वृषाली वहिनी

नमस्कार मित्रांनो मी राधे पुण्यात राहणारा एक साधारण घरातील मुलगा आता पर्यंत मी 3 स्टोरी लिहल्या आहे, तुमच्या मिळालेल्या प्रतिसादा बद्दल धन्यवाद.

तुम्हाला आधीच सांगितल्या प्रमाणे मी चाळी मध्ये राहतो, तिथे माझे सम्बध शेजारच्या काकू सोबत व ताई सोबत झाले होते ते तुम्ही मागच्या स्टोरी मध्ये वाचलं असेल, काकूंच्या मुली मुळे आमचं भेटणं खूपच कमी झालं होतं, पण ताई सोबतच नात आणखी घट्ट होत जातं होत, ताई खूपच झवाडी होती हे मला कळत होतं कारण सकाळी काम उरकून माझ्या कडे आली की आम्ही रोज सेक्स करायचो, कधी कधी माझ्या घरी कोणी नसलं तर ती माझ्या घरी झोपायला यायची रात्र भर झवून घ्यायची, मला पण तिचा सहवास आवडत होता पण म्हणतात हा मांजर कितीही डोळे बंद करून दूध पिल तरी लोकांना माहिती होतच, तसच त्यानंतर आमच्या लाईफ मध्ये झालं, ताई ने त्या मुलाला सोडून दिलं होतं त्यामुळे ती माझ्यात खूप गुंतली होती, माझ्यावर कोणी शंका घेणार नाही असं ताईला वाटत होतं, म्हणून आम्ही एकमेकांना हवं तेव्हा भेटत होतो खूप वेळ सेक्स पण करायचो, तर झालं असं की एक दिवस आमचा सेक्स सुरू होता दोघेही बिना कापडाचे एकमेकांच्या मिठीत होतो, आज ताई माझ्या सोट्या वर बसून उड्या मारत होती, खूपच जोरात झवून घेत होती, तितक्याच मला दरवाजा ला कोणी हाथ लावून उभा आहे याची चावूल लागली.

मी ताईला थांबवलं व बोललो कोणीतरी आहे ती घाबरून गेली तिला खाली उतरून ड्रेस घालायला सांगितला, बाथरूम मध्ये जा बोललो ती गेली मी दरवाजा उघडला तर ताई ची वहिनी वृषाली उभी होती, मी लगेच तिला बोललो काय वहिनी कसा काय आल्या, काही काम आहे का? मी नॉर्मल विचारलं ती बोलली बालीताई आल्या का तुझ्या कडे?

मी नाही म्हणत मान डोलावली, ती निघून गेली, वृषाली ही बालीताईच्या भावाची बायको ताईची वहिनी म्हणून मी पण तिला वहिनीच बोलायचो, वहिनी रंगाने सावळी एक मुलीची माय होती, पण छोट्या उंची मध्ये गोल मटोल दिसायची, मस्त छातीचा फुगवटा नाजूक कम्बर 4 फीट उंची असणारी पण तिची गांड खूप भारी शेप मध्ये होती, म्हणजे तिच्या गांडी कडे बघून कोणालाही खाज सुटेल अशी ती स्त्री होती.

This content appeared first on new sex story .com

वहिनी ला काही शंका आली नसेल अस आम्हाला वाटत होतं बहुतेक आली होती पण तिने आम्हाला दाखवलं नाही, आम्ही आमच भेटणं थोडं कमी केलं ताईला कंट्रोल होत नव्हत पण मीच तिला सांगितले काही दिवस कळ काढ बघू तर वहिनी कोणाला काही बोलते का?

वहिनी कोणाला बोलली तर नाही पण ती माझ्या घरी जरा जास्त चक्कर मारायची फक्त हेच विचारत होती ताई आल्या का? मी नाही बोललो की निघून जायची. ताईला बघायला मूल येणं सुरू झाली होती ताईच लग्न होणार अस दिसत होतं, ताई पण मला सांगत होती आता जे करायचे ते करून लग्नानंतर मी नाही भेटणार तुला झालं पन तसंच ताईच लग्न झालं ताई सासरी निघून गेली, त्यानंतर मला वाहिनीचा पूर्ण गेम समजला की वहिनी ने ताई लग्न लावण्याचा तगादा लावला म्हणून इतक्या लवकर सगळं झालं. माझं मन घरी लागत नव्हतं माझी पण 12 वी झाली होती म्हणून मी दुसऱ्या गावाला राहण्याचा निर्णय घेतला, मी 3 वर्ष बाहेर गावी कॉलेज ला शिकायला गेलो, घरी फक्त सुट्टी मध्ये यायचो, ताईला पन आता थोडासा विसरून गेलो होतो, शेवटच्या वर्षे झाल्यावर मी घरी परतलो, 3 वर्षा मध्ये घर पण दुसरीकडे शिफ्ट झालं होतं, नवीन शेजारी नवीन घर होत पण मनाच्या एका भागात ताई तर होतीच.

तुम्ही दिलेल्या प्रेम बद्दल धन्यवाद

अभिप्राय कळवा

[email protected]

This story वृषाली वहिनी appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page