वाचिकेला झवले भाग 2नमस्कार मंडळी मी कारण कथेचा उर्वरित भाग घेऊन आलो आहे .. उशीर झाला बद्दल माफी असावी..

तुम्ही आत्ता पर्यन्त वाचलं की आम्ही स्विमिंग पुल मधे होतो ..

तिने माझ्या छातीवर हात फिरवला माझ्या छातीवर केस होते .. ती बोली मला असे मर्दा सारखी भरगच्च छाती आणि केस पल्यांदा पाहायला मिळाले … सोबत ती थोडी लाजत होती ..

मी विचारलं का लाजते …

ती – माझी पहिलीच वेळ आहे परपुरूषा सोबत ..मी – काही नसतं ग.. स्पर्श तोच सगळं तेच फक्त आपलं मान जे असत ना ते नालायक असत.. आपल्या जवळ ज्या गोष्टी असतात त्याची आपल्याला किंमत नसते ..

मी एक विचारू का?

ती – हा..

मी – तुझा नवरा चांगला जॉब ल आहे घराचं सर्व चांगलं आहे .. मग तू मला का चॉईस केल..

ती – हे बघ करण ते बाहेर जातात तेव्हा ते तिथल्या स्त्री सोबत विथ प्रोटेक्शन संमद ठेवतात.. त्यांनी ते मला खूप आधीच सांगुन ठेवलं होत … त्यांनी मला ही सांगितलं होत तुला हवं तर तू पण एन्योय करू शकते ..पण इज्जत आहे ती जपून …म माझे पण मन मी फक्त पाहण्या साठी तुझ्या जवळ आले ..तुझ मनसोक्त बोलणं ..मनात काहीही नसणं ..caring करणे.. बोलण्यातून मला बऱ्याच  सेफ गोष्टी जाणवल्या तेव्हाच मी क्लोज आले …

तेव्हा मी खाली हात घातला .. तिच्या पुठ्यावराती पडून जोरात दाबल आणि जोरात खेचलं ..

तशी ती बक्क करून माझ्या मिठीत आली तिची स्तनाग्रे आणि कडकं झालेली निप्पल माझ्या छातीवर जनऊ लागली..

तेवढ्यात दोघांची ही डोळे मिटले आणि ओठ ओठांना भिडले ..कमीत कमी १५ मी एक झाला असेल किस ..

तीच्या ओठातील गोडवा अजून ही जाणवतो …

मग किस करून झल्यावरत अचानक तिने मला मागे धक्का दिला .. मी का ग कोणी बघताय का ..नोकर वगेरे ड्रायव्हर..

ती – नाही रे सर्वांना सुट्टी देऊन टाकली आहे ..

मग मी आणखी ओढुन घेतलं आणि आता किस सोबत तिची स्तनाग्र पण कुस्करू लाग लो .. तस् ट्स तिच्या तोंडातून सुत्करे बाहेर पडू लागली ..आता मी तिला स्विमिंग पुल च्या भिंतीवर दाबली होती ..

आणि डाव हात स्तनाग्र आणि उजवा हात पोटावराती फिरवत होतो कधी कधी तिचे खोल बेंबी ल पण कुरवाळत होतो ..

मला पण आता राहवत न्हवते माझी इच्छा होती तिने माझा लंड गप्प करून पकडावा .. पण तिचे हात माझ्या डोक्यात आणि पाठीवर फिरत होते..

मी परत हात खाली नेला मला तिच्या पुच्चीला चोलयाच होत फील करायचं होत मी हात पोट आणि कपड्याचा मधून घुसवण्याचा प्रयत्न केला … तिने पोट फुगवले आणि हूनंनंनंन हम्म्म करू लागली मी तोंडावर ओठ ठेवूनच प्लीज बोलो तीन पोट लुस केलं तसा मी हात आत घातला .. डायरेक्ट पन्ती च्यां आत मध्ये .. तिला जसा झटका बसावा तशी ती शरली .. आणि मला गरमी लागल्यावर मी ..

मी हात वरून फिरवू लागलो ..तिची पुशी clean होती.. मी रब करू लागलं ..आता तिचे ओठ लूज पडले मी चोखत होतो..

मी मझ मधळ बोट आत घातले तस तीनी आ…. केलं …

मी – काय झालं दुखतंय का .. वर्जन तर नाहीस ..मग

ती – नाही रे खुप भरी वाटत अजून करता रहा..

मी बोट बाहेर कडल आणि दोन बोट आत घातली ..वरती बोल दाबला ..आणि तिने करर करून माझ्या ओठांचा चावा घेतला .. मी थांबलो.. तिने डोळे उघटले .. मी खालचा हात बाहेर काढायला . तस तिने डोळे उघडले माझ्या ओठातून रक्त येऊ लागलं .. तशी ती घाबरली .. तिच्या डोळ्यात अश्रू आले .. तीच ते गोंडस रूप पाहून मी मिठी मारली मी बोलो .. ये येडी शांत हो मला काय नाय झालं .. येवड्यान काय नहीं होत मला ..

ती – सॉरी सॉरी बोलू लागली ..मला कंट्रोल नाही झाल..

मी – ऐक ना बाबू शांत हो .. तू एक काम कर मला तुझ्या ओठांच गोडवा डे बास्स..

तिने लगेच माझे ओठ तोंडात घेतले आणि चोखू लागली .. तिची जीभ माझ्या जखमे  वर फिराऊ लागली .. मी तिची जीभ माझ्या तोंडात घेतली आता अमाची जिभेची लगट सुरू झाली ..आणि मी तिचे ब्लाउस कडान सुरू केलं हुक काडले.. आत गुलाबी रंगाची ब्रा होती .. मला कंट्रोल होइना.. मी ब्रा वरती सरवली .. तशी तिचे बोल बाहेर आले ..अगदी मस्त गोरे पण हातात मावणार नाही असे त्यावर फेंट गुलाबी कडक निप्पल ..

मी उजवा बोल चोखू लागलो आणि दावा दाबू लागलो .. मी तिचा हात माझ्या एका हाताने पकडून माझ्या उंडर पँट मधे घातलं ..माझा कडक सोट तिझ्या स्पर्शाने आणखी कडक झालं ..ती त्याला कुरवाळू लागली .. मी अलतू पालटून बोल चोखत होतो.. आता मी तिची साडी सोडाय हात घातला .. तिने लगेच माझा हात पकडला आणि बोली इथे नको बेडरूम मधे जाऊ  कडून टाक इथे नको मी काहीच आईकण्याच्या मूड मध्ये न्हवतो.. एक तर माझ्यातील जनावर लगेच जागा होतो ..त्यात ती शहरातील मैना .. धसमुसळपणा नको म्हणून मी हळू हळू घेत होतो ..

मी तिथेच सोडलं आणि खलन साडी आणि परकर दोन्ही उचललं .. आणि पंती का खाली सरकवली .. पाण्यातून ऐवड स्पष्ट दिसत न्हवत .. मग मी तिला कमरेला पकडून उचलून कत्याव बसवलं आणि पाय फाकवले ..

जसे पाय फाकवले तसे स्वर्गाची दरे उघडली आणि आत गुलाबी रंगाची चादर घेऊन बसलेला निसर्ग दिसला .. मला छतायची खूप इच्छा झाली.. मी जीभ लावली तस तिने सासस  करून सुस्कारा सोडला .. आणि डोक्याला पकडून दाबू लागली ..मी माझी जीभ सगळी आत टाकली ..आणि गप्प घप्प चाटू लागलो..

तिने मला पकडले आणि बोली .. ऐक ना एक वेळ करूया परत ती दिवसभर मला चाटत बास्स.    तस तर .. मला पण करायची ईच्छा खूप झळती .. मी तिला पकडलं खच करून खेचलं ती पाण्यात पडली आता तिच्या मांडया.. पुचि माझ्या पोट पासून ते .. सोट्या पर्यन्त घासत गेली .. तिने लगेच माझी underware Khali सरकवली .. आणि सोट्याला पकडून   माग पूड करू लागली आणि पुचीवर घासून घालून घ्यायचा. प्रयत्न करू लागली ..

मी तिचा उजवा पाय उचलला … थोडा गॅप आला   तिने खाली हात करून सोटा पूचिव सेट केला आणि ओडला जसा मला जाणवलं तास .. काच करून दाचका दिला … तसा माझा ७५% सोट आत गेला .. तिने मान मागे केली आणि तोंडातून ..आ  आ  आई g.. म्हणत मान मागे टाकली ..तिची गोरी पान मान पाहून मला राहवले ..नाही मी लगेच मानेला किस करू लागलो ..मध्येच बाईट करू लागलो ती कामुक होऊ लागली तिने तिची नख माझ्या पाठीत घुसवली होती …आता ती कंबर  हलू लागली.. मग मी पण माग पूड  कबर हळाऊ लागलो…

आता परत मी तिचे ओठ  चोखत होतो..बोल कुस्करत होतो … अस करत करत एक १० मिन झाले असतील … तीच पाणी निघालं .. आणि त्याच गरमिने मझ पण सुटलं .. ती माझ्या मिठीत शांत पडली होती माझा सोट आत होता … वादळ होऊन पाऊस पडल्यावर ची शांतता होती …

ती – खूप छान करतोस रे कुटून शिकलास …

मी – गावठी आहे .. न सर्व काही येतच ..

ती – तुझ्या हाताचा कडक पण ..मन कस भरून गेलं ..मी पाहिलं तर तीच बोल लाल झाले होते .. तिने आणखी एक किस केला आणि पुल मधून बाहेर गेली ..

तिथे मी चार दिवस होतो ..चार दिवस खूप दिवस रात्र रादा केला … तो पुढच्या कथे मधे..तुमचा अभप्राय नक्की कळवा ..


माझा मेल [email protected] हा आहे तुमचा msg ची वाट नक्की पाहतोय … धन्यवाद..

 

 

Loading

0

0

You cannot copy content of this page