शेजारधर्म भाग २

पहिल्या भागाला भरभरून प्रतिसाद दिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद..! तुम्हा सर्वांचे Emails वाचून खूप प्रेरणा आणि प्रोत्साहन मिळाले, आपल्या अभिप्रायाचा वर्षाव असाच चालू ठेवा.

ज्यांनी कुणी पहिला भाग वाचला नसेल त्यांनी कृपया पहिला भाग वाचून, नंतर हा भाग वाचवा ही नम्र विनंती..!

शेजारधर्म भाग १

माझे रोजचे येणं जाणं सुरू झाले पिसाट काकूंकडे. मी फक्त रात्री झोपायला रूमवर जायचो आणि सकाळी फ्रेश होऊन काकूंकडे जायचो. मला त्यांच्या हातचं जेवण खूप आवडू लागला होता आणि सोबत काकुही.

मला कॉलेज टाईम पासूनच वयाने मोठ्या बायकांमध्ये जास्तच रुची होती. तीच रुची खूप दिवसांनी पिसाट काकूंच्या रूपाने पुन्हा उमलताना दिसत होती. डॉक्टरीच शिक्षण घेत असताना मी खूप मुलींचा आणि भाभिंचा उपभोग घेतला तर होता पण जी मजा एका महिलेला उपभोगायची ती मजा कोवळ्या मुलीनंमध्ये नाही येत..!

मी सध्या लाँग डिस्तन्स रिलेशशिपमध्ये असल्यामुळे मला संभोग करून साधारण ६ महिने झाले होते त्यात कोरोनमुळे मला माझ्या प्रेयसीला सुद्धा भेटणं मुश्किल झालं होत. त्यात ती सुद्धा डॉक्टर असल्यामुळे कोरोना ड्युटीतून सुट्टी मिळणं अवघड झालं होतं. हातभट्टी चालवल्या शिवाय मला पर्याय ही नव्हता.

मला साधारण ५ दिवस झाले होते पिसाट काकूंकडे नियमित जेवून आणि खेळून. त्यात खूप काही गोष्टी मला लक्षात आल्या, त्यांची सून सकाळी लवकर घर सोडायची आणि रात्री उशिरा यायची. काकूंना सुद्धा सुनेच्या अश्या कामामुळे काही त्रास नव्हता. काकूंच्या याचं एकटे पणाचा मला फायदा होणार होता. मी हळू हळू काकूंना कसा आपल्या जाळ्यात ओढायचा ह्याचा मी विचार करायचो.

मी रोज काकुंचे निरीक्षण करून, काकूंचा दिनक्रम जाणून घेऊ लागलो. काकूचा दिवस सकाळी ८ ला सुरू व्हायचा कारण सून कामाला जाताना काकूंना उठाऊन जायची. काकू फ्रेश होऊन मॉर्निंग वॉकला सोसायटी ग्राउंड वर साधारण ८:३० ला जायची. इथेच मी माझा पहिला डाव साधला. मी सुद्धा मुद्दाम मॉर्निंग वॉकला त्याच वेळेला जाऊ लागलो. काकू वॉकला ट्रॅकसूट घालायची, त्यात ती कोणास ठाऊक पण कमालीची मादक दिसत. गडद चॉकलेटी रंगाचे केस आणि केसांची पोनिटेल, घारे आणि रेखीव डोळे, हलके लाल ओठ, लाईट रंगांचा ट्रॅक सूट. एक परिपक्व मॉर्डन स्त्री होती पिसाट काकू.

पहिल्या दिवशी काकू मला वॉकला पाहून जरा चकित झाल्या पण नंतर स्वतःच मला वॉकला जॉईन झाल्या आणि मला विचारी लागल्या, “काय? आज अचानक इकडे कुठ?”

मी, “ते सहजच, लवकर जाग आली म्हणून खाली ताजी हवा खायला आलो”

काकू, “पक्का?, की अजुन काही?” असा बोलून काकू हसू लागल्या.

मी खजील होऊन वॉक चालू ठेवला.

आमचा वॉकला साधारण ३० मिनिट चालायचा त्या वेळेत आम्ही खूप हलक्या फुलक्या गप्पा मारायचो. ह्याचा मला फायदा जाणाऊ लागला. काकू माझ्याशी अधीक खुलून बोलू लागली, जसा की तिचे वैयक्तिक जीवन आणि सोसायटी मधील तिच्या मैत्रिणींचे वैवाहिक जीवन. वॉक केल्या नंतर आम्ही घरी जाताना काकू मला, “नाष्ट्याला ये, फ्रेश होऊन” अस आवर्जून सांगत.

असाच एक दिवस मी सकाळी वॉक आटपून आणि फ्रेश होऊन काकूंन कडे नाश्त्यासाठी जरा लवकरच गेलो पण आज काकूंची आंघोळ नव्हती झाली. काकू घामानी भिजल्या होत्या आणि फ्रेश ही दिसत होत्या. मी काकूंना विचाल, “काय झालं काकू?, एवढ्या घामनी का भिजल्या आहात?” तर त्या वर काकू म्हणाल्या, “अरे नुस्त वॉकला जाऊन नाही चालत, सोबत शरारिक व्यायाम सुद्धा करावा लागतो.” असं बोलून त्यांनी मला हलकाच डोळा मारला. मी सुद्धा त्यांना अजुन खेचलं, “तरीच तुम्ही एवढ्या वेल मेन्टेन आहत..!”

त्यावर काकू लाजून, “समीर..! चल तुझ तर आपला काही तरीच..”

मी, “आई शप्पथ काकू तुम्ही खूप फिट आणि तरुण दिसता.”

काकू, “छे रे! कसली तरुण मी.. झाली मी चाळीशीची..!”

मी, “काय बोलताय काय काकू, तुम्ही आणि चाळीशीची? अशक्यच आहे ते..!”

काकू, “अरे खरंच..! मी का खोटं बोलू?, का नाही वाटतात का मी चाळीशीची?”

मी, “असा नाही काकू, मला वाटलं तुम्ही ३४-३५ च्या असाल”.

काकू, “खरंच? मी एव्हडी तरुण दिसते का? की तू मला चढवतोयस?”

मी, “मी चढविन तुम्हाला?” असं बोलून मी चावट हसलो.

त्यावर मला काकूंनी हळूच चपटी मारली खांद्यावर आणि त्या पण खट्याळ हसू लागल्या.

ह्या सर्व गप्पांमुळे माझा आत्मविशवास वाढत गेला आणि मला खात्री झाली की काकू लवकरच माझ्या बोटावर नाचणार..!

This content appeared first on new sex story .com

गप्पा झाल्यावर काकू अंघोळीला गेल्या आणि मी सोनू सोबत बाहेर खेळू लागलो. थोड्या वेळाने काकू बाहेर आल्या आणि आम्हाला नाष्टा वाढून स्वतः पण घेऊ लागल्या. आज काकू खूप तेजस्वी दिसत होत्या..! गडद निळा कुर्ता आणि पांढरी लेगिनस घातली होती. त्यात त्यांची फिगर अजुन पण निरखून दिसत होती. मी खाता खाता त्यांना चोरून पाहत होते. मला माझ्या पॅन्ट मध्ये हालचाल जणाऊ लागली होती. नाश्ता संपून मी रूमवर जाऊन पिसाट काकूंच्या फिगरला आठऊन स्वतःची शांती केली.

असेच त्यांच्या जवळ-जवळ येत माझी १५ दिवसाची सुट्टी संपली आणि मला कारोना ड्युटी परत लागली.

माझी थोडी हिरमोड झाली पण त्याला दुसरा काही पर्याय नव्हता. ड्युटी परत जॉईन करायच्या एक दिवस आधी मी काकूला याची कल्पना दिली. काकू पण उदास झाल्या, मी काकूंना धीर दिला आणि बोललो, “काकू नका अश्या उदास होऊ, मी इथेच असेन कधी काही वाटलेच तर करा फोन.”

काकू, “तुझ्या शिवाय मला कस करमेल कोणास ठाऊक?”

मी, “असं नका ना बोलू!” असं बोलून मी तोंड पाडलं.

काकूने लगेच माझ्या बाजूला बसून माझे गाल ओढले. मला लगेच माझ्या प्रेयसीची आठवण आली आणि मी तिच्या आठवणीत बुडालो.

काकूने माझी तंद्री मोडून मला विचार, “काय रे, कुठे हरवलास?”

मी, “नाही, ते आपलं…”

काकू, “ते काय?”

मी, “ते तुम्ही गाल ओढलेत ना.. ते प्रेयसीची आठवण आली” असा बोलून मी जरा लाजल्या गत झालो.

काकू, “वाह समीर! तुझी प्रेयसी आहे कधी बोलला नाही..!”

मी, “काकू तसा कधी विषयच नाही ना निघाला आपल्यात..”

माझ्याकडून काकूंनी माझ्या प्रेयसीची संपूर्ण माहिती घेतली आणि मला तिचा फोटो दाखव असा म्हणाली.

मी मोबाईल वरील आमच्या दोघांचे सेल्फिस आणि काही तिचे बोल्ड असे फोटोज काकूला दाखवले.

काकू फोटो पाहत आपली प्रतिक्रिया देत होत्या, “समीर, मस्त मुलगी पटवली आहेस तू! किती सुंदर आणि सेक्सी सुद्धा..!”

सेक्सी हा शब्द काकूंच्या तोंडातून ऐकताच माझ्या अंगावर काटा आला आणि बाबूराव टाईट झाला. मी स्वतःवर नियंत्रण देऊन काकूंन समोर हसू लपवत होतो.

काकू, “अरे हसतोय काय? खरंच खूप सेक्सी आहे तुझी प्रेयसी, काय फिगर आहे तिची?” काकूंनी मला अगदी सहज रित्या हा प्रश्न विचारला.

मी जरा हसत हसत म्हणालो, “मला नाही माहित”

काकू, “खोटं बोलू नकोस समीर, असा होऊच शकत नाही की तुला तुझ्या प्रेयसीची फिगर माहित नाही..! मला माहित आहे, आज कालची तुम्ही मुल खूप फास्ट फॉरवर्ड आहात..”

मी मुद्दाम मला कळलंच नाही असा भासाऊन, “काकू नक्की काय म्हणाचंय तुम्हाला? मला काहीच कळत नाही आहे!”

काकू, “तू आता शाहणा बनू नकोस..! मला माहित आहेत तुला सर्व कळत आहे..! तू मुद्दाम असा बनू नकोस..!”

मी, “अरे, खरंच काकू..!”

काकू, “अरे, म्हणजे तुम्ही अजुन एकदा पण सेक्स नाही केलं का? जे तुला तिची फिगर नाही माहित…?”

मी, “तसा नाही काकू, झालाय आमचा सर्व पण ते फिगर वगैरे मला नाही मोजता येत”.

मी मुद्दाम असा बोलून काकूला गळ टाकत होतो.

काकू, “काय तू समीर!? तुला साधी फिगर नाही मोजता येत!? कसा होणार रे तुझ!?”

मी विचारता पडल्याच नाटक करू लागलो.

काकू मला पाहून, “काय रे आता कसला विचार करतोयस?”

मी, “ते फिगर कसा मोजतात त्या बद्दल”

काकू, “अरे खूप सोप्पं आहे, चल ये मी शिकवते तुला”

हे ऐकताच माझी पॅन्ट टाईट झाली.

बोलता बोलता आम्ही दोघं काकुच्या बेडरूम कडे निघालो.

काकूंनी मला कसा शिकवलं? मी फिगर कशी मोजली?

ते सर्व पुढच्या भागात..

(क्रमशः)

कथा आवडली तर कृपया आपला अभिप्राय नोंदवा आणि मला नवनवीन कथा लिहण्यासाठी प्रोसहन द्या..!

Email id- [email protected]

This story शेजारधर्म भाग २ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page