शेजारधर्म भाग १

नमस्कार मंडळी, मी समीर वर्ष २५, अंगा खंद्यानी मजबूत बांधा आणि पिळदार शरीरयष्टी. सध्या कामा निमित्त मुंबईतील एका सभ्य सुसंस्कृत परिसरात एकटा भाड्याने राहतो. पेेशानी शिकाऊ डॉक्टर आणि जवळील एका उच्चभ्रू परिसरातील हॉस्पिटलमध्ये प्रॅक्टिस करत आहे.

कोरोना ड्युटी मुळे सकाळी ७ वाजता रूम सोडायचो ते डायरेक्ट रात्री ७ वाजता घरी यायचो. थकून माकून घरी येऊन डायरेक्ट झोपी जायचो, हा माझा रोजचाच दिनक्रम झाला होता. आम्हा शिकाऊ डॉक्टरांना १५ दिवस ड्युटी आणि १५ दिवस घरी विलागिकरण असे शेड्युल निश्चित केलं होतं. सलग १५ दिवस काम केल्या मुळे मला जबरदस्त थकाव जाणवत होता. आता पुढील १५ दिवस आराम कसा करायचा याचं मी गणित करत करत झोपी गेलो.

दुसऱ्या सकाळी साधारण १० च्या सुमारास रूमची बेल वाजली आणि माझी झोप तुटली. मी तसाच डोळे चोळत चोळत दरवाजा उघडला आणि समोर पाहतो तर माझ्या रुमची मालकीण पिसाट काकू समोर उभ्या होत्या. त्या जरा त्रासिक आवाजात मला म्हणाल्या, “अरे समीर सॉरी हा, तुझी सकाळ सकाळ झोप मोड केल्या बद्दल पण कामच तसा आहे म्हणून तुला उठवला. अरे सोनूला (पिसाट काकूंची नात) काल रात्री पासून ताप भरलाय, जरा प्लीज येऊन बघतोस का?”
काळच असा चालू आहे की पिसाट काकूंनी घाबरून जण साहजिक होतं. मी काकूंनी धीर देऊन बोललो, “आलोच १५ मिनटात फ्रेश होऊन” आणि दार बंद केलं. लगेच फ्रेश होऊन सोबत काही मेडिकल चेक-अपच सामान घेऊन त्यांच्या घरची बेल वाजवली. लगेचच पिसाट काकूंनी दार उघडून मला आत घेतलं आणि सोनुच्या बेडरूम कडे घेऊन जाऊ लागल्या. सोनू पिसाट काकूंची ५ वर्षाची नात बेड वर निपचित झोपी होती, मी लगेच तिचा ताप मोजला आणि बाकी बेसिक गोष्टी तपासल्या. सामान्य साथीचा ताप होता म्हणून काही गोळ्या आणि औषध लिहून पिसाट काकूंना दिली आणि त्यांना धीर देऊन सांगितल, “नका काळजी करू, गोळ्या घेऊन संध्याकाळ परंत होईल बरी ती”. तेव्हां कुठे काकूंच्या जीवात जीव आला.
काकूंनी मला हॉल मध्ये बसायला सांगितला आणि माझ्या साठी चहा नाष्टा आणला आणि नाष्टा करता करता माझ्याशी गप्पा मारू लागल्या. “कशी चाललेय तुझी ड्युटी?” मी त्यांना माझी कहानी संगीलती.
नाश्ता करता करता मी माझी नजर आजुला बाजूला फिरवत होतो, खूपच आलिशान असा फ्लॅट होता पिसाट काकूंचा, हवेशीर मोकळा आणि नीटनेटका. काकू त्यांचा मुला सोबत राहत होत्या, मुलगा परदेशात नोकरी आणि सून एका प्रायव्हेट कंपनी मध्ये अधिकारी होती. काकुच दिवसभर घर आणि नातीचा सांभाळ करायची. काकूंचे पती २ वर्षा पूर्वी दीर्घ आजाराने निधन पावले होते.
मी माझा नाश्ता संपाऊन रूमवर जाऊ लागलो तसा काकूंनी मला थांबाऊन मला २००० रुपये देण्याचा प्रयत्न केला. मी काकूंना नकार द्यायचा खूप प्रयत्न केला पण काकू ऐकायला तयार नव्हत्या. शेवटी मी काकूंना बोललो, “काकू मी माझा शेजारधर्म करतोय, पैसे नको मला” काकूंना पण माझ बोलणं पटल. जाता जाता मी माझा मोबाईल नंबर देऊन, काही मदत लागली तर कधी पण फोन करा अस सांगून माझ्या रूमवर गेलो.
सध्याकाळी साधारण ६ च्या सुमारास मला अनोळखी नम्बर वरून फोन आला, तो फोन पिसाट काकूंनी केला होता. त्यांनी मला विनंती केली, एकदा मी येऊन सोनुचा चेक अप करावं. मी लगेच होकार देऊन १० मिनिटात त्यांच्या घरी पोहचलो. सोनूला चेक केल्यावर कळलं की आता ताप उतरत आहे. ही गोष्ट मी काकूंना संगितली काकू पण खुश झाल्या. काकूंनी मला हॉल मधे बसायला सांगितले आणि माझ्यासाठी चहा घेऊन आल्या. माझ्या सोबत चहा घेता घेता गप्पा मारू लागल्या. “समीर तू दिवस भार कर करतोस?” “काकू सध्या सुट्टी असल्यामुळे मूव्ही आणि मोबाईल मुळे टाईमपास होऊन जातो, बाकी उरल्या वेळेत झोप काढतो” “काय रे आज कालची तुम्ही तरुण मुलं मोबाईल सोडत नाही दिवस भार हातातून, सोनू पण दिवस भार नुसता मोबाईल वर गेम खेळत असते!”
“काय करणार काकू कोरोना मुळे बाहेर फिरू पण शकत नाही, पूर्ण वेळ घरी बसून मलापण कंटाळा येतो”
काकू “बरोबर आहे तुझ, जेवणच कसा करतो तू?” “काकू, भूक लागली की ऑनलाईन ऑर्डर करतो”.
काकू “अरे समीर रोज बाहेरच खाण चांगलं नाही शरीराला, आजारी पडशील!” “नयलाज म्हणून खातो काकू, काही दुसरा मार्ग पण नाही ना”
काकू “असा कसा बोलतो रे तू आम्ही आहोत ना? आमच्याकडे येत जा जेवायला” “नको रहुदेत काकू, माझ्यामुळे तुम्हाला उगाच त्रास नको!”
काकू “अरे त्रास कसला त्यात, हा आपला शेरजारधर्मच आहे रे!” असा बोलून काकूंनी माझी समजूत काढली आणि मला रोज नाष्टा आणि जेवायला घरी यायला सांगितलं. जाता जाता “रात्री जेवायला ये” असा ही त्या म्हणाल्या. मी मान हलाऊन होकार दिला आणि माझ्या रूम वर गेलो.

This content appeared first on new sex story .com

घरी जाऊन पिसाट काकूंन बद्दल विचार करू लागलो, काकूंकडे बघून बिलकुल सुद्धा वाटणार नाही की काकूंना १ नात आहे कारण ही तसाच होत. काकूंच वय जेम तेम ४० असेल पण त्यांच्या कडे बघून बिलकुल असा वाटणार नाही की त्या ४० च्या असतील. काकूंचा बाल विवाह झाला असल्या मुळे त्यांचा संवसारपण लवकर सुरू झाला. वयाच्या १५ व्या वर्षी त्यांना मुलगा झाला. मुलाला सांभाळता सांभाळता त्यांनी स्वतःच शिक्षण पूर्ण केले. मुलगा मोठा झाली आणि सोबत काकूंनी बँकेत नोकरी केली. नंतर पतीच्या निधना नंतर त्यांनी नोकरी सोडून स्वतःवर आणि नातीवर वेळ द्यायला सुरुवात केली. घरी फाऊल्या वेळेत काकू योगा आणि झुंबा करत त्यामुळे काकू आपल्या वयोमानानुसार जास्त तरुण वाटायच्या. हे स्वतः काकूंनी मला सांगितल.

मी ही रूमवर कंटाळा आला की काकूंकडे जाऊन गप्पा मारत बसायचो सोनुशी खेळायचो. त्यांनाही माझा सहवास आवडू लागला होता. एकत्र बसून पिक्चर बघणे किंवा पत्ते खेळण हे आम्ही करू लागलो. माझ्या मनात ही काकूंन बद्दल आकर्षण वाढत होते. काकू घरी कुर्ता आणि पाजमा घालत, त्यातून काकूंची फिगर अस्पष्ट दिसत. माझा अंदाज होता की त्यांची फिगर ३४D ३० ३४ अशी असावी आणि लवकरच माझा अंदाज खरा देखील ठरला..!
कसा ते लवकरच बघुयात पुढच्या भागात..
(क्रमशः)

अभिप्राय नोंदवा [email protected]

This story शेजारधर्म भाग १ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page