वार्षिक स्पोर्ट रिपोर्ट – भाग २

नमस्कार माझ्या मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो
तुम्ही सर्वांनी माझ्या स्टोरीजला जे प्रेम दिलं त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक आभार. तुमच्या अजून काही सूचना किंवा प्रस्ताव असल्यास माझ्या इंस्टा अकाउंट वर नक्की संपर्क साधा इंस्टाग्राम अकाउंट स्टोरी च्या शेवटी मेंशन केलेलं आहे.

तुम्ही आधीच्या भागात वाचलं की जान्हवी काशी ब्रिजेशच्या प्रेमात ओढली जाऊ लागली आता पुढे..
ती आता पर्यंत कोणत्याही परपुरुषांकडे एवढी कधीच आकर्षित झालेली नव्हती पण ब्रिजेशने घातलेल्या मोहिनी पासून ती स्वतःला वाचवू शकली नाही नाही, तिने लाजेने आपले डोळे मिटले आणि जणू ब्रिजेशच्या प्रेमाला मुकसंमतीच दिली, त्याने कशाचीही तमा न बाळगता तिच्या नरम गुलाबी ओठावर आपले ओठ टेकवले आणि तिला हळूच किस केलं आणि हळू हळू तिचा खालचा ओठ आपल्या ओठात घेऊन त्याला चोखु लागला, जान्हवी मात्र एखाद्या मूर्तीप्रमाणे उभी राहून हे सगळं अनुभवत होती आता ब्रिजेशने तिच्या दोन्ही ओठांना चोखायला सुरवात केली आणि काही क्षणांतच जान्हवीला सुद्धा त्याला शरण जावं लागलं, तीसुद्धा त्याच्या किसला प्रतिसाद देऊ लागली आणि दोघेही एका दीर्घ चुंबनात बांधले गेले.

ब्रिजेशने जणू जान्हवीवर चुंबनाचा वर्षांवच सुरू केला आता जान्हवीने तिची जीभ ब्रिजेशच्या हवाली केली आणि तो आधाश्याप्रमाणे तिला चोखु लागला पूर्ण पाच ते दहा मिनिटं तो जान्हवीच्या जिभेतून रसपान करत होता ती सुद्धा तेवढ्याच त्वेषाने त्याला चोखत होती, किस करत करत त्याने त्याचे हात तिच्या भरभक्कम गांडीवर टेकवले आणि जान्हवीची गांड जोर जोरात दाबू लागला हा एक नवीनच अनुभव जान्हवी अनुभवत होती किंवा आंनद लुटत होती. गांडीची मालिश झाल्यावर त्याने मोर्चा तिच्या दुधाळ स्तनांवर वळवला आणि दोन्ही हाताने जान्हवीचे स्तन पिळू लागला तशी जान्हवी तोंडातून सुस्कारे सोडू लागली मात्र ते सुस्कारे ब्रिजेशच्या तोंडात गडप होत होते.

न राहवुन जान्हवीने ब्रिजेशच तोंड धरून तिच्या छातीवर दाबलं आणि स्तन चोखण्याचा इशारा दिला तसा ब्रिजेश एकदम खुश झाला अन त्याने एका झटक्यात तिचा ब्लाउज काढून फेकला आणि आता जानवी फक्त एका जाळीदार लाल ब्रा मध्ये त्याच्या समोर उभी होती, ती ब्रा तिचे मोठे स्तन झाकण्यास असमर्थ वाटत होती तिचे अर्धे स्तन ब्रा मधून बाहेर डोकावत होते ब्रिजेशने जान्हवीला मिठीत घेतले आणि तिला आपल्या छातीशी दाबून धरले तिनेही आपले हात त्याच्या पाठीभोवती आवळले आणि त्याला घट्ट मिठी मारली. त्याने दोन्ही हाताने तिच्या ब्रा चे हुक्स उघडले आणि तिच्या स्तनांना ब्रा नामक कोठडीतुन मुक्त केले.

ब्रा मधून स्तन मुक्त केल्यावर जान्हवीचे स्तन एखाद्या कलिंगडाप्रमाणे डोलत होते ते बघून ब्रिजेशचा लंड एकदम कडक झाला आणि तो खाली जान्हवीच्या मांड्यावर आदळू लागला. जान्हवीला हा स्पर्श हवा हवासा वाटू लागला आणि तिने ब्रिजेशच्या ला अजून जवळ ओढलं. ब्रिजेशने जान्हवीच्या डाव्या स्तनाचा ताबा आपल्या तोंडाने घेतला तर उजवा स्तन हाताने पिळत होता. तो अतिशय जोराने तिच्या स्तनावर तुटून पडला होता आणि जोरजोराने तिचे स्तन आळीपाळीने चोखु लागला. जान्हवी हा सगळा प्रकार सहन करून कन्हू लागली. उमममम….. आहहहह….. म्म्मम…. आईगगगगगग..
अश्याप्रकारे सुस्कारे सोडून ती ब्रिजेशला अजून पेटवू लागली.

खाली मांड्यांमध्ये जान्हवीला ब्रिजेशचा लंड टोचत होता याने ती अजूनच व्याकुळ झाली आणि आपले स्तन ब्रिजेशच्या तावडीतून सोडवत ती सरळ गुढघ्यावर येऊन बसली आणि ब्रिजेशचा लंड पँटवरून कुरवाळू लागली.
आपल्या लंड बरोबर जान्हवीला खेळताना पाहून ब्रिजेशला फार आनंद झाला. ब्रिजेशने जान्हवीला पॅन्ट काढायची सूचना केली तसा तिने त्याच्या पॅन्टची बटन काढून पॅन्ट खाली सरकवली सोबतच त्याने घातलेली जॉकी ची चड्डी सुद्धा उतरवली. समोरचा नजारा बघून तिचे डोळे विस्फारले आणि उठून तशीच बेडरूम कडे पळत सुटली.

तिच्या मागेच ब्रिजेशसुद्धा गेला आणि तिला काय झाले याबद्दल विचारणा करू लागला. तेव्हा “तुझा लंड किती मोठा आहे याला बघून मी घाबरले” अस उत्तर जान्हवीने दिल. त्यावर ब्रिजेशने तिला विचारलं “का बरं एवढा मोठा लंड कधी बघितला नाही का? तुझ्या नवऱ्याचा तर असेल ना एवढा?” त्यावर ती उत्तरली “त्यांचा याच्या अर्धा सुद्धा येणार नाही” ब्रिजेशने जान्हवीला खाली बसवलं आणि तिच्या हातात लंड दिला आणि तिला लंड चोखायचा इशारा दिला. जान्हवीने हळू हळू त्याच्या लंडच्या शेंड्यावर आपली कोमल जीभ फिरवायला सुरवात केली.

जान्हवीने ब्रिजेशचा लंड चाटून पुर्ण ओला केल्यानंतर त्याला तोंडात घ्यायला सुरवात केली पण त्याचा लंड एवढा जाड आणि लांब होता की तो मोठ्या मुश्किलने तिच्या तोंडात मावत होता तिने कसेबसे त्याला चोखले आणि विचार करू लागली की जर हा तोंडात जातांनीच एवढा त्रास देत आहे तर पुच्चीत घातला तर क्या होईल आणि कदाचित गांडीत घातला तर…….?
विचार करूनच तिला घाम फुटू लागला ब्रिजेशने मस्त १० १५ मिनिटे आपला लंड चोखुन घेतला आणि आता वेळ होती ती म्हणजे तिच्या पुच्चीवर मोर्चा चढवायची.

ब्रिजेशने जान्हवीला उभं केलं आणि तिच्या मागे जाऊन तिच्या गांडीवर जोरदार चापट लगावली आणि तिला बेडवर उचलून फेकलं आणि तो जान्हवीच्या दोन्ही पायात येवून बसला, नंतर त्याने जान्हवीचे दोन्ही पाय हवेत वर केले तिला तिची गांड थोडी वर करायला लावली आणि दोन्ही हाताने तिची साडी काढून फेकली आणि परकर पायातून काढून घेतला तशी ती लाजली त्याने क्षणाचाही विलंब न करता तिची त्रिकोणी आकाराची चड्डी जी आतापर्यंत तिच्या पुच्चीच दर्शन ब्रिजेशला घेण्यापासून रोखत होती तिच्यात त्याने आपले दोन बोटे फसविली आणि टर्रर्रर्रर्रर्ट करून चड्डी फाडून टाकली.

घडलेला प्रकार पाहून जान्हवी शरमेने पाणी पाणी झाली होती आणि तिचा चेहरा लाला बुंद झाला होता. आता दोघेही सर्वांगाने नग्न होते. ब्रिजेश जान्हवीचे अंग अंग निहारत होता आणि तिच्या अद्वितीय सौंदर्याचा आनंद लुटत होता. त्याची नजर जान्हवीच्या पुच्चीवर गेली एक बंद लिफाफ्या प्रमाणे तिच्या पुच्चीच्या पाकळ्या बंद होत्या. ब्रिजेशने तिच्या पुच्चीला हाताने स्पर्श केला तशी ती शहारली, जणू तिला याआधी कोणीच तिथे स्पर्श केला नसावा तिच्या पुच्चीवर एकही केस नव्हता अस वाटत होत एका कुमारिकेची पुच्ची ब्रिजेश पाहत आहे. जान्हवीने त्याचा हात धरला आणि तिथेच तिच्या पुच्चीवर दाबून धरला.

ब्रिजेशला कळलं की जान्हवीला काय हवं आहे, त्याने हळूच त्याच मधलं बोट तिच्या पुच्चीच्या आत घालायला सुरवात केली तशी ती जोरात ओरडली तिची पुच्ची खूप टाईट होती तस तीच कण्हन अजून वाढलं, उममम…. अहहह…. ब्रिजेशहहहह…. अहहह अशी ती कण्हत होती आणि तिचा आवाज बेडरूम मध्ये घुमत होता. तिची पुच्ची मस्त पानी सोडू लागली होती जे ओघळत ब्रिजेशच्या हातावर येत होत ब्रिजेशने १० मिनिटे बोट आत बाहेर करत जान्हवीला चांगलीच पेटवली आणि तिचे उसासे अजून वाढले. आता तिचे पाय वर उचलायची ब्रिजेशला गरज पडली नाही कारण तिनेच तिचे पाय त्याच्या समोर फाकवले होते.

जान्हवीने तिचे पाय अश्या प्रकारे फाकवले होते जणू तिने आता सर्वस्व ब्रिजेशला अर्पण केले होते. तो उठला आणि तिची गांड पकडून त्याने तिला स्वतःजवळ ओढले आणि तिच्या नाजूक पुच्चीवर आपले ओठ टेकवले. तस केल्याबरोबर तिच्या चेहऱ्यावरचे आवभाव बदलले आणि इकडे ब्रिजेश तिची योनीचे चुंबन घेत होता. जान्हवीने त्याच डोकं धरलं आणि दोन्ही पायाच्या मध्ये घट्ट दाबून धरलं, तशीच त्याने तिच्या पुच्चीवरून आपली जीभ सर्रर्रर्रर्रकन फिरवली आणि तिने आपली गांड अजून वर करून त्याच्या कार्याचे समर्थन केले.

जान्हवीचा प्रतिसाद पाहून ब्रिजेशला जोश आला आणि तो जाईल तेवढी जीभ जान्हवीच्या पुच्चीच्या आत घालून तिला जिभेनेच झवू लागला, तशी ती कन्हू लागली आणि आपल्याच हाताने आपले स्तन दाबू लागली. ब्रिजेश इकडे जिभेने तिच्या पुच्चीचा आस्वाद घेत होता आणि जान्हवीचे आअहहहह….. उममममम…. आहह असे सूर बेडरूम मध्ये विहार करत होते. तेव्हढ्यात जान्हवीचे शरीर थरथरू लागले आणि तिच्या तोंडून आई…. गगगगगगग अशी किंचाळी बाहेर पडली तिने दोन्ही मांड्या आवळल्या आणि ब्रिजेशच तोंड पायात दाबून घेतलं. जान्हवीने तिच्या कामरासाची वर्षा ब्रिजेश वर केली होती आणि त्याचा चेहरा त्या कामरसाने अधिकच चमकत होता. त्याने उरला सुरला कामरास आपल्या जिभेने साफ केला, मुख्य म्हणजे त्याने एकही थेंब वाया जाऊ दिला नाही.

This content appeared first on new sex story .com

जान्हवी आता पूर्ण भांबावून गेली होती आता तिने ब्रिजेश ला जवळ ओढले आणि त्याच्या कानात कुजबुजली “ब्रिजेश आता नको अंत पाहू, प्लिज घाल तुझा सोटा माझ्या पुच्चीत पण जरा आरामाने करशील मी अजून वर्जिन आहे” त्यावर ब्रिजेश अव्वाक झाला आणि विचारलं “पण तुझं तर लग्न झालंय ना?” जान्हवी ने उत्तर दिले “हो रे पण माझ्या नवऱ्याचा लंड खूप लहान आहे आणि त्याच्याने अजून पण माझी सील नाही तुटली, म्हणून प्लिज आरामात”
अस म्हणून जान्हवीने स्वतः त्याचा लंड हातात धरला आणि योनीच्या भोकावर ठेवला आणि लगेच ब्रिजेश ने थोडा धक्का दिला, तशीच जान्हवीला दुखलं आणि ती हात पाय झाडू लागली.

जान्हवीने त्याची कंबर पकडली आणि त्याला दूर ढकलू लागली “नको रे ब्रिजेश राहू दे, खूप दुखतंय मला, माझ्याने नाही होणार हे सगळं”
ब्रिजेश : अग मी हळू करतो नाही दुखू देत तुला.
ब्रिजेशला माहीत होतं की जान्हवीला चान्स दिला तर त्याल झवूच देणार नाही म्हणून त्याने लंड पुच्चीवर सेट केला आणि एक धक्का दिला व यावेळी थोडा जोरात दिला. पुच्चीत असणाऱ्या पाण्यामुळे धक्का देताच लंड अर्धा आत गेला आणि जान्हवी तडफडू लागली.
जान्हवी : ब्रिजेश कुत्र्या काढ तो तुझा सोटा बाहेर, आई गगगग मेले. काढ लवड्या, काढ रे!
जान्हवीच्या शिव्या बाहेर जाऊ नये म्हणून ब्रिजेशने तिच्या तोंडात तोंड दिल आणि तिची जीभ चोखु लागला.

काही क्षणानंतर तिचा आवेग कमी झाला आणि ब्रिजेश ने पुन्हा एक धक्का दिला आणि त्याचा लंड तिची पुच्ची चिरत सरळ आत मध्ये गेला. तशे तिचे डोळे एकदम पांढरे झाले आणि ती काहीच प्रतिक्रिया देत नाही हे पाहून ब्रिजेशची गांड फाटली, पण काही सेकंदात तिच्या डोळ्यातून अश्रू बाहेर पडले आणि तोंडातून शिव्यांची रांग.
जान्हवी : फाडली रे लवड्या, आधीच सांगितलं होत ना तुला झवाड्या मग आरामात टाकायचं ना.
आई।।। गगगगगग किती दुखतंय
ब्रिजेशने पुन्हा एकदा तोंडात तोंड घालून जान्हवीचे तोंड बंद केले आणि काही वेळ तसाच तिच्या अंगावर पडून राहला.

काही वेळ निघून गेल्यावर सुद्धा जान्हवीचे दुखणं कमी नाही होत आणि जान्हवी त्याला खूप शिव्या देत असते ब्रिजेशला या गोष्टीचा भयंकर राग येतो आणि तो सर्व राग तिला झवताना काढतो तो जोर जोरात त्याचा लंड आत बाहेर करू लागतो, थप थप थप असा आवाज घुमू लागतो आणि तो पूर्ण ताकदीने तिला झवू लागतो, तीच विव्हळण सुद्धा तेवढंच वाढलेलं.
ती कन्हू लागते आअहहहह…. अम्मम्म्म…. उममम नको ना रे ब्रिजेश नको ना सोड मला.
ब्रिजेश मात्र काही ऐकण्याच्या तयारीत नसतो तो नराधम पूर्ण वेगात आपला तिच्या पुच्चीत आत बाहेर करू लागतो.

काही वेळ याच पोझिशन मध्ये झवून काढल्यानंतर तो तिचा एक पाय आपल्या खांद्यावर घेतो आणि पुन्हा आपला लंड तिच्या पुच्चीत कोंबतो आणि जोर जोरात झवू लागतो तिचे मोठं मोठाले स्तन जोर जोरात हलत असतात आणि सोबत जान्हवीच्या तोंडून निघत असतात त्या घाण घाण शिव्या. त्या शिव्या एकूण ब्रिजेशचा स्पीड कमी होईल ही तिला असणारी आशा फोल ठरते आणि ब्रिजेश आधी त्वेषाने तिची पुच्ची मारत असतो आणि
सोबत तिला सुद्धा शिव्या देत असतो. ब्रिजेश दोन्ही हाताने जान्हवीचे स्तन पकडतो आणि चांगलेच पिळुन काढतो.

नंतर तो त्याचा लंड बाहेर काढतो आणि तिला पलटी करून डॉगी स्टाईल मध्ये जान्हवीला ओणवे करतो आणि मागून तिच्या पुच्चीत लंड सेट करून एक जोरदार धक्का देतो तसा त्याचा पूर्ण लंड जान्हवीच्या पुच्चीत शिरतो आणि जान्हवी ओरडून उठते.
जान्हवी : अरे झवाड्या कुत्री समजलास काय, आरामाने कर ना प्लिज मला खूप दुखतंय रे.
मी तुझ्या पाया पडते काही तर तरस कर माझ्यावर.
पण ब्रिजेश काही ऐकत नव्हता आणि जोर जोरात झटके देत होता.

ब्रिजेश जान्हवीच्या पुच्चीत जोर जोरात लंड आत बाहेर करत होता आणि काही वेळात तीच शरीर थरथरायला लागलं आणि तिने पुच्ची आवळून घेतली आणि सारररर सर्रर्रर्र आपल्या कामरसाची धार ब्रिजेशच्या लंडावर सोडली ब्रिजेश हे सगळं पाहून अजून उत्साहित झाला आणि जोरात दणके देऊ लागला, जान्हवीची आजच सील तुटल्याने तिला असह्य वेदना होत होत्या ती कण्हत होती रडत होती ब्रिजेशला शिव्या घालत होती पण ब्रिजेश काही ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. ती त्याला विनवणी करत होती आणि ती तेवढ्याच निर्दयतेने तिच्या पुच्चीत आपला लंड कोंबत होता.

जान्हवी : सोड रे लवड्या पंजाब्या मी काही तुझ्या गावची रांड नाही जो एवढा झवतोय.
ब्रिजेश : तू त्या रांडेपेक्षा झवाडी आहे तेव्हाच तर तुझी गांड एवढी फुगली ना?
जान्हवी : अरे झवाड्या तूच पहिला जो मला असा झवतोय. आरामाने कर रे, आईगगगग मेले.
हे सगळं एकूण ब्रिजेशच्या आतमधील पुरुष अजून पेटून उठत आणि तो अजून जोरात दणके द्यायचा असा खेळ सुमारे २५ ते ३० मिनिट चालला आणि त्यानंतर ती वेळ आली जेव्हा ब्रिजेशचा बांध फुटणार होता, त्याने जोरात दणके द्यायला सुरुवात केली आणि जान्हवीला विचारलं “ये साली रांड आता बघ माझं वीर्य कस तुझ्या पुच्चीत आत घालतो ते”
अनिता : नाही रे लवड्या आत मध्ये नको सोडुऊऊ.

जान्हवी वीर्य आत न सोडण्याची विनंती करत होती रडत होती पण ब्रिजेश काही ऐकत नव्हता. आणि शेवटी त्याने आपल्या गरम वीर्याची धार जान्हवीच्या पुच्चीत सोडून शांत झाला. तो शांत झाला होता पण जान्हवीचे रडणे काही थांबत नव्हते, तिचा बलात्कार झाला होता असे मुळीच नाही तिची संमती होतीच तिला ही तेच हवे होते पण जो त्रास ब्रिजेशच्या मोठ्या लंडमुळे तो सहजपणे विसरता येईल असा नव्हताच. ब्रिजेश बेडवर आडवा झाला आणि जान्हवी सुद्धा त्याच्या बाहुपाशात प्रेमाने विसावली. तुच्या मांड्यांमध्ये दरवळणारा तो विर्याचा सुगंध सगळी कथा आपल्याच शब्दात सांगू लागला.

पुढे काय घडले हे सांगण्यासाठी या कथेचा दुसरा भाग लवकरच घेऊन तुमच्या सेवेत मी हजर राहील ?
ही कथा कशी वाटली हे तुम्ही कळवू शकता आणि तुमचे काही सुझाव असतील तर तुम्ही bollywood_._glamour या इन्स्टाग्राम अकाऊंट वर मला msg करून कळवू शकता. तुम्ही दिलेल्या भरघोस प्रतिसादाबद्दल पुन्हा एकदा धन्यवाद. कुणाला आपल्या भावना व्यक्त करायच्या असल्यास नक्की DM करा. तुमची privacy राखली जाईल.

This story वार्षिक स्पोर्ट रिपोर्ट – भाग २ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page