शिवण कामापासून झवन कामापर्यंतचा प्रवासमाझे नाव अनिल आहे. मी खूप दिवस झाले माझा स्वतःचा व्यवसाय करण्याचा विचार करत होतो. एका कंपनी मध्ये कपडे शिवण्याचे काम करत होतो. जवळ १० वर्षाचा अनुभव मला ह्या उद्योग मध्ये आहे. आता माझे वय ३८ आहे आणि मला दोन मुले पण आहेत. मला दुसऱ्यांसाठी काम करायचे नव्हते. त्यामुळे मी शेवटी स्वतःचे एक शिवण कामाचे दुकान उघडायचे ठरवले.

वडिलांनी पण मला पैशाची मदत करून दिली. आम्ही एक दुकान घेतले. मी दुकानाला शिवण कामासाठी अनुकूल बनवले. नवीन मशीन आणल्या. बाहेर मोठा बोर्ड लावला म्हणजे लोकांना कळेल कि इथे शिवण काम केले जाते. दुकान रस्त्याच्या बाजूलाच होते. सर्व वेवस्तीत विचार केल्याप्रमाणे पार पडले. मला आदीच माहित होते कि सुरवातीला जास्त ग्राहक येणार नाहीत. आणि जे पण येतील त्याना मला चांगली सुविधा दयावी लागले म्हणजे ते परत माझ्या कडेच येतील.

काही दिवस झाले. दुपारची वेळ होती. तेव्हा मला आतून एक जोडपे दुकानाकडे येताना दिसले. त्यांच्या बरोबर एक लहान मुलगा पण होता. ती बाई दुकानाकडे आली. मी दुकानाला काच अशी लावली होती कि मी आतून त्याना पाहू शकत होतो पण बाहेरून कोणी आत नाही पाहू शकत. काळ्यरंगाची काच असल्याने बाहेरून आतले काहीच दिसत नव्हते. त्यामुळे मी त्याना आतून येताना पाहिले. त्या वहिनीने दरवाजा उघडला आणि आत आली. नवरा मुलाला घेऊन बाहेरच थांबला. मी समोर शिवण मशीन वर कपडे शिवत होतो.

त्या वहिनीने आत येऊन मला विचारले. “इथे कपडे शिवले जातात का? “

मी त्याना हो म्हणालो.

पुढे वहिनीने विचारले. “माझे काही ब्लॉऊझ शिवायचे आहेत. तुम्ही शिवता का.”

मी लगेच उत्तर दिले, “हो मी शिवतो.”

ते एकूण वहिनीने पुढे विचारले. “किती वाजे पर्यंत दुकान उघडे असते. मी त्याना सांगितले ९ वाजे पर्यंत.”

त्या म्हणाल्या, “ठीक आहे मी सांदयकाळी घेऊन येते. आणि त्या निघून गेल्या”

वहिनी म्हणाल्या प्रमाणे संध्याकाळी ३ ब्लॉऊझ चे कापड घेऊन आल्या. त्यानी मला कापड दाखवून कसे ब्लॉऊझ शिवायचे ते सांगू लागल्या.वहिनी जश्या बोलू लागल्या माझी नजर त्यांच्या मोठ्या स्तनांकडे जाऊ लागली. गल्ली त्यांनी ओढणीने झाकून ठेवली होती. मी फॅक्टरी मध्ये काम करत असताना एवढ्या जवळून कधी कोणत्या बाईशी संपर्क आला नव्हता. त्यामुळे एका बंद खोलीत असे जवळून ब्लॉउज बद्दल बोलताना माझ्या तोंडाचे पाणी सुकले.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

वहिनी मला त्यांच्या स्तनांना दाखवत मला कसा आकार असला पाहिजे ते सांगत होत्या. मी फक्त मान दुलवत होकार देत होतो. त्यांचे बोलणे थांबले. मी माझ्या गळ्यातली माप घेणारी पट्टी हातात घेतली. आणि त्याना म्हणालो माप घेतो.

त्या सरळ उभ्या राहिल्या. छाती बाहेर काढली. मी मागून पट्टी फिरवून पुढे आणली आणि त्याच्या स्तनांचे माप घेतले. ते मला ३६ मिळाले. मी ते वहीवर लिहिले.

मी माप वहीवर लिहीत असताना, वहिनी म्हणाल्या माझा एक ड्रेस पण बनवायचा आहे तर तुम्ही आताच माप घेऊन ठेवा मी नंतर येऊन कापड देणं.

मी ठीक आहे म्हणालो आणि परत मापन पट्टी घेऊन त्यांची कमर मोजली तर ती ३० निघाली. मग खाली गेलो आणि त्याच्या गांडीचे माप घेतले. गांड मला बघूनच खूप मोठी वाटत होती. माप घेतले तर गांड पण ३६ ते ३८ मध्ये होती. गांड मऊ असल्याने पट्टी दाबत होती आणि वेवस्तीत आकार मिळत नव्हता. मी अंदाजाने ३६ लिहिले.

मी माप घेऊन वहीवर लिहीतच होतो कि तेवढ्यात वहिनी हसत म्हणाल्या थोडी जाडी झाली आहे. म्हणून माप पण मोठे वाटत आहे.

मला थोडी लाज वाटली म्हणून मी खाली मान करतच हो म्हणून त्याना उत्तर दिले. मग त्या वहिनी निघून गेल्या. मी परत जाऊन मशीन वर कामाला लागलो. माझ्या समोर ते वहिनीचे माप होते. ते पाहून मला विचार पडला कि कसा हीच नवरा हिला सांभाळत असेल. कारण सकाळी तिच्या नवऱ्याला मी पाहिले होते. तो शरीराने एक्दम बारीक होता. आणि वहिनी अंगाने भरीव होती.

माझ्या डोक्यात आता फक्त वहिनीचेच विचार सुरु होते. तिला साडी मध्ये जवळून पाहून मला कसे तरी वाटत होते. एवढ्या जवळून कधी कोणत्या बाईचा सहवास झाला नव्हता. बोलणे तर दूरचे होते.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

वहिनीचा विचार करत माझा लवडा ताठला. तो अंडरवेर मध्ये सामावत नव्हता. मी लगेच माझी पॅन्ट ची चैन उघडली. ताठलेला लवडा बाहेर काढला आणि असाच खुर्चीवर बसून टेबलाखाली लवडा कुरवाळू लागलो. मुठीत पकडून त्याला प्रेम करू लागलो.

बाहेरून कोणी दुकानाकडे आले तर मला आतून काचेतून दिसेलच त्यामुळे कसली भीती नव्हती. मी बसूनच लवडा हातात घेऊन हवलु लागलो. वहिनीच्या शरीराबद्दल विचार करू लागलो. किती सुंदर बॉल असतील वहिनीचे, किती मोठी गांड आहे वहिनीची. विचार करत मी जोर जोरात लवडा हलवायला लागलो.

माझा स्वास चढू लागला. मी माझी गती वाढवली आणि एक जोराचा स्वास घेत लवड्यातून पाणी उडवले. एक मोठी पाण्याची पिचकारी टेबलाखाली उडाली. तेव्हा कुठे जाऊन मनाला शांती मिळाली.

त्या दिवशी खूप उशीर झाला होता म्हणून लवकर दुकान बंद करून मी घरी गेलो.

दोन दिवसाने वहिनी आपले ब्लाउझ घेण्यासाठी परत आल्या. मी त्याना शिवलेले ब्लाउझ दिले. त्यांना ते खूप आवडले. आमची पैशाची गोष्ट झाली आणि त्यानी पैसे दिले. त्या म्हणाल्या माझा ड्रेस पण आहे जो मला शिवायचा आहे. मी शनिवारी संध्याकाळी घेऊन येन.

मी त्याना ठीक आहे म्हणालो आणि त्या निघून गेल्या.

आता शनिवार ला २ दिवस होते. मी आतुरतेने वहिनीची वाट पाहत होतो.

शेवटी तो दिवस आला. संध्याकाळ झाली. ७ वाजले होते. तेव्हा वहिनी मला दुकानाकडे येताना दिसल्या. मी वेवस्तीत होऊन बसलो. त्या आत आल्या. आमच्या दोघांच्या पण चेहऱयावर आनंद होता.

त्यानी एका पिशवीतून हिरव्या रंगाचे ड्रेस चे कापड काढले. मी वहिनीच्या बाजूला उभा होतो. वहिनीने लाल फुलांची नक्षी असलेली साडी घातली होती. त्या गोऱ्या त्वचेवर ती साल साडी उठून दिसत होती. माझा लवडा त्याना पाहूनच उठला.

वहिनी ड्रेस चा कापड दाखवून मला सांगू लागल्या कसा ड्रेस शिवायचा आहे. बोलता बोलता अचानक त्यानी त्याचे बोट स्वतःच्या गल्ली कडे केले आणि मला सांगू लागल्या कि केवढा खाली असला पाहिजे ड्रेस. त्यासाठी त्यानी आपला पदर बाजूला केला. पदर बाजूला करताच मला त्यांची गल्ली स्पष्ट दिसू लागली.

वहिनी बोटाने गल्लीच्या इथे मला दाखवत होत्या कि केवडा वर ड्रेस पाहिजे. त्याना गल्ली च्या इथे एक त्रिकोण पाहिजे होता ज्याने फक्त गल्ली चे टोक वरून थोडे दिसेल.  

त्याचे बोलणे एकूण आणि गल्ली चे दृश्य एवढ्या जवळून पाहून माझा लवडा नाचू लागला होता. तोंडात पाणी एवढे येत होते कि एकदा तर मी माझी जीभ माझ्या होठांवर फिरवली. वहिनीने ते पाहिले.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

वहिनीला कळून आले कि माझ्या मनात काय सुरु आहे.

त्यानी बोलता बोलता आपला पदर एका हातात पकडून खाली केला. आणि मला ब्लॉउज चे पूर्ण दर्शन दिले. समोर उभे राहून वहिनी म्हणाल्या पुढून खांद्यपासून बॉल च्या खाली पर्यंत पण एक माप घ्या. कारण कधी कधी ड्रेस पुढून लहान मोठा होतो.

मी लगेच माझ्या गळ्याभोवती ठेवलेली माप पट्टी काढली आणि पुढून खाण्ड्यवरुन बॉल च्या खाली पट्टी टेकवली आणि माप घेतला.

मग दुसऱ्या बॉल चा पण माप घेयला गेलो तर जशी मी पट्टी खांदयावर टेकवली आणि खाली येत होतो, वहिनी स्वतःहून हल्ल्या. त्यामुळे माझा हात त्याच्या उजव्या बॉल ला घासला गेला. मी थोडा घाबरलो. पण वहिनी काही म्हणाल्या नाही. त्याचा बॉल खूप नरम होता. माझ्या बोटाना अजून त्याचा मऊ पणा जाणवत होता.

मी वहिनीने दिलेला कापड घेऊन त्याला पाहत समोर कपाटात ठेवत होतो तेवढ्यात वहिनी माझ्या टेबलावर हात ठेवून वाकल्या आणि माझ्या टेबल पलीकडे ठेवलेले कापड पाहू लागला. मी मागेच एका हाताच्या दूरवर उभा होतो. जश्या वहिनी वाकून उभ्या राहिल्या. त्यांच्या तो मागून शरीराचा आकार पाहून मी वेडाच झालो.

वहिनीला वाकून गांड बाहेर काढून उभे पाहून माझा संयम सुटला. माझा लंड पॅन्ट मध्ये राहणे शक्य नव्हते. मी हळूच मागून एका हाताने दरवाज्याची कडी लावली. वहिनी वाकून ड्रेस चा कापड पाहत होती. मी मागून गेलो आणि माझा लवडा साडीवरूनच वहिनीच्या गांडीवर टेकवला.

आणि त्यांच्याशी बोलू लागलो.

मी मागून लंड गांडीवर टेकवून त्याना म्हणालो.. आजच आणला आहे हा कापड. महागातला आहे. बोलता बोलता मी माझा लवडा वहिनीच्या गांडीवर घासू लागलो.

वहिनी काही म्हणाली नाही. माझा आत्मविश्वास वाढला.

मी हळूच मागून वहिनीच्या कमरेवर पकडले आणि लंड मागून घासू लागलो. वहिनी थोड्या दचकल्या आणि अजून खाली वाकल्या. आता मला पूर्ण विस्वास झाला वहिनी पण झवायच्या विचाराने आल्या आहेत. माझे शरीर पूर्ण गरम झाले होते. मी लगेच माझे दोन्ही हात पुढे आणले आणि जोरात वाहिनीचे दोन्ही स्तन दाबले.

वहिनीने कासवांसारखे मान वर केली आणि तोंडातून आवाज केला.

आह्ह अहाहाहाहाहाहाहाहाहा
अह्ह्ह हाहाहाहाहाहाहाहाहा

माझा आता हात आणि खाली लंड दोन्ही कामाला लागले. मी जोरात मागून लंड गांडीवर दाबला आणि पुढून वहिनीचे बॉल जोर जोरात दाबू लागलो.

अहाहाहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहा अह्ह्ह
अहाहाहाहा हाहाहाहाहा

हातांना मऊ मऊ बॉल चा स्पर्श आणि मागे लंडाला मऊ मऊ गांडीचा स्पर्श वेडे करणारा होता. मी जणू स्वप्नच पाहत आहे असे वाटू लागले. मी जोर जोरात वहिनीचे बॉल पिळून काढले.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

मग वहिनीला सरळ केले. माझी पॅन्ट अंडरवेर सकट खाली केली आणि काढून बाजूला ठेवली. लवडा बाहेर येताच वहिनी माझ्या लवड्याकडे पाहू लागल्या.

मी माझा लवडा हातात पकडून त्याना दाखवू लागलो. वहिनीला इशारा कळला आणि त्या माझ्या समोर खाली बसल्या. खाली बसताच लगेच माझा लंड हातात धरला आणि लंडाला चोखु लागल्या.

अह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहा
अहाहा अहाहाहाहाहाहाहा

मी खाली पाहिले तर वहिनी एक्दम झवाड्या बाईसारखे लंड चोखत होत्या. वहिनीचे गुलाबी होठ लंड भोवती फिरताना पाहून खूप छान वाटत होते. वहिनी लंड चोखायला लागल्यावर माझ्या तोंडून आवाज येऊ लागला.

अहाहा हाहाहाहाहा अहहह
अहाहाहाहा आह्हह्हह्ह

मग काही वेळ लंड चोखून वहिनी उभ्या राहिल्या.

उभे होताच माझा हात लगेच तिच्या बॉल वर गेला आणि जोरात बॉल दाबत मी तिच्या गालावर किस केले.

वहिनीच्या चेहऱ्यावर हवस मला स्पष्ट दिसत होती. गालावर किस करत मी वहिनीच्या होठांवर किस केले. वहिनीने मला घट्ट मिठी मारली. मी वहिनीच्या पाठीवर आता हात फिरवू लागलो. मिठी मारताच वहिनीचे बॉल माझ्या छातीवर दाबले गेले.

अहाहा अहाहाहाहा हाहाहा.
आह्ह्हह्ह ह्ह ह्ह्ह्हह्हह्ह

वहिनीचे पूर्ण शरीर मऊ मऊ होते. असे वाटत होते कि मोठ्या सफेद कापसाच्या गोणीला मिठी मारली आहे. त्यात तिचे अंग गरम झाले होते.

मी वहिनीच्या पाठीवर हात फिरवत माझा हात तिच्या गांडीवर ठेवला आणि जोर जोरात तिची गांड दाबू लागलो. तिची मोठी गांड माझ्या हातात सामावत नव्हती. पण दाबायला खूप मजा येत होती.

मी होठांवर किस करून घेतले आणि हळू हळू खाली जाऊ लागलो. तिच्या मानेवर किस केले. मग वहिनीच्या गल्लीवर आलो. मी जीभ आत टाकून वहिनीची गल्ली चाटली. गल्ली चाटत असताना वहिनीने मागे हात नेहून तिचा ब्लॉऊझ काढला. मी काढून बाजूला ठेवला. आत तिने ब्रा घातला होता. ब्रा वरून वहिनीचे बॉल पाहून असे वाटत होते जणू हापूस आंबे पिशवीत पिकायला ठेवले आहेत.

मी लगेच वहिनीचा ब्रा काढला आणि हापूस आंबे मोकळे केले. ताठलेले निप्पल माझ्या समोर आले. मी लगेच त्याना तोंडात घेतले आणि निप्पल चोखु लागलो. दोन्ही हाताने बॉल पिळत मी वहिनीचे दूध पिऊ लागलो.

अह्ह्ह अहाहा हाहाहा वहिनी…. अहाहाहाहाहाहा
अहाहा हाहाहा हाहाहाहाहाहाहाहाहा

दोन्ही बॉल मी चोखून घेतले. जोर जोरात हाताने दाबले.

बॉल दाबत मी वहिनीला माझ्या टेबलावर बसवलं. मग खाली गेलो. वहिनीची साडी वर केली.

अह्ह्ह अह्ह्ह हं वहिनीच्या गोऱ्या मोठ्या मांड्या पाहताच मी त्यावर हात फिरवला. मग दोन्ही पायाच्या मध्ये खाली बसलो. मला समोरच वहिनीची गुलाबी पॅंटी दिसत होती.

हि कथा मराठीत.कॉम वर पहिल्यांदा टाकण्यात आलेली आहे. कृपया कॉपी करू नयेत.

मी लगेच हात टाकला आणि वहिनीची पॅंटी खाली खेचून काढून टाकली. पॅंटी काढून बाजूला खुर्चीवर ठेवली.

लगेच वहिनीचे पाय फाकवले आणि तोंड पुचीवर चिकटवले. जीभ पुचित टाकून वहिनीची पुची चाटू लागलो.मुम्मुउमुं मु मुमूउमु व उ
मुमुम्मुमऊमु मुमूमुरूम
मुमुम्मुमऊमुम
ऑऑऑऑ आऊऊऊअमममम

वहिनी आवाज करू लागल्या.

अहाहा अहाहाहाहाहाहा अहाहा
अहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहाहा

पूर्ण पुची चाटून घेतली मग उठलो.

वहिनीला खाली उतरवले. आणि तिथेच टेबलावर आदी सारखे वाकून उभे केले. वाहिनीने आपले डोकं टेबलावर टेकवले आणि वाकून उभी होती. मी मागे आलो आणि खालून साडी वर उचली आणि पाठीवर घेतले. जशी साडी वर उचली.

वहिनीची मोठी गांड माझ्या समोर आली. एवढी मोठी गोरी गांड पाहून असे वाटू लागले कि खाऊनच टाकू हिची गांड. तोंडाला पाणीच सुटले. गोरी चकचकीत गांड पाहून मी वेडाच झालो. मी लगेच खाली बसलो आणि आपले तोंड गांडीत घुसवले आणि तोंड गांडीवर घासू लागलो.

पूर्ण गांडीवर जीभ फिरवून चाटून घेतले. दोन्ही हाताने गांड दाबून घेतली. गांडीच्या फटीत जीभ टाकून गांड चाटली. गांडीचा भोक चाटला.

आता माझा लवडा पाणी सोडायला तयार झाला होता.जराही वेळ न घालवता. मी लगेच उठलो. मागून लवडा हातात धरून वहिनीच्या गांडीखाली पुचीचा भोक शोधला आणि हळू हळू लवड्याचा टोक आत टाकू लागलो.

लवडा पुचित घुसला आणि मी त्याला घट्ट आत दाबून ठेवले. मग दोन्ही हातानी वहिनीची कमर पकडली. दोन्ही पाय थोडे फाकवले. लवडा आता पुचित एक्दम ताठ होऊन अडकला होता. वेवस्तीत पोसिशन बनवून दे दणादण दणके देऊ लागलो.

जोर जोरात गांडीवर फटके मारून मी वहिनीला झवू लागलो. वहिनी सुद्धा आवाज करू लागल्या.

अहाहा हहा हहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा
अहाहा अहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहाहा

मला हि झवायला खूप मजा येत होती. माझी मांडी वहिनीच्या गांडीवर जोर जोरात आपटत होती. पूर्ण जोश मध्ये मी वहिनीला कचाकचा झवले.

काही वेळाने पाणी निघणार होते. मी जोर जोरात दणका देत जसे लवड्याच्या टोकाला पाणी येणार होते. मी लवडा लगेच बाहेर काढला आणि गांडीच्या फटीत घुसवला. वहिनीच्या गांडीची फट पण एवढी खोल होती कि अर्धा लंड गांडीत घुसला आणि लवड्यातून पाण्याची धार लागली.

पूर्ण गरम पाणी मी वहिनीच्या गांडीच्या फटीत पाडले. ते पाणी फटीतून खाली येऊ लागले. मग मी शांत झालो आणि मागे सरकलो. वहिनी उठल्या आणि मागे झाल्या. त्यानी आपली चड्डी आणि ब्लॉऊझ घालून घेतला. मी पण माझी पॅन्ट घालून घेतली. वहिनीच्या चेहऱयावर एक सुंदर हास्य दिसून आले.

जाताना ते म्हणाल्या मी सोमवारी येन ड्रेस घेयाला. मी त्यावर होकार दिला आणि त्या निघून गेल्या.

स्वतःचा व्यवसाय करायचा केवढा फायदा असतो ते मला आज कळून आले.

Loading

0

0

You cannot copy content of this page