शेजारच्या जया मामीला शेतात झवलोनमस्कार मित्रानो माझे नाव sunny आहे. अणि हा माझ्या आयुष्यातील पहिला अनुभव आहे,

या गोष्टीला 1 वर्षे झाले तेव्हा मी नेमकीच कॉलेज मध्ये जात होतो. अणि आमच्या शेजारी खुप लांबचे नातेवाईक राहतात. त्याना मी मामा बोलतो.
त्यांचे लग्न होऊन 3 वर्ष झाले होते पण त्यांना अजून काही मूल बाळ नव्हते. त्यांच्या बायकोचे नाव जया होते तिची ऊंची 5.76 सेमी. आहे. जया मामीची ऊंची तिचे गोरे हात भरीव शरीर बघूनच माणसाला तिचा मोह लागत असे.
तिचे वय 27 आहे. तिची फिगर 36-34-38 आहे. कुणीही पुरुषाने तिला बघितले तर त्याच्या मनात तिला झवायची इच्छा होत असे. दिसायला जया मामी खूपच सुंदर अणि भरीव शरीर होते,

आता वेळ न वाया घालवता मी माझ्या स्टोरी कडे येतो जी माझ्या आयुष्यातील पहिली सत्य घटना आहे. जया मामीचे लग्नाला 3 वर्षे झाले होते पण तिला काही मूल वगैरे नव्हते. जया मामी आमच्या घरी दररोज यायची मम्मी सोबत गप्पा मारायला एक दिवस ती अशीच आली होती गप्पा मारायला अणि मी हॉल मधे बसलो होतो अणि टी-शर्ट अणि नाईट पॅन्ट घातली होती. त्यांचे बोलणे चालु होते पण जया मामी सारखी सारखी माझ्याकडे बघत होतो मला काही समजेना अणि मी अचानक माझे लक्ष माझ्या नाईट पॅन्टकडे गेले बघतोय तर थोडीशी फाटलेली होती अणि जया मामी त्याकडेच बघत होती. तेव्हा माझ्या लक्षात आले की जया मामीला कदाचित माझा पाहिजे असेल मी तिच्याकडे बघत बसलो तिचे लक्षात आले कि माझ्या लक्षात आले कि जया मामी जे बघत्ये ते माझ्या लक्षात आले अणि ती माझ्या कडे बघून गालात हसली तेवढ्यात अचानक त्यांच्या घरून गाडी थांबण्याचा आवाज आला अणि ती घरी निघून गेली. तिचा नवरा आला होता घरी. तेव्हापासून माझ्या मनात जया मामी बदल सेक्स जागा झाला. मग असेच दिवस निघुन जात होत़े,

एक दिवस मी असेच आमच्या शेतात गेलो होतो फिरायला अणि जया मामी त्यांचे शेत पण आमच्या शेताला खेटूनच होते. मी ऊस बघत होतो अणि बघता बघता ऊसाच्या बाहेर निघालो जया मामी त्यांच्या शेतात. तेव्हा समोर बघतोय तर जया मामी गाई ना चारा घ्यायला एकटीच एकटीच आली होती अणि ती लघवी करत होती तिची लघवी झाली अणि ती साडी व्रती करायला उठली तीने पुर्ण साडी कमेरे पर्यन्त व्रती केली तिचे माझ्याकडे लक्ष नव्हते मी बघतोय तर तिचे पुर्ण शरीर मला नग्न दिसत होते एक नंबर होती जया मामी तिचे ते गोरे गोरे लांब पाय. अणि तिची गोरी गोरी अणि लांबलचक पुच्ची अणि त्यांवर असलेले छोटे छोटे काळे केस खुप वेड लागले तिला बघुन.
अचानक तिचे लक्ष माझ्याकडे गेले मला समोर बघुन ती खुप घाबरली..अणि तिने तीची साडी खाली सोडून दिली अणि ती तिथेच स्तब्ध उभी राहिली मी हिम्मत करून तिच्या जवळ गेलो अणि हिम्मत करुन जया मामीला बोललो की मी सर्व काही बघितलं तुमच. तेव्हा ती लगेच बोली की सन्नी तुम्ही बघितल ते फक्त तुमच्या जवळ राहूद्या कुणाला काही सांगू नको. मी लगेच जया मामीला बोलो हो हे माझ्या पर्यंतच राहील पण मला त्या बदल काहीतरी पाहिजे जया मामी बोली माझ्याकडुन शक्य असेल तर मी नक्की देईल काय पाहिजे तुला मी बोलो की मला तुझे बॉल एकदा दाबायचे आहे बस. ती थोड रागात बोली की मी तुझी मामी लागते मी बोलो तू कुठे माझी नात्याची आहे शेजार धर्म म्हणुन मामी लागतेस ना,

मग जया मामी बोली की ठीक आहे फक्त बॉल दाबून देईल पण हो फक्त 5 मिनिटे. कुणी यायच्या अगोदर लवकर तुझी इच्छा पूर्ण कर. तिचा होकार बघून मी जया मामीला माझ्याकडे ओढले अणि जोरात घट्ट मिठी मारली. वाॅव तिचे गुबगुबीत शरीर माझ्या शरीरात सामावले होते. अणि तिचे मोठ-मोठे गुबगुबीत बॉल माझ्या छातीवर दाबत होते. पहिल्यांदा मी कुणी स्त्री च्या बॉल चा स्पर्श घेत होतो.
मी जया मामीला पकडले अणि तिचा चेहरा समोर केला. अणि मी तिच्या पाठीमागून उभा झालो. अणि तिच्या बॉल व्रती मी माझे हात ठेवले. अणि अणि दोन्ही हाताने तिचे दोन्ही बॉल दाबू लागलो. ती हळू-हळू तोंडातून आवाज काढू लागली. आ-आ-आ दुखतंय हळू हळू दाब मी कुठे पळून नाही चाले. पण मी जया मामीचे ऐकले नाही अणि मी जोरजोरात तिचे बॉल दाबत होतो. जया मामीचे बॉल एकदम मुलायम आणि मोठे होते हातात मावत पण नव्हते अणि तिच्या तोंडातून सुस्कारे निघत होते ती बैचेन होत होती.
मी हळूच माझा एक हात तिच्या गाडीव्रती ठेवला अणि तिची गाड दाबायला लागलो. ती बोलली की तू फक्त बॉल दाबायचे बोलला होता. मग आता हे काय आहे मी बोलो प्लीज एकदा. मग ती बोली लवकर कर नाहीतर कुणी येईल. मी जया मामीची गाड हळू हळू दाबू लागलो किती मोठी अणि गुबगुबीत होती. मग जयाची गाड दाबता दाबता हळूच माझा उजवा हात जया मामीच्या साडीत पुढच्या बाजूने जोरात आत घातला तशी मला जया मामी च्या पुच्ची ची गरमी जाणवली. ती गरम झाली होती अणि त्यातुन पाणी निघत होते…ती काही बोलण्याच्या आधीच मी जोरात माझे एक बोट जया मामीच्या पुच्ची मध्ये घातले. अणि तशी जया मामी जोरात ओरडली. आ-आ-आ-आ काय करतोयस तुला काही वाटत नाही का. मी तिला बोलो की काय झाले मागे एकदा कसा माझा लंड बघत होती तेव्हा तुला काही वाटले नाही का ती गडबडली अणि बोली की तुला कशे काय माहीत,माझे बोलणे चालु होते अणि तिला चांगल दाबत पण होतो. मी तिला विचारल खर सांग तुला माझ्या कडून शरीर सुख पाहिजे होत ना ती बोली नाही तस काही नाहिये मी बोलो खोटे नको बोलू खर साग. जया मामी बोली की माझ्या लग्ना नंतर जेव्हा तू आमच्या घरी यायचा ना दररोज तेव्हाच मला तू पाहिजे होता पण कस बोलू मला समजत नव्हते. बस एवढे शब्द ऐकूण मी वेडा झालो अणि जया मामीला जोरात एक किस्सा केला. तिचे ओठ एकदम दाळीबासारखे गोड होते. नंतर मी जया मामीला जवळच आमच्या उसात नेल कुणाला दिसू नये म्हणुन. अणि तिची साडी काढू लागलो. आता जया मामी फ़क्त ब्लाऊज अणि परकर व्रती होती. मी तिला घट्ट मिठी मारली आणि तिची गाड दाबू लागलो. मग मी जयाचा ब्लाऊज अणि परकर काढून टाकला आता ती फक्त ब्रा अणि निकर व्रती होती. किती सेक्सी दिसत होती जया मामी. तिचे बॉल ब्रा मध्ये मावत नव्हते,

खूप गोरे अणि मोठे बॉल होते जया मामीचे. मी जयाचे बॉल बघून अस्वस्थ झालो आणि ब्रा वरुणच बॉल दाबू लागलो खूप मुलायम होते जयाचे बॉल. नंतर मी जया मामीची ब्रा अणि निकर काढून टाकली जया मामी माझ्या समोर आता पुर्ण नग्न होती. तिचे मोठ-मोठे बॉल मला खूप आकर्षित करत होते. मी वेळ वाया-न-घालवता तिच्या बॉल व्रती तुटून पडलो अणि खूप जोरजोरात दाबू लागलो. ती तशी ओरडू लागली आ-आ-ऊ-ऊ आई ग आज तू मला जाम करूनच सोडणार आहे वाटत. मी बोललो जया आज तुला मी खूप झवून काढणार आहे,नंतर मी तिचे निपल माझ्या तोंडात घेऊन त्यांना चोखू लागलो. तसा जया मामीचा आवाज वाढू लागला. मी तिची गाड माझ्या दोन्ही हातानी दाबु लागलो तिने मला घट्ट मीठ्ठी मारली. अणि बोली की सन्नी झवून काढ मला आज खूप दिवसापासुन मला तुझ्या कडून झवून घ्याच होत. मी बोलो की जया मला पण तुला माझे पाणी पाजायचे होते पण हिम्मत होत नव्हती अणि ती बोली i लव यू माझ्या ठोक्या. मी जया मामीला खाली झोपवले अणि तिच्या गोर्‍या गोर्‍या पायाचे किस्स घेऊ लागलो तशी-ती-ताठ होऊ लागली अणि आवाज काढू लागली. मी तिच्यावर चढलो अणि जया मामीचे बॉल तोंडात घेऊन चोखू लागलो 10 मिनिट मी जया मामीचे बॉल चोखत होतो. नंतर मी तिचे दोन्ही पाय फाकवले अणि जया मामीच्या पुच्ची व्रती माझा लंड ठेवला अणि जोरात एक धक्का दिला तशी ती जोरात ओरडली. आ-आ आई ग मेले मी आज. हळू कर त्रास होतोय अणि मी हो बोलत अजून एक जोरात धक्का दिला. तसा तिच्या तोंडातून आ ऊ आ आ आई ग आज खरच मेले मी. एवढा मोठा लंड मी कधीच नाही घेतला. मी बोलो i love you जया आता हा तुझाच आहे तुला याची सवय करावी लागेल ती बोली हो माझ्या राज्या तुझ्या जयाला ठोक किती ठोकायचे ते. मी हळू हळू माझा स्पीड वाढवला अणि माझा लंड जया मामीच्या पुचित पूर्ण पणे सामावला होता. तिच्या पुच्चीतून फस-फस आवाज येऊ लागला. अणि जया मामीच्या पुच्चीतन पाणी येऊ लागले. मला समजले की तिने पाणी सोडले आहे ते बघून मी माझा स्पीड अजून वाढवला. अणि जोर जोरात ठोके देऊ लागलो अणि एक जोरात शेवटचा ठोका मारला अणि माझ सर्व पाणी मी जया मामीच्या पुच्चीत सोडून दिले. जया बोली की हे काय केल काही झाले तर..मी तिला सांगितले काही नाही होणार टेंशन नको घेऊ,

नंतर मी जया मामीला बोलो की मला तुझी गाडी झवायची आहे. ती बोली की आज पर्यन्त मी फक्त एकदा घेतल होत त्रास होतो त्यामुळे नको. पण मी तिच ऐकले नाही अणि तिला उलट केल ती बोली की नको करू प्लीज मी तिच्याकडे लक्ष नाही दिल तिला डॉगी स्टाइल मध्ये बसवल आणि मी वेळ-वाया-न घालवता तिच्या गाडीव्रती माझा लंड ठेवला अणि जोरात एक धक्का दिला तशी जया मामी जोरात ओरडली आ-आ आई ग . अणि बोलू लागली आज माझी गाड काय राहत नाही. मी अजून एक जोरात धक्का दिला तसा माझा पूर्ण लंड तिच्या गाडीत गेला तशी जया मामी अजून ओरडायला लागली. मी जोश मध्ये आलो अणि जया मामीला जोरात झवू लागलो. अणि आता माझे पाणी निघणार होते मी एक जोरात धक्का दिला अणि माझा सर्व पाणी जया मामीच्या गाडीत सोडले अणि तिच्याव्रती तसाच झोपलो. मी तिला विचारले जया खर सांग या आधी कुणा कुणाकडून तू झवून घेतल आहे ती मला बोली तुझ्या पासून काय लपवू आता लग्ना आधी 2 मुलानी मला ठोकले अणि लग्नानंतर माझा नवरा अणि आता तू झवतोय मला मी जया मामीला बोलो तू तर चांगलीच झवाडी आहेस. ती बोली तुझ्या मागे पण मी खूप दिवसापासुन लागले पण माझी हिम्मत होत नव्हती,

तिचे बोलणे चालु होते मी तिला सरळ केले अणि परत एकदा तिच्या पुच्चीत माझा लंड घालून जया मामीला झवू लागलो. ती बोली बस झाले आता किती झवतोस मला तुझ मन अजुन भरले नाही का मी बोलो नाही आता हे शेवटचे आहे लवकर कर कुणी येईल. अणि मी जोरात तिला झवू लागलो मी तिला जोर जोरात ठोकत होतो तेव्हा मला समजले की तिचे पाणी निघणार होते तसा मी पण माझा स्पीड वाढवला अणि जोरात एक धक्का दिला आणि माझे सर्व पाणी मी जया मामीच्या पुच्चीत सोडले. अणि तिच्या अंगावरती मी तसाच 10 मिनिटे झोपून राहिलो नंतर तिने साडी घातली मी जया मामीला घट्ट मिठी मारली अणि जोरात तिला किस्स करत. तिचे बॉल अणि गाड दाबत होतो. नंतर ति बोली बाकी नंतर करू चल आता कुणी येईल अणि आम्ही दोघे पण अलग रस्त्याने घरी गेलो घर फ़क्त 50 मीटर होते. दोघांचे पण नंतर मी जेव्हा वेळ भेटायचा तेव्हा जयाला शेतात जाऊन खूप झवायचो आता पण वेळ मिळतो तेव्हा अणि जिथे जागा भेटल तिथे चालु होऊन जातो,

थँक्स फॉर रीडिंग एखाद्या मुलीला किवा आटीला झवायच असेल तर मला या स्टोरीला रिप्लाय करा तुमच सर्व काही सीक्रेट राहील…..You cannot copy content of this page