वैशाली ची परीक्षा

वैशाली ही एक चांगल्या घरंदाज कुटुंब स्त्री आहे. ती आपल्या मिस्टर पतिदेव राम बरोबर पुणे मधले राहते. राम हे धर्म ने बाऱ्हामन होते. आणि मोठ्या मोठ्या पूजा विधी चे काम करायचे गावा मध्ये आणि तालुका मध्ये राम आणि त्याचा कुटुंब ला मोठा मान सन्मान होता. राम ही आपल्या कुटुंब आणि बायको ची चांगली काळजी घेत असे. राम ची बायको वैशाली दिसायला आती शय सुंदर गोरीपान होती. तिच्या शरीराने भरीव होती. वैशाली च स्वप्न होते की ती एक सरकारी अधिकारी व्हावे. त्या साठी ती जी तोड मेहनत करत होती. आणि त्या मेहनती ला राम चा तितकाच पाठिंबा होता. राम प्रत्येक वेळी तिच्या बरोबरच असायचा. काही महिन्या नंतर वैशाली चे सरकारी परीक्षे चे पेपर सुरू होणार होते. ती दिवस रात्र अभ्यास करायची. तिचे 4 पेपर होते. प्रत्येक पेपर मध्ये एक दिवस गॅप होता. परीक्षा च दिवस आला होता. तिचे एक्स म सेंटर हे घरा पासून दूर होते. राम तिला सोडायला सेंटर वर पोहचला होता. वैशाली मेकअप करून मस्त नवारी साडी मध्ये हाथ मध्ये बांगड्या आणि पाया मध्ये पैंजण घालून सेंटर मध्ये पोहचली होती वैशाली ज्या वेळ एक्झाम हॉल मध्ये पोहचलो तिच्या पैंजण च आवाज सर्व हॉल मध्ये घुमू लागला होता सर्व परीक्षेत तीच्यकडे पाहू लागले होते. वैशाली ही पहिल्या पासून सुंदर होती पण साडी मध्ये तर कायमत दिसायची त्या मध्ये तिचा नव्या लग्नं झालेला स्त्री च मेकअप त्या मध्ये चार चांद लावून गेला होता. तिने तिचे ब्लाउज चे स्ट्रीप एकदम लहान असतात, दिसायला एकदम क्युट आहे, तिचे शरीर एकदम दुध सारखे गोरे पान आहे आणि तिचे ओठ पण एकदम गुलाबी आहेत. तिच्या ओठ च्या खाली एक काळा तीळ आहे जो तिची सुंदरता खूप वाढवून देतो. तिचे केस कमरे पर्यंत आहेत आणि तिचे पोट पण एकदम गोरे पान आहे आणि तिची बेंबी पहिली कि कोणी पण वेडे होऊन जाईल. त्या तिची उघडी गोरी पाठ आणि तिची कमर, गळ्यात लटकणारे मंगळसूत्र, सुंदर चेहरा, मोठे मोठे डोळे, टोकदार नाक, एकदम गुलाबी आणि कामुक ओठ, भरलेला चेहरा आणि तिचे टोकदार बॉल, गुलाबी आणि फुगलेले गाल सुंदर होते. आणि खाली तिची सुंदर चिकणी कमर आणि तिची एकदम क्लीन शेव पुच्ची वेड लावत

त्यात तिच्या ब्लाउस मधले मोठे मोठे रसाळ आंबे हा, पूर हातभार घातलेल्या बांगड्या, हे सर्व घालून ती एक्साम हाल मध्ये आली होती तिला माहित आहे या सरकारी परिक्षे नंतर तीच्ये आयुष्य बदलणार आहे. वैशाली च नंबर लास्ट मधून मधून दुसऱ्या बेंच वर आलं होता. तइची बेंच हि वर्ग चा एका कॉर्नर ला होती. ती आपल्या बेंच वर बसली त्या नंतर एक पिळदार स्नायू, दंड आणि मजबूत शरीरयष्टी असलेला तरुण तिच्या समोरआला त्याने वैशाली ला पाहून हसले. वैशाली ने पण स्मिली दिली. आत तो तिच्या पाठच्या बेंच वर बसला होता पेपर सुरु झाला झाला होता. वैशाली पटापट पेपर लिहायला लागली होती काही कअर्धा तास ने वैशाली ला अप्लाय पाठीवर काही स्पर्श झाल्या चे समजले तिचे अंग शहारून निघाले. तिने मागे पहिले तर तो तरुण अविनाश होता. अविनाश हा पोलीस बढती मिळण्या साठी परीक्षा देत होता. तो स्वतः पोलीस अधिकारी होता पण खालच्या दर्जा चा. वैशाली ने मागे वळून रागाने पहिले अविनाश थोडा घाबरला आणि तो हसला. वैशाली च मागे बघण्या मुले तिच्या बांगड्या आवाज मुले पूर्ण हॉल मध्ये आवाज झाला.

सर तिच्या जवळ आले आणि तिला कॉपी करते म्हून ओरडू लागले. बिचारी काही बोलू शकली नाही. नंतर परत वैशाली पेपर लिहू लागली होती. पार्ट १५ मिनीट ने वैशाली च पोट वर गुदगुल्या झाल्या सारख्या वाटू लागल्या होत्या. आता वैशाली ला स्वतः ला कंट्रोल करणे अवघड झाले होते. वैशाली परत उभी राहून काही बोलणार तितक्यात तिच्या गाडी मध्ये वणष पाठून बोट घातले. आणि ती शॉक झाली आणि परत रागाने मागे बघू लागली अविनाश ने लगेच स्वतः पेपर वर लक्ष्य दिले. तिच्या उभे राहण्या मुळे सर च परत लक्ष्य तिच्या कडे गेले. सर नि तिला तू शो शायनिंग करायला अली आहे का पेपर द्यायला बोलले. वैशाली नाराज होऊ खाली बसली तिच्या संपत काही पर्याय नव्हता. काही वेळाने वैशाली च्या खाकेतून अविनाश ने बोटे घालून तिचे अंबे वरून चोळू लागला होता. वैशाली शांत कंट्रोल करून पेपर लिहीत होती. पाठी मागे अविनाश तिच्या शरीराशी खेळत होता. वणष आत वैशाली च्या ब्लाउस चे हुक काढायला मध्ये हाथ घालून वैशाली ची ब्रा ची स्ट्रीप ओढायला लागला होता. अविनाश च हाथ वैशाली च ब्लाउस मध्ये होता. आता तो वैशाली ची मऊ पाठ आपल्या मजबूत हाथाने कुरवटाळत होता. पहिल्यांदा वैशाली ला एका परपुरुष च स्पर्श होत होता. तिचे अंग मध्ये करंट धावू लागला होता. पेपर चा वेळ पूर्ण झाला होता सर्व नि पेपर जमा करायला सुरवात केली होती वैशाली त्याला सांगत प्लिज तुझा हाथ हटव असे करू नकोस. प्लिज मला पेपर लिहायला दे पण अविनाश चे चाळे सुरु होते

आता पेपर जमा करून सर्व जण निघायला लागले होते. वैशाली पण आता बाथरूम चा दिशेनं निघाली होती अविनाश पहिलाच बाहेर पडला होता. आता अविनाश ने पहिले वैशाली ला बाथरूम च दिशेने जाताना तो समजून गेला होता ती का जआत आहे. तो ठिकाणी कोणी नव्हते आता. अवि वैशाली ला हाक मारायला लागला. ” हॅलो ” ‘हॅलो. वैशाली पलटली आणि तिने व पहिले आहे राग ऊन बोलली तुमच्या सारख्या मुलाचं तोंड फोडले पाहिजे तुमच्या घरी आई बहीण वैगेरे नाही आहेत का? लाज नाही वाटत हे करायला? आव बोलला ज्या वेळी एवढी सुंदर स्त्री समोर असेल तर कोणता हि मर्द कसा कंट्रोल करेल स्वतः वर सॉरी मला माफ कर हवे असेल तर मी स्वतः वर ताबा ठेवू शकलो नाही. आणि सॉरी तुम्हाला राग आला असेल तर सॉरी थांबा मी तुमचा ब्रा चे हुक लावतो. व बोलला. वैशाली – काही गरज नाही आहे त्याचे मी लावेल. व त्यात – काय एवढे तर झाले. वैशाली विचार करू लागली कि ब्रा चा हुक लावण्या साठी परब ब्लाउस काढायला लागेल तो या घाण बाथरूम यामध्ये. तितक्यात व पुढे आलं आणि वैशाली च्या पाठी गेला आणि वैशाली ला भिंती टेकवले. वैशाली – ठीक आहे लवकर कर, अविनाश ने वैशाली चे ब्लाउस चे हुक काढायला सुरवात केली. आणि वैशाली ची गोरी पाठ अविनाश समोर पार्ट नागडी झाली होती. आता ती गोरी पाठ अविनाश कुरवाळत होता. वैशाली ला पण आता वासना उभारून अली होती खाली पॅंटी मध्ये अविनाश च पण ८ इंच चा लंड वैशाली गांडी मध्ये साडी वरून आत जात होता अविनाश ने वैशाली चे पाठी मन वर किसिंग करायला सासुर्वात केली होती. वैशाली शरीरात वासाने च अग्नी भडकू लागला होता. तिचा स्वतः वरचा कंट्रोल सुटत चालला होता. वैशाली – के काय करतो आहेस. अविनाश – जायची तुला गरज आहे, वैशाली – प्लिज असे करून नकोस मी एक लग्न झालेली स्त्री आहे माझ्या साठी हे पाप आहे, अविनाश – पाप आणि पुण्य आपण ठरवत नसतो. प्लिज मारा करून दे जेव्हा पासून तुला पहिले त्या पासून मी स्वतः वरचा कंट्रोल सोडून बसलो आहे. तुझ्या शरीर वर घायाळ झालो. तुझा नवरा कगरच लकी आहे त्याला अशी बायको भेटली. अविनाश ने वैशाली चा साडी वरती उचली वैशाली चे गोरीपान जांघा अविनाश कुरवाळू लागला होता. आता अविनाश वैशाली चा पाठून पुढे आला. वैशाली – प्लिज थांबा ना. मला कसे तरी होत आहे. मी एक पाटीवरता स्त्री आहे माझ्य साठी हे पाप आहे. अविनाश वैशाली चा चेहरा नाक कां हॉट सर्व चोखत होता. वणष चा ८ इंच च अजगर वैशाली चा बिळयात जायला फडफडत होता. वणष वैशाली चे बॉल वरून कचकच चोळत होता. आणि एक हाथाने ने वॆशाली ची पुची कुरवाळत होता. अचानक वणष ने वैशाली च्या चड्डी मध्ये हाथ घातला. वैशाली सुस्काऱ्या मारू लागली. आह्ह्हह्ह्हह्हह्ह्ह आई ग मेले.. आह्ह्हह्ह्हह्ह्हह आह्ह्ह प्लिझझ्झ सोड ना. बोलू लागली पण वणष ला आपली शिकार घालायची नव्हती. अविनाश च कडक हातातच हवं स्पर्श वैशाली च्या पुची ला लागला. आणि पुची मदशये वीर्य च ओढा वाहू लागला होता. त्याच्या धारा मुले वैशाली ची चड्डी निकर कामरसाने ओली झाल. शेवटी वैशाली ची वासना शांत झाली होती. पण तरी हि अविनाश तिच्या माने वर गेल्यावर किसिंग करणे सुरु होते. त्याचा एक मर्दानी हाथ वैशाली चे अम्मे मसलत होता. वैशाली भान वर आली तिने वणष ला दूर लोटले. अविनाश ला धक्का बसला.

वैशाली – मला जाऊ दे आता तू खूप काही माझ्या बरोबर केले आहेस जे चुकूं ची आहे त्या साठी मी स्वतः ला माफी नाही देऊ शकत. अविनाश ठीक आहे. तू जाऊ शकतेस. वैशाली जायला निघाली. वैशाली – तुला परीक्षा द्यायची नवहती तर दुसऱ्या कोणाची मेहनत का व्यय घालतवतो आहेस. तुला तुझ्या भविष्य च पडले नाही पण माझे भविष्य प्लिज वाया घालवू नकोस मी या साठी खूप मेहनत केली आहे. तुझ्या सारख्या फालतू चा नाडा पायी हे बरबाद नाही कारसायचे

अविनाश – ओह मॅडम तुम्हाला कसे माहित मी फालतू आहे

वैशाली – तुझ्या वागण्या चालण्या वरून

अविनाश – मॅडम तुम्ही ज्या परीक्षा देत आहेत ना त्या आमच्या देऊन झाल्या आहे. इकडे आणा तो पेपर त्याने बॅग खोलून तो पेपर काढला आणि पूर्ण उत्तर सांगितले वैशाली नि चेक केले. आणि धक्का बसला कि सर्व उत्तर बरोबर होती.

वैशाली – एवढा हुशार आहेस तर मग ये फालतू चे नाद का करतोस. अविनाश – माझी कमजोरी आहे स्त्री त्या शिवाय मनाला किक बसत नाही

वैशाली – अच्छा आता समजले. पण प्लिज मी त्या त ली नाही आहे माझ्या पशुसन दूर राहा.

अविनाश – ठीक आहे या पुढे मी आत तुमच्या काही करणार नाही. जा. वैशाली आपली साडी नीट करू लागली.

वैशाली चकित झाली पण खुश होती ती निघाली खाली आली. तेथे तिचा नवरा उभा होता. कुठे होतीस तू आणि आपला अवतार पहिला आहेस का. तिचा नवरा बोलला. वैशाली घाबरली होती. तिने आरशात पहिले तिचे केस वसिकतले होते लिपस्टिक पुसली होती. ती बाईक वर बसून निघाली. दुसरा पेपर आलं होता.

वैशाली नेहमी प्रमाणे नटून थाटून एक्साम द्यायला निघाली होती. ती हॉल मध्ये आली होती नजर व वरती ला शोधत होती. पण व दिसला नाही. तिला आता माहित होते कि अविनाश तिला आत त्रास देणार नाही. त्या मुले ती निश्चित होती. अविनाश आलं त्याची नजर वैशाली वर पडली वैशाली पहिल्या पेक्ष्या हि जास्त सुंदर दिसत होती. पण ठरल्या प्रमाणे त्याने तिला न पहिल्या सारखे केले. आणि एक्साम सुरु झाला. वैशाली आता खुश होती. पण जसा पेपर आला ते पाहून वैशाली चे चेहरे बारा वाजले होते होते. लग्न आणि संसार च मध्ये ती नीट अभ्यास करू शकली नव्हते पण तिला तिचे स्वप्न पूर्ण करायचे होते. पण पेपर कठीण आला होता होता. तिच्या जवळ एकच पर्याय होता अविनाश. पण तिला माहित आहे अविनाश काही घेतल्या शिवाय मदत करणार नाही. वैशाली ने आपला ब्लाउस असा खाली खेचला कि अविनाश ला वैशाली ची ब्रा ची पट्टी दिसू लागली. त्या नंतर वैशाली ने आपल्या कमरेतून साडी घेतली. जेणे करून अविनाश ला वैशाली चे उघडे पॉट दिसेल. अविनाश ते पाहत होता शेवटी त्यंचाला मर्द जागा होतो होता. त्याने बेंच खालून हात घातला आणि वैशाली ची पोटऱ्या कुरवाळू लागला. वैशाली अपेक्षे करंट बसला. ती योग्य दिशेने लागला. त्याला इशारा दिला कि पेपर बद्दल. अविनाश कि ती का करून देत आहे अविनाश ने जाणून बाजून लक्ष नाही दिले. नि पार्ट तिच्या ब्लाउस मधून बोटे घालून मअम्मे कुरवाळू लागला होता. एका हाताने ने तिच्या पोटऱ्या मुसल्लत होता.

वैशाली – प्लिज असे करू नको आधीच पेपर अवघड आला आहे

अविनाश – मी काय करू शकत मग

वैशाली – मदत कर सोडवायला प्लिज

अविनाश – मला काय भेटेल

वैशाली – काय हवे

अविनाश – तुझ्या पुच्चीतून पाणी काढायचे आहे

वैशाली – नालायक हे शक्य नाही, मी हे करू शकत नाही

अविनाश – ठीक आहे, मग लंडातून तरी काढून दे.

वैशाली – ते हि शक्य नाही आहे

अविनाश – तुझी ईच्छा आणि तो तिच्या पोटऱ्या आणि ब्लाउस मध्ये खेळू लागला होता

वैशाली अडचणीत आली होती तिच्या समोर तिचे भविष्य संपताना दिसत होते.. तिच्या डोळ्यातून पाणी येत होत आणि वासना मुले पुचीतून येणार पाणी मुले ओली झाली होती. शेवटी वैशाली ने भविष्य च विचार करून मनात विचार आणि तय्यार झाली तिने अविनाश ला होकार दिला. अविनाश ने तिचा पेपर घेतला आणि दोन्ही पेपर लिहू लागला. वैशाली च जीव भांड्यात पडला. ती स्वतः च या निर्णय वर स्वतः ला माफ करणार नव्हती पण तिच्या जवळ पर्याय नव्हता. पेपर ४० मिनिट पूर्वी व तिला पेपर दिला. आणि तिच्या ब्लाउस ची चिमटी काढून निघायला सांगितले. व पहिला निघाला आणि सरळ छत वर गेला तिथे एक अगदी होती. काही मिनिट मध्ये वैशाली पेपर जमा करून निघाली. ती हॉल बाहेर आली इकडे तिकडे पाहू लागली आणि कोणी नसल्याची खात्री झाल्यावर छत वर गेली अविनाश ने वैशाली ला पाठून येऊ पकडले. वैशाली घाबरली पण ती स्पर्श ने समजून गेली कि अविनाश आहे अविनाश वैशाली गांडीला घासू लागला. वैशाली एकदम उठले तर त्याने वैशाली धरून भिंतीला लागून उभे केले आणि कीस करू लागलो. अविनाश वैशाली सलवारीत हात घालून माझी पुच्ची घासू लागला.

अविनाश वैशाली गरम करण्याचा प्रयत्न करत होता. मग वैशाली त्याला एक धक्का देऊन मागे केले. त्याने वैशाली हात पकडून जोरात ओढले आणि परत वैशाली भिंतीला लागून उभे केले आणि गळ्यावर कीस करू लागला अविनाश हात पण तिच्या कमरे वर गेले मग अविनाश तिला कीस करत माझा हात तिच्या गळ्या पर्यंत नेला. ती मस्त झाली होती. अविनाश तिच्या केसाची पिन काढली आणि तिचे केस मोकळे केले आणि तिला मिठीत घेतले

मग काही वेळ किसाकीसी चालली. अविनाश वैशाली ब्लाऊजमध्ये हात घालून तिचे गोरे गोरे आंबे पिळायला लागका. ती मदहोश व्हायला लागली. मग अविनाश तिचा ब्लाऊज खोलला आणि अविनाश वैशाली च साडीचा पदर बाजूला सारला आणि वैशाली ब्लाउजवरून हळूहळू तिचे बुब्स दाबायला अविनाश लागला होता. वैशाली हळुवार सुस्कारे भरायला लागली. मग अविनाश आणि वैशाली एकमेकांचे ओठ चुसायला लागले होते. लगेच त्याच्या जिभा एकमेकांशी खेळायला लागल्या. काही वेळ किसिंग केल्यांनतर अविनाश तिच्या गळ्यावर चुंबने करायला लागला. वैशाली त्याल साथ द्यायला लागली. तिची काळी ब्रा वरती करून तिच्या मावांचे बोन्ड तोंडात भरले आणि त्यातून आमरस काढायला लाग ला. माधवी: जे काही करायचं आहे ते लवकर करा. माझे पती लवकर तर प्रॉब्लम होईल.

मग अविनाश लंड तीच्या हाता मध्ये दिला होता आणि वैशाली त्याचा लंड पकडला होता आणि हलवत म्हणली कि खूप मोठा आहे च्या राम पेक्षा पण मोठा आहे.

तिने माझा लंड पकडला आणि हळू हळू हलवू लागली. अविनाश – तुझ्या नवऱ्या चा किती मोठा आहे. वैशाली – या पेक्ष्या अर्धा आहे. तुझा एवढा मोठा कसा. काय औषध घेतेस का. अविनाश – नाही हि कसरती ने झाला आहे. पहिल्या पासून एवढा मोठा आहे. आता पर्यन्त याने खूप बायका पोरी ची पुच्ची फाडल्या आहेत. वैशाली – हो असेल हि ( हसून वैशाली बोलली) वैशाली खाली बसून अविनाश चा लंड पुढे मागे करू लागली होती. अविनाश ला पण आता माझा यायला लागली होती. अविनाश च लंड पुढे मागे करताना ना वैशाली च बांगड्यांचा आवाज मस्त आवाज होत होता त्या मुळे अविनाश जास्तच मज्जा येत होती इकडे अविनाश च लंड आकार पाहून वैशाली च पुचीतून पाणी पडले होते… अविनाश एका हाताने वैशाली चे अमे मासलत होता आणि दुसऱ्या हाताने वैशाली कडून मुठ मारून येत होता. अविनाश चे शरीर अखडायल लागले होते तो कोणत्या ही वेळी त्याचा ज्वाला मुखी बाहेर पडणार होता. वैशाली आता त्याचा लंड जोर जोराने हलवू लागली होती. मध्येच त्याच्या गिटी ना कुरवाळत होती. अविनाश पण डोळे बंद करून मज्जा घेत होते. काही सेकेद मध्ये अविनाश च लंड तून वीर्य च पिचकाऱ्या वैशाली च चेहर्या वर पडल्या. वैशाली च चेहरा वर कोनी गाढ दही टाकले आहे असे वाटत होते. काही थेंब वैशाली च तोंडात गेले होते. आता वैशाली ने त्याची चव चाखली होती.

वैशाली – हे काय काय अक्कल आहे का आता मी अशी घरी जावू

अविनाश त्याचा वीर्य ने भरलेला लंड वैशाली च साडी ने पुसून घेत बोलला

त्यात काय खाली बाथरूम आहे फ्रेश ही

वैशाली ने रागाने ने अविनाश कडे बघितले तिचा साडी च एक कडा अविनाश च वीर्य ने ओला चिंब झाला होता. वैशाली ने साडी नीट करायला सूर्वात केली. नंतर ब्रा ची ची पट्टी लावण्या साठी अविनाश कडी उभी राहिली

आता हे तरी लाव

अविनाश ने तिची ब्रा च हुक लावला. आणि बाहेरून बॉल चोळल्. वैशाली तय्यार होवून निघायला लागली. अविनाश तिथे उभा राहून खाली पाहत होता. ती खाली पोचली तिथे तिचा नवरा तिची वाट पाहत होता. त्याने परत तिला लेट चे कारण विचारले तिने बाथरूम मध्ये होते महुन उशीर झाला सांगितले. अविनाश वरून हसत होता. वैशाली पण वरती रागात बघून नवर्या च पाठी बसून निघून गेलो

दिवसभर वैशाली त्याच विचारात होते. दिवसभरात खूप वेळा अविनाश वैशाली समोर आला होता. वैशाली त्याला रोखून बघत होते. वैशाली नजरेत आता कामवासना निर्माण झाली होती. वैशाली अविनाश ला नग्न अवस्थेत बघितल्यापासून वैशाली जीव कासावीस होत होता. वैशाली काहीच सुचत नव्हते. वैशाली त्याचे सर्वांग वैशाली नजरेने न्याहाळत होते. वैशाली जाणवले कि वैशाली अविनाश ला बघून भावना जागृत होत आहेत. त्या रात्री वैशाली काही केल्या झोप येत नव्हती. सारखा अविनाश चा विचार वैशाली डोक्यात घोळत होता. वैशाली त्याच विचारात डोळे मिटले नि त्याचा विचारात मग्न झाले. त्याचा लंड वैशाली मनात येताच वैशाली हात आपसूकपणे वैशाली निकर कडे गेला. एव्हाना ओलसर झालेली मा

झी योनी झिरपू लागली होती. वैशाली त्याच्या विचारात वैशाली योनिवरून वैशाली हात फिरवू लागले. तिने रॅम चा शरीर शी खेळू लागली. राम ने वैशाली ला जवळ घेतले. आणि आपले कपडे काढून लागला होता रॅम आता नागडा झाला होता रॅम च लंड बघून वैशाली ला अविनाश च लंड ची आठवण येत होती. आणि ती गालात हसली. रॅम च लंड खर्च अविनाश च लंड पेक्ष्या लहान होता. राम ने वैशाली च पुच्ची मध्ये लंड घालायला सुरवात केली तो सहज गेला. आता हळू हळू राम धक्के देऊ लागला होता. लहान असला तरी वैशाली ला आत मज्जा येऊ लागली होती. राम च लंड वैशाली च पुच्चीतून आत बाहेर होत होता. वैशाली ला मज्जा यायला लागली होती. पण काही मिनिट मध्ये च वैशाली च पुचीतून तुन राम च पाणी चे फवारे निघाले होते पण वैशाली शांत नव्हती झाली. रामी बाजूला झाला आणि झोपून गेला वैशाली मात्र उपाशी राहिली होती. ती दुसरी कडे पाठ करून झोपली

नेहमी प्रमाणे वैशाली पेपर ची तय्यारी करू लागली. पण तिच्या मनात अजून पण अविनाश लंड होता. पण तिची एक सीमा होती जी ती पार करू शकत नव्हती. आणि तिला तो पार करायचा नव्हता. वैशाली नेहमी प्रमाणे नटून मेकअप करून पेपर द्यायला निघाली. या वेळी तिने पूर्व तय्यारी केली होती आणि आज तिचा शेवटचा पेपर होता. अविनाश च जाचातून ती सुटणार होती. पण तिच्या मनाच्या कोपऱ्यात अविनाश हवा हवा स वाटत होता. त्याचा मोठा लंड पहिल्या पासून वैशाली घायाळ झाली होती. ती स्वतः वर ताबा तेवत होती. ती हॉल मध्ये पोचली. अविनाश पाठी तिच्या कानात कुसबुसला कि आज शेवटचा पेपर आहे. एक शेवट ची इच्छा पूर्व कर ना. वैशाली – जे झाले ते खूप झाले आता मला काही नाही करायचे. अविनाश – प्लिज यार, नाही तर बघ तुच्या नवऱ्या ला सांगेन. एकदाच तर मागत आहे. वैशाली – हे बघ तू माझ्या मजबुरी चा खूप फायदा घेतला आहेस या पुढे नाही प्लिज मला त्रास देऊ नकोस. अविनाश – प्लिज एकदाच या नंतर आपण भेटणार पण नाही आहोत पेपर संपणार आहेत या या नंतर. वैशाली – ठीक आहे मी काळ प्रमाणे मी फक्त पाणी काढून देईल जमत असेल तो सांग. अविनाश – ठीक आहे, काही नाही मिळण्या पेक्ष्या हे बरे, वैशाली – ठीक आहे. वरती भेटते

This content appeared first on new sex story .com

दोघे पेपर लिहायला लागले या वेळी एक तास लवकर पेपर देऊन निघाला त्याचा बरोबर वैशाली पण निघून गेली ती सरळ टेरेस आली. अविनाश तिथेच उभा होता. अविनाश जवळ गेली. त्यानं तिला घट्ट मिट्टी मारली.

वैशाली म्हनाली कि आपल्या कडे आता फक्त एक तास आहे जरा पटकन वैशाली पेंट उघडली आणि त्याने वैशाली ला सांगितले कि पटकन खाली बसून मग अविनाश तिला धक्का देऊन बेडवर झोपवले आणि तिची पेंटी काढू लागला. वैशाली पुच्ची एकदम स्वच्छ होती. अविनाश वेळ न घालवता ओठ पुच्ची वर ठेवले. पण आता तिच्या पुच्ची ची सुगंध अविनाश वेड लावत होती. अविनाश तिच्या मांड्याना वेगळे करून पहिले तर तिची वैशाली छोटी गुलाबी पुच्ची अविनाश नजरे समोर होती. मग अविनाश वेळ न घालवता तिच्या पुच्चीत अविनाश जीभ टाकली आणि चोकू लागला. अविनाश तिची खूप वेळपर्यंत अविनाश जिभेने जवाजवी केली मग अविनाश तिच्या पुच्ची च्या दाण्याला जिभेने चाटू लागला आणि वैशाली माझे डोके पकडून पुच्चीवर दाबू लागला, वैशाली आता वेड्यासारखी झाली होती. वैशाली तिच्या पुच्चीला अविनाश जीभे कडे करत ह आणि अविनाश डोक्याला तिच्या पुच्ची वर दाबत हो वैशाली आता जेव्हा अविनाश वाटले कि वैशाली पूर्ण गरम जाली आहे तेव्हा अविनाश तिच्या वर भुक्या वाघा सारखा तुटून पडलो आणि तिच्या बॉल ला दाबू लागला आणि चोकू लागला. जणू पहिल्यांदा कोणी तिची पुच्ची चाटत होते. वैशाली ओरडत ओह्छ्ह्ह उम्म्म्मम येस्स्स्सस आणि अविनाश पूर्ण जोशाने तिची पुच्ची चाटत होत. वैशाली अचानक डोके जोरात दाबले आणि वैशाली अविनाश सांगितले कि अविनाश काही तरी होते आहे. आणि वैशाली कडक होऊ लागली आणि वैशाली एक मोठी पिचकारी अविनाश तोंडावर सोडली सर्व रस सोडला आणि अविनाश तो पिऊन आणि परत तिला कीस करू लागला तिच्या तोंडून मादक सुस्कारे निघत होते, “म्म्मम … ससंसस…. आआम्म्मम्म…. ! आता परत वैशाली मध्ये आपल्या विवाहिट पाटीवरता स्त्री असल्याचा आव आणत वणष ला दूर ढकलत होती. ती उठून उभी राहिली. आणि आपली चड्डी घालून साडी खाली करू लागली. अविनाश – यार हे बरोबर नाही आहे तुझं काम झाले कि निघालीस तू माझं कोण करणार

वैशाली – हुशार आहेस हाथाने कर. अविनाश – हाथाने करायचे असत तुला इथे कश्याला आणले असते मग. मी तुला सोडणार नाही इथून जो पर्यन्त माझे पाणी नाही काढत. वैशाली विचार करू लागली कि काय करू. हा मानणार नाही एकदम हत्ती आहे. आणि आरडा ओरडा केला तर पहिले आम्ही दोघे इथे काय करतो आहेत ते विचारू लागतील आणि माझी इज्जत जाईल. ठीक मी काढते

वैशाली अविनाश जीन्स आणि चड्डी खाली केली. आणि अविनाश च लंड मागे पुढे करू लागली. आता परत वैशाली च बांगड्या चा अस्वज टेरेस वर घुमू लागला होता. अविनाश ने डोळे बंद करू मज्जा घेत होता. अविनाश च ८ इंच लंड वैशाली पुढे मागे करत होती पण काही केल्या त्या मधून पाणी येत नव्हते. वैशाली च हाथ दुखायला लागला होता. पण अविनाश च अजगर उलटी करायला तय्यार नव्हता. शेवटी अविनाश बोलला वैशाली एक काम कर तोंडाने का नाही करत तू लवकर पाणी पडेल. मूवी मध्ये नाही बघत का. वैशाली न बघितलेली बीपी तिला आठवली. पण वैशाली त्याला सरळ नाही म्हणू लागली आणि म्हणाली कि तुमचा खूप मोठा आहे. त्याचा लवडा ८ इंच लांब आणि ३ इंच जाड होता आणि मग त्याने तिला खूप समजावले आणि मग ती तयार झाली. अविनाश समोर गुडघ्यावर बसली. आणि म्हणाली वाआआव तिच्या गोऱ्या बोटामध्ये अविनाश मोठा लंड आला होता. वैशाली काही वेळाने अविनाश लंड तिच्या ओठावर स्पर्श केला आणि मला वेड लावले तिच्या सुगंधी लिपस्टिक ने अविनाश लंड सुवासित झाला आणि रंगून गेला. ती पण असे वागत होती कि तिला चोकायचा अनुभव आहे. ती अविनाश लंडा ने अजिबात घाबरत आता माझी वैशाली तिच्या गुडघ्या वर खाली बसून त्याचा लवडा चोकू लागली ती एकदम एका सेक्सी फिल्म च्या हिरोईन सारखी बसून त्याचा लंड चोकत होती आणि

मग वैशाली ने अविनाश ची गांड पकडली आणि तो स्वत: चे तोंड मागे व पुढे करू लागला. आता वैशाली च्या गूचा आवाज येत होता अविनाश ओरडत होता आहःह उम्म्म्म आआस्स्स जोराने चोक माझ्या रांडे आणि मग minutes मिनिटानंतर अविनाश नी वैशाली चे डोके सोडले. म्हणून वैशाली ने अविनाश चा लंड बाहेर काढला, मग त्याचा लंड थुंकीत अधिक चमकत होता आणि जाड दिसत होता.

. वणष च लंडातून विर्य च धारा निघाला होत्या आणि अर्धे वीर्य वैशाली च तोंडातून बाहेर पडत होते. वैशाली ला याचा राग आला होता पण त्या विर्य ची चव तिने पहिली चाखली होती आत ती परत चाखायची होती तिने ते वीर्य गिळले. अविनाश ने तिला पाणी च बॉटल दिली तिने तोंड धुवून घेतले. आणि कपडे नीट करत होती त्याच वेळी अविनाश ने वैशाली ची फुलाला ची निकर हातात घेतली आणि स्वतः कडे ठेवली.

वैशाली – हे काय करतो आहेस

अविनाश – एक आठवण म्हणून असू दे. नेहमी लक्ष्यात राहील एक सुदंर स्त्री होती जी च पुच्ची तुन मी काम रस पिला होता

वैशाली – ठीक आहे. ती कपडे नीट करून निघू लागली खाली नेहमी प्रमाणे राम तिचा नवरा आलं होता नेहमी सारखी वैशाली ने खोटी थाप मारली वैशाली आता खुश होती. अविनाश च त्रासातून ती सुटली होती. पण तिला तो हवा हवासा वाटत होता. या थोड्या दिवस मध्ये अविनाश तिच्या खूप जवळ आला होता. ती मनातल्या होती. पण शेवटी राम हा तिचा सर्व काही होते. शेवटी वैशाली ने हे मान्य केले होते हि राम च तिच्या साठी सर्व काही आहे. आता राम बरोबर ती मज्जा करू लागली होती. पण राम च झवन्या ने ती कधीच संतुष्ट नव्हती. तिला आता मोठा लंड हवा होता. एके रात्री ती झवताना राम ला पुच्ची चोखायला सांगितली. पण रॅम ने सरळ नकार दिला हे त्याच्या धर्मात बसत नाही सांगितले तिचा मड हाल्फ झाला होता. पण तिच्या समोर पर्याय नव्हता. अविनाश जसा तिला चोळत होता त्या तुलनेने राम काही करता नव्हता. दिवसा मागून दिवस जात हप्ते तिला आता परत अविनाश ची गरज भासू लागली होती पण ते शक्य नव्हते परीक्षा संपली होती. अचानक वैशाली आठ्वलेकी पहिल्या पेपर च वेळी अविनाश ने त्याचा नंबर प्रश्न पत्रिका वर दिला होता. आता तिला लक्ष्यात आले. ती पत्रिका शोधून लागली होती मोठ्या मेहनतीने तिला भेटली त्या वर तो नंबर होता. वैशाली ला सेक्स हवा होता पण तिला हे अविनाश ला भासूं द्यायचे नव्हते. तिने फोन लावला. तिकडून आवाज आला हॅलो. वैशाली च तोंडातून आवाज येत नव्हता. पुढे अविनाश ने समोरून बोलला कि कि वैशाली काय आठवण आली आमची. वैशाली शॉक होती. तुला कसे माहित मी आहे. अविनाश – एकाद्या माझ्या हातात आलेली श्त्री लवकर सुटत नाही, वैशाली – तसे काही नाही मला काम होते त्या साठी कॉल केला आहे. अविनाश – कोणते काम आले आमची आठवण काढले. वैशाली – तसे काही नाही भेटून बोलू, कुठे भेटू बोल. वैशाली आत स्वतः अविनाश च खाली झोपायला तय्यार होत होती. अविनाश – माझ्या घरी ये. कोण नाही आहे. वैशाली – नको कोणी बघेल. अविनाश – कोण नाही बघणार. वैशाली – ठीक आहे ऍड्रेस पाठव. अविनाश ने ऍड्रेस पाठवला. उद्या भेटू २ ला. फोन ठेवला

पुढच्या दिवशी वैशाली एका मैत्रीण च घरी चालले आहे हे सांगून निघाली. दिलेलंय पत्यावर पोचली. तिला त्या घर बाहेर उभी होती बेल वाजवली अविनाश ने दरवाजा उघडला ती आत गेल तिथे गेल्या वर अविनाश ने वैशाली घट्ट पाठून मिट्टी मारू लागला. वैशाली घाबरली होती पण ती त्या साठीच आली होती स्वतः ची वासना शांत करण्या साठी. अविनाश आत तसाच वैशाली छातीकडे सरळ आला आणीत त्याने वैशाली दोन्ही बॉल आंबे त्याच्या अविनाश ंडात घेतले. फणसा सारखे वैशाली बॉल आंबे त्याच्या हाताच्या घट्ट तावडीत अलगद सापडले आणि त्याने त्यांना अक्षरशः कुसकरून टाकले. जमले त्या ताकदीने अविनाश त्याला दाबत होता, कुस्करत होता आणि अविनाश डांत घेऊन त्यांना बाहेर ओढत होता. हळू हळू त्याने माझा पूर्ण ताबा घेण्यास सुरवात केली होती. त्याने वैशाली सर्वांग चाटून काढले होते. जमेल तसे अविनाश वैशाली चावत होता. त्याच्या चावण्याने वैशाली अंगाच्या विविध भागांवर चावल्याने व्रण उठेल होते. त्याने त्याचे अविनाश ंड वैशाली अविनाश ंडात केव्हा दिले हेच वैशाली समजले नाही. त्याच्या चुंबनांचा वर्षावात वैशाली न्हाऊन गेले होते. त्याची लाळ वैशाली अविनाश ंडात जाऊन आमही समरस झालो होअविनाश.

अहो अविनाश असे काय करताय? सोडा ना वैशाली.. नका हो.. प्लिज सोडा…’ वैशाली कळवळून म्हणाले. पण शेजारच्या अविनाश वैशाली भिंतीवर दाबले. ‘वैशाली प्लिज … एकदा.. फक्त एकदा द्या ना.. ’ अविनाश वैशाली कानाशी अविनाश ंड आणत म्हणाला. त्याचा आत सरळ वैशाली छातीवर आला. अविनाश माझा एक स्तन इतक्या जोरात दाबला कि कळ खूप आली. ‘नका हो.. सोडा वैशाली … कुणीतरी बघेलं.. ’ वैशाली विरोध करत होते. पण वैशाली विरोधात म्हणावा तितका जोर नव्हता. कुणी पाहिलं ऐकेल म्हणून वैशाली काहीश्या हळू आवाजात बोलत होते. खरेतर वैशाली ही त्याचा स्पर्श हवा हवासा वाटत होता.

अहो अविनाश असे काय करताय? सोडा ना वैशाली.. नका हो.. प्लिज सोडा…’ वैशाली कळवळून म्हणाले. पण शेजारच्या अविनाश वैशाली भिंतीवर दाबले. ‘वैशाली प्लिज … एकदा.. फक्त एकदा द्या ना.. ’ अविनाश वैशाली कानाशी अविनाश ंड आणत म्हणाला. त्याचा आत सरळ वैशाली छातीवर आला. अविनाश वैशाली एक स्तन इतक्या जोरात दाबला कि कळ खूप आली. ‘नका हो.. सोडा वैशाली … कुणीतरी बघेलं.. ’ वैशाली विरोध करत होते. पण वैशाली विरोधात म्हणावा तितका जोर नव्हता. कुणी पाहिलं ऐकेल म्हणून वैशाली काहीश्या हळू आवाजात बोलत होते. खरेतर वैशाली ही त्याचा स्पर्श हवा हवासा वाटत होता.

त्याच्या या स्पर्शाने वैशाली मोहरून गेले होते. क्षणाक्षणाला वैशाली विरोध मावळत चालला होता. वैशाली इतकी घट्ट दाबली कि त्याच्या मांड्या वैशाली मांड्यांना भिडल्या. ‘द वैशाली … खरे सांगू… तुला पहिल्यापासुन वैशाली अक्षरशः वेडा झालोय… खूप आवडतेस तू वैशाली …’ असे म्हणत त्याने वैशाली ओठावर ओठ टेकवले. वैशाली ओठांची चुंबने घेऊ लागले. वैशाली श्वासाची गती आपोआपच वाढत चालली होती. त्याच्या स्पर्शाने अंग रोमांचित होत होते. त्याच्या स्पर्शाने वैशाली वासना भडकू लागल्या होत्या. वैशाली विरोध आता पूर्ण कवैशाली झाला होता.

तस वैशाली कठोर विरोध केला असता तर त्याने धाडस केले नसते पण अविनाश अंग मोहरल्याने वैशाली ही हवे हवेसे वाटत होते. तरीही वैशाली म्हंटले ‘अहो सोडा ना.. ?… ’ वैशाली वरच्या मनाने म्हणत होते. मनातून मात्र हे सर्व हवेच होते वैशाली. अविनाश मात्र अविनाश काही न ऐकता वैशाली देहाशी खेळत होते. त्यांचा हात वैशाली उरोजावरून आणि नितंबावरुन फिरत होता. ते वैशाली ओठांची चुंबने घेत वैशाली कडे पाहत. पण त्यांच्या नजरेला नजर देण्याचे धाडस वैशाली होत नव्हते. वैशाली लाजून अविनाश नजर बाजूला करत होते.

वैशाली त्यांचा हात बाजूला सारत होते पण त्यांच्या हात वैशाली नितम्बनावर आणि उरोजावर परत फिरायचा. अविनाश मान धरून गालावर आणि ओठावर चुंबन घेऊ लागले. एका गोड पदार्थाला जश्या मुंग्या ढसाव्या तसे ते वैशाली शरीराला ढसले होते. हळू हळू अविनाश अविनाश पोट चोळत वैशाली मांड्यावरुन हात फिरवायला सुरुवात केली. आणि त्यांची बोटे वैशाली योनीकडे वळू लागली. त्यांच्या बोटांनी वैशाली योनीला स्पर्श करताच शरीर रोमांचित होऊ लागले. वासनेने शरीराचा अनु रेणू चेतला होता. योनीत खाज सुटायला लागली. ते हळू हळू अविनाश साडी वर ओढू लागले. वैशाली घाबरले. आता ते वैशाली नग्न करणार या भीतीने वैशाली त्यांना दूर ढकलले. आणि मागच्या दरवाज्या बाहेर जाऊन उभी राहिले अविनाश मध्वू साडी वर करून तिची पॅंटी खाली केली. अविनाश पाहिलं कि तिची पुच्ची तिच्या रसाने पूर्ण भिजली होती. अविनाश तिला गादी नीट लेटवलं आणि तिच्या मांड्या फाकवून तिची पुच्ची चाटायला लागला. ती अत्यंत अनियंत्रित होऊन अविनाश केस ओढायला लागली. ती अविनाश तोंड तिच्या पुच्चीवर दाबत होती जशी काही तिची इच्छा होती कि मी तिच्या पुच्चीला खाऊन टाकावं.

अविनाश ने लंड तिच्या योनीवर घासायला लाग ला. त्या घर्षणाने ती पागलच झाली.

“आता नको ताडपवू.. आह्हह्ह …. झव मला …” कळवळली.

याला माझ्या आत टाकून दे. पण तो म्हणाला कि थांब राणी जास्त गडबड करू नकोस जितका उशीर चालू करू तितकी जास्त मजा येईल

अविनाश हळूहळू लंडाचा दाब तिच्या योनीवर द्यायला लाग ला. पुच्ची आधीच भिजली असल्याने लंड आरामात आत घुसला. “आःह …. ह्ह्ह …. ह्ह्हह्ह ……….. !” ती सुस्कारल वैशाली मांड्या फाकवल्या आणि स्वतः कपडे काढून आपला ताठलेला लंड बाहेर काढला. ज्या क्षणाची वैशाली वाट पाहत होते त्या क्षणाची वेळ आली होती. वैशाली योनीच्या पाकळ्या रुंदावत ते आपला लंड आत सारू लागले. वैशाली लगेच त्यांचा लंड हातात धरला. अतिशय गरम आणि कडक झाला होता. त्यांचा लंड चोळत वैशाली योनीवर घासला. हळू हळू करत आत घालन्यास सांगितले. त्यांचा लंड आत जाताना वैशाली विव्हळत होते. वैशाली वैशाली मांड्या आणखीन फाकवल्या. त्यांचा लंड वैशाली योनीत आता आत बाहेर करत होता. त्यांच्या लंडचे घर्षण वैशाली खूप आनंद देत होते. आता ते जोर जोरात दणके देत होते. दणक्यांनी अविनाश बॉल आंबे वर खाली उडत होते. अविनाश अविनाश कंबर धरून दणके देण्यास सुरु केले. त्यांचा जाडजूड लंड वैशाली योनीत पूर्ण खोलवर घुसत होता. त्यांच्या लंडचा आघात वैशाली खूपच आनंदायी वाटत होता. त्यांच्या जोऱ्याच्या दणक्याने वैशाली बेभान होत होते. हळू हळू अविनाश योनी पाझरू लागली. त्यांचा लंड वैशाली ओल्या चिंब झालेल्या योनीत पचापच आवाज करू लागला

अविनश चा लवडा आता वैशाली चुतड्यांच्या दरीला चिरत आतमध्ये घुसत होता. वैशाली वेदनेने कण्हत होते. त्याचे धक्के zवाढत होते. वैशाली बडबडत राहिली, “आहहहयी हायये.. नको करू.. ऊठ अवी.. !”

“काय मस्त चुतडे आहेत तुझे! फार मौज येत आहे मला. ” अविनाश थोडासा लंड बाहेर काढला आणि जोरात धक्का दिला. त्याचा पूर्ण लवडा वैशाली गांडीत सामावला.

वैशाली ओरडले, “म्म्मह्हहाआआय… अवि बाहेर काढ पटकन.. फार वेदना होत आहेत.. ” पण त्याने आणखी वेगात शॉट मारणे सुरूच ठेवले. वैशाली वेदनेने किंचाळत राहिले. पण त्याने वैशाली एकही ऐकलं नाही. अविनाश कृपया बाहेर काढा, खूप वेदनादायक आहे, आआआआआआआआआआ, पण अविनाश नी थट्टा करायला सुरुवात केली होती आणि म्हणाले होते की जर आपल्याला मजा करायची असेल तर त्याला थोडा त्रास सहन करावा लागेल आणि नंतर जोरात ढकलणे सुरू केले. मग अविनाश ओरडायला लागली आणि थोड्या वेळाने अविनाश चा लंड आतून आरामात बाहेर येऊ लागला.

आता अविनाश पण मजा करत होती आणि तिची गाढ उचलत होती, अविनाश ना आधार देत होती. मग अविनाश नी त्याचा वेग आणखी वाढवला. आता त्यांच्या लंड आणि वैशाली च्या पुच्चीचा आवाज स्पष्ट ऐकू येत होता. जेव्हा वैशाली त्याला जोर लावून तिच्यापासून वेगळं करायचा प्रयत्न केला तेव्हा त्याने वैशाली गांडीतून लंड काढून मागून माझ्या ओल्या पुच्चीत घुसावला. वैशाली तर याच वेळेची वाट होती. खरं वैशाली फार मजा यायला लागली आणि वैशाली तोंडून निघालं, “उऊहहहह.. अवि आता फार मजा येत आहे.. थोडा जोर लावून चोद मला. ” अविनाश जोर जोर जोरात आता झवत होता. काही वेळेने वैशाली च पुच्ची ने वीर्य च झरा सोडलं आपण तरी वणष तिला ठोकत हप्ता त्याला काही फरक पडत नव्हता. शेवटी अविनाश च अंग कडू लागले. आणि अविनाश तोफेतून विर्य चे गोळे बाहेर पडले ते सरळ वैशाली च गर्भशया पर्यन्त पोहचले. शेवंती अविनाश वैशाली च अन्गावरून दूर झाला. वैशाली पण पूर्व थकून गेली होती पण तृप्त झाली होती

वैशाली – काय झवतोस तू माझा नवरा असा कधी झवत नाही. अविनाश – त्या साठी तर इथे अली आहेस ना. वैशाली – चल निघते. अविनाश – परत कधी येशील. वैशाली – नाही आत पुरे झाले माझी आणि तुझी पण शेवटची ती ईच्च होती ती आता पूर्ण झाली आत या पुढे आपण भेटणार नाही आहोत. अविनाश – ठीक आहे तुझ्या साठी एक गिफ्ट आणले आहे. तो नागडा उठला. त्याने एक पिशवी दिली. वैशाली ने पिशवी खोलली त्यामध्ये मस्त सुंदर महाग अशी पैठणी साडी होती.

वैशाली – हे काय याची काय गरज होती. मी घरी काय सांगू

अविनाश – सांग एका मित्र ने परीक्षेत मदत केल्या च्या बदली दिली आहे

वैशाली हसली चाल निघते ती अंघोळ करण्या साठी बाथरूम यामध्ये गेली. काही मिनिट ती तय्यार झाली आहे साडी घेऊन घरी निघायला लागली अविनाशने तिला जवळ घेऊन एक शेवट ची किस केली. ती निघून गेली तिच्या संसार मध्ये काही महिन्या ने निकाल आला वॆशाली चान्गल्या ग्रेड ने टॉप वर होती. ती चांगल्या सरकारी विभागात रुजू झाली

This story वैशाली ची परीक्षा appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page