शिखाची आई पिंका…

कॉलेज मध्ये असताना एका मैत्रिणीने तिच्या शाळेत असणाऱ्या लहान मैत्रिणीशी ओळख करून दिली होती.. तेव्हा मी अकरावी आणि ती दहावी ला होती.. ती दिसायला एवढी काही खास नव्हती पण ते वयात असतानाचे आकर्षण म्हणून आम्ही रोज भेटायला लागलो.. फेसबुक वर चॅट करायचो ती लहान असल्याने जरा बालिश पणाने वागायची पुढे जाऊन थोडं थोडं नॉटी चॅट व्हायला लागलं आमचं आणि असंच बोलता तिने मला एके दिवशी प्रोपोज केलं… मित्रानो मला तिच्यात कवडीभर पण इंटरेस्ट नव्हता म्हणून मी तिला इग्नोर करू लागलो तिचे कॉल उचलत नव्हतो मेसेज ला रिप्लाय देत होतो.. ती माझ्या मागे खूप वेडी झाली होती. मी तेव्हा आता पेक्षा जरा जास्तच हॅण्डसम दिसायचो.. केसांची स्टाईल, हसताना खळी पडणे वैगरे म्हणून मी तेव्हा मुलींमध्ये खूप फेमस होतो.. मी तिला सतत इग्नोर केल्याने त्या मेंटल ने स्वतःच्या डाव्या हातावर माझ्या नावाचं पाहिलं अक्षर ब्लेड ने कोरलं.. आणि तिच्या घरात मोठा मॅटर झाला.. असंच एके दिवशी मी कॉलेज मध्ये असताना एका अनोळखी नंबर वरून मला फोन आला.. तो त्या मुलीच्या आईचा फोन होता ती जास्त काही बोलली नाही.. मला लवकरात लवकर येऊन भेट अशी म्हणाली… आई झवली डोक्याची आता काय करू माझी गाण्डच फाटली मी संध्याकाळी तिच्या घरी गेलो तिच्या आईनेच दरवाजा खोलला.. मोठे श्रीमंत होते.. जाऊन मऊ मऊ सोफ्यावर बसलो.. त्यांचा हॉल ला लागूनच ओपन किचन होत नवीन मोठ्या फ्लॅट ला असतात तसंच..

दरवाजा लावून ते पाणी आणायला गेले.. माझं लक्ष दुसरीकडेच होत.. घरात अजून कोणी नव्हतं.. ते पाणी घेऊन आले आणि मला दिलं आणि पाणी घेताना मी त्यांच्याकडे पहिल्यांदा बघितलं आणि बघतच राहिलो.. गोरीगोरीपान, मागे बांधलेले कुरळे केस, मोठे पाणीदार डोळे आणि बारीक लाल लाल रसाळ ओठ.. खाली ब्लु जीन्स आणि व्हाईट कलरचा फिट टॉप… एखादी मॉडेल च माझ्या समोर होती मी डोळे मोठे करून पाहतच राहिलो.. फिगर बघितलं तर फुल शेप मध्ये.. ३८-२७-३६ त्यांचे बॉल बघून तर कुठे स्वर्गात आलो होतो असा च भास झाला वाह मन एकदम खुश झालं…
मग त्यांनी मला सगळं विचारलं.. जे खरं ते मी सर्व सांगितलं अगोदर पासून आणि ह्यात माझी काही चुकी नाही असं मी विनवत होतो.. त्यांना पण ते पटलं बोलत असताना ते माझ्या नजरेत नजर भिडवत होते तसा मी माझी नजर दुसरीकडे फिरवायचो…. ती दहावीत आहे तिच्या परीक्षेवर परिणाम नको म्हणून तू तिच्याशी तिच्या मनासारखं बोल पूर्ण इग्नोर करू नको नाहीतर ती अजून डिप्रेशन मध्ये जाईल असं मला त्यांनी रिक्वेस्ट केली.. त्यांच्या त्या गोड आवाजाने मी पूर्ण त्यांचा वश मध्ये गेलो आणि हो बोललो.. आणि चुकून मी त्यांना तुम्ही तिची आई आहात का म्हणून विचारलं आणि सगळा टॉपिकच चेंज झाला.. बहुतेक त्यांना पण ते ऐकायचं होत कि काय म्हणून त्यावर ते बोलायला लागले.. का रे ? असं का विचारलंस ?? मी पण शहाणा… नाही म्हणजे तुम्ही असे आणि तुमची मुलगी अशी… मला तर आधी वाटलं तुम्ही तिची मोठी बहीण आहात कि काय… मी म्हणालो.. तश्या त्या हसल्या हो का म्हणत.. त्या उठल्या आणि किचन काही आणायला गेल्या.. तसा मी पण मनातल्या मनात खुश झालो म्हटलं चुकून तिर निशाण्यावर लागला मग काय लगेच आम्ही मित्र असल्यासारखे बोलायला लागलो… आणि त्या म्हणाल्या तसा आहेसच तू हॅण्डसम कोणीही मुलगी मागे लागेल तुझ्या.. मी हवेतच मग.. मी त्यांची सारखी तारीफ करत होतो.. सुंदर दिसता.. तरुण दिसता.. डोळे खूप सुंदर आहेत खूप खूप कौतुक करत होतो.. मित्रांनो लक्षात ठेवा स्त्रीला तिच्या सुंदरतेच कौतुक खूप आवडत आणि सांगाल तेवढं कमीच असत त्यांना.. त्या वेळी माझ्या मनात त्यांचा बद्दल असं काही आलं नव्हतं.. ते सर्व आपोआप घडून येत होत… अहो जावं करू नको आपण मित्र आहोत मला लहानपणापासून पिंका बोलतात प्रेमाने तू पण पिंकाच बोल असा आग्रह केला.. मी पण पिंका पिंका करू लागलो..
ज्यूस पिऊन झाला टीव्ही समोर बसून कंटाळलो होतो ते पिंकांच्या लक्षात आलं मग चल तुला घर दाखवते म्हणून मला हाथ धरून घेऊन जाऊ लागली.. तीन बेडरूम असलेला फ्लॅट होता.. बाल्कनी दाखवली झाडे दाखवली.. आणि शेवटचा तिचा बेडरूम दाखवायला मला आत घेऊन आली.. खूप मस्त सजवली होती मोठे पडदे, पेंटिंग, डिजाईनेर सिलिंग त्यामधले लाईट सर्व दाखवत होती… तिने मला बेडवर बसायला सांगितलं.. डबल बेड होता मोठा.. मी बसलो आणि ती बाहेर मोबाईल आणायला बाहेर गेली.. मी बेडरूम मध्ये नजर फिरवली.. खिडकीला पडदे होते त्यामुळे उजेड जरा कमी होता.. आणि पिंका आत आली…

तिच्या चेहऱ्यावर जरा वेगळेच भाव होते.. माझ्या समोर येऊन बसली आणि बोलली आता मी जे विचारते ते खरं सांगशील का ?
मी हो म्हणालो..
तू शिखाला ( तिच्या मुलीच नाव) किस केलंयस का ?
मी जरा शॉक झालो.. अचानक काय हे मी तिला हाथ पण नाही लावला कधी..

हो का पण तुझी इच्छा होती ना खरं सांग ?? परत विचारलं तिने..

नाही कोणी सांगितलं ?? मी बोललो

हे बघ बोलून तिने शिखाचा मोबाईल पुढे केला..

आईचा घो आमच्यात झालेलं हॉट चॅट तिने सगळं वाचलं होतं.. मी शरमेने लाजलो आणि आणि खाली बघायला लागलो, बहुतेक तिला खूप राग आला होता.. दोन मिनिट ती काहीच बोलली नाही..
मी पण शांतच होतो.. आणि ती उठून माझ्या जवळ आली आणि कमरेवर दोन्ही हात ठेऊन समोर उभी राहिली.. मी हळूच वर तिच्याकडे पाहिलं तर ती हलकेच गालातल्या गालात हसत होती.

किस केलीस, तिचे नसलेले बॉल दाबलेस, चाटून हलवून झालं तुझं चॅट वर ?? काय मज्जा आली ?
हा ?

असं बोलून ती खाली वाकली आणि.. एका बोटाने माझी हनुवटी वर केली ती माझ्या डोळ्यात पाहत जवळ आली आणि हळूच माझ्या ओठावर ओठ ठेवून किस करू लागली.. मी डोळे बंद करून तिला रिस्पॉन्स देऊ लागलो.. किस करत करत आम्ही दोघे बेडवर आडवे झालो.. ती माझ्या अंगावर होती किस करताना तिचे मोठे बॉल माझ्या छातीवर दबले होते.. तिचे केस माझ्या डोक्याच्या सर्व बाजूने खाली लोम्बकळत होते.. एकमेकांना आम्ही साथ देत होतो.. तसाच फिरवून मी आता तिच्या अंगावर आलो आता ती माझ्या खाली होती. माझा श्वास खूप वाढला होता मी खूप बेधुंद होऊन उजव्या हाताचा पंजा तिचा डाव्या हाताच्या पंजात अडकवून घट्ट धरला.. आणि डावा हात तिच्या गालावरून सरकवत तिच्या छातीवर आणला आणि जोरात तिचा बॉल दाबला तशी ती किस करायची थांबली.. आणि माझा हाथ लांब करत गालावर प्रेमाने हळूच हाथ मारत रिलॅक्स रिलॅक्स टेक इट इजी हनी… बोलून परत माझ्या ओठात ओठ घालून किस करू लागली.. तिची जीभ माझ्या तोंडात येत होती मग मी पण माझी जीभ तिच्या तोंडात घालायला लागलो तशी.. येह गुड बॉय बोलून माझी जीभ चोखु लागली.. तिच्या अश्या बोलण्याने मी आता तिला आवडेल असं करायचं ठरवलं आणि हवा तसा रिस्पॉन्स द्यायला लागलो.. डोळे बंद करून आम्ही जवळ जवळ पाच सहा मिनिटे एकमेकांना स्मूच करत होतो.. आता ती पण तापली होती.. बेभान झाली होती स्मूच करताना ती वळवळायला लागली.. तिचे शरीर आता खऱ्या रंगात आले होते मग तिने स्वतःच माझा डावा हाथ स्वतःच्या छातीवर नेला आणि माझ्या पंज्यावर पंजा ठेऊन स्वतःच छाती दाबू लागली.. मी तिचा डावा बॉल जोरात दाबला.. तस ती बी जेंटल हनी हळुवार दाब बोलली… मग मी तिचा डावा बॉल हळू हळू दाबू लागलो.. ती माझे कोवळे ओठ अजून पण चोखत होती… उम्म्म उम्म्म करत किस करतच राहिली… माझा लंड आता आग ओकत होता पण मला घाई करायची नव्हती.. ती करत होती तसा मी तिला रिस्पॉन्स देत होतो.. आता ती किस करायची थांबली होती मी तिचे दोन्ही नरम नरम दूध दाबत तिच्या चेहऱ्याकडे पाहिलं ती डोळे बंद करून अह्ह्ह आह्ह करत डोके दाबेन तसा इकडे तिकडे तर कधी छाती वर करत करत होती. वेट बेबी बोलून ती उठून बसली आणि दोन्ही हात वर करून माझ्याकडे बघायला लागली.. ती मला तिचा टॉप काढ म्हणून इशारा करत होती ते मला कळलं आणि मी गुढग्यावर बसून तिचा हळूच टॉप काढला.. तिने आत लाल रंगाची जाळीदार ब्रा घातली होती.. त्यात तिचे गोल गोल टपोरे दूध खूप मस्त दिसत होते… तिने मला धरून परत किस करायला सुरुवात केली.. मी तिच्या डाव्या बाजूला होतो.. मी माझा डावा हाथ तिच्या पोटावर ठेवला आणि हळू हळू वर सरकवत तिच्या ब्रा आत बोट घुसवली तशी ती जरा बसल्या बसल्या खालीच वाकली.. मी बोटांनी तिचा दुधाचा खालचा भाग जमेल तेवढा दाबत होतो.. ब्रा टाईट असल्याने मला जरा अडचण येत होती म्हणून नकळत मी माझा उजवा हात तिच्या पाठीवर ठेवला आणि फिरवत ब्रा च्या बककल वर ठेवला एक बोट आत आणि अंगठा वर ठेऊन मी बककल खोलण्याचा प्रयत्न करू लागलो.. प्रयत्न नंतर माझ्या कडून तो बककल खुलला तसे तिचे ब्रा मध्ये बांधून राहिलेले दूध झटकन मोकळे झाले.. तस ती चकित होऊन डोळे मोठे करून माझ्याकडे बघू लागली.. मी हसलो.. आणि तिचा निप्पल चिमटीत धरून दाबला तसा ती करंट लागल्या सारखी हलली आणि मला घट्ट धरून बेड वर झोपली.. तिचा ब्रा पूर्ण काढून मी फेकून दिला आणि वेड्या सारखा तीच दूध चोखु लागलो तिच्या गोऱ्या गोऱ्या दुधावर तिचे गुलाबी गुलाबी निप्पल चेरी सारखे वाटत होते.. मी ती चेरी दाताने हळूच चावत होतो तशी ती किंचाळायची तिचे दूध चोखत असताना ती डोळे बंद करून माझ्या केसात हात घालून कुरवाळत होती… जवळ ७-८ मिनिटे मी तिचे रसाळ मऊ मऊ दूध चोखले.. तिने तिची झोपूनच जीन्स काढली मग माझे कपडे काढले.. आणि आडवी झोपून मला तिची चड्डी काढायला लावली.. मी हळूच तिची चड्डी काढली.. तिने तिच्या पुच्चीजवळची सर्व केस काढलेली दिसत होती… मी माझा हाथ ठेऊन फिरवायला लागलो मला तिची ती जागा खूप गुळगुळीत लागत होती.. तिची पुच्ची ओली झाली होती आणि वेगळाच असा सुगंध येत होता.. मी माझे दोन बोटे तिच्या पुच्चीत घातली आणि हळू हळू आत बाहेर करू लागलो.. राजा तुझी जीभ हवीये रे मला.. मला कळलं मग माझं डोकं तिच्या दोन्ही फाकवलेल्या पायात घातलं आणि जीभ तिच्या पुच्चीवर ठेवली तशी ती आह्ह करून विव्हळली मी डोळे बंद करून तिची पुच्ची चाटत होतो ती आह अह्ह्ह करत इकडे तिकडे वळवळत होती.. थोड्याच वेळात तिने तीच सर्व पाणी माझ्या तोंडावर सोडलं.. आणि माझ्या कडे प्रेमाने पाहू लागली तिच्या चेहऱ्यावरून ती तृप्त झालेली दिसत होती तिचा फुलला होता लाली चढली होती. तिचा बाजूला पडलेला टॉप उचलून माझा चेहरा पुसला.. ती उठून बसली आणि माझी चड्डी खाली करून माझा उभा राहिलेला लंड हातात धरून हळूच दाबू लागली.. माझा लंड भरपूर वेळ उभा असल्याने चिकट झाला होता.. एका हाताने माझ्या गोट्या आणि दुसऱ्या हाताने माझा लंड ती दाबत होती… रूम मधलं वातावरण खूप तापलं होत.. माझ्या लंडावरची स्किन मागे करून तिने जीभ पुढे असलेल्या सुपारीवर ठेवली.. आणि तोंडात घेऊन मागे पुढे होत चोखु लागली.. तसा मी पण आह्ह आह्ह्ह करत सुस्कारा सोडायला लागलो.. मध्ये मध्ये माझ्या गोट्यापण ती तोंडात घेऊन चोखत होती मला खूप आनंद येत होता भरपूर वेळ उभा असल्याने माझा मी जास्त वेळ टिकलो नाही लगेचच माझं सर्व पाणी तिच्या तोंडात सोडला तस तिने ते सर्व पिलं आणि चाटून माझा लंड साफ केला.. ती चाटत असल्या कारणाने माझा लंड परत उभा राहिला तशी ती माझ्याकडे पाहून हसली मी आडवाच होतो आता ती माझ्या लंडावर येऊन बसली हाताने माझा लंड तिच्या पुच्चीत घालून हळू हळू खाली वर करू लागली.. तिची गांड माझ्या मांडीवर आपटत थप थप आवाज करत होती.. मी तिची गांड दोन्ही हाताने धरून दाबत होतो.. ती आता जोरजोरात आह्ह आह्ह करत ओरडत होती… थोड्यावेळाने ती दमली थांबून माझ्या बाजूला आडवी झाली मग मी तिला मिशनरी पोज मध्ये घेऊन माझा लंड आत घुसवला.. आणि तिचे दोन्ही दूध घट्ट धरून खाली धक्के द्यायला लागलो.. मागे पुढे धक्के देत मी तिचे दूध चोखत होतो ती डोळे बंद करून आनंद घेत होती.. तिने तिच्या दोन्ही पायाने माझ्या कमरे भोवती विळखा घातला होता.. मी जवळ तिला तसाच पाच मिनिटे धक्के देत राहिलो तिच्या विव्हळण्याने आणि वळवळण्याने मला खूप चेव चढला आणि गुढग्या बसून तिच्या कमरेखाली उशी ठेवली आणि तिचे दोन्ही पाय वर केले आणि हातात धरून खाली जोरजोरात धक्के द्यायला लागलो तशी आह्ह आह्ह करत ओरडायला लागली आणि थोड्याच मी विव्हळत माझं सर्व पाणी तिच्या पुच्चीत सोडून दिल आणि थकून तिच्या बाजूला पडून राहिलो.. ती डोळे बंद करून मोठ्याने धापा टाकत हसत होती ती माझ्या शरीरसुखाने पूर्ण तृप्त झाली होती.. आणि मी पण तिच्याशी केलेल्या प्रणयकिड्याने एक नवीन अनुभव घेऊन खुश झालो होतो… आम्ही थोडावेळ तसेच पडून राहिलो.. मग तिने मला प्रश्न केला कुठून शिकलास एवढं ? मी फक्त तिच्याकडे पाहून हसलो. एका संभोगात foreplay किती महत्वाचा असतो ते मला तेव्हा कळलं, एखाद्या स्त्रीला कसं खुश करावं ह्याच गुपित मला कळालं.. तर तुम्हाला माझी कथा कशी वाटली मला जरूर कळवा.. [email protected] वर इमेल करा..

This content appeared first on new sex story .com

This story शिखाची आई पिंका… appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page