शेजारच्या काकू – भाग 2

नमस्कार मित्रांनो मी राधे नवीन स्टोरी घेऊन आलो या स्टोरी चा पहिला भाव वाचला नसेल तर नक्की वाचा, शेजारच्या काकू म्हणून dead वर आहे.
मी स्टोरी वर येतो माघील भागात तुम्ही वाचलं की मी काका काकूंना पुच्चीत तोंड टाकलेलं बघितलं होत, मला अनेक प्रश्न पडले होते ज्या उत्तर मी शोधत होतो, त्या दिवशी नंतर माझा काकू कडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलून गेला मला काकू बिना कपड्याची दिसू लागली, काकू त्या गोष्टी बद्दल कोणाला बोलली नाही माझ्याशी एकदम नॉर्मल रहात होती जस काही झालंच नाही.
दिवाळी आली होती शाळेला सुट्टी लागली होती सर्व मित्र मैत्रिणी मामाच्या गावाला गेली, रिता पण मामाकडे गेली मी नंतर जाणार होतो, म्हणून मी घरीच होतो आई पण कामत होती, तेव्हा काकूंनी माझ्या आईला विचारले माझ्या घरी आज कोणी नाही तर याला पाठवाल का झोपायला माझ्या घरी मी एकटी आहे न म्हणून आईला त्यात काही वेगळं वाटलं नाही, आई बोलली हो येणार ना तो रात्री झोपायला टेन्शन नका घेऊ, मला पण मज्जा वाटत होती, कारण मला पण काकू जवळ झोपायला मिळेल, म्हणून मी पण खुश झालो.
रात्र झाली मी काकू कडे गेलो 2 रूम च चाळी मधील घर एकच बेड काकूंनी मला बेडवर झोपवलं, ती खाली बिछाना टाकू लागली, तितक्याच मी तिला बोलली काकू तुम्ही पण झोपा न बेडवर मला इतका बेड नाही लागत, तेव्हा ती बोलली नको मी झोपते खाली तर की तिला फोर्स करत बोललो अहो काकू मी तुमच्या मुला सारखा आहे झोपा माझ्या बाजूला काही नाही होत, अस बोलुन ती माझ्या शेजारी झोपायला आली.
मला झोपताना अंगावर हाथ ठेवून झोपायची सवय होती म्हणून तिच्या अंगावर हाथ ठेवला माझा हात तिच्या कमरेवर होता ती साडी घालून होती म्हणून माझा स्पर्श तिच्या कमरेवर होत होता, माझ्या छोट्या लंड कडक होऊ लागला म्हणून माझा हाथ थोडा खाली नेला, तिच्या गांडीवर ठेवून हळूहळू मी तिची गांड दाबत होतो, ती झोपलेली असल्याने मला काही वाटत नव्हतं मी माझा हाताचा जोर आणखी वाढवला, ती झोपतुन जागी झाली मला बोलली काय झालं झोपला नाही अजून तर मी माझे डोळे घट्ट लावून घेतले, तिला वाटलं मी झोपेत हाथ ठेवला असेल, ती काही न बोलता माझ्याकडे पाठ करून झोपली, मी पुन्हा हाथ काकूंच्या कमरेवर ठेवला गोरेपान पोट माझ्या हातात आलं मी थोडं जवळ सरकून काकूंच्या पाठीला चिपकलो, काकूंच्या गांडीला माझा चड्डीत मधील तंबू लागत होता ती काही हालचाल करत नव्हती, हे माझी हिम्मत व इच्छा वाढत होती मी हळूच तिच्या छातीवर हाथ ठेवला, मऊ मऊ छातीला हाथ लागल्या बरोबर माझ्या अंगात करंट येत होता, माझ्या चड्डीतला बांबू आणखी कडक होत होता, मी काकूंच्या अंगावर एक पाय टाकत, तिच्या गांडीच्या मध्ये माझा लंड लागेल असा पाय टाकला, ती काहीच हरकत करत नव्हती, मी माझं तोंड तिच्या गोऱ्या पान पाठीवर लावलं व किस्स केला समोर हाताने बॉल दाबला, मी जिभेने तिचे पाठ चाटत होतो व तिचे बॉल दाबत होतो, इकडे माझा लंड तिच्या गांडीत घुसत होता साडी वरून तितक्याच तिला जाग आली.
ती हालचाल करत होती, ती उठून बसली मला बोलली काय करतोस तू हे तुझं वय आहे का हे सर्व करायचं, आई सारखी मानतो न माझ्या सोबत हे सर्व करतो शोभत का तुला हे सर्व करायला, मी लगेच बोललो काय केलं मी मी फक्त हाथ ठेवला, तर ती लगेचच बोलली हाथ ठेवला पण दाबलं न माघून पण लागतोस मला लहान असूनही हे सगळं करायचं बघतो.
मी भीत तिला बोललो काकू मला खरच तू आवडत आहे तुम्ही तुमच्या नवऱ्या सोबत त्या दिवशी पाहिलं न मी वेडा झालो तुमच्या मध्ये मला खूप आवडता तुम्ही देवाची शप्पत फक्त एकदा करू द्या ना.
बाकी
तुम्ही दिलेल्या प्रेम बद्दल धन्यवाद

This content appeared first on new sex story .com

अभिप्राय कळवा

[email protected]

This story शेजारच्या काकू – भाग 2 appeared first on dead

You cannot copy content of this page