाय जवळ घेऊन तसेच वर पकडले, यामुळे वहिनी ची पुच्ची दाबली गेली पण बोचा उघडला.
मी वहिनी ला म्हनलो, वहिनी दोन्ही पाय जवळ करून पकडा ना हातानी, वहिनी ने हात वर करून पाय पकडून धरले.
माझे दोन्ही हात मोकळे झाले, आणि माझ्या समोर वहिनी चा फाकलेला बोचा आणि मिटलेली पुच्ची, पुच्ची चाटल्या मुळे ओली झाली होती.
मी एका हाताने एकदम जोरात बोच्या वर फ़टका मारला, वहिनी आई ग म्हणाल्या, हळू ना भाऊजी.
मी बोच्या च्या भोकावर जीभ ठेवली आणि जीभ हलवू लागलो, जीभ ओली असल्याने भोक पण लगेच ओल झालं, मस्त पैकी तीच भोक च चाटत होतो, नंतर तिच्या पुच्ची वर थुंकलो, तीच थुंकी जिभेने पुच्ची वरून खाली बोच्या च्या भोकावर जिभेने नेत होतो. माझा लवडा खाली पूर्ण ताठला होता.
वहिनी च पाणी गळाल होत कारण घट्ट असा चिकट पाणी पुच्ची तुन बाहेर येत होतं, मी पुच्ची फाकवून त्या घट्ट पाण्यात जीभ घालून सगळं पाणी चाटून घेतलं.
मी उभा राहिलो, वहिनी चे पाय पकडले आणि पाय तसेच जवळ च ठेवले, वहिनी ने हात खाली घेतले.
मी सरळ लवडा पुच्ची त घातला आणि झवायला सुरू केली.
वहिनी ने सांगितल्या प्रमाणे, मी लवडा पूर्ण आत न्यायचो, थोडं स थांबून पुन्हा बाहेर घ्यायचो.
वहिनी च्या दोन्ही पायाला च मी मिठी मारली, वहिनी ची पायाची टाच मी तोंडात घेऊन चाटत होतो. वहिनी पण एक पायाची टाच चाटून झाली की दुसरा पाय स्वतः हुन देत होत्या.
वहिनी च्या पायाला दोन्ही हातानी मिठी मारली होती, वहिनी ने माझा एक हात तिच्या हातात घेऊन स्वतः च्या बॉल वर ठेवून बॉल दाबायला लावला. मी तिचा एक बॉल दाबत होतो आणि ती तिचा दुसरा बॉल.
वहिनी ला झवताना विचारल, असाच हळू हळू आवडत ना, वहिनी म्हणाल्या, हम्मम, मला असाच आवडत, तुम्ही करत राहा.
एक तर उभा राहून झवत होतो, त्यात हळू हळू झवत होतो तर पाणी लवकर येणार न्हवत.
मी वहिनी चे थोडे से पाय बाजूला घेऊन वहिनी ला म्हणालो हात पुढे करा ना तुमचा, वहिनी ने हात पुढे केला, मी त्यावर थुंकलो, वहिनी मला म्हणाल्या, शी भाऊजी, काय करू याच ???
मी तिचा बॉल दाबत म्हणलो या वर टाका.
वहिनी ने ती थुकी मी दाबत असलेल्या बॉल वर टाकली, उरलेली थुकी माझ्या च हाता वर चोळली. मी ती थुंकी पूर्ण बॉल वर पसरवून ओला करून, जोरात चोळायला सुरुवात केली.
वहिनी ला म्हणालो, आता कस खाली आणि वर दोन्ही ठिकाणी ओला झालाय, ओल करून मज्जा येते.
वहिनी म्हणल्या, अछ्या, अस का ?? म्हणत त्यांनी हात पुढे केला, आणि म्हणल्या माझा पण ओला करते. मी पुन्हा हातावर थुंकलो, वहिनी ने तो हात तसाच बॉल वर नेऊन चोळायला सुरू केली. माझं झवन चालू च होत, मी पुन्हा थुंकी तोंडात गोळा केली आणि वहिनी चा पाय बाजूला घेऊन तिच्या पोटावर थुंकलो, वहिनी ने त्यातली थोडी थुंकी घेतली आणि पुन्हा बॉल चोळायला सुरुवात केली, उरलेली थुंकी मी घेऊन दुसरा बॉल चोळत होतो. माझं पाणी येत होतं, मी पाय फाकवले आणि लांब केले एकमेकांन पासून, माझं पाणी आलं मी सगळ पाणी आत सोडलं, पाणी आत सुटत असताना लवडा तसाच आत पुच्ची त दाबून धरला. वहिनी ने पाय खाली सोडून दिले. मी तिच्या पोटावर हात ठेवून तसाच उभा राहिलो.
माझ पूर्ण पाणी गळून झाल्यावर, मी लवडा बाहेर काढला आणि खुर्ची वर बसलो.
वहिनी पण तश्याच टेबल वर पडून राहिल्या.
मी वहिनी च्या मांडीवर फटका मारला आणि म्हणलो अहो जा साफ करून या सगळं टेबल वर गळतंय.
वहिनी, राहू द्यात ना, नंतर पुसते मी.
मी खुर्ची उचलून तिच्या जवळ नेली, तिच्या तोंडा जवळ गेलो, तिच्या केसांवर हात फिरवत म्हणलो, थकली का ग ???
वहिनी ने, माझा हात हातात पकडत, आज खूप थकलीय हो भाऊजी.
मी तिला जवळ ओढून ओठावर ओठ ठेवले. मी उभा राहिलो तर तिच्या तोंडासमोर च लवडा आला माझा, तिने हातात लवडा पकडला आणि मागे पुढे करत माझा हिरो असा म्हणाली.
मी हसलो, आणि म्हणालो चला हिरो ला साफ करून घ्या.
वहिनी उठल्या, आम्ही दोघे ही बाथरूम मध्ये गेलो, तिने आधी स्वतः ला साफ केलं आणि मग माझा साफ केला. मी हॉल मध्ये आलो, सगळे कपडे घातले, घड्याळ बघितलं तर 7:30 झाले होते.
मी येतो म्हणालो वहिनी, किरण ला फोन करून बोलावून घ्या.
भाऊजी, एक बोलू का ??? असा वहिनी म्हणल्या.
मी म्हणालो, बोला लवकर.
वहिनी म्हणल्या, मला आजकाल यांच्या शी बोलायची ईच्छा च होत नाही. तुम्ही नका जाऊ ना भाऊजी थांबा ना थोडा वेळ, प्लीज. असा म्हणत मला चिकटल्या.
मी म्हटलो, इकडं बघ, वहिनी ने बघितलं.
मी म्हणालो, मी बोलतो या वर तुझ्या शी नीट, प्रेम करतेस ना माझ्या वर ???
वहिनी, मान हलवत हो म्हणल्या.
मी म्हणालो, मग मला रोज सकाळी अंघोळ करताना एक मस्त बिना कपड्यांचा फोटो द्यायचा.
वहिनी ठीक आहे म्हणल्या.
चल मी येतो, असा म्हणत निघालो. आणि मी बोलतो तुझ्या शी या वर.
पायऱ्या उतरत असताना, विचार केला, वहिनी च लक्षण काही चांगल दिसत नाही, भलतंच काही तरी घडणार आहे याची दाट शक्यता आली.
जाताना किरण ला फोन केला, त्याला सांगितलं की मी निघतोय रे. तो ठीक आहे म्हणाला, मी म्हणालो किरण मला तुझ्या शी बोलायचं आहे जरा आपण उद्या भेटून बोलू, मी आता पार्टी ला जाणार आहे. तो म्हणाला, उद्या सकाळी भेटू, फोन कट करून मी घरी गेलो आणि मग ऑफिस पार्टी ला गेलो.
11 च्या दरम्यान वहिनी चा मेसेज आला, मी वाचला तर, आय लव्ह यु सो मच, मिस यु अ लॉट. मी फक्त किस ची ईमोजी पाठवून रिप्लाय केला.

This content appeared first on new sex story .com

दिवस पाचवा :

आज रविवार, साहजिकच घरात आज नॉनव्हेज चा बेत असतो. सकाळी उठलो, रात्री जराशी जास्त झाल्याने थोडं उशिरा च उठलो. ९ वाजले होते. बाबांनी चिकन आणायला पाठवले मला तसे मासे खूपच आवडतात म्हणून मुद्दामून येता येता माझ्या साठी मासे घेऊन आलो. अंघोळ केली. वाहिनी चा मेसेज आलाच होता, गुड मॉर्निंग. आज रविवार च काय स्पेसिअल ? आणि तुम्ही ह्यांना भेटणार आहेत का ?

मी रिप्लाय केला, अग हो, जरा किरण शी कामाच्या बाबतीत बोलायचं आहे. का ग ? तू असा का विचारलं ?

त्या म्हणाल्या, नाही हो, काही झालं नाहीये, हे मला सकाळी म्हणत होते कि आज तुम्ही ह्यांना भेटायला बोलावलं आहे म्हणून विचारलं.

मी रिप्लाय केला, कि आज मी दुपारी १:३० ते २ पर्यंत येईन.

त्या म्हणाल्या, ठीक आहे. पण ह्यांना तुम्हीच सांगा तस.

ठीक आहे, असा म्हणालो.

जवळपास १०:१५ ला मित्राचा फोन आला, आम्ही गेलो भेटलो वगैरे. नंतर १०:४० लाच किरण चा फोन आला कि अरे भेटायचं आहे ना ?

मी म्हणालो, अरे सॉरी, तुला सांगायचं राहील, मी इथे उभा आहे, तू ये असा मी त्याला सांगितलं.

काही वेळात किरण आला, माझ्या मित्रांशी त्याची ओळख करून दिली. गप्पा झाल्या. आम्ही निघालो. माझ्या घराच्या अलीकडे थांबलो.

किरण म्हणाला, बोल आता, काय झालं ??

मी म्हणालो, काही नाही रे, रोज नुसतं आपण दोघ भेटतो पण हवा तसा बोलता येत नाही, मी नाहीतर तू दोघांपैकी कोण तरी एक एकमेकांना बघितलं की मान खाली घालतो.

जे काही होतंय त्यामुळे मला च खरं सांगायचं झालं तर लाज वाटत आहे, आपली मैत्री मध्ये असा दुरुवा आलेला मला खर सांगायचं झालं तर नाही आवडत.

तो म्हणाला, अरे माझी काय अवस्था होत असेल याचा विचार तरी केला का रे तू ?? मी जर कॉलेज पासून तुझ्या सारखी मस्ती, टाईमपास केला असता तर माझ्या वर ही वेळ नसती आली रे. मला तरी कुठं आवडत की माझ्या लग्नाची बायको असा करत आहे ? किंवा मी तिला असा करायला लावत आहे ? तिच्या मनाचा मोठेपणा आहे आणी माझा आदर करते म्हणून ती तयार झाली, आता प्रॉब्लेम दोघांपैकी कोना मध्ये आहे ते कळेल च. तिला पण मूल हवंय रे, कारण ती सोसायटी मधल्या लहान मुलांशी ज्या पद्धतीने खेळते ना त्यावरून वाटत रे की तिची पण खूप इच्छा आहे की आपलं स्वतः च मूल असावं म्हणून, तिच्या डोळ्यात बघितलं की लगेच कळून येत, पण आता तूच माझी शेवटची आशा आहेस. थँक्स यार.

मी त्याच्या कडे बघत मनातल्या मनात विचार केला आणि म्हणालो, शट्ट आदर देतीय ती, इथं माझा लवडा बघितलं की आदशी असल्या सारखी तोंडात घेतिय, कचा कच उड म्हणतीय. सकळी अंघोळ झाली की नागडे सेल्फी देतिय, मिठी मारून आय लव्ह यु म्हणतीय, वेळ भेटला की फोन करतीय,, काय घंटा तुला विचारतीय ती ???

जाऊ देत म्हणालो, आपलं काम होइपर्यंत हो ला हो म्हणत चल. मी फक्त ऐकत होतो, त्याला न्हवत माहीत की त्याची बायको च काय चालू आहे ते.

तो म्हणाला, की आई बाबा उद्या येतील, कस करायचं मग ?

मी म्हणालो, मी सांगतो तुला कस आणि कुठे करायचं ते ?

मी म्हणालो, १ पर्यंत येतो मी.

तो ठीक आहे म्हणाला.

मी म्हणालो, आज वेळ लागेल रे जरा, कारण की उद्या आई बाबा येणार आहे तर,,,,,,,,,,,,, मी असा म्हणायला आणि तो म्हणाला, समजलं रे, ठीक आहे. मी कोणाला तरी घेऊन मूवी बघायला जाईन नाहीतर कंपनी च्या मित्रांसोबत येतो फिरून.

मी त्याला इशारा केला, मिठीत येण्या चा,, त्याला म्हणलो की होईल सगळं व्यवस्थित.

निघालो आम्ही दोघे जण.

११:३० झाले होते, घरी जाताच मस्त, मच्छी तळायचा वास आला, दणकून ताव मारला, ढेकर देत उठलो, तृप्त झालो पोटपूजा करून, आता सगळा कस वहिनी कडे जाऊन काढायचा होता.

१:१५ झाले, मला वहिनी कडे जायला, बेल वाजवली, वहिनी ने च दार उघडले.

मी विचारलं किरण कुठे आहे, त्या म्हणाल्या की अहो हे मगाशी च बाहेर गेले, तुम्ही याल असा सांगून गेले.

मी दार लावलं, दार लावताच वहिनी ने मिठी मारली, काहो आज तरी लवकर यायच ना, मी मस्त कचकून मिठीत घेतल आणि म्हणालो नको टेन्शन घेऊस तो ४-५ पर्यंत येत नाही आता. अस म्हणत तिच्या तोंडात तोंड घातल, दारा जवळ च सगळं चालू होतं.

मी किस घेता घेता, तिच्या बोच्या वर हात फिरवत होतो, माझ्या पूर्ण हातात मावत होता तिचा बोचा, त्यामुळे तिला पेटवायची म्हणल्यावर मी मुद्दामच एकदम जोरात बोचा दाबायचो. तिच्या तोंडातून जो आवाज यायचा ना की, भाऊजी हळू करा, दुखत आहे, हेच मला जास्त आवडायचं. बोचा दाबताना कपड्यावरून च बोच्या च्या भोकात बोट जोरात घुसवायचा प्रयत्न करायचो. ती नाही म्हणायची, दुखत आहे, खूप जळजळ होतीय, गरम होतंय तिथे, पण खरं सांगू का मित्रांनो, या पोरी किती ही नाही म्हणाल्या तरी थोडी शी जबरदस्तीच करायची असते आपण. आपल्यातला

जेव्हा जनावर जागा होतो आणि त्याची झलक त्यांना कळते ना हे त्यांना खूप आवडतं. कारण मुली मुळातच शांत आशा असतात, माझा वैयक्तिक अनुभव सांगत आहे, त्यामुळे थोडं स रफ व्हायच असत.

वहिनी ने, किसिंग चालू च ठेवलं होतं. आम्ही फक्त एका जागेवर उभा राहून एकमेकांच्या मिठीत होते, मी फक्त किस करताना तोंड एकदा इकडे आणि एकदा तिकडे हलवत होतो. आहहह, च च, असे आवाज येत होते, कधी कधी सारखा च तोंडात तोंड असल्याने लाळ आमच्या तोंडातून गळत होती. तरी पण, पच पच आवाजात किसिंग चालू च होत. हिच्या तला आदशी पणा जागा झाला हे मला कळत होतं.

माझा आता ताबा सुटला होता, हीच असा वागणं बघून, मी जोरात तिच्या गाऊन वरून च बोच्याच्या भोकात बोट घालायला सुरुवात केली. मला कळत होतं की फक्त कापड मधी आलाय नाहीतर भोकात बोट असत आता. मी पूर्ण ताकदीने भोकात बोट घातल, खर सांगतोय, अजून थोडी ताकद लावली असती तर, गाऊन ला आणि चड्डी ला नक्की च भोक पडलं असतं.

मी जोरात बोट घातल्याने आता तीच भान सुटलं, तोंड बाजूला घेत जोरात, भाऊजी प्लिज हात काढा, तुमची शपथ खूप त्रास होतोय, मी मनातल्या मनात म्हणालो, आईघाले आता समजलं का तुला ?

तिने जेव्हा तोंड बाजूला केलं, तिच्या तोंडातील सगळी लाळ ओठांवरून खाली हनुवटी वर येत होती. मी पकड सैल केली, म्हणलो खूपच तापलीय ग आज, असा म्हणत, तिला पुन्हा जवळ ओढत, गाऊन मागून वर उचलला, चड्डी त वरतून च हात घालत डायरेक्ट भोकात च बोट घातल, तिला जवळ येण्या चा इशारा करत, पुन्हा तोंडात तोंड सरकवल, आधीच दोघांची तोंड लाळे मुळे ओली झाली होती, पुन्हा किसिंग चालू केल.

माझ्या हाताची बोट जाड आणि मोठी आहेत, मी माझं मधलं बोट तिच्या भोकातून आत घातल, पायाची हालचाल होताना जाणवली याचा अर्थ की बोट आत मध्ये जात होतं. तिची मिठी घट्ट होत होती तिचा चेव बघून मी पण तिला डाव्या हाताने घट्ट मिठीत घेऊन, उजव्या हाताच मधलं बोट आत सरकवल, माझ्या बोटाच अर्ध पेर आत गेल, तस तिची वळवळ अधिक वाढली, साहजिकच त्रास होत होता हे मला जाणवत होतं. तिने तोंड बाजूला घेतलं आणि मला घट्ट मिठी मारली यावेळी तिची मान माझ्या खांद्यावर आली, गालाला गाल घासत होते. मी बोट तसच ठेवलं. कानाजवळ वहिनी चा फक्त आई ग,,, आहहहह, असा आवाज येत होता. तिला म्हणालो इशारा करत, की मानेची कूस बदल, तीने कूस बदलताना मी जीभ बाहेर काढली, जेव्हा तीने मान इकडची तिकडे केली तेव्हा मी माझ्या ओल्या जिभेने तीच तोंड चाटल. तिचे डोळे हलकेसे पाणावले होते, तेव्हा मला समजलं की खरच हिला त्रास होतोय. पण जो म्हणतो आपण सेक्स चा नशा तो डोक्यावर सवार झाला होता.

मी माझं अर्ध बोटाच पेर त्या भोकात खाली वर, गोल गोल फिरवत होतो. तिला थोडी रिलॅक्स होऊन दिली आणि घपकन पूर्ण बोट च आत घातल. जस पूर्ण बोट आत गेलं तस ती इतक्या जोरात किंचाळली की, काय सांगू, ते सुद्धा माझ्या कानाजवळ.

मी डाव्या हाताने तीच डोकं पकडून माझ्या तोंडासमोर आणलं, आणि तिच्या तोंडात तोंड घातल, डोळ्या तुन पाणी येत होतं. मी काही रेहम खाणारा न्हवतो तिच्यावर. तिच्या तोंडात च जीभ फिरवत होतो आणि बोच्यात माझं पूर्ण बोट, खरच मित्रांनो, जगातील सगळं आनंद एका बाजूला आणि मी जे आनंद घेत होतो ते एक बाजूला.

थोडं शांत होईन दिली पण बोच्यातल बोट नाही काढाल ते आतमध्ये च होतो फिरवत.

वहिनी ला म्हणालो, इतक्या जोरात का ओरडला, आपण दारात उभं आहोत, दुपार ची वेळ, कोणी ऐकलं तर काय म्हणेल ???

वहिनी म्हणाल्या, अहो भाऊजी, तुम्ही काय केलं हे, इतक्या जोरात का घातल? किती त्रास झाला, डोळ्यातून पाणी आलं एवढं पण दिसत नाही का तुम्हाला??

मी जीभ बाहेर काढली, आणि तीच डोळ्यातल पाणी जिभेने चाटला आणि सॉरी म्हणालो. अहो वहिनी, किरण नि अजून तुम्हाला साधं अजून हवतस मोकळं पण नाही केलं, मी काय करू ? या गोष्टी सर्व नवरा बायको मध्ये कॉमन आहे. त्यात काय एवढं, आता केली ना मोकळी तुम्हाला, परत नाही त्रास होणार, हा थोडा होईल कारण तुमचा हिरो माझ्या बोटा पेक्षा जरा जास्त मोठा आहे. तिला समजलं मला काय म्हणायचं आहे.

भाऊजी तिथे फक्त बोट बाकी काही नाही, असा मला चावट आवाजात म्हणाल्या. मी बोट आत फिरवत बघू पुढचं पुढं.

वहिनी म्हणाल्या, काढा आता बाहेर, खूप च आत घातला तुम्ही. मी म्हणालो, का ? आवडत नाही का ?

वहिनी म्हणाल्या, आवडत नसत तर डोळ्यातून पाणी पडे पर्यंत आत घालून दिल नसत, भाऊजी तुम्हाला सांगितलं ना, तुम्ही केलेलं आजकाल सगळं आवडत मला, पण एक गोष्ट सांगू का राग येणार नसेल,,,,,,, ??

मी म्हणालो, तिला मिठीत दाबत, बोल की, नाही राग येणार.

वहिनी म्हणल्या, अहो बोट खूपच आत घातल तुम्ही, गु लागला असेल आता बोटाला.

(अक्षरशः वहिनी असा म्हणाल्या, या वर माझा विश्वास बसेना )

मी म्हणालो, शक्यतो नाही लागत, आता तुझं पोट किती साफ होत सकाळी यावर आहे हे सगळं. (माझ्या आधीच्या गर्लफ्रेंड च्या भोकात किती ही वेळा बोट घाला पण असं गु वगैरे कधीच नाही लागला. )

दोघांनी पकड सैल केल्या,, थोडी लांब झाली वहिनी, मी म्हणालो, इकडे ये अजून बोच्यात च आहे बोट, असा म्हणत बोट आतमध्ये फिरवत होतो.

काढा की आता बस झालं, वहिनी म्हणल्या.

मी बोट बाहेर काढलं, साली काळ्या जिभेची होती वाटत, थोडासा गु लागलाच होता, ( तुम्हाला कदाचित हे सगळं अतिशयोक्ती वाटेल पण मी जे सांगतोय तेच खरं आहे, खरंच माझं बोट घाण झालं होत, तुमच्या तल्या बहुतेक जणांना हा अनुभव आला असेल की जेव्हा पोट व्यवस्थित साफ होत नाही तेव्हा असं बोट घातल्यावर घाण लागते म्हणून) मला घेऊन पटकन बाथरूम मध्ये गेली, वॉश बेसिन नळ चालू करून, माझा हात पाण्या खाली धरत म्हणाली, बोलले होते ना, तिथे का हात टाकला, घाण झाला ना ??

मादरचोद, माझं डोकं च आऊट झालं होत, पण ज्या हळू, मऊ, मादक, खोडकर आवाजात सांगत होति तर आलेला राग निघून जायचा. साला, काय जादू असते काय माहीत यांच्या मध्ये.

हात धुवून झाला, तिला म्हणालो, जा बाई फ्रेश होऊन घे (हागुन घे ) असा म्हणालो. ती कमोड जवळ गेली आणि मला म्हणाली तुम्ही बाहेर जा, मला असा बघू नका, मला लाज वाटते. मी म्हणालो, हाताला गु लागला माझ्या लाज मला वाटायला पाहिजे, असा म्हणत दोघे ही हसलो, मी बाथरूम च दार लावून बाहेर आलो.

मी बेड वर झोपलो, ५ मिनिटांनी वहिनी आली, माझ्या कडे बघून, शी घाणेरडे कुठले असा म्हणाली. मी पुन्हा तिला चिडवत म्हणालो, स्वतः दुसर्यांना घाण लावा, आणि दुसऱ्याला च घाण म्हणा. वाह काय लॉजिक आहे. तिला खूप लाजल्या सारख झालं माझ्या जवळ बसून मला मारायला सुरुवात केली मस्ती मध्ये. मी पण तिला, शी घाण बाजूला हो, हात धुवून ये असा म्हणालो. शेवटी थोडा वेळ मस्ती करून तिला माझ्या पुढ्यात ओढली. ती माझ्या डाव्या बाजूला होती, मी माझा डावा हात डोक्या खाली नेला होता, ती माझ्या डाव्या हातावर डोकं ठेवून झोपली माझ्या डाव्या बाजूला.

शांत झोपलो होतो आम्ही, तिने मला टी शर्ट काढायला लावला, एकतर इतका जेवण करून आलो होतो, त्यात एक दिवस भेटतो दुपारी झोपायला, मला खूपच कंटाळा आला होता, तिला म्हटलो राहू देत ना, आपण आज फक्त आराम करू ना ? ती म्हणाली हो चालेल पण, कपडे तर काढा ना प्लिज.

ही काय ऐकणारी न्हवती, मी बेड वर बसलो, ती शर्ट काढला बनियन काढली आणि झोपलो, झोपल्यावर वर मॅडम नि पहिल्यांदा डाव्या दंडावर डोकं ठेवून काखेत वास घेत बसली, मी म्हणालो अच्छा, हे हवं होतं का ??

तिने नुसतं, हम्मम्म असा आवाज काढला.

मी तिला छाती वर डोकं ठेवायला सांगितल आणि डावा हात1 तिच्या पाठी वरून खाली बोच्यावर नेला लगेच तो हात तिने काढून स्वतःच्या छातीवर नेऊन दाबायला सांगितली. मी काही बोलण्या अगोदर च आता खाली नको, खरचखूप दुखत आहे असा म्हणाली. मी पण तिचे बॉल दाबत होतो, गाऊन वरून जमत न्हवत, तिला इशारा पुरेसा होता, तिने गाऊन काढला, आत मध्ये काहीच न्हवत. मी म्हणालो, का ग ? चड्डी ब्रा घालायची बंद केली का ? ती म्हणाली नाही ओ, आता येताना काढली बाथरूम मध्ये. मी म्हणालो, का आता चड्डी चा वास कोना दुसऱ्याला देतीय का तू ? तुला काय दरवेळेस वेगळं सांगायचं का ? जरा घाबरत च ती, सॉरी विसरले म्हणाली. राहू देत आता, काय कामाची नाही तू, असा जरा रागावत च म्हणालो. ( जास्त पण डोक्यावर मी नाही बसवत आशा पोरींनी थोडं धाकात च ठेवतो, )

मला राग आलेला बघून ती उठली चड्डी आणायला, मी तिला तसच ओढली आणि म्हणालो, किंमत आणि मज्जा वेळे ला असती, वेळ निघून गेल्यावर काही फायदा नसतो, राहू देत.

पुन्हा सॉरी म्हणत, माझ्या छातीवर डोकं ठेवलं, माझ्या उजव्या छाती च्या निप्पल सोबत खेळत होती, मधेच चिमटा काढायची, बोटांनी गोल गोल फिरवायची, छाती वर केस आहेत तर केसांमध्ये हात फिरवत होती.

मला आता फक्त झोप हवी होती, ती हात फिरवत पोटावर गेली तिथून तिने पॅन्ट वर हात फिरवायला सुरुवात केली, आता माझी झोप उडाली, तिला सांगितले की चैन उघड. तिने चैन उघडून तिथून च हात घातला, आणि म्हणाली, माझा हिरो कडक झालाय. ती तसच हात फिरवत होती, खाली हात आणि छातीवर निप्पल चोखत होती माझा. मी पण तिच्या उघड्या पाठीवर सारखा च हात वर1खाली घासत होतो, कारण बोच्यावर हात न्यायची परवानगी न्हवती आणि ती खूप जवळ होती म्हणून तिचे बॉल पण दाबता येत न्हवते. पण तिचे बॉल मला चिकटले होते यातच मी समाधान मानलं.

तिला म्हणालो, तोंडात घे ना. ती उठून बसली माझ्या पायाजवळ. माझी पॅन्ट काढली, नंतर उंडरवेअर काढली, मी मस्त पाय फाकवुन झोपलो होतो आणि ती माझ्या पायाजवळ, टिपिकल नवरा बायको करतात तस आम्ही करत होतो. म्हणजे आपण जेवढ्या इंडियन ब्लु फिल्म बघितल्या आहेत त्यामध्ये कस नवरा बायको असतात, बायको नवऱ्याच्या पाया जवळ बसून तोंडात घेते, अगदी तसच होत.

मी पण, लग्न झालं नसून पण ती फिलिंग घेत होतो. एकतर घरात शांतता, त्यात दुपार ची वेळ, त्यात तोंडात घेणारी तुमच्या पाया जवळ बसलीय, म्हणजे एखादा मुलगा या पेक्षा काय जास्त अपेक्षा ठेवणार. स्वतः ला च नशीबवान समजून घेतला. ती मस्त मुठी त माझा लवडा पकडुन तोंडात घेत होती. मला खरच खूपच समाधान वाटत होतं, आता मस्त शिकली होती चोखायला. बरोबर पाहिजे तेव्हा ओला करत होती पाहिजे तेव्हा घट्ट चुपुन काढत होती, पूर्ण आत कधी घ्यायचं, सगळं व्यवस्थित माहीत होतं तिला. लवड्या ची टोपी च कातडं मागे घेऊन फक्त टोपी दातांनी चवायची, टोपी फक्त तोंडात घेऊन जिभेने ओली करून चाटण सगळं न सांगता चालु होत, थोडक्यात एक्स्पर्ट झाली होती. मी मुद्दाम तिला सांगितले की लवडा तुझ्या चेहऱ्यावर पण फिरव ना, तस तिने ओला2करून एकदा गाला वर एकदा कपाळावर, एकदा नाकाने वास घेत मस्त खुश केलं मला. जवळपास ५ मिनिटे होऊन गेली, ती विचारात होति मला, भाऊजी आला का पाणी ??

नुसता तोंडात घेऊन पाणी लवकर येत नसत वहिनी, घेत राहा तुम्ही. मी एकतर आरामात पाय फाकवुन झोपलो होतो, पाणी अजून तरी येणार न्हवत एवढी मला खात्री न्हवती. मी वहिनी ला आता तोंडात घेतल्यावर थांब म्हणायचो, ती तशीच थांबुन राहायची, लवडा माझा तिच्या तोंडात च ठेवायचो, तशी पुच्ची त गर्मी असते तीच गर्मी काही वेळ तोंडात लवडा ठेवल्या वर असते, हे मला आज समजलं. मी वहिनी ला असाच थांबून थांबून तोंडात घ्यायला लावलं, मी मस्त दोन्ही हात डोक्यावर ठेऊन हिला बघत होतो.

वहिनी म्हणाल्या, बस भाऊजी, तोंड दुखत आहे आता, सोडा पाणी. मी म्हणालो, हो सोडतो घ्या ना तुम्ही तोंडात.

तिला बसून कंटाळा आला होता त्यामुळे ती तिच्या उजव्या बाजूला झाली तिचा उजवा हात माझ्या पोटावर ठेवून झोपली, आता ती फक्त डाव्या हाताने हालवत लवडा तोंडात घेत हाती, पण चोखायच जर सुद्धा थांबलं नाही तीच, त्याच जोश मध्ये चोखंन चालू होतं, ती झोपल्यामुळे तीच अंग माझ्या डाव्या हाताला लागेल असा होत. मी तिला डाव्या हातानी तिच्या मांडीला पकडून थोडं वर ओढलं. मी तिच्या बोच्या च्या भेगे वर बोट फिरवत होतो, या वेळेस काही च म्हणाली नाही. पण तिने तिचा डावा पाय वर उचलून गुढघ्यात वाकवला, अर्थ सोपा होता, बोचा सोड माझा पुच्चीत बोट घाल. मला काय मला भोक हवं होतं, जस पुच्चीत बोट घातल खरंच राव, खुपच ओली झाली होती ती. मी पण मगाशी ज्या तावात बोच्यात बोट घालत होतो, त्यापेक्षा जास्त जोरात बोट पुच्चीत सरकवत होतो, पायाची वळवळ जोरात चालू होती, पण तिला बोट घातलेले आवडत होतं हे मला तिच्या तोंडात असणाऱ्या माझ्या लवड्या वरून कळत होतं. कारण जेव्हा बोट आत जायचं तेव्हा लवडा तेवढा च तिच्या तोंडात आत जात होता. आणि ज्या पद्धतीने ती लवडा चुपयची ना काय सांगू तुम्हाला.

तीच पाणी सुटलं होत, मांडीवर गळत होत, मी आता पुच्ची वर थप्पड मारत होतो, मस्त थप्पड मारताना पाणी उडल्याचा आवाज यायचं. अचानक, मी तीच डोकं पकडलं आणि लवडा कंम्बर उचलून तिच्या तोंडात पकडून धरला, आणि बचा बच पाणी सोडल, पाणी सुटत च होत, मी पुच्चीत थोडं स बोट सरकवल, वहिनी ने, जेवढं माझं पाणी होत सगळं च्या सगळं माझ्या लवड्या वर उलटी करतात तस उलटी केली, ती थुंकी काढत काढत माझं पाणी तोंडातून बाहेर काढत होती. माझ्या लवड्या वर आणि पोटावर माझं पाणी आणि हिची थुंकी च होती.

शी भाऊजी, किती पचपचीत आहे ते. मी आयुष्यात पहिल्यांदाच चव घेतली आहे. किती गरम असत हो, भाऊजी हे पाणी ? हो ना ? वहिनी म्हणाल्या.

बघा वहिनी, समजलं का ? आमची आग कशी शांत होते ते.

मी म्हणालो.

वहिनी म्हणाल्या, हो राहू देत, नुसतं हेच पाहिजे असत तुम्हाला.

माझी उठायची बिलकुल इच्छा न्हवती, ती तोंडात राहिलेलं माझ्या पोटावर च थुकत होती. वेगळाच असा उग्र वास येतोय याचा, वहिनी म्हणाल्या.

मी म्हणालो, हो, असाच वास, येतो. दरवेळेस आत जायचं आज तोंडात गेलं, आवडलं का ?

वहिनी म्हणाल्या, माहीत असत तरी का विचारता हो, सारख.

मी तिला डोळा मारत, तिच्या केसांमध्ये हात फिरवत होतो, तिला म्हणालो, बस झालं, थुंकन, आता गिळ राहिलेलं.

वहिनी ला म्हणालो, अजून कडक च आहे, हलव ना अजून, तिने हातात घेऊन हलवायला सुरुवात केली, तिला म्हणालो, पोटावर पडलेले हातात घेऊन कर खाली वर.

वहिनी म्हणाल्या, शी घाणेरडे कुठले, तेच कशाला हातात घेऊ मी परत, मी म्हणालो, घे ग, ओल असाल की बर वाटत मला.

तिने पोटावरच पाणी उचलल, तेच हातात घेतला आणि खाली वर करायला सुरुवात केली, मला तर गुदगुल्या व्हायला सुरुवात झाली. मस्त वाटत होतं. २ मिनिटात च, पाणी सगळं सुकल, आणि एकदम घट्ट असा थर उरला. त्यात अजून खाली वर केल्याने त्या घट्ट पाण्याचे छोटे छोटे असे तुकडे झाले, (मुलांना माहीत असेल, पाणी गळल्यावर जेव्हा सुकत तेव्हा त्याचे बारीक बारीक तुकडे पडायला सुरुवात होते, पावडर प्रमाणे ), माझ्या लवड्यावर आता फक्त पाणी सुकून त्याचे बारीक बारीक पांढरे कण राहिले होते. तिला थांब म्हणालो, तिला म्हणालो, साफ कर, तिने तिथं पडलेला गाऊन घेतला आणि लवडा साफ केला.

मी म्हणालो, तोंड नाही साफ करायचं का तुला ? ती म्हणाली, राहू देत आता घेतलं गिळून. आम्ही दोघे ही हसलो.

दोघे ही नागडे होतो, मी तिला सांगितलं की तुझा डावा पाय माझ्या पोटावर ठेव. तिने ठेवला पण पोटावर नाही, लवड्या वर च ठेवला. मला काय तेच हवं होतं. जसा पाय माझ्या लवड्या वर ठेवला तस तिची पुच्ची माझ्या मांडीला घासली, ओली असल्याने मस्त वाटलं, ती मी काही बोलायच्या अगोदर म्हणाली की थांबा पुसून घेते. मी म्हणालो, अग राहू देत, मला आवडत.

तिचा डावा हात छाती वर होता, माझ्या छातीच्या केसांसोबत खेळत होती. ती स्वतः हुन म्हणाली, आई बाबा उद्या दुपारी येणार आहेत परत, आता काय करायचं आपण ?

मी म्हणालो, हो ग, तोच विचार करतोय मी, बाहेर च कुठे तरी बघावं लागेल आपल्याला. ती म्हणाली, मला टेन्शन आलाय, घरी आहे तो पर्यंत ठीक होतं, बाहेर कुणी बघितलं तर खूपच मोठा प्रॉब्लेम होईल.

मी आधी बोलल्या प्रमाणे, मला वेगळीच चिंता होती की हिच्या मनात काय आहे हे जाणून घ्यायचं होत ( मागे बोललो होतो ना की वहिनी च लक्षण मला व्यवस्थित वाटत नाही, त्याची खात्री करायची होती). मी तिला जवळ ओढल जरा स, आणि विचारलं, मी, माझ्या शी लग्न करशील का ?

ती थबकली च जरा, आणि म्हणाली, नाही भाऊजी, मी तुम्हाला हेच विचारणार होते, बघा ना, माझं लग्न होऊन सुध्दा मी एका पुरुषासोबत संबंध ठेवत आहे, ज्याला माझ्या स्वतः च्या नवऱ्याने संमती दिली आहे. खुप समजूतदार आहेत हो हे, आणि आई बाबा पण खूप चांगले आहेत, सासू खूप चांगली आहे, भले मी लग्न करेन पण आयुष्य भर माझ्या सासू सासरे, आई वडील ना काय तोंड दाखवणार, सगळे माझ्या वर थुंकतील हो भाऊजी.

आता मला तुमच्या बद्दल खूप आदर वाटला, तुम्ही मला डायरेक्ट लग्नाची मागणी घातली, आता आमच्या वर ही वेळ आलीय म्हणून नाहीतर दुसरा कोणी माणूस असता तर फक्त मला एक चरित्र्यहीन बाई म्हणून च बघितलं असत. माझ्या शी फक्त संबंध ठेवून मोकळा झाला असता. तुम्ही पण खूप समजूतदार आहात भाऊजी, खरच ना, बघा ना मी किती नशीबवान आहे, खुप चांगली मानस भेटली मला.

मी मनातल्या मनात म्हणालो, मला काय घेणं देणं तुझं, भेंचोद, तुझं वागणं बघून मला टेन्शन आला होत की सगळं सोडून काही दिवसानी माझ्या गळ्यात नको पडू, एवढी खात्री करून घ्यायची होती. चला बाबा, मोठ्या टेन्शन मधून मी बाहेर पडलो होतो. आता हिला फक्त घ्यायची, बिगर टेन्शन. प्रेम वगैरे च थोडं फार नाटक करायचं असा ठरवलं.

ती हे बोलली, तेव्हा तिच्या कपाळावर ओठ ठेवून, आय लव्ह यु म्हणालो, ती निप्पल चावत, आय लव्ह यु म्हणाली.

वहिनी म्हणाली, पण एक गोष्ट भाऊजी, या पुढे तुम्ही सोडून मी कुठल्याच पुरुषासोबत संबंध नाही ठेवणार, किरण सोबत पण नाही, मला आता कळतंय की, बहुतेक प्रॉब्लेम हा ह्यांच्या मध्ये च असावा.

तिला आता खरा काय प्रकार आहे, हे आताच सांगण्या इतका मी मूर्ख न्हवतो. मी म्हणालो, असत ग नशीबामध्ये काही गोष्टी, नाही टाळू शकत आपण. पण बघ ना, तुझा एक रस्ता बंद झाला पण माझ्या निमित्ताने दुसरा उघडा पण झाला ना, यालाच आयुष्य म्हणतात. कॉम्प्रमाइज यालाच तर म्हणतात. माझ्यात भेंचोद तत्वज्ञानी कुठून घुसला काय माहीत, तिला सगळ्या गोष्टी पटवून देत होतो.

ती म्हणाली, मला ह्यांचा खूप आदर आहे, एक आदर्श पत्नी, आदर्श सून बनून राहीन मी, पण मला या पुढे शारीरिक सुख तुमच्या कडून च हवंय, आता तुम्ही च बघा कस करायचं ते. आम्ही एका बेड वर झोपू पण तुमचा हात माझ्या अंगाला लागलेला खूप आवडेल. हे कधीच मला हवं ते सुख नाही देऊ शकत, आणि देणार पण नाही.

मी मनातल्या मनात विचार केला, ही लग्न झालेली पोरगी, स्वतः हुन बिनशर्त आयुष्यभर द्यायला तयार आहे मला सगळं. मी मूर्ख न्हवतो इतका की तिला नाही म्हणायला, इथं आख्खी दुनिया पुच्ची पायी खच्ची झालीय, तर मी कोणी संत न्हवतो रे. मित्र गेला लवड्यावर, मैत्री गेली भोसड्यात म्हणत, तिला म्हणालो, या पुढे किरण तुला हात नाही लावणार जो पर्यंत तू सांगत नाहीस मला स्वतः हुन. तू सगळं माझ्या वर सोड, मी प्रॉमिस करतो, आज पासून या पुढे मी फक्त तुझ्या साठी वेळ काढून तुझं शारीरिक गरज भागवण्याचा प्रयत्न करेन.

ती याला हो म्हणाली. असा वाटत आयुष्यभर असच तुला मिठीत घेऊन बसावं, असा मी म्हणालो. नुसतं तोंडाने हम्म असं वहिनी म्हणाल्या. एकतर भरपूर जेवण, त्यात एकदा पाणी गळाल होत, डोळे आपोआप झाकायला लागले होते. कधी झोप लागली दोघांपण कळल नाही, जवळपास अर्ध्या तासाने वहिनी चा डोळा उघडला, ती पुन्हा माझ्या छाती वर डोकं ठेवण्यासाठी सरकत होती वाटत, तिच्या हालचाली मुळे माझी झोप उडाली, तिला विचारलं काय झालं ? ती म्हणाली काही नाही, दोघांना पण चुटका लागला. मी गडबडीत घड्याळ बघितलं तर, २:३५ झाले होते म्हणालो, अजून बराच वेळ आहे. वहिनी ला म्हणालो ब्लॅंकेट काढा ना वर, वहिनी ने बेड च्या खालच्या कप्प्यातून ब्लॅंकेट काढली. झोप पूर्णपणे उडाली न्हवती, कसाबसा ३:३० चा अलार्म लावला, दोघे ही नागडे च होतो, ब्लॅंकेट घेतली आंगावर, आता मला तिला घ्यायचं होत, माझी पण खूप इच्छा होती की एकदा तरी एखाद्या मुली सोबत नागड होऊन ब्लॅंकेट मध्ये झोपायचं. आज ती पूर्ण होत होती.

मी आता वहिनी च्या अंगावर पाय टाकला, तीच अंग च गरम होत यार, पाय तिच्या पोटावर टाकून पायानेच माझ्या जवळ ओढली, मी मागेच सांगितलं होतं, माझ्या पेक्षा खूप बारीक आहे. माझा लवडा कडक झाला होता. तिने उजवा हात लगेच खाली घेतला, आणि लवडा हातात पकडला. एव्हाना मी तिच्या गालाजवळ माझं तोंड नेलं होत, माझे ओठ तिच्या गालावरच चिकटवले होते, माझा हात तिच्या छाती वर च होता. मी तिला म्हणालो, थोडा वेळ झोपू ना, हिरो तुझाच आहे, उठलं की घे ना हातात परत.

ती म्हणाली, तुम्ही झोपा भाऊजी.

मी म्हणालो, फक्त हात ठेव लवड्या वर, वाटलं तर हळूहळू चोळ, पण हातात घेऊन हलवू नकोस.

मी तिच्या गालाची किस घेत कधी झोपलो काही समजलं च नाही.

अलार्म झाला, वहिनी अगोदर च उठली होती. हात अजून पण लवड्यावर च होता. मी विचारलं, का ग तू नाही झोपली ?

ती म्हणाली, थोडा वेळ झोपले पण काय आहे ना भाऊजी, तुमचं घोरण ऐकून ते सुद्धा कानाजवळ माझी झोपच उडाली, म्हणून नुसतं पडून होते. खरं सांगू का भाऊजी, प्रत्येक लग्न झालेल्या बाई ला, जस तुम्ही मला आता पकडून झोपले होते, नागड करून, तस खूप आवडतं, मला वाटलं न्हवत की आयुष्यात कधी मला हे सुख भेटेल म्हणून. आय लव्ह यु म्हणत किस घ्यायला लावलं मला. आयुष्यातली बेस्ट दुपारची झोप होती.

मी उठलो आणि मुतून आलो, ती नागडीच बेड वर होती, एक पाय बाहेर होता ब्लॅंकेट च्या, अक्षरशः मादक दिसत होती, जणू काही आमंत्रण च देत होती. मी बेड जवळ च उभा राहिलो, ती म्हणाली या ना कसली वाट बघत आहे आता?

मी तसाच थांबलो, शेवटी ती स्वतः हुन ब्लॅंकेट बाजूला केली आणि पाय फाकवत म्हणाली आता आला तर ठीक नाहीतर नंतर चान्स नाही.

तिचे फेकलेले पाय बघून बाबुराव कडक झाला, मी तिच्या दोन पायात पडलो. बाबुराव ला कुठं जायचं हे आता बरोबर माहीत होतं. बऱ्या पैकी हिची पुच्ची ओली च असायची, लवडा बरोबर आत गेला, आत बाहेर करणं चालू झाल, तोंडातून आवाज येन चालु झालं, माझ्या डोक्याची केस वहिनी ने घट्ट पकडून ठेवली होती. जस तिला आवडत तस थांबून थांबून च चालु होत, लवडा आत घुसवला की थांबून किस घेत पुन्हा हळू बाहेर काढायचो. पुन्हा आत घालायचो. डोक्यावर च हात पाठीवर गेला होता, पाठीवर तिचा गरम हात फिरत होता. मला घट्ट तिने जवळ घेतल आणि काही वेळ पकडुन सोडून दिलं, तीच पाणी सुटलं याचा मला अंदाज आला. तिची पायची पक्कड सैल झाली, तिने दोन्ही पाय आणि हात बाजूला केले, ही थकली याचा मला अंदाज आला. मी माझे दोन्ही हात तिच्या डोक्या खाली नेऊन तिला वर उचलल जरा स, तोंडात तोंड तर होतच. मी आता एकदम जोरात झवायला सुरू केलं, काही दणके दिल्यावर तिला म्हणालो, पाणी येतंय. तस तिने पुन्हा तिच्या पायाची घडी घट्ट केली माझ्या भोवती. कचा कच झवत, जोरात आई ग म्हणत, सगळा चीक तिच्या पुच्चीत रिकामा केला. दोघांना पण हलकासा घाम आला होता, तिला माझ्या पेक्षा जास्त.

मी सरळ जीभ तिच्या कपाळावर फिरवत तिचा घाम चाटला. लवडा बाहेर काढला, माझ पाणी तिच्या पूच्ची तुन बाहेर येत होतं, मी उठलो. माझ्या बरोबर ती पण उठली, बाथरूम मध्ये जाऊन साफ केलं, या वेळेस मी माझा च साफ केला. वहिनी माझ्या समोर पाय फाकवत कापडाने माझा बाहेर येणारा चीक पुसत होती. मी तिच्या जवळ गेलो, तिच्या बोच्या च्या भेगेतून बोट फिरवलं तर सगळा घाम लागला बोटाला, वहिनी ला म्हणालो, कापड माग पण फिरावं.

वहिनी म्हणाली, हो राहू देत, येतो मला घाम मग काय करू मी ? मी म्हणालो, माझा काहीच प्रॉब्लेम नाही उलट मला हाच वास आवडतो तुझा असा म्हणत मगाशी भेगेत बोट घातलेलं बोट नाका जवळ नेऊन वास घेतला. वहिनी जवळ आल्या, खूपच घाणेरडे आहात भाऊजी तुम्ही, द्या इकडे असा म्हणत, ते बोट कापडाने पुसून घेतल. आम्ही दोघे ही हसलो, ती म्हणाली भाऊजी एक मिनिट, असा म्हणत दारामाग लावलेली चड्डी हातात घेऊन माझ्या कडे दिली, तुम्हला आवडत ना.

(मी मनातल्या मनात म्हणालो, जेव्हा उठलेला असतो तेव्हा आणायचा हा वास दाखवायला, सगळं झाल्यावर काय उपयोग ? )

मी हातात घेत वास घेतला, म्हणालो अजून एकदा करू का ? मला वाटलं की बस म्हणेल ही, मी चुकलो. वहिनी म्हणाल्या, तुमच्या वर आहे सगळं, बघा.

तिला मी ओढली माझ्या जवळ, मागून मिठी मारली. तिला म्हणालो हात दे, तिने दिला.

मी तिचा हात हातात घेत तिच्या पुच्ची वर नेला, तिला तिचा दाणा कसा चोळायचा हे सांगितल. पाणी येई पर्यंत कस चोळायच, बोट कशी घालायची हे तिचा हात घेऊन तिला समजावल.

तिला म्हणालो, उद्या पासून भेटता नाही येणार, म्हणून जेव्हा माझी आठवण येईल तेव्हा असा करत जा. एक हाताने बॉल दाबायचा आणि एक हात खाली. ठीक आहे अस ती म्हणाली.

माझा बाबुराव तिच्या बोच्या ला घासत होता, थोडा स कडक झाला होता, माझा एक हात वहिनी च्या बॉल वर होता आणि ती तिची पुच्ची चोळत होती. मला आता हिच्या बोच्यात घालायचा होता, मागून मी तिला पूर्ण चिकटलो. ति म्हणाली, हिरो कडक झालाय, मी तिला तशीच बाथरूमच्या भिंती वर दाबली, गुढघ्यात थोडासा वाकून तिच्या बोच्या ची लेव्हल गाठली. ती काही बोलायच्या अगोदर लवडा बरोबर भोका वर ठेवला, जस तिला समजलं की मी बोचा मारतोय तस ती गयावया करायला लागली, भिंती चा आधार घेत पूर्ण ताकद लावून मला दूर करायचा प्रयत्न केला, पण तिची ताकद कमी पडली. नको ना, तिथं नको, प्लिज भाऊजी, मि तुमच्या पाया पडते असा म्हणायचं तिने पाढा च लावला. मी म्हणालो, मगाशी म्हणालीस ना, तुमच्यावर आहे सगळं, आता माझं होई पर्यंत थांब म्हणत मी लवडा जोरात ढकलला आत, माझ्या लवड्यालाच जाणवलं की तीच भोक फाकल्या गेलं म्हणून, लवड्याची टोपी अर्धी पण घुसली नसेल तर तिने खूपच जोरात ओरडायला चालू केला (इतकं पण नाही की आजूबाजूचे गोळा होतील) काढा भाऊजी बाहेर, खूपच त्रास होतोय, डोळ्यात पाणी आलं होतं तिच्या तरी पण मी थांबलो नाही, तसाच ताकद लावून लवडा आत घुसवला. आता टोपी पूर्ण आत गेली, मला च जाणवत होतं की भोक खरच फाकल गेलंय.

डोळ्यातून पाणी खाली पडलं, मी लवडा बाहेर काढला. मूर्ख आहे का भाऊजी, किती त्रास होतोय, सांगतीय तरी ऐकत नाही तुम्ही. असा म्हणाल्या.

खरच राग आला होता तिला, आम्ही बाहेर आलो. कपडे घातले. पुन्हा ती म्हणाली, आता कस काम करू मी, किती दुखत आहे मला. कोणाला सांगू आता मी की किती त्रास होतोय. मी माझा मोबाइल हातात घेतला, पॉर्न साईट ओपन केली, तिच्या जवळ गेलो तिला मिठीत घेतला आणि Anal sex च्या विडिओ दाखवल्या तिला. तिचे डोळे च पांढरे झाले, बहुदा पहिल्यांदा च पॉर्न बघत होती, तिला म्हणलो बघ ही विडिओ. त्यामध्ये फोर्स फुल Anal sex होत, त्यात ती पोरगी स्टारटिंग ला रडते पण नंतर एन्जॉय करते Anal sex.

मी वहिनी ला म्हणालो, बघा एकदाच त्रास होतो, एकदा पूर्ण आत गेला ना की ते भोक मोठं होत मग नंतर नाही त्रास होत.

वहिनी चा राग शांत झाला, ती म्हणाली ठीक आहे, पण खरंच खूप त्रास झालाय मला. काय करू मी आता, मी म्हणालो जा थोडा कापूस आन, वहिनी आणायला गेली, मी तो पर्यंत खोबरेल तेल ची बाटली घेतली, कापूस घेऊन तो तेलात बुडवला आणि वहिनी ला म्हणालो चड्डी काढ. वहिनी ने गाऊन वर करून चड्डी खाली घेतली. मी तो कापूस तिच्या बोच्यात भरला आणि घाल चड्डी म्हणालो. रात्री पण झोपताना नवीन कापूस घालून झोप.

वहिनी ला मिठी मारून निघालो, ४:१५ झाले. तिला म्हणालो, पुढं काय करायचं ते किरण सांगेल तुला, स्वतः हुन विचारून शहाणपणा करू नकोस, आई बाबा ना संशय येईल असा जरा सुद्धा वागू नकोस. किरण ला सांग की मी गेलो म्हणून. मी तसा खाली जाताना किरण ला मेसेज केला होता.

मी निघलो, मन खूप च हलकं झालं होतं, कारण जी संशय ची पाल चुकचुकत होती, ती थांबली होती.

घरी जाऊन अंघोळ करून, निवांत बसलो. दुसऱ्या दिवशी कामाला जायचं टेन्शन या मध्ये उरलेला दिवस कसा गेला नाही समजलं.

दुसऱ्या दिवशी उठून आपलं रोजच रुटीन चालू झालं, कंपनी त पोहचलो, मिटिंग, क्लायंट हँडल करत, वेळ कधी गेला समजलं च नाही, रेग्युलर फोन चालू च होते, पण वहिनी च फोन नाही आला, मला वाटलं की आई बाबा आले असतील म्हणून नसेल केला.

लंच टाइम मध्ये मोबाइल बघितलं तर, वहिनी चा एक ही मेसेज न्हवता, तेवढ्यात वहिनी च ऑनलाइन आली व्हाट्स अँप वर, आई बाबा आले आहे म्हणून मेसेज नाही केला, मी विचारलं की खाली दुखत आहे का ? ती म्हणाली, कापूस वाली रेमेडी वर्कड, मी लाफिंग ईमोजी पाठवली. तिचा रिप्लाय आला, बाय, आय लव्ह यु, मिस यु.

आता कुठे भेटून करायचं हा प्रश्न होता, रूम शोधली तर उगाच पूर्ण गावला बातमी लागणार, रोज बाहेर म्हणजे लोणावळा किंवा खडकवासला ला जाण शक्य न्हवत. शेवटी गाडी च्या बॅक सीट वर करायचा ठरलं. किरण ला तस सांगितल, की वहिनी ला या ठिकाणी पाठव. जवळपास ७ दिवसानी मी वहिनी ला भेटलो, त्यांची टू व्हिलर माझ्या कार च्या बाजूला लावून कोणाच लक्ष नसताना लगेच मागे बसल्या, मग गाडी मी आशा ठिकाणी नेली की जिथे गर्दी पण असते पण कोणाला संशय पण नाही येणार. आणि आपल्या सारख्याच पोरांना माहीत असता ना रे की कुठं घेऊन जायचं पोरीला. कुठं गर्दी नसते. मी पण तेच केलं.

गाडी लावली, काचा वर केल्या, वहिनी मागे च होती, मी आतून च मागच्या सीट वर गेलो, तिने सगळ्यातआधी मिठी मारली, किस घेतली माझी. तिचा उत्साह मला कळत होता, पण जागा सेफ न्हवती, आणि वेळ पण कमी होता. मी तिला म्हणालो रोमान्स नंतर करू, आधी उरकून घेऊ. तिला पाठीवर झोपवली, तिची लेघींग्स सकट चड्डी खाली ओढली, माझी ट्रॅक पॅन्ट खाली ओढली, लवडा कडक च झाला होता. ती पण ओली च होती. तसाच घुसवला आत पुच्चीत, इकडे तिकडे बघत पटापट झवत होतो. ओली असल्याने लवडा मस्त अलगद जात होता, मी पण ७ दिवसानी भेटल्या मुळे खापाखप झवत होतो, एकंदर भीती च्या वातवरणामुळे, अवघ्या ५ मिनिट मध्ये च पाणी सुटलं. वहिनी ला टिशू पेपर दिला. पाणी पडत च होत पुच्ची तुन. भरभर पुसत कपडे घातले. हा सगळा प्रोग्राम १० मिनीट मध्ये उरकला. तिला खूप बोलायचं होत, मला पण खूप बोलायचं होत. पण न्हवत शक्य, हे दोघाना समजत होत, गाडी पुन्हा तिच्या टू व्हिलर जवळ आणली, ती उतरली खाली. मी विंडो खाली केली, आय कॉन्टॅक्ट झाला, मी तिला सॉरी म्हणालो. तिच्या डोळ्यातून टचकन पाणी आलं रे, मला च कसतरी वाटलं. तिच्या शी मी साधं व्यवस्थित बोललो पण न्हवतो, पण माझ्या मनात भीती होती की कोणी बघेल याची म्हणून मी तिला लगेच झवून सोडली. कारण आता तिच्या आत पाणी सोडणं हे महत्त्वाचं होत.

तीच माझ्यावर प्रेम होतं, हे मला समजत होत, पण आज ती मला ७ दिवसानी भेटली, मी साधं तिची विचारपूस पण नाही केली, फक्त तिला झवलो आणि परत आणून सोडलं. ती माझ्या बद्दल काय विचार करत असेल आता, याचा मी विचार करत होतो. ती समजून घेईल, हा विचार करत मी निघालो. खरच यार, कुठे तरी खूप फील झालं, सारख तिचा चेहरा आणि डोळ्यातून आलेलं पाणी च दिसत होतं. असं वाटलं की आता जावं न तिला उचलून माझ्या घरी बायको म्हणून आणावी.

पण नंतर मोठा श्वास घेत, गेलं भोसड्यात म्हणत, झोपून गेलो.

दुसऱ्या च दिवशी संध्याकाळी ६ वाजता वहिनी चा फोन आला. आणि तिने रडायला च सुरुवात केली, काल मला साधं नीट जवळ घेतलं पण नाही मी फक्त त्याच कामा साठी आहे का ? बापरे १० मिनिट मला सुनावलं तिने. शेवटी मी तिला सगळं सांगितलं की आता असाच होणार म्हणून, जेव्हा कोणी नसेल तेव्हा तुलाच देईन मी टाइम. नाहीतर असाच लपून छपून आपल्याला भेटावं लागेल. मी तिला म्हणालो, मूल होणं आपली प्रायोरिटी आहे ना, आपलं नात नंतर बघू.

त्या नंतर असाच गाडी मध्ये कधी २ दिवस, कधी 5 दिवस जसा वेळ भेटेल तसा च्या अंतराने भेटत राहिलो, जवळपास आम्ही गाडी मध्ये ८ ते ९ वेळा भेटून केलं असावा.

ती जेव्हा यायची तेव्हा मी तिला नेहमी विचारायचो की पाळी आली का ? ती नाही म्हणायची, मला बर वाटायचं.

मे च्या लास्ट वीक मध्ये, 28 का 29 तारखेला मला दुपारी किरण चा फोन आला, मी उचलला, तो म्हणाला गेट वर ये. मी म्हणालो अरे मी, कंपनी त आहे, घरी नाहीये. तो म्हणाला, अरे वेड्या तुझ्या कंपनी च्या गेट वर आलोय,, लवकर बाहेर ये, याला काय झालं विचार करत त्याला आलो म्हणालो. आमचा कंपनी प्लांट मोठा असल्याने मला गेट वर जायला १० मिनिटे लागली, विसीटीर रूम मध्ये बसला होता, रूम मध्ये अजून ३-४ लोक होती. मला बघून मिठी च मारली. मला थोडा अंदाज आला होता. मी म्हणालो, बोल तरी काय झालं ? ती म्हणाला, तुझी वहिनी गरोदर झाली. आम्ही रूम च्या बाहेर गेलो. मी म्हणालो, अरे वेड्या फोन करायचा ना, इतक्या लांब का आला, तो म्हणाला, तू माझं केवढं मोठं काम केलंय काय सांगू तुला, मित्रा. बघ शेवटी प्रॉब्लेम माझ्यात च निघाला. डोळे पाणावले होते त्याचे. तो म्हणाला, तिच्या सकट माझे आई वडील, तिचे आई वडील, सगळे खुश झालोय. माझी लाज राखलीस मित्रा.

मी म्हणालो, आता काळजी घे तिची. तो म्हणाला, अरे वेड्या माझं पोर समजून च तिची काळजी घेईन मी. मलाच तोंडात मारल्या सारख झालं यार. पण इमोशनल व्हायचं न्हवत म्हणून आपली नेहमी ची आयडिया वापरली, मोठा श्वास घेऊन गेलं सगळं भोसड्यात म्हणालो.

विचार केला, साला हिने का नाही मेसेज पाठवला तर तिचा मेसेज आला होता, अगोदर च, मला च वेळ न्हवता वाचायला.

इंग्लिश मध्ये च मेसेज आला होता, hey good news, i am pregnant. Thanks for everything. He is on his way to see you.

संध्याकाळी वहिनी शी फोन वर बोललो काळजी घ्या आता.

इकडे आमच्या फ्रेंड सर्कल मध्ये समजलं की भाऊ नि नंबर लावला. त्याला खूप चिडवून त्याच अभिनंदन केल.

नंतर वहिनी च आणि माझं फोन वर च बोलणं व्हायचं, किरण आधी मधी यायचा भेटायला, त्याच्या मध्ये पण एक प्रकार च आत्मविश्वास आला होता, छान वाटलं बघून. चला कोणाची तरी मदद करून समाधान भेटलं, यातच आनंद मानला मी.

ऑक्टोबर च्या महिन्यात वहिनी च डोहाळे जेवण झालं, प्रोग्राम झाल्यावर आम्ही सगळे मित्र, किरण चे आई वडील बसलो होतो. पाहिलं बाळंतपण असल्याने वहिनी उद्या माहेरी जाणार होती. एक मित्र असाच टाईमपास मध्ये म्हणाला की काका बर झालं तुम्ही नवरा बायको मार्च मध्ये एकट सोडलं, असा वरच्या वर गावी जात जा, २-३ नातवंड भेटतील, किरण च्या वडिलांनी त्याच्या खांद्यावर वर थाप देत म्हणाले, अरे पोरा सांगायचं की आम्हाला, आम्ही गावाला च गेलो असतो की कायम च. त्यांच्या या बोलण्याने सगळे खूप हसलो, पण खरं काय होत हे मला, वहिनी ला आणि किरण ला च माहीत होत. वहिनी गेल्या गावाला.

तिकडे तिला टोकणार कोण न्हवत, त्यामुळे ती बिनदास मला कॉल करायची, एकदा रात्री ८ वाजता काय माहीत पण तिला बघायची खूप इच्छा झाली. तिला कॉल केला आणि सांगितलं की मला बघायचं आहे तुला. तिने लगेच मला व्हाट्स अँप वर व्हिडिओ कॉल केला, तिने रूम लॉक केली, मोबाईल समोर ठेवून सांगितले की फक्त बघा भाऊजी, ती समोर उभी राहिली बघून खूप छान वाटल तिला. मी सहज म्हणालो, माझं बाळ दाखव ना, एक मिनिट म्हणत तिने तिचा गाऊन पूर्ण काढला, फक्त ब्रा होती चड्डी न्हवती. खूप मस्त वाटल मला, माझं मूल माझ्या समोर दिसत होतं तिच्या पोटात. तिला थँक्स म्हणून कॉल कट केला. तिचा काही वेळाने व्हॉइस कॉल आला, खूप गप्पा मारल्या.

२९ नोव्हेंबर ला किरण अर्जंट गावाला गेला वहिनी च्या, दिवाळी ला सुट्टी घेतल्याने मला नाही भेटली सुट्टी, म्हणून आमच्या ग्रुप चे ३-४ जण किरण सोबत गेले गावाला.

१ डिसेंबर, २०१८, सकाळी वहिनी ने एका मुलाला जन्म दिला. डिलीव्हरी पण नॉर्मल च झाली, बाळ पण मस्त एकदम. किरण चा पहिला फोन मला आला, वेड्या ने बाळा चा फोटो पण पाठवला. (शक्यतो आपण पाहिले ५ दिवस लहान बाळाचे फोटो नाही काढत पण त्याने मला द्यायचा म्हणून फोटो काढला, पोरगा आई वर च गेला शेवटी) शनिवार सुट्टी होती, त्याच्या फोन ने उठलो, बाळाचा फोटो बघून मला च रडायला आला, डोळ्यातून पाणी पडलं, चेहरा धुवत, लगेच माझ्या घरच्या ना सांगितलं की किरण ला मुलगा झाला. सगळ्यांना आनंद झाला. पण इमोशनल न्हवत व्हायचं म्हणून परत मोठा श्वास घेतला आणि म्हणालो गेलं सगळं भोसड्यात.

मित्रांनो, सॉरी, मी तिच्या डिलीव्हरी ची च वाट बघत होतो की कधी होतीय, म्हणून च उशिरा केला. चला कुठल्या हि प्रकारची जवाबदारी न घेता माझं स्वतः च मूल जन्मला आलं होतं, बाळाला बघून आलो मी मांडी वर घेऊन खेळवले सुद्धा. वहिनी ने, कोणाच लक्ष नसताना हॉस्पिटलमध्ये डोळ्यात पाणी आणत मला बघत थँक्स म्हणाली. त्यातच जणू सगळं काही ती बोलून गेली.

चला कथा संपवतो, मागच्या प्रमाणे या वेळेस देखील कथा कशी वाटली हे मला [email protected] या वर नक्की कळवा.

आपलाच प्रमोद माने. धन्यवाद.

This story वहिनी सोबत : भाग २ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page